ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/12/1997

כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998), התשנ"ח - 1997; כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998), התשנ"ה-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסה לא מתוקןפרוטוקול מסי 185

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. יי בכסלו התשנ"ח (9 בדצמבר 1997) שעה 12:00

נכחו: חברי הוועדה: אבי יחזקאל - היו"ר

זאב בוים

צבי הנדל

יצחק וקנין

מודי זנדברג

גדעון עזרא

אברהם פורז

שלום שמחון
מוזמנים
עו"ד שלום ברלנד - יועץ משפטי, משרד החקלאות

עו"ד מיכל סגן כהן - לשכה משפטית, משרד החקלאות

עו"ד עודד פנקס - הממונה על ההגבלים העסקיים

יצחק טובלי - מנכ"ל המועצה לענף הלול

עו"ד טומי מנור - יועץ משפטי, המועצה לענף הלול

אברהם גולן - רכז הסקציה לביצים, ארגון מגדלי העופות

שאול גוהרי - מרכז ענף פטן, ארגון מגדלי העופות

בניהו מנדל - מזכיר, ארגון מגדלי העופות

שמואל לסר - לסר שיווק ביצים

שמואל טל - לסר שיווק ביצים

הולצמן זאב - ביצי כפר בע"מ

גבע מאיר - אל-על מכון למיון ביצים

ליאור זמיר - אל-על מכון למיון ביצים

מיכאל טל - שיווק ביצים מיכל

אפרים בראון - שיווק ביצים מיכל

עופר דוד - משקי דהב שיווק ביצים

יוסי גליקסמן - גליקסמן שיווק ביצים

אלי קולן - אגודת בית יצחק

מיכאל ברגמן - מושב בית יצהק

זאב וילף - בר-עוף, משווקי פטמים

משה פורטה - מנכ"ל שחף, משווקי פטמים

שמואל פורטה - סמנכ"ל שחף, משווקי פטמים

משה גרינגרז - יועץ כלכלי-עוף טנא, משו וקי פטמים

צבי יהל - תנובה

שלמה מיכאלי - מנהל יצרנים, תנובה

אריק צור - התאחדות האיכרים

יאיר שטרנבך - משווק ביצים, התאחדות האיכרים

אריה גטלר - מזכ"ל האיחוד החקלאי

דוד כוחמן - האיחוד החקלאי-לול

מיכל כהן - יועצת השדולה-המועצה לצרכנות

ציפי קוברסקי - ארגוני הצרכניםהכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןמנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; ימימה פרלס

סדר-היום;

1. כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998).

התשנ"ח-1997- -

2. כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1998). התשנ"ח-

1997 -1. כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת

1998). התשנ"ה-1997 -

היו"ר אבי יחזקאל;

אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

על סדר היום הנושא של כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל

לשיווק בשנת 1998). התשנ"ח-1997 - . אני מבקש ממנכ"ל המועצה לענף הלול להציג

את העניין.
יצחק טובלי
הסעיף הראשון עוסק בביצים, במסגרת כללי המועצה, כאשר הענף הוא מתוכנן.

התכנון הזה עבר כמה משברים משנת 1994. בשנת 1995 נעשו פעולות, והממשלה רכשה

מיכסות והפחיתה את המכסות, כך שסך כל המיכסות המחולקות שוות לצריכה המחושבת

במדינת ישראל. לפי הכללים, אנחנו צריכים לאשר את המיכסות האלה. בעבר המכסה

היתה מיליארד ו-850 מיליון, והיא גדלה אחרי שחוקק חוק הגליל וחולקו תוספות

מיכסות ליישובי קו העימות, ששם זו עיקר פרנסתם. לאחר שבשנת 1975 הממשלה אישרה

200 מיליון ביצים מיכסות לחקלאים, המיכסה עומדת היום על מיליארד 670 מיליון,

ובהתאם למחייב בחוקי המועצה, חייבים לאשר את הכללים האלה מדי שנה, וזה מה

שאנחנו עושים, החל מהשנה הנוכחית או משנת 1996. כללים כאלה, מאחר שיש בהם

מרכיב של ענישה למי שלא מקיים, מחייבים את אישור ועדת הכלכלה.
צבי הנדל
כל שנה מחדש?
יצחק טובלי
כן, כל שנה.
היו"ר אבי יחזקאל
אתה מוכן להסביר לי איך הדברים נעשים?
יצחק טובלי
ישנם 3,600 מגדלים. לכל אחד יש מיכסה שאקיבל אותה או בהתאם למדיניות העבר

של המשרד לפי איזורי ההתיישבות-
היו"ר אבי יחזקאל
אגב, בעקבות ענבי זעם היתח העדפה כלשהי לצפון?
יצחק טובלי
אפרט גם את זה. המיכסות מחולקות ל-3,600 מגדלים, כאשר 50% מהמיכסות האלה

כיום מרוכזות ביישובי קו העימות. המיכסה הממוצעת ביישובי קו העימות היא חצי

מיליון ביצים למתיישב. בעקבות ההפרטה של המיכסות היום, יש ניוד מיכסות, זאת

אומרת, יש מסחר חופשי במיכסות, וחקלאי יכול לרכוש מיכסות ממגדל אחר, ויש תנועה

כזאת. היום ערך המכסה הוא בערך 27 אגורות לביצה. במסגרת המבצע-
אברהם פורז
אני משלם לך 27 אגורות כדי שאני אגדל את הביצה במקומך?

יצחק טובלי;

כן, אבל זה-

זאב בוים;

יש מסחר בתעריף, כלומר, השוק פתוח גם בזה ואפשר להעלות ולהוריד?

יצחק טובלי;

כן. כשהממשלה אישרה מיכסה ל-80 יחידות נוספות. במסגרת מבצע ענבי זעם,

החליטו לחזק ארבעה יישובים שעל גדר המערכת - דובב, אביבים, מרגליות וזרעית,

והקצו 80 יחידות נוספות של בנים, של 500 אלף ביצים. כדי לא ליצור יותר ביצים

ממה שנדרש, כדי שלא יהיו עודפים, הוחלט שאת הביצים האלה קונים, והממשלה הקציבה

לזה כספים. הסכום שהוקצב-
אברהם פורז
נניח שמישהו רוצה למכור את כל המיכסה, 500 אלף כפול 27 אגורות, זאת

אומרת, יש לו משהו כמו-

יצחק טובלי;

130 אלף שקל. ההצעה של הממשלה לא נענתה בחיוב. קיבלנו בערך רק רבע מן

הכמות ורכשנו רק רבע מן הכמות. כדי שאותם בנים שקיבלו אישור לגדל, יוכלו לגדל,

הוחלט להגדיל את סך כל המיכסה בתוספת הזאת הנדרשת, ועם הזמן לרכוש את המיכסות

שחסרות, ולכן השנה יש תוספת-

צבי הנדל;

ועם הזמן בעקבות זה להוציא ממעגל הייצור?

יצחק טובלי;

כן. השנה הוחלט להגדיל את סך כל המיכסות ב-30 מיליון ביצים, כדי שכל

הבנים שקיבלו אישור במסגרת ענבי זעם, יוכלו לייצר את המיכסות. יש פער בניהול

של הענף. יש פער בין הכמויות המיוצרות, לבין אלה שמתוכננות, וזאת משתי סיבות.

ראשית, כאשר מפקחים על 3,600 מגדלים, קשה לפקח עד רמת הדיוק של הביצה, ולכן יש

לנו עודף ייצור של כ-5%. בנוסף לזה, בשטחי האוטונומיה אין תכנון, והם מייצרים

ביצים ומבריחים אותן לתוך מדינת ישראל. יש הברהה לתוך מדינת ישראל של כמאה

מיליון ביצים. שני המרכיבים האלה, יחד עם מרכיב של אי רציפות בצריכת הביצים

לאורך כל השנה שיוצר מצב של עודף ייצור על הצריכה, גורמים לכך שאנחנו נתקלים

בעודפים חודשיים של 20-40מיליון ביצים להודש. בחודשים שיש הרבה עודפים, יש-

היו"ר אבי יחזקאל;

זאת אומרת שיש עודפים של.חצי מיליארד ביצים בשנה?יצחק טובלי;

יש עודפים של 300 מיליון ביצים לשנה.

שלום שמחון;

היתה שנה שהיו מעל 400 מיליון ביצים עודפות.

יצחק טובלי;

לפני קניית המיכסות, היה עודף של חצי מיליארד ביצים.

מודי זנדברג;

כמה ביצים יש בסך הכל בשנה?

יצחק טובלי;

בסך הכל מיליארד ו-670 מיליון ביצים. ישנם 20% עודפים, וזה במסגרת הסך

הכל. אני רוצה להסביר שאנחנו רושמים את העודפים כ-300 מיליון, אבל בפועל מדובר

על מאה מיליון ביצים עודפות שהן הביצים שהצרכן פוגש אותן, כלומר, ביצים מספר

1,2,3. השאר הן ביצים מספר 5,6,7 שלא מופיעות בשוק בכלל, והן מופנות בעיקר

לתעשייה, ואי אפשר לשווק אותן, והן מחושבות בזה, ויש עוד בין 4% ל-8% ביצים

שוליות שהן סדוקות ומלוכלכות, שאסור בכלל לשווק אותן. כל העודפים האלה יחד,

נכללים בנתון של 300 מיליון ביצים עודפות. לגבי עודף ממשי, מדובר על 100-150

מיליון, תלוי ברמת הפיקוח שאנחנו מפעילים על המערכת.

בסך הכל, העובדה שיש ערך למיכסה הזאת של 27 אגורות, היא סימן לכך

שהחקלאים מתפרנסים מהעניין הזה, וחשוב לנו שיאושרו גם כללים-

היו"ר אבי יחזקאל;

אגב, המחיר של 27 אגורות נקבע באיזשהו מקום?

יצחק טובלי;

לא, זה לפי היצע וביקוש.

שלום שמחון;

זה נקבע על ידי הממשלה ל-18 אגורות, ועל פי היצע וביקוש הוא הגיע גם ל-30

אגורות לביצה.

יצחק טובלי;

היום, בגלל שיש ירידה ברווחיות, יש ירידה ל-27 אגורות לביצה. כמו שאמרתי,

מחצית מהמיכסות האלה הן ביישובי קו העימות.
היו"ר אבי יחזקאל
מה עשיתם בארבעת היישובים שציינת?היו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו ניתן לבנים שלחם יחידת ייצור, כלומר, מיכסה ליצור של חצי מיליון

ביצים, כמו בכל חגליל. חיחידות חאלח תחיינה זכאיות לסובסידיח של החוק שאושר.
היו"ר אבי יחזקאל
באמת יש ביצים נטולות כולסטרול?
יצחק טובלי
יש ביצים עם כולסטרול שונה. יש ביצים עם כולסטרול של שמן דגים, ויש ביצים

עם כולסטרול של תירס. אם מייצרים את זח משמן דגים, אז חמרכיב של חכולסטרול

שונח. זוז חסבר פשוט ומאוד לא מקצועי.

חיו"ר אבי יחזקאל;

אם מפרסמים בסופר או במקום אחר חבילת ביצים נטולות כולסטרול-

יצחק טובלי;

זח לא קיים. זח כולסטרול שונח.

חיו"ר אבי יחזקאל;

מח זח ביצים אורגניות?

יצחק טובלי;

ביצים אורגניות חן לא כל כך אורגניות, חן חצי אורגניות. יש לחן מרכיבים

במזון שכביכול גודלו ללא ריסוסים וללא ויטמינים. מרכיב שני של אותן ביצים חוא
של מח שמקובל לקרוא בעולם
.FREE LANDהתרנגולות חאלח גדלות לא בתוך תאים, אלא

חופשי על הקרקע.
זאב בוים
אפשר לשמוע משחו על מערך השיווק ואיך מטפלים בעודפים, כלומר, מח עושים

איתם?

יצחק טובלי;

היום, כל השיווק הוא בידי משווקים מורשים. כל מי שרוצה לשווק ביצים חייב

שיחיו לו מתקנים לטפל בביצים בצורח נאותח מבחינת בריאות חציבור. אין שום

מגבלה, וכל אחד יכול לחיות משווק ביצים. מאז ששונו חכללים כך שכל אחד יוכל

לשווק, יש תוספת של משווקים. למשווקים יש מגדלים צמודים שמוכרים להם באופן

קבוע בהתקשרות ישירה ובאופן חופשי, ומי שרוצח לעבור, נותן חודעח של עד חודשיים

מראש, והוא יכול לעבור. מבחינה זאת יש חופש מוחלט.

הביצים מגיעות לתחנת המיון. תחנת המיון מחייבת לחיות מוסקת ב-21 מעלות

חום. צריך לחיות בח מתקן למיון לפי גדלים ושיקוף ביצה, כדי לזחות אם אין בח

סדקים או לכלוך. יש תקנות מחייבות בנושא, ויש לנו רופא וטרינר ופקחים, שתפקידם

להסתובב בתחנות ולוודא שחם מקיימים את חחנחיות. אחרי שזח ממויין וארוז, תקנות

חבריאות מחייבות שהביצים ישווקו באריזות סגורות ומשומנות עם תאריך אחרון

לשיווק. מהתחנה הביצים חייבות לחיות מובלות בקירור לחנויות, ובחנויות חן

צריכות לחיות מוחזקות ב-21 מעלות ולא בקירור.אחרי שהמשווקים גומרים לשווק את מר; שהם מצליחים למכור, הם מודיעים למועצה

על העודפים, ואנחנו מפנים חלק מהם לתעשיה וחלק אנחנו מייצאים במחיר שהוא פחות

מהתמורה לחקלאי, כדי שהנזק לחקלאים יהיה יותר נמוך.

שלום שמחון;

העניין של התכנון בענף הביצים הוא מאוד חשוב לקיומו של הענף ולקיומם של

המגדלים בקו העימות. כל פריצה שישנה או שעשוייה להיות, יכולה להשפיע על הפרנסה

של כמעט כל היישובים בקו העימות, שזח עשרות מושבים. גם היום השוק הזה הוא שיק

בעייתי, בגלל העובדח שעל פי ההסכמים בפריס, יש אפשרות לכניסה כמעט חופשית, החל

מהשנה הבאה, של ביצים מיו"ש וחבל עזה. זהו מרכיב שחייב להלקח בחשבון. גם אם

רוצים לדון בשינויים, השנה והשנה הבאה הן מאוד קריטיות. בשיחות הלא פורמליות

להכנת הישיבה הזאת, ניסינו להגיע לפתרונות כדי שאנשים בודדים כאלה או אחרים לא

ייפגעו. כרגע יש הצעה של משרד החקלאות לפתור בעיה של גידול בשנתיים הקרובות עד

50% ובעצם הבקשה היא שזה יהיה לארבע שנים.

אני רוצה להציע, כדי שנוכל להתקדם, שהיום נאשר את הכללים, כפוף להסכמה של

מנכ"ל משרד החקלאות, לשנתיים הקרובות, ושי ושב ראש הוועדה יקיים דיון בלשכתו,

יחד עם מנכ"ל משרד החקלאות ועם מנכ"ל מועצת הלול, לגבי השנתיים הנוספות שנדרשו

בדיון הקודם שחיה. דובר על גידול של 50% מעבר למיכסה למשך ארבע שנים. נכון

לעכשיו יש לנו שנתיים, ובלי לנסות לעבוד על אף אחד, אני אמליץ את מה שאמליץ,

גם בגלל ההגינות וגם בגלל העניין, אבל אני מציע שלשנתיים הנוספות לא נקבל פה

החלטה בלי עמדתו של מנכ"ל משרד החקלאות. אני מציע שדיון מהסוג הזה יתקיים יחד

עם מנכ"ל משרד החקלאות ומנכ"ל מועצת הלול.

היו"ר אבי יחזקאל;

אני רוצה להעיר הערה שנאמרה בישיבה הקודמת, בשם קודמי. קודמי היה חבר

הכנסת אלי גולדשמידט. הנושא של מר אבי יחזקאל הובא לידיעתי הבוקר. הגיעו אליי

מספר אנשים שדיברו בעניין. חברי הכנסת הציגו את בעייתו. אני מבקש שיעלו את

הנושא בפני מנכ"ל משרד החקלאות. ועדת הכלכלה אינה עוסקת בעניינו של אבי יחזקאל

או כל מי שקשור לעניין, וכל הדברים האלה הם דברים שבינו לבין המועצה לענף

הלול, ולא מעניינה של ועדת הכלכלה, למרות שאני מודיע שאני אשב אישית יחד עם

החברים כדי לנסות לפתור את הבעיות הספציפיות של מי שמייצג את המודל חזה של מר

יחזקאל, ומי שיש לו בעיות דומות בעניין הזה. אני קורא מהפרוטוקול של ישיבת

ועדת הכלכלה מן ה-17 בפברואר 1997 בעמוד 8, מדברים שאמר היושב ראש הקודם חבר

הכנסת אלי גולדשמידט בנושא עניינו של מר יחזקאל. חבר הכנסת הנדל, בבקשה.

צבי הנדל;

אני מציע שנתקדם.

היו"ר אבי יחזקאל;

חבר הכנסת זנדברג, בבקשה.
מודי זנדברג
אני רוצה להעיר שתי הערות בעניין הזה. לפני שנה הציגו בפנינו עניין של

קבוצת אנשים מאוד מאוד מצומצמת, שמן הסתם משנה לשנה היא אינה מצטמצמת, ובוודאי

עניינם חשוב. הבנתי שמדובר ביותר מאדם אחד, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא

שהיתה רפורמה, ואחר כך ביטלו את הרפורמה וחזרו לשיטה אחרת. יש אנשים שכתוצאה

מהמעברים האלה, הטענה היא שהם נפגעו. אלה לא אנשים שבהרו לנצל רגע מסויים כדי

לפעול במסגרת אחרת, שהם נידונים בבג"ץ. הנקודה היא שבזמנו, כתוצאה מכך, גםהכנסת, במסגרת הסמכויות הקודמות של ועדת הכספים, הכירה בעובדה שיש בעיה. נוסחו

כללים בצורה מסויימת, באופן שייתנו מענה גם על העניין הזה. הגענו לכאן בשנה

שעברה, והתחילו לספר כל מיני דברים, שלפחות את חלקם בדקתי אחרי הפגישות שחיו

כאן בישיבות הקודמות שהיו יחסית סוערות. הדברים שאמרו לי התבררו כלא מדוייקים.

לא התחייבויות, אלא דברים שאמרו לי שאו-טו-טו עומדים לקרות, חסתבר שלא קרו.

אני באופן אישי מרגיש מאוד לא בנוח בעניין. אני אומר את הדברים חאלח, כי אני

לא יודע כמה אנשים נמצאים היום בקטגוריה הזאת. אני רק רוצה להזחר ולהזהיר מדבר

אחד, שבגלל שאם אדם אחד "נטחן" באיזושהי צורה בתוך איזושהי מערכת בצורה לא

הוגנת, זו לא סיבה שלא לבטל את זה.

היו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו נמצאים בעידן שכל מי ששמו אבי יחזקאל, "נטחן".
מודי זנדברג
אני מדבר עכשיו עם "טחון" מקצועי. העניין הוא שלגבי מר אבי יחזקאל - לא

יושב ראש הוועדה - סיפרו לנו לפני שנה שאו-טו-טו הוא עומד למשפט. מסתבר שכל

הדברים שאמרו לנו לא קרו. שמעתי את הדברים שאמר חבר הכנסת שמחון, שיכול להיות

שהם מהווים פתרון למספר משפחות במצוקה, אבל לי יש התחושה שאם אמרו לי דברים

מסויימים שחלקם לא קרו וחלקם התבררו כלא נכונים, יכול להיות שזח בדיוק מה

שיקרה אחרי חיום בצהריים. אני שואל אפילו את יושב ראש הוועדה, מה יקרה? חבר

הכנסת שמחון אמר דברים, ובכלל לא שמעתי את משרד חחקלאות אם זה מקובל עליו או

לא מקובל עליו. אם הדברים האלה לא ייחתכו היום, מחר בבוקר היכולת של חברי

הכנסת של ועדת הכלכלה לעסוק בנושא תהיה מזערית, עד תחילת השנה הבאה. לכן לדעתי

אנחנו צריכים לתת כאן את הדעת גם על העניין הפרוצדורלי, בגלל מה שקרה כאן לפני

שנה.

רציתי לדבר על הנושא של הייצוא. ניהלתי שיחה קצרה לפני הישיבה עם מנכ"ל

מועצת הלול, ולא הצלחתי להבין למה אם אדם מבקש רשיון לייצא באופן שוטף וקבוע,

אתם לא מוכנים לתת לו. אם אתם חושבים שמישהו עבריין, תעקבו אחריו, תעמידו אותו

לדין. אם הוא לא עבריין, תתנו לו.

אברהם פורז;

הפלשתינים סיבכו את ה-
מודי זנדברג
יש הבדל. הפלשתינים הם מכל מיני מקומות. פה אתה מדבר על אנשים ספציפיים

שיהיה לחם הרשיון. המימון שצריך לממן את הפינוי של הביצים שלא מתאימות לייצוא,

לדעתי חוא לא נימוק. לי יש הרגשה, שאולי זו הזדמנות לבוא ולדבר באופן עקרוני

על סוגיית הייצוא, ולנסות לראות איך נותנים את האפשרות לייצא.

היו"ר אבי יחזקאל;

זאת שאלה טובה.

מודי זנדברג;

כי אחת הטענות שעלו היום בבוקר, היא בדיוק על זה.
יצחק טיבלי
בנושא הייצוא, קיבלנו מאחד וץמגדלים בקשח לייצר עבור ייצוא. אין פה ויכוח

עם אף אחד. כל מי שרוצה לייצא, מייצא. אין שום מגבלה. הבעיה היא כאשר אותו

יצואן רוצה לייצר כדי לייצא. כאשר הוא מייצר כדי לייצא, הבעיה נהיית יותר

מורכבת. היו דיונים, גם במשרד החקלאות וגם אצלנו במועצה, והמסקנה היא שבתנאים

של חיום, במבנה הנוכחי של הענף ובמבנה החוקים של היום, אנחנו לא יכולים לאפשר

ייצור עבור ייצוא. אם כבר מאשרים ייצור עבור ייצוא, ייתנו את זה למי שאכן זכאי

למיכסות, במקום לזרוק אותן. ייתנו את זה למי שצריך.

יש שתי בעיות עם הייצוא. ראשית, ייצור עבור ייצוא. אנחנו מצהירים כאן שכל

מי שרוצה לייצא, אנחנו נותנים לו במסגרת חעודפים כל כמות כמעט, כמעט בחצי מחיר

מעלות הייצור. אנחנו מספקים ביצים לייצוא לייצואנים לפי תקופות. אין לנו שום

בעיה עם מתן רשיונות לייצוא, אבל הייצור עבור הייצוא מעמיס על הענף בעיה

נוספת.
היו"ר אבי יחזקאל
לא ידעתי שנושא הביצים הוא דבר כל כך רגיש, שגורם לנוכחות כל כך גדולה

בישיבה הזאת.

מיכל סגן כהן;

אני אקרא את הכללים.

אתי בנדלר;

אני מבקשת שתעירי את תשומת הלב לשינויים בכללים שמתייחסים לשנה הנוכחית,

לעומת הכללים שאושרו לגבי שנה שעברה.
מיכל סגן כהן
"כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998),

התשנ"ח - 1997

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3 ,31 ,53 ,70 ,71 ו-73(ב) לחוק המועצה לענף הלול

(ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי

סעיף 48 (א) לחוק יסוד חממשלה (2) וסעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1997, קובעת
המועצה לענף הלול כללים אלה
הגדרות 1. בכללים אלה -

"אפרוחות" - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים;

"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

"התקופה הקובעת" - שנת 1997;

"כללי 1997" - כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק

בשנת 1997), התשנ"ז - 1997;

"להקה" - מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;

"מגדל פרגיות" - אדם העוסק בגידול פרגיות;"מטילות" - תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;

"עופות להטלה" - מטילות, פרגיות ואפרוחות;

"פרגית" - תרנגולת בגיל שעד חמישה חודשים;

"שנת התכנון" - שנת 1998;

אתי בנדלר;

יש לי שאלה קצרה. היתה בכללים של שנה שעברה הגדרה של גיל. השמטתם את זה

מתוך מחשבת תהילה?
מיכל סגן כהן
הכנסנו את זה בצורה כזאת שזה קיים, אבל זה היה מיותר פה.

"מכסה ארצית 2. גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת

התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 1,671,000,000 ביצי מאכל לשיווק (להלן -

המיכסה הארצית).

קביעת מיכסות אישיות 3. העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לייצור ביצי מאכל

לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המיכסה הארצית, יהיו כאמור בסעיפים 4 עד

6.

מיכסה אישית 4. לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת

התכנון, שתהיה שווה למיכסתו האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לתקופה

הקובעת, כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.

מיכסות נוספות 5. ועדת המיכסות תקבע מיכסות אישיות בשנת התכנון למגדלים כמפורט
להלן
(א) מגדלים ביישובים המפורטים בתוספת הראשונה, ובודדים שאישרה ועדתה מיכסות,

בהתאם להנחיות שר החקלאות - עד 500,000 ביצי מאכל למגדל.

(ב) מגדלים ביישובים שאישרה ועדת המיכסות לפי הנהיות שר החקלאות המפורטים

בתוספת השניה - 400,000 ביצי מאכל למגדל.
אתי בנדלר
יש לי שאלה לגבי סעיף 5 לכללים. האם המיכסות האישיות הנקובות בסעיף 5 הן

בנוסף למיכסה האישית הנקובה בסעיף 4, או במקומן?
מיכל סגן כהן
המיכסות שנקובות בסעיף 5-
יצהק טובלי
זה גם בנוסף, חלקם זה מגדלים הדשים וחלקם בעלי מיכסה-אתי בנדלר;

מי שלא היה לו קודם, אז ה"בנוסף" נותן רק את זה, אבל באופן כללי מדובה על

מיכסות, ואני חושבת שכדאי שהדברים ייאמרו במפורש. אני מציעה שתכניסי את זה

לנוסה התקנה עצמה שזה בנוסף למיכסה שנקבעה לפי סעיף 4,אם נקבעה.
מיכל סגן כהן
אני מאוד חוששת להזיז פה כל מילה, מכיוון שהמילים הן כאלה כדי שלא יינתנו

זכויות למי שלא התכוונו לתת. ברור שזה מגיע עד ל-500 אלף. אנחנו עבדנו עם

הכללים האלה בחלוקה, ועם דומים לניסוחים האלה בשנים שעברו -

צבי הנדל;

זה לא פלוס 500?

מיכל סגן כהן;
לכן כתוב
"עד".

יצחק טובלי;

בסעיף 5(ב) יש מקרים שזה בנוסף.

אתי בנדלר;

ובסעיף 5(א}?

יצחק טובלי;

בסעיף 5(א) זה לא בנוסף.

מיכל סגן כהן;

זה עד.

אתי בנדלר;

אני חושבת שלא ייתכן שכללים כאלה ינוסחו באופן שהקורא הממוצע, אם אני

מרשה לכלול את עצמי במסגרת הקורא הממוצע ולא המתוחכם, לא מסוגל להבין את זה.

מיכל סגן כהן;

בסעיף 5(א) ישנם מגדלים שלחלקם היו מיכסות, ולחלקם לא היו מיכסות, אבל

נותנים להם "עד". מה פירוש "עד"? זאת אומרת שאם היו לחם 250 אלף ומשלימים להם,

אז יש להם עד 500 אלף. בסעיף 5(ב), אם תשימי לב, כתוב; "400,000" ולא כתוב

"עד". נותנים להם 400 אלף. כך זה כתוב.

אתי בנדלר;

זה מאוד לא ברור.צבי הנדל;

איך את רוצה לנסה?

אתי בנדלר;

אני לא מכתיבה להם את הניסוח. ישנה הממונה על כתיבת המישנה במשרד

המשפטים, וייתכן שהיא לא עוררה את השאלה הזאת. אני מבקשת שתפנו את תשומת ליבה

לסעיף הזה.

מיכל סגן כהן;

אנחנו עברנו על זה במדוייק ובמפורט, ולכן במקום אחד כתוב "עד", ובמקום

שני כתוב "400,000". הראשון אומר השלמה, אם אין עדיין, והשני אומר תביעה

נוספת.

היו"ר אבי יחזקאל;

מה התשובה של היועצת המשפטית שלנו?

אתי בנדלר;

לטענתם זה ברור, ולטענתי זה לא ברור.
מיכל סגן כהן
הכללים עברו את אישור משרד המשפטים. יש טעות בסעיף 5, שצריך לכתוב (א) ו-

(ב) ובמקום זה כתוב (1) ו-(ב).

אתי בנדלר;

זה צריך להיות (1) ו-{2).
מיכל סגן כהן
בסעיף 6 של תוספות חד פעמיות, אנחנו מגיעים ל"בנוסף":

"6. (א) בנוסף למיכסה לפי סעיף 4 או 5, תקבע ועדת המיכסות לכל מגדל אשר לא

נקבעה לו מיכסה חד פעמית מכח סעיף 6(א) לכללי 1997, מיכסה אישית חד-פעמית

לייצור ביצי מאכל בשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמיכסה שנקבעה לו, כמפורט

בתוספת השלישית לצד גיל הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון לפי מועד בקיעתן".

הדיבור הזה נראה מסובך. הדיבור הזה בסך הכל בא להסדיר דבר שבשנים שעברו

הוא לא הוסדר, והתחילו להסדיר אותו רק בשנה האחרונה. במחזור חיים של תרנגולת

שמטילה, תפוקת ההטלה שלה משתנה במהלך חייה, ולכן היום מתאימים את גודל משק

הלול, את מספר התרנגולות שבלול, להיקף המיכסה שהוא יכול לייצר. הסעיף הזה בא

לומר שאם כושר ההטלה של המטילות שלו ירוד, הוא מקבל תוספת מיכסה, ולהיפך אם

כושר ההטלה גבוה. לזה יש את אותה תוספת לכללים שנקבע בה גיל הלהקות. הכל מוסדר

שם.

"6. (ב) מגדל יהיה רשאי להודיע למועצה, תוך 30 ימים מיום פרסום כללים אלה

ברשומות, כי הוא מוותר על תוספת המיכסה לפי סעיף קטן (א).(ג) מגדל שנקבעה לו תוספת מיכסה חד פעמית מכוח סעיף 6 (א) לכללי 1997,

תוקטן המיכסה שתקבע לו לפי סעיף 4בשיעור- התוספת האמוו-ה"; זה הצד השני של אותה

מטבע.

"פניה לקביעת מיכסות אישיות 7. מי שזכאי למיכסה אישית לפי סעיף 4 או 5 והיא לא

נקבעה לו-"

אתי בנדלר;

סליחה, אני שוב מבקשת לעצור אותך בכללים. כפי שאתם מתארים לכם, בנושא הזה

אני בורה לחלוטין, כך שייתכן שחלק מהשאלות שלי הן הדיוטיות לחלוטין. במסגרת

הכללים של שנה שעברה, היתה סמכות לוועדת המיכסות להגדיל מיכסה אישית בהתחשב

בנסיבות חריגות או אישיות של מבקש. אני רואה שבכללים הנוכחיים השמטתם את

הסמכות הזו.

מיכל סגן כהן;

זה הושמט, אבל למעשה זה קיים בתוספות ר!פעם. ישנה התוספת של ענבי זעם.

ההטבות ההן, ההתחשבות המיוחדת, הופיעו אז בסעיף, והיום בעצם הדברים נידונים

בצורה של התוספות. ישנו תיעול לפי הנחיות שר החקלאות.

אתי בנדלר;

אני שואלת זאת משום שאני זוכרת שגם בשנה שעברה היה מחזה דומה למה שראינו

השנה בתחילת הדיון, עם הרבה ליחשושים, לפיהם יש איזשהן בעיות אישיות, שעל פני

הדברים אינן נפתרות במסגרת המיכסות הקבועות בכללים. לא נכנסתי אז לאותן בעיות

אישיות, ואינני מתכוונת הפעם להכנס אליהן, אבל לכאורה, בהתאם לכלל 6(ג), כפי

שהיה מנוסח בכללים של שנה שעברה, היתה סמכות לוועדת המיכסות להתחשב בבעיות
אישיות. היה כתוב
"ועדת המיכסות רשאית להגדיל מיכסה אישית שנקבעה לפי סעיף ,4

לפי בקשתו של בעל מיכסה, במסגרת המיכסה הארצית, או מתוך המיכסות האישיות שאינן

מנוצלות, בהתחשב בנסיבות אישיות חריגות של המבקש, או שיקולים מיוחדים אחרים,

ובהנחיית שר החקלאות". אני רוצה שיהיה ברור שהיום לוועדת המיכסות אין סמכות

להגדיל מיכסות אישיות בהתחשב בנסיבות חריגות.

טומי מנור;

התשובה היא כזאת, הסעיף הזה לא נוצל, לא בשנה שעברה ולא בשנים קודמות.

הסיבה לכך היא שעל מנת להשתמש בו, לפי פסיקה של בג"ץ מלפני שבע-שמונה שנים,

צריך לקבוע קריטריונים אחידים. סברנו שאין אפשרות לקבוע קריטריונים אחידים

בנושא הזה.

אתי בנדלר;

הפסיקה של הבג"ץ היתה לגבי סעיף בנוסח הזה שמדבר על נסיבות אישיות חריגות

של המבקש? איך אפשר לקבוע כללים אחידים?
טומי מנור
הוגשה עתירה לגבי אופן יישום הסעיף הזה, ואז למרות הבג"ץ, ניסינו לנסח

איזשהם קריטריונים שיענו על הבעיה. הסתבר שלא ניתן. ועדת המיכסות ישבה על

המדוכה הזאת פעם, פעמיים ושלוש, ולא הגיעה למודוס ויונדי. לכן הסעיף הזה ירד.מודי זנדברג;

לאור ההערה, אולי כדאי פה במקום הזה להוסיף את הדברים, ואני מדבר על

קבוצה כללית ולא על מר אבי יחזקאל כמקרה פרטי. אני מתייחס לדברים שאמר חבר

הכנסת שמחון. מדובר על Xאנשים שהיה לגביהם כלל, וחבר הכנסת שמחון אומר שלגבי

מר יחזקאל ובכלל לגבי הקבוצה הזאת, שתינתן 50%מהמיכסה לארבע שנים. זאת בעצם

ההצעה. אולי כדאי לכתוב ולעגן את זה בכלל, שמי שנפל בין הכסאות כתוצאה משינוי

הרפורמה, והשקיע בלול, יירשם פה.
שלום שמחון
יש החלטה של משרד החקלאות על 50%לשנתיים. יושב ראש הוועדה הצהיר פה

לפרוטוקול שהוא יקיים את הפגישה ביחד איתנו.
מודי זנדברג
אני מבין מהיועצת המשפטית שהפגישה לא רלבנטית, כי מבחינה חוקית אי אפשר

יהיה לעשות את זה.

היו"ר אבי יחזקאל;

אי אפשר שאדם אחד ייקבע לנו את הדברים.

מודי זנדברג;

זה לא אדם אחד. יש לי תחושה שסיפרו דברים לא נכונים, וקשה לי מאוד להתגבר

על התחושה הזאת. מי שמסבן אותי פעם אחת, יכול לסבן אותי עוד פעם. אני לא מדבר

על אף אחד מאלה שנוכחים פה, כי לא מדובר בהם. אני לא מוכן בעוד שנה לבוא שוב-
הי ו"ר אבי יחזקאל
מכיוון שאני לא רוצה שבעוד שנה תבוא ותגיד לי שמישהו הוליך אותך שולל,

התחייבתי שנשב ביחד.

מודי זנדברג;

השאלה היא אם יש סמכות.

הי ו"ר אבי יחזקאל;

אני מטיל עליך, חבר הכנסת זנדברג, לקבוע את הפגישה.

מיכל סגן כהן;

"7. (א) מי שזכאי למיכסה אישית לפי סעיף 4 או 5 והיא לא נקבעה לו עד תום

15 ימים מיום פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30 ימים מתאריך

הפרסום האמור לוועדת המיכסות בבקשה לקביעת מיכסתו.

(ב) ועדת המיכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שירשמו, לדון בבקשות

שהוגשו לה לאחר המועד האמור.

שינויים במיכסה אישית 8. ועדת המיכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי שנקבעה

לו מיכסה אישית לפי סעיף 4, שינויים במיכסתו האישית על ידי החלפת מין אחד של

תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתחות

אחידים ובכפוף לתנאים שתקבע ועדת המיכסות.מיכסת עופות להטלה 9. (א) המועצה תקבע לכל מגדל מיכסת עופות להטלה לייצור

המיכסה האישית שנקבעה לו, על פי מפתח אחיד שתקבע, בשים לב למספר הלהקות שהוא

מחזיק בשנת התכנון וגילן.

(ב) בעל מיכסה אישית לא יחזיק עופות להטלה בכמות העולה על מיכסת העופות להטלה

שקבעה לו המועצה.

(ג9 מגדל המחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מיכסת העופות להטלה שקבעה לו

המועצה, רשאית המועצה לחייבו לשווק את הכמות העודפת באופן שתקבע.

גידול מטילות ופרגיות 10. (א) המועצה תנפיק לכל מגדל, שנקבעה לו מיכסה אישית

לפי כללים אלה, תעודת מגדל שתפורט בה מיכסת העופות להטלה שנקבעה לו לייצור

מיכסתו האישית.

(ב) קבלן מורשה וכל אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, לא ישווק אפרוחות,

אלא למגדל פרגיות אשר הציג בפניו תעודות שמסרו לו המגדלים שעבורם הוא יגדל את

הפרגיות; כמות האפרוחות שתשווק כאמור, לא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה או

בתעודות שהוצגו בפניו, לפי העניין.

(ג) לא יחזיק מגדל מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה

בה.

(ד) לא יחזיק מגדל פרגיות, אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שמהן גידל אותן

מקבלן מורשה, בעל מדגרה או אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, כנגד הצגתה של

תעודת מגדל שמסר לו בעל מיכסה אישית, או לפי אישור שנתנה לו המועצה, ובהתאם

לכמויות הנקובות בתעודה או אישור כאמור.

(ה) לא ישווק מגדל פרגיות אלא למגדל שהציג בפניו את תעודת המגדל שלו ובהתאמה

לכמות הרשומה בה.

שיווק מורשה 11. קבלן מורשה לא ישווק מטילות של מגדלים הצמודים אליו בשיווק

ביצי מאכל, אלא באופן שהמועצה תקבע.

שמירת דינים 12. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

אצילת סמכויות 13. המועצה אוצלת בזה לוועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

תוספת ראשונה

(סעיף 5 (א))

מרגליות

דובב

אביבים

זרעית

בודדים
שלום שמחון
אני רוצה להוסיף פה לתוספת מושב אחד. חסר פה מושב גורן, ואני מבקש להוסיף

אותו. במושב גורן יש שלושה חברים, זה נמשך כבר שנים, ומשום מה הם לא נמצאים

פה.

יצחק טובלי;

בודדים מחולק כבר על ידי הנחיות השר, יש שמות, ובל הבודדים חולקו למעשה.

שלום שמחון;

בלי מושב גורן?
יצחק טובלי
בלי.
שלום שמחון
אני מבקש להכניס גם אותו.

היו"ר אבי יחזקאל;

מה אתם אומרים על מה שחבר הכנסת שמחון העיר?
יצחק וקנין
את המקרים האלו גם אני מכיר. אני מסכים איתו לחלוטין.
מודי זנדברג
אני מסכים.

היו"ר אבי יחזקאל;

גם אני מסכים איתו.

יצחק וקנין;

מדובר על שלושה אנשים במושב גורן.

שלום שמחון;

כדי שלא יגידו שזה פוליטי, אמרתי את זה לפני התוספת השניה.

היו"ר אבי יחזקאל;

מה עושים עם גורן?

טומי מנור;

זאת רשימה של יישובים כפי ששר החקלאות מסר.שלים שמחון;

אתה הרי יידע שהשר לא יגיד שום דבר אם נוסיף את זה מדיבר פה על שלישה

אנשים.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מציע להיסיף את גירן, יאם השר ירצה שנמחוק, שיגיד את זה.

אתי בנדלר;

החלטת הייעדה היא שהייעדה מאשרת את הכללים, רק בתנאי שבתיספת הראשונה

יתווסף לרשימת היישובים גם גירן. אם השר איני נענה לבקשת הי יעדה, הכללים אינם

מאושרים,וזה חוזר שוב לדיין נוסף בייעדה.

הי י"ר אבי יחזקאל;

כן.
מיכל סגן כהן
תיספת שניה

(סעיף 5 (ב) }י

עטרת

שילה

איתמר

אתי בנדלר;

זאת תוספת חדשה שלא היתה קידם.
יצחק טיבלי
אם הנישא של גירן אפשרי, יש לני הנהיה של השר להכניס י ישיב ניסף בשם שקד

שהישמט מהרשימה. אסביר לכם למה אנחנו לא אימרים. כאשר אישרנו את כללי המיעצה,

הנחיית השר לא כללה את שקד. אחרי שהעברנו את הכללים לאישור יעדת הכלכלה, הגיעה

הנהיה ניספת, יהייני צריכים לעשית כללים ניספים.
מידי זנדברג
אתם בעצם הילכים-

יצחק טיבלי;

אם זה לא מסתדר לגבי שקד, אנחני נביא כללים ניספים שיכניסי את שקד.

מידי זנדברג;

אז נשתמש בפריצדירה של גירן לגבי שקד, י נחסוך את לך להביא את הכללים.
יצחק טובלי
אמרתי, אם גורן עובר, אני מבקש להעביר גם את שקד.
אתי בנדלר
בתוספת הראשונה לפני המילה "בודדים" יבוא "גורן", ובתוספת השניה אחרי

"איתמר" יתוסף "שקד".

היו"ר אבי יחזקאל;

תעיינו בבקשה בתוספת השלישית לגבי גיל הלהקות לפי מועד הבקיעה.

מי בעד אישור הכללים בכפוף לכל ההערות? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 0

כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1998),

התשנ"ח-1997, אושרו בכפוף להערות.

שלום שמחו ן;

אפשר לדחות את הנושא השלישי?

היו"ר אבי יחזקאל;

נקבל דברים ברורים לגביו, ואז נקיים את ההצבעה.

שלום ברלנד;

ישנן גם השגות לגבי הניסוח.

אתי בנדלר;

זאת אומרת שיש פניה של משרד החקלאות לדחות את הדיון בעניין?

שלום ברלנד;

כן.

היו"ר אבי יחזקאל;

הדיון בנושא של צו ההגבלים העסקיים (גידול ושיווק של ביצים ועופות),

התשנ"ז-1997, שהיה אמור להיות הסעיף השלישי שעל סדר היום, נדחה.2. כלילי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1998). התשנ"ח-

1997 -

הי ו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו עוברים לסעיף השני שעל סדר היום.

(חבר הכנסת צבי הנדל - מ"מ היו"ר)

מיכל סגן כהן;

"כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1998). התשנ"ח-

1997.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 71,70,53,31,3 ו-73 (ב) להוק המועצה לענף הלול (ייצור

ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן - ההוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף

48(א) לחוק יסוד; הממשלה, וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, קובעת

המועצה לענף הלול כללים אלה;

הגדרות 1. בכללים אלה -

"אפרוחים" - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים;

"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

"התקופה הקובעת" - שנת 1997;

הי ו"ר צבי הנדל;

לגבי מה שנת 1997 היא התקופה הקובעת?

מיכל סגן כהן;

לגבי הבסיס.

"טונה או ק"ג" - לפי משקל חי;

"פטמים" - תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חודשים;

"שנת התכנון" - שנת 1998.

מיכסה ארצית 2. גודל משק הלול לגידול פטמים לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון

יהיה גידול 180,000 טונות (להלן - המיכסה הארצית).

קביעת מיכסות אישיות 3. העקרונות לקביעת מיכסות אישיות לייצור פטמים לשיווק

לכל מגדל במסגרת המיכסה הארצית, בשנת התכנון, יחיו כאמר בסעיפים 4 עד 7.

מיכסה אישית 4. (א) לכל מגדל תיקבע מיכסה אישית לגידול פטמים לשיווק בשנת

התכנון, שתהיה שווה למיכסתו האישית לגידול פטמים לשיווק שנקבעה לו לתקופה

הקובעת, כפי שהיא רשומה בספרי המועצה.(ב) מיכסות לייצור פטמים שבעליהן הודיעו למועצה כי ויתרו עליהן, ישמשו

בידי ועדת המיכסות להקצאת מיכסות אישיות בשנת התכנון, בהיקף של 50 טון,

למגדלים שמשקיהם מצויים ביישובים כנקוב בתוספת הראשונה, בהתאם להנחיות שר

החקלאות."

אתי בנדלר;

אני מבינה שוב שזו תוספת שמוסיפים אותה בפעם הראשונה לכללים האלה.

מיכל סגן כהן;

כן.

"פניה לקביעת מיכסות אישיות 5. (א) מי שזכאי למיכסה אישית לפי סעיף 4 והיא לא

נקבעה לו עד תום 15 ימים מיום פרסום כללים אלה ברשומות, רשאי לפנות עד תום 30

יום מתאריך הפרסום האמור לוועדת המיכסות בבקשה לקביעת מיכסתו.

(ב) ועדת המיכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד

האמור".

אתי בנדלר;

בשנה שעברה, לבקשת הוועדה, הנוסח הזה שונה, וגם בכללים האהרים נצמדתם

לנוסח כפי ששונה, ומשום מה כאן, בסעיף 5(ב) חזרתם לנוסח הראשוני. הנוסח שהוסכם
עליו בזמנו, הוא
"ועדת המכסות תהיה רשאית מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון

בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור".
היו"ר צבי הנדל
מה זח "מנימוקים מיוחדים"? בן דוד של החבר שלי זה נימוק טוב?
אתי בנדלר
זה תלוי, אם אתה מאוד קשור לבן דוד של החבר ומשהו דרמטי, טראומטי, קרה

לבן דוד של החבר באופן כזה שהוא היה צריך להיות צמוד אליו, זה יכול להחשב

לנימוק טוב.
טומי מנור
תראה את זה כג' יבריש משפטי, זה הכל.
אתי בנדלר
זה פשוט נוסח שקיים בשורה רבה של דברי הקיקה.
הי ו"ר צבי הנדל
אם המשפטנים מסכימים, קטונתי.
מיכל סגן כהן
שינויים במיכסה האישית 6. ועדת המיכסות רשאית לאשר, על פי בקשתו של מי

שנקבעה לו מיכסה, שינויים במיכסתו האישית שנקבעה לפי סעיף 4. על ידי החלפת מין

אחד של תוצרת הלול במין אחר, במסגרת המיכסה הארצית שנקבעה לאותו מין, לפי מפתח

אחיד שתקבע ועדת המיכסות.גידול פטמים 7. (א) המועצה תנפיק לכל מגדל שנקבעה לו מיכסה אישית לפי

כללים אלה תעודת מגדל. התעודה תכלול את מיכסתו האישית של והמגדל.

(ב) קבלן מורשה לא ישווק אפרוחים לייצור פטמים, אלא למגדל שהציג בפניו את

תעודת המגדל שלו ובכמות שלא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה.

(ג) לא יגדל ולא יחזיק אדם אפרוחים או פטמים, אלא אם כן בידיו תעודת

מגדל.

שמירת דינים 8. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

אצילת סמכויות 9. המועצה אוצלת בזה לוועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.

היו"ר צבי הנדל;

מה זה "הוועד הפועל"?

מיכל סגן כהן;

הוועד הפועל של המועצה.

תוספת ראשונה

(סעיף 4 (ב)

טפחות

כלנית

(היו"ר - אבי יחזקאל)
צבי הנדל
מי בעד הכללים כפוף לתיקונים שאושרו? מי נגד?

הצבעה

בעד - 3

נגד - 0

כללי המועצה לענף הלול (מיכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 1998). התשנ"ח-

1997 אושרו, בכפוף לתיקונים שאושרו.

היו"ר אבי יחזקאל;

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10;13

קוד המקור של הנתונים