ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/10/1997

כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון), התשנ"ז-1996 וצו פיקוח על מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
נוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 161

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר

צבי הנדל

יצהק וקנין

שלום שמחון
מוזמנים
שירית רוזנבאום - משרד האוצר

יצחק טובלי - מנכייל, המועצה לענף הלול

גיורא מסד - יו"ר, המועצה לענף הלול

טומי מנור - יועמ"ש, המועצה לענף הלול

שאול זוהרי - יו"ר, ארגון המשחטות

צבי יהל - מנהל חטיבת ביצי תנובה

שלמה מיכאלי - מנהל יצרנים, תנובה

בניהו מנדל - מזכיר ארגון מגדלי העופות

אריק צור - התאחדות האיכרים

דוד קוכמן - האיחוד החקלאי

חיים וטורי - בעל צשחטת הוד השלום

רבי גבריאל - מנכייל משחטת הוד השלום

זאב לנדנד - עו"ד, מייצג משחטה

שי יצחק - מנהל משחטה

מיכל סגן-כהן
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מבהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון

ושיווק) (תיקון), התשנ"ז-1996 וצו פיקוח על

מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול),

התשנ"ז-1997כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק)

(תיקון), התשנ"ז-1996 וצו פיקוח על מצרכים ושירותים

(אגרת שירותים בענף הלול). התשנ"ז-1997
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מתכבד לפתוח את הדיון. התבקשתי, הוסמכתי על ידי יושב ראש

הוועדה לנהל את הישיבה בנושא ערעורם או הסתייגותם של המשחטות לגבי

הכללים של המועצה לענף הלול וצו הפיקוח על מחירי המצרכים.

נמצא כאן עורד הדין זאב לנדנר ששלח מכתב בנושא זה.

אני משחזר את מה שסוכם בישיבה הקודמת- לאחר שהסתבר שלא ניתנה

הודעה לנציגי המשחטות הקטנות על הדיון שהיה, מצאתי לנכון שההחלטות

הקודמות תהיינה תקפות אלא אם יוו;ש ערעור.

המועצה לענף הלול התחייבה להודיע להם. הדבר בוצע והוגשו שתי
הסתייגויות
1. על ידי עורד הדין זאב לנדנר בשם מרשתו עוף אור.

2. על ידי משחטת הוד השלום בערבון מוגבל - מר רבי גבריאל.

ולפיכך, הדיון מתקיים עתה כאילו לא התקבלו החלטות.
זאב לנדנר
עד עתה פעלה המועצה באמצעות אגרת שרותים שגבתה ולמעשה גולגל המחיר

על הצרכן. יש שינוי מהותי בדרד הכללים. אי אפשר לנטרל את הכללים מהצו.

עד עתה הגביה נעשתה בעבור כל עוף. הצרכן שילם במחיר שלו עוד 8 אגורות

או Xאגורות עבור הפיקוח שקיבל. היום אומרים - צריד להעסיק רופא. כמה

רופאים, מה עלותם לא נאמר. איננו עוסקים בפרוטות אלא ב-30 אלף שקל שכר

יסוד.

תכתיב השכר בעידן שלנו מעורר שערוריה. המשחטות לא משלמות, הצרכן

משלם והצרכן הוא זה שהיה צריד לבוא לפה ולטעון את דבריו.

משד שנים, המועצה היפלתה לרעה את המשחטות הקטנות והיום הם מבקשים

לכד את הכשר הוועדה. עד היום, כאשר גבו אגרת שירותים, היא היתה צריכה

לממן פיקוח וטרינר בכל המשחטות. בפועל, המשחטות ה1;דולות קיבלו שירותים

מהמועצה ללא עלויות והמשחטות הקטנות שילמו לרשויות המקומיות. לאן הלד

הכסף לא ידוע. המועצה לא סיפקה להם את הפיקוח.

אנו בהליד של הגשת תביעה. ההליד לא נוח להם ולכן הוצעה טכניקה

אחרת למימון בצו וכתבו סכומים אסטרונומים. אין בכללים ובצו מילה וחצי

מילה בעניין.
היו"ר אלי גולדשמיט
מר טובלי, אותם כלליים לגבי רופאים יבואו לאישור הוועדה?
יצחק טובלי
לא. לפני כ-3 עונים הוקמה ועדה של משרד החקלאות ומועצת הלול. בהנו

מחדש היקפי שחיטה ובדקו האם היקפי הפיקוח הם מהוייבי המציאות בטענה

שהעלויות גבוהות מדי. הוועדה יצאה לאירופה לבדוק, והמליצה לשנות את

אופן ההעסקה כך שרופא יועסק על פי היקפי השחיטה. כן יועסק פקח.

בעבר, בשיטה הישנה, נשחטו ופוקחו 22 עופות בדקה. היום המצב שופר

ומועסק פקח על 35 עופות בדקה. היום יש הגדרה מה היקפי העסקה. כן קבעה

הוועדה, איך תגבה האגרה והמליצה כי האגרה תגבה לפי טעות עבורה של פקח

או רופא. לכן מוצע שינוי בשיטת הגביה.
היו"ר אלי גולדשמיט
האם תהיו מוכנים להציג את ההגדרות הסופיות לפני הוועדה למרות

שאינכם מחוייבים בכך?
יצחק טרבלי
כן, בוודאי. יש חוברת הנחיות ונדמה לי שאפילו הבאנו אותה בעבר.
היו"ר אלי גולדשמיט
אני מקריא את סעיף 32ח': "תוך 30 ימים מקבלת בקשה על כך בכתב מאת

משחטה, תציב המועצה במשחטה וטרינר ופקחים לביצוע פיקוח וטרינרי, כפי

שיורה המנהל מפעם לפעם".

את הדרך שתקבעו אתם מוכנים להביא לוועדה?
יצחק טובלי
לא אנו קובעים.
מיכל סגן-כהן
כשאדם רוצה להקים משחטה, בין הייתר נקבע לו היקף השחיטה באותה

משחטה על ידי מנהל השירותים הוטרינרים. באותו זמן הוא קובע לו את רמת

הפיקוח והאם נדרש למשל חצי פקח או יותר. הקביעה איזה צוות נדרש לפיקוח

לא נקבעת על ידי המועצה.
שלום שמחון
מה החלק של המשחטות הקטנות?
יצחק טובילי
סך הכל 30 משחטות פועלות על ידי המועצה. חלקן משחטות קטנות.
זאב לנדנר
הכללים כפי שהבנו הם באיזו שהיא חוברת שלא מחייבת אף אחד.
צבי הנדל
בפועל עובדים לפי החוברת או לא?

דאב לנדנר=

החוברת היא מחקר. אם מה עניין המועצה לשנות בגביית ההיטל עתה?

הצרכן שקונה עוף ממשחטה קטנה צריד לשלם שם יותר כי עלה לה יותר הפיקוח

הוטרינרי והיא מגלמת את ההוצאות במחיר העוף.
היו"ר אלי גולדשמידט
מכאן נובע ייתרון לגודל מבחינת העלויות.
דאב לנדנר
אם הכוונה להודיל ויש שוק חופשי, תאפשרו לנו למצוא רופא וטרינר

ופקח בעלויות שלנו. המנהל של השירותים הוטרינרים יקבע אם הרופא שמצאו

מוסמך ומקובל עליו.
היו"ר אלי גולדשמידט
המצב החדש מרע את מצבד?
דאב לנדנר
אני עומד בפני נעלם ואין לי מושג. בעלי המשחטות הקטנות היו דפוקים

בעבר. מהרגע שהגיעו למועצה ובקשו לספק להם שירותים וטרינריים, ראה זה

פלא - ארבע שנים שלמו מכיסם ומשפנו סיפקה להם המועצה שירותים

וטרינריים.
היו"ר אלי גדלדשמידט
בעבר היו דברים לא תקינים. בא נסתכל על העתיד. הסט של התקנות

שקובע את שיטת התשלום אינו לאישורנו אלא דו חובת התייעצות. אני מביע

היבט של אי נוחות מחובת התייעצות שמשמעותה לא ברורה לי. גם אם נשתכנע

נגיד שזה לא בסדר. איננו יודעים כיצד זה יקבע בפועל.
יצחק טובילי
אנו יודעים הכל. כנראה שמר לנרנר לא קרא מס3יק טוב את ההומר. מי

שקובע את היקפי העסקה הס השירותים הוטרינריים ויש רמת העסקה מינימלית.
שלום שמחון
אם כולם יודעים הכל, כדאי לעטות בדיקה מה יהם העלות בין המשהטות.
צבי הנדל
לא הבנתי את ההגיון. יש משחטות קטנות ואתה במדיניות מקשה על הקטן

כי אתה רוצה משחטות גדולות?
דובר
לא.
יצחק וקנין
זה נכון לגבי כל דבר במשק. לא רק על המשחטות אלא על כל תחום.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבין שאין ויכוח כי המשחטות הקטנות ישלמו יותר.
יצחק טובלי
היום משלמות המשהטות הקטנות אגרה על שרות שהמועצה מעניקה. פקח או

רופא או שניהם תלוי בהיקפים. המועצה גבתה וחילקה עלויות. המשחטות

הגדולות שילמו יותר. היום משנים את השיטה. כל משחטה תשלם בדיוק עבור

העלויות.
היו"ר אלי- גולידשמידט
המשחטות הגדולות שוחטות יותר בשעה.

זאב ולנדנד;

פניתי למועצה בכתב תביעה לתשלום היטלים במשך שנים בהם היה עיוות.

קיבלתי תשובה שהיועץ המשפטי של המועצה: "מי אתה שתדבר. הרי הצרכן שילם

עלויות לא אתם".
היו"ר אלי גודלשמידט
נציגי הוד השלום, אני מביו שטעותכם מועלה על ידי עורך דין של אחר.

הבנו כבר כי העלות לקילו למשחטה קטנה תגדל, מכיוון שאתם שוחטים פחותואולי ביעילות יותר קטנה. וכל זה שייך לחובת התייעצות בלבד.
צבי הנדל
אני אייצג את המשחטות הגדולות. נניח שעובדים אצלי ארבעה וטרינרים.

מדוע שאשלם יותר עבור המשחטות הקטנות?
היו"ר אלי גולדשמידט
יש בעיה. לגבי המשחטות הגדולות יש מעבר לשיטה נכונה יותר לעומת מה

שהיה "לא פייר" בעבר. היום באות המשחטות הקטנות וטוענות כי עתה יעשה

להן עוול. (על הסף אני דוחה עירעור בצורד בוטרינר). תשבו על המדוכה עם

נציגי המשחטות הקטנות ותמצאו טכניקה שתקל עליהם את העול הכספי שנוצר

מהשיטה החדשה.

איני רוצה להמיר עוול בעוול חדש. נעשה עוול למשחטות הגדולות ועתה

יעשה עוול למשחטות הקטנות. אם אפשר למצוא דרד להקל על המשחטות הקטנות

תביאו לידיעתנו את הסכום. זה יהיה חלק ממבוקשם.
יצחק טובלי
הדברים נלקחו בחשבון ויש רופא המועסק ברדיוס מסויים ולא למשחטה

מסויימת. זה תהליך בהסכמה כי הסמכות לא בידינו. אנו סוכנים של

השירותים הוטרינריים שקובעים את הכללים, ואנו מבצעים אותם.
היו"ר אלי גולדשמידט
הכללים מאושרים. תקיימו ישיבה נוספת עם מר לנדנר, הוד השלום

ונציגי משחטות קטנות נוספות. אני מבקש באופן לא פורמלי שתעגנו את

הדברים. שרופא וטרינר יתן שירותים לכמה משחטות ופקח לכל משחטה. חייבים

לשמור על הגופים הקטנים שיעילותם קטנה. איננו רוצים שיסגרו אלא

שימשיכו לפעול.

מר טובלי, האם מקובלת עליך גישתי?
יצחק טובלי
איני יכול להתחייב.
היו"ר אלי גולדמשידט
אל תתחייב לכולם. ה"מקדמה" שנתת זה רופא וטרינר משותף. תמצא דרך

נוספת להקל עליהם ותודיע לנו על כך. בנוסף, לפי עצתה של הגברת בנדלר,

בסעיף 32ח' יתווסף "בהתאם לאמות מידה וכללים שקבע והמופקדים לעיון

הציבור במשרד החקלאות".
מיכל סגן-כהן
הכללים אינם עלומים או בעיתייס.

איננו מדברים על הכללים שלגבי כל משחטה בנפרד. תסתכלו על כל

ההוראה שבסעיף 32ח'. שם זה רק הכללים להצבת פקחים.
מיכל סגן-כהן
לא ניתן לעשות זאת.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא ניתן להעמיד לעיון הציבור?
מיכל סגן-כהן
אלו אולי חוברות עבות כרס? מנהל השירותים הוטרינרים לא כאן. יש שם

פרטים רבים על המשחטה. להעסיק רופא וטרינר לכד וכד שעות. ההחלטה על

רופא משותף לכמה משחטות - זה הוחלט. על דברים חדשים ללא מנהל השרותים

הוטרינרים שאיננו כאן אנו לא יכולים להחליט.

אני מוכנה לקחת את הצעתה של הגברת בנדלר ולהגיש אותה למר שמשוני

ולבדוק אם היא מקובלת עליו.
היו"ר אלי גולדשמידט
לסיכום, חובת התייעצות לגבי צו הפיקוח - מוצתה. רשמנו לפנינו את

הודעת מר טובלי שלפיה ישנה כוונה לגבי נושא הפיקוח. רופא וטרינר אחד

יתן שירות ברדיוס של 15 קילומטרים אם היקפי השחיטה לא עולים על 5,000

טון בשנה בכל משחטה.
חייים וטורי
בשטח אין כזה דבר. חבל על הרעיון.
היו"ר אלי גולדשמידט
רשמנו הודעה זו וגם את הסכמת משרד החקלאות והמועצה לקיים דיון

נוסף עם המשחטות הקטנות כדי למצוא פתרונות נוספים שייקלו על מצוקתם

הכלכלית של המשחטות הקטנות. בזה מוצתה חובת ההתייעצות בצו.
לגבי הכללים
מחליטים לחזור ולאשר את הכללים בכפוף לכד שלגבי כלל

סעיף 32ח' רבתי יוספו המילים-. "בהתאם לאמות מידה וכללים שקבע

והמופקדים לעיון הציבור". היכן?
מיכל סגן-כהן
בספריית המכון הוטרינרי בבית דגן.
אתי בנדלר
במקום שיורה עליו משרד החקלאות.
היו"ר אלי גולדשמידט
רשמנו את הודעת היועץ המשפטי של משרד החקלאות שהנוסח הזה יועבר

לבדיקה במשרד. אם יאושר במשרד - אין צורד לקיים דיון נוסף. אם המשרד

יודיענו שהנוסח לא מקובל - נאלץ לקיים דיון נוסף.
יצחק שי
לנו יש בעיה שאנו צריכים להמתין לפקחים. זה יוצר לי צרות צרורות.

אני ממתין לפקחים שעות.
זאב לנדנר
הטענה פשוטה. אם כבר נגזר עלינו להעסיק פקח, מדוע צריך לתת כספים

ושלמונים לרשות המקומית?
היו"ר אלי גולדשמידט
זה לא מה שלפנינו עתה. תעלו זאת בדיונים שלכם עם המועצה. שנה טובה

לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:00)

קוד המקור של הנתונים