ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/09/1997

כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון) התשנ"ז-1996; צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשוה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 156

ועדת הכלכלה

יוס שלישי, ז' באלול התשנ"ז (9 בספטמבר 1997), שעה 14:20
נכחו: חברי הוועדה
אלי גולדשמידט - מ"מ היו"ר
מוזמנים
דליה הראל - משרד החקלאות, נושנה למנכ'ל

עו'ד גיל להב - '' " . לשכה משפטית

פנחס קוצ'ר - משרד התעשייה והמסחר, מנזונה על המזון

בני רובין - משרד המשפטים, ממונה על יעוץ וחקיקה

שאול זוהרי - ארגון מגדלי העופות, מרכז ענף פטן

יו'ר ארגון המשחטות

האזורית

בניהו מנדל . '" " , מזכיר

אריק צור - התאחדות האיכרימ

ד-ר אריה ליטבק - ההסתדרות הרפואית הווטרינרית

גיורא מסד - המועצה לענף הלול, יו"ר

יצחק טובלי - " '' " , מנכ"ל

עו''ד טומי מנור - " '' " , יועץ משפטי

יעקב גרינבוימ - איצקוביץ-תנובה, מנכ'ל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון), חתשנ'ז-1996

צו פיקוח על מחירי מצרכימ ושירותימ (אגרת שירותימ בענף הלול),

התשנ"ז-1996כללי המועצה לענף הלול והסדרת ייצור, מיון ושיווק) (תיקון) התשנ"ז-1996

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף הלול), התשנ"ז-1996
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אני פותח את ישיבת הוועדה. תודה שבאתם. אנחנו דנים בשני נושאים: צו פיקוח על

נזחירי מצרכים ושירותים (אגרת שירותים בענף חלול) וכללי המועצה לענף הלול (הסדרת

ייצור, מיון ושיווק) (תיקון). בנושא הראשון ישנה רק חובת התייעצות עם ועדת הכלכלה ולא

חובת אישור, הנושא השני היה טעון אישור שר האוצר בנוסף לחתימת שר החקלאות ואישורה

של ועדת הכלכלה.

אנחנו נתחיל בנושא שצריך את אישור ועדת הכלכלה: כללי המועצה לענף הלול (הסדרת

ייצור, מיון ושיווק) (תיקון). מי מציג?
יצחק טובלי
אני אציג.
מים היו"ר אלי גולדשמידט
בבקשה.
יצתק טובלי
לפני כמספר שנים הוקמה ועדה שנקראה ''ועדת חג'בי'', שבחנה את שיטת מימון הפיקות

הווטרינרי במשחטות. שימה שהיום פועלת, היא ממנת את העלות של הפיקוח ע"י גבייה

מהמשתטות על כל קילוגרם שנשחט כמשתטה, על כל קילוגרם עוף או פטם או הודי. על כל

קילוגרם גובים אגרה.

יוצא שיחידות, שהן משחטות גדולות, ששרחטות כמויות גדולות מאוד, מחזיקות רופאים

ופקחים במספר קטן יתסית למשחטות ששוחטות הרבה פחות. ובסיכום המערכת הזאת ממומנת

מסך כל הגבייה בין סך כל הרופאים. המערכת הזאת עולה בשנה בין 15 ל-20 מליון שקלים,

והמשחטות הגדולות, לפי הנוסחה הזאת, מסבסדות את הפיקוח במשחטות הקטנות בכ-5 מליון

שקלים. והכוונה של המשרד ושל המועצה, לפי דרישח המשחטות, היא ליצור מצב של תלוקת

נטל יותר שיוויונית, כך שהמשחטות ישלמו לא לפי היקף השחיטה - - -
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אין פה הנחייה באיזו צורה זה יחולק.
יצחק טובלי
בדיוק הגעתי לנקודה. היום השיטה שמוצעת היא, לגבות את האגרה עבור השירות

שמתקבל ולא לפי היקפי השחיטה. זאת אומרת, אם יש רופא ופקח, אז משלמים על רופא ופקח

ולא על סך כל היקף השחיטה. וזה למעשה נותן יתרון לגודל.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
וזה מה שמופיע בתקנות?
יצחק טובלי
זה המבנה החדש.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
זאת אומרת אני רוצה להבין, אני קורא את 32י(א), בכללי המוצעה לענף הלול, "בעל

משתטה שהמועצה הציבה וטרינר ופקחים במשחטתו כאמור בסעיף 32ח, ישלם למועצה אגרת

פיקוח". איך, לפי הכללים, אנחנו יודעים איך תיקבע אגרת הפיקוח?
יצחק טובלי
אגרת הפיקוח מופיעה בצו המתירים בפרק השני.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
יש כאן קצת אבסורד, שעל אתד מתייעצים אתנו, ואת השני אנתנו צריכים לאשר.

זאת אומרת, אתם הולכים ממכשיר בעצם טל מסלול לפי האנשים שעובדים ולפי שעות

העבודה שלהם, זה בעקרון העניין.
יצחק טובלי
זה עיקר השינוי.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
מישהו רוצה להוסיף משהו? או, האם יש מישהו שיש לו הסתייגות או התנגדות למשהו

מהתקנות, מהכללים?

גברתי, היועצת המשפטית, יש לך התנגדות?
אתי בנדלר
לא.
גיל להב
יש פה רק טעויות הגהה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אז תגיד אותם לצורך הפרוטוקול, שיהיה ברור שאנחנו מתקנים את ההגהה.
גיל להב
בכללי המועצה, בסעיף הראשון יש טעות, במקום "הסדרת מיון ייצור" צריך להיות

"הסדרת ייצור מיון".

בהגדרת "אגרת פיקות", התאריך צריך להיות "התשנז-1997" ולא "התשנ"ז-1996".

בהגדרת "המנהל" צריך להיות "מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתות

הכפר".
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
תיקוני ההגהה שייכים לאותו פרק שאנחנו צריכים לאשר.
אתי בנדלר
בצו הפיקוח על מתירי מצרכים ושירותים, בסעיף 2(3) "פיקוח וטרינרי של רופא או פקח

במשחטה, לפי פרק ג' בכללים", האם מדובר בפרק ג' החדש, ג'ו? כי פרק ג' מדבר על משהו

אחר. אתם עכשיו הוספתם פרק ג'1, ואני מניתה שלזה התכוונתם להפנות.
טומי מנור
נכון, ג'1.
אתי בנדלר
אז גם כאן צריך לתקן.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
כפי שהיועצת המשפטית העירה. גם התיקון הזה ייעשה.

אנחנו בקרא את הכללים. לג1:י הצו, כיוון שלגבי חצו אנחנו רק צריכים לייעץ, אז לא

נקרא.
אתי בנדלר
אם מישהו מסביר כפירוט את כל האמור כחנו, אפשר לוותר על הקריאה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אין פה הסבר ברור על כל הקטעים כאן, כי בסך הכל קיבלנו את ההגדרה העקרונית,

אני תושב שבקריאה תמה של הדברים, לאתר ההסבר שניתן, וכשמדובר בהתייעצות, אנתנו

נוכל להמתפק.

(קורא את כללי המועצה לענף הלול (המדרת ייצור מיון ושיווק) (תיקון), התשנ'ז-997ו)

האמ יש חתימות?
יצחק טובלי
אמרו לא להחתים עד שיאושר.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
בסדר.

צו הפיקוח, אני מקווה שאין בו שגיאות הגהה, כי אנחנו לא נקרא אוחו. אנחנו קיימנו

את חובת ההתייעצות. אנחנו מבינים, על פי ההסבר שניתן לנו, שבעצם המעבר כאן הוא

למסלול מגביית האגרה לפי משקל העופות לגביית האגרה לפי השירותים שמקבלים שבפועל

מבחינת שעות עבודת ואנשים. הדבר מניח את דעתי. חובת ההתייעצות נסתיימה.

יש כאן נציג של משחטות קטנות?
לאת ורוו
יש נציג של כלל הארגון.
אתי בנדלר
מה תהית ההשפעה? ברור שמדובר בתוספת עלות למשחטות הקטנות. יש איזו שהיא

הערכה באיזה שיעור?
יצחק טובלי
אני ציינתי בדבריי שנטל כספי בסך 5 מליון שקלים עובר מהמשחטוח הגדולות למשחטות

הקטנות.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
יש כאן מישהו שמייצג את המשחטות הקטנות?
גיורא מסד
לא, אבל היה דיון במליאת המועצה, וזה אושר במליאת המועצה.
אתי בנדלר
מתי תהיה תחילתו של הצו, שהרי תחילתם של הבללים - - -
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
יש התייחסות לעניין הזה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אני מתנה את האישור בכך. יש ארגון המשחטות הקטנות?
שאול זוהרי
.

לא.
מ"מ היויר אלי גולדשמידט
יש לנו בעיה, דברים כאלה אנחנו לא מאשרים בדךר כלל בלי לשמוע את הצד שנפגע,

ובאו הצד שנפגע לא נמצא.
דליה הראל
יש בעיה של רפורמה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אני מדבר על זכות הייצוג וזכות ההופעה בוועדה להציג עמדה.

יש למשחטות הקטנות מישהו שמייצג אותנו, אתנן מכירים אנשים מתוכם שיכולים להגיד

מה הם תושבים על העניין הזה?
שאול זוהרי
אני יכול להגיד מה שהם אומרים: "לא איכפת לנו".
יצתק טובלי
יש לנו בסך הכל כ-30 משתטות שפועלות במסגרתנו, כמתציתן גדולות.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט,
יש משחטות שפועלות שלא במסגרתכם?
יצחק טובלי
בוודאי.
מ"מ היויר אלי גולדשמידט
הן רלוונטיות לצו?
יצחק טובלי
לא.
מ"מ היויר אלי גולדשמידט
אלה שרלוונטיות לגבי הצו הן משתטות שפועלות אצלך יצתק טובלי, נכון?

אנתנו מאשרים את הצו, חובת ההתייעצות אכן קויימה, אני מכפיף את זה לכך,

שהידיעה בדבר האישור הזה תינתן באתריותך (יצחק טובלי) לכל אותם אנשי משחטות קטנות,

ואני מבקש שתעשה את זה בתוך שבוע. ותוך שבוע ימים, אמ יש להם איזו שהיא הסתייגות,

יתקיים דיון נוסף בעניין. אם אין להם הסתייגות, אז נראה את הדבר הזה כמאושר. ואז

התתילה תהיה תוך שבועיים מהיום.
יצחק טובלי
אחרי חתימת השרים, יש טור תהליך שלא נסתיים.
אתי בנדלר
יש לי שאלה פרקטית, התשלום הוא חודשי, נכון?
יצחק טובלי
הוא מתבסס על שעות, ומשולם חורשי.
אתי בנדלר
התשלום הוא חורשי. אז, האם לא ראוי לקבוע את תחילתו של הצו, במידה ולא תהיינה

הסתייגויות, ב-1 באוקטובר?
יצחק טובלי
אני חושש שזה לא יתפרסם עד אז.
אתי בנדלר
בסדר, ב-1 לחודש שלאחר מכן.
מ"מ-היו"ר אלי גולדשמידט
נעשה את זה ב-ו לחודש, שלאחר פרסום.
אתי בנדלר
תחילתו של צו זה ב-1 לחודש שלאחר פרסומו.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
בישיבה הבאה שאני מקיים בנושאים חקלאיים, אגב אני רוצה לציין לפרוטוקול, שאני

הוסמבתי לנהל את הישיבה הזו על ידי יושב ראש הוועדה.
גיורא מסד
אלי גולדשמידט, אני רוצה שתדע שהנושא היה במליאת מועצת הלול הרבה מאוד זמן,

ואף נציג של משחטה לא פנה, לא במליאה, לא אחרי המליאה, לא בכתב, לא בעל-פה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
אני אחסוך פה שבועייס ואתן עילה לבג"צ למישהו ממשתטה קטנה. ואז, הבג''צ יבול

לעכב את כל הרפורמה לעוד תקו5ה. צריך להיות הוגנים, וכך נהגתי תמיד. כאשר התברר לי

שבעל עניין לא מיוצג בישיבה, מכל מיני טעמים, תמיד איפשרתי הצגת עמדה. אז אני לא

אתחיל את הדיון מחדש, אני מציע (יצחק טובלי), אם אתה יכול להבטיח - נצמצם את הזמן -

אם אתה יכול להבטיח שבתוך שלושה-ארבעה ימים תשלח את ההודעה. ואני מבקש שתעשה את

זה בתיאום עם גברת בנדלר, להעביר את ההזרעה לאותם נציגים של המשחטות הקטנות,

ושבאותה הודעה ייאמר שאם לא תגיע אל ועדת הכלכלה הסתייגות בכתב בתוך שבוע ימים

ממועד המכתב העניין מאושר. פחות או יוחר זה יהיה עניין של שבועיים מעכשיו אם תעבוד

מהר. אם לא תהית שוב הסתייגות, אז ועדת הכלכלה עשתה את שלה, ואתם יכולים לצאת

לדרך. אם תהיה הסתייגויות לא תהיה לי ברירה, אלא לקיים ישיבה נוספת.
אתי בנדלר
אם יש הסהייגות שיעבירו אותה בכתב, בפקס, למנהלת וערת הכלכלה.
מ"מ היו"ר אלי גולדשמידט
להבא, אני מציע, לקחת את הדברים האלה בחשבון לפני הדיון. לא מספיק לי שהמליאה

החליטה. זה מספיק לבם, מבחינת החלטת דוב או החלטה שמחייבת אתכם, אבל אנחנו,

כשאנחנו מאשדים, אנחנו צדיביס לשמוע גם את הגורסים שנפגעים.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:55

קוד המקור של הנתונים