ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/08/1997

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 150

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ש3י. אי באב התשנ"ז (4 באוגוסט 1997), שעה 50;11
נוכחים
חברי הוועדה: אברהם יחזקאל - היו"ר

נסים דהן

יצחק וקנין
מתמנים
אליק אדלר - ראש אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה

ישעיהו בר אור - ראש אגף מים ונהלים, המשרד לאיכות הסביבה

רות רוטנברג - יועצת משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

ליאור אריאלי - מתמחה בלשכה המשפטית, המשרד לאימת הסבים;

קורנל רוט - אגף מים ונחלים, המשרד לאימת הסביבה

ברוך ובר - אגף מים ונהלים, המשרד לאימת הסביבה

כרמית פינץ קדמי - ממונה על תכנון פיזי, משרד התיירות

עו"ד זאב אפיק - יועץ משפטי, המשרד לתשתיות לאומיות

עו"ד חגית הורנשטיין - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שלום גולדברגר - מנהל המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

אורה תמיר - יועצת משפטית, נצימת המים

בלהה גבעון - החברה להגנת הטבע

ציפי רון - "חיים וסביבה"

ראובן בן-דורי - הולילנד סיילינג, בעל ספינת שיט

גדעון הוד - שיט כינרת, בעל ספינת שיט

מאיה הוד - שיט כינרת, בעלת ספינת שיט

צבי אורטנברג - ראש מנהלת הכינרת

אלעד זוהר - פקח, מנהלת הכינרת

יהודה ניצני - פקח, מנהלת הכינרת

עו"ד צבי לוינסון - יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה, לשכת עורכי-הדין

דני מורגנשטיין - מרכז השלטון המקומי
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

מ"מ מנהלת הוועדה; וילמה מאור

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט), התשנ"ז-1997.תקנות המים (מניעת זיהום מים) (סילוק שפכים מכלי שיט). התשנ"ז-1997
היו"ר אברהם יחזקאל
אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה. נתחיל בקריאת התקנות.
רות רוטנברג
ו

במילה אחת, מביוון שלא כולם היו בישיבה הקודמת, העניין העיקרי של התקנות הללו הוא מניעת זיהום הכינרת.

לדאבוננו אין לנו כאלה מקורות מים נוספים שבהם שטים כלי שייט. בכינרת יש לאחרונה יותר ויותר פעילות של כלי

שייט, של ספינות תיירים. הכינרת, שהיא מקור המים העיקרי של מדינת ישראל, מהווה גם מקור שאליו זורמים השפכים

הבלתי מטופלים של כלי השייט האלה. יש שני סוגי שפכים: שפכים סניטריים, כי בני אדם נמצאים לפעמים שעות על כלי

השייט; וגם השפכים שקשורים בהפעלת כלי השייט עצמו, במי השיפוליים, שיירי שמנים וכל אלה. את אלה צריך לאסוף,

להפריד ולסלק למקום מוסדר ביבשה. זו פחות או יותר כל התורה על רגל אחת.
נסים דהן
כל החופים מסביב לכינרת שמחזיקים מיתקנים, האם ההגדרות האלה לא חלות עליהם?
רות רוטנברג
לא. כאן מדובר רק על סילוק שפכים מכלי שייט. מה שאתה מציג הוא נושא אחר לגמרי. לגבי מיתקנים ביבשה יש

לנו הוראות במסגרת חוק המים ובמסגרות אחרות. אם מדובר בסילוק שמנים אז יש את חוק זיהום הים ממקורות יבשתיים,

שהם מטופלים במסגרת חקיקה אחרת. תקנות אלה מכוונות אך ורק לכלי שייט במקורות מים, כאשר העיקרי זה הכינרת.
אליק אדלר
חשוב לציין שמדובר בכל שייט גדולים. לא כל סירת מירוץ קטנה אלא כלי שייט שמסוגלים להסיע נוסעים בשכר,

למעלה מ-12 נוסעים. יש היום 24 ספינות כאלה בכינרת, שחלקן משמשות כמסעדות צפות או כאולם חתונות צף.
זאב אפיק
האם אי אפשר להגביל את זה, לכינרת או למקורות מים ספציפיים? ניראה לי שזה לא חל על מיכליות נפט, למשל.
רות רוטנברג
לא, זה מכוח חוק המים. זה לא כולל מיכליות נפט.
נסים דהן
זה לא חל על הים התיכון כי בים התיכון יש את ההסכמים של מדינות הים התיכון.
רות רוטנברג
אני רוצה להבהיר, אנחנו נגיע להגדרות, אבל בעיקרון התקנות האלה הן תקנות מים ממח חוק המים, ומקור מים

מכוח חוק המים הוא לא ים.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(4) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת

המים, בהסכמת שר התחבורה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 1- הגדרות

בתקנות אלה -"הממונה" - מי שהשר לאיכות הסביבה מינה לענין תקנות אלה;"
אתי בנדלר
האם זה לא צריך להיות "מינה בבתב" בדי שזה לא יהיה מינוי אד-הוק בל יום שני וחמישי? יש לו סמבויות מאוד

גדולות, בפי שתיראו לאחר מבן.
נסים דהו
אני לא מבין למה זה מפריע לך שזה יהיה אד-הוק? מה הבעיה עם זה?
רות רוטנברג
אני מסבימה שזה יהיה בבתב. שלא תהיה איזה הוראה במסדרון "לך תעשה משהו". בי נותנים פה סמטת מרחיקת

לכת שיש עימה אחריות.

""ריקון" - שפיבה מבלי שיט או ממיתקן לסילוק שפכים, לרמת הזרמה, פליטה, סילוק, דליפה, שאיבה, או

הוצאה;"
בסים דהו
המילים "או ממיתקן לסילוק שפבים" באות לשלול שהוא לא מתוך בלי שייט?
רות רוטנברג
בתוב "או".
נסים דהן
למה צריך את ה"או"? אנחנו מדברים רק על בלי שייט.
אליק אדלר
יש הגדרה בהמשך מה זה "מיתקן לסילוק שפבים" - זה מיתקן בתוך בלי השייט שמיועד לסילוק השפבים.
קורנל רוט
האם אין צורך להוסיף הבחנה בין שפיבה בזדון או שלא בזדון?
רות רוטנברג
לא.

""כלי שיט" - בלי שיט אשר ברשיון השיט שלו במשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982,

נקבע בי הוא מורשה להסיע או מיועד להסיע מעל שנים עשר נוסעים;"
ראובן בו-דורי
אני מספינת "הולילנד סיילינג".
היו"ר אברהם יחזקאל
סליחה אדוני, אלה תקנות שהוגשו אחרי בל ההערות שלך בעבר.
ראובן בן-דורי
אני הגשתי את ההערות, גם בכתב.
רות רוטנברג
וגם נשלחה תגובה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז אני רואה את זה כדבר מוגמר.
בלהה גבעול
לגבי העניין של "12 אנשים" - הייתי מגבילה את זה לכלי שייט שיש בהם שירותים. יכול להיות כלי שייט גם עם 4

אנשים שיש בו שירותים, ואנשים נמצאים על הספינה יום שלם.
רות רוטנברג
זה היה הסיכום עם משרד התחבורה והיתה לזה סיבה.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם ניתן להניח שסירות שיש בהן פחות מ-12 אנשים אין בהן שירותים?
אלעד זוהר
חוק פיקוח על שירותים לצרכים מחייב כלי שייט שמסיעים נוסעים בשכר להתקין לפחות מיתקן שירותים אחד מעבר

לסדר גודל מסויים של כלי השייט. על סמך זה קבענו שסירות שנושאות מעל 12 נוסעים יצטרכו להתקין לפחות תא

שירותים אחד, ומעל 50 נוסעים - 2 תאי שירותים.
ראובן בן-דורי
יש ספינות ויש ספינות. אני לא חושב שספינות קטנות, שהמים של הכינרת עוברים דרך המנוע שלהן, שהמנוע בעצמו

בנוי ככה שהוא אוכל בנזין עם שמן, שהם מלכלכים פחות מאשר ספינות גדולות יותר, שבהן המנוע הוא ביחידה סגורה,

בתא סגור, שאיבנו שואב את המים מהכינרת אלא יש לו כמו במכונית יחידה סגורה. זאת נקודה אחת. j
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה צודק, אבל לא התייחסנו לזה בכלל.
אלעד זוהר
|

לא התייחסנו למי הקירור של המנוע. התייחסנו למה שנוצר בתחתית כלי השייט, כתוצאה ממילות, שמנים וכדומה.
ראובן בן-דורי
לפי תקנה אחרת, באותו רגע שהתיירים נשארים בים יותר משעה אין צורך בבית-שימוש. יש תקנה מאת.
קורנל רוט
לא יעלה על דעתנו דבר כזה.
אליק אדלר
זה לא קשור למשך שהיית כלי השייט אלא לגודלו של כלי השייט.
היו"ר אברהם יחזקאל
אדוני, הערותייך נשמעו וקיבלת תשובות. נמשיך הלאה.
נסים דהו
יש פה הערה מאוד נכונה, שאנחנו מתייחסים לגודל כלי השייט ולא לצורה שבה הוא בנוי. זאת אומרת, יכול להיות

שזה כלי שייט ל-8 אנשים ובנו שם שירותים, אבל התקנות האלה לא יחולו עליו. אם תהיה פירצה בחוק אז יביאו לשם

יכטות שיש בהן שירותים וייעשו טיולים עם יכטות שהתקנות לא יחולו עליהן.
רות רוטנברג
הטוב מאוד הוא האוייב הכי נורא של הטוב. רוב הספינות שאנחנו מודאגים מהן מסיעות מאות נוסעים, כך שלא זאת

הבעיה שלנו. יש שתי אפשרויות. או שאנחנו נעביר את זה ככה ונתקן את זה בשלב יותר מאוחר, או שנחליט עכשיו

להוסיף פה שזה חל אם הוא מורשה להסיע מעל 12 נוסעים, או שהוא מסיע פחות מזה אבל יש בו שירותים.
אתי בנדלר
כל כלי שייט שיש בו שירותים.
חגית הורנשטייז
האם צריך את הסכמת שר התחבורה לתיקון כזה?
רות רוטנברג
כן. צריך את שר התחבורה לתיקון כזה ולכן לא הייתי מזדרזת לעשות אותו. אני חושבת שהבעיה הגדולה היא באלה

שמסיעים מאות אנשים. לכן נעביר את זה ככה. אנחנו נבדוק את האפשרות להוסיף גם את כלי השייט הקטנים יותר ולתקן

מאוחר יותר. אני מוכנה תוך חודשיים להביא הצעה, אם יהיה צורך.
נסים דהו
האם אתם חושבים שדייגים על ספינות דייג שנמצאות כל הלילה בכינרת לא משתמשים בשירותים? האם האנשים

האלה הפכו למלאכים ברגע שהם נהיו דייגים? הרי אין להם שירותים בספינות.
יצחק וקנין
מה שחבר הכנסת דהן אומר זה כבר יוציא אותנו מכלל שליטה. גם להתרחץ בכינרת זה בעצם אותה מטבע.
בלהה גבעוו
הבעיה היא שאתה שותה את המים האלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
ההערה שהערתם היתה נכונה והביאו לתיקון, שיתוקן באישור משרד התחבורה בחודשיים הקרובים. מעבר לזה

הדברים כבר הופכים להיות בעייתיים, שהרי אם על בל ספינת דייג רעועה נכניס הכרח כזה להתקנת שירותים, תהיה לנו

בעיה עם זה. אולי נתייחס גם לזה בעתיד.
צבי לוינסוו
אפשר לשאול, האם הכינרת היא ים או בחל?
נסים דהו
היא מקור מים.
צבי לוינסון
כפי שאני מבין, התפיסה של נציבות המים היתה לא להחיל על ימים את חוק המים. ההתייחסות צריכה להיות מטח

חוקים שמגינים אל הים, לא מכוח חוק המים.
רות רוטנברג
בעקבות הערת עו"ד לוינסון אני מבקשת לקרוא את סעיף 2 לחוק המים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש ממך לא לקרוא. נעבור הלאה.
תת רוטנברג
""מך ספיקה" - מכשיר למדידת כמות השפכים המוזרמת מכלי השיט, מסוג מגנטי ללא פלט חשמלי, אטום מפני

חלחול ונעול על ידי סגר, אשר ייפתח לביקורת בידי הממונה בלבד;"
ראובן בו-דורי
זה בלתי אפשרי לעשות. מבחינה טכנית זה אמצעי מאוד מסובך בשביל דבר פשוט, לכן זה לא יבוצע.
אלעד זוהר
אין בעיה טכנית לעשות את זה. זה האמצעי היחיד לשמור.
גדעון הוד
יש לי הערה לנושא הזה של השירותים הסגורים ואטומים. התקנות בעצם מאשימות אותנו ואומרות לנו - אתם תהיו

אחראים על כל זיהום שעלול להיווצר. אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לשמור, לא רק מוכנים, אני חושב שאנחנו צריכים

לשמור על מי הכינרת ועל איכותם, אבל בצורה שאנחנו עושים גם היום. אפשר למצוא דרכים ושיטות לשמור על כך

שאנחנו נשמור על איכות המים. אבל אי אפשר להטיל עלינו בצורה גורפת, כפי שעושות התקנות, ובהמשך אנחנו ניראה

את זה, להתקין כל מיני מיתקנים ולדאוג לכך שאנשים מיוחדים יבואו ויישפכו אותם או יבואו לראות שאנחנו שופכים

אותם. אתם יוצרים מצב בלתי אפשרי.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם התקנות האלה עברו תהליך של עיבוד כלשהו והגיעו לידי כל הגורמים הנוגעים בדבר? אתם הבאתם אותם לכאן

אחרי שכבר דנתם בעניין ומצאתם פתרונות טכניים ופתרונות לבעיות המהותיות.
אליק אדלר
כולל המהנדסים של משרד התחבורה.
גדעון הוד
זה נעשה בידיעתנו, לא בתיאום איתנו.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני לא בטוח שצריך תיאום, אני אומר שהדברים נעשו בידיעתכם. המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה עומדים

מאחורי התקנות האלה ב-100 אחוז. אני מציע לך לקחת עותק של התקנות, אנחנו נעבור סעיף אחר סעיף, ותוך בדי

קריאת הסעיפים נקיים דיון פורה. תנו לו עותק בבקשה ואנחנו נעבור במקביל.
אלעד זוהר
אני רוצה להעיר שחברת "שיט כינרת" קיבלה את התקנות האלה כמה ובמה פעמים. הם לא טרחו, חח מפעם אחת

בהתחלת התהליך, לפני כ-5-4 שנים, להעיר את הערותיהם.
קורנל רוט
אני מקווה שזה לא נרשם כי מה שנאמר פה הוא לא נכון. אני מעריך שלחברות השייט הראו את הבל. אני רוצה לומר

עניינית, שעם כל הכבוד לחברות השייט, אי אפשר לתת לחתול לשמור על השמנת, במובן העקרוני של העניץ. אנחנו

יודעים שחברות השייט ערות ואיכפתיות לשמירת מי הכינרת אבל מי שאמור לקבוע ולראות שהדברים מבוצעים כהלכה

זה גורם חיצוני ממונה.
היו"ר אברהם יחזקאל
ההערות שלכם ב-5 הדקות האחרונות לא תורמות לדיון כהוא זה. הן נכונות והן נבונות אבל הן חוזרות על העבר והן

לא מחדשות כלום. בואו נמשיך, רמתי. אני מציע לכולם לקחת עותק של התקנות ולעבור תקנה, תקנה.
רות רוטנברג
""מזעיק" - הבעל, הקברניט, החוכר, השוכר, או המפעיל של כלי השיט;"
נסים דהן
למה לא כתבתם את ההגדרה הזאת גם בתקנות התעבורה לגבי תחנות הדלק? זה כל-כך רחב וכל-כך ברור ושם

שברנו את הראש מי זה "המפעיל". כתוב פה הכל.
רות רוטנברג
""מי שיפוליים" - מזל המצטבר בתחתית המחסנים, בחדר המכונות, בחדר המשאבות או בכל מקום אחר בכלי שיט

לרבות דלקים, שמנים ומי נטל;"
ברשותכם, הייתי כותבת
"דלק, שמן ומי נטל", ולא ברבים.
אתי בנדלר
מה זה "בבל מקום אחר בכלי שיט"? לכאורה גם סודה שנשפך על הסיפון זה מי שיפוליים.
אליק אדלר
כל דבר שנשפך על הסיפון ובסופו של דבר מגיע לתחתית כלי השייט נחשב כמי שיפוליים.
אתי בנדלר
בהגדרה לא נאמר שזה נוזל שמגיע לתחתית כלי השייט. לכן אני אומרת, גם בקבוק סודה שבטעות נשפך על הסיפוןכרוך כאן בהגדרת "מי שיפוליים".
אלעד זוהר
זה נוזל המצטבר שם.
ראובן בו-דורי
יש מי שיפוליים שקשורים למבוע - המנועים הם בתא סגור - ויש מי שיפוליים (בפרט בספינות עץ) שהעץ מעביר

מים, שהם מים נקיים, ושהם גם יוצאים נקיים.
נסים דהו
כתוב כאן שהמים צריכים להצטבר. אם הם לא מצטברים, אם הם יוצאים מייד כמו שהם נכנסו, אז אף אז אף אחד לא יעמוד

לבדוק את זה. אם זה מצטבר אז צריך לטפל בהם.
אתי בנדלר
איפה הוא מצטבר? בתהתית כלי השייט. אז תימחק את "בכל מקום אחר בכלי שיט".
היו"ר אברהם יחזקאל
מהישיבה האחרונה ועד היום האם אתם ישבתם עם כל הגורמים הנוגעים בדבר? נראה לי שהיום אנחנו לא נוכל

לאשר את התקנות ולגמור אותן, נראה לי שיש בעיות. אנחנו נסיים את הישיבה במועד, בשעה 12:30. יש לי בקשה, בדי

שבישיבה הבאה הדברים יסתיימו, תעשו עוד מספר מגעים.
אלעד זוהר
ישבנו איתם 5 שנים והדברים האלה לא מקובלים עליהם. לא זה היה הסיכום בישיבה הקודמת. בישיבה הקודמת

הותחל הדיון. אי אפשר להשמיע הסתייגויות לכל סעיף וסעיף על דברים שכבר סוכמו וכבר נדונו. בצורה מאת בוודאי

שלא נגיע לשום דבר.
רות רוטנברג
מאז שנת 1992 אנחנו יושבים ומתדיינים וכל פעם מישהו נזכר ומעלה עוד הערה.
קורנל רוט
בישיבה הקודמת סוכם שזה יגמר היום.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני שואל שאלה בסיסית. יש כאן אנשים שעלולים למצוא את עצמם נפגעים מהעניין. למרות שהם גורמים עיסקיים

ומסחריים אני חושב שיש להם זכות להשמיע את השגותיהם. הרי אתה לא רוצה שאחר-כך מישהו יפנה לערכאה

משפטית. הרי אני איתכם. אני שואל שאלה בסיסית אלמנטרית, 5 שנים זה נמשך, ולא באשמתנו חלילה. בסופו של דבר

אתם תקבעו ותביאו את התקנות. האם לא מן הראוי שאתם תשבו עם החברים הנוגעים בדבר ותשמעו אותם? אני לא יודע

מתי בפעם אחרונה ישבתם. אני גם לא רוצה לקבל תשובה על זה. לכן אני מציע הצעה פרקטית, שאתם תשבו איתם פעם

נוספת ותגמרו את העניינים ותביאו את זה לדיון נוסף בוועדה.
קורנל רוט
אני חושש שדחייה נוספת פירושה עוד סחבת ועוד דחייה נוספת אחרי 10 או 20 דיונים קודמים. התחילו לדון בנושא

הזה לפני חודשיים בוועדת הכלכלה ולא ניתן היה להשלים את הדיון, לא משום שהיתה חסרה אינפורמציה או התייחסות

לדברים, פשוט נגמר הזמן. אז יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אלי גולדשמידט, אמר שהדברים יושלמו בישיבה נוספת.אני חושב שלא חסר פה שום דבר.
אלייק אדלר
ההתנגדות של חברות השייט היא התנגדות עקרונית. הבעיה היא לא שאנחנו נשב איתם ונצליח להגדיר מה זה "מי

שיפוליים". העניין הוא עקרוני. הם לא רוצים להתקין את המיתקנים האלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
התקנות האלה הגיעו לשולחן הוועדה ויתקבלו. אנחנו נשלים את זה בפגרה תה יעבור. אתם יבולים לטעון טענות בגץ

העבר אבל לא בגין ההווה ולא בגין העתיד. אני מציע שאנחנו נתקדם עד לשעה 12:30 ולאחר מק אתם תשבו עם מי

שצריך לשבת ותכינו את זה להמשך הדיון.
רות רוטנברג
ברשותך, אני רוצה לבקש מחברות השייט, שאנחנו נעביר אליהן בכתב את התקנות, שייעבירו לנו הערות בכתב.
אתי בנדלר
לפחות מה"הולילנד סיילינג בע"מ" אנחנו קיבלנו העתק מההערות שלהם למשרד התחבורה. גם שם בדמה לי שנטען

לגבי איזשהי אי-התאמה, כפי שהוזכר כאן קודם, בין תקנה של משרד התחבורה, שאיננה מחייבת התקנת שירותים, לבין

התקנות הללו.
רות רוטנברג
""מיתקן לסילוק שפכים" - מיתקן יבשתי במעגנה המשמש לאיסוף שפכים מכלי שיט וסילוקם ליבשה;"
ראובן בן-דורי
מי צריך לעשות את זה?
היו"ר אברהם יחזקאל
העמוד הראשון עוסק בסוגיה של הגדרות. לא עוסקים בשאלה מי עושה את זה. אם ההגדרות מקובלות, נמשיך

הלאה. אני רוצה היום לסיים את ההגדרות.
צבי לוינסון
זה צריך להיות "סילוקם למערכת ביוב" ולא "סילוקם ליבשה".
רות רוטנברג
זו לא הוראה אופרטיבית. זה רק הגדרה.

""מעגנה" - מקור מים המשמש לעגינת כלי-שיט;"

פה אני מוכרחה להגיד שאני מבקשת לתקן. אני חושבת שצריך להיות יותר ברור. צריך להיות כתוב: "תחום או חלק

במקור מים המשמש לעגינת כלי-שיט". זה לא כל מקור המים.
אתי בנדלר
"מקום במקור מים"? אולי "אחור מתוחם במקור מים".
רות רוטנברג
אני לא יודעת אם הוא מתוחם.
אתי בנדלר
"איזור ב...".
בלהה גבעוו
בחוק התכנון והבניה יש הגדרה של "מעגנה".
רות רוטנברג
אני מציעה שנבדוק את זה. מקובל עלי שיש מקום לשפר את ההגדרה.

""מערכת ביוב" - מערכת הולכה מרכזית לאיסוף וסילוק של שפכים הנמצאת ביבשה;"

""מערכת לאיסוף שפכים" - מערכת המשמשת או המיועדת לשמש לאיסוף שפכים בכלי שיט לצורך העברתם

למיתקן לסילוק שפכים;"

""מפעיל מנגבה" - הבעל, השובר, או המחזיק של המעגנה;"

""מקרר מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;"
חגית הורנשטייו
אין צורך להגדיר "מקור מים".
רות רוטנברג
אנחנו רוצים תמונה שלמה כדי שמי שקורא את התקנות לא יצטרך לנחש. דרך אגב, זה עבר אישור של משרד

המשפטים לקביעת הנוסח.

""סגר" - אבזר לשימוש חד פעמי אשר עליו מוטבע מספר כדי למנוע את החלפתו, ואשר ננעל על יגדי כיפוף פס

המתכת והכנסת הקצה החופשי לתוך כדורית, והנפתח על ידי שבירה או קריעה;"
נסים דהן
אני מתנגד לזה. פה רוצים כניראה לפרנס איזה יצרן סגרים. סגר יכול להיות כל מיתקן שעליו רואים שהמיכסה

ניפתח לראשונה או באחריות של מי שסגר אותו. זה יכול להיות מנעול מספרים, שרק הממונה יודע את המספר. למה

מנעול מספרים כזה הוא לא סגר טוב? למה צריך לקבוע דווקא סגר כזה? צריך לכתוב: כל אפשרות לסגירה שעליה אפשר

יהיה לראות שאת המיתקן לא פתח מישהו אחר.
אתי בנדלר
חבר הכנסת דהן, אני חושבת שאתה צודק. אפשר לקצר את ההגדרה ולכתוב: "אבזר לשימוש חד פעמי המיועד

לנעילה."
נסים דהן
הוא לא מיועד לנעילה. הוא מיועד להבטיח נעילה. שמים אותו על הלשונית של המנעול.
אתי בנדלר
"אבזר לשימוש חד-פעמי המיועד להבטיח נעילה, אשר עליו מוטבע מספר בדי למנוע את החלפתו, והנפתח על-ידי

שבירה או קריעה". תימחקו את המילים, מ"אשר בנעל" ועד "לתוך בדורית".
נסים דהן
הם עשו הגדרה בזאת בדי שרק יצרן אחד מסויים יעמוד בתקן.
אליק אדלר
"להנחת דעתו של הממונה".
בלהה גבעון
יש היום דברים יותר פשוטים, במו מונה חשמל בשעונים. מזרימים חשמל וזה נרשם אוטומטית באיזשהו מקום.
נסים דהן
היום עם מחשבים אפשר לעשות אלף ואחד סוגים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש להביא הגדרה חדשה לגבי ה"סגר". שזו תהיה הגדרה פונקציונלית.
רות רוטנברג
""שמו" - שמן לסוגיו לרבות שמן מהול במים ובהילים המופקים משמן;"

""שפכים" - פסולת המורחקת בהזרמה, הנוצרת במהלך הפעלת בלי-שיט, לרמת מי שיפוליים;"

""שפסים סניטריים" - שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים או במטבח של בלי השיט."
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, אנחנו סיימנו את סעיף ההגדרות. במובן שגם עליהן, במידה ותהיינה טענות או הערות בלשהן, נדון מחדש.

אושר סעיף ההגדרות בבפוף לתיקונים, במידה ויהיו.

אני מציע שעד הישיבה הבאה, שתתקיים בהקדם, תשבו שוב ושיוגשו הערות בבתב. אנחנו נדון ואני מקווה שהדברים

יסתיימו.
קורנל רוט
האם אפשר לקבל החלטה שבישיבה הבאה יושלם הדיון בתקנות?
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה תחליט מה שאתה רוצה ואני אעשה מה שאני רוצה.
גדעון הוד
לנו יש טענה, ובמידה מסויימת ועדת הכנסת תצטרך לשפוט את דעתנו או את דאגותינו. יכול להיות מצב שאנחנו לא

נגיע להסכמה.
היו"ר אברהם יחזקאל'
לא. אתה לא נוהג כשורה עכשיו. אתה וגם מר בן-דורי ניצלתם, בצדק, והערתם הערות שקשורות לתקנות. נתתי לכם

אפשרות להעיר את הערותיכם בכתב ואם יש צורך, גם בפגישות שתהיינה יחד עם אנשי המקצוע שהגישו את התקנות.

אני מניח שלאחר מכן, במידה ותהיינה בעיות קריטיות או אקוטיות, אז אנחנו נשמע אתכם. אבל הכוונה היא להביא את

הדברים לידי ביטוי בתקנות.
גדעון הוד
זאת אומרת שבתקנות נוכל לומר את דברינו, כשנדון על כל תקנה? אני שואל.
היו"ר אברהם יחזקאל
במידה והתקנות לא יתקבלו אתה תשלח לנו מכתב. אבל אני אומר מראש בפרוטוקול, הנוהג יהיה...
ראובן בן-דורי
מדוע שלא נהיה מוזמנים פעם אחת איתכם, נשב ונשלים את הדברים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש שלא תנצלו את הכוונות הטובות שלנו. מכיוון שאני הבנתי שהאינטרס שלכם הוא באמת למנוע זיהום מי

הכינרת, כמו האינטרס של כל הנוכחים כאן, אני מקווה ואני יודע שאתם תעירו את הערותיכם הנבונות והחכמות כדי

למנוע את זיהום הכינרת. במידה ותיראו שיש בעיות קריטיות תיפנו לוועדת הכלכלה בכתב בעניין הזה, כמקובל. אני לא

אהיה הגורם המקצועי שיישפוט בעניין. כוונתי בישיבה הבאה, או לכל המאוחר לאחריה, להעביר את התקנות האלה,

ולראות בכם גורם משתף פעולה, כפי שהצגתם בהתחלה.

הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה נבעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים