ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/08/1997

תקנות התעבורה (תיקון מס' 8 ), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 148

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. אי באב התשנ"ז (4 באוגוסט 1997). שעד. 10:00
נוכחים
חברי הוועדה; אברהם יחזקאל - היו"ר

נסים דהן

צבי הנדל
מתמנים
אלכס לנגר - המפקח על התעבורה, משרד התחבורה

יאיר פלח - סמנכ"ל תכנון וכלכלה, משרד התחבורה

הרצל בן-יהושע - מנהל תקציבים ותכניות עבודה, משרד התחבורה

שושנה מורן - מנהלת מחלקת מוניות, משרד התחבורה

עדה וייס - סגנית היועץ המשפטי, משרד התחבורה

רותי בן-ברוך - עוזרת לשר התחבורה

אופיר קרני - רפרנט אגף תקציבים, משרד האוצר

בני רובין - יועץ משפטי, משרד המשפטים

אליק אדלר - ראש אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה

אברהם פריד - יו"ר ארצי, ארגון בעלי המוניות

עו"ד אורי הורנשטיין - יועץ משפטי, ארגון בעלי המוניות

אליאס עצמון - ארגון בעלי המוניות

יוסף כהן - יושב-ראש איזור מרכז, ארגון בעלי המוניות

יעקב אריאל - ארגון בעלי המוניות

אביחי היישטיין - מייצג את הנהגים השכירים (לא דרך ההסתדרות)

בלהה גבעון - החברה להגנת הטבע
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מ"מ מנהלת הוועדה
וילמה מאור

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות התעבורה (תיקון מסי 8), התשנ"ז-1997.תקנות התעבורה (תיקון מס' 8 ) .התשנ"ז-1997
היו"ר אברהם יחזקאל
על סדר היום סוגיית אגרת בקשה לרישיון להפעלת מוניות. אני מבין שהישיבה הקודמת הסתיימה בכך שהיושב-ראש

שניהל את הישיבה ביקש את תימחור אגרת בקשה לרישיון להפעלת מונית. קיבלנו מבתב ממנב"ל משרד התחבורה

שמתמחר את הדברים. למרות שבדיעבד אני חושב שלא מתפקידנו להיכנס לכל העניין הזה. למעשה כל מה שאנחנו

צריכים לעשות זה לאשר את האגרה. האם יש למישהו הערות כלשהן? חבר הכנסת דהן, בבקשה.
נסים דהו
ההערות שאני אשמיע עכשיו יחזרו על דברים שאמרתי בישיבת הוועדה הקודמת. לדעתי האגרה המוצעת בפנינו, גם

אם אין לנו ברירה ונצטרך לקבל אותה, משיקולים כאלה ואחרים, אנחנו חייבים לפחות לומר את מה שיש על ליבנו,

כאנשי ציבור.

מטרות האגרה הן בעצם שתיים.

קודם כל בגלל החוק שמחייב לממן את עלות ביצוע החוק - שהוא 903 השנה, כולל 300 משנה שעברה, כך שהשנה

יהיה 1,200. כדי לא להטיל את העלות של זה על אוצר המדינה, אנחנו נטיל אותה על ציבור נהגים שמבקש את הרישיון.

אם זה היה השיקול היחידי אז התחשיב שמונח בפנינו היה פחות או יותר מוצדק, המחיר הוא פחות או יותר מוצדק וסביר.

אבל השיקול שנאמר פה בישיבת הוועדה הקודמת, ואני מתאר לעצמי שלא מתנערים ממנו, הוא שכל אחד שחושב

עצמו ראוי לרישיון יגיש בקשה, יוגשו אלפי בקשות שייסתמו את הצינורות והמשרד לא יוכל לעשות את עבודתו

בכוח-האדם העומד לרשותו. רצו פה למנוע "משפחתולוגיה" של נהגי המוניות, כפי שקרה בעבר. הניסיון הקודם של

ארגון נהגי המוניות הוא שאנשים הגיעו בקשות למכביר, סברו שמכל 10 בקשות אחת תזכה, אז במקום 10 בקשות הגישו

100 בקשות על שם בני משפחה שונים. יוצא שיש משפחות שבהן זכו 10 נהגים ואילו משפחות אחרות לא זכו בכלל. את

זה אנחנו רוצים למנוע אולם באגרה של 500 שקל, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מונעים את זה. אם 18,000 שקל שהיה

צריך להפקיד, לפני ההגרלה הקודמת, לא הרתיעו אף אחד מלהגיש בקשות ולהפקיד 18,000 שקל ל-7 חודשים ללא

הצמדה וללא ריבית, אז 500 שקל בטח שלא ימנעו את התופעה הזאת. אם אנחנו רוצים לענות על הנקודה הזאת, ב-500

שקל לא נפתור את הבעיה. אם זו רק בעיה של עלויות, 500 שקל יפתור את הבעיה.
צבי הנדל
האם אתה מציע לגבות יותר?
נסים דהו
אני הצעתי בשיחות מקדימות וגם בישיבת הוועדה הקודמת לשנות את השיטה. אני מציע שהסכום יהיה מורכב משני
דברים
סכום שחוזר וסכום שלא מוחזר. כדי לכסות את העלויות אנחנו יטלים לגבות 500 שקל על כיסוי העלויות. כמו

כן יגבה עוד סכום מסויים שיוחלט עליו, דמי כוונות, דמי רצינות, נקרא לזה איך שנירצה, סכום הרבה יותר גבוה, שבסוף

יוחזר למי שלא זכה. כך אנחנו נשיג את שתי המטרות.

נאמר לי בשיחות מקדימות שניהלתי, גם עם הממונה וגם עם השר בכטדו ובעצמו, שבשנה הזאת אי אפשר לעשות

את זה כיוון שצריך לשנות את התקנות ולהוסיף לזה סעיף בחוק. אולי אפשר יהיה לקראת שנה הבאה. קיבלתי את העמדה

הזאת. לשנה הזאת כניראה שאין לנו ברירה אבל אני חושב שמן הראוי שלקראת הפעמים הבאות נתקן את זה בצורה

כזאת, שרק מי שמאוד רציני ומי שראוי ומי שצריך את הרישיון, רק הוא יגיש בקשה ורק הוא יקבל. אנחנו רוצים למנוע

מצב שייגישו 100 בקשות ובסוף רק בקשה אחת מתוך ה-100 תתקבל. זה מה שקורה כשמתחילים כל מיני תרגילים וכל

מיני פטנטים וכדי לעלות בגורל אנשים מגישים 100 בקשות על שם 100 בני משפחה.
צבי הנדל
אני מסתכל על הצד של האזרח. ככל שיירבו מוניות בישראל כך יש סיכוי שהתושב הישראלי יוכל ליהנות משירותטוב. כל מה שמשרד התחבורה יעשה בשביל להרבות תחבורה ציבורית נוחה ובמחיר זול, בך ייטב.
בסים דהו
אני רוצה לתקן אותך, שגם אם יוזילו את המחירים בכל מקרה לא יהיו יותר מ-900 מספרים חדשים למוניות, על-פי

החוק, לשנה זאת.
צבי הנדל
אני מנצל את ההזדמנות הזאת ומעודד את המגמה במשרד התחבורה, שכשם שהשנה יהיו 900 אז שבשנה הבאה יהיו

עוד. אני לא רוצה להיכנס למספרים מדוייקים, אני לא מומחה בעניין.
אברהם פריד
בראשית דברי אני רוצה לברך את היושב-ראש. אני יושב איתך ישיבה ראשונה ואני מאחל לך הצלחה עד סיום

הקדנציה. הצלחה שלך היא הצלחה שלנו. דרכינו ייפגשו בוועדת הכלכלה בעתיד ואנחנו למדנו להכיר את הוועדה הזאת.

עמדת הארגון הארצי נאמרה גם בפעם שעברה. אני ציינתי דבר אחד ואני חתר עליו פעם נוספת, כי אתה בפעם

שעברה לא השתתפת. אבל קודם לכן אתה יזמת מהלך שט ועדת הכלכלה קיבלה החלטה והציעה לשר התחבורה

להשתתף ולמצוא סיוע לבטחון נהג המונית. למרות שזה לא על סדר היום, אני חתר ומזכיר את זה פעם טספת. שיישתמשו

בכסף מאותם מקורות על מנת שאותו נהג מונית יהנה לפחות בחלקו מאותו סיוע של ביטחון. תודה.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם יש פה נציגים של משרד התחבורה? מה קורה בסוגיית הבטחון? כל פעם אחרי שנרצח נהג מונית אנחנו מקיימים

דיון מתוקשר בטלוויזיה. עכשיו, כשאין פה תקשורת, אני שואל אותך שאלה רצינית.
אלכס לנגר
זה נכון. עם זאת, החשש שלנו הוא שהרבה הצעות שהתגלגלו פה לא יתנו תשובה בטחונית טובה. אנחנו הייבו רוצים

ללכת לפיתרון של בטחון שלא יעמוד בסתירה לרמת השירות.
היו"ר אברהם יחזקאל
נניח שההצעות היו לא טובות, האם יש לכם כבר סל של הצעות שלכם?
אלכס לנגר
קודם כל נתנו את התשתית להצעות שהועלו על-ידי אחרים.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם אפשר יהיה לבקש מכם שתוך תקופה מסויימת תגישו לנו סל של הצעות שנראות לכם נכונות מבחינת ביטחון

הנהג, המונית והנוסעים?
צבי הנדל
אבל לא מממשים את ההצעות. מה תעשה, תשים סורגים? מה זה יעזור.
אלכס לנגר
יש חבילת הצעות שגורמי הביטחון, גם של המשרד וגם הכלליים, הציעו. הבעיה היא בעיקר בעיה תקציבית. אם

למשרד התחבורה יהיו מקורות הוא בהחלט יפעל לממש את התוכניות.
נסים דהן
מהאגרה הזאת של 500 שקל יש להם פה די ומכביר. הוגשו 10,000 בקשות, כפול 500 שקל זה 5 מיליון שקל.

העלות היא רק 980,000, לפי הפירוט שקיבלם, ויש להם עוד 4 מיליון שקל מיותרים.
אברהם פריד
אנחנו נשתתף גם בחצי מעלות הביטחון.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש במהלך החודש הקרוב לקבל ממכם תשובה פורמלית, הצעות שלכם לעניין של ביטחון נהגי המוניות.
אלכם לנגר
ההצעה שאנחנו רואים אותה כמאוד חשובה, שמשלבת את נושא הביטחון בנושא תיפעול הענף, מדברת על איזשהי

מערכת בקרה על מוניות, שתשלב גם מידע על מיקום המונית בזמן אמת. יש כבר פיתוחים בנושא אבל עדיין לא הגענו

לרמה של פיתוח כזו שתאפשר אכן לדעת את מיקום המונית בכל עת. מבחינת ענף המוניות יש מה גם סיכוי כלכלי,

יתרונות כלכליים אמיתיים שיישפרו את הענף מצד אחד וגם ישפרו את הביטחון ואז זה לא יהפך לנטל. זה יתן פיתיון

מערכתי. אנחנו לא תומכים בדברים שהם עזרים לביטחון אבל שנותנים תשובה חלקית ועולים הרבה כסף.
יעקב אריאל
לגבי חלוקת מספרי המוניות: בפעם שעברה כשהוזמנתי לוועדה חברי הכנסת הנדל ודהן תמכו בהצמדה של נושא

האגרה בכל הקשור ל-135,000 שקל כערבות. אני סבור שכל אזרח, וזה לא משנה אם הוא בעל מונית או נהג מונית,

חבר כנסת, עורך-דין או רופא, זכאי לדעת מה תהיה האגרה השנה ומה תהיה האגרה בשנה הבאה, כדי שהוא יוכל לכלכל

את צעדיו. לא יתכן מצב כזה שהשר עד היום לא קבע כללים. ניסיתי לדבר עם גברת אתי בנדלר, היועצת המשפטית של

הוועדה. השר חייב לקבוע כללים ולומר מה הם הכללים שיהיו מחר ומחרתיים ובעוד שנה ובעוד שנתיים. פה צריכים

לסגור את המעגל. אני טוען שזה צריך להיעשות עוד לפני שייחולקו 980 הרישיונות הללו, בדי שאני אדע אם כדאי לי

להגיש את הבקשה ולשלם את האגרה השנה או לא (אולי בשנה הבאה זה יהיה יותר זול).
היו"ר אברהם יחזקאל
הרישא של דבריך היתה מצויינת אבל הסיפא בלבלה אותנו.
יעקב אריאל
צריך ליזום פנייה לשר שייקבע כללים.
נסים דהו
אני רוצה להצהיר כאן שאני עומד להגיש, בעזרת היועצת המשפטית של הוועדה, הצעת חוק שתגביל את המספרים

החדשים.
אורי הורנשטייו
חבר הכנסת יחזקאל כבר הגיש הצעה כזאת, שלתקופה מסויימת לא ניתן יהיה למכור מספרים חדשים.
נסים דהן
אני מגיש הצעת חוק שמספרים חדשים, בשנה או בשנתיים הראשונות, על כך כבר נדבר, יהיו מוגבלים מבחינת

הפעלת הרישיון. אם למונית ותיקה מותר למשל לאסוף נוסעים ברחוב, למספר חדש יהיה אסור, הוא יהיה חייב להיות

צמוד בשנתיים הראשונות לתחנת מוניות.
היו"ר אברהם יחזקאל
יש בעיה של חוק-יסוד: חופש העיסוק. אני מציע שהיועצת המשפטית תאמר את דבריה.
אתי בנדלר
כפי שהסברתי בישיבה קודמת, בשהוועדה דנה בבקשה להטיל אגרה לצורך הבקשה לקבלת רישיון מונית, בניגוד

לעמדה שהוצגה על-ידי משרד התחבורה, מטרתה של האגרה הזאת איננה יטלה להיות סינון או הוכחת רצינות הטונות

וכיוצא באלה אלא מטרתה של האגרה היא לשקף פחות או יותר את עלויות המשרד בטיפול בבקשות לקבלת רישיון. לא

הטיפול לצורך הוצאת רישיון בסופו של דבר, כי הרי את הרישיון מקבלים חלק מסויים בסך הכל, קטן יותר או קטן פחות,

מכלל המבקשים (תלוי כמובן בכמות מבקשי הרישיון). הישיבה סוכמה בכך שמשרד התחבורה נדרש להציג מיסמך

שיישקף את העלויות שלו.
היו"ר אברהם יחזקאל
הוא הציג תימחור בדיוק 10 שקלים פחות מהאגרה (490 שקלים).
אתי בנדלר
יש לי בעיה אחת עם המיסמך הזה. אם אני קוראת את סעיף 2 למיסמך התימחור, שמתייחס לשנת 1996, נאמר בו:

"באותה שנה הוצאה של ועדת המוניות הסתכמה בכ-980,000 ש"ח והונפקו כ-2,000 רישיונות. דהיינו, עלות הרישיון

היא 490 ש"ח". אני מציעה לחברי הוועדה לשקול האם באמת ההוצאה בגין עלות כל רישיון שהוצא בפועל היא רלוונטית

לצורך עצם הטיפול בבקשה.
נסים דהו
זה צריך להיות לפי מספר הבקשות שהוגשו ולא לפי מספר הרישיונות שאושרו.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני רוצה להעיר הערה כללית. אני חושב שוועדת הכלכלה נכנסה פה למטך שהוא קצת בעייתי בהתדיינות הזו על

מספרים, כשאין לנו את הכלים המקצועיים, את היטלות, לבחון אותו ואין לנו את האחריות, שגם לא צריכה להיות בידינו.

הוועדה ביקשה להביא לה מיסמך תימחור אבל אני לא יכול לבקר אותו לעומק מבחינה כלכלית. לא סתם ציינתי שבמיקרה

זה יצא 490 שקל, כלומר 10 שקלים עוד נשאר מרווח. טוב שהחלוקה גם לא יצאה באגורות.
נסים דהו
יש הערות הרבה יותר רציניות מזה. לכן אנחנו לא צריכים להיכנס לזה.
אתי בנדלר
אני ביקשתי להפנות את תשומת לב הוועדה לעניין הזה. די ברור לי מדוע לקחו את מספר של סך כל הרישיונות ולא

של הבקשות. כשמחלקים למספר הבקשות המחיר פר בקשה הוא יותר נמוך.
היו"ר אברהם יחזקאל
אנחנו צריכים ללכת בנימה של דברי חבר הכנסת דהן, שאומר שאם ל-500 שקלים יש שתי מטרות, האחת - כיסוי

עלויות כלשהן, והשניה - הרתעה מחלטורות, קרי הגשת אינספור בקשות
אתי בנדלר
אדוני היושב-ראש, אני חוזרת, שאת המטרה השניה, לא השר הממונה ולא הוועדה רשאים לשקול משום שהמטרה

הזאת היא אולטרה וירס למסגרת החוק. זו חריגה מסמטת, במילים אחרות.
היו"ר אברהם יחזקאל'
לאור הערות היועצת המשפטית, המטרה השניה היא לא רלוונטית. אני חושב שאין לנו יכולות אמיתיות לבדוק את

העניין של 500 שקלים. זו בקשה. אני חושב שצריך להיעשות סדר בכל העניין הזה של מבקשי בקשות למוניות. אני

מקווה שמשרד התחבורה יעשה בו סדר, גם בעניין של מבקשי הבקשות, גם בעניין של הזוכים למיניהם, גם בעניין של

העלות הציבורית, וגם בעניין שלא תהיה אפשרות לאותם אנשים למכור יום אחרי שהם זוכים. זו הצעת חוק שאני הנחתי

בשבוע האחרון למושב הכנסת, היא תבוא לקריאה טרומית ואני מקווה שהיא תמומש. ההצעה אומרת שמי שזכה מטת

ציבורית לא יוכל לסחור בה במשך תקופה כלשהי. שהרי אתה לא זוכה במשהו על מנת אחר-כך להיות ספקולנט.
נסים דהו
לשים נהג הוא יכול?
היו"ר אברהם יחזקאל
כן. מבחינה בטיחותית זה חשוב, כי אני לא רוצה שיינהג במונית אותו אדם במשך 24 שעות. הצעת החוק הזאת

מונחת ואם משרד התחבורה יביא הצעת חוק דומה או תקנה בעניין, זה יהיה נהדר. הרבה מאוד אנשים שרואים אותנו

אומרים שמי שזכה זה אלה שהגישו את הבקשות כדי לזכות ואחר-כך למכור. זה לעג למקצוע ויש בזה אי-הגינות

מסויימת. לכן הצעת החוק הזאת קיימת.
אליכס לנגר
אני מבקש להתייחס ממש בקצרה למה שאמרת לגבי מהות הנושא. כל התופעה הזאת של מסחר ברישיונות, של ניצול

הפער הזה, הוא תוצאה של המיכסות. יש מגמה לפתוח את ענף המוניות בדיוק כדי למנוע את התופעות האלה. אם אתה

תימנע בחוק את העברת הרישיון כל מה שייעשו, יעבירו אותו באופן בלתי פורמלי וייעבירו אותו רישמית רק בתום

התקופה. למרות שאני מסכים עם הרציו הציבורי שמאחורי הצעת החוק הזאת.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מציע שבמהלך השנה הקרובה אנחנו נסתפק ברציו הציבורי שאומר שמכיוון שהשוק לא נפתח לחלוטין - ואני לא

בטוח שהוא יכול ו/או צריך להיפתח לחלוטין - אני חושב שצריך כרגע לתקן פגמים שקיימים שהם בסיסים. אני חושב

שצריכה להיות קדימות למי שעוסק בנהיגה במונית מספר שנים ועומד בסטנדרטים חוקיים ואיכויות. אני לא רוצה

שמישהו אחר, ספקולנט, יסחור בעניין הזה.

אנחנו יכולים להביא את זה להצבעה?
אתי בנדלר
אם הוועדה משתכנעת שהסכום של 500 שקלים הוא סכום נכון.
היו"ר אברהם יחזקאל
הצבעה על תקנות התעבורה (תיקון מסי 8), התשנ"ז-1997

בעד - כולם

אין מתנגדים

התקנות נתקבלו

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בששה 10:25

קוד המקור של הנתונים