ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1997

תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ז-1997 בדבר, בין היתר, הגדרת טרקטורון, פקח עירוני, מהירות הנסיעה של כלי רכב שונים, משקל כולל לרכב מסחרי ובדיקות חורף

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 146

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ד בתמוז התשנ"ז (29 ביולי 1997). שעה 10:40
נוכחים
חברי הוועדה: שלום שמחון - מ"מ היו"ר

נסים דהן

אברהם פורז - מ"מ היו"ר
מתמנים
רות בן-ברוך - עוזרת שר התחבורה

עו"ד אלי אביר - לשכה משפטית, משרד התחבורה

בני רובין - יועץ משפטי, משרד המשפטים

סנ"צ טילדה מיבאלי - ראש מדור החקירות במחלקת תנועה, המשרד לבטחון פנים

נצ"מ אודי אפרת - ראש מחלקת התנועה, המשרד לבטחון פנים

עו"ד תמר חריף - לשכה משפטית, המשרד לבטחון פנים

בני גבאי - ארגון מורי נהיגה

צבי יחזקאל - ארגון מורי נהיגה

יוסי שא-נס - מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן
מנהלת הוועדה
לאה וחן

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ז-1997 בדבר, בין היתר, הגדרת טרקטורון, פקח עירוני,

מהירות הנסיעה של כלי רכב שונים, משקל כולל לרכב מסחרי ובדיקות חורף.תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ז-1997 בדבר, בין היתר, הגדרת טרקטורון, פקח עירוני, מהירות הנסיעה

של כלי רכב שונים, משקל כולל לרכב מסחרי ובדיקות חורף
אליי אביר
יש טעות בהדפסה, מדובר על תיקון מס' 6, ולא תיקון מס' 7 כמו שנכתב בדפים שלכם.
היו"ר שלום שמחון
הישיבה הקודמת הסתיימה בהתחלת סעיף 7.
אלי אביר
למעשה גמרו לדון בסעיף 7. בטבלה בעמוד 3 ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג צריך

להיות כתוב במקום "90" - "80" בעמודה האחרונה.
אתי בנדלר
האם זה השיטי המהותי היחידי בתקנה 54? אזכיר לחברי הכנסת, תקנה 54 עניינה המהירות המירבית המותרת לסוגי

כלי הרכב השובים. הוסבר לנו בישיבת הוועדה הקודמת שבעצם יש כאן עריכה חדשה של נוסח התקנה וכן שינוי מהותי

אחד. אנחנו חיפשנו את השינוי המהותי ולא מצאנו אותו ועכשיו מסתבר שהשינוי המהותי מתייחס לרכב מסחרי שמשקלו

הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ובטעות נרשם 90 קמ"ש. 90 קמ"ש זו המהירות המקסימלית המותרת היום והוחלט

שהמהירות המירבית המותרת תורד מ-90 ל-80 קילומטר לשעה.
נסים דהו
אני מתנגד. יהפכו את כל נהגי המשאיות לעבריינים. אף אחד לא יסע במהירות של 80 קמ"ש. היום הרכבים בנויים

לנסוע 90 קמ"ש. כאן מדברים על כביש מהיר. את ה B20- לא ישימו בעירוני ולא ישימו אותו בדרך משובשת, ישימו אותו

רק ב-4 מסלולים, בדרך מתאימה. אף אחד לא יסע ב-80 קמ"ש. זה לקחת את כל נהגי המשאיות ולעשות אותם עבריינים

בכוח. בשביל מה? כדי לעשות עבודה למשטרה? היא תוותר על העבודה הזאת. במילא בין 80 קמ"ש ל-90 קמ"ש

המשטרה לא תעשה כלום.
אלי אביר
אני רוצה להוסיף, שיש עכשיו מגבילי מהירות, למשל באוטובוסים, אז יהיה מגביל מהירות מה שלא יתן לנהג לעלות

על 80 קמ"ש, או 90 קמ"ש.
אודי אפרת
אנחנו מודעים לעובדה שהמשטרה "נותנת" 10 קמ"ש, זה כדי שהעיניים של הנהג באמת יהיו כל הזמן על הכביש ולא

על הספידומטר. יחד עם זה, אם אנחנו נותנים לנהגי משאיות לנסוע במהירות 90 קמ"ש על-פי חוק אז המשטרה תתחיל

לאכוף ממהירות 101 קמ"ש והלאה, וזו מהירות שנראית לנו כבר מוגזמת. אנחנו יודעים היטב שהמעורבות של רכב כבד,

של משאיות, בתאונות קטלניות היא יחסית גבוהה יותר מאשר של כלי רכב אחרים. אנחנו מודעים היטב לקטלניות של סוג

כלי הרכב הזה. אחת הדרכים להימנע מכך ולהילחם בכך היא להוריד את המהירות של אותו סוג כלי רכב. לכן קבענו

שהמהירות המירבית של כלי רכב מעל 12 טון תהיה 80 קמ"ש בלבד, כשאנחנו יוזעים שנאטף מ-91 קמ"ש ואילך.
היו"ר שלום שמחון
אבל אם אותו נהג עומד למשפט אז מודדים את זה מ-80 קמ"ש.
אודי אפרת
ברגע שהוא נוסע במהירות 91 קמ"ש הוא מקבל דו"ח על 91 קמ"ש במקום 80 קמ"ש, אבל כשאני מודד ומוצאשהוא נוסע 88 קמ"ש למשל אבי לא רושם דוייח. הדו"ח מתחיל ממהירות 91 קמייש אבל אז העבירה היא על כך שהוא

בסע 91 קמ"ש במקום 80 קמ"ש ולא במקום 90 קמ"ש.
נסים דהן
כמה מתאונות הדרכים ברכב כבד, שעליו אנחנו מדברים, הן בגלל מהירות ולא בגלל סיבות אחרות, במו עקיפה, כמו

ירידה לשוליים וכדומה?
אודי אפרת
בהתאם לסטטיסטיקה המשטרתית כ-5% מתאונות הדרכים נגרמות בגין מהירות. יחד עם זה, אנחם- יודעים היטב

שכמעט אין תאונה, לא חשוב אם מעורבת בה משאית או לא, במעט אין תאונה שלמהירות אין בה חלק. אני אתן לך

דוגמא, רכב פרטי פוגע בהולך רגל. במהירות 80 קמ"ש הולך הרגל נהרג, ב-70 קמ"ש הוא נפצע קשה, ב-60 קמ"ש הוא

נפצע קל וב-50 קמ"ש - אין תאונה. למהירות יש חלק נכבד מאוד בתאונות הדרכים.
נסים דהן
אבל אף אחד לא חשב בגלל זה להגביל את הנהגים לנסוע ב-40 קמ"ש.
אודי אפרת
נכון. אבל פה מדובר על דרך מהירה, שמעצם הגדרתה המהירות המירבית המותרת בה היא 110 קמ"ש, ואז אץ

יכולת להגביל את המשאית לנסיעה במהירות 100 קמ"ש.
צבי יחזקאל
אני מורה לנהיגה. אותי מטריד דבר אחד, אני מקבל את מה שהאדון המכובד אומר אבל מה ההבדל בץ רכב במשקל

של 11.5 טון לבין רכב ששוקל 12 טון ומעלה?
אודי אפרת
איפהשהו צריך לשים את הקו.
צבי יחזקאל
אז כל רכב מסחרי מעל 4 טון.
אודי אפרת
לא. אנחנו לא חושבים שצריך להגביל מהירות של רכב במשקל 5 עד 12 טון. איפהשהו צריך לשים את הקו.
היו"ר שלום שמחון
זו לא שיחה ביניכם. שאלת שאלה, הוא ענה תשובה, נגמר העניין. האם יש עוד משהו לגבי סעיף 7?
אתי בנדלר
קודם כל הוועדה צריכה להחליט אם היא מאשרת את התקנה המוצעת או לא. כמו כן, לתקנה הזאת יש עוד תקנות

משנה (ב) ו-(ג) שלא נקראו ולא הוסברו.
אלי אביר
"7(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב במהירות העולה על 25 קמ"ש.""7(ג) כל הדרכים המצויינות בתקנת משנה (א) למעט כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון,

ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש."

כל מקום שהוא נוסע - לא יותר מ-40 קמ"ש, ומותר לו למעשה לנסוע רק בכבישים פנימיים של קיבוצים ומושבים.

אם הוא נוסע בהם - אז לא במהירות העולה על 40 קמ"ש.
אתי בנדלר
אני מניחה שהנוסח אושר על-ידי גברת עליזה רוזן, הממונה על החקיקה מטעם משרד המשפטים. נדמה לי שהנוסח

כאן טעון תיקון. אני מציעה שתשבו על זה. הדרך לא "סגורה". היא "אסורה לנסיעה לטרקטורון", אבל הדרך עצמה

פתוחה. אני לא בטוחה שנכון להגיד שהדרך סגורה. תבדקו את זה.
יוסי שא-נס
אנחנו לא בעד המוסר הכפול הזה, שהם יודעים שמתחילים לקנוס אותם מ 10%-יותר.
אודי אפרת
מדובר על 10 קמ"ש ולא %10, זו המדיניות של מחלקת התנועה.
נסים דהן
בין 50 קמ"ש ל-60 קמ"ש זה הרבה יותר מ-10%.
יוסי שא-נס
בעניין העקרוני, אני חושב שצריך לומר לציבור כמה מותר לו וכמה אסור לו ולא לעשות הבדלה בין עבריין שנסע

10 קמ"ש יותר מהמהירות המותרת לבין מי שנסע 11 קמ"ש יותר, שמשלם על כל ה-11.
נסים דהן
מצד שני הטענה אומרת שאתה לא רוצה שהנהג כל הזמן יסתכל על לוח השעונים. הוא צריך להסתכל על הכביש.

בטרקטורון 40 קמ"ש זה ניראה לי המון.
אודי אפרת
אתה רוצה להגביל את זה עוד יותר? לדעתי זו גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. בכל מיקרה אני כבר מודיע, אנחנו

לא נכנסים לקיבוצים לבדוק את המהירויות של הטרקטורונים, כך שגם אם תגביל את זה פה ל-30 קמ"ש או ל-20 קמ"ש,

מבחינת המשטרה זה כמעט חסר שיניים. גם אם תהיה תאונה אף אחד לא יוכל להוכיח לאחר קרות התאונה בדיוק באיזה

מהירות הוא נסע. זה ניראה לי לא משמעותי. זאת נראית לי גזירה שהציבור לא יובל לעמוד בה.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מאשרים את סעיף 7, בתיקון הנוסח בתקנת משנה (ג).
אלי אביר
סעיף 8 - תיקון תקנה 266 - זה תיקון של המידות והמשקלות במבנה הרכב.

"בתקנה 266 לתקנות העיקריות -

(1) בהגדרת "שלישיית סרנים" במקום "שלישיית סרנים" יבוא "שלישיית סרנים בנתמך";(2) אחרי הגדרת "שלישיית סרנים בנתמך" יבוא:

" "שלישיית סרנים ברכב מנועי" - שלישייה המורכבת מצמד סרנים מונע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת

היגוי שהמרחק בין מרכז הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו

פחות מ-130 ס"מ;"
נסים דהן
זה רק רכבי מיפעל, כי במשאיות שמסתובבות על הכביש המרחק בין הסרן הקידמי לסרן הקידמי שבצמד הסתים

הוא הרבה יותר מ-180 ס"מ.
אלי אביר
ככה המומחים כתבו לנו. מדובר פה על נתמך. זה לא עגלה עם יצול.
היו"ר שלום שמחון
זו הגדרה טכנית. חבר הכנסת דהן, האם אנחנו יכולים לאשר את סעיף 8?
נסים דהו
כן.
אלי אביר
סעיף 9 - הוספת תקנה 273ד

"1. אחרי תקנה 273ג לתקנות העיקריות יבוא:

"273ד - בדיקת חורף

"(א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג חייב בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל

שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970

או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273."
נסים דהן
למה "מפעל" ולא "מוסך"?
אלי אביר
ככה זה נקרא.
יוסי שא-נס
למה לא ב-1.9? למה לא להתכונן לחורף לפני החורף?
אלי אביר
צריך לקרוא את ההמשך, עוד לא גמרתי לקרוא את התקנה.

"(ב) לא ינהג אדם ברכב, כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם

כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב כי הרכב נבדק

בבדיקת חורף ונמצא תקין."
נסים דהן
לפי הנוסח שכתוב כאן, ותתקנו אותי אם אני טועה, רק בתקופה של 1.11 עד 31.3 אם אין לו תעודה אסור לו לנהוג.

יוצא מפה שמי שהשבית את רכבו בחורף ולא עשה בדיקה, ימשיך לנסוע איתו בקיץ למרות שהוא לא עשה בדיקה.
אתי בנדלר
הוא לא עשה בדיקת חורף.
צבי יחזקאל
תרשה לי לתקן את כבודו. אם הוא פספס את החצי שנה הזאת אז הוא כבר ייכנס למבחן הרישוי השנתי שלו. אני

חושב שזאת תקנה מקפחת, מכיוון שמי שקנה את רכבו ב-1.10 יש לו טסט ב-1.10 והוא לא צריך להכין את הרכב לחורף

ומי שקנה את רכבו בקייץ יוצא מקופח. יש פה בעיה.
אלי אביר
"(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב או מבחן רישוי

שנתי של הרכב שנעשה תוך 30 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה."

זאת אומרת שאם הוא עושה רישוי שנתי ב-30 הימים שלפני ה-1.11 אז זה כבר כולל בתוכו גם את בדיקת התקינות

לחורף.
נסים דהן
אבל אם הרישיון שלו מתחדש בדצמבר אז הוא יעשה בדיקה פעמיים, אחת בנובמבר, כדי לנסוע את כל החודש הזה

בשלום בלי רפורט, ועוד פעם בדצמבר את אותה בדיקה שנתית.
אלי אביר
הוא יכול לעשות את הרישוי השנתי גם לפני כן. הוא לא חייב לעשות את זה דווקא בתאריך השנתי.
היו"ר שלום שמחון
הרי מדובר באחוז מסויים, הרי לא מדובר בכולם.
צבי יחזקאל
אפשר לעשות את זה באופן מאוד פשוט. כל רכב שעולה על הכביש יקבל את הרישוי השנתי שלו עד 1.10. מ-1.10

יהיה לו רישוי שנתי לשנה.
נסים דהן
ואז אתה תסתום את כל מכוני הרישוי, שכולם יבואו לחדש את הרישיון באוקטובר.
צבי יחזקאל
אבל אתה עושה את זה גם פה.
נסים דהן
אבל פה העומס מתחלק על 6,000 מוסכים ולא רק על 3 מכוני רישוי.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להבהיר שאם לא בגמור את זה היום זה יהיה גמור רק בעוד 3 חודשים, בואו תיקחו את זה בחשבון.
אתי בנדלר
אני מציעה, ברשות יושב-ראש הוועדה, שאם הוועדה תחליט עקרונית לאשר את העיקרון שכלול בתקנה הזאת,

הנוסח ישופץ ויועבר לפני אישורו. למשל אחד התיקונים שצריך להכניס, לדעתי בחודש אוקטובר יש 31 ימים ולא 30,

אבל זה פרט קטן.
נסים דהו
יש לי הצעה מאוד מעשית. אנחנו ברשותכם נתקן שמי שרישיון הרכב שלו מתחדש באוקטובר, נובמבר או בדצמבר,

יראו את התקופה הזאת כתקופת ביניים שאז מותר לו לנסוע בלי בדיקה. הרי בעוד חודש הוא ממילא יצטרך לבדוק.
אלי אביר
אבל אז אתה מפסיד חודשיים. נניח שהוא צריך לחדש את הרישיון בסוף דצמבר, אז תפסיד את נובמבר ואת דצמבר,

וזה באמצע החורף. אני מוכרח להגיד שאנחנו ישבנן על התקנה הזאת ושברנו את הראש.
נסים דהו
אי אפשר לבקש ממנו לשלם פעמיים, זה לא מקובל. מה המשטרה אומרת?
אודי אפרת
אין לנו עניין בדבר הזה. מה שיוחלט מקובל עלינו, ובלבד שלנהג יהיה ברור בדיוק מה הוא צריך לעשות.
אתי בנדלר
חבר הכנסת פורז, אנחנו עוסקים בתקנה 9, בדרישה לערוך בדיקת חורף, לגבי כל מי שלא אמור לעשות בלאו הכי

טסט, בתקופה שבין 1.10 ל-1.11. זה יהיה מנדטורי.
אברהם פורז
למה לא תשאירו את ההסדר הקודם? שמי שאתם תופסים, ניתפס. תעשו בדיקות פתע.
אלי אביר
עד היום זאת לא היתה חובה. עד היום זו היתה רשות.
אברהם פורז
אתם על-ידי זה בעצם מביאים את האזרח לטסט פעמיים בשנה.
אתי בנדלר
את כל בעלי הרכב המסחרי שמשקלו מעל 10 טון ושהוא לא אמור לעשות בלאו הכי טסט במהלך חודש אוקטובר.
אברהם פורז
השאלה היא מאוד פשוטה. האם יש בדיקה שמצאה שבמהלך שנה יש אכן קלקולים ברכבים, קלקולים כאלה שאכן

יצדיקו את זה? נניח שמישהו עשה טסט באוגוסט, האם בנובמבר הוא צריך לעמר טסט עוד פעם? זה לא הגיוני.
היו"ר שלום שמחון
חבר הכנסת פורז, אתה לא היית פה. אנחנו שאלנו את זה.

אני קראתי את כל התקנות. אין לי התנגדות שהן תאושרנה. אני מבקש מחבר הכנסת אברהם פות להחליף אותי

כממלא מקום יושב-ראש הוועדה.
היו"ר אברהם פות
ההשקפה שלי קצת שונה. אני לצערי הרב חסיד השיטה שמי שניתפס, צריך להיענש, אבל שלא צריך להעניש את

כולם. יש עוד כמה דברים שמקוממים אותי, כמו הסיפור הזה שרכב מעל גיל 19 עושה פעמיים טסט בשנה. עד היום לא

נמצאה שום הוכחה לכך שרכב שהוא נניח בן 10 הוא יותר טוב מבחינה זאת מרכב בן 19. אני מסכים שלגבי רכבים יותר

ישנים צריך לעשות בדיקה, כולל פתיחת הבלמים, כדי לראות אם המשאבות לא נוזלות ומי, אבל פעם בשנה זה מספיק. אי

אפשר לטרטר את האזרחים כל הזמן. אם יש איזה מחקרים שמוכיחים שבאמת המטניות האלה תוך 3 חודשים כבר

נמצאים מצב לא תקין, אז אני אקבל את זה. אבל סתם לקחת את כולם ולהכניס אותם למוסכים ולעשות איזה מערכת של

הוצאות כספיות, לשגע את האנשים, בשביל מה?
צבי יחזקאל
אחת הבעיות המרכזיות של אותן משאיות שאתה מדבר עליהן, שאני נתקל בהן באופן אישי מכיוון שאני מתנדב של

משטרת התנועה, זה מערכת הצמיגים. אצל כלי רכב שעובדים באתרי בניה או אתרי חפירות מערכת הצמיגים באותו פרק

זמן שאתה מדבר עליו יכולה בקלות להתקלקל. אם אותה משאית כבדה עולה על הכביש בחורף עם 10 צמיגים שחוקים

לגמרי, שהם יכולים להישחק גם במהלך חודש ולא 3 חודשים או פרק הזמן שאתה מדבר עליו, אז יש לך בעיה.
היו"ר אברהם פורז
אז לא פתרת שום דבר. לפי זה כבר חודש מיום הבדיקה יתכן שצריך להחליף צמיגים.
צבי יחזקאל
אני הייתי עושה דבר אחר בקטע הזה, הייתי שולח את כלי הרכב מהסוג הזה לטסט פעמיים בשנה והייתי מקטין את

אגרת הרישוי לחצי. המשטרה מציגה פה בעיה קשה וחמורה בסוגי הרכב האלה.
היו"ר אברהם פורז
אתה יכול לעלות עם צמיג על משהו חד והצמיגים יחתכו יום אחרי הטסט. לגבי השחיקה, לגבי עובי הסוליות, זה

תהליך איטי שתלוי בכמות הקילומטרים שאתה נוסע.
צבי יחזקאל
זה תלוי באופי העבודה שהוא עושה.
היו"ר אברהם פות
עובי הסוליה היא 2 מילימטר. קבעו גודל כזה. מצידי שייקבעו 3 מילימטר. נניח שיש אפילו אחוז אחד שמגיעים למצב

שחוק מהר יותר, אתה לא יכול לטרטר %99 מהנהגים פעמיים בשנה לטסט כפול.
אלי אביר
הנהג יכול לעשות את הטסט גם במוסך שלו.
היו"ר אברהם פורז
זה אותו דבר. אני חושב שאתם הייתם צריכים להגיד שכל השנה חובתו של הנהג שהרכב יהיה תקין. תעשו בדיקותפתע. אם תתפסו אותו על משהו לא תקין, תורידו אותו מהכבישים, תפרסמו בכל העיתונים, תשללו לו את הרישיון.
אודי אפרת
עושים את זה ממילא.
היו"ר אברהם פורז
אבל לא בשיטה הזאת שמטרטרים את בולם. זה פשוט לא הגיוני מה שאתם עושים פה.
אלי אביר
סקרים שנעשו מצאו שבדיקות חורף הן בעלות תועלת רבה. מכיוון שעד היום זו לא היתה חובה מצאנו שזה יועיל אם

תיעשנה בדיקות החורף האלה כחובה.
היו"ר אברהם פורז
אני נגד זה אבל אני מוכן להתפשר אתכם. אני מוכן לקבוע שאם הרכב לא עבר מבחן שנתי ב-90 יום לפני תחילת

החורף, לא ב-1.10 אלא ניקח גם את ספטמבר ואת אוגוסט. תיתנו הנחייה לבוחנים שלכם ולכל המכונים שעושים בדיקות

להקפיד לקראת החורף. שייצאו מתוך הנחה שהרכב הזה לא צריך לעבור בדיקת חורף נוספת ושייחמירו איתו לקראת

הבדיקה השנתית שלו. כלומר, בסעיף קטן (ג) במקום "30 ימים" תכתבו "90 ימים".
אלי אביר
90 ימים זה כבר המון, זה כבר באמצע הקייץ ואז הנהג יגיע לחורף ללא בדיקה. זה יותר מידי.
היו"ר אברהם פורז
אני לא פוטר את הנהג מאחריות. הרי אפשר לעשות טסט ולמחרת לעלות על מסמרים או על מרות ולהרוס את

הצמיגים. זה לא פותר את הבעיה הזאת.
אלי אביר
אם כבר, שיהיה 60 ימים.
היו"ר אברהם פורז
בסדר, אבל שתדעו לכם, לשיטתי זה נראה מוגזם.
אלי אביר
הוא יכול לעשות את זה גם במוסך שלו וגם במכון רישוי.
בני רוביו
מי שעושה את הטסט בתוך התקופה שבין 1.11 וה-30.3
היו"ר אברהם פורז
הוא לא צריך לעשות בדיקת חורף.
בני רובין
איפה זה כתוב? לפי הנוסח הזה הוא צריך מייד לעשות את שני הדברים.
אתי בנדלר
מר אביר, תתקן אותי אם אני טועה. מר רובין מעלה פה בעיה. בהתאם להצעה עד ה-1.11, או במהלך חודש

אוקטובר, הוא יצטרך לעבור בדיקת חורף גם אם יש לו נניח ב-1.12 טסט, ואז הוא לא יהיה פטור מהטסט ב-1.12.
אודי אפרת
כי בטסט בודקים עוד הרבה דברים אחרים.
אלי אביר
אמרנו שאם יהיה לו עוד טסט בדצמבר הוא יכול להקדים את הטסט שלו ל-1.11.
אתי בנדלר
איפה זה נאמר?
אלי אביר
זה לא צריך להיאמר.
היו"ר אברהם פורז
אתה לא יכול לעשות את הבדיקה הזאת במוסך במקום טסט. אתה לא יבול לומר שמי שעבר בדיקת חורף נניח

ב-1.10 יהיה פטור מטסט ב-1.12.
בני רובין
אבל ההיפך כן, ב-90 הימים שקדמו הוא יכול להגיד שהחל מיום קודם עד סוף מרץ טסט שנתי יחשב בבדיקת חורף.
היו"ר אברהם פורז
נניח שלאדם יש טסט בסוף חודש דצמבר. מה תעשה איתו?
בני רובין
אז הטסט השנתי בדצמבר יחשב לו כבדיקת חורף.
היו"ר אברהם פורז
זה אומר שהוא נוסע חודשיים, בנובמבר ובדצמבר, בלי בדיקה. דווקא בשיא החורף הוא נוסע בלי בדיקה.
אתי בנדלר
אתם אומרים שאין מניעה למי שצריך לעשות טסט נניח במהלך חודש דצמבר להקדים ולעבור את הטסט בתקופת

בדיקת החורף, המוגדרת כאן בתקנת משנה (ג). עד כמה אפשר להקדים עריכת טסט?
אלי אביר
חודש אחד בלבד.
אתי בנדלר
זאת אומרת שזה רלוונטי לכל היותר למי שצריך לעשות את הטסט לא יאחזר מה-1.12 ולא מעבר לזה. זאת אומרת,מי שצריך לעשות טסט ב-2,12 יצטרך לעשות בדיקת חורף ואחר כך ב-2.12 את הטסט שלו, זו המשמעות של הדברים.
אלי אביר
אי אפשר הרי לסגור את זה עד הסוף.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו יכולים לעשות עוד דבר, שכל מי שיש לו מבחן שנתי עד 1.11 גם יהיה פטור. ומה עם מי שיש לו טסט במהלך

אוקטובר?
אלי אביר
את זה אמרנו. הקדמנו את זה ל-60 יום. אמרנו שמקדימים ל-1.11 ב-60 יום, זאת אומרת שהוא יכול בין ספטמבר

לאוקטובר לעשות את הרישוי השנתי.
היו"ר אברהם פורז
אני מדבר על 90 ימים. כל מי שעבר טסט מתחילת אוגוסט לא צריך לעשות בדיקת חורף.
אלי אביר
זה הרבה, הכל יכול לקרות ב-3 חודשים.
היו"ר אברהם פורז
הכל יכול לקרות גם יום אחרי בדיקת החורף. אני מציע שזה יהיה 3 חודשים. בואו נקטין את הטרטור.
בני גבאי
אני לא יודע למה קוראים לזה בדיקת חורף. בגלל שזה מתבצע בחורף? בהחלט צריכים להיות צמיגים תקינים גם

בקייץ. לדעתי אם אנחנו כאן יושבים ומתלבטים, ואנחט עוד פחות או יותר מבינים קצת בקריאת תקנות, איך יבין אותו נהג

משאית מתי הוא צריך לעשות בדיקות, האם זה בנובמבר, בדצמבר, בינואר? התקנות מאוד מסובכות.
היו"ר אברהם פורז
מה הבעיה? משרד התחבורה יפרסם הודעות בעיתונים.
בני גבאי
זה לא מספיק. תקנות התעבורה הן מאוד מסובכות והן לא מגיעות לכל אזרח. אם אנחנו ממהרים ועושים את זה

כלאחר יד, כדי להתקין עוד תקנות ולסמן וי, אז אפשר גם בלי לשאול את האנשים ובלי להסביר. אני מציע, אולי אפשר

יהיה לחייב את כל בעלי הרכב המסחרי, לא מ-10 טון ומעלה אלא מ-4 טון ומעלה, לעבור מבחן רישוי שנתי פעמיים

בשנה? אז נקרא לזה בדיקת קייץ או נקרא לזה בדיקת חורף, לא משנה איך נקרא לזה.
היו"ר אברהם פורז
אפשר לעשות בדיקה פעמיים בשנה, אבל אני נגד זה.
בני גבאי
מה אנחנו מרוויחים מזה? אם נקבע כך אז יביאו את הרכב פעמיים בשנה וייבדקו את מה שצריך לבדוק. אם המטרה

היא לא לטרטר את האזרח, לדעתי אם זה רק יפורסם בעיתון זה לא יגיע לאנשים. לא מעניין את האנשים מה משרד

התחבורה מפרסם בעיתון. אז אתה מחטיא את המטרה.
היו"ר אברהם פורז
אין מה לעשות. כל החקיקה היא כזאת. יש חוק, אתה אמור לדעת אותו, אתה אמור להיבחן על זה. משרד התחבורה

בוודאי יפרסם על זה. מי שלא יעמוד בחוק יקבל קנס.
צבי יחזקאל
כבר דיברנו על זה קודם, שהתקנה הזאת מקפחת. מי שקנה את המכונית שלו באוגוסט, מקבל מתנה. מי שקנה את

המכונית בחודש מאי, מקבל עונש.
היו"ר אברהם פורז
המטרה שלי היא לא להעניש אף אחד. ההנחה היא שבמשך 3 החודשים מיום הטסט לא קורה שום דבר רע למכונית,

ושהקלקולים מתחילים לקרות אחרי זמן רב יותר. אז אין לדעתי הצדקה להגיד לבן אדם ב-3 החודשים אחרי הטסט לבוא

עוד פעם, לשלוח אותו לבדיקה. כל בדיקה כזאת הרי עולה גם כסף וגם בזבוז זמן במוסכים.
בני גבאי
נציג המשטרה אמר קודם שרוב תאונות הדרכים שבהן יש מעורבות של רכב כבד במהירות של 70 קמ"ש ומעלה הן

קטלניות, לצערנו.
היו"ר אברהם פורז
הן קטלניות בגלל שאנשים נרדמים בזמן הנהיגה ולא זהירים. אחוז המיקרים שהתאונות נגרמו בגלל תקלות מיכניות

הוא קטן מאוד. רוב הבעיות הן בגלל כשל אנושי, או כשל של הכביש, אבל לא כשל מכני של הרכב.
אתי בנדלר
אני רוצה אולי להניח את דעתכם, שהיום עולה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שעובדה על-ידי ועדת הכלכלה,

הצעת חוק שירותי הובלה, שתחול על כלי רכב מסחריים. יש לי הסתייגות, לא ברור עדיין אם זה במשקל של 10 טון

ומעלה או 15 טון ומעלה. מכל מקום, אותם כלי רכב מסחריים יחולו עליהם, אחרי שיותקנו תקנות, הוראות הרבה יותר

קפדניות בקשר לכל הנושא הבטיחותי שלהם, לרבות פיקוח של קצין בטיחות ותעבורה. הנושא הזה יוסדר בצורה הרבה

יותר רצינית ממה שהוא מוסדר היום.
היו"ר אברהם פורז
אני מבין שאני הגעתי כבר בשלב יותר מאוחר אבל אני רואה בעמוד 3 שיש פה מהירויות מירביות מותרות. האם יש

פה איזשהם שינויים לעומת מה שהיה לפני כן?
אתי בנדלר
מדובר כאן בעצם בעריכה חדשה של התקנה, למעט שינוי מהותי אחד שמתייחס לרכב מסחרי שמשקלו הכולל

המותר עולה על 12 טון. לגביו הורדה המהירות המותרת המקסימלית בדרך מהירה מ-90 קמ"ש ל-80 קמ"ש.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה לדעת האם יש תקנה שאומרת שבכביש שט יש יותר מ-2 נתיבים לרכב כבד אסור להיות בנתיב השמאלי?
אודי אפרת
התשובה היא - לא. יש תקנה לגבי כל כלי הרכב. בדרך שבה יש שני נתיבים לכיוון נסיעה לאף כלי רכב אסור

להימצא בנתיב השמאלי אלא לצורכי עקיפה. אין כאן שום הבדל בין רכב כבד לרכב קל. אסור, נקודה. בכביש שבו יש 3

נתיבים ויותר לרכב שמשקלו מעל 4 טון אסור בכלל להימצא בנתיב השמאלי ביותר, אפילו לא לצורך עקיפה, אלא

לקראת פניה שמאלה.
היו"ר אברהם פורז
גם לאוטובוסים או רק למשאיות?
צבי יחזקאל
רק למשאיות, לרכב מסחרי. אוטובוס זה הגדרה בפני עצמה. מדובר על רכב מסחרי מעל 4 טון, שאסור לו להשתמש

בכביש שיש בו יותר מ-2 נתיבים אלא בשני הנתיבים הימניים. אסור לו להיות עוקף עוקף.
היו"ר אברהם פורז
אגב, זו עבירה מאוד שכיחה. אני רואה אותם כל הזמן בנתיבים השמאליים. אני נוסע במהירות 100 קמ"ש ועוקפות

אותי משאיות סמיטריילר. לדעתי גם לאוטובוס אסור להימצא בנתיב השמאלי ביותר.
בני גבאי
אוטובוס לא מוגדר כרכב מסחרי. הוא מוגדר באוטובוס. הפרידו את עניין האוטובוס והמשאיות לכמה צרכים, גם

לצרכי עקיפה - שמותר לו להימצא בנתיב השמאלי.
היו"ר אברהם פורז
אני מבין שלגבי אוטובוס המהירות הזאת שהורדתם לא חלה, נכון?
בני גבאי
הוא מוגבל ל-100 קמ"ש.
היו"ר אברהם פורז
האם אתם לא חושבים שגם לאוטובוס אסור להיות בנתיב השלישי?
אודי אפרת
אני לא יכול לענות לך כרגע כי אני לא יודע אם לאוטובוס מותר להיות בנתיב השלישי או לא.
היו"ר אברהם פות
אבל מה דעתך המקצועית? לא טוב שהוא יהיה שם, נכון?
אודי אפרת
הייתי שמח אם היה אפשר להגביל אותו לנתיב השני בלבד.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מחליטים בזה שגם אוטובוס לא יובל, בכביש שבו יש יותר מ-2 נתיבים, להימצא בנתיב השמאלי ביותר, אלא

לצורך פניה שמאלה. אנחנו מבקשים משר התחבורה, כל עוד זה לא הוסדר, להביא תיקון כזה של התקנות. עד סוף

הפגרה, עד סוף אוקטובר, אנחנו מבקשים תקנות כאלה. שבכביש שיש בו יותר מ-2 נתיבים בכיוון אחד האוטובוס ימצא

רק בנתיב הימני הקיצוני או באמצעי ולא יטייל בין הנתיבים. אתם תיבדקו איפה ניתן לתקן את זה.
אתי בנדלר
אני רוצה לשאול לעניין תקנת משנה 273ד(ג). אתם טתבים שם: "בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות".

מה זה "הוראות אחרות" לעניין הזה, שאינן כלולות במיפרט?
אלי אביר
מה שיימצא באותה עת. אי אפשר להגדיר את העניין הזה. יכול להיות שמחר יהיה איזשהו סוג רכב אחר שיצטרכו

לעשות לו את השינויים.
היו"ר אברהם פורז
אבל למה לומר "בדיקה על פי מיפרט"? צריך להיות ""בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על-פי הוראות של מנהל אגף

הרכב". "הנחיות" אפילו הייתי אומר.
אלי אביר
במשרד המשפטים אוהבים דברים יותר מדוייקים.
היו"ר אברהם פורז
זה חקיקת-משנה של חקיקת-משנה.
אתי בנדלר
אני רוצה להזכירך שזה מגיע אלינו רק בגלל שאלה תקנות עונשיות.
היו"ר אברהם פורז
לפי דעתי צריך לומר "על פי כללים". תבדקו את זה עם הייעוץ המשפטי.
אתי בנדלר
לא כל-כך איכפת לי שזה יהיה "מיפרט והוראות אחרות" ובלבד שהם יופקדו לעיון הציבור, שתהיה איזשהי דרך

בקרה עליהם.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו אומרים שבתקנת משנה (ג) זה יהיה כללי.
אלי אביר
סעיף 10 - תיקון תקנה 305 - התקנה הזאת מדברת על פרסומת בכלי רכב.

"(1) בתקנת משנה (ב) הסיפה המתחילה במילים "אלא אם הותרה" - תימחק."

עד היום הוא היה צריך לקבל אישור מרשות הרישוי לשים דברי פרסומת על האוטו. עכשיו זה נמחק.

"(2) תקנת משנה (ד) - בטלה. "
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מאשרים את סעיף 10.
אלי אביר
סעיף 11 - הוספת תקנה 305א - תקנה זו קובעת שהפרסומת תהיה מותרת.

"לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה אתפנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו".
היו"ר אברהם פורז
לדעתי זה צריך להיות "המסתירה את פנסי הרכב או המפריעה להפעלתו ...יי. אם אתה לא אומר את המילה "או" אז

העבירה היא רק כששלושת הדברים מתקיימים ביחד. שהפרסומת מפריעה גם לשדה הראיה וגם לפנסים וגם הלפעלה. אם

היא לא עשתה את כולם ביהד אז זה לא תקף. נכון?
אלי אביר
אנחנו רוצים שזה לא יפריע לשום דבר.
אתי בנדלר
אני לא מצליחה להדביק את הקצב שלכם כי אני כל פעם עסוקה במחשבה על התקנה הקודמת.

לי למשל יש בעיה עם פיסקת משנה (1) לסעיף 10 בתיקון התקנות המוצע, שבה נאמר "בתקנת משנה (ב) הטיפה

המתחילה במילים "אלא אם הותרה" - תימחק". אני קוראת את תקנת משנה (א) לתקנה 305: "לא ינהג אדם ולא ירשה

לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחית זיהוי או סינ2ני היכר מיוחדים, כאמור בחלק זה". עד

כאן אין בעיות. בתקנת משנה (ב) נאמר: "לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל, כשהרכב נושא

עליו לוחית זיהוי או סימן זיהוי או סימון שאינם אמורים בתקנת משנה (א)", ועכשיו סיפה אותה מציעים למחוק, "אלא אם

הותרה או הותלתה נשיאתם על הרכב על-פי חיקוק או ברשיון או בהיתר רשות הרישוי". נאמר כאן בדברי ההסבר

שמבקשים למחוק את הסיפא כדי לאפשר נשיאת פירסומת על רכב. ואולם אם אתם מוחקים את הסיפא אתם אוסרים

למעשה כל פירסומת על כלי רכב.
אלי אביר
התקנה כבר תוקנה פעם.
אתי בנדלר
האם הנוסח שאני קראתי כרגע איננו מעודכן? סליחה, אני מתנצלת.
היו"ר אברהם פורז
העניין ברור. הנוסח יהיה כך שמותר יהיה לתלות פרסומת על המכונית. תתקנו את הנוסח לאחר מכן. בואו נתקדם.

לגבי העניין של שדה הראייה אמרנו שאתם תבדקו את העניין המשפטי ותכניסו את המילה "או", כי אחרת העבירה

תהיה רק אם עושים את שלושת הדברים גם יחד. אני רוצה שיובן שדי בזה שיוסתר פנס אחד שזה יהיה עבירה. אתה לא

צריך לעשות את כל הדברים יחד. תבדקו את הנוסח.
בני רובין
"או" אחד, שמופיע לקראת סוף הסעיף, מספיק.
בני גבאי
כתוב פה "המסתירה את פנסי הרכב". ואם תהיה פרסומת שמסתירה פנס אחד?
טילדה מיכאלי
לפי חוק הפרשנות "פנסים" זה גם "פנס".
אתי בנדלר
אני מציעה לכתוב את זה ביהיד ולהוסיף "או".
אלי אביר
סעיף 12 - תיקון תקנה 314 - אלה דברים שמתייחסים למשקלות הרכב. נצא מהנחה שברכב שבו שלישיית סרגים

מותר לו לשאת משקל של 32,000 קילוגרם.
היו"ר אברהם פורז
מה השינויים לעומת העבר?
אלי אביר
יש הוראות מיוחדות כמה משקל מותר לשאת על כל הסרנים.
היו"ר אברהם פורז
איך בודקים את פיסקה (3), ש"ברכב מנועי שבו שלישיית סרנים אחוריים לא יפחת העומס על הסרנים המונעים

מ-25% מהמשקל הכולל המותר של רכב מנועי או של רכב מחובר"? כשיש לו הנעה אחורית, איך אתה יכול לבדוק את

זה בכלל? איך אתה יודע איך המשקל מתחלק על הסרנים?
אודי אפרת
שוקלים היום כל סרן לחוד. אתה רוצה שזה לא יהיה פחות מ-%25 מהמשקל הכולל. אתה יודע מה המשקל הכולל,

אתה יודע מה המשקל על הסרנים האלה ואתה מחלק את המשקל. העומס על הסתים המונעים הוא 25%.
היו"ר אברהם פורז
הסרנים המונעים הם בעלי כוח. במשאיות הכל הנעה אחורית. אין משאיות עם הנעה קידמית.
אודי אפרת
אז יש לנו %100 של זה. כתוב: "לא יפחת מ-%25".
היו"ר אברהם פורז
אני לא מבין מה התקנה הזאת עושה. יש הרי בסך הכל מישטח ויש לו כמה סרנים מאחורה ולמעשה המשקל מתחלק

על כל הסרנים.
אודי אפרת
התקנה הזאת אומרת שהיא רוצה שעל הסרנים שמניעים את המכונית יהיה לפחות 25% מהמשקל. אנחנו יודעים כמה

סרנים מניעים, אנחנו יודעים מה המשקל על כל סרן, ועושים את החשבון. היום אפשר לשקול כל סרן לחוד.
היו"ר אברהם פורז
בוא נניח שזאת משאית שיש לה שני סרנים מניעים מאחורה ויתר הגלגלים מתגלגלים סתם, רק לתמיכה. אפשר

להעמיס על העגלה 10 טון. מה המשמעות של זה? איך אתה יכול לבדוק את זה?
אודי אפרת
צריך לוודא ששני הסרנים האלה מועמסים לפחות ב-2,500 ק"ג, לפחות ב-25%.
היו"ר אברהם פורז
אתה לא יכול. אם כל סרן היה קונטייבר אז יכלת לעשות פרצלציה. איך אתה יכול לשקול?
אודי אפרת
אתה שוקל איזה משקל מונח על כל סרן בניפרד. האוטו עומד פעם אחת על המשקל עם הגלגלים של הסרן הראשון,

אחרי זה עם הגלגלים של הסרן השני, ועם הגלגלים של הסרן השלישי. היום מודדים בנפרד.
אלי אביר
זה לא משקל פלטפורמה, שבו כל הרכב עומד על המשקל, אלא אתה מודד מה מועמס על כל סרן בנפרד ומחבר את

המספרים, זה משקל האוטו.
היו"ר אברהם פורז
במילים אהרות, אתה אומר שאסור לשים את המיטען בצד אחד, רק בפינה אחת או רק בפינה שניה, אלא צריכה

להיות איזשהי הלוקה. אין לנו זמן להתעסק עם זה אבל אני חושב שזה דבר שלא ניתן לאכיפה.
אלי אביר
ככה שוקלים היום.

אנחנו מוסיפים פה את תקנת משנה 2א, שלא היתה קיימת עד עכשיו. עד עכשיו היה קיים "רכב מנועי מסחרי בעל סר

אחד וצמד סרנים - 27,000 ק"ג" ועכשיו מוסיפים את פיסקה 2א עם "סרן אחד ושלישיית סרנים", שמותר יהיה לו לשאת

32,000 ק"ג.

את סעיף קטן (ב) אנחנו מבקשים לא להוסיף.

"(2) בתקנת משנה (ב) אחרי פיסקה 3א יבוא: "3ב בשלישיית סרנים ברכב מנועי - 26,000 קילוגרם". זה תוספת

על מה שהיה קודם. קודם דיברו על שני סרנים ועכשיו על שלושה סרנים.
היו"ר אברהם פורז
נאשר את סעיף 12. זה דבר מקצועי.
אלי אביר
סעיף 13 - תיקון תקנה 314א

"בתקנה 314א לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא:

"(ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה:

(1) בסרן ההגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד, סך הכל שני צמיגים;"

בשביל מה צריך את כל הדברים האלה? כל הזמן מגיעים סוגי רכב חדשים עם כל מיני המצאות, עם סרנים והיגוי, אז

מוכרחים פשוט להתחדש. מכיוון שהתקנות פה מתייחסות למבנה הרכב ולמשקל אז...
היו"ר אברהם פורז
נניח לרגע שיש רכב של שלישיית סרנים, שהייצרן בסרן, לא רק של ההיגוי, קבע צמיג אחד בכל צד. אז אי אפשר

יהיה לייבא אותו? אולי טכנולוגית זה לגיטימי. אתה מדבר על כך שבמשאית יש מקדימה 2 צמיגים ואילו מאחור יש זוגות

של צמיגים. אם וולוו למשל תייצר משאית שבה יש 1,1,1,1, האם אי אפשר יהיה לייבא אותה לישראל?
אלי אביר
אני מאמין שזה בקבע בקשר למישקל, זאת אומרת שהם קבעו שאם הולבים על מישקל של 32 טון, או כמה שהם

קובעים פה, אז צריכים להיות שני צמיגים. אני לא יודע להסביר את זה מבחינה מקצועית.
היו"ר אברהם פורז
כתוב שהם יצויידו במערכת מתלה אוויר. אולי יהיו דברים שונים ממתלה אוויר?
אתי בנדלר
תקנות התעבורה בעבר לא היו טעונות אישור ועדת הכלכלה. הן טעונות אישור ועדת הכלכלה בגלל התיקון לחוק
העונשין, או לחוק-יסוד
הממשלה, הקובע שתקנות עונשיות טעונות אישור ועדת הכנסת.
היו"ר אברהם פורז
אני מבקש מכם לגבי תקנה 13 להביא לבו הסבר יותר ממצה על סוגי כלי הרכב. האם לא קימת אפשרות שכתוצאה

מהדבר הזה יווצר מצב שבסוג מסויים של כלי רכב, שנעשה על-ידי יצרן גדול בעולם, נניח שמצאו טכנולוגיות לייצר צמיג

רחב במקום 2 צמיגים צרים, אז לכאורה אי אפשר לייבא את הכלי הזה כי אין לו שני צמיגים. אותו דבר לגבי מתלה אוויר

- אולי יש איזשהו פטנט אחר ואנחנו לא רוצים למנוע כניסת רכבים כאלה לישראל.

אנחנו מאשרים את זה, בכפוף להסבר שלכם.

בפיסקה (4) נאמר: "מקום שסרן ההגוי מתרומם, הוא יצויד במנגנון מקורי שיוצר על ידי יצרן הרכב שיגרום להורדת

הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר". למה הוא צריך להיות מיוצר על-ידי יצרן הרכב?
אלי אביר
כדי שלא יהיו כל מיני חאפרים שייצרו.
היו"ר אברהם פורז
אבל אתה פוגע פה בחופש העיסוק. אם הוא עומד במיפרט אז מה איכפת לך שייצרן מקומי יעשה את זה? למה אתה

צריך לפגוע בתעשייה המקומית? נניח שיש יצרן מקומי שרוצה לייצר כאלה דברים, אתה כופה עליו לרטש רק מייצרן
הרכב. זה פוגע בחוק-יסוד
חופש העיסוק. לדעתי זה צריך להיות "סרן היגוי מצוייד במנגנון שייתאים למיפרט של יצרן

הרכב". אם יש יצרן מקומי שמסוגל לייצר אותו מיפרט, למה לי למנוע את זה ממנו? אגב, התקנה היא אולטרה וירס, אלא

אם כן יש איזה נימוק טכני שלא הוזכר כאן. ב-%90 מהמיקרים אני מניח שאין בכלל היצע מקומי אבל אם יש, אני לא
רוצה לפגוע בתעשייה הישראלית. נאמר
"שייתאים למיפרט של יצרן הרכב".

סעיף 14 - תיקון התוספת השניה

מה זה המדינות האלה? מה זה "ואקנטי"?
אלי אביר
"ואקנטי" - זה "תירגום" מאנגלית של - vacantחופשי, כלומר שיש להשאיר את המקום הזה חופשי. המדינות

האלה - אנחנו מכירים בתקנים שלהן. 24 לא יורד, הוא נשאר חופשי, בלי שם המדינה. אפשר היה למחוק את סעיף 24

ולהשאיר את 25. זה מופיע באמנות בינלאומיות לפי סדר מספרים רץ.
היו"ר אברהם פורז
אני לא יכול לאשר מקום חופשי. תתקנו את המיספור או שתכתבו בסוגריים "טרם הוקצה".

אנחנו מאשרים את כל מה שנותר.
לאה ורון
אנחנו מבקשים מנציגי משרד התחבורה להעביר לנו את הנוסח המתוקן והסופי של התקנות האלה.
היו"ר אברהם פורז
אני חוזר ואומר: תוך 21 ימים יועבר לוועדה נוסח מתוקן, בהתאם להערותינו והחלטותינו.
אתי בנדלר
לא אמרתי שזה יהיה תוך 21 יום. שמשרד התחבורה יעביר את התקנות מתי שיירצה, מחר או בעוד 3 חודשים, ככל

שהדבר דחוף לו, אבל האישור של הוועדה יכנס לתוקפו תוך 21 ימים מיום קבלת הנוסח המתוקן, כדי שהיושב-ראש

יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה לכנס את הוועדה..
אלי אביר
21 יום, זה כבר יהיה מאוחר. יש בעיה עם בדיקת חורף.
היו"ר אברהם פורז
אז תעבירו את זה כמה שיותר מהר.
לאה ורון
גם הוועדה תעשה מאמץ במידה ויידרש תיקון.
אתי בנדלר
למה דחיתם את תחילתה של תקנה 9 ל-1.11? אתם צריכים את זה כבר עכשיו. הרי בפועל בדיקת החורף תתבצע

בתקופה מסויימת.
היו"ר אברהם פורז
סעיף קטן (ב) יורד.
אתי בנדלר
"תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן".
אלי אביר
אני רוצה לחזור לרגע לתקנה 1 לגבי "טרקטורון". אני מבקש בפיסקה (5) להוסיף אחרי "כידון" - "או ההגה".

התברר שיש טרקטורונים שיש להם הגה. כמו כן אני מבקש למחוק את פיסקה (6). יש טרקטורונים שבהם יושבים לא

כפי שמצויין פה ויש הגה וזה עדיין טרקטורון.
אתי בנדלר
אני העליתי הרהור בישיבה הקודמת מדוע אתם צריכים לתת את כל זה בתיאור של טרקטורון? כי אם יהיה טרקטורון

שיש לו מיפרט קצת שונה הוא כבר לא יחשב לטרקטורון. אני מציעה להיפך, שתגדירו מה זה טרקטורון ואחר-כך תגדירו

מה האיסורים וכולי. הם התעקשו שכל הטרקטורונים עונים לתיאור הזה.
היו"ר אברהם פורז
מה מפריע לי לראות ברכב, ששניים יושבים בו זה ליד זה, לראות בו מכונית?
אלי אביר
אם הוא יירשם בטרקטורון אז יש עליו בללים לגבי טרקטורון.
היו"ר אברהם פורז
היום לייצרנים יש דימיון גדול. בניה שמהר ייצרו מכונית עירונית פתוחה, שיש לה שני מושבים זה ליד זה, כמו

"איזטה" מודרנית. לפי שיטתך "איזטה" תיהשב עבשיו טרקטורון.
אלי אביר
נובל לרשום אותה במבונית ונובל לרשום אותה גם בטרקטורון. היום אני לא יבול לרשום אותה בטרקטורון, גם אם

אני רוצה לרשום אותה בך.
היו"ר אברהם פורז
התיקונים האלה מתקבלים.
אלי אביר
תודה רבה.
אתי בנדלר
תעבירו אלינו את התקנות מתי שתעבירו. מיום שהנוסח המתוקן של התקנות יגיע לוועדה, אם לא תקבלו הודעה

שיושב-ראש הוועדה מעוניין לבנס את הוועדה פעם נוספת לדיון בתקנה זו או אחרת, אתם הובלו אחרי 21 ימים להחיל את

התקנות.
היו"ר אברהם פורז
נבתב פה לגבי מדריך נהיגה שבזמן שהוא מלמד נהיגה אסור לו לדבר בטלפון. האם גם אם הוא נעמד בצד במגרש

חניה אסור לו לדבר בטלפון?
אתי בנדלר
היה על זה דיון והוחלט שזה יחול רק בשהרכב נמצא בתנועה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים