ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/07/1997

הכנסתו של תוסף הדלק לשימוש בדלקם בישראל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 141

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. י"ח בתמוז התשנ"ז (23 ביולי 1997). שעה 09:00
נכחו
הברי הוועדה: אלי גולדשמידט - הי ו"ר

אברהם פורז - מ"מ הי ו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

צבי הנדל

יצחק וקנין

אברהם יחזקאל

מאיר שטרית
מוזמנים
יואב ערמוני - טגן מנחל מי נהל הדלק-המשרד לתשתיות לאומיות

דוד לוריא - המשרד לתשתיות לאומיות

דייר מיקי ארן - מדען ראשי - המשרד לאיכות הסביבה

רוני טרי - אגף זיהום אוויר - חמשרד לאיכות הסביבה

דייר אריה קרטנטי - רישום טרטן - משרד הבריאות

סא"ל שלמה צלח - ראש ענף הדלקק - משרד הביטחון ,

רט"ן מקס שופתן - ענף הדלק - משרד הביטחון

שלמה בר-אילן - רפא"ל

אמנון רופא, עמוט שניידר - חברת הדלק גל

דייר ערן רכס - מנהל מחלקת שמנים סונול

צבי גרינפלד - סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיה - דלק

עודד לוי, יוסי לובטון )

דייר דן שפירא, ראובן מרום ) - חברת הדלק פז

זאב שטיין, איציק וורדל - מהנדס חברת אלון

אהוד שטרית - ראש אגף מבצעים פי-גלילות

בני בן-צור - מנהל תיפעול טן

זאב סעד, ארנה דנקנר - חברת דור אנרגיה

דייר מרטל גוטמן - מעבדה למנועי שריפה פנימית לרכב - הטכניון

אריאלה רבדל - למנכ"ל המועצה לצרכנות

יוסי שא-נט - מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן

זוהר לוי - יבואן של התוסף
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הכנסתו של תוסף הדלק לשימוש בדלקים בישראל - הצעות לטדר-היום

של חברי-הכנסת מאיר שטרית, צבי הנדל ונעמי חזן.הכנסתו של תוסף הדלק לשימוש בדלקים בישראל

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני פותה את הישיבה בנושא הכנסתו של תוסף הדלק לשימוש בדלקים בישראל -

הצעות לסדר-היום של הברי הכנסת מאיר שטרית, צבי הנדל ונעמי חזן.

אני מבקש להודיע שאת הישיבה ינהל חבר-הכנסת אברהם פורז. את כל נושא הדלק

והדברים שקשורים לדלק העברתי לחבר-הכנסת אברהם פורז. תודה רבה.

היו"ר אברהם פורז;

רבותי, לפני שאנחנו עוברים לנושא שעל סדר-היום, אני רוצה לבקש את אישור

הוועדה לנושא שעלה אתמול. אתמול נדון כאן הנושא של תביעות יצוגיות בענף

הביטוח. בישיבות קודמות העליתי שני נושאים ובישיבה של אתמול לא השתתפתי, לכן

אני מבקש את אישור הוועדה להוסיף שתי הסתייגויות שלי. האחת, הסתייגות לסעיף

62ב לפיה "בית המשפט רשאי להתחשב גם בנזק הצפוי מניהולה של התובענה כתובענה

ייצוגית לנתבע, לכלל לקוחותיו ולציבור, לעומת התועלת הצפויה מניהולה בדרך זו

לקבוצה ולציבור." דבר שני, הוסף שם משהו לגבי חובתו של הצרכן למסור הודעה גם

למועצה הישראלית לצרכנות וגם לארגוני הצרכנים, דבר שלי נראה מיותר. גם על זה

ביקשתי להסתייג. אני מניח שאין התנגדות לדבר הזה. בדרך כלל מקובל שבהסתייגויות

אנחנו ליברליים ולכן אנחנו מאשרים לחבר-הכנסת פורז להוסיף את ההסתייגויות.

גם חבר-הכנסת שטרית מבקש להסתייג לשני הנושאים הללו. אז אלה יהיו

הסתייגויות של חברי הכנסת שטרית ופורז.

אנחנו חוזרים לנושא הקודם. חבר-הכנסת שטרית, תסביר לנו את הבעיה.

מאיר שטרית;

אדוני היושב-ראש, אני שמח על הנוכחות הגדולה של חברות הדלק. ביקשתי לזמן

לוועדה שני נציגים שאני מבקש לתת להם את רשות וזדיבור, לנציג רפא"ל ולזוהר לוי

המפיץ את התוסף .TK-7

אני מבקש לומר מלכתחילה, אין לי שום קשר לחברות הדלק ולא לזוהר. הכרתי את

זוהר בעקבות העלאת ההצעה שלו בטלוויזיה. לכן ביקשתי להעלות את הנושא לסדר-היום

ואין לי שום נגיעה או אינטרס כלשהו בעני ן. אני מבקש לומר מראש, שאני לא מקבל

שום דבר בשביל לקדם את החוק, אבל יש לי אינטרס מאוד רציני, יש לי נגיעה אישית,

אדוני היושב-ראש, ואינטרס מאוד רציני לאיכות החיים במדינת ישראל ואיכות

האוויר.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציג את הסוגייה. לצערי הרב, מסתבר לפי

נתונים ומסמכים שיש בידי שבמדינת ישראל התקנים הקובעים לגבי רמת המזהמים של

דלק הם הרבה יותר גבוהים. כשאני אומר הרבה יותר גבוהים, אני מדבר על פי שלוש

וגם יותר מאשר התקנים המקובלים באירופה ובארצות-הברית. כשאני מדבר על מזהמים,

אני מתכוון למזהמים המרכזיים בדלק. יש בידי גרפים שמראים מה מידת הזיהום

בישראל. מ-1993 נקבעו בישראל תקנים. השחור מראה את רמת הזיהום בארץ לעומת

אירופה וארצות-הברית. תשימו לב בכמה רמת הזיהום גדולה. יש פה שתי קבוצות של

רמות זיהום, אחת, זח ה ,NOX-תחמוצות החנקן. השנייה, זה ה-CO חומר פחמן חד-

חמצני שהוא חומר רעיל ביותר. בשניהם אתה יכול לראות את הגרפים. בצד שמאל שלהגרף רואים בעמודה השחורה את רמת הזיהום שהדלק מייצר, לעומת רמת הזיהום המותרת

בארצות-הברית ובאירופה, זה כמעט פי המש. זאת אומרת, במדינת ישראל, אם אתה לוקה

את כלי הרכב שנעים במדינה, שפולטים חומרים מזהמים לאוויר ברמה פי שלוש או פי

המש מהמקובל באירופה ובארצות-הברית ואתה מכפיל את זה במספר כלי הרכב, כאילו

נעים על הכביש 7 מליון כלי רכב.

צבי הנדל;

עדיף לגור בנגב ולעשן הרבה מאשר לא לעשן ולגור בתל-אביב.

מאיר שטרית;

אמת. אני יכול לתת לכם את הנתונים והמספרים. יש לי טבלה שמראה מה הסטנדרט

של רמת הזיהום בארצות-הברית ובאירופה, מה התקן של השוק האירופי המשותף לגבי

זיהום. התקן של 1996- COבשוק האירופי המשותף הוא 2.2 גרם לקילומטר. ב NOX-זה

0.5. ב-1995 היה 2.72 ב-CO וב-NOX 0.97. לעומת זאת, בישראל, דלק נטול עופרת

שאין לו שום תוסף זה 10.94 ב-1993. ו-9.86 בדלק נטול עופרת עם התוסף שקיים

בארץ. ב .3.51 N0X-פי שש בשני המזהמים. המספרים מדברים בעד עצמם.

זו לא הנהה שלא ניתנת לפיתרון. עובדה, אדוני, שיש בארץ, לפהות תוסף אהד,

שאלי הוא הגיע דרך הטלוויזיה כמובן, ,TK-7ובעקבות ההודעה בטלוויזיה ניסיתי

ללמוד את הנושא, שיכול לגרום לכך שאם מוסיפים אותו לדלק יכולים להוריד את רמת

הזיהום בשני הפראמטרים, גם ב-CO וגם NOX-nלמידות מזעריות ביותר.

מעבר לכך, על פי חוות דעת מקצועיות שיש בידי ותיכף אפרט אותן, התוסף הזה

יכול להביא לחיסכון מאוד משמעותי בתצרוכת הדלק במכוניות עד כדי 10%, הוא מביא

לחסכון מאוד משמעותי בחיי המנוע. אני מאוד תמה על שרי האנרגיה ושרי איכות

הסביבה, שההומר הזה הונה בפניהם והם מתעלמים באופן טוטלי מהאפשרויות ליצור

בארץ איכות חיים טובה יותר. אני הושב שהם מועלים בתפקידם, אני משתמש במלים

חריפות. הם מועלים בתפקידם בזה שהם לא עושים כדי להביא לאיכות חיים בארץ יותר

גבוהה.

היו"ר אברהם פורז;

חבר-הכנסת שטרית, אני רק רוצה להסב את תשומת לבך, שהשר שרון, שהוא שר

לתשתיות והוא אהראי לתחום, אומר; לבקשת המשרד לאיכות הסביבה עיינה מעבדת

הטכניון בחומר הקשור לתוסף הזה ומצאה כי לא נערכו בו הבדיקות כאמור ותכונותיו

טרם הוכחו. זה מה שהוא אמר במליאת הכנסת.

מאיר שטרית.

תיכף אתייחס לזה. יש לי חוות דעת, יש לי את הבדיקות של הטכניון ושל

מכונים קצת יותר מכובדים מהטכניון בעולם, שמראים בדיוק את התמונה ההפוכה.

צבי הנדל;

אין יותר מכובדים ממכון בישראל, באף מקום בעולם.

מאיר שטרית;

אני מסכים אתך מבחינת הגאווה הלאומית.
אברהם פורז
לא, לא. מבחינת הענין.

מאיר שטרית;

אני חושב שאילו- אני הייתי בנעליהם, הייתי עומד על כך שבמדינת ישראל ייצא

מכרז ובמכרז יקבעו מה התקנים הנדרשים מבחינת זיהום האוויר. השאיפה שלי, כמובן,

היא לקבוע את הסטנדרטים המחמירים ביותר האפשריים בתהום הדלק. הייתי מאמץ את

הסטנדרט האמריקאי ולא האירופאי, שהוא יותר מחמיר. על ידי כך האנשים יחיו יותר

טוב ופחות אנשים יחלו בסרטן ובמחלות ריאה. זה שלא עושים מכרז ולא קובעים את

הפראמטרים האלה, בעיניי זה מעשה חמור ביותר.

אומר דבר יותר חמור. נודע לי שמשרד מבקר המדינה בודק את הסוגייה כיצד קרה

שעוותו את המכרז לתוספת דלק בפי-גלילות ובחברות הדלק. לדעתי יש חשד למעשים

חמורים מאוד, אם לא פליליים. אדוני היושב-ראש, אולי לא צריך להסתפק בישיבה

הזאת. אני מבקש להזמין לכאן בישיבה הבאה את האנשים הרלוונטיים לענין. אם צריך

נזמין את מבקרת המדינה. נזמין את השר לאיכות הסביבה ואת שר האנרגיה. אני רוצה

לשמוע את הטיעונים הרציניים שלהם, שיעמדו מול הוועדה ו יתווכחו אתי מדוע מישהו

מהם איננו אוכף את הדבר הזה, שיסבירו לי מדוע מישהו מרשה במדינת ישראל לתת

פראמטרים ורמת זיהום גבוהה פי שש מהמותר, שמישהו ישכנע אותי בנימוק הזה. זה

נשמע לי מטומטם לגמרי.

אדוני היושב-ראש, אני לא אומר סתם דברים. קראתי את החומר. רפא"ל לקחה

ברצינות את הסוגייה של בדיקת התוסף והכינה עבודה רצינית מאוד, ואני מבקש לצטט

מתוך העבודה של רפא"ל משפטים אחדים, את המסקנות שלהם לאחר בדיקת התוסף הזה

בכלי הרכב של רפא"ל.

יצחק וקנין;

אני קצת מבין ברכב, קצת הרבה. זה המקצוע שלי. יש בעיה בענין התוסף.

במכוניות מסויימות, היצרן קובע בצורה הד-משמעית: אין להכניס שום תוסף לדלק. מה

עושים במצב כזה?
מאיר שטרית
אני אגיע לזה.

"בסה"כ אנו סבורים לסיכום שנת הנסיון שלנו בשימוש ב-7-TK. ולאחר שמעל 500

כלי רכב ברפא"ל נסעו מעל שנים-עשר מליון ק"מ (12,000,000 ק"מ), כי ניתן לראות

בדלק המשובח הנוצר על ידי הוספת TK-7לדלק 96 ו-95 אוקטן, דלק מסוג אחר,

המחזיק את כל האיכויות של העופרת ואף יותר מכך במה שנוגע לתוספת כח ולסיכה

פנימית של המנוע אך ללא מפגעיה. דלק זה מביא לתוצאות ברורות גם מאספקט כלכלי

על ידי חיסכון בדלק, חיסכון בעלות הדלק ובעלויות התחזוקה השוטפות וכן על ידי

הארכת חיי הרכב וגם מאספקט של שיפור איכות האוויר שאנו נושמים על ידי הורדה

משמעותית ברמת הזיהומים הנפלטים מכלי הרכב."

אני מצטט עוד קטע נוסף, אדוני. ניסויים לבדיקת איכות ה-7- TK נערכו על ידי

מעבדות מחקר עצמאיות בעלות שם בתחום הדלקים בחו"ל, ביניהן SOUTH WEST RESEARCH

INSTITUTEבסאן אנטוניו טקסס, שהן המעבדות הגדולות והיוקרתיות בעולם בתהום

הדלק, המשמשות כמעבדות הדלק המרכזיות של צבא ארה"ב, וכן DAVID WIZARD

LABORATORIESבאנגליה ובקליפורניה. כמו כן נבדק התוסף בארץ על ידי מעבדותהטכניון (הוכח חיסכון בדלק) ועל ידי מעבדות חברת אי.סי.טי. (הוכחו תכונות סיכה

מעולות והקטנת בלאי). תוצאות הניסויים, הן בחו"ל והן בארץ, מניחות יסוד להנחה

שפרסומי היצרן אמינים באשר לאפקטיביות של התוסף בתחומי שימור המנוע, הגברת

נצילות הדלק והקטנת הזיהום הסביבתי."

אני מבקש לקרוא עוד דבר. TK-7"אושר לשימוש על ידי הרשות הפדרלית לאיכות

הסביבה בארה"ב ה EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AQENEY-בהתאם לתקן המחמיר

ביותר בארה"ב לתוספי דלק, תקן ה.SUBSTANTIALLY SIMILAR-

סיכום המסקנות, אדוני, ובזאת אסתפק בציטוטים מדו"ח רפא"ל. "1. חישבנו

ומצאנו כי החיסכון בכמות הדלק בשיעור כ-% 11, יוכל להביא לחיסכון כספי נטו של

כ-% 10 בעלות חדלק הכוללת של רפא"ל (לאחר שנקזז את מחיר התוסף שהינו בשיעור כ-

% 2 ממחיר הדלק). רכישת התוסף בכמות הנצרכת במשך שנת עבודה מלאה, הינה חשקעה

המחזירה את עצמה בתוך כחודשיים בלבד, בגין החיסכון בדלק.

2. לאור זאת הננו ממליצים (המלצנו באוגוסט 1993) להתחיל בשימוש ב-7-TK

בהקדם.

3. נוכח העובדה שתוצאות הניסוי ברפא"ל מאשרות את הצהרות היצרן לגבי

יעילות TK-7ותומכות בתוצאות ניסויים קודמים שנערכו לגבי TK-7במקומות אחרים

בארץ ובעולם, אנו סבורים שפרסומי היצרן אמינים ולפיכך ניתן לצפות לתרומה

משמעותית של ה-7- TK גם בתחום הקטנת עלויות התחזוקה (מה שהתברר בפועל כנכון),

הגדלת אורך חיי המנוע בממוצע בצי הרכב של רפא"ל, וכן גם בהקטנת הזיהום הסביבתי

(כפי שאמנם התברר בפועל).

4. בהיבט עתידי ראוי לציין כי TK-7עשוי לשפר משמעותית את האפקטיביות ואף

להאריך את חיי הממיר הקטליטי, הנכנס החל מהשנה הנוכחית (1994) כפריט חובה בכלי

הרכב החדשים בארץ."

לגבי הזיהום - "על רקע המידע שהצטבר בידינו והאמינות שצברו פרסומי היצרן

במהלך כמעט שנתיים מאז נחשפנו למידע זה, לא ניתן לומר שהופתענו ממגמת הירידה

ברמת ה- CO אשר נמדדה בבדיקה שנערכה ברפא"ל, אבל אין ספק שעוצמתה של הירידה

לרמה של כ-1%CO בלבד, היתה מעבר למשוער."

אדוני היושב-ראש, יש בפניי חוות דעת של פרופסור שר מאוניברסיטת בן-גוריון

בנגב על משמעות תוסף TK-7גם בדלק רגיל וגם בסולר. הוא מצביע על תרומה של תוסף

זה לגבי מניעת זיהום אוויר, הוא מדבר על ירידה בצורה דרסטית בזיהום האוויר, על

תרומתו של תוסף הדלק לנקי ו ן המנוע ומערכת הדלק, תרומתו של התוסף להורדת צריכת

הדלק.
צבי הנדל
למי הוא נתן את חוות הדעת הזו?
מאיר שטרית
ליוסף ורדי, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה בשנת 1996. הוא גם התייחס למכרז

של פי-גלילות והוא תמה איך קובעים כל מיני פראמטרים וכל מיני בדיקות שעבר זמנן

כדי להשתתף במכרז של פי-גלילות לתוסף. פשוט עושים בדיחה. זה כאילו שמישהו רוצה

למנוע, זה הרושם שלי, בכוח את הכנסת תוסף שיכול להביא לשיפור איכות הסביבה

ולחיסכון רציני בהיקף צריכת הדלק ולהארכת חיי המנוע. אני חושב, אדוני היושב-

ראש, שאם זה לא סקנדל, אני לא יודע מהו סקנדל.יש בפניי, אדוני, תוצאות הבדיקה של התוסף הזוז ב EPA-באהצות-הברית במשך

שלוש שנים. התוסף מקבל הכרה ואישור. לעומתו, יש לי גם תוצאות בדיקה של מכון

שבדק את החברה, שהתוסף שלה נמצא בתוספי הדלק, שגם ב-1978 וב-1993 הבקשה שלהם

לאישור על ידי המכון סורבה.

תגיד לי, אדוני היושב-ראש, מדוע מישהו בארץ רוצה למנוע הכנסת תוסף שיכול

להגדיל בצורה משמעותית את איכות הסביבה, להביא לחיסכון ניכר לתושבי מדינת

ישראל, ולהכניס במקומו תוסף שנפסל על ידי גורמים שונים, תוסף שרמת הזיהום שלו

במדינת ישראל הוא פי חמש ופי שלוש מרמת הזיהום המותרת. אם מישהו יסביר לי את

הפרדוקס הזה, אני אוריד בפניו את הכובע.

הי ו"ר אברהם פורז;

הבר-הכנסת צבי הנדל, אתה רוצה להוסיף משהו?
צבי הנדל
בפחות פאתוס של ידידי הטוב חבר-הכנסת שטרית - - -
מאיר שטרית
אני רוצה להסביר מדוע הפאתוס. אולי זו הנגיעה האישית שלי לענין. זה לא

סוד, בתי נפטרה מסרטן לפני ארבע שנים. אני לא יודע מה גורם לסרטן, אבל אין לי

ספק שזיהום אוויר, זה הוכח בהרבה מחקרים, ומרעילים שונים שנמצאים באוויר הם

גורם מאוד תורם למחלת הסרטן. אני אלחם ואעשה את כל מה שאני יכול כדי למנוע

שאנשים לא יחלו. מפה הפתוס.
צבי הנדל
כשאני הגשתי את ההצעה לסדר היום רציתי דבר פשוט ומאוד טרוויאלי. אני

מקווה שתיעשה בדיקה של מי שרוצים, איזה שר שימנה איזה צוות שהוא רוצה ואיזה

מומחה שהוא רוצה, אבל שהוא יהיה מוגבל בזמן ובתום הזמן הזה נקבל דיווח מדוייק

האם הוסיפו את התוסף הזה ואם לא, למה.
מאיר שטרית
אני יותר מתון ממך. אני לא מבקש שיכניסו דווקא את ה-7-TK. אני מבקש

שיוציאו מכרז, בו יקבעו את התקנים המחמירים באיכות הסביבה ומי שיעמוד בהם

שיתנו לו.
הי ו"ר אברהם פורז
רבותי, שמענו את המציעים. אני מציע שנשמע עכשיו את הגורמים שהזמנו לכאן,

ואחר-כך חברי הכנסת יוכלו להתייחס לנושא. שלמה בר-אילן, בבקשה.
שלמה בר-אילן
אני רוצה בקצרה מאוד להציג איך התוודענו אל התוסף ואיך הגענו למסקנה שיש

בו תכונות חי וביות.
הי ו"ר אברהם פורז
כשאתה אומר תוסף אתה מתכוון ל-7-TK.שלמה בר-אילן;

אני מדבר על תוסף TK-7בלבד.
היו"ר אברהם פורז
מי היצרן של זה? היכן הוא מיוצר?

שלמה בר-אילן;

באוקלהומה. אני לא מכיר את שם החברה.
הי ו"ר אברהם פורז
זה פטנט אמריקאי?
שלמה בר-אילן
עד כמה שאני מבי ן כן.

הובא לידיעתנו על קיומו של התוסף עם המלצה כללית ונייר פרסום סטנדרטי מה

חם תכונותיו הכלליות של התוסף, ואמרנו שאנחנו רוצים לראות עוד חומר בנושא.

קיבלנו ערימה רצינית של הומר שכלל בעצם הרבה מאוד תוצאות של בדיקות של מעבדות

בארה"ב ובאנגליה.

הי ו "ר אברהם פורז;

מי ביקש מכם את העבודה, היבואן? למה עשיתם את זה?
שלמה בר-אילן
המפיץ פנה אלינו ואמר: החומר קיים, אלה תכונותיו. אמרנו לו: תביא לנו עוד

חומר שנדע שהנושא רציני. קיבלנו הרבה מאוד חומר. עיינו בחומר הזה באופן מעמיק

והגענו למסקנה, על סמך תוצאות הבדיקות של מעבדות בחוץ-לארץ, שיש דברים בגו,

שווה לבדוק את הדבר הזה בצורה יסודית. עשינו ניסוי במספר כלי רכב, כאשר מטרת

הניסוי היתה לבדוק את השפעת התוסף על תצרוכת הדלק. לאחר כארבעה או חמישה

חודשים מרגע שהתחלנו את הניסוי ועד שגמרנו את הניסוי, הגענו למסקנה שהתוסף

חוסך בדלק, לפי התוצאות שלנו, בסדר גודל של 10% או 11 פסיק משהו אחוז. אחרי

שקיזזנו מזה את מחיר עלות התוסף, הגענו למסקנה שזה כדאי לנו מבחינה כלכלית.

עשינו סבב נוסף והשתכנענו שאנחנו לא צפויים לסכן את המנועים שלנו בשום צורה

והחלטנו להכניס את התוסף הזה לשימוש נרחב בכל צי הרכב של רפא"ל בהדרגה. ואמנם

את זה עשינו. זה לקח לנו עוד כמה חודשים, והתחלנו להשתמש עם התוסף במינון

המומלץ על ידי היצרן בכל כלי הרכב של רפא"ל.

כשנה לאחר שהתחלנו בשימוש בתוסף, קיבלנו פנייה מהמשרד לאיכות הסביבה,

מכבוד השר יוסי שריד, שאמר לנו שהגיע לידיעתו שאנחנו משתמשים בתוסף ושהתוצאות

הן חיוביות והוא מבקש לדעת מהן התוצאות. הכנו את הדו"ח, שהוא בעצם דו"ח שמסכם

שנת שימוש בחומר. לפני שהכנו את הדו"ח בדקנו מידגם של כמאה כלי רכב מתוך צי

המכוניות שלנו, מידגם אקראי, והגענו לשתי מסקנות עיקריות לגבי שני נושאים

נוספים מעבר לנושא של החיסכון בדלק, שאותו בדקנו, כאמור, שנה קודם. 1. ירידה

דרסטית בכמות המזהמים וגזי הפליטה מכלי רכב עם מנועי בנזין. כמות מנועי הדיזל

שבדקנו היתה קטנה יחסית, אבל בכל הבדיקות נוכחנו שגם שיעור המזהמים וגזי

הפליטה ממנועי דיזל ירד בצורה משמעותית. הנקודה השנייה, עשינו ניתוח די מקיף

בנושא של הוצאות התחזוקה וההשפעה על נושא התחזוקה.
היו"ר אברהם פורז
לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש היום תקן ישראלי לגבי

פליטה של מנועי בנזין? אני ראיתי במבהן שנתי שבודקים אלמנט של זיהום אוויר.
שלמה בר-אילן
אומר לך כיצד אנחנו נחשפנו לנושא הזה, כי זה לא התחום שלנו. לפני הכנת

הדו "ח בדקנו את המכוניות ורצינו לראות לא כיצד זה עומד אל מול התקן, כי

המכוניות שלנו מלכתחילה היו מתוחזקות ברמה מספיק טובה, הייתי אומר שרוב רובן

של המכוניות עמדו בתקן הישראלי, הן היו בסביבות 4%-3.5%. לאחר השימוש בתוסף -

אני מדבר כרגע על כמות ה-CO וגזי הפליטה של מכוניות עם מנועי בנזין - הרמה

ירדה ל-1% בערך במכוניות בלי ממיר קטליטי. במכוניות עם ממיר קטליטי הירידה

היתה עוד יותר משמעותית.
מאיר שטרית
קיבלתי לידי עכשיו בדיקה שנעשתה בקנדה ב-1997, בדיקה חדשה ממש, בה הם

אומרים מדוע הם פסלו את התוסף שנמצא בדלק בארץ. הם מונים שלוש סיבות: התוסף

הזה מכיל מגנזיום - - -
ערן רכס
זה לא נכון.
מאיר שטרית
מה לא נכון, זה כתוב.
ערן רכס
התוסף הזח נמצא בארה"ב בשימוש ומאושר על ידי ה.EPA-
הי ו"ר אברהם פורז
רבותי, לחבר הכנסת שטרית, קודם כל, יש פריווילגיה בגלל שהוא הבר כנסת.

דבר שני, הוא הסביר למה הוא לוקח את זה באופן קצת יותר קשה. מה שמותר לו אסור

לכם.

דייר אריה קרסנטי, בבקשה.
אריה קרסנטי
אני רוצח להתייחס קודם כל לבעיות רפואיות של המזהמים שנובעים מפליטת

המכוניות. דבר שני, לתוספים ובסוף לענין האישורים של המשרד לאיכות הסביבה

האמריקאי.

לגבי פליטת מזהמים ממכוניות יש מספר חומרים בעיתיים. חחומרים האלה הם,

כפי ששמעתם, ה NOX-למיניהם, שהוא גורם בעיקר לבעיות בדרכי הנשימה. ה-CO שהוא

גורם להרעלות בדומה למה שקורה כשאנשים מחממים את ביתם עם גז או עם נפט והורעלו

והאוזון שלמעלה באטמוספירה זה חיובי, קרוב לקרקע זה טוקסין, זה גם גורם לבעיות

בדרכי הנשימה.בנוסף, כיום בדלקים הקיימים יש מספר חומרים בעיתיים. העופרת, שמענו כבר

מזמן, היא חומר טוקסי שגורם לבעיות, בעיקר אצל ילדים. הבנזן שהוא מסרטן, גורם

ללוקמיה, והבוטגן שהוא נוצר כתוצאה משריפה לא מושלמת של דלק. הוא גם חומר

מסרטן.

התוספים בדלק הוכנסו בארה"ב בעיקר במטרה להוריד את הרמה של COבחודשי

החורף. רוב התוספים היום הם חומרים מחמצנים, שבעצם גורמים להוספת חמצן בפליטה

של המכוניות. מתחת ל-22 מעלות התוצאה היא בדיוק התוצאה שמחפשים, הורדת הפליטות

של .COיש תופעת לוואי שהיא חיובית, זה גם מוריד את הפליטות של בנזן, שכפי

שאמרתי הוא חומר מסרטן. מעבר ל-22 מעלות יש ספקות גדולים.
הי ו"ר אברהם פורז
יש מספיק חודשים עם מינוס 22 ובערב מינוס 22.
אריה קרסנטי
אני לא פוסל שום דבר. מה הבעיה עם התוספים? חלק מתוספי דלק אלה מכילים

חומרים טוקסיים. רוב התוספים בארה"ב הוכחו כחומרים מסרטנים אצל חיות. החומר

האחרון, שהוא שליש מהשוק, זטנול, הוא לא בעייתי.

אני רוצה לדייק בנושא אישורים של המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי. הבאתי

כאן פסק דין של בית המשפט לערעורים שאישר שימוש של MMT בארה"ב על סמך פגם

מינהלי שהיה בתהליך. EPAטענה שיש הוכחות שחחומר טוקסי בשביל מערכת העצבים

והיא לא רוצה להפוך את האוכלוסיה האמריקאית לשפני נסיון. בית המשפט לערעורים

לא קיבל את הטיעון הזה והוא אמר שכל זמן ש- EPAלא מגיעה עם נתונים מוצקים, היא

לא רשאית לאסור את השימוש. הבאתי את התגובה הרשמית של EPAשמצטערת על ההחלטה.

לגבי החומר ,TK-7כל זמן שאני לא יודע מה ההרכב הכימי של החומר, אני לא

יכול להתי יחס אליו.
היו"ר אברהם פורז
האם לא תפקידכם, כמשרד בריאות, לאחר שאתם יודעים שיש אולי אלטרנטיבות

לתוספים, לעשות מיוזמתכם? למה אתם מחכים?
אריה קרסנטי
כרגע המשרד לתשתיות לאומיות, בראשות אמנון עינב שהוא המדען הראשי של

המשרד, מוביל ועדה בין-משרדית שאנחנו גם שותפים בה, שבודקת את הנושא של תחליפי

דלק למיניהן.

הי ו"ר אברהם פורז;

איפה הנושא עומד בוועדה הבין-משרדית?
אריה קרסנטי
כרגע אנחנו נמצאים בשלב של הערכה בהתאם לנתונים האחרונים של בדיקות איכות

הסביבה.היו"ר אברהם פורז;

הוועדה כבה התכנסה ובדקה?

אריה קויסנטי;

התכנסה מספר פעמים ייש לה צוותי עבודה.
היו"ר אברהם פורז
מה אתם בודקים בוועדה?

אריה קרסנטי;

תחליפי דלק מחמצנים.

הי ו"ר אברהם פורז;

TK-7כאלטרנטיבה לקיים נבדק?
אריה קרסנטי
כל תוספי הדלק למיניהם נבדקים. עד נובמבר אנחנו אמורים לתת נתונים

ראשונים. אני לא יכול לדבר בשם הוועדה שבודקת את התוסף הזה, כי אני לא שותף

לוועדה הזאת כרגע. אני שותף לוועדות שבודקות את הנושא של גזים.
מאיר שטרית
האם משרד הבריאות מתנגד לכך שנקבע בחוק - אם אתם לא תעשו את זה אני אעשה

את זה - שהתקן בארץ לדלק לפליטת מזהמים תוויה כמו התקן האמריקאי?
אריה קרסנטי
מבחינת משרד הבריאות, כל חקיקה שתוריד את כמות המזהמים המסוכנים לבריאות

שאנחנו חשופים להם זו חקיקה חיובית.
מאיר שטרית
שר הבריאות יענה לי בחיוב להצעת החוק?
אריה קרסנטי
אני לא יכול לענות בשם שר הבריאות.
מאיר שטרית
בשבוע הבא נביא את החוק.יואב ערמוני;

אני מבקש, ברשותך, אדוני היושב-ראש, לר1לק את התשובה של מינהל הדלק, משרד

התשתיות לשניים. חלק אהד ידון בהיבט הכללי של מדיניות מינהל הדלק וכן הלאה.

החלק השני של התשובה יהיה הלק עם יותר פראמטרים טכניים, ועל זה יענה המהנדס

דוד לוריא שהוא היועץ הטכנולוגי של מינהל הדלק, שמטבע הדברים הוא יותר בתוך

העניינים, לכן הוא הוזמן ונתבקש לבוא על ידי.

ראשית, כמה מלים לגבי הנושא של תיסוף דלק בארץ. אנחנו במשק הדלק, כפי

שאני מכיר אותו מספר שנים, מעט מפגרים אחרי התקינה ואחרי הצורה שבה משווק דלק

בעולם הגדול, החופשי והנאור, ולכן התיסוף אצלנו בארץ התחיל בתחילת שנות ה-90,

לא זכור לי התאריך המדוייק.

בשל העובדה שבאותה עת ועדיין משק הדלק פועל בצורה מאוד מאוד מרוכזת,

הדחיפה והביצוע של התיסוף נעשים על ידי פי-גלילות באופן מרוכז. הנושא של התוסף

הוא חלק מהמחיר היות ומחיר הדלק מפוקח בתחנה ומינהל הדלק בהחלט מעורב.
הי ו"ר אברהם פורז
יש תקנות?
יואב ערמוני
ראשית, יש תקנות של מכון התקנים. תחת המטריה הזאת פועלת ועדה שנקראת ועדת

תוספים. רוו ועדה הזאת קובעת את הפראמטרים ביציאה למכרז שפי-גלילות אמורה

להוציא. פי-גלילות היא החברה המבצעת ועל פי הפראמטרים האלה פי-גלילות אמורה

לצאת במכרז.

בעולם זה עובד מעט אחרת, גם בגלל תקנות איכות סביבה יותר מחמירות, גם

במערב אירופה ובעיקר בארה"ב, וגם מסיבות מסחריות. אני יכול להעיד מפגישה שהיתה

לי עם המקביל לי במשרד המסחר והאנרגיה הבריטי. שאלתי אותו לפני כשלוש שנים

כשהייתי אצלו לגבי פיקוח על איכות הדלקים, אנחנו מחזיקים צוותי פיקוח. הוא

כמעט נפל מהכסא מצחוק. למה? כי איכות הדלק ורמת התוסף הייחודית היא הלק

מהמוניטין של חברת הדלק. בארץ חברות הדלק לא כל כך מתחרות על המקטע הזה, לא

מהזיקות מעבדות מחקר ופיתוח ולכן אנחנו מכוונים את התיסוף בצורה מרוכזת,

לצערנו, ועל פי תנאי התחרות. זה הלק מבעיית התחרות באופן כללי. בעולם הגדול,

בגלל שיש תהרות בין חברות הדלק שהן מזקקות, מוכרות ומגיעות מבית הזיקוק ועד

התחנה, הן בעצמן מכניסות תוסף וזה חלק מהמוניטין שלהן, זה חלק מהמאבק המסחרי

שלהן.

כאן אני מגיע לענין ה-7-TK .אם התוסף הזה היה המצאת המאה, שחוסכת 10%

בדלק, שמונעת זיהום וכן הלאה, אני מניח שאם מישהו היה מסתובב בתחנות דלק בעולם

והיה מחפש. את התוסף הזה הוא היה מוצא אותו, לפחות בתחנות של חברה כזו או חברה

אחרת. כאשר הענין הזה צף ועלה בתחילת 1996 הזדמנתי לארה"ב. היתה טענה, זה גם

הופיע בעתון, שבארה"ב ניתן למצוא את התוסף הזה בתחנות. אדוני יושב-ראש הנכבד,

הייתי בכ-30 תחנות בשלוש מדינות נפרדות בארה"ב, כולן מצולמות, באף אחת מהן לא

מצאתי, זה היה בשלוש מדינות נפרדות בארה"ב, באף אחת מהן לא מצאתי את התוסף

הזה. אני לא יודע על מה זה מעיד. זה מעיד מבחינתי שהתוסף הזה כנראה עדיין לא

הוכה.היו"ר אברהם פורז;

האם במקום לבדוק את זה באופן אקראי, לא השבתם שתפקידכם לעשות בדיקה

אמיתית שלכם? רפא"ל, כל הכבוד להם, היא לא בדיוק המעבדה הלאומית לדלקים.
יואב ערמוני
מיד אני מגיע לזה, רק נתתי הסבר איך זה נעשה בעולם ואיך אנהנו אמורים

לטפל בזה כאן בהיות המשק עדיין, לצערי, כמו שאתה יודע, די ריכוזי. בארץ זה

עדיין נעשה בצורה של ועדת תוספים. ואכן, כאשר הענין הזה עלה בתהילת 1996, והוא

עלה ונדהף בצורה מאוד חזקה על ידי המשרד לאיכות הסביבה, הכנסנו עוד שני נציגים

של השר לאיכות הסביבה באותו זמן שהוא ביקש את הענין הזה, בהסכמה אתו לוועדת

התוספים על מנת שיהיו עוד שני נציגים של המשרד לאיכות הסביבה שהוא אמון על

הענין הזה בוועדה שאמורה לבדוק את הפראמטרים ליציאה למכרז ההדש של תוסף לדלק.

נקבעו פראמטרים מהמירים יותר מאשר הפראמטרים של המכרז הישן שפועלים על פיו,

פי-גלילות יצאה למכרז. המכרז הזה דורש בין היתר כתנאי סף שהחומר יישלח למעבדות

מוסמכות, מוכרות בעולם. משום מה, היזם, כפי שהבנתי, לא ניגש למכרז כי הוא לא

עמד בתנאי הסף או סירב למסור את החומר שלו לבדיקה באותן מעבדות.
היו"ר אברהם פורז
אלה מעבדות ישראליות?

י ואב ערמוני;

לא, בעולם, לא בארץ. בסופו של דבר, בגלל המעורבות של משרד מבקרת המדינה

שבדק כל מיני דברים בנושא התיסוף, המכרז נעצר. כלומר, אותו מכרז, שיש בו

פראמטרים מהמירים יותר של דרישות איכות סביבה, נעצר בגלל שבודקים איזושהי

נגיעה של תוסף קונקרטי זה או אהר.

זוהר לוי;

משרד מבקר המדינה לא בודק שום תוסף. אל תטעה.

מאיר שטרית;

מה הם הפראמטרים המחמירים?

י ואב ערמוני;

בדיוק הגענו לשלב שבו אני מבקש לתת את רשות הדיבור לדוד לוריא, היועץ

הטכנולוגי של מינהל הדלק, שידבר בענין הזה.

יצחק וקנין;

שאלה לפני שנמשיך הלאה. כמה תוספים לדלק קיימים היום בארץ?

י ואב ערמוני;

צריך להבדיל. יש תיסוף שהמדינה פועלת ומחייבת באמצעות "פי-גלילות" לתסף

את הדלק, וזה תיסוף שניתן וכל הדלק שיוצא, כולל הדלק שהמכוניות של רפא"ל נסעו

אתו, זה דלק מתוסף על ידי "פי-גלילות". מעבר לזה, ישנם תוספים משפרי ביצוע,

שכל אחד יכול לרכוש באופן פרטי ולהוסיף לרכב שלו.יצחק וקנין;

זאת אומרת, אני יכול להביא היום תוסף, לשים אותו בתחנת דלק ולמכור אותו.

אני לא יודע אם הוא מרעיל.
יואב ערמוני
אמת ויציב. אנחנו לא מפקחים על כך. אם חוא מרעיל, זה ענין של איכות

הסביבה. יש לכל משרד תחומי אחריות.
יצחק וקנין
מי אחראי על היבוא של החומר הזה?
יואב ערמוני
אנחנו לא נותנים לחומרים כאלה אישורי יבוא וזה לא בסמכותנו.

דוד לוריא;

אני שמעתי את חבר-הכנסת שטרית ואני מבין את כאבו, אבל אני אפתח ואומר שגם

לי יש ילדים וגם אני מאוד מאוד מנסה לשמור על איכות הסביבה בצורה הטובה ביותר.

אני חושב שבזה אנחנו בסירה אחת, אין טובים ורעים.

לגופו של ענין התוספים, ישראל היתה המדינה הראשונה בעולם, לאחר

קליפורניה, שהכניסה בצורה ממוסדת, מבוקרת, תוספים בתוך הדלק. בקליפורניה זה

הוכנס בשנת 1992, בישראל בשנת 1993. אנחנו לקחנו על עצמנו את המטרה לקחת

איזושהי תזה בין הדרישות המחמירות שיש בארצות-הברית לבין הדרישות שיש באירופה.

הדרישות של תוספים באירופה הן יותר מחמירות מאשר הדרישות בארצות-הברית. וכאן

יש איזשהו בלבול של מושגים והייתי רוצה לשים אותם קצת יותר ברור על השולחן.

מדברים על שני סוגים של דרישות. יש דרישות של זיהום אוויר לרכב, האנשים

מהמשרד לאיכות הסביבה אמורים לדבר על זה. יש דרישות של תוספים. אני יכול לדבר

רק על נושא התוספים.

היו"ר אברהם פורז;

אבל י ש קשר בין הדבר י ם.

מאיר שטרית;

מה המטרה של התוסף, למכור אותו?

דוד לוריא;

המטרה של התוסף היא לגרום לכך שרמת זיהום האוויר לא תהיה יותר גדולה או

אולי להפחית את הרמה. זה נושא של התוספים עצמם.

מאיר שטרית;

הפראמטרים הקיימים בארץ הם פי שלוש מהתקן האירופי ופי חמש מהתקן בארצות-

הברית.
דוד לוריא
יש כאן אנשים שיחלקו על והנתונים האלה, אנשי איכות הסביבה שהם אמונים על

כך. אנחנו אמונים על דבה מאוד מאוד ספציפי, על כך שתוספים שנכנסים לתוך הדלק

יהיו תוספים בעלי רמה כזו שלא יגרמו להגדלה של הזיהום או לחילופין יביאו

להפחתתו. אנחנו יכולים להתברך בכך שהתוספים בישראל הם תוספים שמבוקרים וברמה

מאוד גבוהה.
יצחק וקנין
כמה סוגי תוספים יש כיום על פי אישורים שלכם?

דוד לוריא;

יש מאות תוספים. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, כאשר אנחנו מכניסים איזשהו

חומר לדלק שמגיע לקהל רב, אנחנו צריכים לדאוג לכך שהתוסף הזה לא רק שהוא יוסיף

אלא גם שהוא לא יזיק. איך לגרום לכך ואיך לבדוק שהוא לא יזיק, זה דבר קשה

ומבוקר.
יצחק וקנין
אם כל התוספים האלה ישנם וקיימים, אני חושב שעושים בזה מסחר אחד גדיל,

אין בזה שום דבר.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה להבהיר לדוד מה הדיון היום. הדיון היום הוא לא איך עושים רישוי

לתוספים וולונטריים. זה סיפור אחר. זה כמו רשימת תרופות בבית מרקחת שצריכה

להיות מאושרת. זו לא הנקודה. אנחנו מדברים כרגע על דברים שיהיו חובה, האם

התוסף שמוסף היום הוא באמת התוסף הנכון והטוב, האם TK-7הוא לא אלטרנטיבה

מועדפת ומה קורה עם זה.
דוד לוריא
ה-7- TK לא נבדק בבדיקות הסטנדרטיות שאנחנו קבענו.
הי ו"ר אברהם פורז
למה?
דוד לוריא
כי הוא לא ניגש למכרז וסיבותיו עמו.
דוד לוריא
אני שואל אותך שאלה. אתה מייצג גוף ציבורי, את המדינה. נניח שיש בעולם

המצאה שמאפשרת להוריד זיהום אוויר ואין לה סוכן בארץ. זה לא תפקידכם לחפש

ולהביא את זה ביוזמתכם כדי שזה יכנס ויוריד את זיהום האוויר?יצחק וקנין;

מי שמשלם יותר נכנס.

דוד לוריא;

על מנת להכניס תוסף, אנחנו צריכים לבדוק אותו בצורה הטובה ביותר. יש

בדיקות סטנדרטיות, ההומר TK-7לא נבדק בבדיקות הסטנדריות האלה. אנחנו לא

יודעים מהו החומר הזה.

מאיר שטרית;

מר לוריא, יש בידיי תוצאות הבדיקות של EPAבמשך ארבע שנים רצופות.

היו"ר אברהם פורז;

חבר-הכנסת שטרית, אומרים לך פה שהם פועלים בשיטת המכרז. הוא אומר: TK-7

לא התמודד במכרז, מה אני יכול לעשות.

מר זוהר לוי, ספר לנו את הוורסיה שלך לענין המכרז.

זוהר לוי;

המכרז הראשון שהשתתפתי בו היה ב-92-91. הגשתי בקשה להשתף במכרז. אמרו לי:

אתה צריך למצוא מכון באירופה שיעשה בדיקות. זה היה במכרז הראשון. אמרתי: למה

אתם לא מחליטים על מכון אחד, שכולם יעשו בו את הבדיקות ואני אשתתף במכרז.

אמרו: לא, אתה תמצא. מצאתי מכון, ויש לי פה את המסמך שהגשתי לוועדה. בוועדה

הזאת יושבות חברות הדלק ומי שקובע את התקן הן חברות הדלק ו"פי גלילות". הגשתי

להם את הטסט ובפאקס שנשלח אלי הם אישרו לי את המכון שאני הייתי צריך למצוא.

הייתי מוכן לעשות בדיקה. שאלו אותי: איפה משתמשים בזה בארץ? איך אני יכול

להשתמש בזה בארץ, אם חברות הדלק כופות את התוספים שלהם בתחנות. יש להם חוזים
עם בעלי התחנות. אמרו לי
אנחנו רוצים לעשות בדיקה על החברה. עשו בדיקה על
החברה ואמרו
זו חברה קטנה וסילקו אותי. אז עלה לי הרעיון להגיע בכל מחיר

לאיזשהו מקום שיעשה בדיקה מסודרת. הגעתי לרפא"ל, העברתי להם מסמכים ותקנים

במשך שישה חודשים, הם עשו את הניסוי הזה. הגעתי למשרד לאיכות הסביבה לשר יוסי

שריד והראיתי את התקנים האמריקאיים. דרך אגב, התקן האמריקאי לא מכיל שום הומר

רעיל.
דוד לוריא
בתקן הישראלי זה מופיע.
זוהר לו י
יש פה גם דבר לא בסדר. פרופסור שר, שנתן חוות דעת על המכרז הזה, שמדינת

ישראל מימנה את זה, לא נמצא פה כי הוא לא קיבל הזמנה דרך האוניברסיטה בשביל

להגיע לכאן.
הי ו"ר אברהם פורז
מה אתה אומר על הטענה שלא התמודדת על המכרז שהיה? אני רוצה שתגיע לטענה

הע י קר י ת.ז והר לוי;

הטענה העיקרית שבאה מהמשרד לאיכות הסביבה היתה להרים את הרף. אני ביקשתי

מ"פי גלילות" להרים את הרף. למה? TK-7נותן שלוש תכונות, שאף תוסף לא נותן.

אני נותן פה הצהרה, ,SOUTH WEST RESEARCH INSTITUTEמכון מספר אחד בעולם, 62

אלף מדענים, שמקובל, אני מקווה, גם על מר לוריא, המכון הזה נעלם מהמכונים שהם

ביקשו לבדוק.

אני נותן פה הצהרה, אני מוכן לתת כוה סוס, זיהום אוויר, היסכון בדלק, כל

התכונות שאוכיה אותן במכון. 25 איש יושבים פה, אני רוצה לראות תוסף מכל

התוספים האלה שדוחפים לתוך הדלק, שיבוא למכון .SOUTH WEST RESEARCH INSTITUTE

קריאה;

אז תזכה במכרז.
זוהר לוי
יושבים פה נציגים של צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל אימץ את התקן של

הצבא האמריקאי, רק .SOUTH WEST RESEARCH INSTITUTEמי הביא את הבדיקות לצבא?

אנחנו. יושב פה מר גוטמן שעשה בדיקה בשנת 1989 המראה חיסכון של % 6 עד % 10

בדלק. הבאתי את הטסטים לצבא, הבאתי אותם לאיכות הסביבה אף אחד לא יודע לקרוא

את זה. שלחו את זה למיסטר גוטמן. מיסטר גוטמן כותב ש-SOUTH WEST RESEARCH

INSTITUTEפשוט לא מבינים מה זה טסטים ועשיתי את זה תחת מטרייה. צבא הגנה

לישראל עבר על הטסטים, ביקש הבהרות ויש לי פה אישור. מה אני יכול להציע יותר?
הי ו"ר אברהם פורז
הצבא משתמש בזה בפועל?
זוהר לוי
לא, הם צריכים לעשות ניסוי שטח.
שלמה צלח
הצבא ביקש מזוהר להכין בדיקות מעבדה שיוכיחו שהתוסף לא גורם קודם כל נזק

ובזה הוא באמת עמד. אותנו מעניין בשלב ראשון, כשהכניסו את התוספים האלה לסולר

או לדלק הצבאי, שהם לא יגרמו נזק לכלים וזה מה שהספקנו לבדוק. לפי תוצאות

הבדיקות זה לא גורם נזק לכלים. מעבר לזה לא בדקנו שום דבר.
הי ו"ר אברהם פורז
למה? הרי אם תקנו את זה במחיר זול, תחסכו המון דלק.
שלמה צלח
בשלב הבא ביקשנו לקנות כמה ליטרים ממר זוהר כדי לבדוק מה קורה עם התוסף

הזה. הסתבר שהתוסף הזה לא ניתן להשגה. זוהר לוי לא מוכן למכור אותו.היו"ר אברהם פורז;

מר זוהר לוי, אתה לא מוכן לתת לצבא איזו כמות?
זוהר לוי
זה לא נכון.
היו"ר אברהם פורז
אתה מוכן לתת להם כמות כדי שהצבא ינסו את זה?
ז והר לוי
פרופסור שר נתן חוות דעת גם על התוסף של הסולר. יש תקן לעשיית בדיקה.

הצעתי לו לעשות בדיקה ב ,SOUTH WEST RESEARCH INSTITUTE-אותה בדיקה שהוא רוצה

לעשות פה. הוא רצה לקנות ליטר, לעשות בדיקה על רכב אהד. זו לא בדיקה תקנית.

הצעתי לעשות בדיקה על חמישה רכבים בSOUTH WEST RESEARCH INSTITUTE-
היו"ר אברהם פורז
אתה מוכן לשתף פעולה עם הצבא? האם אתה מוכן לתת כמות סבירה של תוסף לצבא

ושהם ינסו אותו בכמה כלי רכב?
זוהר לו י
אני מוכן. הם ביקשו ליטר אחד. בליטר אהד אתה לא יכול לעשות שום ניסוי.
שלמה צלח
אני מוכרח לציין, הכמות היא לא עקרונית. זאת אומרת, אנחנו הולכים במדורג
ואי-אפשר לבוא ולהגיד לנו
לכו תעשו ניסוי שדה. לא נעשה את זה, לא יעזור לאף

אחד. כשאני רוצה לקנות תוסף בחוץ, אני הולך לתחנת דלק או לחברה קונה אותו

ועושה איזה בדיקות שאני רוצה, כולל לשתות אותו ולבדוק שהוא לא רעיל, סליחה על

הביטוי. בתוסף הזה אני לא יכול להתעסק, כי אי-אפשר לקבל את התוסף הזה מהספק.

לכן הפסקנו כל פעילות אתו.

אני חייב לציין שצבא צורך בנזין אזרחי. הסולר קצת שונה, אבל הבנזין הוא

בנזין אזרחי. אני חושב שבוועדת התוספים יושבים מיטב המומחים בארץ בנושאים האלה

והצבא אימץ את כל ההחלטות שלהם.
הי ו"ר אברהם פורז
אבל אתם יכולים, בהחלט, לקחת כמה כלי רכב, נניח של קצינים, ולעשות את

הניסוי.
שלמה צלח
כל ניסוי עולה כסף ואין תחליף לבדיקות מעבדה. הניסוי הראשון שביקשנו

לעשות עם ה-5-10 ליטרים שביקשנו ממנו זה ניסוי מעבדה שפיתחנו אותו. עשו ניסוי

עם חיל חימוש בשביל הצבא. אם אי-אפשר לעשות ניסוי, חבל על הזמן.
זוהר לוי
למה סרבתם לפגישה עם פרופסור שר, שהוא יועץ למודיעין, לחיל הימוש.

שלמה צלח;

לא סרבנו, זה לא נכון.

הי ו"ר אברהם פורז;

מר לוי, אתה בסוף תהיה מאוד צודק אבל אתה לא תמכור 7-TK. יש לך טענות לכל אחד

אבל אתה לא מקדם את העני ן. אני מציע לך, חיל התחזוקה והצבא רוצים לעשות ניסוי, תן

להם. אתה לא יכול לומר להם; תעשו כך או אחרת.

מאיר שטרית;

מה איכפת לך מה הם יעשו עם התוסף. שיבדקו ויקבלו את התוצאות שלהם.

אבי יחזקאל;

האם אתה מוכן לתת להם כדי שהם יבדקו בצורת הבדיקה שלהם?

זוהר לוי;

אני מוכן לניסוי שטח שיהיה מבוקר.

מאיר שטרית;

למר לוי יש חיסרון. יכול להיות שהוא לא יכול לבטא את עצמו בצורה נכונה. אני

מנסה לשמש פה לעני ן של איכות חיים בארץ ובריאות האנשים בארץ.

מר לוי, הטיעון שלך לא מקובל עלי. מדוע? אתה צודק, יש בפניי, והצהרתי בפני

הוועדה, תוצאות בדיקה של המכונים המוסמכים ביותר בארצות-הברית שמאשרים את התוסף

הזה, שעומד בכל התקנים המחמירים ביותר שלהם. הצבא רוצה לבדוק, תן לו לבדוק.

היו"ר אברהם פורז;

מר לוי, כל מה שאנחנו אומרים לך זו עצה, אתה לא חייב לקבל אותה. אנחנו רוצים

שהצבא יעשה ניסוי בתום לב לפי שיטתם. אתה לא יכול להכתיב להם איך הם יעשו את

הניסוי. תשתף איתם פעולה, אולי ייצא לך מזרז טוב.

זוהר לוי;

מר צלח, אתה יכול לענות לשאלה הגונה. אמרת שאתה רוצה לראות חיסכון בדלק.

הצעתי לעשות ניסוי במכון האמריקאי. למה לא הסכמת?

היו"ר אברהם פורז;

זה לא משנה.

דייר מיקי ארן, את המדענית הראשית של המשרד לאיכות הסביבה.
מיקי ארן
סגנית המדען. נמצא אתי מר רוני סרי שמלווה את הנושא הזה כבר הרבה שנים.
מבחינתו של המשרד לאיכות הסביבה
א. יש לנו ועדה שעובדת על הפראמטרים.זו

ועדה פנימית שלנו, בנוסף לוועדה שתוקם, שתעסוק בהמלצה למכון התקנים על שיפור

התקן.

מעבר לזה, באופן עקרוני, אם הבן-אדם הזה לא ניגש למכרז - - -

מאיר שטרית;

איזה מין טיעון זה? אני רוצה לשאול אותך שאלה.
מיקי ארן
קודם כל תן לי להגיד את עמדתי ואהר-כך תשאל אותי שאלה.
מאיר שטרית
אני רוצה שתעני על השאלה שלי כדי שלא אדבר פעמיים. יש בידי מכתב של פרופסור

שר למנכ"ל משרד איכות הסביבה בזמנו, שבדק את התוסף .TK-7הוא אומר בצורה מפורשת

מה דעתו על התוסף TK-7ומה דעתו על מכרז "פי-גלילות".

שאלתי קודם, לא היית פה, לכן אני חוזר על השאלה שלי. מדוע לא תקבעו תקן מה

הרמה המקסימלית של זיהום המותרת, ושמינהל הדלק יעשה מכרז. שיהיו מאה תוספים. מי

שיענה על המכרז ויוכיח שעל פי המכונים המוסמכים לכך התוסף שלו עומד בתקן, שיזכה.
מיקי ארן
לשאלה הזו כוונה התשובה שלי. המשרד שלנו מתכוון לבקש ממכון התקנים לשנות את

התקן. תקן זה לא רק איכות סביבה. המשרד החליט שאכן צריך לאמץ תקן חמור יותר.
מאיר שטרית
מתי יהיה לנו תקן?
מיקי ארן
אני לא יכולה לתת תשובה. תהליך מסודר לוקח זמן. כשמדובר על תקן לתוסף, אנחנו

לא עושים את זה לבד, אין לנו מעבדות. אנחנו ממליצים בצד המקצועי שלנו, ניגשים

למכון התקנים והם מכנסים ועדת מומחים. כך הם עובדים.
הי ו"ר אברהם פורז
בהנחה שלמכון התקנים יש הרבה דברים אחרים. צריך לחיות גורם שלוחץ על מכון

התקנים לשנות את התקן, גורם שידרבן את כל המערכת הזו לזוז, וזה אתם. אתם פניתם

בדרישה להעלות את התקן?
רוני סרי
כן, פנינו.

בגלל הבעיה הזו של מכון התקנים, דרישות המכרז הן יותר מהמירות מאשר התקן של

בנזין.
מאיר שטרית
אני חולק על זה. אני אומר לך שמכון התקנים לא עושה את עבודתו אם הוא אחראי

לזה. לא מעניין אותי מכון התקנים בכלל, מעניין אותי איכות האוויר שאני מקבל.
דוד לוריא
במכרז אנחנו מחמירים מעבר לדרישות התקן הישראלי.

מאיר שטרית;

לא נכון.
מיקי ארן
הוצאה של תקן, בכל מקום בעולם לוקחת זמן.

היו"ר אברהם פורז;

ד"ר ארן, הכנסת יוצאת לפגרה. בתחילת נובמבר אני אבקש מיושב-ראש ועדת הכלכלה,

חבר-הכנסת אבי יחזקאל, שיושב פה, לקיים ישיבה נוספת ובישיבה הזו אתם תצטרכו לדווח

לנו מה קרה.

מיקי ארן;

תשלחו, בבקשה, העתק למכון התקנים.

הי ו"ר אברהם פורז;

אתם תקבלו את הפרוטוקול, ואנחנו נבקש ממנהלת הוועדה גם להודיע למכון התקנים.

אתם תתבעו ממכון התקנים , במשך שלושת החודשים הקרובים, להגיע לכלל החלטה. אנחנו

מוכנים להשלים עם החלטה כזו או אחרת, אבל לא לסחבת.

ד"ר ערן רכס, בבקשה.

ערן רכס;

יש דבר אחד שצריך להבין אותו היטב, כיצד אני מודד דברים. אם מישהו מדבר על

זיהום אוויר, איך הוא מודד זיהום אוויר. אם מישהו מדבר על איכות של תוסף, כיצד

נמדדת איכות של תוסף. אני בונה לעצמי מטר למדוד כל דבר ודבר. אני לא בונה את המטר

הזה במדינת ישראל, קטונתי. אין לנו את המשאבים לכך. אנחנו תמיד פונים

לארצות-הברית בעיקר מפני ששם יש כמה גופים מכובדים, אחד מהם זה ה ,ACM-המכון

לתקינה ולבדיקות, שקובע בדיוק כיצד בודקים. אנחנו מדברים על ביצועים של תוסף

במנוע, והתוטפים שאנחנו דנים בהם הם לא MNT, שהוא תוסף לשיפור האוקטן, לא ולא, זה

סיפור לגמרי אחר. אנחנו מדברים בתוספים דטרגנטים שנועדו לשמור על המנוע שיהיה

נקי. המנוע יצא מהמפעל כשהוא נקי. אני מתחיל לשרוף דלק, אני נוסע בפקקים של

ירושלים או של תל-אביב, הדלק לא נשרף טוב. אני גם רוצה לעשות כל מיני קונצים

כלכליים, יוצא עם דלק קצת פחות טוב ממה שהייתי רוצה, ואני רוצה שבמשך הזמן המנוע

ימשיך להישאר נקי, כי כשהמנוע נקי, הוא יפלוט מזהמים בדיוק כמו קרייזלר ואופל.
היו"ר אברהם פורז
האם זה נכון שתוספים נכונים פועלים בכיוון הנכון?
ערן רכז
ודאי. התוספים הם הכרה שתעשיית הרכב ביקשה מהממשלה הפדרלית בארצות-הברית.
היו"ר אברהם פורז
מה אתה יודע על ה-7-TK?
ערן רכס
אני שולל על הסף את הדו"ח של רפא"ל, כי בכלל לא שמו לב שבדיוק ביום שהם

התהילו לתסף, התהילו ב"פי-גלילות" לתסף את הבנזין.
מאיר שטרית
נשאלת השאלה, כשהוא מריץ מהקר כזה ומשתמש בתוסף הדלק ,tk-7במקביל נסעו

מכוניות עם התוסף הרגיל בדלק, והוא מוצא שהתוסף tk-7בכל זאת חסך 10% בדלק, בחיי

המנוע ובזיהום אוויר.
ערן רכס
הוא לא בדק את זה.
מאיר שטרית
הוא כן בדק את זה.
ערן רכס
לעצם הענין, הוועדה אימצה שיטות בדיקה, היא לא המציאה אותן. הוועדה לקהה את
המטר שמקובל בכל העולם ואמרה
כך אני מודדת.
זאב סער
לדעתי הנושא קשור לאינטרסים כלכליים מובהקים. אני מכיר את זוהר, אני

מכיר את המוצר שלו, אני מאוד מעריך אותו. אני הושב שהמוצר טוב.
היו"ר אברהם פורז
אתם הברה יחסית קטנה עדיין, שמנסה באופן די אגרסיבי להיכנס לשוק. אם TK-7

הוא כל כך פלאי וטוב, לא היה ראוי שאתם תמכרו אותו?
זאב סער
למר זוהר לוי יש את הקו העסקי שלו, שאני מכבד אותו ואני לא יכול לכפות את

עצמי עליו. אבל תוספים בדלק אנחנו שמים.

האינטרסים הכלכליים פה הם מאוד ברורים, לדעתי. אתה מכיר חברה עסקית שמוכנה

שיהיה לה קיצוץ של % 10 במכירות? אני לא מכיר הברה כזו. אם התוסף של זוהר או

תוספים אהרים שמורידים אפילו % 5 מצריכת הדלק, לכאורה תהיה ירידה במכירות של

ההברות. אז מי מעוניין בזה?לדעתי צריך להפקיע את הנישא מאותם גורמים שעוסקים בו היום ולהעביר אותו

לוועדה שונה לחלוטין, שתטפל הן באספקטים שהעלה חבר-הכנסת שטרית והן בנושא של

צריכת הדלק.
היו"ר א' פורז
מי המשתתפים בוועדת התקינה? אנשי מכון התקנים, כמובן, ומי עוד?

אריאלה רבדל;

נציגי התעשיינים, נציגי המהנדסים ונציגי הצרכנים.
היו"ר אי פורז
ועדת התקינה לא מורכבת מנציגי חברות הדלק?

אריאלה רבדל;

לא, לא. יש נציגי תעשיינים שבמסגרת נציגי התעשיינים ו/או המהנדסים חברות

הדלק יכולים להכניס שם נציגים.
זאב סער
אנחנו, לדוגמה, ניגשנו למכרז האחרון, עמדנו בכל הקריטריונים, הנושא

נתקבע. אנחנו חושבים שיש לנו תוספים מצויינים. ליד ה-7- TK אפשר לשים מוצרים

נוספים שהם טובים. אבל יש גם הרבה אחרים שהם גרועים. אין תקנות בדברים האלה.

ארנה דנקנר;

שיהיה ברור ש"פי-גלילות" מוציאה את המכרז לתקנים.

זאב סער;

והיא נשלטת על ידי חברות הדלק.
מרסל גוטמן
אני עובד במחקר ובתחום הוראה במעבדה מנועית לרכב בטכניון. אני עובד בתחום

זה ארבעים שנה וקרוב לעשרים שנה בטכניון. אנחנו ביצענו הרבה עבודות בקשר

לתוספים לדלק.

אני רוצה להמשיך במה שמר רכס אמר. אי-אפשר להגביר את היכולת של הדלק, כמו

שכתוב בדו"ח של רפא"ל ובדו"ח של .TK-7הדלק שלנו, כמו בכל העולם, יש לו ערך

אנרגטי ואף תוסף בעולם לא יכול להגביר שום דבר. זאת אומרת, האנרגיה שאנחנו

מקבלים מקילוגרם דלק, זהו זה. הענין הוא המנוע. אם ניקח שני מנועים שווים, אחד

יעבוד עם דלק רגיל בלי תוסף, והדלק השני יהיה עם תוסף, אחרי כמה אלפי קלומטרים

אנחנו יכולים לראות שינוי. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא יכולים להקטין את

הפליטות יחסית לרכב חדש. אין עוד המצאה כזו. מי שיכול להמציא חיסכון של 10%,

אני חותם, הוא יקבל פרס נובל.
היו"ר אברהם פורז
אבל זה לא יתכן שהתוסף משמן את החלקים של המנוע ויש פחות חיכוך?

מרסל גוטמן;

אני שמה שמר שטרית העלה את הנושא של הפליטות, זה נושא מאוד חשוב. כדאי

לדבר על זה בישיבה אחרת. יש הרבה מה לעשות במדינת ישראל.
מאיר שטרית
יש בדיקה שמר גוטמן עשה לתוסף, שהראתה חיסכון של % 6-7.
מרסל גוטמן
אתם צריכים לדעת שיש מאות תוספים. הרוב לא נבדק.
אברהם יחזקאל
אדוני בדק את ה TK-7-פעם?
מרסל גוטמן
אנחנו עשינו בדיקה פרלימינרית בשנת 1988. בדקנו כמה נקודות. המלצנו אז לא

להכניס אותו לשימוש ולבדוק אותו. אז עוד לא היו מוהלים שקיימים עכשיו. יש

עכשיו מוהלים מקובלים בעולם. בישראל יש תקן. הם קובעים איזה בדיקות צריך לעבור

התוסף. מה שמקובל באירופה, זה לא נכון לארצות-הברית ולישראל. בארצות-הברית,

מעל % 90 מהרכב זה עם הזרקת בנזין. במדינת ישראל, כמו באירופה, בערך 50%

מהמוהלים שונים.
י' וקנין
יש לי בעיה אחת גדולה עם כל התוספים. ברכב שלי אסור לי לשים תוסף. אני

כבר על מדבר על התוסף שכבר נכנס בתחנות. כשאתה מגיע לתחנת הדלק, מציעים לך

תוסף. לדעתי, כל המערכת של התוספים בדלק פרוצה, כולל הרשימה הגדולה של תוספים.
זוהר לוי
יש פה טעות אופטית. יש ארבע-חמש הברות כימיקלים גדולות, שמוכרות

דטרגנטים. כל אחד יכול לקהת, לערבב ולמכור בתחנת הדלק. אין מאות תוספים.
מאיר שטרית
ראשית, אני מבקש לברך את ד"ר ארן ומאהל לה הצלחה בתפקיד.

דבר שני, יש בידי בדיקה של דייר גוטמן שבדק את התוסף TK-7במקביל לדלק ללא

תוסף ואתה רואה את הפראמטרים שהוא בדק פה אהד לאחד, מהי צריכת הדלק בלי תוסף

ומהי צריכת הדלק עם תוסף; מה היה זיהום האוויר בלי תוסף ומה היה זיהום האוויר

עם תוסף. כל הפראמטרים, ללא יוצא מן הכלל, מראים על חיסכון.

אדוני היושב-ראש, זה פשוט אבסורד. אדם יושב בוועדה ואומר: זה לא יכול

להיות. איך אפשר להגיד לא יכול להיות. אחד הפרופסורים הגדולים ביותר קבע

שהנחות שאינן ניתנות להפרכה אינן הנחות מדעיות, צריך לבטל אותן. כל הנחה מדעית

חייבת להיות נתונה להפרכה.דבר אחרון, ההתרשמות שלי, כפי שביטא את זה יפה נציג חברת דור, מאוד

פשוטה. מאחר ויש סכנה שהתוסף לדלק יביא לחיסכון של 10% לאזרחי ישראל בצריכת

דלק, יוריד את המכירות של חברות הדלק ב-% 10, יביא לכך שחיי המנוע יוארכו

ולפגיעה בעסקים של כל המוסכים, אני חושש, אדוני היושב-ראש, שזה המניע המרכזי.

לא שיש להם משהו נגד איכות הסביבה, אבל אם ענין הפגיעה באיכות הסביבה יעלה כסף

לחברות הדלק, הם נגד. זה סקנדל.

צבי הנדל;

אני לא מאמין שאתה מאמין במה שאתה אומר.
הי ו"ר אברהם פורז
אנחנו מסכמים את הישיבה הזו. תתקיים ישיבה של ועדת הכלכלה בחודש נובמבר.

עד אז, דייר ארן מתבקשת לעשות כל מאמץ על מנת שוועדת התקנים במכון התקנים תעשה

את עבודתה. במקביל, גם מנהלת הוועדה תשלח להם מכתב שזה מה שאנחנו מבקשים מהם.

אני מניח שהניסוי עם צה"ל יתקדם. מר לוי, אני מציע לך שתשתף פעולה עם

הצבא בניסוי לשיטתם, אתה לא יכול להכתיב להם איך לעשות את זה. אם יהיה לכם

שיתוף פעולה, אנחנו מבקשים מכם שהניסוי ייערך בהקדם שכשאתם תבואו לפה בעוד

ארבעה חודשים תגידו לנו אם הניסויים שלכם העלו משהו.

אני מודה לכם מאוד. המשך יבוא. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים