ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/05/1997

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הטרפה) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 110

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. כ"א באייר התשנ"ז (28 במאי 1997). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר
מוזמנים
משה וייס - השירותים להגבת הצומח, משרד החקלאות

מיכל סגן-כהן - הלשכה המשפטית, משרד החקלאות

יוסף בלייר -מועצת הירקות

מלצ'י מליבוביץ- סמנכ"ל אגרקסקו

ניסים אסולין - מנהל אגף הירקות, אגרקסקו
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. צו הגבת הצומח (ביעור בגעים בצמחים באזור הערבה) (תיקון), התשב"ז-1997.צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הטרפה) (תיקון). התשנ"ז-1997
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו פותחים את הישיבה.
מיכל סגן-כהן
צו הגנת הצומח מקנה לשר החקלאות סמכות להורות על פעולות לביעור נגעים. בתוקף הסמכות שלו הוא ציווה

בעבר את צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה) שנותן הוראות מסויימות אולם התברר שיש צורך

לקבוע הוראות מרחיבות יותר וכוללות. כדי להוציא את ההוראות האלה צריך לוודא שהצו לא יהיה זמני אלא שיהיה

צו קבוע. בנוסף, הצו הזה דרוש לצורך הייצוא מתוך איזור הערבה.
. היו"ר אלי גולדשמידט
האם הנציגים של איזור הערבה נמצאים פה?
- לאה ורון
הם הוזמנו. הוזמן ראש המועצה האיזורית תמר.
מיכל סגן-כהן
אנחנו הצענו לגברת לאה ורון להזמין את כל אלה שמשתתפים בוועדה המייעצת לערבה. מתברר שכולם מסכימים

לצו הזה, אף אחד לא מתנגד. בעצם אחרי שייאשרו את הצו הם יוכלו לצאת לפעולה נרבת באיזור.
היו"ר אלי גולדשמידט
:

מה מהות הצו?
משה וייס
הצו בא להסדיר מה שאנחנו קוראים "תרבות חקלאית". אם במשך תקופת גידול אתה לא שומר על תרבותי

חקלאית במשך הזמן יש לך הצטברות של נגעים. למדנו שאם אתה דואג לניקיון של האיזור אז אתה מתחיל לפחות עונה

עם קרקע נקיה.
היו"ר אלי גולדשמידט
למה זה רק באיזור הערבה?
משה וייס
איזור הערבה הוא היום אסם הירקות של מדינת ישראל. בעצם הצו הזה בא מלכתחילה ביוזמה מקומית של

המועצות בערבה. צריך להבין שאם החקלאים עצמם לא רוצים את החוק הזה אז אי אפשר לכפות עליהם את החוק.

החוק צריך לבוא כעזרה לחקלאים ולא נגד החקלאים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל איך זה עוזר לחקלאים? הרי החקלאים יכולים להקפיד על ההוראות האלה גם בלי שיהיה חוק.
משה וייס
זה בעצם מה שקרה בהתחלה. הבעיה היא שיש 95% שהם שומרים ורוצים אבל תמיד יש 5% שאין להם אינטרס

והם יכולים לפגוע גם בגידולים האחרים. יש קשר בין שדה אחד שהוזנח לבין שדה אחר.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש שתסבירו את מהות השינויים המוצעים.
משה וייס
השינויים באים לכיוון של החקלאים. החקלאות היא מאוד גמישה ומאוד משתנה. בצו הקודם היתה קשיחות בכמה

דברים. למשל אחד הדברים שנקבעו בצו שיש תקופת חייץ, תקופה מסויימת שאף אחד לא מגדל, כדי לנקות את

הערבה. הסתבר שמה שנקבע בצו לא תמיד מתאים למה שקורה. יש זנים חדשים, יש צורות גידול חדשות, ועונת החייץ

חייבת להשתנות, אחרת אתה פשוט פוגע בחקלאים. לפי הצו הקודם אי אפשר היה לשנות כי היו תקופות קבועות. אחד

הדברים שביקשנו בצו זה שתהיה לנו אפשרות להתגמש כשאנחנו מקבלים מהם בקשה לשנות את תקופת החייץ,

שכאשר הם יבקשו אנחנו נבחון את זה ונוכל לתת להם את האישור. זה דבר אחד.

דבר שני, יש משפחות מסויימות שאסור להן לגדל לתקופה מסויימת. מה שהם טענו זה שחלק מהחקלאים בעצם

ממשיכים בתקופה הזאת לגדל והפגיעה בהם היא מאוד גבוהה מכיוון שאלו לפעמים התקופות שבהן הרווח הוא גדול

מאוד. ביקשנו גם פה אפשרות להתגמש בתנאים מסויימים, שבמקרה ששומרים על ניקיון נוכל להשאיר גידולים כאלה

גם בתקופות שבהן לפי הצו זה אסור, אם הם מוגנים ואם הם שומרים על תנאים מסויימים וכדומה.
מיכל סגן-כהו
זה מה שמופיע בסעיף 3, הפטור.
היו"ר אלי גולדשמידט
.

האם זה גידול אורגני בדרך כלל? .
משה וייס
.

גידולים רגילים. הגידולים הם אלה שמופיעים בתוספת הראשונה והשניה. בתוספת הראשונה זה כאלו שאסור

לגדל אלא אם הם מבקשים תחת תנאים מאוד מסויימים. התוספת השניה זה גידולים שמותר אבל אנחנו עדיין דורשים

מהם להקפיד על הניקיון כדי שהם לא ישמשו מקור הדבקה לאחרים בתוך תקופת החייץ.
אתי בנדלר
מדוע מלכתחילה קבעו תמיד את תוקפו של הצו לתקופה מוגבלת? לאחרונה אני מבינה שהוא הוארך עד 1998.

. אחד השינויים שאתם מבקשים זה לבטל את הסעיף שקובע את תוקף הצו לתקופה מוגבלת כך שהסעיף יעמוד בתוקף

כל עוד לא יבוטל.
מיכל סגן-כהן
חוק הגנת הצומח בנוי למעשה משיתוף פעולה בין שני מסלולים. אחד זה לתת הוראות לביצוע פעולות הדברה

אחרי שהיו גידולים בשטח במשך 4 שנים. זו בעצם פעולה שרירותית. במקור זאת היתה פעולה שהחקלאי היה רשאי

לעשות אותה בלי להתייעץ בוועדה. פה הוא מתייעץ בוועדת הדברה, כלומר התוכנית נקבעה על-ידי ועדת הדברה.

. במקור כשזה התחיל זה התחיל בתור פעולה אקוטית, שחייבים באותו רגע לעשות, ואז זה נקבע בצו שהוגבל בתקופה.

זה ההבדל בין התקנות לבין הצו. לפי, דעתי אפשר בכלל להוציא את זה בתקנות. צו זה תקנת-על. זה קיים כך מסיבה

היסטורית, כיוון שבהתחלה זה כניראה' לא עבר ועדה מייעצת. היום זה עובר המלצה של ועדת הדברה ולכן אין- שום

סיבה להגביל את תוקפו של הצו. חשוב שתוקפו של הצו לא יוגבל מכיוון שהולכים להשקיע שם מיליוני שקלים.1'
משה וייס
אנחנו הולכים להשקיע באיזור הון עתק. אחד הדברים זה לנסות ולנקות את הערבה. אם אתה לא שומר על הבסיס

אז כל מה שבנית על זה יהרס. לכן יש השיבות מאוד גדולה שזה לא יהיה לתקופה מאוד קצרה. לאורך זמן נוכל

להבטיח שיהיה ניקיון ושהפעולות שאנחנו עושים יהיו באמת שוות משהו. מושקע שם המון בסף.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצו אושר.

הישיבה ננעלה פשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים