ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/05/1997

הצעת חוק שירותי הובלה. התשנ"ו-1996 - ח"כ פיני בדש; הצעת חוק שירותי הובלה. התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' -107

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. י"ד באייר תשנ"ז. 21.05.97. שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר

פיני בדש

עבד-אלמאלכ דהאמשה

אברהם פורז
מוזמנים
עו"ד אלי אביר - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

חזי יהלומי - מנהל מחלקת קציני בטיחות, משרד התחבורה

רוני לוינגר - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

אבישי מיכאלי - מ"מ מנהל גף מטענים, משרד התחבורה

עו"ד גבי נאור - משרד התחבורה

עו"ד גלוריה וייסמן - משרד המשפטים

יואל נווה - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

שלום בן-משה - מנהל המינהל לבטיחות בדרכים

דב קדם - משרד הביטחון

דייר ישראל ברזילי - ראש אגף חומרים מסוכנים,

המשרד לאיכות הסביבה

עו"ד איילת בן-עמי - המשרד לאיכות הסביבה

איילת רוזן - המשרד לאיכות הסביבה

טילדה מיכאלי - המשרד לביטחון פנים

עו"ד שמחה ניר - לשכת עורכי הדין

דוד כוכבא - מנכ"ל מועצת המובילים

ראובן מרדכי - מועצת המובילים

עו"ד שאול קוטלר - מועצת המובילים

דוד שביט - מועצת המובילים

שאול שילה - מועצת המובילים

עו"ד אריה נייגר - התאחדות התעשיינים

דני סינגרמן - התאחדות התעשיינים

עו"ד חיים פרידלנד - הרשות להגבלים עסקיים

שמואל כהן - ארגון נהגי המשאיות

אלי ניקחה - יו"ר ארגון נהגי המשאיות

מיכל כהן - יוצעת המועצה לצרכנות

עו"ד גד נשיץ

צבי אליאב - איגוד חברות הביטוח
י ועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
1. הצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 -

2. הצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ו-1996 - ח"כ פיני בדש.1. הצעת חוק שירותי הובלה. התשנ"ז-1997 -

2. הצעת חוק שירותי הובלה. התשנ"ו-1996 - ח"כ פיני בדש

היו"ר אלי גולדשמידט;

בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: הצעת חוק

שירותי הובלה, התשנ"ז-1997. בדיונים הקודמים הגענו עד סעיף 4, ושם קצת נתקענו.

הבעיה שעמדה לנגד עינינו היתה השאלה: מה המשמעות של המשפט: "לא יתן אדם שירות

הובלה בעצמו או באמצעות אחר"? חבר הכנסת נסים דהן שאל - האם כאשר יש סוכנות

שאליה פונים כדי להזמין שירות, והיא למעשה מתווכת, האם כל משא האחריות שאנחנו

מטילים על הבעלים שלה, צריך לחול גם על אותו מתווך?
אתי בנדלר
משרד המשפטים לא התייחס לנושא הזה.
עו"ד גלוריה ו י יסמן
לדעתנו, הנאמר בסעיף 4 לא כולל משרדי תיווך.
היו"ר אלי גולדשמידט
גם אני נטיתי לפרש כך את הנוסח.
אתי בנדלר
אני לא משוכנעת בכך, כי לא פעם בדיבור באמצעות אחר, אנחנו משתמשים לא פעם

כדי לכלול גם קבלנים עצמאיים. אם אדם משמש כמשרד תיווך בלבד, והוא פונה למישהו

אחר, עלול להיות שזה ייתפס בגדר הסעיף הזה.
עו"ד גבי נאור
זהו נוסח מקובל ומטרתו היא להשאיר את כל האחריות בידי המוביל, ולא לתת

סעיף מילוט. אותו אדם יכול לקחת מישהו אחר, באמצעותו הוא ימלא את כל הפונקציות

האלה וכך יוכל להתחמק מהחובה ומהעונש. לאורך כל תקנות התעבורה בפקודת התעבורה,

כשאנחנו מטילים חובה על מישהו, אנחנו אומרים: לא יעשה את זה הוא ולא על ידי

אחר. למשל, תקנה 85 לתקנות התעבורה שקובעת אחריות של מוביל, גם שם נאמר: "לא

יוביל אדם מטען ולא ירשה לאחר". הדברים האלה באים כדי לא לתת פתח מילוט לאחראי

על ההובלה שיעשה את זה באמצעות אחר, וכך הוא ימנע מכל עונש. זו כוונת הניסוח.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה עמדתך לגבי אותו משרד שמזמין הסעות? הכוונה היא לבית ספר שרוצה להזמין

טיול ולשם כך חוא פונה למשרד שעוסק בתיווך בין בית הספר לבין חברת ההסעות.
עו"ד גבי נאור
אם אותו משרד ימלא פונקציות של הובלה, הוא כאילו עושה את זה או שהוא עושה

את זה באמצעות אחר.
אתי בנדלר
ודאי שהוא ממלא פונקציות של הובלה אבל רק באמצעות אחרים. זהו משרד תיווך.
עו"ד גלוריה וייסמן
איך אפשר להטיל את החובות הקיימים בחוק על שירותי תיווך? יש כאן כל מיני

חובות לגבי הנהגים, המשאיות, כמות המטען ועוד חובות רבים, איך אפשר להטיל את

כל החובות האלה על גוף שכל מה שהוא עושה הוא לתווך. הוא יודע שלפלוני יש

שירותי הובלה, שאלמוני צריך את השירות הזה והוא מקשר ביניהם. איך הוא יכול

להיות אחראי ולקבל רשיון גם לענין הזה? זאת לא מטרת החוק. החוק לא צריך להיות

מגלומני אלא לדברים שאנחנו באמת רוצים. אנחנו רוצים פיקוח על דברים מסוימים.
אתי בנדלר
לדעתי אין ספק בכך שזאת הכוונה. אני חוששת שהנוסח איננו מצביע בהכרח על

הכוונה ולכן אני מציעה שבהמשך, לאחר שהובררה הכוונה, נמצא את הניסוח המתאים.
עו"ד גלוריה ו י יסמן
צריך לפרש את החוק לפי מטרתו ולא לתת לו פירוש בלתי סביר.

שלום בן-משה;

אבל זה לא בא להוריד מאחריותו של בעל החברה או של מישהו אחר, השוכר את

שרותיו של הנהג.
עו"ד גד נשיץ
הפתרון צריך להיות כך שאם יש גורם תיווך או קבלן משנה, וביודעין הוא מוסר

את המטען למשלוח לגוף שהוא חסר רשיון, תהיה עליו אחריות.

עו"ד גלוריה וייסמן;

הוא שותף לדבר עבירה ולכן לא צריך לכתוב את זח.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מציע לקחת בחשבון גם את ההערה של עו"ד נשיץ.
איילת בן-עמי
בתאום עם משרד המשפטים ומשרד התחבורה אני מבקשת לחזור אחורה לנושא הגדרת

חומרים מסוכנים, כי ההגדרה, כפי שהיא מוצעת, לא כוללת חומרים שנמצאים היום בצו

הגרורים והם מסוכנים לכל דיעה. אני מבקשת מראש אגף חומרים מסוכנים להסביר את

הנושא.
דייר ישראל ברזילי
נושא השינוע של חומרים מסוכנים מוסדר באמנות בינלאומיות, ולמעשה יש ספר

שמנחה בפרטי פרטים כיצד לנהוג בחומרים מסוכנים, כולל רשימות מפורטות של חומרים

מסוכנים לצרכי שינוע. אני מבין שבדיון הקודם לא התקבלה הגישה שאומרת שניתן

להסתמך על האמנה ועל ההסכם הבינלאומי, כתוצאה מהתנגדות משרד המשפטים, ולכן,

כדי שישראל תתאים את עצמה לנהוג בעולם, אנחנו צריכים לדאוג לכך שבמסגרת החוק

תהיה סמכות לקבוע הנהיות בקשר לשינוע חומרים מסוכנים, לגבי כל קבוצות החומרים

המסוכנים, כפי שהן מופיעות הן בספר הזה והן בצו הגרורים הישן שלנו.בהגדרה הקיימת אין התייחסות לגזים מסוכנים שאינם דליקים ורעילים, ואני

יכול לספר על עשרות מקרים שבהם נפגעו עשרות אנשים כתוצאה מפיצוצים ומהתפרצויות

של גזים שנמצאים בלחץ או בקירור עמוק. דו תחמוצת הפחמן, חמצן וחנקן שייכים

לקבוצת הגזים הזאת.
היו"ר אלי גולדשמידט
כל אמבולנס של שח"ל נושא הומר מסוכן?

ד"ר ישראל ברזילי;

צריך להתייחס גם לכמויות. במיכל של שלושים טון בבית חולים, הנמצא במרחק

של עשרים מטר מהבנין, אין ספק שיש פה אלמנט של סיכון, כולל השינוע אל המיכל

הזה. זאת קבוצת חומרים שאינה מופיעה בהגדרה. קבוצת נוספת של חומרים כוללת

חומרים שעיקר הסיכון שלהם הוא סיכון סביבתי. בשעתו. במתקנים חשמליים ובעיקר

בטרנספורמטורים, היה נוזל שהיה אידאלי, עד שהתברר שמבחינה סביבתית זהו חומר

מסוכן ביותר, שאסרו את היצור שלו לפני 25 בכל העולם. היום לא מייצרים את החומר

הזה וחברת החשמל מוציאה עשרות מליוני ש"ח כדי להיפטר מכל המיתקנים המכילים את

החומר הזה. החומר הזה כלול בקבוצה של חומרים הנקראים: חומרים מסוכנים אחרים.

ברגע שההגדרה תהיה כמו שהיא, לא ניתן יהיה להחיל אותה על חומר מסוג זה.

ההצעה שלנו היא להוסיף את שתי הקבוצות האלה בצורה מתאימה מבחינה משפטית,

על מנת שגם החומרים האלה יכוסו.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כך בהגדרה ייכתב: "חומר דליק, לקיח, נפ]יץ רעיל, מחמצן, מאכל, מדבק,

גזים דחוסים ומונזלים".
ד"ר ישראל ברזילי
נכון, ובהמשך ייכתב "וחומרים הפוגעים בסביבה".
היו"ר אלי גולדשמידט
גם בני אדם הם חומר מסוכן כי גם הם פוגעים בסביבה. אולי כדאי לתת חץ

הפניה לרשימת חומרים.
עו"ד גלוריה וייסמן
בתקנות תהיינה כל הרשימות עם הכמויות.
עו"ד גבי נאור
אי אפשר להפנות לתקנות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתם מקבלים את ההצעה שלהם שאומרת: "או כל חומר המסוכן לסביבה"?
עו"ד גבי נאור
כן, לכל חומר יהיו ממילא שני סייגים, ומסייג השני יכלול רשימה מפורטת,

כפי שתקבע בתקנות, בהסכמת המשרד לאיכות הסביבה.עו"ד גלוריה וייסמן;

אנחנו מחזירים את הנושה הקודם?

היו"ו- אלי גולדשמידט;

לא, האם אתם לא מסתפקים בכך שהשר יקבע בתקנות את ההומרים המסוכנים

לסביבה? כמעט כל דבר הוא מסוכן לסביבה, בכל ארוע של תאונת דרכים מתפזר חומר

והוא משמיד את פרהי הבר. הרי אתם לא מתכוונים לזה אלא לזיהום סביבתי שיכול

ליצור נזק לבני אדם.
איילת בן-עמי
אנשי המקצוע, גם של האריים וגם של האמנה האירופית לשינוע שהתלבטו באותה

בעיה שבה אנחנו מתלבטים עכשיו, לא הצליחו לפתור אותה, כי ישנם חומרים מסוכנים

שכל אנשי המקצוע כוללים אותם בצורך לבצע בהם בקרה ורגולציה לפי החוק הזה,

ועדיין הם לא "דליק, נפיץ, רעיל וכוי". אפשר לכתוב: "חומר מסוכן לרבות חומר

דליק נפיץ וכו'".
עו"ד גלוריה וייסמן
אני מציעה שייכתב: "וחומרים שבהובלתם עלולים להיות מסוכנים לבריאות האדם

או החי".
ד"ר ישראל ברזילי
זה לא כולל את החומרים הפוגעים בשכבת האוזון.
היו"ר אלי גולדשמידט
האוזון פוגע באדם.
אתי בנדלר
צריך לכתוב "במישרין או בעקיפין".
היו"ר אלי גולדשמידט
קיבלנו את הצעתכם להוסיף את הגזים הדחוסים והמונזלים ולהכניס סעיף סל

הכולל כל חומר המסוכן לאדם. יש סעיף שנותן אפשרות להתקין תקנות שמגדירות את

החומרים המסוכנים ואני מציע להסתפק בכך.
איילת בן-עמי
אני מבקשת להוסיף להגדרה שהסיכון יהיה או בטיב החומר או בצורת ההובלה

שלו.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה נכון לגבי כל החומרים.
אתי בנדלר
כשאנחנו אומרים "בהובלתם" זה כולל את שניהם.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו עוברים לדון בסעיף 5, ואני מבקש מגבי לקרוא אותו.

עו"ד גבי נאור;

סעיף 5 - "רשיון מוביל.

(א) המפקח יוציא, בהתאם להוראות חוק זה, לבעל רכב מסחרי, רשיון מוביל

עבור כל רכב מסחרי שבו הוא יתן שירות הובלה.

(ב) רשיון מוביל יינתן לפי סוג המטען המובל ולפי סוג הרכב המוביל אותו.

(ג) תוקפו של רשיון מוביל הוא לשנה אחת. השר רשאי לקבוע תקופה אחרת על

פי אמות מידה, לעניין הרכב או המטען, שיקבע."
אתי בנדלר
אני מבקשת להפנות את תשומת הלב לטבלה שהוכנה על ידי יאיר אילת, להשוואה

בין שתי הצעות החוק, של חבר הכנסת בדש ושל הממשלה. חבר הכנסת בדש הציע לקבוע

תנאים מיקדמיים לעצם הבקשה לקבלת רשיון מוביל ולזהות המוביל אין התייחסות

בהצעת החוק הממשלתית.
עו"ד גלוריה וייסמן
בסעיף 7 יש תנאים לרשיון ואולי נדבר עליהם כשנגיע לסעיף.

אתי בנדלר;

מקובל עלי. בהצעת החוק הממשלתית אין רשיון נפרד למשרד הובלה ובהצעת החוק

של חבר הכנסת בדש יש דרישה לרשיון נפרד שתוקפו עד שנה. לדעתי, מי שיש לו רשיון

מוביל, לפי הכתוב כאן, יכול לקבל מספר סוגי רשיונות.

עו"ד גלוריה ויסמן;

חשבנו שסוג של רשיון אחד הוא ראוי ושצריך להבהיר בתנאים או בדרישות לגבי

מי שמבקש רשיון ל-6 משאיות ומעלה, ועל כן אין צורך ברשיון משרד או ברשיון

מוביל יחיד. הדרישה לקצין בטיחות לא משנה אם מדובר במשרד או לא, אלא היא פועל

יוצא של מספר המשאיות, ולכן יכול להיות שמדובר גם באדם פרטי.

עו"ד חיים פרידלנד;

אנחנו רואים במתן עוד רשיון סכנה להסדרת ענף על ידי הגברת מחסומי הכניסה.

עבד-אלמאלכ דהאמשה;

כל רכב שמוביל חומר מסוכן צריך רשיון.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אבל יש הבדל ברמת הדרישות הנדרשת מגוף או מאדם שמפעיל עשר משאיות או מאדם

המפעיל משאית אהת, מבחינת קציני הבטיחות, מבחינת הדרישות ממנו, מבחינת הכשרה

וכוי.
יואל נווה
ברירת המחדל הקובעת השיון לשנה היא קצת מוזרה, והוא צריך להיות כמו רשיון

נהיגה. יש הרבה מאד סמכויות לבטל רשיון בהמשך.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש אפשרות לשר לקבוע תקופה אחרת על פי אמות מידה לעניין הרכב או המטען,

לדעתי, העובדה שצריך לחדש את הרשיון מדי שנה בשנה תיצור פיקוח טוב יותר על כל

המערכת.
עו"ד שמחה ניר
מהצעת החוק הפרטית יוצא שכל משאית צריכה שני רשיונות וממילא, כל מי שקונה

משאית מעל 12 טון היא רק למטרות הובלה. כשנותנים רשיון רכב למשאית, רשות

הרישוי תבדוק את הרכב.
עו"ד גלוריה ו יסמן
אתה צודק אם מי שקונה את המשאית הוא באמת זה שמפעיל אותה, אבל היום

הדרכים הן שונות. היבואן שקונה את המשאיות נחשב בעליו של אותן משאיות והוא

נותן אותם בליסינג.
דני סינגרמן
למדינת ישראל יש הסכם תובלה עם ירדן ועל פי ההסכם מותרת הכנסת משאיות

ירדניות בתנאים מסוימים. יתנו למשאיות ירדניות רשיונות?
עו"ד גבי נאור
ההסכם עם ירדן פותר את זה
דני סינגרמן
אולי צריך להוסיף: למעט כאשר יש הסכמים בינלאומיים, אחרת נשתק את כל הסחר

עם ירדן.
היו"ר אלי גולדשמידט
אפשר לשאול את השאלה הזאת גם לגבי חרשות הפלשתינית.
דני סינגרמן
ההסכם עם ירדן מדבר על הובלה "דלת אל דלת", וזה יוצר בעיה.
עו"ד גלוריה ויסמן
איך פועל תאגיד בינלאומי שרוצה לפעול בארץ? הוא צריך להירשם ברשם החברות

כחברח זרה. אני אדבר עם האנשים שמטפלים בנושא הרשות הפלשתינית ובנושא ירדן כדי

לדעת אם צריך משהו מיוחד.
י ואל נווה
עוברות כאן משאיות על פי הסכמים שישראל כבר חתמה.
היו"ר אלי גולדשמידט
מכיוון שאין בעיות מיוחדות עם סעיף 5 אני מציע לאשר אותו. יש מתנגדים? אם

כך סעיף 5 מאושר.

לצורך הפרוטוקול אני מודיע שוועדת הכנסת אישרה בישיבתה את בקשתי למיזוג

הצעת החוק של חבר הכנסת בדש, הצעת החוק שירותי הובלה, מסי 2528 עם הצעת חוק

שירותי הובלה של הממשלה מסי 2603.

אנחנו עוברים לסעיף 6.
עו"ד גבי נאור
סעיף 6 - "איסור העברת רשיון.

רשיון מוביל אינו ניתן להעברה לאדם אחר או לגבי רכב מסחרי אחר."

היו"ר אלי גולדשמידט;

מדוע נאמר "לגבי רכב מסחרי אחר"?

עו"ד גבי נאור;

בסעיף הקודם אמרנו שרשיון יהיה ספציפי לרכב מסוים. הרשיון יותאם לגבי

הובלה מסוימת לרכב שיש לו הכשרות והטכניקה המתאימה להוביל את אותו מטען. אם

רכב קיבל רשיון להובלת גזים, והוא יעבור להוביל מטען אחר, הוא לא יוכל להעביר

את הרשיון לגבי רכב אחר וכל רכב מותאם לגבי ההובלה שהוא מוביל.

אתי בנדלר;

אני יודעת שזה לא מקובל עד כה בדיני תעבורה, אלא יותר בדינים הנוגעים

לתקשורת, אבל שם בכל מקום שבו מדובר על העברה, יש הוראות בקשר להעברת מניות

בשיעור כלשהו בחברה. בסעיף 7 עולה השאלה האם יש מקום לדרוש תנאי כשירות מהאדם

שמבקש את רשיון המוביל, דהיינו, אם מדובר בחברה לבדוק שלאותו אדם אין עבר

פלילי וכו'. אינני יודעת אם יש לזה התייחסות כאן אבל אם כן צריך לתת את הדעת

לנושא העברת המניות בחברה, כי אפשר לעקוף את הסעיף של העברת רשיון מוביל על

ידי העברת המניות בחברה.

עו"ד גבי נאור;

המסקנה של סעיף 6 היא שמכיוון שהרשיון לא ניתן להעברה, זה שירצה את

הרשיון בפועל - -
אתי בנדלר
אם הרשיון ניתן לחברת שירותי הובלה בע"מ, אם התחלפו שם בעלי המניות או

בעלי השליטה, זאת לא עבירה שסעיף 6 חל עליה.
עו"ד גלוריה ויסמן
קשה לעשות הקבלה עם דיני התקשורת כי שם המטרה היתה מאד מוגדרת. לדעתי

אנחנו צריכים לדעת מה התנאים שאנחנו מבקשים מאדם שיש לו רשיון. אם נעבור על

הדברים האלה נראח שהשינוי האפשרי שיכול לעבור על חברה, לא צריך לקבל את ביטויו

בסעיף 6 הנוכחי או בכל סעיף אחר.אתי בנדלר;

זה כן מתקשר לסעיף 6 אבל אני מסכימה איתך שזה יהיה רלוונטי רק אם נדרוש

כשירות אישית כלשהי. אם כן, נצטרך להגדיר "העברה" לעניין סעיף 6.
היו"ר אלי גולדשמידט
בכפוף לכך אנחנו מאשרים את סעיף 6 ונדון בזה כשנגיע לסעיף 7.

יואל נווה;

אני מבקש לשאול את גבי מה אתה עושה עם סוס וגורר או עם גורר ונגרר כשאתה

נותן רשיון לרכב מסוים. הגורר יכול להוביל היום חומר מסוכן מסוג אחד ומחר הוא

יכול להוביל מטען מעל 15 טון וכו', האם אותו גורר יצטרך את כל סוגי הרשיונות

השונים כדי להיות מסוגל להוביל את כל אותם חומרים?
אבישי מיכאלי
רכב מחובר מורכב מגורר ונגרר שכל אחד מהם מהווה יחידת רישוי אחרת. אם

מדובר בחומרים מסוכנים, היחידה שעוברת את כל הבדיקות והביקורות היא הנגרר, אבל

בהחלט, רכב שהוא משולב מגורר ונגרר יצטרך לקבל היתר עבור שניהם. אם מדובר

בחומרים מסוכנים, גם הגורר, שלכאורה המטען לא מועמס עליו אלא רק על הנגרר,

יצטרך לקבל היתר.

ה יו"ר אלי גולדשמידט;

איך הפירצה מכוסה בחוק? בהגדרת רכב?
אבישי מיכאלי
הרי הנגרר לא נע בכוחות עצמו אלא נגרר על ידי גורר. בעל הגורר, אם הוא

ירצה לקבל רשיון מסוג מסוים, הוא יהיה חייב לקבל רשיון גם על הגורר.
עו"ד שמחה ניר
לתומך אין כלום ולכן צריך לכתוב: "למעט תומך".
יואל נווה
בהנחה שלחברה מסוימת יש סוגים שונים של חומרים, אותו תומך יצטרך לקבל

רשיון נפרד לכל סוג של חומר?
עו"ד שמחה ניר
מספר התומכים כפול מספר הנתמכים כפול מספר החומרים כפול מספר הנהגים.
היו"ר אלי גולדשמידט
עו"ד ניר, אני ער לטענות לגבי הבירוקרטיה אבל אם רוצים פיקוח יש

בירוקרטיה.

אם אין הערות נוספות אנחנו מאשרים את סעיף 6.עו"ד גבי נאור;

סעיף 7 - "תנאים למתן רשיון מוביל.

(א) השר יקבע תנאים למתן רשיון מוביל לסוגיו כדי לוהבטיח את אלה:

(1) למבקש רשיון מוביל או לאדם מטעמו האחראי על שירות ההובלה יש

הכשרה מקצועית מתאימה לפי סוג המטען וסוג הרכב המסחרי שלגביו

מבוקש הרשיון.

(2) מקום מתאים למתן שירות ההובלה לרבות מקום חניה לרכב המסחרי.

(3) ציוד ומיתקנים מתאימים למתן שירות ההובלה,

(4) מתן שירותי תחזוקה נאותים לרכב המסחרי.

(5) ברשות מבקש הרשיון לסוג מסוים של הובלה שייקבע בתקנות, רכב

מסחרי במספר ובסוג הדרושים להובלה בבטיחות.

(6) התאמת מבנה הרכב המסחרי למטען המובל.

(ב) השר רשאי לקבוע תנאים נוספים למי שנותן שירות הובלה באמצעות 6 כלי

רכב מסחריים או יותר, או שירות הובלה של חומר מסוכן, כדי להבטיח

סדרי בטיחות תחבורתיים ומניעת נזק סביבתי, לרבות העסקת אחראי על

הבטיחות ואחראי על הניהול המקצועי, הכל בקשר למתן שירותי הובלה."

היו"ר אלי גולדשמידט;

מזה אני לומד שמי שיש לו פחות משש משאיות, לא יצטרך אחראי על בטיחות.
עו"ד גבי נאור
הוא יידרש להסדרי בטיחות אחרים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני לא יודע מה זה הסדר.בטיחות אחר.
פיני בדש
בהצעת החוק שלי ניתן לחייב גם מי שיש לו פחות משאיות, ויש התייחסות למשקל

המטען.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רוצה לשאול את מועצת המובילים, מה דעתכם על כך שקצין בטיחות יוקצה רק

למי שיש לו שש משאיות ומעלה.
דוד כוכבא
בבסיס הרעיון של רשיון מפעיל דרשנו שכל החובות החלות על חברות מסודרות,

יחולו על כל מפעילי המשאיות, החל מהמשאית הבודדת. כמובן שאנחנו לא יכולים

לדרוש קצין בטיחות צמוד לכל מפעיל משאית, אבל אנחנו בהחלט דורשים פיקוח של

קצין בטיחות החל מהמשאית הבודדת. לגבי המודל, אנחנו נשתף פעולה עם מינהל

הבטיחות. אי אפשר לסבול מצב שבו יסתובבו אלף משאיות בודדות במדינת ישראל ללא

פיקודו.
היו"ר אלי גולדשמידט
במשרד התחבורה יכולים לחשוב על מודל שבו כל מוביל יהיה צמוד לקצין בטיחות

מסוים?עו"ד גלוריה ויסמן;

סעיף 9 לחוק הוא המקום שמאפשר למפקח הראשי לקבוע ברשיון מוביל, גם למשאית

בודדת, את התנאים כפי שנקבע בתקנות, אולי צריך לשים שם את דרישות הבטיחות.

בסעיף 7 מדובר על הדרישות לקבלת הרשיון, ואני לא בטוחה שמי שמפעיל משאית בודדת

צריך שיהיה לו קצין בטיחות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני רוצה שבעל משאית בודדת או בעל שתי משאיות, יידע שאחת למספר חודשים

שהוא צריך להראות אם הצמיגים באוטו תקינים, אם לחץ השמן תקין וכו', מעבר למבחן

רישוי שנתי שהרכב עובר.
חזי יהלומי
צריך לעדכן את הנחג עצמו בתקנות חדשות וכו'.

שלום בן-משה;

במדינת ישראל יש כ-39 אלף מובילים במשקלות שונים, מתוכם יש כ-18 אלף

מובילים המעוגנים בחברות מסודרות וכל היתר לא מאוגדים בצורה מסודרת, ואת זה

החוק בא להסדיר. כל רכב שמוביל מטען מכל סוג שהוא, יש בו סכנה. אם הוא לא

מעוגן בחברה מסודרת שבאה להבטיח דברים מינימליים - קצין בטיחות בהסדר כזה או

אחר, פיקוח וכו', אין לו מסגרת, וזאת מהות כל החוק.
דוד כוכבא
המהות העקרונית של החוק היא שכל מה שחל על משאית, כחלק מפעילות של משאית

בחברה, יחול על המשאית הבודדת.
היו"ר אלי גולדשמידט
אותו אדם יכול להקים מספר חברות ובכל חברה תהיינה לו 5 משאיות.
דוד כוכבא
אנחנו לא רוצים לוותר כהוא זה על מהות החוק, ולכן על המשאית הבודדת חייב

לחול כל מה שחל על משאית שהיא חלק מחברה - קצין בטיחות, הסדרי חניה, רישום

פלילי וכוי. בשיתוף פעולה עם מינהל הבטיחות יצאנו בימים אלה לביצוע פרוייקט של

החלת חובת קציני בטיחות על המוניות. יש הסדר ארצי, שמנהלת מועצת המובילים,

ולפיו חייבת כל מונית בקצין בטיחות. אותו הדבר יחול גם על המשאיות.
יואל נווה
לדעתי דרישה זו היא בלתי סבירה לחלוטין וזה לא יהיה סביר להטיל על כל

המשאיות הבודדות דרישה לקצין בטיחות.
היו"ר אלי גולדשמידט
זאת לא ההצעה.יואל נווה;

בהצעת החוק הממשלתית נקבע איזשהו רף שאומר שניתן, במקרים מסוימים, לשר

שיקול דעת להחיל גם על מי שיש לו פחות משש משאיות. אני מבין שהרף הזה קיים כבר

על המשאית הבודדת המובילה רוומרים מסוכנים.
פיני בדש
הובלת חומו-ים מסוכנים נעשית, בדרך כלל, על ידי חברות.

יואל נווה;

מבחינת ההתערבות הממשלתית במבנה הענף יש פה חסם כניסה גדול מאד.

הי ו"ר אלי גולדשמידט;

היה ראוי שיהיו קציני בטיחות מחוזיים וכל מוביל בעל פחות משש משאיות יהיה

חייב לעבור ביקורת, מעבר לטסט השנתי.

פיני בדש;

אותו מוביל יצטרך לעבור ביקורת פעם בשלושה חודשים במוסך מורשה, או שיהיה

קצין בטיחות שיבדוק את המשאית פעם בחודש.

ע ו"ד שמחה ניר;

תאר לך שאלף משאיות יגיעו כל חודש לקצין הבטיחות האיזורי. יצטרכו לשם כך

אלף קצי נ י בטיחות.

הי ו"ר אלי גולדשמידט;

מה רע בזה?

פיני בדש;

הבעיה הקשה ביותר היא עם המשאיות הבודדות - הבעלים שלהן כמעט ולא הולכים

למוסך אלא מתקנים את הרכב בשטח, בצורה חאפרית, הנהגים שלהן נוהגים מסביב

לשעון, הם מעמיסים על המשאיות עומס יתר ועוד ועוד.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם יהיה כזה לחץ שאי אפשר יהיה לעמוד בו, אני מניח שיבואו שוב לוועדה.
ע ו"ד שמחה ניר
אם יראו שהעומס גדול ביחס לתועלת, אולי כדאי להוסיף סעיף בחוק שיאמר שהשר

יהיה רשאי לפטור את המשאיות מהביקורת הזאת.

עו"ד גלוריה ו יסמן;

אם נקרא את התנאים לקבלת הרשיון, נראה שלגבי בעל המשאית הבודדת, יש כאן

תשובה, ואולי צריך לפתח אותה יותר בתקנות. לגבי מי שמחזיק שש משאיות או יותר,

ובדרך כלל מדובר בגוף מאורגן או באדם שזה העיסוק שלו, יש מקום לדרוש דברים שיש

להם משמעות כלכלית. קצין בטיחות עולה כסף, הוא צריך הכשרה מסוימת, הוא צריךלהיות אחראי על עובדי מוסך ולוודא שהם מתקנים את התקלות, ולמלא פונקציות שלא

נדרשות מאדם שמפעיל פחות משש משאיות. הדבר לא צריך להיות על חשבון הבטיחות של

אותה משאית, שהיא ודאי נשק קטלני כאשר היא עולה לכביש בצורה לא בטיחותית.
הי ו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו רוצים להגביר את הפיקוה בטיחותי ולשם כך מיועדת כל הניירת הזאת.

אנחנו לא יכולים לדרוש מאדם פרטי להחזיק קצין בטיחות אבל הוא צריך לקבל את

השירות ואת החובה להשתמש בשירות של קצין הבטיחות, שיתן שירות למספר רב של

משאיות. אני רוצה שהדבר ייכתב בחוק ולא יישאר באופן מוחלט לשיקול דעתו של שר

התהבורה, מכיוון ששיקול של דעתו של שר התחבורה נובע גם משיקולים תקציביים שהם

לגיטימי ים.
עו"ד גבי נאור
אני רוצה להסביר את הקונספציה של קצין הבטיחות. קצין הבטיחות, על פי

מובנו בתקנות התעבורה, הוא אדם שהוא חלק מהמפעל, החלק הארגוני של המפעל, הוא

מועסק בצוות של המפעל שמפעיל את המשאיות. מסיבה זו קבענו אמצעי בטיחות אחרים

לגבי המשאית הבודדת. חשבנו על ההצעה שהציע יושב ראש הוועדה, להקים משרד קציני

בטיחות שיתן שירותים לבודדים, אבל זהו דבר בעייתי מאד בגלל שאנחנו ממירים נותן

שירותים אחד בנותן שירותים אחר. היום, אם אני רוצה בטיחות לרכב, אני דורש קצין

בטיחות למי שמחזיק שש משאיות ומעלה, כי מדובר על תיאום בין ששה נהגים או יותר.

פיני בדש;

מה מונע ממני להקים שלוש חברות שבכל אחת מהן יש חמש משאיות?

עו"ד גבי נאור;

צריך להתאים את אמצעי הפיקוה הטובים ביותר לפי אופי ההובלה שנעשית.
הי ו"ר אלי גולדשמידט
למה קבעתם שרק משש משאיות ומעלה?
עו"ד גבי נאור
אני לא יודע, צריך לשאול את המומחים.

פיני בדש;

אל תפסול את הרעיון של משרד קציני בטיחות שייתן שירות תמורת אגרה מסוימת.
עו"ד גבי נאור
איך משרד מחוזי יעקוב על טכוגרפים של כל נהג בודד? אני אחייב את הנהג

הבודד להמציא את הטכוגרפים בסוף כל יום למשרד קצין בטיחות, הוא יבדוק ויאמר

לנהג לא לנסוע? קצין הבטיחות מדבר היום בשם בעל המפעל ולא נותן לנהג הוראה

חוקית.
עו"ד גלוריה ויסמן
הייתי מנסחת את פסקה (4) של סעיף 7(א) בצורה זו: "מתן שירותי תחזוקה

תקופתיים לרכב המסחרי, כדי להבטיח בטיחות מירבית במתן שירות ההובלה".היו"ר אלי גולדשמידט;

זה נשמע טוב אבל אני לא רואה איך זה ייעשה מבהינת קצין הבטיחות.

עו"ד גלוריה ויסמן;

לדעתי יהיה קשה מאד, ואולי גם לא נכון, לקבוע את פרטי הפרטים בהוק עצמו.

זה מאפשר לשר לקבוע לבעל המשאית הבודדת או למי שיש לו עד חמש משאיות, לקבוע

תנאים בתקנות. מאחר שהתקנות הן באישור הוועדה, אתה נותן את קצה החוט שעליו השר

יבנה את התקנות.

אתי בנדלר;

נשאלת כאן שאלה עקרונית שצריכה להתקבל לגביה תשובה עקרונית ועמדה

עקרונית, וכפועל יוצא מהתשובה הזאת נראה אם יש מקום לעגן את זה בחוק או לא.

השאלה העקרונית היא - אם לגבי רכב מסחרי בודד יידרש פיקוח של קצין בטיחות,

האם קצין בטיחות הוא רק בעל משרה שעובד במפעליו של מי שיש לו משרד עם ששה כלי

רכב מסחריים ומעלה, או שמדובר על מקצוע שאיננו תלוי בכך שאותו אדם מועסק על

ידי מי שיש לו את צי הרכב הזה? האם יכול להיות קצין בטיחות מטעם משרד התחבורה?

האם יכול להיות מקצוע חופשי כזה, ואותו אדם יוסמך על ידי משרד התחבורה? אם

מדובר על מקצוע שאיננו קשור במפעליו של בעל צי הרכב הזה, אפשר לדרוש ממי שיש

לו ששה כלי רכב ויותר, כפי שכתוב בסעיף קטן (ב), ולגבי כלי רכב בודדים, הוא

צריך להיות תחת פיקוח של קצין בטיחות.
עו"ד גלוריה ויסמן
בין משרדי הממשלה היתה תמימות דעים על כך שאי אפשר לדרוש מכל בעל משאית

בודדת שיעסיק קצין בטיחות. אנחנו רוצים שהרכב יהיה בבדיקה ובפיקוח כדי להבטיח

את בטיחות הרכב, ואת זה ניתן יהיה לעשות בדרכים שונות. אם, כפי שנאמר כאן,

יהיו קציני בטיחות שזהו מקצועם, אפשר יהיה לקבוע בתקנות את התנאים לבדיקת כלי

הרכב הבודדים.
אתי בנדלר
להבנתי את מתחמקת ממתן תשובה לשאלה - האם את רוצה להוסיף פסקה לסעיף 7(א)
שתאמר
"תחת פיקוח של קצין בטיחות" או לא?
עו"ד גלוריה ויסמן
לא, זאת לא היתה עמדת הממשלה,
אתי בנדלר
נכון, אבל השאלה הזאת עלתה בוועדה.
אלי ניקחה
אנחנו מבצעים את העבודה בשטח ואנחנו סבורים שכל אחד יהיה חייב בבדיקה. לא

יכול להיות שלחלק יהיה חוק ולחלק לא יהיה חוק.
שמואל כהן
אני לא בעד שלכל רכב יהיה קצין בטיחות צמוד אבל מטרת החוק היא להביא

ליותר בטיחות ולהוריד את רמת התאונות, ולשם כך האוטו צריך להיות תחת פיקוח שלקצין בטיחות. כל נהג משאית חייב להיות קשור למסגרת או לארגון שכפוף תחת קצין

בטיחות, ופעם בחודש הוא נותן את הטכוגרפים שלו, מבצע בדיקת צמיגים וכוי. כך

אותו נהג יידע שהוא חייב להיות בסדר בכביש והאוטו שלו חייב להיות תקין לפי

החוקים.
פיני בדש
במשך זמן רב נשאלה השאלה - האם להוציא את קציני הבטיחות מהחברות הפרטיות,

כי זה כאילו לתת לחתול לשמור על החלב, ואולי זה יכול להיות נסיון מעניין. בכל

מקרה, אי אפשר להשאיר את המשאיות הבודדות ללא פיקוח.
היו"ר אלי גולדשמידט
חברי הכנסת בדיעה שנושא הפיקוח של קצין הבטיחות הוא נושא מרכזי מאד בחוק

הזה, והוא חייב לבוא לידי ביטוי במסגרת החוק. אי אפשר להשאיר את הנושא הזה

במסגרת מעורפלת וצריך שיהיה פיקוח של ממש. אנחנו מבינים שאי אפשר להצמיד קצין

בטיחות שבעל משאית אחת או שתיים יעסיק וישלם לו משכורת. אנחנו רוצים שתהיה

מסגרת של קציני בטיחות ושהדבר ייקבע בין אם במסגרת פרטית, במסגרת משרד התחבורה

או בשילוב בין שתי המסגרות. לדעתי צריך להוסיף בסעיף 7(א) סעיף הקובע העמדת

המשאיות תחת פיקוח של קציני בטיחות, באופן שייקבע על ידי השר בתקנות. מי

שמחזיק בשש משאיות ומעלה יחוייב להחזיק קצין בטיחות שיעמוד לרשותו. יכולה

להיות קוממבינציה ולפיה קצין בטיחות המועסק על ידי מי שיש לו שש משאיות ומעלה,

ייתן שירות של פיקוח על בטיחות גם לחברות אחרות. באופן חד משמעי אנחנו רואים

בנקודה הזאת עניין עקרוני.

עו"ד גבי נאור;

אנחנו במשרד התחבורה נשקול בסעיף 7(4) להוסיף את המילים: "והיותו תחת

פיקוח קצין בטיחות".

הי ו"ר אלי גולדשמידט;

הכל יכול להיקבע בתקנות.
אתי בנדלר
החלטת הוועדה היא שצריכים פיקוח של אחראי על בטיחות, החל מהמשאית הבודדת.

אני מציעה להשאיר את הניסוח לשלב הסופי.
פיני בדש
בהצעת החוק שלי הכנסתי הגדרה לגבי היכולת הכספית כי אדם יכול לקחת 3-2

משאיות בליסינג, אבל מאחר ואין לו יכולת כספית להחזיק את המשאיות האלה ברמה

נאותה, הוא לא עושה את הטיפולים הנדרשים בזמן. לדעתי צריך להיות סעיף שיאמר

שבמתן הרשיון תהיה בחינה מינמלית של יכולת כספית.

עו"ד חיים פרידלנד;

אתה מכניס חסם כניסה ואני לא חושב שזה ישרת את מטרת הבטיחות. בדרך זו אתה

לוקח לאנשים בודדים את היכולת להתחרות כי למשאיות הבודדות יש משמעות גם בשוק.מ"מ היו"ר פיני בדש;

גם היום, אם אתה רוצה להקים מפעל, אתה בא למרכז ההשקעות וצריך להוכיח

יכולת כספית.
עו"ד חי ים פרידלנד
אתה רוצה לתת לאדם רשיון לפעול בתחום שבו הוא רוצה להתעסק ועניין היכולת

הכספית לא צריך להילקח בחשבון.
דוד שביט
בהצעת החוק של חבר הכנסת בדש היו תנאים אחרים כגון שהוא חייב להיות תושב

ישראל וכו'.
אתי בנדלר
אחד חתנאים שנדרשו מקבלני כוח אדם, כדי לקבל רשיון ממשרד העבודה והרווחה,

היה המצאת ערבות בנקאית. לנושא זה הוגשו מספר עתירות לבג"צ ונטען בהם שהגישה

הזאת שמהווה חסם על כניסה לפעילות מסוימת, פוגעת בחוק יסוד: חופש העיסוק. שם

היו נימוקים מאד חזקים מדוע לדרוש ערבות, כי צצו הרבה מאד חברות של קבלני כוח

אדם ששלחו עובדים למשרדים שונים, ובפועל לא שילמו את חמשכורות שלהם. שם הוכח

שהיתה לזה הצדקה ובעקבות הביקורת התחילו להוריד את הדרישות בתחום הזה. זהו סוג

של חסם שנראה לי שמאד בספק אם הוא יוכל לעמוד בחוק יסוד: חופש העיסוק, מה גם

שכאן אפשר מיד לשלול רשיון ויש פיקוח.

ברשותך, אני רוצה להזכיר את התנאים הנוספים שהצעת: גיל מינימלי, תושבות

והעדר רישום פלילי כתנאי לקבלת רשיון.
יואל נווה
הנושא הזה עלה עוד קודם בנוגע לסוחרים מירדן שיצטרכו לקבל על עצמם את

החוק הישראלי, אבל לכל דיעה, הם אינם תושבי מדינת ישראל.
מ"מ היו"ר פיני בדש
יש בעיה עם המוגבלות של היעדר רישום פלילי, של גיל מינימלי ושל תושבות?

ישימו קטין בן 16 ויגידו שהוא קטין ואי אפשר לשפוט אותו.
אתי בנדלר
בעל משרד ההובלה חייב להיות בן 21.
י ואל נווה
האם אתה נותן לאנשים שמתחת לגיל 21 גם רשיון לנהיגה על משאיות כבדות, האם

אתה מונע מהם לעסוק בהובלה מעצם העובדה שאתה מגביל את הגיל?
שמואל כהן
נהג שרוצה לקבל רשיון נהיגה על משאית חייב שתהיינה לו שלוש שנות ותק

בנהיגה על רכב פרטי.
מ"מ היו"ר פיני בדש
לא יכול להיות מצב שבג בעל הרשיון יהיה קטין בן 16, ואם יר-צו להעמיד אותו

לדין יאמרו - הוא קטין ולא יכול לעמוד לדין. אני מכיר את זה מהסביבה שלי.

עו"ד גבי נאור;

לעניין חוסר רישום פלילי, בסעיף 11 מדובר על מי שאין לו עבירות.

אתי בנדלר;

האם צריך תושבות וגיל?

עו"ד גבי נאור;

הגיל הוא פונקציה של ההכשרה.

פיני בדש;

לא מדובר על רשיון נהיגה אלא על רשיון המפעיל.

עו"ד גבי נאור;

כשנדבר על הכשרה נדבר גם על הדברים האלה.

פיני בדש;

בחור בן 16 יכול להוציא רשיון מוביל?

עו"ד גלוריה ויסמן;

לא, רק האפוטרופוס שלו יוכל לעשות את זה.

עו"ד גלוריה ויסמן;

השבנו שאין כאן מקום להטיל הגבלה בעניין המוביל. בעניין הנהג יש הגבלה כי

הוא לא יקבל את הרשיון ולגבי המוביל, שם קיים המרכיב הכלכלי, קטין עד גיל 18

כמעט ולא יכול לעשות דבר והכל דרך האפוטרופוס שלו. מדוע צריך לשנות כאן? מה

מיוחס בעניין של קבלת רשיון מוביל שמונע מקטין לקבל אותו אם רצונו בכך?

היו"ר אלי גולדשמידט;

לגבי תושבות, מה לגבי תאגיד שלא רשום בארץ?

עו"ד גלוריה ויסמן;

הוא לא יוכל. יש כללים מפורשים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם לא נקבע בהוק במפורש שהתאגיד צריך להיות רשום במדינת ישראל - -עו"ד גלוריה ויסמן;

בחוק החברית יש הוראות מפורשות כיצד יכול תאגיד לפעול בארץ, לא רק לעניין

ההובלה אלא לכל העניינים האחרים.

יואל נווה;

אם מחר תהיה תנועה של תאגידים בינלאומיים שיבואו לישראל, האם אותם

תאגידים יהיו מנועים מלבוא למדינת ישראל רק בגלל שאין להם רשיונות מוביל

י שראלי ?
היו"ר אלי גולדשמידט
יש כאן שתי סוגיות, ואחת נוגעת למשאיות שבאות מירדן או ממצרים. הגב'

וייסמן הבטיחה לבדוק את העניין עם המערכות המטפלות בכל ההסכמים הבינלאומיים

ונקודה אחרת נוגעת להפעלה בתוך מדינת ישראל - האם הבעלים שלו חייב להיות תושב

הארץ או שמותר לו להיות תושב חוץ? מקובל עלי שלא לקבוע את ההגבלות האלה.

יש הערות נוספות לסעיף 7?

איילת בן-עמי;

בתאום עם משרד המשפטים ובהסכמת משרד התחבורה, אנחנו מבקשים להוסיף, אחרי

"שרות הובלה של חומר מסוכן" גם שירותי הובלה של פסולת. בנושא זה יש בעייתיות

בפני עצמה ואנחנו רוצים שהוא יהיה מודגש בחוק זה, מבחינת הצורך בהסדרה שלו, על

ידי משרד התחבורה. מנסיוננו, הרבה נהגים זורקים את הפסולת לואדי במקום להוביל

אותה לאתר מורשה כדי לחסוך כסף.

ד"ר ישראל ברזילי;

לפני זמן קצר היה ארוע בעיירה בדואית שבו נפגעו עשרה ילדים, כתוצאה מכך

שהם מצאו פסולת בוואדי שהיה לא רחוק מהם ושיחקו בה.
עו"ד גבי נאור
אם נכניס את המונח "פסולת", אנחנו נכנסים לבעיות של הגדרה נוספת.

אי ילת בן-עמי;

יש הגדרה בחוק הנקיון.

עו"ד גבי נאור;

בנוסף לכך אנחנו מסדירים חוק לגבי ההובלה ולא מה יקרה בתום ההובלה. לא

הבנתי מה קורה לפסולת שאחרי ההובלה נזרקה במקום כלשהו, ואני לא חושב שזה

עני י נו של חוק זה.

אי ילת בן-עמי;

כוונתנו היא לגבי עצם ההובלה, מבחינת מבנה הרכב ועוד.

עו"ד גבי נאור;

את זה נקבע בתקנות התעבורה.
ד"ר ישראל ברזילי
בסעיף הזה מדובר על תנאים ששר התחבורה יקבע למשרד כזה, ונדמה לי שהובלת

חומר מסוכן והובלת פסולת הם רק לאתרים מורשים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הרשיון צריך לחול גם על הובלת פסולת, ולכן הדבר הזה ממילא מוסדר. אתה

רוצה שלעניין פסולת יהיה הסדר הדומה לעניין חומרים מסוכנים. אם הפסולת היא

רעילה, היא ממילא נכנסת להגדרה של חומרים מסוכנים.

מי בעד סעיף 7 (א) ו-(ב}, בכפוף לסייג שציינתי קודם לגבי קצין הבטיחות,

שינוסח עד הישיבה הבאה?

סעיף 7 אושר ואנחנו עוברים לסעיף 8.

עו"ד גבי נאור;

סעיף 8 - "מסירת פרטים למפקח.

(א) המפקח רשאי לדרוש ממבקש רשיון מוביל למסור לו פרטים בדבר סוגי הרכב

המסחרי שברשותו, סוגי המטען שברצונו להוביל וכל פרט אחר הדרוש למפקח

כדי להחליט בבקשה.

(ב) מבקש רשיון ימסור למפקח כל פרט שדרש המפקח לפי סעיף קטן (א). לא

מסר המפקח פרט, כאמור, רשאי המפקח שלא לתת לו רשיון מוביל."
היו"ר אלי גולדשמידט
יש הערות לסעיף זה?

סעיף 8 אושר.
עו"ד גבי נאור
סעיף 9 - "תנאים ברשיון מוביל.

המפקח רשאי לקבוע ברשיון מוביל כי בעל הרשיון מוביל וכן העוסקים על

ידו או מטעמו בשירות ההובלה, לרבות בנהיגה, בטעינה, בפריקה ובמתן טיפול

לרכב המסחרי ולמטען שבו, יעמדו בתנאים אלה הכל כפי שנקבע בתקנות."

אתי בנדלר;

לדעתי צריך להיכתב "בעל רשיון מוביל" ללא ה"א הידיעה, ואחר כך צריך

להיכתב "המועסקים" ולא "העוסקים".

בסעיף 9 רישא, מדובר שוב על מי שמועסק, לא רק על ידו אלא גם מטעמו בשירות

ההובלה, וכאן נשאלת שוב השאלה, שהעלה חבר הכנסת נסים דהן בדיון הקודם, לגבי

התיווכים למיניהם. המילה "מטעמו" תמיד מכוונת לצד שלישי, לקבלן משנה, וכאן

צריך לבדוק את הנוסח הזה, אני מודיעה מראש שהדבר ייבדק שנית.

עו"ד שמחה ניר;

המילה "לרבות" לא מתאימה. גם מי שרוחץ את הרכב צריך לעמוד בתנאים.היו"ר אלי גולדשמידט;

כתוב: "המפקח רשאי לקבוע" וההוראה הזאת מראה שמדובר על דברים רציניים ולא

על הדברים השולי ים.

יואל נווה;

גם לדעתי ההגדרה הזאת מאד גורפת ונותנת למפקח על התעבורה סמכויות לקבוע

תנאים לגבי כל מיני אנשים שעושים פעולות, שאין להם שום קשר לבטיחות, בהקשר

לאותה משאית ובהקשר לאותו מטען.

חזי יהלומי;

למלגזן אין קשר?
יואל נווה
מלגזן היא דוגמה אחת אבל כאן מדובר על כל אדם שמטפל במטען הזה,
היו"ר אלי גולדשמידט
אם היינו מוסיפים משפט שאומר - בכל מקום שבו ישתכנע המפקח שמדובר בנושא

בטיחותי, זה היה מספק אותך?
יואל נווה
זה כבר הרבה יותר נכון.
עו"ד שמחה ניר
צריך לכתוב - הכל כפוף לסעיף 1 לחוק, וממילא כל התנאים הזרים שהוא יקבע

לא יהיו תקפים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש לבדוק את זה ולהחליט אם להוסיף משפט קונקרטי. ברור שזה צריך

להיות רלוונטי לשאלות של בטיחות.
עו"ד גבי נאור
אני ממשיך לקרוא את סעיף 9.

(1) הם בעלי הכשרה מתאימה.

(2) הם עברו הדרכה תקופתית ובדיקה רפואית תקופתית במועדים ובהיקף כקבוע

בתקנות, כל אחד לפי סוג עיסוקו."
יואל נווה
גם עובד מוסך צריך לעשות בדיקה רפואית תקופתית? אני מבין כאשר מדובר

בהכשרה תקופתית.היו"ר אלי גולדשמידט;

מכיוון שכתוב שכל אחד צריך לעבור גם הכשרה וגם בדיקה רפואית לפי מקצועו,

הכוונה היא שכל אחד צריך לעבור בדיקה רפואית. אחד יכול להיבדק אחת לעשרים שנה

ואחר אחת לשנה. אחד יכול לעבור בדיקה רפואית כוללת והאחר רק בדיקת עיניים, אבל

בכל מקרה, כולם חייבים לעבור בדיקה רפואית. זה מה שמשתמע מהסעיף.

יואל נווה;

יש חובה היום על כל נהג משאית לעבור בדיקה רפואית תקופתית?
היו"ר אלי גולדשמידט
הבאתי הצעת חוק בקריאה טרומית לכנסת, לגבי בדיקות רפואיות תקופתיות

והשתלמויות מקצועיות לנהגים מקצועיים. משרד התחבורה גייס את הקואליציה כדי

להפיל את הצעת החוק הזאת.

יואל נווה;

היום מאפשרים לשר התחבורה לקבוע בתקנות, באמצעות החוק הזח, הרבה מאד

תנאים שלכאורה הכנסת התנגדה להם בחקיקה ראשית. לדעתי חובת הבדיקה הרפואית

כתובה בפקודת התעבורה עצמה ולא בתקנות. כאן אנחנו קובעים את כל התנאים בתקנות

דרך רשיון מוביל, ולדעתי זה לא סביר. אם אני מנהל משרד הובלה ולא נוהג ברכב

מסחרי, אני צריך לעבור בדיקות רפואיות?

היו"ר אלי גולדשמידט;

על מנת להשביע את רצון כולם אני מציע לעשות אפגריידינג לרמת האישור.

אתי בנדלר;

אפשר שייכתב; הוא רשאי לדרוש אבל הכל מכוח מה שנקבע בתקנות. התקנות האלה

אינן באישור ועדת הכלכלה, בניגוד למה שאמר הגב' גלוריה וייסמן.

עו"ד גלוריה וייסמן;

אני מתנצלת מראש.

יואל נווה;

מהדברים שכתובים כאן יוצא שכל מי שיש לו משאית בודדת או שתיים, צריך

לעמוד בכישורים של מנהל משרד הובלה, וזאת החמרה בהשתלמויות המקצועיות האלה

ברמה שהיא, לדעתי, מעבר לסביר.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הרמה לא נקבעת כאן והדבר ייקבע בתקנות.

עו"ד גבי נאור;

אדם שמוביל חומר מסוכן לא צריך לעבור הכשרה?
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מציע לכתוב שהתקנות יובאו לאישור ועדת הכלכלה. אני מבקש שתבדקו שוב

את השאלה האם יש כאן מנדטוריות בקביעה של בדיקה רפואית. יכול להיות שישנם

מקצועות הקשורים לזה ולא צריכים בדיקה רפואית, וחבל שישתמע מהחוק שכל אהוד צריך

לעבור בדיקה רפואית. הדרכה תקופתית צריכה להיות אבל לא בדיקה רפואית.

בכפוף לכך אנחנו מאשרים את סעיף 9.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים