ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/04/1997

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ז-1997, בדברי ביטול הדרוג ("כוכבים") של בתי מלון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שניניסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 97

מישיבת ועדת-הכלכלה

יום רביעי. כ"ד באדר בי התשנ"ז (2 באפריל 1997). שעה 30;8

נכחו; חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

מוזמנים;

דוד ליטבק - מנכ"ל משרד התיירות

שבתאי שי - משנה למנכ"ל משרד התיירות

עו"ד מירי חשן - סגנית היועץ המשפטי, משרד התיירות

אורלי דורון - דוברת משרד התיירות

ניר רז - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

אבי רוזנטל - מנכ"ל התאחדות בתי המלון

יוסי שא-נס - מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן

אריאלה רבדל - מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות

מיכל כהן - המועצה הישראלית לצרכנות

ששון אפרתי - מזכ"ל הסתדרות עובדי המלונאות והתיירות

עמי אתגר - לשכת מארגני תיירות
י ועצת משפטית
אתי בנדלר

מנהלת הו ועדה; לאה ורון
קצרנית
ימימה פרלס

סדר-היום; תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ז-1997, בדבר ביטול

הדרוג ("כוכבים") של בתי מלון.תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון). התשנ"ז-1997. בדברי ביטול

הדרוג ("כוכבים") של בתי מלון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני פותח את הישיבה.

אקרא את מכתבו של שר התיירות שמופנה אליי, יו"ר הוועדה:
"הנדון
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון) התשנ"ז-1997.

רצופה בזה הצעה לתיקון תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) התשנ"ב-1992

(להלן-התקנות), לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

תוקפן של התקנות עומד לפקוע ביום 12.4.97, ואנו מבקשים לאשר את הארכת

תוקפן.

משרד התיירות בחן את נושא דרוג המלונות, לאחר הניסיון שהצטבר מאז ביטולו

של הדרוג, עם כניסתן של התקנות לתוקף באפריל 1992.

משרד התיירות החליט מאז, גם בעקבות ממצאי חברה אשר זכתה במכרז ואשר בדקה

את ההשלכות של ביטול הדרוג, כי יש מקום להפעיל את הדרוג, אך לא בשיטה שהיתה

נהוגה בעבר, ולא באותם קריטריונים.

כדי למצוא שיטת דרוג נכונה, אשר לא תערב את הממשלה מעבר לנדרש, ותדרג את

המלונות לפי קריטריונים מגוונים ונכונים, אנו זקוקים לזמן רב מעבר למה שתוכנן.

פניות שעשינו לגורמים בעלי מוניטין בענף הדרוג בעולם כולו נענו עד כה

בחוסר רצון מצידם, ואנו ממשיכים לקיים מגעים עם גופים מקצועיים בחיפוש דרכים

לביצוע נאות ונכון של הדרוג.

בברכה,

משה קצב"

מנכ"ל משרד התיירות, בבקשה.
דוד ליטבק
מעבר לנושא העקרוני של השאלה האם יש או אין מקום להפעיל דרוג, ניסינו גם

לבדוק, בהנחה שכן הולכים לדרוג, מי מסוגל לבצע אותו, ואיך לבצע אותו עם

מינימום מעורבות וטביעת אצבעות של המערכת הממשלתית, כפי שמבוצע במרבית המדינות

שקולטות היום תיירות בעולם. לצערנו, החברה היהידה שעושה את זה, ושהמוניטין שלה

גם מניחים את דעתו של הענף, שהיא חברת מישלן, לא מוכנה כרגע להכנס לישראל, ולא

רק לישראל. חברות אחרות פרטיות, הן חברות שתתאמנה את עצמן לכל דרישה, ובלבד

שתקבלנה את העבודה, ולא זאת הכוונה שלנו. אני חדש בתפקיד, וגם המערכת עברה

מספר שינויים בשנתיים שלוש האחרונות, כולל לדוגמה, העובדה שהענף מתרשת בקצב

שהוא הרבה מעבר למה שצפו. הכוונה ב"מתרשת" היא לאותן רשתות גדולות שהולכות

וחודרות לארץ.היו"ר אלי גולדשמידט;

אני רוצה לשאול שאליו פרופצדורלית שיכולה אולי להקל על כולנו, ואולי אפילו

להביא לכך שהדיון הזה יהיה מיותר. אני מבין שאתם הדשים ושאתם מתעמקים בנושא

הזה. מבלי להכנס לעיצומו שם עניין, האם מקובל עליכם שנדחה את פקיעת תוקף

התקנות עד סוף השנה הזאת, ולא עד 1999, על מנת לאפשר לכם ללמוד את הנושא

ולראות את החברות? אני לא רוצה לקיים דיון אם הבעיה היא פרוצדורלית בעניין של

זמן קצר.

דוד ליטבק;

אנחנו נודה לכם אם זה יהיה כך, זה מקובל עלינו.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני חושב שזה הוגן, כי יש כאן אנשי מקצוע שנכנסו רק עכשיו לתחום, ואז לא

נצטרך להתלבט כל כך לגופו של עניין.

יוסי שא-נס;

ברור ממה שנאמר שחייבים ללכת על דרוג כזה או אחר. לדעתנו, ביטול הדרוג

פוגע קשות בצרכנים, והשאלה היא למה ללכת על הכל או לא כלום, זאת אומרת, למה לא

להחזיר את הדרוג. אני מציע להחזיר את הדרוג שהיה, ואתם תעשו כל תיקון, בכמה

זמן שתרצו. אני לא מאמין שמשרד התיירות יסיים עד סוף השנה.

היו"ר אלי גולדשמידט;

המנכ"ל אומר שהוא רוצה לבדוק את הנושא הזה. משרד התיירות הציע לנו

שהתקנות תהיינה עד אמצע 1999. בתור פשרה של רצון טוב, מבלי להכנס לעיצומו של

עניין, אני מציע לתת להם עוד שמונה חודשים לבדוק את העניין, למצוא את החברות,

ולהביא דו"ח יותר מסודר. באותו שלב נקיים את הדיון המהותי, בהתאם למימצאים

שיהיו.

יוסי שא-נס;

בקשתי היא לסיים את העניין עד סוף השנה, שזה הרבה זמן, כדי שלא נתחיל אז

עוד שנה של די ו נים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

בהחלט.

אריאלה רבדל;

אני מציעה שזה יהיה עד סוף השנה או עד סוף הקדנציה, המוקדם מבין השניים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני חוזר על ההצעה שלי. אני מציע לא להכנס עכשיו לדיון מעמיק, בין היתר

משום שיש עוד חוסר בשלות של המגעים עם כל הגורמים שיכולים לעשות את הרייטינג

של בתי המלון, ומשום שיש בעיה של המנכ"ל בכניסה לנושא הזה, כי הוא מנכ"ל חדש.

ממילא אנחנו נדרשים פה להאריך תוקף, אז במקום שנאריך עד סוף שנת 1999, נאריך

את זה עד סוף השנה הזאת, נאפשר למשרד התיירות להערך לעניין הזה, ואת הדיון

המהותי נקיים אז. אלה לא תקנות לשעת הרום שאנחנו חייבים לתקן מיד.
ששון אפרתי
שמחתי על ההזדמנות לדון היום בגופו של עניין, אבל קשר; לעמוד בפני הבקשה

לדיחוי. אני מצטרף לדעתו של מר שא-נס, כי לדעתי המצב הנוכחי לא טוב. אני חושב

שהביטול היה משגה, ואני חושב שכולם יודעים את זה.
מירי חשן
מי זה "כולם"?
ששון אפרתי
אני שומע מה אומרים בכירים מתוך הענף ומתוך המשרד, ואני יודע שלא כולם

חושבים אותו הדבר. אני חי בתוך הענף, וגם בתוך הענף עצמו, יש הרבה בתי מלון

שיש להם רמה גבוהה, ואחרים שאין להם, אז יש פה בעיה חריפה. הייתי אומר שאין

מניעה לדחות את הדיון. גם אני חושב כמוך, אדוני המנכ"ל, שלא צריך לדרג לפי

אותה שיטה, ואולי גם לא משרד התיירות יעשה את זה. אולי צריך לתת את זה לגוף

ניטראלי, אולי נציגי הצרכנות צריכים להיות האנשים שנותנים את הדרוג. אני חושב

שצריך לשתף בעניין הזה את אגודת מורי דרך, כי יש להם מה להגיד. חייתי מציע

שהדיחו יינתן, ובלבד שייכנסו לגופו של דבר, וחודש חודשיים לפני סוף שנת 1997,

נתחיל לקיים פה את הדיון.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני חושב שזה גם סביר לקיים את הדיון לפני סוף שנת 1997.
אריאלה רבדל
אנחנו רק מבקשים שיהיה ברור, שלא מדובר על כך שעד סוף 1997 משרד התיירות

יבוא לוועדה עם הצעה שעליה יתקיים הדיון, אלא אנחנו מצפים שעד סוף 1997 יסתיים

התהליך, כך שב-1 בינואר 1998 אכן יתחיל התהליך של דרוג מחדש של המלונות, או

לחילופין יוחלט שלא להתחיל תהליך כזה. צריכים לדון בזה עוד לפני היציאה לפגרה

הבאה.
היו"ר אלי גולדשמידט
על ועדת הכלכלה מוטל להתחיל בדיון בנושא הזה ממש עם חזרת הכנסת מפגרת

הקיץ.
אבי רוזנטל
אני רוצה להעיר על דברי מר שא-נס לגבי חזרה לדרוג הקודם. מאז הדרוג

הקודם יש 150 מלונות חדשים, כך שאם יחזרו לדרוג הקודם, מה יהיה עם 150 המלונות

האלה?
היו"ר אלי גולדשמידט
אתם ישבתם עם משרד התיירות בנושא הזה?
אריאלה רבדל
אנחנו לא ישבנו עס משרד התיירות בנושא הזה.שבתאי שי;

אנחנו העסקנו חברה שישבה עם המועצה לצרכנות ושמעה את דעתה, ויש לנו פרק

שלם של הדעה שלהם.
יוסי שא-נס
מתי זה היה?
שבתאי שי
מה זה משנה מתי?
יוסי שא-נס
זה משנה.
שבתאי שי
זה לא משנה, כי אס לא השתנתה דעתכם מאז, אפשר לחתום מחדש כדי לאשרר את

החתימה הקודמת.
הי וייר אלי גולדשמידט
אני מבקש שמשרד התיירות, עד לגיבוש ההחלטה שלו בחודשים הקרובים, יפגש עם

המועצה הישראלית לצרכנות, עם הרשות להגנת הצרכן, עם איגוד בתי המלון והארוח,

עם מר אפרתי, או מי מטעמו. ההחלטות שלכם צריכות להתקבל באופן מסודר לאחר

שתשמעו בצורה רצינית את הגופים האלה. מקובל עליכם?
מירי חשן
מאוד.

אתי בנדלר;

אם כך, אני רוצה להפנות לתקנות עצמן שהובאו לאישור הוועדה. במקום התקנה
המוצעת "החלפת תקנה", הנוסח שהוועדה מאשרת הוא
בתקנה 17 לתקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשנ"ב-1992, במקום: "י"ב

בניסן התשנ"ז (12 באפריל 1997)", יבוא: "בי בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997)".
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:00

קוד המקור של הנתונים