ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/02/1997

הבעיות במפעל חיפה כימיקלים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 65

ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ז בשבט התשנ"ז (4 בפברואר 1997). שעה 00;11

נכחו; חברי הוועדה;

אלי גולדשמידט - יו"ר

אפי אושעיה

עבד-אלוהאב דהאמשה

צבי הנדל

יציק וקנין

יונה יהב

אבי יחזקאל

איתן כבל

גדעון עזרא

מוזמנים;

עמיעד כהן - מפעל חיפה כימיקלים, מנכ"ל

דניאל יקיר - " " " משנה למנכ"ל

מנחם דותן - " " " יועץ תקשורת

אבי פילוסוף - " " " יועץ משפטי

דוד רביב - " " " יו"ר ועד העובדים

מרדכי אפלבלט - " " " חבר ועד העובדים

יצחק בן-הבר - " " " " " "

אמנון גיבור - " " " ועד מהנדסים וטכנאים

משה זיו - " " " " " "

אהוד אורנשטין- משרד התעשיה והמסחר, מנהל מינהל כימיה ומחצבים

שלמה שניט - ההסתדרות הכללית, מנהל אגף האיגוד המקצועי

נגה בוטנסקי - " " לשכת יקשר עם הכנסת

יגאל כהן - " " יו"ר האיגוד המקצועי, חיפה

נעמי לנדאו - " " יועצת משפטית

ברוך זלץ - " " מזכיר מועצת פועלי חיפה
קצרניות
אלה אשמן, יפעת שפרכר

סדר-היום; הבעיות במפעל חיפה כימיקליםהבעיות במפעל חיפה כימיקלים

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה ערכה סיור בחיפה ביום ראשון

בשבוע שעבר, ובמסגרת הסיור הזה ביקרנו בחיפה-כימיקלים. אני רוצה לומר משהו על

הביקור, אבל אני מעונין שהביקור לא יהיה נושא הדיון ואני מציע להסתפק בדברים

שאגיד.

רצינו לבקר במפעל וקיווינו, כפי שמישהו הגדיר אולי במידה של נאיביות

מצידנו, שהביקור שלנו ישמש מנוף לקידום ההידברות בין שני הצדדים במפעל במשבר

שנמשך כבר זמן לא קצר. ביקשנו לקיים פגישה עם שני הצדדים - בחצר המפעל או לא

בחצר המפעל, באוהל או לא באוהל, בסביבה של המפעל, אני לא רוצה עכשיו להכנס

לשאלות הפורמליות ויז-א-וי החלטות של בתי משפט. ביקשתי מאד מהנהלת החברה

להשתתף בפגישה. בזמן שתיכננו את הביקור הם הודיעו שיבואו לפגישה, ורק לאחר זמן

הודיעו שאינם מעונינים להשתתף מחמת החשש להתלהטות רוחות ויצרים. הם פנו אלי

כיו"ר הועדה וביקשו למצוא זמן במהלך הביקור להיפגש אתם במקום אחר. אני אמרתי

שאין זה מן הראוי כשמדברים בסוגיה של עובדים ומעסיקים, שכל כולה בנויה על בסיס

של יחסי אמון, על בסיס של משא ומתן, על בסיס של הידברות, כך למדנו, כך חונכנו,

אין זה מן הראוי שכל צד יתחפר במקום אחר וועדת הכלכלה או כל גורם שיהיה ירוץ

פעם אחת להיפגש עם צד זה ופעם אחרת להיפגש עם צד זה.

הסירוב של הנהלת החברה להיפגש אתנו במפעל או בסביבת המפעל גרם לכך שחברי

ועדת הכלכלה שמעו רק צד אחד. כמובן שכל חברי ועדת הכלכלה וגם חברי הכנסת שאינם

חברי הועדה והצטרפו לסיור היו מודעים לכך שהם שומעים רק צד אחד, והם גם אמרו

את זה.

אני מצטער על מה שהיה. אני מצטער על כך שלא הצלחנו להיפגש כפי שציפינו

ורצינו, אבל מצד שני אני מברך על כך שכל הצדדים הביעו נכונות לבוא לכאן

לישיבה. אני יודע שהמנכ"ל עשה לשם כך מאמץ יוצא דופן, משום שהוא צריך לנסוע

הבוקר לחו"ל. אני מקווה שעיכוב הנסיעה לחו"ל לא יהיה לשווא.
יצחק וקנין
נאמר "כל עכבה לטובה."
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מקווה שזה יהיה בגדר "כל עכבה לטובה", כמו שאמר חבר-הכנסת וקנין,

שהרבה פעמים עוזר לנו בציטטין, ביחד עם חברי הכנסת צבי הנדל ונסים דהן.

אני מציע שנקיים את הדיון בצורה הבאה: ההנהלה תיפתח ותציג את הנושא

מנקודת הראות שלה, לאחר שכבר שמענו את העובדים. נשמע עכשיו את ההנהלה, לאחר

מכן נשמע את העובדים, נראה אם אנחנו יכולים לתרום משהו כדי לגשר על הפערים,

וכמו שאומרים, נחליט תוך כדי תנועה.
עמיעד כהן
אני רוצה קודם כל להודות לך, אדוני היושב ראש, שהזמנת אותנו תוך זמן כה

קצר, ואמנם עשיתי מאמץ מיוחד לבוא לכאן כי אני רואה חשיבות בדיון הזה. ככל

שתעזרו לקדם את פתרון הבעיות, אין ספק שההנהלה תברך על כך.בענין הביקור ביום ראשון רציתי להוסיף דבר אחד, כפי שאתם יודעים, יש צו

של בית משפט והוא איננו מקוים. לדבר הזה היה משקל מכריע בהחלטתי לא להצטרף

ביום ראשון לפגישה במפעל או באוהל שליד המפעל, דבר שמהווה הפרה של צו בית

המשפט. יחד עם זאת, אם פגעתי בכבודם של חברי הכנסת הרי לא נותר לי אלא להצטער

ולהתנצל על כך. זו לא היתה כוונתי. כאזרח שומר חוק לא יכולתי לתת יד להפרת צו.

אני רוצה לעמוד בקצרה על שני נושאים מרכזיים. נושא ראשון - אנחנו

כהנהלה היינו מעונינים ואנחנו מעונינים בחתימה על על הסכם קיבוצי. בזה אנחנו

רוצים. אנחנו רוצים לחתום על הסכם קיבוצי ולחזור לעבודה. כל הדימגוגיה וכל

הסיפורים האחרים הם רק בגדר סיפורים.

הנושא השני שאני רוצה לעמוד עליו הוא המפעל בדרום, נושא שגם הוא חוזר

ועולה בצורה דימגוגית. תוכנית ההתייעלות, ששמעתם עליה רבות ושהיא היסוד לסכסוך

העבודה הקיים עכשיו, תוכנית ההתייעלות מבוססת על ייצור מלא ב-100% בכל

המיתקנים בחיפה. לא מדובר בצמצום מספר העובדים כתוצאה מצמצום ייצור. מדובר

בהתייעלות וחסכון בעליות שיאפשר לנו לשרוד.

השוק שאנחנו פועלים בו, השוק של הדשן המיוחד שנקרא חנקת אשלגן, הוא שוק

מענין. אנחנו מובילים בשוק העולמי של הדשן הזה, שהצריכה שלו בעולם גדלה מדי

שנה. היות שהצריכה גדלה, מתחרים חדשים נוספים לפרקים. אם לפני כעשר שנים היינו

כמעט יחידים בשוק, היינו כמעט מונופול, הרל היום אנחנו מתחרים קשה ועד סוף

המאה יצטרפו שלושה מתחרים רציניים שיקשו עלינו את החיים. מתוך ראיה אסטרטגית,

אנחנו חייבים לשמור על נתח השוק שלנו כי אחרת נעלם. זאת מתמטיקה פשוטה: אם

השוק גדל ואם אנחנו חייבים לשמור על נתח שוק, אנחנו חייבים לגדול.

דרך אגב, גידול בכמויות וגידול במחזור לא בהכרח אומר גידול ברווחים, כי

התחרות הולכת וגדלה. אנחנו חייבים לגדול, לכן השקענו במפעל בדרום, במישור

רותם, והתכנון הוא שהמפעל בדרום יעבוד בהיקף מלא וגם המפעל בחיפה יעבוד בהיקף

מלא. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהגדיל את הייצור בדרום. היו לנו אופציות להגדלה

גם במקומות אחרים, והצלחנו לשכנע את הבעלים להשקיע במדינה, לבנות בדרום. בדיוק

באותה מידה יכולנו לעשות את זה במקום אחר. כדאי לכל אחד מכם לבקר במפעל

בדרום, לא רק בחיפה, גם הוא עובד לתפארת.

הסיפור שהמפעל בדרום בא להחליף את מפעל חיפה, והנה מאה עובדים בדרום

מחליפים מאה עובדים בחיפה - זה פשוט קשקוש. זה לא נכון. הכוונה היא - אני אומר

לכם ומצהיר לפרוטוקול - הכוונה היא שהמפעל בצפון יעבוד בהיקף מלא, ואם אפשר גם

מלא פלוס, ובנוסף גם הדרום יעבוד מלא פלוס. אסתפק בדברים אלה.
גדעון עזרא
כמה הפסדתם מאז התחילה השביתה?
עמיעד כהן
לא עשיתי מתמטיקה מדוייקת, אבל אין ספק שמדובר במיליוני דולרים.
יונה יהב
מנין באו המספרים שהתפרסמו הבוקר ב"מעריב"?
עמיעד כהן
המספרים ב"מעריב" הם מ"מעריב".
יונה יהב
שם כתוב שלמפעל יש הפסדים של 10 מיליון דולר, חצי מיליון דולר הפסדים

להסתדרות.
עמיעד כהן
את העלויות להסתדרות בוודאי שאני לא יודע. אשר לעלויות למפעל, אני מניה

שהמספרים די קרובים למציאות,

יונה יהב;

מה האמת בסיפור שבמפעל בדרום הכל מבוסס על עובדי קבלן, שאתם לא משלמים

הוצאות סוציאליות וכוי? אתה יכול לפרט בענין זה?

עמיעד כהן;

המפעל בדרום מופעל על ידי הברה. לא עובדי כוה אדם אלא הברה שמפעילה את

המפעל, והתשלום להברה נעשה בהלקו על בסיס כמויות ייצור. אנהנו השכרנו להם מפעל

והם מייצרים עבורנו.
יונה יהב
ההסכם הקיבוצי יחול רק על חיפה ולא על הדרום?

עמיעד כהן;

ההסכם הקיבוצי שבו מדובר חל על חיפה בלבד. הדרום הוא חברה נפרדת, לא אותה

חברה.
גדעון עזרא
אדוני היושב ראש, הצעה. אנחנו יכולים לשבת כאן שעות רבות. אני חושב שכדאי

שהועד יציג מה שהוא רוצה, ההנהלה תציג מה שהיא רוצה - - -

היו"ר אלי גולדשמידט;

זה בדיוק מה שאני עושה. יש כאן הברי כנסת שרוצים עוד להתעדכן, לא כולם

בקיאים בכל הפרטים. נעשה סיבוב של שאלות.
יונה יהב
מר כהן, מנקודת הראות שלך, איפה הפער או חילוקי הדעות המהותיים בין

ההנהלה ובין העובדים?
עמיעד כהן
יש שורה ארוכה של נושאים במחלוקת.יונה יהב;

מה הדברים המהותיים, מה המכשול הגדול שאם תעבור אותו כל השאר ייראה קל

י ותר?
עמיעד כהן
אני יכול לומר מה המכשול מנקודת הראות שלי, אבל מאיור שאני נתקל שוב ושוב

במכשולים מהצד השני - - -
יונה יהב
אני מבקש לשמוע את דעתך. בדרך כלל סכסוך הוא דו-שיח בין חרשים, אי הבנה,

כל אחד מהצדדים רואה את הדברים מנקודת ראותו. אילו שני הצדדים היו רואים את

הדברים עין בעין, לא היה סכסוך. אני מבקש שתציג את הדברים מנקודת הראות שלך,

כי זו הזדמנות ראשונה לשמוע אותך. על מה הסכסוך, לדעתך?

עמיעד כהן;

לפני שלושה או ארבעה חודשים הגשנו תוכנית התייעלות בתחום העסקת עובדים.

תוכנית ההתייעלות כללה נושא כספי. המרכיב המרכזי, אבל לא היחיד, היה פרישה של

120 עובדים. היתה שורה של מרכיבים נוספים כמו הקפאת שכר לשנתיים, צמצום ברווחה

לתקופה מסוימת. רווחה כוללת העסקת ילדי עובדים בקיץ, קייטנות, סופי שבוע,

שעונים לעובדים, מתנות לחג.

אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים במפעל שכמעט כל אלמנט בתחום כוח אדם הוא

אלמנט מוביל בתעשיה. עלות עובד בחיפה כימיקלים הגיעה ל-64 אלף דולר בשנה.
אבי יחזקאל
מה היקף המכירות לעובד?

עמיעד כהן;

כ-350 אלף דולר לעובד. אבל צריך גם לקחת בחשבון כמה צריך להשקיע כדי

לייצר ולמכור. אפשר להחליף חלק מן העובדים במכונות ובאוטומציה.
אבי יחזקאל
השקעה בהון- טכנולוגי היא החלטה שלכם.
עמיעד כהן
יש תעשיות כמו טקסטיל שם המחזור לעובד הוא נמוך ויש תעשיות כמו כימיה שם

המחזור לעובד גבוה, ובפטרוכימיה אפילו יותר גבוה. אלה מספרים שיפים אולי

להצגה, אבל אם רוצים באמת להגיע למסקנות צריך לנתח אותם.
יונה יהב
מתי עבר המפעל מבעלות הממשלה לבעלות פרטית?
עמיעד כהן
אני חושב שזה 15 שנה או יותר, הטעות הנפוצה היא שכאשר חברה בבעלותו של

אריה גנגר רכשה את השליטה בחברה היא הועברה מבעלות ממשלתית לבעלות פרטית. זה

לא נכון. השליטה בהברה נקנתה מחברה אמריקאית בשם ביאטריס בעיסקה שנעשתה

בארצות-הברית. ההברה האמריקאית ביאטריס שלטה בחברה והיא מכרה אותה לחברת TRI

בבעלותו של גנגר.
אבי פילוסוף
לפני 15 - 16 שנה ביאטריס קנתה את החברה מהממשלה, ולפני שנתיים מכרה

אותה ל .TRI-החברה לא הועברה מידי הממשלה לידי גנגר, כבר 15 - 16 שנה זו לא

חברה ממשלתית.
גדעון עזרא
העובדים מדברים על פרישה מרצון ואתם רוצים לקבוע רשימת עובדים.
עמיעד כהן
מדובר על 120 עובדים שמתחלקים לשתי קבוצות. האחת - 60 עובדים שיפרשו

בתנאים של פנסיה מוקדמת. נדמה לי שעל זה אין חילוקי דעות, אם כי אפילו בזה

איננו בטוח. השניה - 60 עובדים שיפרשו בתנאים של פיצויים, ועל זה נמשכים

חילוקי הדעות ויש ויכוח על המנגנון ליציאתם של 60 אלה.
אבי פילוסוף
היתה תוכנית לפרישה מרצון, שהיתה בתוקף מתחילת השנה עד פרוץ הסכסוך. היא

מעולם לא בוטלה.
גדעון עזרא
אתם יושבים ודנים בנושא הזה?
עמיעד כהן
יש לנו עכשיו קושי לשבת ולדון, כי אנחנו הצהרנו שכל עוד לא מקיימים צו של

בית משפט - - -
צבי הנדל
סליחה על בורותי. מה אומר הצו?
עמיעד כהן
הצו אומר שהקנין בחברה הוא של הבעלים; לעובדים יש זכות מלאה לשבות, אבל

מהוץ לחצרים.צבי הנדל;

האוהל הוא בתוך החצרים?

עמיעד כהן;

האוהל הוא בתוך החצרים.
גדעון עזרא
והשער?

עמיעד כהן;

השער הוא בידי העובדים. הס מחליטים כל יום מי יכנס ומי לא יכנס. יש יום

שהם כועסים על ההנהלה מסיבה כלשהי ואז לא נותנים לקבוצה אי להיכנס, ויש יום

שלא כועסים ואז נותנים לכל הקבלנים להיכנס. אתמול הם החליטו שקבלני חשמל לא

יכנסו. שלשום לא נתנו לקבלני מתכת להיכנס. אתם מבינים שזה לא בדיוק קיום צו

בית המשפט. אתם ראיתם את הדברים במו עיניכם.

יש לנו קושי לשבת היום למשא ומתן מסודר עם הצד השני, כי הצד השני לא

מקיים צווים. אמרנו להם, תקיימו את הצו ואז נשמח מאד לשבת ולסיים את הענין.
יונה יהב
נוצר חוסר אמון בין הצדדים, העובדים חוששים מתקופת הביניים שבה יקיימו את

הצו וישמטו את המפתח מידיהם. האם אתה מוכן להתחייב כאן לפרוטוקול ששום שינוי

מהותי לא ייעשה עד אשר המשא ומתן יגיע לסיומו?
עמיעד כהן
חבר-הכנסת יהב, אני מתפלא, אתה מנהל אתי עכשיו משא ומתן על הצו של בית

המשפט? יש צו של בית משפט. אם אתה רוצה שנתחיל בצעדים לבנית אמון, ואני בהחלט

מוכן לזה, בואו נקיים את הצווים של בית משפט, נתחיל בזה כדי לבנות את האמון.
אבי פילוסוף
כלום היה עולה על הדעת דבר כזה אילו המצב היה הפוך? אילו ההנהלה לא היתה

מקיימת קצה קצהו של צו בית משפט, לא הייתם מזמינים אותנו הנה. הייתם אומרים:

קודם תקיימו את הצווים, אחר כך נדבר.
גדעון עזרא
כשנפגשנו עם העובדים הם אמרו שחמש שנים הם לא נפגשו עם מר גנגר, מסיבה זו

או אחרת. האם יש מניעה כלשהי לפגישה של הבעלים עם ועד העובדים?
עמיעד כהן
בכל פעם שמר גנגר מבקר במפעל הוא נפגש עם קבוצת עובדים, לא ועד. יכול

להיות שבתוך הקבוצה יש גס חבר ועד זה או אחר, אינני יודע. הוא נפגש עם קבוצה

של 10 - 15 עובדים, יושב אתם כשעתיים, מקשיב למה שיש להם לומר. אני לא משתתף

בפגישות אלה. אחר כך הוא יושב אתי ואנחנו דנים על הנקודות שעלו.מה החשיבות של פגישה עם הבעלים? הבעלים מעסיק אותי. אם הבעלים יחליט שאני

לא מתאים, הוא יחליף אותי. זו זכותו המלאה ואולי אף חובתו. כל זמן שהוא נותן

בי אמון, אני נציגו. הועדה יכול להפגש אתי או עם אנשים אחרים בהנהלת המפעל.

אני לא חושב שהיתה בעיה לקבוע פגישות.
אבי יחזקאל
מר גנגר נפגש עם 15 עובדים בכירים?
עמיעד כהן
לא. עובדים שנבחרו מתוך רשימה.
אבי יחזקאל
אם הוא עשה את זה כבר מספר פעמים, למה שלא יישב פעם אחת עם ועד העובדים?
עמיעד כהן
זה קצת נאיבי לחשוב שאם הועד ייפגש עם הבעלים הבעיות ייפתרו.
אבי יחזקאל
אם מזמינים לפגישה 15 עובדים באקראי, למה לא יזמינו את חברי הועד ועוד

שלושה נוספים שאינם חברי ועד?
עמיעד כהן
זה לא אקראי. זאת מדיניות. ליזום פגישה עם ועד זאת מדיניות. אם בתוך 10

או 15 עובדים יש או אין חבר ועד, אני לא יודע. הרשימות נקבעו לא בידיעתי.
אפי אושעיה
אולי זה מעיד על המדיניות של החברה כלפי הנציגים הלגיטימיים של העובדים.
גדעון עזרא
ועד העובדים מבקש פגישה עם השר אריק שרון. אני חושב שאמנם צריך להפעיל את

כל התותחים כדי לפתור את הבעיה.
צבי הנדל
נניח שמקיימים את הצו, יוצאים מהחצרים וכדומה, איך אתה רואה את ההתקדמות?
עמיעד כהן
אני רואה כניסה למשא ומתן רציני ורצוף עד שייצא עשן לבן.
צבי הנדל
אני לא הייתי בביקור בחיפה-כימיקלים, אבל אני מבין שהעובדים שעומדים

בחצרים ואין מדברים אתם, או שהם חוסמים שער, הם רווששים שייעשה איזה שהוא

שינוי שאי אפשר יהיה לחזור ממנו. אני מבין שצעדים לבניית אמון צריכים להיות

משני הצדדים. מי כמוני יודע מה הם מעשים חד-צדדיים בוני אמון, ואני בוודאי לא

בעדם. אני רוצה ששני הצדדים יבנו אמון. צריך לתת איזה שהוא קצה חוט, כדי שתהיה

לעובדים תחושה שאם יעזבו את העמדה בחצר או בשער, לא יקרה משהו במהלך המשא

ומתן. האם אתה יכול לומר מילה שתוריד קצת את המתה?

עמיעד כהן;

בעקרון אתה צודק, אני בהחלט מסכים אתך. אנחנו חיפשנו דרך לגרוך לכך ששני

הצדדים יירדו מהעץ, כי שני הצדדים עלו על עץ. אנחנו לא נקיים משא ומתן עד שהצו

לא יקויים. יש צו. אני משוכנע שאתם כחברי כנסת מעריכים את זה. מצד שני, אני

מבין את החשש. לכן הצענו שאת העובדים בשער לא תחליף חברת שמירה במדים של חברת

שמירה, אלא יכנסו עובדים, חלקם ממה שנקרא אצלנו דור בי - עובדים צעירים,

עובדים חדשים שמועסקים על פי חוזה עבודה קיבוצי אבל חוזה אחר. הצענו שאת השער

יאיישו עובדי חברה מדור בי, חלקם מתוך החברה וחלקם עובדים חדשים שנגייס לצורך

זה, והם ימשיכו לעמוד בשער כשתתחדש העבודה. אנחנו לתומנו סברנו שזאת פשרה

יוצאת מן הכלל לשני הצדדים, והיא מאפשרת לשני הצדדים לרדת מהעץ. מצד אחד

מקיימים את הצו, מצד שני - למרות מה שאומר הצו ומה שאנחנו רשאים לעשות, אנחנו

לא מכניסים חברת שמירה, לא כובעים ולא מדים. זה נדחה על הסף.

צבי הנדל;

אני מבין, מה שלא אמרת במפורש, שאתה מעמיד את עובדי דור בי, ומצידך זו
הצהרה
הנה אני מעמיד אנשים שאתם מכירים אותם והם יראו שלא עושים שינויים.
עמיעד כהן
את חלקם מכירים ואת חלקם לא, וזאת לא הצהרה לגבי שינויים.

אם אני לא מתחייב ולא אתחייב לא לעשות שינויים, זה לא אומר שאני מתכנן

לעשות שינויים. זה רק אומר שיש צו שאני לא מוכן לקי ים עליו משא ומתן.
צבי הנדל
לפי הנייר שהגשתם לנו, בעשר השנים האחרונות עלתה התפוקה. מה הסיבות

לעלית התפוקה, האם יש מכונות הדשות, האם העובדים התייעלו?
עמיעד כהן
גם זה וגם זה. אין ספק שהיתה התייעלות בעבודה. בעשר השנים האחרונות באותו

מספר עובדים הוכפל המחזור שלנו בדולרים. לפני עשר שנים היו 550 עובדים והיום

יש 550 עובדים. יחד עם זאת בעשר השנים האלה השקענו בחברה בחיפה כ-100 מיליון

דולר.
צבי הנדל
אם אני מבין נכון, לעובדים יש תחושה שהם מצידם התייעלו, התפוקות עלו, אבל

הביטוי בשכר היה הרבה יותר קטן. אתם מודעים למתח הזה?עמיעד כהן;

לא רק שחיפה כימיקלים זה מפעל פרטי, זה מפעל שיצא מתחום הפטרוכימיה.

הקימו אותו מהנדסים שבאו מבתי הזיקוק, אבל אנהני בכלל לא בענף הזה. אילו

המהנדסים לפני שלושים שנה היו חושבים כמו שחושבים המהנדסים היום, היו מקימים

את המפעל בדרום. יוצאי בתי זיקוק בנו אותו סמוך לבתי זיקוק. אנחנו לא בתחום

הפטרוכימיה. אנחנו מוכרים דשן, מתחרים בעולם בתחרות פתוחה ולאחרונה גם פרועה

עם יצרנים במקומות אחרים בעולם, כמו שתחרות מתנהלת - על איכות, על מחיר, על

הספקה בזמן וכו'. אנחנו חייבים להתמודד עם זה. אם נעלה מחירים, הכמויות י ירדו.

אם נלך לממשלה לבקש סובסידיה, אתם יודעים מה יקרה.

אנחנו חייבים לשרוד בשוק חופשי, בשוק תחרותי אמיתי. מר פרנקל ושרי האוצר

בעשר השנים האחרונות לא עוזרים לייצואנים. הרבה מפעלים לא שורדים, אני לא צריך

לספר לכם, הרבה מפעלים כבר לא קיימים. אנחנו, בזכות המספרים שציינת, שרדנו עד

היום. אבל אם לא נמשיך להתייעל, ולא חשוב מה אני מרגיש ומה העובדים מרגישים,

חשוב מה מרגיש החקלאי בצרפת והמתחרה שלנו בצ'ילה.

צבי הנדל;

התפוקה עלתה, עלה מספר טונות דשן פר עובד. מה היה ברווחים?

עמיעד כהן;

הרווחים הצטמצמו, ביחוד בשלוש השנים האחרונות הרו וחים מאד הצטמצמו. זו

בדיוק הבעיה שלנו; הכמויות גדלו, המחזור גדל והרווחים הצטמצמו.

צבי הנדל;

אני לא שואל על רווחים פר טון.

עמיעד כהן;

הרווחים הצטמצמו אבסולוטית, מאד הצטצמצו. הרווחים הצטמצמו בגלל שני

אלמנטים רבי משקל, אין כאן בידי נתונים איזה מהם כבד יותר, אבל שניהם כבדים

מאד. האחד הוא המדיניות הממשלתית. אילו היינו מקבלים היום ביטוח שער כמו

שמדינת ישראל נתנה לפני עשר שנים, לשורה התחתונה שלנו היו נוספים 18 מיליון

דולר.

היו"ר אלי גולדשמידט;

התשומות שלכם בעיקר בשקלים?

עמיעד כהן;

בדולרים. אנחנו קונים אשלג בארץ, אבל בדולרים. קונים פוספט בארץ בדולרים.

רק השכר בשקלים.

אם תוסיף לזה את השחיקה בשער הדולר ביחס לשקל, אם אינני טועה, המספר מגיע

לכ-20 מיליון דולר. אילו מדיניות הממשלה לא היתה משתנה, בשורה התחתונה היו

נוספים לנו 20 מיליון דולר, ואני מעריך שלא היינו יושבים כאן היום. זה אלמנט

אחד.

האלמנט השני הוא התחרות בשוק, העלויות בשוק.
צבי הנדל
מה היחס בין תשומות בדולרים ובין שכר עבודה?
עמיעד כהן
למרות ההתייעלות ולמרות כל מה שאמרנו, בדולרים שכר העבודה מהווה השנה

18%.

אבי יחזקאל;

אתה מדבר על סך הכל מרכיב השכר. אתה יכול לתת לנו הפרדה בין שכר להנהלה

ושכר העובדים?
עמיעד כהן
אין לי תשובה לתת לך, אבל זה זניח. העובדה היא שבעשר השנים האלה, למרות

הגידול בתפוקה והקפאון במספר העובדים, העובדים התייעלו, אני הראשון לומר את

זה, עלות העבודה עלתה מ-12% ל-18%. תעשיות טקסטיל לא היו שורדות בעליה כזאת.

אצלנו שורדים בגלל מרכיב ההון ובגלל מרכיב חומרי הגלם, שמהווה אצלנו 50%

מהמחזור.

חומרי הגלם העיקריים שלנו הם ארבעה: אשלג מים המלח אנחנו קונים בדולרים,

פוספט מהנגב אנחנו קונים בדולרים, אמוניה אנחנו מייבאים מחו"ל בדולרים,

ואנרגיה.

(אחרי כן רשמה יפעת שפרכר)איתן כבל;

השאיפה של העובדים היא שהמפעל יצליח. העובדים במצב כזה יהיו מעונינים לא

פחות מההנהלה שהמפעל יצליח. ההנהלה תרוויח וגם ציבור העובדים לא יצא ניזוק מכל

העניין. אני הבנתי שהחשש הכבד של העובדים הוא לא מההתייעלות, ואפילו לא

מפיטורים. הם ילחמו כי הם נציגי העובדים וחובה עליהם להאבק. לא צריך לחזור

לסיפור של סולל בונה, שהעלו את המשכורות ובסופו של דבר פיטרו את מי שלא היה

צריך לפטר. זה לא המצב שרוצים להגיע אליו העובדים וההנהלה.

הדבר הכי חשוב הוא שינון מערכת יחסי העבודה או מערכת הכללים. אם היום זה

מסגרת של הסכם קיבוצי עם כל מה שמשתמע מכך, יש לעבור לחוזים אישיים או לעבור

לחברות קבלניות.
היו"ר אלי גולדשמידט
הכוונה לקיים איזה שהוא דו שיח עם ההנהלה ולברר איזה שהם דברים עובדתיים

שתורמים לדיון.

איתן כבל;

שני הצדדים עלו על עצים גבוהים והם לא יכולים לרדת מהם.

עמיעד כהן;

ההנהלה מעוניינת בהסכם קיבוצי. הביטחון שיש לעובד בחברה פרטית הוא כחוסנה

של החברה, הוא לא כחוסנו של ההסכם הקיבוצי. אתה יכול לחיות חתום על הסכם

קיבוצי הכי טוב, אבל אם החברה תפשוט רגל ההסכם לא שווה את הנייר שהוא חתום

עליו.

איתן כבל;

החברה פושטת רגל לא בגלל העובדים.

עמיעד כהן;

לא חשוב בגלל מה. ההסכם לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. כל יום קוראים

מודעות בעיתון. בדיוק לזה אנחנו לא רוצים להגיע.

אבי יחזקאל;

אתה מודה שהכפילו מכירות לעובד. זה אחד הענפים במדינה שהמכירות לעובד הן

בין הגבוהות בעולם. איך זה שעובד מרגיש מעורער במקום העבודה? בעקבות הבעיה שיש

בחיפה כימיקלים חובה לפרסם רווחים של בעלים פרטיים ושל מפעלים פרטיים. מד;

דעתך?

עמיעד כהן;

אני לא יכול לטפל ברמה הזאת בכלל.
אבי יחזקאל
אולי אנחנו צריכים לחייב בחוק שמפעילים פרטיים יפרסמו רווחים, אתה אומר

שאותם עובדים שאתה היום בקונפליקט איתם תרמו למכירות והכפלות של מכירות לעובד

בענף בעיתי בעולם שכולם מודעים לו. איך זה שמגיעים למצב שהעובדים מרגישים

מעורערים?

עמיעד כהן;

שערי המטבעות הזרים בינם לבין עצמם, שאפילו לכנסת ישראל אין שליטה עליהם,

מהווים מרכיב רציני מאוד בתנודות בממשלה. אנחנו קונים ומוכרים בספרד, אם המטבע

המקומי מתייקר או מוזל מול הדולר, אז יש השפעה על הרווחיות של החברה. חברות

פרטיות בעולם כילי לא נוהגות לפרסם מספרים, בעיקר מטעמי תחרות.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני סקויה שבסוף הישיבה הזאת יהיה חידוש המו"מ בין הצדדים. תפקידה של

ועדת הכלכלה ובכלל כל ועדה בכנסת הוא לא להחליף את הצדדים במו"מ. אנחנו לא

אירגון נציג של עובדים ולא של מעסיקים. אנחנו מנסים בזכות המשקל שיש למוסד הזה

לנסות להביא לכך שהמו"מ יתחדש. אני רואה בזה את פסגת ההישג שניתן להגיע אליה

בישיבה הזאת.
דוד רביב
אין בכלל מקום שאני אוכל לחלוק על המנכ"ל בהערכות שלו לגבי השווקים ,

המחירים, המטבעות כי זאת אמת. ועדי העובדים בחיפה כימיקלים מאוד אחראים לעניין

הזה, והביעו את רצונם לאורך כל השנים ובמיוחד בשנה האחרונה להתייעלות, אף על

פי שאנחנו לא בטוחים שצריכים לעשות את הצעדים האלה. בשביל התייעלות לא צריכים

לנהל מלחמה גדולה. ישבנו, לפני המלחמה הנועזת הזאת של ההנהלה, למו"מ. ישבנו

במו"מ שאפילו המשנה למנכ"ל לא נכנס אליו בכלל. ישבנו עם ההנהלה הזוטרה עם

סמנכ"ל משאבי אנוש ועם מנהל כוח אדם. במו"מ לא הגענו לתוצאות, ואף אחד מההנהלה

לא העז להכנס למו"מ. הולכים לצעדים איומים ואף אחד לא מנסה לבדוק האם אפשר היה

לעשות משהו במו"מ. היה פה חוסר- תום לב מוחלט של ההנהלה.

אנחנו מכבדים את צו בית המשפט, אבל לפעמים שיקול הדעת הוא לא להחמיר את

המצב. כיום, אנחנו מכבדים את הצו, חוץ מאשר שאנחנו נמצאים בשער. הגיע אלי

סמנכ"ל למשאבי אנוש על מנת למצוא פתרון. אין לנו בכלל בעיה. על מנת שההנהלה

תמשיך להכנס למפעל ללא בעיות מצד העובדים, אנחנו צריכים להיות בשער. אתם

יכולים להביא גם עובדים שלכם, אבל בשום אופן לא עובדים זרים מבחוץ כי אז יהיה

בעיות לעובדים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

הרי מדובר בעובדים של החברה.
דוד רביב
לא. זאת הפעם הראשונה שאני שומע מעמיעד כהן שיהיה פה דור בי. הרי יש לנו

כבר עובדים דור בי, לא צריכים להביא עובדים מבחוץ. אם הם מושבתים שיעסיק אותם

אין שום בעיה. אנחנו הצענו לסמנכ"ל להביא עובדים דור בי משלו ואיש הנהלה משלו

שיתן להם הוראות, אם יהיו בעיות אז אנחנו מוכנים לצאת מהשער. האלטרנטיבה אם

אנחנו עוזבים את השער, כל העובדים יהיו בחוץ כלומר באוהל. השופט הרשה לנו

להיות באוהל. האלטרנטיבה היא שכל העובדים יהיו בשער, ולא יתנו לשום איש הנהלה,

לשום שומר להכנס למפעל. כוועדים יש לנו עדיין שליטה, ברגע שיקרה המצב חזה, לאנוכל יותר לשלוט על העניין.

האם האלטרנטיבה שלנו להסלים את המצב? העובדים מאוד חמים, ובצדק. ההנהלה

עשתה זוועות. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שיש כזה מאבק. השיקול שלנו לא

לעזוב את השער, זה לא כדי לא לקיים צו. אלינו הגיעו מסמכים מכל מקום, שהתוכנית

של ההנהלה היא כמו מלחמת יום כיפור. התוכנית של ההנהלה היא לשלוט על השער,

לשלוט שבראשון לחודש לא יהיו הסכמים קיבוציים, שהעובדים יפונו מהמפעל. ההנהלה

מדריכה עובדים בדרום, ומנסה לגייס 50 עובדים מהציבור שלה שיעבדו בחוזים

אישיים.

התמימות הזאת שאני שומע פה, יכול להיות שמקומה פה אבל היא לא מציאותית.

אם עמיעד כהן בא ואומר שהוא לא יפתח את המפעל עד אשר יכבדו את הצו, אני חושב

שזו פגיעה באינטלגנציה של הנוכחים פה. לא יכול להיות שמפעל עומד ומפסיד יום

יום בגלל שעובדים יושבים בשער, וההנהלה לא מוכנה לשבת להסכם עבודה. הכוונה שלו

היא לא לשבת להסכם עבודה. כל התוכנית שלו שפורסמה בעיתון, היא לשנות את כל

האירגון במפעל. אם היום הוא כבר לא רוצה, אז לא נאבקנו בחינם.
צבי הנדל
מה שהיה עד היום כנראה השפיע. כמה ועדים אתם והאם אתם עובדים ביחד?

דוד רביב;

אנחנו 470 עובדים בשני ועדים, ואנחנו עובדים ביחד.

צבי הנדל;

נניח שתשבו למו"מ, מה לדעתכם הנקודות הספציפיות שעומדות כרגע למו"מ

מבחינתכם, שאם עוברים אותן אז השאר זה פרטים קטנים?
דוד רביב
אנחנו מקיימים ארבעה חודשים מאבק, חודשיים ברציפות אנחנו בשביתה. אנו

נמצאים במאבק ארוך וממושך שלא ידענו כמוהו. זה מאבק מאוד קשה, אנחנו כעובדים

יש לנו מעט כסף. למזלנו ההסתדרות עומדת מאחורינו. העובדים הם אנשים מאוד חמים.

לפני כחודש הגשנו נייר, ואמרנו שאנחנו מוכנים לוותר על הרבה, וכאשר תרצו

אז נבוא לשבת למו"מ. ההסתדרות יושבת עם ההנהלה מידי פעם, אבל לדעתינו זה סרק.

עד הראשון בפברואר ההנהלה לא רצתה בכלל לשבת למו"מ, אלא רק למשוך זמן.
צבי הנדל
בוא נצא מתוך הנחה שיש עכשיו מוכנות, האם אתם צריכים להראות איזה נכונות

בנושא השער.

דוד רביב;

השער זה שטויות. הוא יכניס עובדים זרים שהם בריונים.
צבי הנדל
המנכ"ל אמר שהוא לא מכניס עובדים חיצוני ים.
היו"ר אלי גולשמידט
אס השעו- יפונה את מי אתה מתכוון להכניס?

עמיעד כהן;

חלק יהיו עובדי דור ב' שנמצאים היום בשער, וחלק יהיו עובדים שנגייס

לחברה.

היו"ר אלי גולשמידט;

איזה אסון יקרה אם יהיה מדובר רק בעובדי דור בי?
עמיעד כהן
ממילא אנחנו צריכים לגייס עובדים חדשים. במסגרת תוכנית ההתייעלות, אנחנו

מתכננים לסגור מספר יחידות ולהעביר אותם לגורמי חוץ. יחידה אחת כזו היא הציוד

המכני. יש לנו ציוד מכני במפעל, הציוד הזה מופעל על ידי אנשים שלנו. מה שאנחנו

רוצים לעשות הוא למכור את רובו של הציוד המכני, ולתת לקבלן שמפעיל ציוד מכני

להפעיל את הציוד המכני שלו. התשלום לקבלן יהיה עבור טונה המועברת ממקום למקום.

משמעות ההחלפה הזאת הוא חיסכון משמעותי לחברה.

באותה דרך אנחנו רוצים להעביר את השער לחברה, שתמורת Xעשרות אלפי דולרים

בשנה היא תאייש את השער ותעשה את מה שנדרש להעשות בשער.

היו"ר אלי גולשמידט;

אתה אמרת שאתה מאייש באנשי דור בי של המפעל, עכשיו אתה אומי- משהו אחר.

תסביר את הנקודה הזאת.

עמיעד כהן;

הוסבר לנו במו"מ שהנקודה הזאת היא נקודה רגישה. הסיכום היה ששנה ראשונה

אחרי חזרה לעבודה השער יאוייש על ידי עובדי דור בי, ובסוף השנה הזו אם ההנהלה

תחליט להעביר את זה לחברת שמירה זו זכותה שלה. ברוח זו אנחנו כהנהלה חשבנו

להכנס לתוך הערוץ הזה, וחשבנו שהוא מקובל על הצד השני. היום בשער יש שני עובדי

דור ב', שהמטרה היתה להוסיף עובדים חדשים שנגייס. עכשיו אני רוצה לגייס עובדי

דור ב', שישלימו את העובדים הקיימים כדי שהשער שנה שלמה יהיה מאוייש על ידי

עובדי דור ב'.
גדעון עזרא
לא על ידי עובדים שיעבדו בעתיד בשער?
עמיעד כהן
אולי הם יעבדו בעתיד בשער. אחרי שנה יש לי את הזכות להחליט אם אני רוצה

חברת שמירה.
גדעון עזרא
זאת החלטה שההנהלה מקבלת או שמגיעה מהבעלים?
עמיעד כהן
זאת ההנהלה.

צבי הנדל;

מה שמעקב להתיישב ליד השולחן זה הנושא של השער. האם לצורך הפשרת המתח על

מנת שנוכל לשבת סביב שולחן הדיונים, אפשר יהיה בשלב הזה לקחת עובדים של המפעל,

ובזה לראות את הנושא של צו בית המשפט סגור. האם זה אפשרי?

היו"ר אלי גולשמידט;

בית משפט בדרך כלל מאמץ הסכמות של צדדים. אם צד מסכים שהעובדים יהיו

העובדים של דיר בי. בית משפט לא יבוא בטענה. אנו כרגע בודקים לאיזה הסכמות

אפשר להגיע. פרשנות של הצו רלוונטית רק אם אין הבנה. אם היום אתם מחליטים שזה

כן יהיה עובדי דור בי לתקופת המו"מ, על מנת לאפשר את המו"מ, אין לכם בעיה עם

הצו.
יצחק וקנין
אם יש הסכמה בנושא של דור בי, אז המסקנה היא שחוזרים לעבוד ובו בזמן

מנהלים מו"מ.
יונה יהב
האם זה נכון שהמגמה שלכם היא לקחת פונקציות מאוד מהותיות במפעל, להפריט

אותם ולפטר את העובדים האלה, ואתם לא מוכנים לבדוק אפשרות לנייד את כוח האדם

הקיים בין פונקציות חדשות?
יגאל כהן
אנחנו הצענו להנהלה שעובדי דור ב' הקיימים במפעל יעמדו בשער כולל איש

הנהלה. כל אדם שלא נשמע להוראות ההנהלה בשער, בכל מה שקשור לפסק דין של השופט,

יש את הזכות לפטר אותו. העובדים הוותיקים שעומדים בשער ימשיכו לעבוד בשער. אם

לא ישמעו להוראות, אז יש להנהלה את הזכות לפעול על פי הסכם העבודה.
עמיעד כהן
אני הייתי רוצה לבדוק את הנושא של עובדי דור בי.
דוד רביב
בשלבים הראשונים של המאבק, ההנהלה היתה צריכה לשמור על המתקנים. אנחנו

התבקשנו על ידי המשטרה ואיכות הסביבה לתרום משהו בעניין. חמישה מהנדסים שלנו

נשלחו על מנת לעזור להנהלה בשמירה על המתקנים. ההנהלה לא רוצה שעובדים שלנו

כמו המהנדסים יהיו בשער. איפה נשמע דבר כזה? יש פה כזה חוסר תום לב. בכל מקום

מציעים לנו ששני הצדדים ירדו מהעץ. מה זה לרדת מהעץ? ההנהלה הרי עלתה על עץ

מאוד גבוה במטרה מסויימת להפיק תועלת, אנחנו לא רק שלא עלינו על עץ אלא אנחנו

התחפרנו בתוך האדמה כדי לא להיפגע מהם. הם כל הזמן מתקיפים אותנו. אנחנו

בוועדים לא דרשנו אגורה שחוקה. גם לפני המאבק פגעו בנו והבלגנו. הם באים פתאום

ואומרים לנו שהם רוצים הסכם קיבוצי סמלי כדי שיהיה קשר רק עם ההסתדרות. אחרי

זה באים אלינו ומאיימים עלינו שהם יסגרו את המפעל אם לא נקבל את מה שהם רוצים,

אנחנו מוכנים להפגע אבל עד גבול מסויים. יש לנו קווים אדומים. לא נכנס למפעל

ככנועים או ככאלה שויתרנו על 50% 40%, ועל מה? האם ההנהלה מוכנה לדרוש פחותממה שהיא דרשה קודם?

אבי פילוסוף;

לא.
דוד רכיב
עד היום לא קיבלנו שום פנייה מההנהלה.
היו"ר אלי גולשמידט
ההנהלה תגיד בלי תנאים מוקדמים.
צבי הנדל
המנכ"ל אמר שהוא יבדוק את ההצעה שהועלתה על מנת לפתוה את המו"מ. המנצח

בסופו של דבר יהיה המפעל אם העובדים יחזרו לעבוד.
אמנון גיבור
ההנהלה מפרה צו של בית הדין הארצי שקבע שתאסר עבודה של כל העובדים

שכפופים לוועדים. ההנהלה מעסיקה היום עובדים ששומרי שביתה בניגוד לבית הדין

הארצי.
אבי פילוסוף
נכון.
אמנון גיבור
יש חוק במדינת ישראל מספטמבר 1995 שלא יועסקו עובדי קבלן בחברת כוח אדם

במקום העובדים ששובתים. אי אפשר להפר את החוק הזה.
היו"ר אלי גולשמידט
יש בכל הסיפור הזה תחושות בטן קשות. כל מטרת ההצעה היא לחדש את המו"מ.

אני פונה אליכם בשם ועדת הכלכלה לחדש את המו"מ.
עמיעד כהן
ההסכם הוא הסכם ג'נטלמני שאינו ניתן לאכיפה בבית משפט. אני מסכים שלשער

יכנסו עובדי דור ב' הקיימים במפעל, והם יאיישו את השער בכפיפות ישירה אלי. אני

אמנה אחד מהם כאחראי על השער והם יתפקדו בשער. כל הנושא לתקופת המו"מ. העובדים

צריכים למלא את הצו במלואו.
דוד רביב
קשה לנו. לצערינו אנחנו יודעים את התוכניות של ההנהלה. אני רוצה להתנות

את ההצעה של המנכ"ל בכך שלא יכנסו עובדים זרים למפעל, כי אנחנו לא מוכנים

לשמוע שיניעו משהו במפעל כל עוד אנחנו במו"מ. הכוונה של ההנהלה להכניס עובדים

מהדרום שיניעו מנוע כדי שהעובדים ישמעו.
שלמה שני
אם לא מתקיים מו"מ בין ההנהלה לבין הוועד, זה לא מפני שהוועד לא רוצה

לקיים את המו"מ. הבעיה בחיפה כימיקלים זאת האווירה העכורה שנוצרה במקום, ואני

בהחלט לא נמנע מלציין את העובדה שלהנהלה יש יד באווירה העכורה שנוצרה. אם אפשר

מרקע זה שבו נקבע כיצד יאוייש השער להכנס מיידית למו"מ, שיכנסו ההנהלה מול

הוועד ללא הפסק על מנת לקדם את זה עד כמה שניתן בחסות מועצת פועלי חיפה,

ואנחנו נברך על כך. אנחנו בבית ההסתדרות כופים על הוועד כיצד לנהוג בקטעים שלא

נראים להם. ההנהלה נשארת ללא שום הנחיות והתחייבויות מבחינת הצעד שלה. רצוי

שועדת הכלכלה או ועדה אחרת תורה להנהלה לנהוג בהתאם לנורמות הקיימות בניהול

מו"מ בין שני צדדים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב של הפרת חוקים. המציאות לפעמים

יוצרת מצב שבשטח זה מתבצע בצורה אחרת. כאשר אני אומר להורות זה על מנת שצד אחד

יתחייב כלפי הצד השני לדחוף לכיוון מסויים. צריך לנסות להתנתק פעם אחת מהתנאים

המוקדמים של העקרונות.
דוד רביב
אני הייתי מבקש מהמנכ"ל שיאפשר לאלה שמכינים את המזון להכין את המזון

במפעל.
עמיעד כהן
ההסתדרות היא לא חברת העל מעל לשני הצדדים, מטרתה להשיג מקסימום לאחד

מהצדדים לא לשני הצדדים, אם כי יש לה נקודת מבט יותר רחבה מאשר לוועד.

להתנייה שדוד רביב העלה אני לא מסכים, לגבי היתרים כאלה ואחרים, זה לא

המקום להכנס לפרטים אם כן יבשלו במטבח או לא.
גדעון עזרא
בסופו של דבר נראה לי שהמפעל חוזר לעבודה. זה הרצון שלכם שהמפעל יעבוד

ובוודאי שזה מרצונה של המדינה. אם כל הכבוד להנהלה, בסופו של דבר בסיכסוכים

מהסוג הזה יש משקל רב לדברים שנאמרים פנים אל פנים. הדברים נראים אחרת כאשר

אתה נמצא ומעורב בהם אישית. בשביל הפתרון המהיר של העניין חשוב שבעל המאה יהיה

מעורב בעניין הזה. צריך להתחיל את המו"מ בצורה רציפה, אבל בינתים להכנס

לעבודה, כאשר מה מורידים לפועלים בשלב הזה ומה לא מורידים זה דבר שצריך להיות

מסוכם בין ההנהלה לבין הוועד. צריך שיהיה עניין משותף. עצם העובדה שעובדים, זה

לא אומר שהסיכסוך נגמר. הכסף שהולך לאיבוד זה כסף גדול, זה יכול להגיע בסופו

של דבר לעובדים. המפעל הזה חשוב למדינה. אין הרבה מפעלים רווחיים במדינה.

המפעל הזה חשוב לעובדים כי זה הבית שלהם. כל יום שהם נשארים בלי עבודה זה כואב

להם. צריך בן אדם שהוא לא מזוהה עם אף אחד מן הצדדים שיהיה בורר.
היו"ר אלי גולשמידט
יש סעיף שנקרא תום לב בדרך מקובלת בניהול מו"מ סעיף 12 לחוק החוזים.

לשנות מצב תוך כדי מו"מ זה דבר פרובלמטי. אם יש הסכמה של הוועד, שהיא בעצם

הסכמה לקבל את עניין השער שאתם מציגים, אני מציע שבשבוע שבועיים הקרובים לא

תעשה שום פעולה חד צדדית של אף אחד מהצדדים וישבו למו"מ . אם העניין יקלע פעם

נוספת למשבר אני מוכן להעמיד לשירות העניין את שירותי ועדת הכלכלה יחד עם יושב

ראש האגף לאיגוד מקצועי. אם העניין נקלע למשבר ואין התקדמות, אז לפני שמבוצע

איזה שהוא צעד חד צדדי, נחזור לוועדת הכלכלה לקיים מפגש נוסף. את המיצוי של

המו"מ יש לבצע ללא צעדים חד צדדיים שמשנים את המצב הקיים.
עמיעד כהן
כדי להפעיל את המפעל נדרשים כמה מיליוני דולרים. התמונה היא לא מציאותית.

אנחנו מפעילים את המפעל והמו"מ מתגלגל והצד השני לא מרוצה מהמו"מ והוא נוקט

בעיצומים קשים מאוד, מה עושים אז עם המיליונים שהפסדנו?

היו"ר אלי גולשמידט;

הנוסחה היא איננה נוסחה משפטית, היא איננה נוסחה שיש נגדה סנקציות, איננה

נוסחה שהיא אכיפה בבית משפט, איננה נוסחה של עורכי דין, אלא היא נוסחה שמבטאת

אווירה ברוח הכללית של הדברים. זהו נסיון אחרון לקיים איזה שהוא מהלך של רצון

טוב בין הצדדים. אני מעמיד את הוועדה לרשות כל צד שיחשוב שיש בעיה, ואני בטווח

של 48 שעות אכנס את הוועדה. האם זה מקובל עליכם?
עמיעד כהן
זה לא משפטי. אני לא יודע מה יקומם את הצד השני?
היו"ר אלי גולשמידט
בכל רגע שיש תחושת התקוממות, תפנו אלי לכנס את ועדת הכלכלה.

צבי הנדל;

יש חשדנות הדדית טבעית מובנת גם בצד של ההנהלה.
עמיעד כהן
אנחנו מנהלים מו"מ על צו בית המשפט. אין לי חשדנות, אני רק רציתי לבדוק

משפטית אם עוד שבועיים המו"מ יתפוצץ האם משפטית הצו עדיין יהיה בתוקף.
צבי הנדל
אתם חייבים להתיישב ליד שולחן המו"מ כי יש הרבה משקעים והמון מידע שהודלף

לכם על ידי עתונאים.
דוד רביב
בעשר השנים האחרונות כששני הצדדים עבדו ביחד, יצא דבר מאוד יפה.
היו"ר אלי גולשמידט
אי אפשר לנקוט בהליכי ביזיון נגד הסיכום שלי, ואי אפשר ללכת לאכוף אותו

בהליכים משפטיים, זה סיכום שמבטא הסכמה מוסרית כלפי העובדים וכלפי ההנהלה

בנוכחות יושב ראש האגף המקצועי. אנחנו עומדים לרשותכם. כאשר תחודש העבודה

במפעל אני מבקש שתזמינו אותנו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים