ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/11/1996

הודעת היושב-ראש; החלת רציפות דיון בהצעת חוק שירותי תובלה. התשנ"ו-1996 (של חה"כ פיני בדש); הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 41), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 3

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. טי בכסלו התשנ"ז (20 בנובמבר 1996). שעת 00;09
נכחו
חברי הוועדה: אלי גולדשמידט - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

צבי הנדל

אברהם יחזקאל

אברהם פורז

שלום שמחון
מוזמנים
עו"ד גלעד אמוזג - משרד האוצר

עו"ד דיאנה ירום - משרד האוצר

דני רייס - ממונה בטיחות ארצי, מע"צ, משי התשתיות

שרה גרינברג - יועצת משפטית, מע"צ, משרד התשתיות

עו"ד אילנה מישר - המחלקה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד שרונה צירין - משרד הבריאות

רות בן-ברוך - עוזרת לשר התחבורה

עמוס להבי - יועץ משפטי, משרד התחבורה

אלי אביר - לשבה משפטית, משרד התחבורה

אבישי מיכאלי - אגף התעבורה, משרד התחבורה

רונית זמיר - משרד המשפטים

לבנת משיח - משרד המשפטים

יפעת רווה - משרד המשפטים

טילדה מיכאלי - מחלקת תנועה, המטה הארצי, המשרד

לביטחון פנים

אלינוער מזוז - יעוץ משפטי, המטה הארצי, המשרד לביטחון

פנים

מיכה גולד - יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה

יוסי ריבלין - איגוד קציני בטיחות בתעבורה

מנשה הדד - יו"ר מועצת המובילים

דוד כוכבא - מועצת המובילים

עו"ד רבקה בן-יששכר - לשכת עורכי הדין
הי ועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הודעת היושב-ראש.

2. החלת רציפות דיון בהצעת חוק שירותי הובלה, התשנ"ו-1996

(של חה"כ פיני בדש).

3. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 41), התשנ"ו-1996.הודעת היושב-ראש
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש להודיע הודעה.

"לכבוד חברי ועדת הכלכלה, שלום רב,

אני מתכבד להודיעכם כי החלטתי לבקש מהוועדה להעביר לחבר הכנסת אברהם

פורז את תפקיד ראש הוועדה בכל הקשור לטיפול בנושא הרפורמה במשק הדלק. חבר

הכנסת פורז הביע את הסכמתו לכך.

הגעתי להחלטתי לאחר התלבטויות רבות, וזאת מהטעמים הבאים:

ו. אני חבר קיבוץ ולקיבוצים, או למרביתם, באמצעות ארגוני הקניות

הקיבוציים, יש חלק בבעלות באחת מחברות הדלק.

2. עניינה של הרפורמה במשק הדלק הינו בראש ובראשונה הגברת התחרות בענף

כדי לייעל ולשפר את השירות והמוצר ולהוזילם.

3. עם זאת, מסתבר שקיים קונפליקט קשה בין חברות הדלק ה"וותיקות"

ל"חדשות" בכל הנוגע לסוגיה זו.

4. אני משוכנע בלב שלם שבאופן פורמלי ומהותי כאחד אין כל ניגוד אינטרסים

בין כהונתי כיושב-ראש ועדת הכנסת המטפלת בעניין הרפורמה במשק הדלק לבין

היותי חבר באחד הקיבוצים הרבים, שהם בעלי זיקה קניינית לאחת מחברות הדלק.

אני משוכנע בנוסף שטיפולי בנושא יהיה נקי מכל פניות ואובייקטיבי על-פי מיטב

מצפוני כחבר כנסת וכיושב-ראש הוועדה.

5. עם זאת, נוכח קיומו של הקונפליקט האמור בין חברות הדלק, וכדי למנוע

לזות שפתיים בקשר לניגוד עניינים אפשרי, החלטתי להימנע מלשבת בראש הוועדה

ולהשתתף בדיוניה ובהצבעותיה בעת שתדון בנושא זה.

6. אני מבקש ממכם לאשר את בקשתי זו.

בברכה, חבר הכנסת אלי גולדשמידט

יושב-ראש ועדת הכלכלה"
אתי בנדלר
עקרונית כיושב-ראש הוועדה אתה רשאי למנות מעת לעת ממלא מקום. כעת אתה

מבקש מחבר הכנסת פורז למלא את מקומך בנושא זה ואם הוא נענה אתה מודיע על כך

לוועדה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אם כך, זו הודעה על דרך הבקשה, או בקשה על דרך ההודעה.

הצבעה - על בקשת היושב-ראש

בעד -

נגד - אין

הבקשה אושרה.

אני לא יודע אם זה בדרך של בקשה או בדרך של הודעה, בכל מקרה, גם אם זה

בדרך של בקשה, חברי הוועדה הנוכחים הביעו את הסכמתם לכך.החלת רציפות דיון בהצעת חוק שירותי תובלה. התשנ"ו-1996 (של חה"כ פיני בדש)

יש לנו שני נושאים על סדר היום. הראשון הוא דיון בההלת רציפות לגבי הצעת

חוק שירותי חובלה, התשנ"ו-1996, של חבר הכנסת פיני בדש, שעברה קריאה ראשונה

בכנסת הקודמת. חבר הכנסת בדש עדיין לא הגיע וזה חבל, כי הוא זה שצריך להציג

את החוק.

אני רוצה לשאול את נציגי מע"צ: לצערנו אנחנו שומעים מידי פעם על תופעה

טראגית שחוזרת על עצמה, על תאונות מאוד קטלניות בכביש מסי 70, על-יד צומת

פרדיס. אני מבקש לדעת מה אתם עושים בעניין הזה. אם אתם לא יכולים לענות לי

כרגע אז אני מבקש לקבל תשובה בהמשך.
שרה גרינברג
אנחנו ניבדוק את הדבר עם האנשים שיכולים לענות על השאלה הזאת.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש להבהיר להנהלת מע"צ ולמשרד התחבורה, ואני מניח שחבר הכנסת אבי

יחזקאל מצטרף לפניה הזו, אני חושב שצריך מיידית להרחיב שם את הצומת כיוון

שכנראה חלק מהתאונות שקרו שם נבעו מכך שהכביש באיזור הזה הוא לא כביש

דו-מסלולי. אני חושב שאי אפשר לעבור על כך לסדר היום. אני לא יודע באיזה

מקום זה עומד בסדר העדיפויות של מע"צ, אני מניח ומקווה שיש תיכנון כי זה

בכל זאת עורק ראשי לצפון. אני מאוד מבקש שתטפלו בזה ואני מבקש שהוועדה תקבל

תשובה בתוך שבוע ימים. תודה.

אתי בנדלר;

יש לנו בעיה מכיוון שחבר הכנסת פיני בדש צריך להציג את הסיבה שבגינה הוא

רוצה להחיל את הרציפות על הצעת החוק שלו והוא עדיין לא הגיע.
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו הרי לא נתעמק בחוק כי אנחנו כרגע דנים בשאלה של החלת רציפות ולא

נכנסים לגוף ההצעה להכנתה לקריאה שניה ושלישית. אני אקרא לפרוטוקול את דברי

חחסבר לחוק.

"מטרתה של הצעת חוק זו היא לחייב רשיון לענף ההפעלה של הובלה במשאית

במדינת ישראל. נושא זה חייב להיות מוסדר בחקיקה ראשית, כדי להבטיח התאמתו
לחוק-יסוד
חופש העיסוק. כיום, נושא המשאיות ונהגיהן, גוברות ההובלה וההסעה

וקציני הבטיחות פרוץ, וכל בעל עסק של משאיות עושה כרצונו, כך שבפועל ניתן

לראות משאיות כבדות הנהוגות בידי נהגים אשר נמצאים ליד ההגה 26-16 שעות

רצופות, העמסת יתר של המשאיות, נסיעה ללא טסטים במשאית שאינה מתוחזקת כראוי

ונסיעה עם רשיונות לא בתוקף הן של הנהג והן של המשאית. מוצע להסדיר את כל

נושא המשאיות, האוטובוסים ונהגיהם, על מנת לשים קץ למצב הבלתי נסבל הקיים

היום בתחום זח בכבישים."

היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד אתי בנדלר, הסבה את תשומת ליבנו לכך

שב-28.2 חיח דיון בוועדה. אני מבין שמשרד התחבורה ומשרד המשפטים לא כל כך

אהבו את הצורה שהצעת החוק הזו נוסחה. עם זאת, נאמר אז על-ידי גברת רונית
זמיר (וכך זח מופיע בפרוטוקול)
"כדי שהדברים ייעשו בצורה יסודית אני מציעה

שנכין במשותף, יחד עם משרד התחבורה, הצעת חוק שתוגש על-ידי הממשלה. ההצעה

תוגש בחודשים הקרובים, ולא בעוד 3 שנים. אני חושבת שהיוזמה של חבר הכנסת

פיני בדש חיתה נכונה אבל הצעת החוק הזאת לא מספיקה". הצעת החוק של חבר

הכנסת בדש עברה בקריאה ראשונה אבל אתם אמרתם שזה לא ניראה לכם ואתם תכינו

הצעת חוק אחרת תוך מספר חודשים. אני מבקש את תגובתך.
רונית זמיר
אני לא מפחדת מהציטוט הזוז. ההצעה הזאת עדיין לא נראית לי משני טעמים
עיקריים
קודם כל רובה ראוייה לחקיקת-משנה, כלומר יש שם המון סעיפים

קטנטנים שלא ראויים להקיקה ראשית ומקומם לא כאן. לצורך זה די לנו במספר

סעיפי הסמכה להקיקה ראשית. דבר שני, ההצעה כלשונה פוגעת בחוק-יסוד: חופש

העיסוק, למרות שבדברי ההסבר נאמר שצריך חקיקה ראשית כדי שזה לא יפגע, וזאת

משום שהיא נותנת למפקח על התעבורה שיקול דעת כלתי מוגבל וגם לא נותנת לו

שום קריטריונים כיצד להפעיל את שיקול הדעת הזה.

במהלך החודשים שעברו מאז הדיון ההוא בוועדת הכלכלה קיימנו כמה ישיבות עם

הלשכה המשפטית של משרד התחבורה ולדעתי בימים הקרובים יופץ תסקיר חוק בנושא

הזה, שי יסדיר את הנושא הזה בצורה הרבה יותר מוצלחת. התסקיר כבר מוכן ועכשיו

הוא מחכה לאישורו של השר.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה היתה עמדת השר לגבי רציפות?
אתי בנדלר
הממשלה התנגדה להחלת רציפות.
רונית זמיר
י ושב-ראש הוועדה הקודם, מר צחי הנגבי, מאוד התלבט בנושא הזה ואמר

שהוועדה תעביר את זה רק כדי לאפשר החלת רציפות. לדעתי הוועדה רצתה לדרבן

אותנו לעבוד.
היו"ר אלי גולדשמידט
אבל זה לא עזר, הרי בחודש פברואר אמרו שבתוך מספר חודשים תובא הצעת חוק

ממשלתית ואנחנו כבר בחודש נובמבר.
רונית זמיר
לא יכלנו להעביר הצעת חוק בתקופה הזאת כי רוב הזמן היתה פגרה בכנסת.
אתי בנדלר
אבל יכלתם לזרז את ההליכים הפנימיים בממשלה. הערת בעצם שתי הערות

מהותיות וייתכן מאוד ששתיהן מקובלות עלי. כזכור לכם, הדיון בהצעת החוק הזאת

בוועדת הכלכלה בשלהי הכנסת ה-13 נעשה בצורה די מהירה, ללא התעמקות בסעיפי

החוק ולמעשה אפילו לא הספקנו לקרוא את סעיפי החוק אלא התבקשו באופן כללי

הערות מאוד כלליות עקרוניות לפרקים שבסעיפי הצעת החוק. לכולנו היה ברור

שהצעת החוק איננה יכולה לעבור בנוסח הזה לקריאה שניה ושלישית. זה היה בעצם

מהלך טקטי כדי לאפשר לכנסת ה-14 להחיל את רציפות הדיון על הצעת החוק ואז

להתחיל בדיון יסודי בסעיפי הצעת החוק, להשמיט, להוסיף, לשנות וכיוצא בזה.

אשר על כן, אם כבר ברור לכם מה הממשלה רוצה ומהם העקרונות, מדוע אי אפשר

להחיל את רציפות הדיון על הצעת החוק הזאת? אם המליאה תאשר את החלת הרציפות

על הצעת החוק, כשהוועדה תתחיל לדון בהצעת החוק היא תישמע את ההערות שלכם,

נדון בכל בייחד ונתקן ונשנה בהתאם. מה המניעה לעשות את הדברים בצורה כזאת?
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רוצה להוסיף עוד משהו לדברים של היועצת המשפטית. בהנחה שבאמת תסקיר

הצעת החוק הזה מוכן, אנחנו יודעים שכאשר הממשלה רוצה היא יודעת להעביר

חוקים בכנסת במהירות רבה, וגם לפטור מחובת הנחה. אני משוכנע שאם תעבדו מהראז סביר להניח שהצעת החוק הממשלתית, ואני מניח שהיא תעבור בקריאה ראשונה,

תגיע לוועדה הזו פחות או יותר במקביל להתחלת הדיון בהצעת החוק של חבר הבנסת

בדש. בהנחה שהחוק הזה יקבל רציפות ואם אנחנו נישמע ממכם שאתם כבר מביאים את

זה אז אני אחכה עוד שבוע או שבועיים ואז נביא את שתי ההצעות, גם של חבר

הכנסת פיני בדש וגם שלכם. אני גם יכול להתאים את זה, אלא אם תחיה פה דחיה

בלתי סבירה מצידכם. אם מדובר על דחיה של מספר שבועות אז אנחנו נתחיל לקיים

את הדיון. הוועדה יכולה להחליט על איחוד, ובכנסת הקודמת הרבה מאוד הצעות

חוק פרטיות התאחדו עם הצעות חוק של הממשלה. הרי בבסיס הרעיון מוסכם על כולם

ויש ויכוחים רק לגבי הצורה, האם זה צריך להיעשות בתקנות משנה או לא.
רונית זמיר
למרות שבאופן תיאורטי ההצעה שלך נראית, מבחינה מעשית היא לא נראית לי

מאחר שבהצעה של חבר הכנסת בדש אני לא רואה בכלל מה אפשר לתקן. דומני שצריך

לתקן הכל מהתחלה, זה לא איזה נייר עבודה שאני יכולה על בסיסו להתחיל לעבוד.
היו"ר אלי גולדשמידט
אז תבואו בדברים עם חבר הכנסת בדש. כאשר חבר כנסת מגיש הצעת חוק זה אומר

שהוא רוצה לטפל בנושא מסויים ולקדם אותו. אם אחרי זה הוא צריך לשנות חלקים

מסויימים בחוק, הוא יכול לעשות את זה.
רונית זמיר
צריך לשנות את כל הצעת החוק, לא חלקים ממנה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני חושב שצריך להחיל רציפות על כל הצעת חוק. אני חושב שלא צריך לעניין

את אף אחד איך זה עבר ומה כתוב בפרוטוקול, ברגע שהכנסת נתנה תמיכה בקריאה

ראשונה בכך היא אמרה שהצעת החוק הזו ראוייה לדיון. העובדה שהיו בחירות

באמצע זה טעם פרוצדורלי טכני לחלוטין שבשמו כעת קיים עניין הרציפות. אם זה

היה תלוי בי, אני בכלל הייתי מבטל את הצורך להחיל רציפות על הצעות חוק

שעברו קריאה ראשונה. אני חושב שצריך שתהיה המשכיות. לדעתי צריך להיות טעם

מאוד מאוד יוצא דופן על מנת שלא להחיל רציפות על הדיון בהצעת חוק.
אתי בנדלר
כיוון שהבר הכנסת פיני בדש איננו אז אני מרשה לעצמי לעיין בפרוטוקול

ישיבת הוועדה מה-28.2.96 ולצטט מדבריו. אומר חבר הכנסת פיני בדש בתשובה
להערה של אחת הדוברות
"אני מסכים איתך שהחוק לא מושלם ושצריך ללטש אותו-

הוא הבסיס שעליו ניבנה את הרעיון המרכזי. כדי לא להרוג את החוק נעביר אותו

בקריאה ראשונה ובקדנציה הבאה נביא אותו לדיון מעמיק יותר כדי להביא חוק

מושלם לקריאה שניה ושלישית". למרות שאינני דוברת שלו ובכנסת הזאת לא החלפתי

איתו אף מילה בקשר להצעת החוק הזאת, אני מרשה לעצמי להניח שהוא יהיה מוכן

לשינוי יסודי בהצעת החוק במידה והדיונים יעלו שיש צורך לעשות את זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
עכשיו העניין נתון ביידיה של ועדת הכלכלה ואנחנו נהיה פתוחים לעניין הזה

באופן מלא. אני חושב שזה יהיה לא אלגנטי ואני חושב שזה גם לא יהיה חכם

ציבורית לעמוד מעל דוכן הכנסת ולהגיד בשם הממשלה שהיא מתנגדת להחלת הרציפות

על הצעת חוק שבאה להסדיר נושא של משאיות. בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, של

תאונות דרכים קשות, למה הממשלה צריכה את זה? איזה נזק ייגרם לממשלה אם תחול

רציפות על הצעת החוק? מה גם שאתם ממילא מגישים הצעת חוק. בכנסת הקודמת

הממשלה הגישה הצעת חוק בנושא כביש חוצה ישראל ואילו אני הגשתי הצעת חוק

פרטית שלי באותו נושא, שהיתה ההיפך הגמור מהצעת החוק הממשלתית, והגעתי

להסכמה עם שר האוצר שהממשלה תיתמוך בעניין. הצעת החוק שלי והצעת החוקהממשלתית הגיעו יהד לוועדת הכספים ומטבע הדברים הצעת החוק הממשלתית "רצה"

קדימה ופרמטרים מסויימים מתוך הצעת ההוק הפרטית שלי הוכנסו לתוך הצעת החוק

הממשלתית, ולא קרה שום דבר וכולם יצאו מבסוטים.

רונית זמיר;

במקרה הזה זה לא ייקרה.
אתי בנדלר
אינני מכירה את העקרונות שאתם גיבשתם בטיוטת הצעת תסקיר (שאני מבינה שזה

מה שיש כרגע מטעמכם). יתכן שאתם למשל לא ראיתם לנכון להסדיר נושא מסויים

שחבר הכנסת פיני בדש סבר שכן יש להסדירו או שהוועדה תסבור, בדיונים שלה,

שנכון יהיה להסדיר את אותו נושא. הרי אם על הצעת החוק הזאת לא יוחל רציפות

הדיון, משהוועדה תירצה להעלות את זה בעקבות הצעתו של חבר הכנסת פיני בדש

כולם יודעים שאתם תיטענו שזה נושא חדש. זו הדרך היחידה לשריין לוועדה את

האפשרות להסדיר גם נושאים שאולי הממשלה, בהצעת התקיר או בהצעת החוק שהיא

תכין, לא תחיל. כלומר יש כאן גם טעם פרקטי, מעבר להיגיינה שאתה דיברת עליה.
אבי יחזקאל
אני לא יודע אם כדאי כל הזמן להיות מאובנים בטיעונים פורמליסטיים. יש

כאן סוגיה מציקה ובעייתית ואני מציע להתקדם כדי לקדם את החוק. אני מציע

שתיקחו פרק זמן לאישור, תביאו את ההצעה ונריץ אותה בכנסת. זה שתמשיכי לטעון

ששתי ההצעות שונות בתכלית השינוי זה לא יפתור את הבעיה. יש שתי אפשרויות:

או שנדון בשתי הצעות החוק; או שנדון רק בחצעת החוק של חבר חכנסת בדש. יש

נייר עמדה שלכם על הצעת החוק, יש לכם את תסקיר החוק ותהיה לכם גם הצעת

החוק. אני מציע שתביאו אותה. אם זה אומר המתנה של מספר ימים ואולי שבועות,

אז בסדר, אבל אם זה אומר השהיה כדי להמשיך להשהות, לא נקבל את זה.
רונית זמיר
אנחנו בוודאי לא רוצים להשהות. היוזמה הזאת היא ברוכה אבל הביטוי המעשי

שלה, לא טוב.
היו"ר אלי גולדשמידט
יש לי תחושה שיש רוב בוועדה כרגע להחיל רציפות על הצעת החוק. אני מנסה

שבהודעה לעיתונות שתצא מהוועדה לא ייאמר שהממשלה התנגדה לזה, כי אני חושב

שזה לא טוב לממשלה. אני מנסה לעזור לממשלה לא להתבזות.
רונית זמיר
אנחנו באים לפה עם עמדה מקצועית.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני יודע את זה אבל אני מנסה לעזור לממשלה ברמה הציבורית כי אחרת אנחנו

נצטרך להגיד שהממשלה התנגדה וחברי הכנסת החליטו. אתם רוצים שכך זה יהיה?

תחשבו על זה.
אתי בנדלר
השאלה היא האם יש לכם סמכות בכלל לסטות מעמדת ועדת השרים. אולי כדאי

שתתייעצו. תיקחו בחשבון את הצהרות יושב-ראש הוועדה, אלי גולדשמידט, חבר

הכנסת אבי יחזקאל, וגם אני כיועצת משפטית של הוועדה, שהוועדה תעשה הכל כדי

שההסדר שייקבע בסופו של דבר בחוק יהיה טוב וראוי. ברור שבנסיבות כאלה

לנציגי הממשלה יש הרבה מה לומר, זאת אומרת זה לא שהולכים על הצעת החוק שלחבר הכנסת פיני בדש כפי שהיא עם שינויים קלים. הוועדה תעשה הכל כדי להכין

הצעת חוק ראוייה בסופו של דבר לקריאה שניה ושלישית.
רונית זמיר
יכול להיות שחבר הכנסת בדש יוותר על הצעתו אחרי שהוא יקרא את הצעתנו.
אתי בנדלר
אם הוא ירצה לאמץ את הצעתכם אז אפשר יהיה למזג את ההצעות.
היו"ר אלי גולדשמידט
בפברואר כולם אמרו שאנחנו מודעים לכך שהצעת החוק איננה מושלמת ושיש בה

בעיות אך הוועדה החליטה להביא את זה לקריאה ראשונה על מנת להכשיר את ההצעה

לרציפות לכנסת הבאה. עכשיו נושא הרציפות אכן הגיע.
עמוס להבי
למעשה זה כבר יצא מיידיו של חבר הכנסת פיני בדש ופורמלית הצעת החוק

נמצאת בידיה של ועדת הכלכלה כעת. במידה שהוועדה תחליט כך, צריך להביא

בחשבון שלוקח זמן מה לטפל בתסקיר חוק, להפיץ אותו לכל הגורמים, למשרדי

הממשלה וכדומה, ורק אחר-כך זה מגיע לוועדה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אתמול דנו על הצעת חוק אחרת, שהיתה מאוד לרוחה של הממשלה, ואז התסקיר

הלך מהר מאוד, הלך מהר מאוד להביא את זה למליאה, הלך מהר מאוד להביא את זה

לקריאה ראשונה, הכל הלך מאוד מהר. אני לא מרגיש שאני צריך להיות פה מעין

מטיף בשער על תאונות הדרכים, אתה אהראי ואני משוכנע שאיכפת לך נושא תאונות

הדרכים לא פחות מאשר לי. אני לא מוכן על העניין הזה לבזבז זמן. יש גם

ביקורת ציבורית צודקת על העניין הזה. בחודש פברואר אמרו שבתוך מספר חודשים

זה יהיה מוכן ואי אפשר לבוא באמצע נובמבר, 3 חודשים אחרי שהכנסת החדשה

התכנסה, ולהגיד שהנה מייד התסקיר יהיה מוכן. אם הוא מוכן אז למה הוא לא

הופץ עד עכשיו?
עמוס להבי
בגלל שהוא הוגש לאישור השר.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני לא יודע מי עובד לאט במערכת הזו אבל זה לא בסדר. אני אהיה מוכן

להמתין כשבועיים לקבלת הצעת החוק הממשלתית אבל לא מעבר לזה. אם עכשיו

הסיפור של הצעת החוק הממשלתית יתמהמה וייקח למעלה מחודשיים אז אני אתחיל

לדון בוועדה בהצעת החוק של פיני בדש, אם הכנסת תאשר רציפות. אבל אם תבואו

ותגידו לוועדה שתוך חודש ימים זה ייעלה בקריאה ראשונה, אני אעכב את זה.

בסדר?
אברהם פורז
אם אתם בעד הרעיון אז תבואו לפה ונשפר אותו. לפעמים משרד ממשלתי או שר

שתקוע עם איזה בעיה - כי זה לא מסכים והאוצר לא מסכים והאחר לא מסכים - בא

לחבר כנסת ואומר לו "תגיש אתה הצעת חוק פרטית ואני אשתדל שלא יתנגדו לזה

וכשזה יגיע לוועדה אנחנו יחד נעשה עם זה משהו". זה קורה הרבה מאוד פעמים.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני סיימתי את נסיונותי לשכנע אתכם. ועדת הכלכלה מאשרת את הנושא של

הרציפות. הממשלה תודיע עד מועד הדיון ברציפות על עמדתה.
אתי בנדלר
הפרוצדורה היא שאם הוועדה מהליטה שהיא רוצה לההיל את רציפות הדיון על

הצעת החוק היא מודיעה על כך למליאה - אני אכין את נוסח ההודעה - ורשאית

הממשלה או כל סיעה תוך שבועיים להודיע למליאה שהיא מבקשת שדין הרציפות לא

יחול.
היו"ר אלי גולדשמידט
ועדת הכלכלה החליטה לבקש מהכנסת להחיל רציפות על הצעת חוק שירותי הובלה,

התשנ"ו-1996.

אני פונה לממשלה, כיוון שיש לה אפשרות לשנות את עמדתה, כפי שבאה לידי

ביטוי בהחלטת ועדת השרים לחקיקה, בבקשה לשקול את עמדתה פעם נוספת, על רקע

הדברים שנאמרו בוועדה, ולהודיע לכנסת שהיא לא מתנגדת להחלת הרציפות.

(הישיבה הופסקה בין השעה 09:35 ל-10:00)הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 41). התשנ"ו-1996

היו"ר אלי גולדשמידט;

כזכור, ועדת הכלכלה הציעה לכנסת להלק את החוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי

41), התשנ"ו-1996, והמליאה, בישיבתה ביום 13.8.96, החליטה לחלק את החוק.

אותו חלק, שהוועדה השלימה טיפולה בו, עלה לקריאה שניה ושלישית והתקבל כחוק

באותו יום (13.8.96). עתה מכינה הוועדה לקריאה שניה ושלישית את הסעיפים

מהצעת החוק, שהיא לא הספיקה להשלים את דיוניה בהם. מדובר על סעיפים 2, 5

ו-8 להצעת החוק. אנחנו נעבור סעיף, סעיף.
אתי בנדלר
סעיף 2 - האמור באותו סעיף של החוק העיקרי יסומן כפיסקה (1) ומוסיפים

עוד פיסקה.
היו"ר אלי גולדשמידט
הניסוח איננו נכון. צריך לומר "סעיף 27ב לפקודה יסומן (א)".
אתי בנדלר
לא, זו הטכניקה לניסוח בהצעות חוק.
היו"ר אלי גולדשמידט
"(1) האמור בו יסומן (א) ואחרי "העמידו או החנהו כאמור" יבוא "או אם

הוכיח למי מסר את החזקה ברכב;" " - אני חושב שזה ברור.
אתי בנדלר
אני אקרא את נוסח הסעיף הקיים היום ואציג איפה התעוררה בעיה. סעיף 27ב

רבתי לפקודה בנוסחו היום - שדן באחריות בעל הרכב - קובע לאמור: "נעשתה

עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה, או

כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי

העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב והעמידו או החנהו כאמור, או הוכח שהרכב

נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו". בסעיף הזה יש למעשה חזקה שבעל הרכב -

ובהתאם לסעיף 1 לפקודה מספר אנשים יכולים להיות מוגדרים כ"בעל הרכב" - הוא

אחראי לביצוע עבירה שנעשתה ברכב אלא אם כן הוא משתחרר מהחזקה הזאת. בהתאם

לנוסח הקיים הוא יכול להשתחרר ממנה רק אם הוא הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או

החנהו, או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, דהיינו הרכב נגנב.

בסעיף 2 להצעת החוק מאפשרים לו נסיבה נוספת להשתחרר מהחזקה הזאת. גם אם הוא

הוכיח למי הוא מסר את החזקה ברכב, כלומר גם אם הוא עצמו לא יודע מי נהג אבל

הוא יודע למי הוא מסר את הרכב, זו נסיבה נוספת שמאפשרת לו להשתחרר מהחזקה

האמורה באותו סעיף.

בפיסקה (2) מציעים להוסיף: "אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) הוכיח בעל

הרכב למי מסר את החזקה ברכב (להלן- המחזיק) תחול החזקה האמורה בסעיף קטן

(א) על המחזיק." " בישיבת הוועדה התעוררה שאלה בפיסקה הזאת לגבי מחזיק

ומחזיק-מישנה. הוועדה סברה שיהיה נכון שגם למחזיק תהיה אפשרות להעביר את

החזקה למחזיק-מישנה.
היו"ר אלי גולדשמידט
זה אגב אופייני למיקרים שהרכב רשום על שם חברה והוא באופן קבוע נמצא אצל

אדם מסויים שבאופן חד-פעמי נתן את הרכב למישהו אחר.
אתי ב נדלה
בהתאם למוצע כרגע "מחזיק" זה רק מי שקיבל את החזקה ברכב מהבעלים והשרשרת

הזאת לא יכולה להמשיך לחול הלאה, דהיינו המחזיק איננו יכול להעביר את החזקה

למחזיק ארור כי אז הוא לא נחשב למחזיק.

אני נפגשתי עם נציגי משרד המשפטים, משרד התעבורה והמשרד לביטחון פנים
ואנחנו מציעים לוועדה את הנוסח הבא
בפיסקת (1), בסופה, אחרי מה שכתוב בנוסח הכחול, יבוא "(להלן - המחזיק)".

דהיינו, "האמור בו יסומן (א) ואחרי "העמידו או החנהו כאמור" יבוא "או אם

הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן - המחזיק);" ".

בפיסקה (2) בנוסח של סעיף קטן (ב) יחולו השינויים הבאים: "הוכיח בעל

הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק."

אנחנו מציעים להוסיף את סעיף קטן (ג), כדי להשלים את שרשרת החזקות, ולתת

אפשרות להעביר את החזקה הזאת למישהו אחר. "(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את

החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם".

בישיבת הוועדה שדנה בסעיף הזה ביקש חבר הכנסת פורז שגורמי הממשלה ישקלו

את המקרה של הגשת כתב אישום או ברירת קנס נגד הבעלים של הרכב, מאחר שבסעיף

1 לפקודת התעבורה "בעל" יכול להיות כל אחד מאלה. הוא הציע לגורמי הממשלה

לשקול ולהביא הצעה בפני הוועדה לגבי הסדר שבו ייפנו אל כל אחד מהבעלים, זאת

אומרת שרק אם הבעלים הראשון איננו רלוונטי אז יפנו לבעלים הבא וכך הלאה.

אני הבנתי, בפגישתי עם נציגי הממשלה, שהם דנו בהצעה הזאת והם הגיעו למסקנה

שלא ניתן לעשות את זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני רק רוצה לשאול מה תהיה הטכניקה הפרקטית. אם תגיע הודעה על כתב אישום

או ברירת קנס למיפעל או לחברה מסויימים, החברה תצטרך להופיע בבית-המשפט

ולהודיע בבית-המשפט שלא היא המחזיקה או שהיא תודיע את זה למשטרה?
רבקה בן-יששכר
היא מודיעה למשטרה.
היו"ר אלי גולדשמידט
הצבעה על סעיף 2

בעד - 1

נגד - אין

נמנעים - ו (חה"כ דהאמשה)

הסעיף אושר בנוסח כפי שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה.
אתי בנדלר
סעיף 5 - דן בתיקון סעיף 47 לפקודת התעבורה.

ברשותכם, אני אקרא קודם את סעיף 47 בנוסחו הקיים.

"(א) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם עבר לעיניו עבירה מן העבירות

המפורטות בתוספת הרביעית - התוספת הרביעית מונה עבירות חמורות למדי, כמו אי

ציות לרמזור, עקיפה מסוכנת, מהירות מופרזת - יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה

שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיוןנהיגה לתקופה של 30 יום מיום שנמסר לו הצו; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה

האמורה רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור דינו או עד שתבוטל הפסילה על

ידי בית המשפט."

סעיף קטן (א) בנוסחו היום מדבר על פסילה של 30 ימים, תמיד על-ידי קצין

משטרה, במקרה שלנגד עיניו של שוטר נעברה עבירה מהמנויות בתוספת הרביעית.

בסעיף קטן 47(ב) נאמר: "אירעה תאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש,

והיה לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח יסוד להאמין שיוגש אישום על

כך נגד בעל רשיון נהיגה המעורב בתאונה, רשאי הקצין, בצו, לפסול את בעל

רשיון הנהיגה מהחזיק בו לתקופה של 60 יום מיום מסירת הצו לבעל הרשיון; בית

המשפט המוסמך לדון בעבירה האמורה רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור דינו

או עד שתבוטל הפסילה על ידי בית המשפט."

כאן מדובר על פסילה של 60 ימים בהגדרה של קטגוריה יותר חמורה.

סעיף קטן 47(ג) הנוכחי אומר: "אירעה תאונה שבה נהרג אדם, והיה לקצין

משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח יסוד להאמין שיוגש אישום נגד נוהג רכב

המעורב בגרימת התאונה, יפסול קצין משטרה כאמור את האדם מהחזיק ברשיון

הנהיגה לתקופה של 90 יום מיום מסירת הצו לבעל הרשיון; בית המשפט המוסמך

לדון בעבירה האמורה רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור דינו או עד שתבוטל

הפסילה על ידי בית המשפט."

אנחנו רואים שהנוסח הנוכחי הוא מאוד מסורבל משום שיש אלמנטים משותפים

מאוד דומים בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג), רק שכל אחד מהם דן בדרגת חומרה

י ותר גבוהה.
נסים דהן
דרגת החומרה לא מצויינת במפורש אלא היא רק משתמעת מן הדברים.
אתי בנדלר
ההצעה שמונחת היום לפניכם מנסה להבהיר את הנוסח בצורה יותר טובה ונכונה.

אני אקרא את סעיף 5 להצעת החוק ואפנה את חברי הוועדה לאותם מקומות שבהם יש

שינויים מהותיים.

"בסעיף 47 לפקודה, סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) יסומנו כסדרם (י) ו-(יא)

ובמקום סעיפים קטנים (א) עד (ג) יבוא:"

אז קודם כל מחליפים את סעיפים קטנים (א) עד (ג) בסעיף 47 לפקודה, שאותם

קראתי, ומוסיפים גם הוראות נוספות, כפי שמייד אציג בפניכם.

"(א) בסעיף זה, "קצין משטרה" - קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה". - כדי שלא

יצטרכו כל פעם לחזור על הכל. אני אפנה את תשומת הלב לשינויים המהותיים,

ופחות לשינויים הטכניים.

"(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו"
נסים דהן
בחוק הקודם כתוב "אדם" ועכשיו כתוב "נהג".
היו"ר אלי גולדשמידט
על-פי שאלתו של חבר הכנסת דהן, כשכתוב "נהג" האם הכוונה למי שיש לו

רישיון נהיגה או למי שמבצע נהיגה בפועל על-פי ההגדרות הבסיסיות של פקודת

התעבורה? מיהו נהג?
אתי בנדלר
התשובה לכך טמונה בתוך נוסח הסעיף המוצע כי מדובר על עבירות בנהיגה.

"(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניה כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות

המפורטות בתוספת הרביעית, או כי אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל,

או ניזוק רכוש בשל עבירה שעבר הנהג, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו

אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו."

היום בנוסח הנוכחי לא היה ברור, או לא היתה סמכות חוקית מפורשת.
צבי הנדל
היה ברור שלא. היה כתוב "רק קצין" וזה הכל.
אתי בנדלר
לא היתה לו סמכות חוקית מפורשת ליטול ממנו מייד את רישיון הנהיגה ולדרוש

ממנו להילוות אל קצין משטרה. על מנת למנוע ספקות מעגנים את זה היום בצורה

מפורשת.
שלום שמחון
זה אומר שכל שוטר יכול לקחת רישיון נהיגה?
אתי בנדלר
רק בנסיבות שמנויות כאן, אבל לא לשלול רישיון. הפסילה הזמנית יכולה

להיעשות רק בדרך שנפרט בהמשך.

"(ג) נטל השוטר את רשיון הנהיגה כמפורט בסעיף קטן (ב), יתן לנהג אישור

על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים כמועד שיקבע, בפני קצין

משטרה לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו; דינו של אישור כאמור כדין

רשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה."

בישיבה הקודמת, כשהוועדה החלה לדון בעניין ולא סיימה את דיוניה, העלה

י ושב-ראש הוועדה ערעור על הנוסח האומר "דינו של אישור כאמור כדין רשיון

הנהיגה". הוא סבר שזה נוסח שאיננו נאה כשמדובר בחפץ, ברישיון, ולא לגבי אדם

וביקש מאיתנו למצוא נוסח תחליפי. הנוסח שאנחנו גיבשנו, אם הוועדה תאשר,
ייאמר
"אישור שניתן כאמור, יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל".
שלום שמחון
אם נותנים לו זימון ביד לבוא בתוך 3 ימים לקצין המשטרה, למה צריך לקחת

ממנו את הרישיון? מספיק שנותנים לו את הזימון.
היו"ר אלי גולדשמידט
תעלה את זה יותר מאוחר אחרי שעו"ד בנדלר תסיים להסביר את הקטע המשפטי כי

השאלה שלך נוגעת לעניין המהותי, האם בכלל לקבל את זה.
נסים דהן
אני מבין שהסעיף הזה בא כדי למנוע התחכמות של הנהג, שמא הנהג יחביא את

הרישיון ואחר-כך יוציא אותו ויימשיך לנהוג. אם זו הבעיה שהסעיף הזה בא

לפתור אז אני נגד.אתי בנדלר;

"(ד) לא מסר הנהג את רשיון הנהיגה שלו לשוטר לפי סעיף קטן (ב), רשאי

השוטר לתת לו זימון כאמור בסעיף קטן (ג)." כזכור בסופו של סעיף קטן (ב)

נאמר ש"השוטר רשאי לדרוש מהנהג או להילוות אליו אל קצין המשטרה או ליטול

ממנו את רשיון הנהיגה שלו". כאן סעיף קטן (ד) הוא בעצם יושלמה, הוא אומר שאם

הנהג לא מסר את רישיון הנהיגה שלו אז השוטר רשאי לתת לו זימון. כשנפגשתי עם

נציגי הממשלה אני סברתי שהנוסח הזה איננו ראוי, דהיינו "לא מסר הנהג את

רשיון הנהיגה שלו לשוטר", כי עלול פרשן דקדקן להבין שהנהג רשאי לסרב

להוראות השוטר. בעצם הטעם לסעיף הזה שמאפשר לא ליטול את רישיון הנהיגה הוא

שלא תמיד הנהג מצוייד ברשיון הנהיגה שלו. לפיכך אנחנו גיבשנו נוסח תחליפי

שאומר "לא נטל השוטר את רשיון הנהיגה, כמפורט בסעיף קטן (ב), רשאי השוטר

לתת לו זימון כאמור בסעיף קטן (ג)".
היו"ר אלי גולדשמידט
עכשיו עוברים לנושא אחר, לקצין המשטרה. אני מציע שנעצור פה ונדבר על

הנושא של השוטר. אני מציע שנציגי הממשלה יינמקו את ההיגיון העומד מאחורי

הסעיף הזה ואז חברי הכנסת יתייחסו. מה הביא אתכם לשנות את המצב?
טילדה מיכאלי
למעשה עד אשר הוגש בג"ץ ההסדר הזה היה נהוג במשטרת ישראל וכך אנחנו גם
פירשנו את הסעיף
בא שוטר, לוקח את הרישיון, מזמן את האיש לתחנת המשטרה,

ושם הקצין מחליט חאם לפסול את הרישיון. מאחר והקצין לא נמצא בשטח וכל

העבירות נעשות לעיניו של הסייר, הסייר הוא זה שמסביר אחר-כך לקצין מה היתה

העבירה והקצין מחליט בהתאם לחומרת העבירה. מאחר שלא ניתן לשים קצינים

בכבישים שייפסלו רשיונות - זה היה האידיאלי, שעל המקום הקצינים יוכלו לפסול

רישיונות - לפיכך יש את הבעיה הפרקטית, לקחת את זה לתחנת המשטרה לקצין. ככה

נהגנו כל הזמן עד שהיה בג"ץ ואז הפסקנו. הדבר הזה גורם לבעיות מאוד חמורות

כיוון שהיום אנחנו אומרים לאיש - תבוא בעוד כמה זמן למשטרה, אם הוא רוצה

הוא בא, אם הוא לא רוצה הוא לא בא. המצב קשה ביותר והרבה אנשים פשוט לא

מגיעים ואחר-כך אנחנו צריכים ללכת ולחפש אותם, לאתר אותם, להודיע להם ולתת

להם את הצו. פה אנחנו מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו, שהוא המצב הכי תקין.

אנחנו תופסים את האיש, אומרים לו שעליו להגיע בתוך 3 ימים לתחנת המשטרה ושם

לקבל את החלטת הקצין ובמהירות הגדולה ביותר אנחנו יכולים לפסול לו את

הרישיון. וזשוב שזה יהיה מיידי, תוך 3 ימים לכל היותר, ולא שבועיים או חודש

לאחר מכן, כי אז כבר אין טעם לזה.
נסים דהן
אז בשביל מה צריך לקחת לו את הרישיון באותו רגע? הרי אתם מזמינים אותו

לעוד 3 ימים ואז מה שיוחלט, יוחלט. אתם חוששים שאולי הוא לא יבוא לתחנת

המשטרה אבל בזה שלקחתם לו את הרישיון לא מנעתם את זה. למה צריך לקחת לו את

הרישיון? למה צריך את ההשפלה הקטנה הזאת, לומר לאדם "תן לי את הרישיון"?
שלום שמחון
אני מתנגד לסעיף הזה, האומר שכל שוטר יוכל לקחת רישיון. היום, כשכל שוטר

יכול לקחת את הרישיון של נהג שנסע במהירות מופרזת ולהביא את זה לקצין שיוכל

להחליט האם זו עבירה שמחייבת שלילת רישיון, גם בזה המשטרה לא עומדת. בפועל

עוצר אותך שוטר, אומר לך שאתה צריך להגיע תוך 24 שעות להפקיד את הרישיון אך

מכיוון שהקצין, בגלל עיסוקיו הרבים, לא נמצא אז אומרים לך להניח את הרישיון

ונותנים לך פתק לבוא בעוד חודש. לצערי אלה דוגמאות אישיות. אתה מנסה להראות

לשוטר שעוצר אותך שאולי אתה מבין את החוק קצת יותר טוב ממנו ואז הוא מתחכם

ומחליט לקחת את הרישיון או להזמין אותך להפקיד את הרישיון. אם מזמנים את

הנהג להופיע בפני מישהו בתוך 3 ימים אז אין שום סיבה לקחת ממנו את הרישיון.

צריך להיות כתוב במפורש שתינתנה לנהג כל האפשרויות להגן על עצמו בפניהקצין. אני מתנגד לאפשרות לתת לכל שוטר שיקול דעת לקחת רישיונות.
צבי הנדל
הוויכוח הוא טכני לגמרי. כולם מסכימים שמותר לשוטר לזמן את הנהג אל

הקצין, שיישמע את דבריהם של הנהג ושל השוטר וי יחליט. אומרת נציגת המשטרה

שבאיקס אחוזים - ואפילו אם זה רק 20%, זה גם המון, וזה מטיל נטל עצום על

המשטרה - אנשים לא מגיעים ולך תחפש אותם עכשיו. נכון שחוקית אפשר לתפוס

אותו, הוא גר בעיר זו וזו ברחוב זה וזה אבל זה דורש המון התעסקות. השוטר לא

שולל לו את הרישיון, נשארת לו הסמכות לקרוא לקצין ובלבד שיהיה בטוח שאותו

נהג אכן יגיע לקצין. השוטר לוקח את הרישיון ונותן לנהג פתק שמאפשר לו

להמשיך לנהוג, אין לו שלילה. אני חושב שזה אקט טכני.
נסים דהן
לקיחת הרישיון לא תיפתור את הבעיה ולא תכריח אותו לבוא אל הקצין. הנהג

יכול לנסוע משם למשרד הרישוי ולהוציא מייד רישיון חדש.
שלום שמחון
לא כתוב פה שהוא יכול להמשיך לנהוג.
צבי הנדל
כן כתוב. בישיבה הקודמת דנו ארוכות בשאלה האם הנהג יכול להמשיך לנהוג או

לא. יש פה שני קצוות. הקצה האחד של האמון/ חוסר-אמון בשיקול הדעת של השוטר;

והקצה השני של האמון/ חוסר-אמון בנהג, האס הוא יגיע לקצין. אי אפשר לקבוע

כללים על-פי הגנב הגדול ביותר, שיילך ויוציא רישיון חדש ויירמה ואולי גם

ילך לבית דפוס ויוציא רישיון מזוייף. הלכו פה על אמצע מסויים, שסומכים על

השוטר אבל במידה מוגדרת מאוד וקובעים מה מותר לו לעשות ומח אסור לו, סומכים

על הנהג בצורה מוגדרת מאוד, ומכאן ואילך אין גבול לפיתוח הדימיון. אני חושב

שזה שילוב נכון וצריך לאשר את זה. כולנו בוכים, בעיקר כשזה מול תיקשורת,

בשביל למצוא חן, עד כמה האסון גדול ויש לנו סופרלטיבים בלתי רגילים, עד

שצריך לעשות משהו. כשצריך לעשות משהו אז כל אחד נזכר שבעצם גם הוא נהג

וחושש שמא השוטר יתפוס בסוף גם אותו. למרות שאני שור מועד, אני חושב שצריך

לעשות את זה. אני בעד שהחקיקה בענייני הנהיגה תהיה הרבה יותר רחבת-יד

(וכנ"ל גם לגבי מס הכנסה) אבל שהענישה תהיה מאוד מאוד מחמירה. אני חושב שזה

שמגבילים את הנהג למהירות מסויימת בכבישים מסויימים זה אסון והיום גם כאשר

תופסים אותו לא מענישים אותו בחומרה. עדיף שייתנו לנהוג כמו בני אדם, אין

מכונית שי יכולה לקרטע ברוב כבישי הארץ ב-80 קילומטר לשעה, אבל גם להגדיל את

העונשים. שהיו קובעים אפילו הגבלה של 100 קמ"ש במקום 80 קמ"ש אבל אז שיידע

הנהג שאם הוא עובר על החוק הוא יכול אפילו להיכנס לבית הכלא. תודה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני רוצה לתמוך בהצעת החוק המוצעת. אני לא מבין את דברי חבר הכנסת דהן,

עם כל הכבוד. אני חושב שהאקט הזה הוא נכון והוא במקום. נהג שעבר עבירה

חמורה צריך קצת להירגע, להתקרר, אז למה שיישאר עם הרישיון בכיס? הוא צריך

להתכונן לאפשרות שלא יהיה לו רישיון נהיגה. מה זה מזיק שנוטלים את זה ממנו?

במה עושים לו רע? נוטלים את הרישיון זמנית ל-3 ימים ואז הוא יישב עם הקצין,

ייטען בפניו ויינסה לשכנע אותו להחזיר לו את הרישיון, במידה והעבירה היא לא

כל כך חמורה. אדם שעשה עבירה כל כך חמורה, למה להשאיר לו את הרישיון בכיס?
שלום שמחון
אדם שעשה עבירה חמורה, שיישפט בבית משפט. שלא ייעשו סנקציה לפני שזה

מגיע לבית הדין.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אבל הוא צריך מייד להרגיש שהוא עשה משהו. אני גם לא מבין מה העוול הגדול

שניגרם לו בזה שלוקחים ממנו את הרישיון ל-3 ימים.
אתי בנדלר
הוא יכול בינתיים להמשיך לנהוג. הוא מקבל אישור מהשוטר וייראו את האישור

הזה כאילו היה רישיון הנהיגה. דרך אגב, זה עד למועד הזימון, לאו דווקא ל-3

ימים.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
יש לזה עוד יתרון. במידה והוא לא מגיע אחרי 3 ימים אז הפתק הזה כבר חסר

תוקף, אז הוא כבר חסר רישיון נהיגה. הסעיף הזה מאוד נכון.
אברהם יחזקאל
אני חושב שלא מדובר פה על עניין טכני אלא על עניין מהותי. אנחנו נמצאים

בתקופה של מלחמה בתאונות הדרכים ואני חושב שצריך לתת לשוטר בשטח את כל

הסמכויות ואפשרויות להגיב מיידית ולכן אני חושב שצריך לאמץ גם את העניין של

הקנסות. אותי מטריד העניין הזה של התהליך ההתפתחותי שנובע ממלחמה בנושא.

אני רוצה לשאול, האם ניתן את כל הקומפלקס הזה - של החמרה בענישה ותהליכים,

אולי בעייתיים, ששוטר לוקח ממך את הרישיון - האם ניתן בצורה כלשהי להגביל

את זה בפרקי זמן? אני לא יודע מהי הפרוצדורה.
אתי בנדלר
המחוקק יכול להגביל ולומר שתוקפו של סעיף 47 לפקודה הוא עד יום זה וזה.
אברהם יחזקאל
אני תומך בחוק. אני רק אומר שהייתי רוצה להוסיף הגבלה של זמן כלשהו, שנה

או שנתיים, וכעבור שנתיים, עוד בקדנציה הזאת, נשב וניראה מה התועלת שצמחה

מהדבר הזה.
אלינוער מזוז
אתה הצעת שהשוטר בעצמו יפסול את רישיון הנהיגה.
אברהם יחזקאל
לא כך אמרתי. אמרתי שברמה של המלחמה דהיום אני רוצה לתת לשוטר יותר

סמכויות, כפי שבאות לידי ביטוי כבר עכשיו.
היו"ר אלי גולדשמידט
מה שאני רוצה להגיד הוא לא עניינה של המשטרה. אני לא חושב שיש פה

מחלוקת, חוץ מאשר עם חבר הכנסת שמחון, ואת זה אנחנו ניפתור בהצבעה. אני

רוצה קצת להרחיב על מה שאמר חבר הכנסת אבי יחזקאל. יש לנו תחושה שהדבר הקל

ביותר במלחמה בתאונות הדרכים מבחינתו של משרד התחבורה זה להחמיר את היד על

הנהגים - בנושא של אכיפת הקנסות (ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את זה) ואם

נאשר את הנוסח הקיים אז אנחנו היום מחמירים גם לגבי נטילת רישיון. כל

הדברים האלה הם תהליכים לגיטימיים וחשובים במלחמה בתאונות הדרכים. אבל נדמה

לי שאנחנו צריכים להביע פה איזשהי מחאה מסויימת. קביעת הגבלה לשנה היא אולי

ביטוי למחאה או לדירבון. אנחנו רוצים שמשרד התחבורה יתן פיתרונות מניעתי ים

לבעיה של תאונות הדרכים, בנושא של תשתית לכבישים, בנושא של לימודי נהיגה,

בנושא של הכשרת מיגרשים ללומדי נהיגה. לבוא כל פעם ולהגיד - בואו נכביד אתהיד על הנהגים, גם זה פיתרון רלוונטי אבל נדמה לי שזהו הפיתרון הקל. לא

נפתח עכשיו את הוויכוח כי הישיבה מסתיימת כאן ואנחנו נמשיך את הדיון בשבוע

הבא. אני אקיים גם הצבעה בסעיף הזה בשבוע הבא. אני רוצה שתיקחו בחשבון את

הצעתו של חבר הכנסת אבי יחזקאל, שאני מצטרף אליה, ואולי גם יצטרפו אליה

חברי כנסת אחרים, להגביל את תחולת הסעיף הזה לשנה. נגיד את זה בצורה גלויה.

זה איזשהו ביטוי הצהרתי מסויים.
צבי הנדל
אני מצטרף לבקשה להגביל את תחולת הסעיף אבל לא לשנה, ל-30 שנה.
טילדה מיכאלי
אני רוצה להגיד שאנחנו מבקשים את התיקון הזה כבר שנתיים. אם אתם רוצים

להגביל לשנה, עד שזה יעבור כבר יצטרכו להאריך את זה. אני מציעה שזח יוגבל

לשנתיים.
אלי נוער מזוז
למה אתה חושב שהגבלת ההוראה הזאת - המתירה לשוטר לקחת את הרישיון בפועל

- לשנה-שנתיים תהיה סנקציה על משרד התחבורה? האם זה מה שי יגרום לו ללחץ

להשלים תשתיות?
שלום שמחון
את בעצמך אמרת כרגע שכל העניין הזה בא כדי למנוע אפשרות של בג"ץ.
רבקה בן-יששכר
העניין הזה הוא תולדה של בג"ץ, שקבע שאין סמכות ליטול רישיון על-ידי

שוטר.
היו"ר אלי גולדשמידט
תודה רבה. אתם שמעתם את הדברים. המגמה היא לאשר את הסעיף הזה. יש פה

הצעה להגביל את הסעיף לשנתיים ולראות הלאה מה יהיה, גם מבחינת הפרוצדורה

וגם מבחינת המחאה לגבי דחיית הטיפול בעניין. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים