ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/10/1996

מנהרות הכרמל - אישור תקופת חוזה הזיכיון, סכום האגרה המרבי והדרך לעדכונה - לפי סעיף 3 לחוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995

פרוטוקול

 
שם ועדה חוקה ומשפט

מ0י כנסת /V

מס' פרוטוקול 25(03-74)פרוטוקול

לא קיים

קוד המקור של הנתונים