ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/10/1996

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשנ"ו-1996; צו רשות שדות התעופה [מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (ת"א)] (תיקון) . התשנ"ו-1996; תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 בדבר הסמכת רשות הרישוי לתת מידע על זהות בעל רכב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 24

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט' בחשון התשנ"ז (22 באוקטובר 1996). שעה 00;12

נכחו;

חברי הוועדה; אלי גולדשמידט - היו"ר

נסים דהן

צבי הנדל

אברהם פורז

מוזמנים; נחום לנגנטל - מנכ"ל משרד התחבורה

רות בן-ברוך - עוזרת שר התחבורה

עדה וייס - יועצת משפטית, משרד התחבורה

גבריאלה רוזן - יועצת משפטית, משרד התחבורה

דוד ברטוב - משרד האוצר

ניר רז - משרד האוצר

דרורה ליפשיץ - משרד האוצר

משה לוי - י ו"ר כביש חוצה ישראל

ניצן יוצר - ראש אגף כלכלה וכספים, כביש חוצה ישראל

טלי ירושלמי - יועצת משפטית, כביש חוצה ישראל

דורון בלשה - מנכ"ל נתיבי איילון

יוסי לוי - יועץ משפטי, נתיבי איילון

עופר דפני - מנהל נתיבי כרמל

דורון נגיד - נתיבי כרמל

יהודה לנדאו - לשכת עורכי הדין

אריה לב - משרד הבטחון

רבקה פלוטקין - משרד הבטחון

דובה קרי - ראש חטיבת שרותים ונכסים, משרד הבטחון

יואב ליבנה - מי נהל התעופה האזרחית

אריה שחם - מ"מ היועץ המשפטי, רשות שדות התעופה

אורנה דויטש - יועצת משפטית, הרשות להגנת הצרכן

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; הילה לוי
סדר-היום
1. תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 בדבר הסמכת רשות הרישוי לתת

מידע על זהות בעל רכב.

2. צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון),

התשנ"ו-1996

3. צו רשות שדות התעופה [מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (ת"א) (תיקון),

התשנ"ו-19961. תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשנ"ו-1996 בדבר הסמכת רשות הרישוי לתת מידע על

זהות בעל רכב.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תקנות התעבורה, שינוי התוספת

החמישית לפקודה. גביית האגרה, שעליה בישר לנו אתמול שר התשתיות אריאל שרון,

מחייבת פניה למאגר מידע שמוחזק ע"י הגופים הרלוונטים לגבי שם בעל הרכב ומענו על

מנת שאפשר יהיה לשלוח את הודעת התשלום.

אי פורז ;

גם היום זאת אינפורמציה גלויה. אני יכול לפנות למשרד הרישוי ולקבל את הפרטים.

אי בנדלר;

אתה רשאי לפנות כעורך דין.

היו"ר אלי גולדשמ י דט;

התוספת החמישית כוללת ארבעה גופים שיכולים לקבל מידע: המועצה הלאומית למניעת

תאונות, אבנ"ר, חברות הביטוח ועורך דין המייצג לקוח לצורך עניין משפטי. כאן מוצע:

"להוסיף את מי שבידו זיכיון בר תוקף להפעלת כביש אגרה לפי חוק כביש אגרה, כביש

חוצה ישראל התשנ"ה-1995. או חוק כביש אגרה מנהרות הכרמל התשנ"ה-1995" . פרטי המידע

הם: שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו.
אי בנדלר
בפני הוועדה הונחו שלוש גירסאות של התקנות האלה והיום בבוקר הוכנה הגירסה

האחרונה. בגירסה זו יש שתי פיסקאות - שינוי כותרת השוליים והוספת סעיף 5 לתוספת

החמישית. אני אקרא ואומר מה המלצתי. "תיקון התוספת החמישית. 1. בתוספת החמישית

לפקודה (להלן - התוספת) - (1) במקום כותרת הטור השמאתי יבוא: "פרטי המידע אודות

רכב מסוים"; דהיינו, רוצים לשנות את שם הטור שמתייחס לכל ארבעת הגופים שמנויים
היום בתוספת. במקום המילים
"פרטי המידע שיימסר" מוצעות המילים: "פרטי המידע

אודות רכב מסוים". שוחחתי בנושא עם עו"ד עדה וייס, מהלשכה המשפטית של משרד

התחבורה ונמסר לי שהסיבה להחלפת הכותרת היא כדי למנוע טענה אפשרית של גוף כלשהו

לפיו הוא רשאי, כביכול, לקבל את הקובץ כולו ולא רק פרטים אודות רכב מסוים.

להערכתי, ומבלי להביע עמדה אם תיקון כזה רצוי או לא, אי אפשר לעשות את זה מבלי

לשמוע את נציגי הגופים שאליהם מתייחס אותו תיקון.
מ"מ היו"ר א' פורז
אבל לגביהם אנחנו לא משנים שום דבר.
א' בנדלר
אולי הם יטענו שמבחינה משפטית מצבם יורע כי היום הם רשאים לקבל את כל הקובץ

ולאור התיקון הם לא יהיו רשאים.
עי וייס
גם היום הם לא רשאים.אי בנדלר;

אם הם לא רשאים אין מקום לתיקון המוצע. מכיוון שהנוסח הזה הונח רק היום

בבוקר, באופן שלא היתה אפשרות לפנות לנציגי אותם גופים ולשמוע את עמדתם, הסכימה

גב' וייס למחוק את הפיסקה הזאת מהתקנות המוצעות כך שיהיה סעיף אחד האומר כדלקמן:
בתוספת החמישית לפקודה, בסופה יבוא
", כל מה שכתוב היום בסוגריים יימחק וייכתב:

"5. גוף נוסף שיהיה רשאי לקבל את הפרטים" והכוונה היא למי שבידו זכיון בר תוקף

להפעלת כביש אגרה, לפי חוק כביש חוצה ישראל. הפרטים שהם יהיו זכאים לקבל הם: שם

בעל הרכב, מספר זהותו ומענו. זאת אומרת שבתוספת החמישית עושים שינוי אחד בלבד

ומאפשרים לבעלי הזכיונות, לפי חוק כביש ארצי לישראל ולפי חוק כביש אגרה, לקבל את

הפרטים ולא משנים את המצב המשפטי ביחס לגופים הקיימים היום בתוספת החמישית ורשאים

לקבל פרטים.
מ"מ היו"ר אי פורז
חוזרים לנוסח הקודם עם הוספה של שני גורמים שרשאים לקבל.

יש למישהו הערות נוספות?
נ י דהן
האם לאותם גופים שיקבלו ממשרד הרישוי את כל הפרטים מותר להקים מאגר מידע?

בפעם הראשונה הם יקבלו את הפרטים ממשרד הרשוי ואחר כך הפרטים יהיו אצלהם.
א' בנדלר
התשובה לשאלתך איננה מצויה בפקודת התעבורה אלא בחוק הגנת הפרטיות שבו יש פרק

מיוחד המתייחס לאחזקת מידע. כדי להקים מאגר כזה הם חייבים לקבל אישור מרשם מאגרי

המידע.
נ י דהן
השאלה היא אם כל זה כתוב בזכיון.
אי בנדלר
כמי שעורכת לא מעט מכרזים, גם בשם הכנסת, אני לא נוהגת לציין במכרז שהקבלן או

הזוכה מתחייב לקיים את חוקי מדינת ישראל כי זה פשיטא.
אי דויטש
כאן ניתנת זכות לגוף פרטי לקבל מידע והשאלה היא אם זה לא סוחף מדי. סעיף 5 לא

מתייחס לנושא הגנת הפרטיות. לכאורה, מה שצריך היה להיות הוא שמי שמבקש את הפרטים

לגבי רכב מסוים, ייתן ראיה לכאורה שהוא זקוק לפרטים האלה. מדובר בגורם פרטי

ונותנים לו מכשיר ששמור, בדרך כלל, למוסדות מדינה. הנוסח המוצע לא מחייב אותו

להצביע על קשר כלשהו בין הבקשה שלו לבין התוצאה. צריך שלא ונהיה אפשרות למישהו

לפנות מבלי שיש לו בסיס.
מ"מ היו"ר אי פורז
יש בעולם מנגנונים אלקטרונים ולכל רכב יש כרטיס זיהוי באמצעותו שולחים את

החיוב. אם הוא לא יודע מי בעל הרכב ומה כתובתו, למי הוא ישלח את החיוב?אי דויטש;

אותו גוף צריך להציג ראיה לכאורה שיש לו בסיס לבקש את הפרטים. מה קורה אם יש

לו חשבון אישי עם השכן שלו?

מ"מ היו"ר א' פורז;

למי? לחברה שמפעילה את כבישי האגרה?

אי דויטש;

כן. לדעתי צריך להגביל את הגוף הפרטי ובאותה הזדמנות להגביל את שאר הגורמים

כך שיהיה ברור שיש קשר בין הדרישה שלהם לבין הטענה שהם טוענים, שיש בסיס לדרוש את

פרטי הרכב. אם הדבר לא יהיה כך זאת עבירה מאד המורה על הגנת הפרטיות.

צ' הנדל;

כמי שמייצגת את הגנת הצרכן את צריכה לתקוף. מטעמי הגנת הצרכן, במקום לעצור כל

צרכן ולבקש ממנו תשלום בכניסתו לכביש האגרה, אותו גוף יצלם את הרכב, יבדוק מי הוא

וישלה את הוראת התשלום אל הצרכן הביתה. זאת הגנת הצרכן ממדרגה ראשונה. יש לי

הרגשה שלא ידעת לשם מה צריך את המידע הזה, כשהתנגדת לו בצורה כה נהרצת. כל פתרון

אהר יכביד על הצרכן.

י' לנדאו;

אני חושב שאין התנגדות לכך שהמידע הזה יהיה בידי הצרכן. התוצאה תהיה שמלוא

מאגר המידע של כלי הרכב במדינת ישראל, או לפהות של אלה שיהיה להם מכשיר הזיהוי

הזה, יהיה אצל הזכין. לאנשים שיושבים פה אין הנוסה הקיים של התוספת. אין ספק

שהזכין צריך לקבל את המידע הזה, אבל אני סבור שצריך לצמצם את הזכות הזאת למטרות

המכרז ולא באופן כולל.

מ"מ היו "ר א' פורז ;
אם נכניס את המילים
"לצורך הפעלת זכותו על פי הוזה הזכיון", הדבר יניה את

דעתך?

י' לנדאו;

ייעל פי הזכיון", לא "על פי חוזה הזכיון".

אי בנדלר;

אם כך, בטור השני, אהרי המילים: "שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו" ייכרנב:

"הדרושים לדברי בעל הזכיון לצורך הזכיון",

אנחנו מצביעים על הנוסח המוצע.

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים -אין
מ"מ היו"ר אי פורז
הנוסח המוצע אושר.נ' דהן ;
נקרא לתינוק בשמו
"לצורך גביית האגרה".

אי בנדלר;

זה לא רק לצורך גביית האגרה. ואם הוא גרם לנזק במנהרה?

מ"מ היו"ר א' פורז;
אם כך ייכתב
ייהדרושים לדברי בעל הזכיון לצורך הפעלת זכויותיו על פי הזכיון".
צ י הנדל
כבר הצבענו והנוסח התקבל פה אחד.
מיימ היו"ר א' פורז
תודה רבה לכולם.2. צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון). התשנ"ו-1996

3. צו רשות שדות התעופה [מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (ת"א)] (תיקון).

התשנ"ו-1996

מ"מ הי ו "ר א' פורז ;
אנהנו עוברים לנושא הבא והוא
צו רשות שדות התעופה, מתן שירותים בשדה התעופה

עובדה.
א' שחם
חוק רשות שדות התעופה בתוספת קובע איזה שדות תעופה רשאית רשות שדות התעופה

לתפעל. שדה דב ועובדה הם שדות באחריות משרד הבטחון ולכן הם לא מנויים בתוספת.

מאחר שרשות שדות התעופה מפעילה ונותנת שירותים בשדות הנ"ל, במשך שנים רבות הוסבו

השדות לתוספת בצו. מסיבות שונות לא חודש הצו משנת 1995. בין השאר בגלל ויכוח

שהתנהל בין משרד התחבורה לבין רשות שדות התעופה לגבי חוזה להפעלת עובדה. החוזה

נחתם ואנחנו מבקשים להאריך את הצו רטרואקטיבית משנת 1995 עד שנת 1998.
מ"מ היו"ר א' פורז
בבקשה כתוב: "אבקש להביא לידיעת הוועדה הנכבדה", לכן אנחנו לא צריכים לאשר את

זה.
א' שחם
נכון.
ר' פלוטקין
בשנת 1984 נוספה תוספת להוק רשות שדות התעופה שמספרה 5(א)(4). ובה מצוין כיצד

צריך להוציא את הצו. הדבר צריך להיות בחתימת שר התחבורה, באישור משרד הבטחון

והבאת הדבר לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת.
ד' קר י
משרד הבטחון לא מתנגד.
אי פורז
היו התחייבויות בעבר, גם של משרד הבטחון וגם של משרד התחבורה, לגבי העברת

חניית המטוסים בשדה דב למקום יותר מרוחק מבתי המגורים. היו כמה חלופות: לכיוון

מערב או לכיוון צפון-מערב. המיטרד קשה ובימים אלה מתבצעת שם בניה בהיקפים גדולים.

אני מבקש מכן, כנציגות של שר הבטחון, לבדוק את הנושא ולהודיע לנו איפה עומדים

הדברים.
ג' רוזן
הדבר נמצא בבדיקה. הוויכוח הוא בין עיריית תל אביב לבין רשות שדות התעופה.
ד' קרי
אנחנו מודעים למצב. ישבנו עם רשות שדות התעופה ויש בינינו טיוטת הסכם מוכנה

לחתימה. לרשות שדות התעופה יש בעיה עם עיריית תל אביב.אי פורז;

אני חושב שעיריית תל אביב לא רוצה להעביר את המטוסים צפונה, כי מתבצעת שם

בניה ובעתיד ייגרם רעש לבניה העתידית. האם היושב ראש מוכן לזמן פגישה בין כל

הגורמים?

היו"ר א' גולדשמידט;

אני מתכנן פגישה של ועדת הכלכלה בתל אביב.

שני הצווים הובאו לידיעת הוועדה. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים