ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/10/1996

צו היערות (הכרזה על אילנות מוגנים), התשנ"ו-1996; צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי פרי הדר), התשנ"ו-; צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף כינון המועצה למוצרי עגבניות), התשנ"ו-1996; צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (האכת תוקף כינון המועצה למוצרי תירס), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 20

ועדת הכלכלה

יום שני, א' בחשון התשנ"ז (14 באוקטובר 1996). שעה 15;11

נכחו; יו"ר הועדה; אלי גולדשמידט

מוזמנים;

גיל להב - משרד החקלאות, לשכה משפטית

מנחם לוטן - " " ראש תחום מועצות ייצור ושיווק

מאיר אלפיה - קק"ל, יועץ משפטי

ד"ר מנחם זקס - " מנהל אגף הייעור

דייר איל שי - רשות שמורות הטבע, מנהל אגף לאקולוגיה יבשתית

שמואל חן - אגודת אדם טבע ודין

אילנה פרויס - " " " "

פנחס קוטשר - משרד התעשיה והמסחר, מנהל תחום מזון

ליליאן צבן - " " " לשכה משפטית

לזר וולמן - המועצה למוצרי פרי הדר, מנכ"ל

יציק קרן - . " " " " יו"ר

בר דדון - מתמחה במכון ללימודים אסטרטגיים

יועצת משפטית; אסתר בנדלר

מנהלת הועדה; לאה ורון

קצרנית; אלה אשמן

סדר-היום; א. צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים), התשנ"ו-1996

ב. צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף

כינון המועצה למוצרי פרי הדר), התשנ"ו-1996

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף

כינון המועצה למוצרי עגבניות), התשנ"ו-1996

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייבוא) (הארכת תוקף

כינון המועצה למוצרי תירס), התשנ"ו-1996א. צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים). התשנ"ו-1996

היו"ר אלי גולדשמידט;

בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הועדה. אני מתנצל על האיחור, חיכיתי שיבואו עוד

חברי ועדה.
הנושא הראשון על סדר היום
בקשת משרד החקלאות לאשר את צו היערות (אכרזה על

אילנות מוגנים. בפניה של שר החקלאות נאמר: הצו האמור מטרתו הגנה על אילנות

העומדים בפני הכחדה ואילנות שקיימת חשיבות רבה לשימורם, מפאת ייחודם, יופיים

ותרומתם לנוף הארץ. הצו ניתן מתוקף סמכותו של שר החקלאות לפי סעיף 14 לפקודת

היערות, והוא בא להחליף ולהרחיב את הצו הקיים שתוקפו עומד להסתיים ביום 2 בנובמבר

1996. לאחר שהיה בתוקף במשך עשרים שנה. מבקשים אישור הועדה לצו, כדי שהעדר צו לא

יגרום כריתת עצים מוגנים, חלקם עתיקי יומין. קיבלנו רשימה של עצים, שמתוכם אני

מכיר רק שנים או שלושה.

אם אין כאן דבר דרמטי, אודה לכם אם הדיון יהיה קצר. אומר מראש שיש לי כוונה

לאשר את הצו.
ד"ר א' שי
יש דבר דרמטי. רשות שמורות הטבע ממונה, כידוע, מתוקף חוק שמורות טבע וגנים

לאומיים (נספח ערכי טבע), על שמירתם של ערכי טבע רבים, שחלקם מופיעים בצו הזה.

לכן מן הראוי היה שרשות שמורות הטבע תשקול בצורה רצינית ומעמיקה את הפרטים

הרשומים בצו ותביע דעתה. אין לנו התנגדות לצו עצמו, אבל יש בו כל מיני שינויים

שדורשים את דיוננו. אנחנו קיבלנו את הרשימה הזאת רק אתמול. מדובר על חידוש צו

היערות לאחר עשרים שנה, אבל רק אתמול קיבלנו את הרשימה ולא הספקנו לדון בו.

לכן אנחנו מאד מבקשים לדחות את הדיון בנושא, כדי שנוכל לתת את דעתנו בצורה

רצינית. לפחות דחיה בזמן קצר.
ש' חן
אנחנו לא בהכרח מבקשים דחיית הדיון. כמו נציג רשות הטבע, אני מוכרח לציין

שאנחנו קיבלנו את החומר רק ביום חמישי. אני צריך גם לציין שעמדנו בקשר עם פרופ'

יואב ויזל, שיועץ לנו, מומחה לאקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל, והיו לו הערות מאד

מהותיות לגבי הרשימה. הוא ממליץ גם להוסיף וגם לגרוע חלק, בגלל בעיות של בריאות

האדם, לדוגמה אלרגנים באזורי ישוב.
היו"ר אלי גולדשמידט
אני מבקש לשאול את נציג משרד החקלאות, אתם נפגשתם עם הגורמים האלה כשהכנתם את

הצו?
ג' להב
לא. בהכנת ההצעה היה לחץ של זמן.
היו"ר אלי גולדשמידט
עשרים שנה לא הספיקו...ג' להב;

בסך הכל אין הרבה חידושים לעומת הצו הקיים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

כדי לא להיכנס לדיון מיותר, יש הצעה של היועצת המשפטית לועדה: לאשר את הצו

לתקופה של שלושה חודשים.

א' בנדלר;

סעיף 1 של הצו קובע "האילנות הנקובים בתוספת מוגנים בכל שטה מדינת ישראל במשך

עשרים שנים מיום תהילתו של צו זה." אני מציעה לכתוב: ... במשך שלושה חודשים מיום

תהילתו של צו זה.
היו"ר אלי גולדשמידט
בדרך זו אין סכנה מ-2 בנובמבר, ומשרד ההקלאות בצורה מסודרת יבוא בדברים עם

רשות שמורות הטבע, עם אגודת אדם טבע ודין, ישמע את הטענות ויתייחס אליהן בצורה

מקצועית. חיכינו עשרים שנה, נהכה עוד שלושה הודשים.
ד"ר א' שי
אולי אפשר להאריך בשלושה הודשים את תוקף הצו הקודם, ולא את הצו הזה שכולל

הרבה שינויים שעליהם כנראה יהיה ויכוח.
אלי גולדשמידט
אני מניח שבעוד שלושה חודשים עדיין אמלא את התפקיד הזה. אני מבקש שתבואו

לקראתי ונעשה את הדברים בהסכמה. אני יכול לדחות את הדיון בשבוע ימים, ולהערכתי,

בשבוע ימים לא תמצו את הדיון. אני מציע שתמצו את הדיון ביניכם. אם נדחה את הדיון

בשבוע, נתקרב ל-2 בנובמבר, נהיה לחוצים וממילא נצטרך להאריך את תוקף הצו, כי לא

נרצה שפתאום כל העצים במדינת ישראל יהיו נתונים לכריתה.
ד"ר א' שי
לכן שאלתי אם אפשר להאריף את תוקף הצו הקודם.
היו"ר אלי גולדשמידט
לפנינו יש צו חדש. אם אנחנו לא מאשרים אותו, אני צריך לדחות את הדיון. אני

מבקש שזה יהיה גם על דעתכם, אנחנו מאשרים את הצו החדש לשלושה חודשים בלבד, וזה

יהיה מקובל גם על משרד החקלאות. בעוד שלושה חודשים צריך יהיה לחזור לועדה כדי

להאריך את תוקף הצו, ואני מניה שעד אז תבואו בדברים ותגיעו לסיכום.
שי חן
אם מתקנים את סעיף 1 וקובעים בו תחולה לשלושה חודשים, אולי אפשר גם לתקן

ולקבוע שהתוספת שמתייחסים אליה תהיה התוספת לצו הקודם.
היו"ר אלי גולדשמידט
לא. אין דרמה בכך ששלושה הודשים הצו החדש יהיה בתוקף, והוא יהיה כפוף לבקורת

שלנו בעוד שלושה חודשים. לא יקרה שום אסון. עשרים שנה חיכינו, נחכה עוד שלושה

הודשים.ד"ר מ' זקס;

אני ממונה על אכיפת החוק הזה. הצו הזה נוגע לאיסור כריתתם של עצים. הזכירו

כאן צמחים אלרגניים. אני הושש שזה לא קשור לצו הזה. התהלנו מערכת של דיונים

בנושא. לדעתי, שלושה חודשים לא יספיקו כי משרד החקלאות רוצה להכניס למסגרת הזאת

גם צמחי גינון, אני מבין שרשות שמורות הטבע רוצה להוציא מהמסגרת.
היו"ר אלי גולדשמידט
אמרתי שלושה הודשים, כי אני מניח שעוד שלושה חודשים אהיה כאן. מה יהיה בעוד

ששה חודשים, זה מתחיל כבר להיות מעורפל.

דייר מי זקס;

לדעתי, שלושה חודשים זה זמן לא מספיק. הנושא הזה היה בדיון מחודש יוני.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אם תבואו בעוד שלושה חודשים ותגידו, יש לנו בעיה ולא הצלחנו להגיע למסקנה,

אנחנו מבקשים עוד הארכה קצרה - ניתן עוד הארכה.

ד"ר א' שי;

יש לי רק עוד בקשה אחת. הרשימה הזאת איננה רשימה מלאה, משום שאין התאמה בין

השמות העבריים ובין השמות הלטיניים. אני יכול להצביע על דוגמאות, בעברית נראה

כאילו מדובר במין אחד ובשם המדעי בלטינית מופיעה קבוצה שלמה של מינים. אנחנו מאד

מבקשים לקבל עד כמה שאפשר יותר מהר את הרשימה המלאה של כל המינים שמדובר בהם, כדי

שאפשר יהיה להתייחס לזה.

ג' להב;

ברשימה הזאת יש גם סוגים וגם מינים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

משרד החקלאות ישתף פעולה עם כל הגורמים שמיוצגים כאן, שיש להם השגות ושרוצים

להכניס שינויים.

אושר צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים), בכפוף לתיקון בסעיף 1 -

במקום המלים "במשך עשרים שנים" יבוא; במשך שלושה חודשים.

אני מניח שניפגש שוב לענין זה לפני תום שלושה חודשים. תודה רבה.ב. צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף כינון

המועצה למוצרי פרי הדר), התשנ"ו-1996

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף כינון

המועצה למוצרי עגבניות), התשנ"ו-1996

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (הארכת תוקף כינון

המועצה למוצרי תירס), התשנ"ו-1996
היו"ר אלי גולדשמידט
אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום. בהתאם לסעיף 2 לחוק המועצות למוצרי פירות

וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973 ,ההתעשיה והמסחר נתן שרנסקי מביא שלושה צווים

להתייעצות עם הועדה, לא אישור אלא התייעצות בלבד.

לי ו ולמן;

במסגרת שלוש המועצות מאורגנים 14 מפעלים. תחום פעולתם במסגרת המועצה הוא

ייצוא בלבד, לא שיווק מקומי. הייצוא של 14 המפעלים מגיע לכ-280 מיליון דולר בשנה.

בשמונה החודשים הראשונים של שנת 1996 הייצוא הגיע ל-200 מיליון דולר.

היו"ר אלי גולדשמידט;

כולל כל מוצרי הרכז וכו'?

לי ו ולמן;

כן. פרי הדר, עגבניות ותירס.

הבעיה החמורה ביותר- של המפעלים היא הירידה בכמות פרי ההדר שמגיע לתעשיה.

בעונה 1990-89 קיבלה התעשיה 100 מיליון טון, ואילו בעונה האחרונה היא קיבלה רק

410 אלף טון.

היו"ר אלי גולדשמידט;

זה טוב לענף ההדרים?

לי ו ולמן;

טוב ולא טוב. שטח ההדרים יורד, מכיוון שהשטח העיקרי נמצא בין חדרה וגדרה.

מסיבות ברורות, שטח הפרדסים באזור- הזה לאט לאט יורד והגידול עובר לצפון הנגב.

בצפון הנגב יש 20 אלף דונם, הביאו לשם זנים מסוימים של פרי הדר. אם המגמה הזאת

תתפתח גם בעתיד, יש עתיד גם לענף פרי הדר וגם לתעשית מוצרי פרי הדר, מכיוון שבדרך

כלל מעל 50% מהפרי אי אפשר לייצא כפרי טרי.

בתקופות שהמפעלים אינם מעבדים פרי הדר, העגבניות והתירס משלימים את התעסוקה

ומאפשרים פיזור ההוצאות הכלליות לא רק על מוצר אחד שמעבדים אותו במשך שישה חודשים

אלא על תקופה של אחד עשר חודשים.

במסגרת המועצה יש תיאום. אף על פי שהייצוא הוא של כל מפעל ומפעל ולא מרוכז

ויש התחרות בין המפעלים, יש תיאים במה שנוגע לשוקים מסוימים. במיוחד באנגליה

ובאירופה יש תיאום מלא בין המפעלים לגבי המדיניות, המחירים וכו'.י' קרן;

אנחנו מקווים שתהיה התאוששות מבחינת כמות הפרי. מפעלים שנהגו לעבוד מעל משמרת

אחת, הפעילות שלהם ירדה. התפוקה בנגב עוד לא הגיעה למיצוי. ממשיכים לעבוד.

היו"ר אלי גולדשמידט;

בעבר היו דיבורים על רכז מברזיל. האם זה השפיע קשה על הענף?

לי ו ולמן;

הקשיים היו בגלל ההתהרות עם היוונים. אנהנו מתחרים ומצליחים לחדור למה שהיה

השוק המשותף ועכשיו הארגון המורחב של 15 מדינות, ואנחנו מפריעים להם. אנחנו

מייבאים רכז מברזיל ומייצאים אותו.

היו"ר אלי גולדשמידט;

אינם מייבאים רכז מברזיל ומייצאים אותו?

לי ו ולמן;

אנחנו מייבאים רכז מברזיל, מעבדים אותו ומייצאים את המוצרים.

היו"ר אלי גולדשמידט;

במותגים ישראליים?

לי ו ולמן;

כן. זה מוינר לנו במקום שהמשלוח אינו מלווה בתעודת מקום. באירופה

ובארצות-הברית, שם יש לנו הסכמים מיוחדים שמבטיחים לנו הטבות מכס, שם לא נכנס

תרכיז ברזילאי. לארצות מזרח אירופה, ליפן, לסינגפור, לארצות אפריקה ואסיה, שם אין

לנו הסכמי העדפות למוצר ישראלי, מותר לנו לייצא.

היו"ר אלי גולדשמידט;

מדוע לא מייצאים רכז מברזיל ישירות למזרח אירופה?

לי וולמן;

אנחנו לא מייצאים רכז כרכז. מייצאים מוצרים שאנחנו מיצרים אותם מרכז

ברזילאי, בדרך כלל זה בסיס לכל מיני משקאות קלים, ואז יש גם הערך המוסף לעבודה

שלנו, לידע שנצבר בישראל ולהפרשי מחיר.

הבקשה היא להאריך את תוקף הצווים בחמש שנים לגבי שלוש המועצות.

היו"ר אלי גולדשמידט;

יש סיבה להתנגד?

א' בנדלר;

יש הסכמה כללית לצווים האלה. אין מקום להתנגדות.פ' קוטשר;

אלה מועצות שעוזרות לייצוא הישראלי בענפים הללו, ואנחנו תומכים בהן.

היו"ר אלי גולדשמידט;

קוימה הובת ההתייעצות לגבי שלושת הצווים. כיוון שאנחנו לא אמורים לאשר או שלא

לאשר, אנחנו נותנים את ברכת הדרך.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:40)

קוד המקור של הנתונים