ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1996

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 1

מישיבת ועדת הכלכלה

יום בי, כ"א בתמוז התשנ"ו (8 ביולי 1996) בשעה 9.10
נכחו - חברי הוועדה
ע' בשארי

אי גולדשמידט

מוזמנים;

יו"ר הכנסת ד' תיכון

ר' פנחסי - יו"ר זמני לוועדת הכנסת

יועצת משפטית;

אי בנדלר

מנהלת הוועדה;

לי ורון

קצרנית;

טי קוטלר

סדר-היום; בחירת יושב-ראש הוועדה.
בחירת יושב ראש הוועדה
היו"ר ד' תיכון: אני פותח את הישיבה.

על פי המלצת ועדת הכנסת התכנסנו היום כדי לבחור יושב-ראש הוועדה. מוצע

לבחור בחבר-הכנסת אלי גולדשמידט כיושב ראש הוועדה. אנחנו ניגשים להצבעה.

פה אהד נבחר חה"כ אלי גולדשמידט כיושב-ראש ועדת הכלכלה

אני מאחל לך עבודה פוריה ועיסוק בנושא הקטל בכבישים. לוועדה הזאת אני

מאהל שתהווה משקל נגד לוועדת הכספים. בכוונתנו לעודד את מה שנקרא מסיבות

עתונאים מדי יום ביומי בתום ישיבת הוועדה. כמובן נעשה את זאת בעצה אחת עם חברי

הכנסת, עם היושב-ראש ומזכירות הוועדה.

ר פנחסי;

היום בשעה 11 מתכנסת הוועדה כשהנושא הראשון על סדר היום הוא תאונות

הדרכים.
היו"ר ד' תיכון
נכון. כבר דיברתי על כך ברדיו.

תודה רבה לכולכם, עבודה פריה. חבר הכנסת גולדשמידט, האם זו שיושבת לידך

היא בתך?

אי גולדשמידט;

בתי הצעירה.
היו"ר ד' תיכון
יפה מאד. למען הפרוטוקול, אני מאחל גם לה ברכות ושתתגאה באביה. הוא אחדי

מטובי הפרלמנטרים בבית הזה.

דרך הצלחה.

- הישיבה ננעלה בשעה 9.20 -

קוד המקור של הנתונים