ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/01/1999

ישיבת עבודה עם התנועות הקיבוציות

פרוטוקול

 
שם ועדה .

-

מס' כנסת 14

מס' פרוטוקול 180- פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים