ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/10/1998

תקציב לקידום נושאים הנוגעים למעמד האשה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מספר 54 ו

מישיבת הועדה לקידום מעמד האשה

יום שלישי, ביט תשרי התשנ"ט (20 באוקטובר 1998), שעה 12:00
נוכחים
יו"ר הועדה: ח"כ מרינה סולודקין
חברי הוועדה
ח"כ יעל דיין

ח"כ נעמי חזן

ח"כ סופה לנדבר

ח"כ ענת מאור
מתמנים
שר האוצר, יעקב נאמן

יעל אנדורן, רמת חינוך והשכלה גבוהה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יהושע שי, אגף התקציבים, משרד האוצר

מרי חדייר, ראש תחום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה, והרשות לקידום

מעמד האשה

טל קורמן, איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית

רחל סילבצקי, יו"ר אמונה

הרבנית ד"ר איילה גליקסברג, יו"ר המועצה המייעצת, אמונה ישראל

עו"ד סימה גורן, יו"ר המחלקה למעמד האשה בישראל, ויצ"ו ישראל

עו"ד אירית רתנבלום, יועצת משפטית ומנהלת המחלקה למעמד האשה,

ויצ"ו ישראל

צביה כהן, יו"ר מועצת ארגוני נשים

נדיה חילו, יועצת מעמד האשה הערבייה בשלטון המקומי, מרכז השלטון

המקומי

אפרת ישראלי, יו"ר האגף למעמד האשה, נעמ"ת

חנה חדד, סגנית מנהל הכספים, נעמ"ת

נטע דוברין, נעמ"ת

עו"ד רבקה מלר - אולשיצקי, יו"ר שדולת הנשים בישראל

עמליה וקסמן, רכזת המרכז, שדולת הנשים בישראל

שרה חורש, אחראית על תכניות, משרד העבודה והרווחה

אירית אומנית, מנהלת מעון חרום לנשים מוכות, חיפה
מנהלת הועדה
דנה גורדון
קצרנית
דרורה רשף
סדר היום
תקציב לקידום נושאים הנוגעים למעמד האשה.

בהשתתפות שר האוצר, יעקב נאמןתקציב לקידום נושאים הנוגעים למעמד האשה
היו"ר, מרינה סולודקיו
ברוך הבא, כבוד השר יעקב נאמן. אנחנו מאד מרוצים שבאת לדון יחד אתנו בתקציב

המדינה לשנת 1999, ששמענו עליו הרבה וראינו הרבה. עכשיו נשמע את סקירת השר לגבי

מה עושה התקציב לקידום מעמד האשה, או איר הוא פוגע בקידום מעמד האשה חו רק

ישיבה ראשונה בסדרה של ישיבות שיהיו בועדה שלנו.

כבוד השר, בבקשה.
שר האוצר, יעקב נאמו
תודה רבה. אני מודע להזמנה ובניגוד למנהגי שעובדי המשרד באים לישיבות ועדות

הכנסת, אני באתי באופן אישי ואמרתי ליושבת ראש היוצאת, ח"כ יעל דייו, שאני אבוא

באופן אישי. כי אם הייתי בא לכל הישיבות של ועדות הכנסת לא הייתי מצליח ומישיבה

לישיבה כוחי היה יורד.

אני רוצה גם לברך אותך, ח"כ מרינה סולודקין, אני רוצה לומר לכן ואמרתי את זה

לח"כ דיין לפני הרבה זמן. אצלי אין בעיה של מעמד האשה, יש בעיה של מעמד הגבר. אני

עם חמש בנות בבית. יש לי אמנם גם בן צעיר אבל הוא בצבא. אני במיעוט בולט ביותר

ואותי לא צריך לשכנע בנושא הזה, אני מושבע ועומד ממעמד הר סיני. אני רק רוצה להגיד

לכן לגבי מעמד האשה משפט פתיחה אחד. מרים הנביאה לקחה את התוף בידה אחרי

יציאת ים סוף והנהיגה את העם. לא הנהיגה אם הנשים, הנהיגה את העם. אני כבר לא

מדבר על דבורה הנביאה וכולי.

אני הנחיתי את אנשי אגף התקציבים להקפיד בכל המשרדים, אנחנו לא קובעים את

תקציבי המשרדים ואת החלוקה לתקנות, הנחיתי אותם לעבור ולבדוק את תקציבי

המשרדים בנושאים שקשורים לאי פגיעה באיזה שהוא חלק מהאוכלוסייה. אני לא צריך

להגיד ש 50% מהאוכלוסייה זה בוודאי חלק ואפילו חלק מכובד. אני לא אכנס היום

לפרטים כי עדיין לא עברתי על התקנות,

הכל פתוח בפניכם, ספרי התקציב גלויים לכל. אנחנו גם נשים את זה על האינטרנט

כדי שכל עם ישראל יוכל להעיר. ישנה שקיפות מוחלטת. אנשי אגף התקציבים נמצאים פה.

הגברת יעל אנדורן היא האחראית בנושא זה של בדיקת תקציבי הרווחה באגף התקציבים.

הנושא הזה ייבדק וכל הערה תישקל לגופו של עניין. אני רוצה להדגיש, שהכל כמובן זו

שאלה של סדרי עדיפויות. תקציב המדינה הוא תקציב נתון ומוגבל. אני לא רוצה לחזור על

דברי אמש במליאת הכנסת והשאלה היא מה יותר חשוב. אנחנו נבחן את הדברים לגופם.

אני קבלתי חומר במספר נושאים של תאום, בדיקה ובחינה במשרדים הנוגעים בדבר.

הראשון זה המקלטים לנשים מוכות שזה, הייתי אומר, החשוב ביותר בסדרי החשיבות, כי

זה דיני נפשות. בנושא של נשים מוכות ומה שקורה באחרונה במדינת ישראל, אין ספק

שהנושא הזה צריך לקבל עדיפות ראשונה.

הנושא של חינוך חינם מגיל שלש הוא נושא פרובלמטי ביותר. אם אנחנו עושים את

זה לכלל האוכלוסייה אנחנו נותנים מתנות לעשירים ואנחנו לא נותנים שום מתנה לעניים

משום שגם היום, 95%מגילאי שלש במגזר היהודי, שיעור ההשתתפות שלהם דיפרנציאלי.
ח"כ נעמי חזו
ובמגזר הערבי?
שר האוצר יעקב נאמו
במגזר הערבי יש בעיה מיוחדת וצריכים לטפל בה כמו בכל השאלות שיש לנו

במגזר הערבי.נושא גיל הפרישה. אני לא ארחיב את הדיבור עליו, הוא נושא שכרגע נמצא,

בוועדת כבוד השופטת נתניהו. בדיון מאד מעמיק ואני בהוולט תושב שהוא דורש תשומת לב

מיוחדת.
היו"ר. מרינה סולודקין
ואתה בעד?
שר האוצר. יעקב נאמו
רבותי, אני רוצה להדגיש, הוא דורש ליבון מעמיק. אני לא רוצה להביע דעה לפני

שאני למדתי את הנושא הזה. אני רוצה להדגיש את זה. יש לזה פנים לכאן ולכאן. זה לא

נושא פשוט, שאפשר לבוא ולהגיד השוואה מלאה. אי אפשר להשוות בין גבר לאשה. עד

שהגברים לא יילדו ילדים לא יהיה שוויון.
רבקה מלר - אולשיצקי
ועד שלא יהיה שכר שווה.
אפרת ישראלי
ההגדרה שלר היא מאד פסימית. אנתנו לא יכולות לקבל אותה.
שר האוצר יעקב נאמו
אני רוצה להדגיש. בגלל זה נשים זכאיות לתנאים מיוחדים, בגלל העובדה שהן

נושאות בעול מיוחד שלא מוטל על הגברים.

יחידות הסיוע לבתי הדין הרבניים, הנושא הזה יהיה בטיפול, אתם תקבלו פרוט

מאגף התקציבים.
יעל דייו
אני קבלתי תשובה לא מספקת לחלוטין.
שר האוצר יעקב נאמו
יכול להיות שהיא לא מספקת, ח"כ דיין,
יעל דייו
היא לא מאפשרת הקמת יחידות הסיוע בבתי הדין הרבניים.
שר האוצר, יעקב נאמו
אמרתי, זו שאלה שאגף התקציבים יכנס אליה ואתם תקבלו פרטים מלאים.

לנושא תקציב השוויון בין המינים במשרד החינור, אני רוצה להגדיש שזה נושא

שצריך להיות בסדרי העדיפויות של משרד החינוך. משרד האוצר לא קובע למשרד החינוך

את סדרי העדיפויות ואני מציע שאני אתן לכן את כל האינפורמציה, יעל אנדורן ממונה על

תקציב משרד החינוך והיא תיתן לכם בדיוק את הפרוט ומה קורה עם זה,

כללו של דבר, אני בהחלט מברך על היוזמה שלכן, היא בהחלט במקומה, ואני

אשמח מאד לשיתוף פעולה ככל הניתן בין משרד האוצר ובין הוועדה הנכבדה שבראשותה

ח"כ סולודקין, אני לא רואה כל מקום לראות בכם גוף שלא פועל בתאום עם משרד האוצר.

להפך, אני חושב שצריך לשלב את העבודה וללמוד מכם. לא בטוח שאני אוכל לענות על

כל הדברים בגלל הבעיה של סדרי עדיפויות. הכי קל לשר האוצר להגיד אני נותן לכולם.משמעות הדבר היא שאני לא נותן לאף אחד. כי אין כזה דבר שאפשר לענות על הדרישות

של כולם. לכן אנחנו נשתף פעולה במובן החיובי של הדבר, וננסה למצוא דרך למנוע

עיוותים בתקציב משרדי הממשלה. תודה רבה.
היו"ר מרינה סולודקיו
תודה לשר, וכמה שאלות. מאד בקיצור.

נקודת זיכוי לנשים, זה דבר אחד. מימון של הרשות למעמד האשת בשנת 1999,

הסכום.
יעל דייו
אני יכולה להוסיף ואחר כך השר יענה. דרך אגב, בקשר לנקודה השנייה שהועלתה.

נמצאת כאן ח"כ חזן, שהיתה הפעילה ביותר בנושא והחוק הבסיסי מבוסס על חוק פרטי

שלה בהקמת הרשות לקידום מעמד האשת. אנחנו דרשנו תוך כדי החקיקה וקבלנו, למרות

ההתנגדות שהיתה, סעיף תקציבי נפרד לרשות, על מנת שזה לא יכלל במסגרת הכללית של

משרד ראש הממשלה. אנחנו עדיין מחכים לקבל בשבוע הבא את "החבילות", גם של חוק

ההסדרים וגם של חוק התקציב, אבל אנחנו, על פי חוק, קבלנו סעיף חקציבי נפרד לרשות

ואת זה אני מחכה לראות.

אני רוצה לומר משהו ביחס לציבור הנשים ולזכאויות שלו. אני מדברת על נשים

כקבוצה מקופחת בתוקף היותן נשים. רוב המובטלות הן נשים. רוב הנמצאים מתחת לקו

העוני הן נשים. ברור, שיש עניין של סדרי עדיפויות. אבל אפילו אם סדרי העדיפויות

נמדדים כמותית ולא על פי מין, רוב המובטלים או רוב השרויים במצוקה הן נשים. אנחנו

מדברים על אלימות. אני יודעת שלמשרד הרווחה יש סדרי עדיפויות, אבל אין דבר כזה כמו

אלימות כלפי נשים. יש חמישה אחוז של אלימות במשפחה כלפי גברים. אבל הרוב הגדול

הוא של נשים, בוודאי נשים שנרצחו, בוודאי נשים שלא קיבלו טיפול.

אני מדברת כאן על דברים ספציפיים שיובאו לכבוד השר כי אנחנו מסיימים את

עבודת וועדת המנכ"לים הבין משרדית בראשותו של יגאל בן שלום. לוועדה הזו יהיו

מסקנות, ברובן תקציביות ואני אאמץ אותן במלואן משום שהייתי שותפה לעבודת הוועדה.

זה נוגע למקלטים, למרכזי סיוע, לתקנים בלשכות הרווחה. אנחנו מנסים לתקוף את הנושא

הזה של אלימות וכאן אני לא יודעת סדרי עדיפויות. זה חיים ומוות וזה פיקוח נפש. ואני

לא יודעת סדרי עדיפויות שקודמים לטיפול בנושאי האלימות, בוודאי בילדים.
היו"ר, מרינה סולודקיו
זו גם עמדת השר.
יעל דייו
זו עמדת השר. את יודעת, עד שלא הצבענו על התקציב ואני לא מאמינה שאנחנו

נצביע בעדו מהמקום בו אני יושבת, עד שלא הצבענו ועבר תקציב, אני לא יודעת. אנחנו

ועדת כנסת ויש לנו דרישות בנושא האלימות, הכוללות גם את יחידות הסיוע בבתי המשפט.

זה כולל גם תקנים. שלחו אותי ממשרד המשפטים, קבלתי תשובה שלילית. אנחנו בקשנו

שבכל מקלט יהיה תקן למשפטנית, משום שאחד הדברים המאפשרים לצאת מהמקלט זה

ייעוץ משפטי. זה קיים בירושלים. זה חייב להיות באיזה שהיא צורה מתוקצב. אני פונה

בכל הדברים האלה. פנינו גם בשנה שעברה, גם לשר המשפטים וגם לשר הרווחה. הוא

שולח אותנו חזרה אליך.
שר האוצר, יעקב נאמן
אז על זה אני רוצה להגיד דברים ברורים.יעל דייו;

אולי ערד שני תחומים שבהם אנחנו עוסקים. אחד זה תחום החינוך. ישבנו עם שר

החינוך. הוא הודיע לנו שהתקציב נחתך וקוצץ בצודה מופלאה. לא רק שהוא קוצץ, החינוך

לשוויון בין המינים, ויקיימו רק את אותם מודלים לתכנית שהיו בשנה שעברה או בשנים

קודמות, הוא גם שינה את השם. אין שוויון בין המינים היום, יש ערכי משפחה. אז עם כל

הכבוד, אנחנו עוסקים במעמד האשה ואנחנו עוסקים בשוויון בין המינים. ערכי משפחה, עם

כל הכבוד, זה נושא נפרד. אני לא מוכנה שהתקציב שלנו נלקח משוויון בין המינים ועכשיו

הוא בסל של ערכי משפחה.

מילה אחרונה בקשר לבריאות. שוב, אני הולכת לשר הבריאות. זה לא שאני לא

הולכת אליו. הוא שולח אותי חזרה אליך. בסל הבריאות, ואני לא מדברת עכשיו לא על

פערי שכר, לא על נקודות זכות, לא על קצבאות, אלא על סל הבריאות פרופר, הנשים לא

מקבלות את מה שמגיע להן וחיוני לבריאותן כנשים ואני לא אכנס כאן לפרטים.
היו"ר, מרינה סולודקיו
ח"כ דיין, אני מאד נהנית מהנאומים שלך, אבל אנחנו רוצים תשובות.
יעל דייו
אני סיימתי. סיימתי.
היו"ר, מרינה סולודקיו
ח"כ חזן, עוד שאלה, ורבקה מלר - אולשיצקי.
נעמי חזו
יש לי כמה שאלות. אני אעשה אותן מהר מאד ויש לי הערה או בקשה. אני רוצה

לווזק את השאלה על הסעיף התקציבי והרשות לקידום מעמד האשה. מבחינה

אדמיניסטרטיבית זה הנושא החשוב ביותר בשבילנו ואם מדובר בשני תקנים וחצי אז לקחנו

מצב קודם, קראנו לו רשות ולא עשינו דבר. ולכן, לפחות לגבי הסעיף הזה, אנחנו נשים

שבע עיניים וזה חשוב לנו מאד מטעמים אחרים.

דבר שני. בכל הוויכוח שהיה על נקודות זיכוי, עלה הנושא של השוואת השכר של

עובדות המדינה עם עובדי המדינה. הייתי רוצה לדעת מה נעשה, גם מבחינה תקציבית וגם

מבחינה מעשית בעניין הזה. אני חושבת שאין נושא בתחום הכלכלי שהוא יותר חשוב

למעמד האשה ולקידום האשה מנושא השוואת השכר הלכה למעשה. אני מדברת על השורה

התחתונה, ולא על הדברים הנוספים. כי ברגע שאנחנו מוציאים את הרכיבים אנחנו תמיד

רואים שהאשה ניזוקה בצורה רצינית.

בתחום החינוך, אני מתפלאה שפעם נוספת אני במצב שאני צריכה לומר שהבוקר

שמעתי שני שרים. אחד אמר שחור והשני אמר לבן. והדוגמא הבולטת ביותר, זה בנושאי גני

הילדים. שר החינוך הודיע הבוקר בועדת החינוך על תכנית שלו לתת חינוך חינם לגילאי

שלש ארבע, ואני שומעת ממך בהפרש של שעה וחצי, לא יותר, שההיפך הגמור הוא הנכון.

אני לא יודעת על סמך מה אמך שר החינוך את מה שאמר, משום שהיד שלך על תקציב

המדינה היא יד לא קלה. אז אני מתארת לעצמי שמבחינת המספרים אתה צודק, אבל אני

רוצה להעיר לגבי קידום מעמד האשה בהקשר הזה. ההערה היא-. ללא שיפור החינוך

בגילאים האלה, יש גם בעיה של השקעות כלכליות לטווח רחוק במשק המדינה. אין נושא

פמיניסטי יותר היום מיום חינוך ארוך. זה לא נראה במבט ראשון כנושא לקידום מעמד
האשה, אבל לי אין ספק
בלי יום חינוך ארוך אנחנו בבעיות. גם מבחינת יכולת העבודה

והתעסוקה של נשים. אז הנושא של יום חינוך ארוך זה נושא שמעניין אותנו, גם כאזרחיות

וגם כחברות בועדה לקידום מעמד האשה.

יש לי בקשה אחת, והיא בקשה שמופנית גם לאנשי המשרד וגם אליך בתור שר. כל

שנה, וזו כבר תהייה השנה השביעית בשביל ח"כ יעל דיין ובשבילי, שאנחנו צריכות לעבורעל ספר התקציב על מנת לנסות לגלות מה התקציבים לנושאים שממש מעניינים אותנו. כמו

למשל למקלטים או למרכזים. משום שהתקציבים האלה מוחבאים בסעיפים אתרים, עבודת

המחקר המחוייבת, ואנחנו לא אנשים חסרי מעש, היא אדירה. משום שאיו לנו את המשאבים

המחקריים או הבלשיים לנסות לפענח את סעיפי התקציב, האם אפשר לבקש, שנושאים

בהם יש בקשות מיוחדות, יצויינו בצורה מפורשת בסעיפים תקציביים, כר שכל בר או ברת

דעת יכולים להבין.
היו"ר מרינה סולודקין
שאלה אחרונה, בקיצור בקיצור.
רבקה מלר - אולשיצקי
ממש בקיצור, כי ח"כ חזן הציגה חלק גדול מן הדברים שרציתי לשאול אז כך

שמלאכתי נעשתה בידי אחרים. אין ספק, תמיד יש בעיה של תקציב מוגבל, וכידוע צרכי

עמך מרובים. במילה אחת, המצב הוא מה, שאנחנו תמיד נדחקים, אם מדובר על סדרי

עדיפויות, לתחתית הסולם. לשון אחרת לא נשאר שום דבר. אני רוצה לשאול, לגבי

הנתונים שח"כ דיין הציגה, שיש יותר נשים מובטלות וכולי, 70% ממקבלי שכר מינימום הן

נשים. ונראה שכולם לוטשים עיניים, כאילו שזו הרעה החולה, שכר המינימום. אני דווקא

שואלת אם לא הגיע הזמן להגדיל את שכר המינימום. אני רוצה להוסיף עוד מילה בקשר

למה שאמרה ח"כ פרופ' נעמי חזן. אני יודעת שהדברים שאני אומרת הם בניגוד לזרם, אבל

אני חושבת שראוי ונכון ששכר המינימום יועלה בצורה רצינית מאד כדי שיאפשר חיים

בכבוד וכמו שאני אומרת, מרבית המשתכרות אותו הן נשים.

הנושא של שכר שווה לנשים, אני חושבת שהוא נושא מאד מהותי. אני גם מאמינה

שחלק גדול מהתקיפות ואלימות כלפי נשים היו יכולים להימנע לו לנשים היו אמצעים

כלכליים והן היו יכולות לעזוב את הבית מבעוד מועד ולנהל את חייהן בכוחות עצמן. אני

שואלת ומבקשת לקבוע, כי בינתיים לא נעשה דבר בנושא אכיפת חוק שכר שווה. יש

להקציב תקציב ראוי גם למפקחים וגם למשפטנים, על מנת שאפשר יהיה לאכוף את החוק

הזה.

יש לי עוד שאלות רבות. אני חושבת שיש גם מקום לקיצבה של אם עובדת, משום

שנקודות זיכוי, בהנתן השכר הנמור הזה, הופכות בעצם להיות משוללות כל ערר כלכלי

לאמהות עובדות. בשכר נמור אין לנקודות הזיכוי משמעות ולכן אני אומרת לפצות אותן

בקצבת אם עובדת. אני משתמשת במיוחד במונח אם עובדת ולא אשה כדי שזה לא יהיה

אשה נשואה.
שר האוצר, יעקב נאמו
רבותי, אתם העליתם פה עולם ומלואו ואני לא אוכל בדקות שיש לי לכסות הכל.

אני אתייחס לדברים מהבחינה העקרונית. אנשי אגף התקציבים נמצאים פה ויעל אנדורן,

שמרמת את נושא תקציבי הרווחה תכנס לפרטים.

אני רוצה להעיר כמה הערות עקרתיות. ראשית, ספר התקציב. ספר התקציב הוא

תקנות שמתבקשות מכוח הוראות החוק. במידה ואתן מעונינות בפירוט יתר ובהבהרת

סעיפים, אני מבקש מיעל אנדורן לעמוד לרשות הועדה ולתת את כל הפירוט ואת כל

הדברים הנדרשים. אמרתי שקיפות מוחלטת.

הערה עקרונית שנייה. אני רוצה שיהיה פה ברור דבר אחד ולא תהיינה אשליות

בנושא הזה. משרד האוצר איננו מחלק את התקציב בתוך המשרדים. משרד האוצר קובע

מסגרת. מי שאומר לכן לדבר הזה אין כסף. לכו לשר האוצר, משמעות הדבר שהוא לא רוצה

לעשות את הפעולה הזאת. שיהיה ברור לכל היושבים פה בחדר. אני לא פוליטיקאי ואני

לא אומר פה דברים כדי למצוא חן, ואני לא אומר דברים כדי לצאת מהישיבה. סדרי

העדיפויות נקבעים על ידי השרים. ואם שר אומר אין לי כסף עבור זה, הוא לוקח את הכסף

במקום מה שאתן מבקשות ונותן את זה לדבר אחר. זה נעשה על ידי כל הממשלות, על ידי

כל השרים ואני רוצה לבוא ולומר, אני לא אתן את ידי לבוא ולהגיד שמשרד האוצר לא

נותן את הכסף. למשרד האוצר אין בכלל תקציב. כל התקציב של משרד האוצר זה גבייתמיסים מהציבור. ולכן, אם אתן מקבלות את ההסבר הזה, פשוט מוליכים אתכן באף חו

הערה עקרונית לגבי רוב הדברים שנדרשו פה.
היו"ר, מרינה סולודקיו
אבל מימון הרשות לקידום מעמד האשה.
שר האוצר. יעקב נאמו
גם מימון הרשות הוא בסך הכולל של תקציב משרד ראש הממשלה. צריכים לשבת

על תקציב משרד ראש הממשלה ולוודא, אני מדגיש את המילה לוודא, שיהיה מימון לרשות.

שלא יגידו לכן שמשרד האוצר לא נותן כספים. ישנה חלוקה בחוק התקציב לכל משרד

וצריכים לוודא שתהיה תקנה מיוחדת לצורר העניין הזה.
מרי חדייר
אני רוצה להוסיף. אני עשיתי בדיקה ומתברר שבמשרד ראש הממשלה לא קיבלו

שום תקציב נוסף לצורר הקמת הרשות.
שר האוצר, יעקב נאמו
אנחנו הגדלנו את תקציב משרד ראש הממשלה גם בשנה שנערה וגם השנה, הם

לקחו את הכסף והשתמשו בו למשהו אחר. תסלחי לי שאני אומר אונ הדברים. אני לא

פוליטיקאי מהזן הרגיל פה בבניין הזה, ואני רוצה לומר פה בצורה מאד ברורה. כל אחד

שילר לאן שהוא רוצה ויבדוק את הדברים. אני אמרתי שקיפות מוחלטת.

הערה עקרונית אני כן חייב לה גברת מלר - אולשיצקי. העלאת שכר המינימום

משמעותה פחות נשים עובדות. שיהיה ברור. זו אשליה. אני הזהרתי מפני העלאת השכר

הריאלי בחודש אפריל, אמרתי שזה יביא לאבטלה נוספת ואמרתי שזה יביא לאבטלה נוספת

של נשים. כי מה קורה? אני רוצה שיהיה ברור. התעשייה והמעבידים יכולים לשלם עד שכר

מסוים. ברגע שהם רואים שמעלים את שכר המינימום, מפטרים את וו עובדת, ובאמת ברוב

המקרים זו עובדת, או לא לוקחים אותה מראש. לוקחים מישהו, עובד זר שהוא חוקי או לא

חוקי בארץ, או עובד מהשטחים ובזה הבעיה נפתרת. חה פשוט פוגע. העלאת שכר

המינימום עושה עוד דבר. היא גם מעלה את משכורות הבכירים במשק. כי מה שקורה הוא,

זה הקשר הגורדי הנוראי הזה שדברתי עליו אתמול-
רבקה מלר-אולשיצקי
שצריר לנתק אותו אחת ולתמיד.
אפרת ישראלי
אתמול הסכמנו אתר בעניין הזה.
שר האוצר, יעקב נאמו
תודה רבה שיש מישהי שמסכימה איתי. רבותי, תראו מה קורה פה.
רבקה מלר - אולשיצקי
נכון. צריר לטפל בשכר הבכירים. הגיע הזמן באמת. אנחנו מסכימים אתר.
שר האוצר, יעקב נאמו
רבותי, אתמול היתה קואליציה בכנסת, של מפלגת העבודה, של הליכוד, של גשר,

של מרץ ושל יהדות התורה ביתד עם חד"ש ושל ש"ס ביתד עם המפד"ל, קואליציה כזאת

עוד לא ראיתי. מקיר אל קיר, חבר כנסת אתד בודד הצביע נגד.

מה קורה פה? ברגע שעולה השכר יש יותר מובטלים, השכר מתתלק לפחות אנשים,

הבכירים מקבלים העלאות שכר. הבכירים מקבלים העלאות שכר כי עולה השכר הממוצע

במשק. את מעלה את השכר המינימלי ויש פתות עובדים. יש פתות עובדים - עולה שוב

השכר הממוצע במשק וככה תחר חלילה. רבותי, עד שזה לא יינתק, ואני מדגיש את הדבר

הזה, אנתנו נלר ונסתבך

אני רוצה לסכם, כי אני כבר תמש דקות אחרי המועד שהייתי צריך להגיע לישיבה

הקודמת. אנשי אגף התקציבים ישבו פה וידווחו לי באופן אישי. הכל גלוי, הכל פתות. אתן

בהחלט יכולות לעמוד על הזכויות כי אתן ממלאות חובות במדינה כמו כל אזרח אחר. אגף

התקציבים ימסור לכם את כל המידע. לדבר אתד אני לא יכול להסכים, ששרים יבואו

ויגידו זה לא אצלי. זה לא במגרש שלי. אגב, תתקלו בעוד בעיה. זה אומר זה אצל השר הזה

וזה אומר זה אצל השר הזה, כי הם כבר למדו את המשתק, שכששר האוצר אומר הוא בא

ואומר את הגברים בגלוי. הם אומרים: לא אצלי. אצלך יש תקציב. הם מגלגלים את זה

ממשרד למשרד. הבוקר היתה לי בעיה כזו בעניין הילדים האוטיסטים. אני רוצה שתדעו, יש

גבול למה שאני יכול לעזור, אם השרים לא יראו את הדבר הזה בסדרי עדיפויות. אני

מסכים אתה ח"כ יעל דיין, שהנושא של נשים מוכות ושל אלימות במשפחה זה נושא בראש

סדר העדיפויות. התופעות שקרו באחרונה במדינה הזו וההתדרדרות שחלה בנושא הזה הם

בגלל אזלת היד.
אפרת ישראלי
השאלה מה משרד האוצר כן יכול לעשות.
שר האוצר, יעקב נאמו
משרד האוצר יכול לספק לכן את כל המידע, לעמוד לרשותכן, להראות לכן מה

שיש, כי בצדק העירה ח"כ פרופ' חזן, שיש בעיה להתמצא בלבירינט הזה. אנחנו נעמיד

לרשותכן את כל הכלים ואת כל המידע כדי שתוכלו להתמודד עם הבעיה הזו. אני מודה

לכן מאד. תודה רבה, ואני מתנצל שאני צריך ללכת לישיבה אחרת, שהיא פחות חשובה, אני

מסכים. תודה רבה, ובהצלחה, חברת הכנסת סולודקין.

ח"כ דיין. אל תתייאשי. למרות שאת לא יושבת ראש, אף פעם לא ישבתי על הראש

שלה
יעל דיין
אני מתייאשת רק מדבר אחד. ממשלת ישראל. כל השאר יסתדר.
שר האוצר, יעקב נאמן
תאמיני לי, זה כל ממשלות ישראל. זה לא קשור לאף מפלגה.
יעל דיין
לא אפרופו תקציב. עזוב, לא אפרופו תקציב. אני יושבת במקום שאני יושבת

בשביל להחליף את הממשלה, לא בשביל לדבוק בה.
שר האוצר, יעקב נאמו
הבעיה היא שכולנו צריכים לזכור שיש לנו רק מדינה אחת. איו לנו שתי ממשלות

ושתי מדינות. זו אתת הבעיות שלנו. להתראות. שלום וברכה.
אפרת ישראלי
ח"כ סולודקיו, לפי זה אנחנו צריכות עכשיו לעשות מצעד של כל השרים.
יעל דייו
סליחה, אנחנו עושים את זה. אבל אם אפשר לשמוע את נציגי משרד האוצר.
הרבנית, ד"ר איילה גליקנזברג
האם יש אפשרות בכל זאת למרכז, כדי לקבל מידע, זרימת כספים או תקציבים בין

משרדית, כדי שנשים שעוסקות בנושאים הללו ומתעניינות, ומאיצות ודוחפות וסוללות

דרכים תקבלנה מידע מה קורה? זשאין יום לימודים ארוך, או דברים אחרים, אנחנו יודעים.

השאלה היא מה היא חלוקת העוגה שמוגשת לנשים במשרדים השונים.
יעל דייו
אני יכולה להגיד מה היה בעבר. אנחנו פנינו, כועדה, ופונים כל שנה לארגונים

ולגופים השונים כדי שהם יציגו את דרישות התקציב שלהם באותם תחומים בהם הם

עוסקים. אנחנו מנסים לרכז את הדרישות. הפעם ההפנייה של שרים אחרים אל שר האוצר

היא הרבה יותר חד משמעית. אנחנו מנסים לרכז ולהעביר לארגונים השונים, כמו לחברי

הכנסת, את ריכוז התביעות התקציביות בכל נושאי הנשים. כמובן, שזה כולל גם דברים

שהם לא רק לנשים, כמו יום לימודים ארוך. זה לא נושא שהועדה עוסקת בו מבחינה שזו

בדרישה שלנו. זו אחת הדרישות שלנו.

לעומת זאת, יש חוק של סבסוד מעונות יום, שחתומים עליו 70 חברי כנסת, שעבר

קריאה טרומית. ישבנו עליו עם שר האוצר. הוא אמר: בחיים לא תקבלו את זה. הוא לא

שלח אותי לשר העבודה והרווחה. הוא אמר, באוצר, אין שום סיכוי שתקבלו את זה. אנחנו

רואים בזה, כל הארגונים לצורר זה, ואני חוזרת ומפנה את זה כשאלה, אנחנו רואים בזה

דבר מפתח אפילו יותר מעניין גני ילדים לגיל שלש. אנחנו הצענו שלקראת קריאה ראשונה

ודברתי עם מקסים לוי, הוא יעלה את זה ממש תור עשרה ימים, אנחנו נציע מודולריות של

זה. אשה שיוצאת לעבודה, שרוצה ויכולה לצאת לעבודה או ללימודים או להכשרה, הבעיה

לא מתעוררת כשהילד שלה בן שלש, אלא כשהיא הופכת להיות אמא. זאת אומרת הבעיה

של מעתות ושל הגיל הרך, קודמת מבחינת הזרמת כוח עובדים. עכשיו, החוק הזה עבר

טרומית. הוא לא עבר את שר האוצר. היה לנו כנס מאד הומה ואגרסיבי עם שר האוצר. הוא

הודיע שהעלות של זה היא קרוב ל 800 מיליון, קרוב לשלשת רבעי מיליארד לשנה, לכלול

את כולם בסבסוד מסיבי. אני הצעתי למקסים לוי, זה חוק שאני מובילה אותו, שאנחנו נציע

הצעה מודולרית. העניין הזה נמצא על סדר יומה של הכנסת ושרי אוצר מאז קום המדינה.

לא גילינו כאן שום גלגל. כולנו רואים בזה מפתח שבלעדיו לא נוכל לשבור את המעגל

הנורא הזה של יציאת נשים לעבודה וייצור נוסף, ולפיכר הכנסה נוספת.
היו"ר, מרינה סולודקיו
אולי נחזור לתקציב 1999. יש אולי עוד שאלות.
יעל דייו
בסדר. תקציב 1999. יש חוק שעומד לפני קריאה ראשונה. אני מקווה שכל המפלגות

שיש להן את החוש לזה, יעבירו אותו לפחות קריאה ראשונה. לעניין הזה שותפים כל

היושבים כאן ואני אבקש תשובות לשאלות ששאלתי קודם גם בנושא בריאות, גם בנושא

רווחה. לשלוח אותי חזרה לשר הרווחה, תודה רבה. הוא מבקש ממני ללכת לשר האוצר,

יעקב נאמן. אז מה הפינג- פונג הזה?
מרינה סולודקין
שאלה נוספת? בבקשה.
אירית אומנית
אני רוצח לעשות את זה ספציפית בעניין הרוותה. אני מנהלת אתד המקלטים לנשים

מוכות בארץ. ואני יודעת שבין 12 המקלטים הקיימים" מה שחסר לנו זה כחמישה ששה

מליון שקלים. שלא תחשבו שמדברים על מיליארדים ואנחנו מחפשות איפוא לסחוט. אחת

הדוגמאות של מה שקורה, זה שבשנה שעברה הוכרז שאחד הנושאים שמשרד החינוך מטפל

בהם זה ילדים בסיכון, ולזה נותנים תקציבים. ילדים במקלטים לא נחשבים כילדים בסיכון.

אני לא מכירה ילדים בסיכון יותר מילדים במקלטים, שלקחו אותם באמצע החיים שלהם

לתוך מקלט, שאף אחד לא שאל אותם, שגדלו בצל אלימות מיום שהם יונקים את היניקה

הראשונה שלהם ושסטטיסטית כל המחקרים מראים שאם הם לא יטופלו הם ילכו להיות

גברים מכים ונשים מוכות.

אז המלחמה חזרה בתור המשרד לשכנע את השר או את המנכ"ל או את מי שלא

יהיה, שילדים במקלט הם ילדים בסיכון, לא מצליחה לנו. זה לא מצליח.
היו"ר, מרינה סולודקיו
אבל זה שר העבודה והרווחה. את מבקשת ששה מיליון ביחד. נכון?
אירית אומנית
כן. לכל המקלטים ביחד. המקלט לנשים ערביות הוא היחיד שמקבל 100%.

התשובות שאני קיבלתי הן לא תשובות שמשכילות אותי מבחינת צורת העבודה.

למי לפנות בסוף? אומרים תצאו לרחובות. נמאס לנו לצאת לרחובות. אנחנו ברחובות כל

הזמן. קודם כעניות ואחר כך כל מיני דברים אחרים.
ח"כ נעמי חזן
על מה את רומזת בזה?
אירית אומנית
אני רוצה להבין איך לעבוד עם המערכת כך שנקבל את מה שמגיע לנו בזכות.
אפרת ישראלי
יש לי לנציגי האוצר שאלה לעניין אופן העבודה שלהם מול המשרדים השונים.

אולי פה יש איזה שהוא מקום לאיזה שהוא קשר בינינו. הרפרנטים של האוצר עובדים כל

אחד מול משרד ספציפי. מול התקציב של המשרד הספציפי. במסגרת הזאת הם עוברים

סעיף אחרי סעיף ומגיעים איכשהו לידי איזה שהם מסקנות ותקנו אותי אם אני טועה. האם

במסגרת הזאת יש איזה שהוא מקום לאנשי האוצר להכתיב משהו בתקציבי המשרדים?

אם לא, מה שאני מבינה ואני חוזרת על מה שאמרתי קודם בלי רשות הדיבור, אני חושבת

שאנחנו חייבות פשוט להפגש עם כל שורת השרים או נציגי המשרדים. כי יש לי פה סדרה

שלמה של שאלות שנוגעות באמת לכל התחומים הרלוונטיים לזכויות נשים, לדברים

שקשורים בתקציבים ואנחנו צריכים לדבר באופן ספציפי ולדרוש את שינוי סדרי העדיפויות

בתוך המשרדים עצמם.
היו"ר, מרינה סולודקין
כן. אתם, נציגי האוצר, יכולים לענות עכשיו? או שיש עוד כמה שאלות?
יעל דייו
היית בישיבה עם שר החינוך? תבל. כי זו דוגמא למה שקורה במצבים כאלה.
אירית רוזנבלום
יש לי עוז שאלה. כנשים יש לנו תכונה אופיינית להתפס לפרטים קטנים שמאד

מכאיבים לנו, לדבר על הפרטים הקטנים ולא לראות את התמונה הכוללת. באיזה שהוא

מקום היתה לי תתושה שהשר אומר אני מחלק את העוגה לשנים עשר השבטים ואחר כך הם

עושים מה שהם רוצים. קשה לי לקבל את התפיסה הזו כי אחרת באמת אולי אפשר היה

לקחת מחשב, לעשות חלוקה שרירותית והמשרדים היו מקבלים תקציב וזה לא כך.

לכן, ככל הנראה, למשרד האוצר כן יש השפעה ואם איו השפעה אז כדאי שתהיה

לו השפעה ותפקידנו אולי לשנות לו את תפיסת העולם. וכאן אני חתרת לטענות שאנחנו

מעלים. במקלט יש ילדים בסיכון, במקלט אין יועץ משפטי. לא הייתי רוצה לפרוט את זה

לפרוטות כאלה קטנות. המקלט הוא לא הבעיה של אלימות במשפחה. המקלט זה אפס קצה

של בעיית האלימות במשפחה. מליון איש במדינת ישראל חיים בצל האלימות ולנו יש בעיה

כללית. אולי צריך משרד ממשלתי לבעיית האלימות במשפחה. לא מקלט ולא שנים עשר

מקלטים. אנחנו מדברים על מסה אדירה של בני אדם שחיים באלימות ותפיסת העולם שלנו

לא יכולה להיכנס לפרטי הפרטים. משרד האוצר ראוי שיבין, שהבעיה היא של מערך בולל

של אלימות במשפחה ושיתן למשרד העבודה והרווחה תקציבים ענקיים, והם צריכים להיות

ענקיים.

חוצים קווים ומגיעים למשרד החינוך. כי בעצם המפעל לחינוך הילדים, תסלחו לי

על הביטוי, הוא אנחנו הנשים שם האכסניה של הילדים. אנחנו מגדלות אותם ומחנכוח

אותם.
היו"ר, מרינה סולודקיו
את יודעת, זו הערה. אנחנו עכשיו בשלב של שאלות ותשובות. בבקשה עוד שאלה.
מרי חדייר
אני רוצה לחזור לעניין התקצוב של הרשות. מה שנאמר לנו שבמשרד ראש הממשלה

יש תקציב והם לא נותנים. אבל הוקם גוף חדש. הוקם על פי חוק. הרשות הוקמה. אין

תקציב. אנחנו הגשנו אומדן תקציבי בסך ארבעה מליון שקל. קבלנו פשוט תשובה שלילית.

אין לכם תקציב נוסף. במשרד ראש הממשלה אומרים אנחנו לא תוקצבנו בנוסף, אז ממה

ניקח את תקציב הרשות?

אנחנו תפקדנו בנ1בר כלשכה של יועצת לקידום מעמד האשה. עכשיו הוקמה רשות,

יש כותרת, יש הכל. אבל אי אפשר לתפקד בצורה הזאת. פשוט אין לנו גרוש. אין לנו שום

דבר, מלבד מה שעמד לרשותה של היועצת. אז לצורך מה הוקמה הרשות? כשבדקנו את זה

מול הרפרנט הספציפי שעובד מול המשרד שלנו, מה שנאמר לנו זה שהיה איזה מכתב

הסכמה עם הועדה לקידום מעמד האשה ואיתנו, שבמהלך שנת התקציב 1998 אנחנו לא

נדרוש תקציב נוסף ואכן זאת עשינו. אנחנו מדברים על תקציב לשנת 1999. שיהיה ברור. יש

מכתב כזה. זה נכון שיש מכתב מה אבל הוא התבסס על שנת 1998 ולא על שנת 1999. אז

מה התשובה? יש רשות ואין תקציב.
היו"ר, מרינה סולודקיון
גברת חילו, שאלה אחרונה וחברות הכנסת אחרי התשובות.
נדיה חילו
על אותו בסיס של מחסור בתקציב, ואני מדברת מההיבט של מרכז השלטון המקומי

שאני גם משמשת בו יועצת. אחד התפקידים, או מימוש קידום מעמד האשה, מהזווית שאני

ממלאת, זה הקמת מועצות נשים בכל הארץ. ושוב אני נתקלת, וגם קודמתי נתקלה באותהבעיה, שהמשרה הזו לא מוגדרת. אני פונה לראשי רשויות ולראשי ישובים לתקצב חלקית.

לא משרות, גם תקציבי פעולה מינימליים. בל הנושא תזה פרוץ ונתון לשיקול דעתו ולחיבור

ולסימפטיה שיש לאותו ראש רשות לנושא. הרבה פעמים איו סימפטיה מספיקה ואני לא

רוצה לפרט. הם מפנים אותי תו שוב אותה בעיה: אי1 לנו בתקנים, אין לנו בתקציב, תפנו

למשרד הפנים. משרד הפנים, מצדו, אומר לנו: במסגרת התקציב, בסוגיות שמפורטות באן,

אין לנו לא משרד ולא תקציב. בך שזה על אותו מישור בעייתי של בל הנושאים שהועלו

פה.

אני אומרת דבר נוסף. עם הקמת הרשות הממלכתית, אני חושבת שהתפקיד הזה של

מועצות נשים, ההגדרה הזו, מקבלת לגיטימציה נוספת של ביצוע ואני מבקשת לדעת אם

באוצר, בנושא הזה ובסוגייה הזו, יש לבם עצה לגבי, מה אני כן יכולה לעשות בחוסר

האונים הזה שאנחנו עומדים בפניו בבל המישורים.
היו"ר, מרינה סולודקיו
נציגי האוצר, תשובותיכם בבקשה. אם אתם יכולים, בגלל שאני שמעתי את

השאלות. הן קשות מאד. אחר כך ח"ב חזן וח"כ מאור ואנחנו מסיימים.
יעל אנדורו
קודם כל אני אתייחס באופן כללי לכל הנושא של חלוקת התקציב בין המשרדים.

הממשלה, במהלך חדשי הקיץ, מקיימת שלשה דיוני תקציב. בדיונים האלה קובע לא שר

האוצר, אלא בל הממשלה, ביתד עם בל השרים הנוגעים בדבר, את גובה התקציב של כל

משרד. התקציבים של כל משרד כוללים נושאים רבים. לכן, מישהי פה שאלה למה אנחנו

לא מתערבים, למה אנחנו לא קובעים ולמה אי אפשר לבוא אלינו. פעם אחת בשנה נקבע

גובה התקציב לכל אחד מהמשרדים. כל משרד צריך במהלך שנת התקציב הבאה להתמודד

עם התקציב הזה בהתאם לסדרי עדיפויותיו. המשרדים יבולים להעלות דרישות תקציביות

בפני הממשלה. הממשלה יכולה להחליט שהיא מקבלת או שהיא לא מקבלת, אבל זה בדיוק

המקום שבו צריך להחליט על הדברים האלה. מרגע שמתקבלת החלטה על גובה התקציב,

אותו משרד צריך להתמודד עם אותם דברים.

לגבי הנושא הזה, משרד העבודה והרווחה למשל, קיבל תוספת של 75 מיליון שקל

לילדים בסיכון ואלימות. אז אני לא יודעת איך מגדיר משרד העבודה והרווחה. אמר פה

קודם מר שי שדווקא ילדים במקלטים כן מוגדרים כילדים בסיכון, אני לא מכירה את

ההגדרות המדוייקות. אפשר לבדוק את זה. אבל אני בטוחה שכולנו פה מבינים, שאם משרד

מקבל 75 מיליון שקל לנושא הזה, לא סביר לבוא אתר כך למשרד האוצר ולהגיד: משרד

העבודה והרווחה קיבל 75 מיליון שקל, אבל הוא בתר שלא להגדיר את זה ולכן עכשיו

תתקבל תוספת. יכול להיות שזה מקומם שנראה שאיו כתובת לפנות אליה. אבל הכתובת

היא באמת כל המשרדים שהם באמת אלה שמגדירים. משרד העבודה והרווחה זה דוגמא

טובה כי הוא קיבל תוספת יעודית לנושא הזה. לכן אנחנו מצפים שהמשרדים יתמודדו.
אפרת ישראלי
זה לא רק ילדים בסיכון, זה ילדים בסיבון ואלימות. זאת התכנית שהם הציגו

והקריטריונים שהם קבעו ולאו דווקא בהתאמה לצרכים. מכירים את התכנית שלהם.
יעל אנדורו
הם קיבלו תקציב לילדים בסיכון ואלימות. אני חושבת שיש מקום להתייעץ עם

אירגוני הנשים, לבדוק איך בדיוק מוקצה התקציב. אבל בסופו של דבר, הם אלה שריבונים

להחליט איך יוקצה התקציב. ולכן אנחנו פה יכולים אולי להביע דעה או לנסות לעזור,

אבל אנחנו לא נקבע למשרד למה הוא יקצה את הבסף. ברגע שנקבע לו כל התקציב אנחנו

בעצם עשינו את עבודתנו.

דיברו פה על הרשות לקידום מעמד האשה. אנחנו לא ידענו שזה יעלה, אני לא

בקיאה בנושא הזה. אני מוכנה לבדוק את זה.
נעמי וזזו
זה בתוך התקציב של משרד ראש הממשלה.
יעל אנדורו
אני יודעת. אני מוכנה לבדוק את זה במשרד. לבדוק אם זה תוקצב. את אמרת

שהיית בקשר עם הרפרנט לנושא הזה.
מרי חדייר
זה לא תוקצב.
יעל אנדורו
כעיקרון, מה שאמר שר האוצר זה נכון. בתוך משרד ראש הממשלה יש תקציב

שאמור להיות מיועד לרשות לקידום מעמד האשה.
מרי חדייר
יש פה דבר פשוט הגיוני. הרי הוקם גוף. נכון? משרד ראש הממשלה לא קיבל

תוספת תקציבית עבור הרשות.
נעמי וזזו
אבל גברת חדייר, בזה, אמ מותר לי להגיד, אפילו לפרוטוקול, את לא צודקת. כי

בזמן החקיקה חלק מתמיכת הממשלה בהצעת החוק נבעה מכך, שזה לא יקבל ביטוי תקציבי

בשנת 1998. אבל, משום שאנחנו התעקשנו התעקשות אמיתית, יש סעיף תקציבי נפרד,

שיופיע, על פי חוק צריך להופיע, בספר התקציב ועכשיו נראה מה קורה.
יעל אנדורו
עוד טשא אחד שאני אתייחס אליו לגבי גילאי שלש - ארבע, כי את התייחסת אליו

בועדת החינוך, אני אולי אענה לך. אני לא הייתי בועדת החינוך, אבל התכנית שמדובר

עליה שסוכמה עם שר החינוך, זו תכנית שבאמת אמורה לסייע באותם מגזרים, שבהם

שיעור ההשתתפות בגני הילדים נמוך. המטרה להעלות את אותם שיעורי השתתפות ולזה

הסכמנו ועם זה החלטנו ללכת גם ביחד עם שר החינוך, אבל זה משהו מאד נקודתי

וקונקרטי.
ענת מאור
אני רוצה לומר משהו בעניין גילאי שלש - ארבע. יש הצעת חוק של ח"כ גוז'נסקי,

שלי ושל שלמה כן עמי ומשרד האוצר מעכב אותה וההצעה לתת מאה גני ילדים בלבד היא

פשוט עלובה ביותר. זה המאבק הפוליטי והעורה פה זה חלק אדיר מן המאבק.
יעל אנדורו
נושא נוסף שדובר פה, על מועצות נשים בשלטון המקומי, זה נושא שהוא הרבה

יותר בעייתי מאשר בתוך משרדי הממשלה, מכיוון שכל רשות מקומית היא ריבונית בפני

עצמה. יש לה תקציב. חלק גדול מן הרשויות המקומיות בכלל לא נתמכות על ידי המדינה.

לכן המאבק צריך להיות ברמה של מרכז השלטון המקומי. לנו אין יכולת לעקוף את

הרשויות. גם למשרד הפנים אין יכולת לעקוף את הרשויות שהוא לא מתקצב ולהקצות את

זה, אז על אחת כמה וכמה לנו.
נדיה חילו
מה עם חקיקה? אפשר לעשות את זה בחקיקה.
יעל אנדורו
את הנושא של מועצות נשים? חקיקה מחייבת את הרשות המקומית. אם יש חוק אז

הרשות המקומית, כמו כולנו, מחויבת לעמוד בו.

גדיה חילו-.

זה לא קבוע. לא בתקן. זה נושא פרוץ.
נעמי חזו
יש לי תוספת אחת מאד קצרה. אני רוצה קצת לנזוף בעצמנו. משום שכשלא עושים

את עבודת הממקר ובאים עם הצעות מאד קונקרטיות בזמן אמיתי, זה פשוט לא רציני.

תקציב המדינה עולה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. ולכן העבודה בועדות ובעיקר בועדת

הכספים על תקציב המדינה, נכנסת להילוך גכוה בחדשיים הקרובים. אם רוצים תוספות אז

צריו למצוא את הסעיפים הנכונים, להעביר לנו הסתייגויות מן התקציב בצורה רצינית. ואז

במקום להיות במגננה או בחיפוש רפרנט זה או אחר, אפשר לעבוד. פה ושם הצלחנו, מה גם

שכל סיעה באה עם סדרה של תביעות ולפעמים אפילו מתמקדת בנושא ספציפי מאד. כמו,

אני זוכרת, אנחנו התמקדנו בנושא תקציב המקלטים דווקא, לפני שלש או ארבע שנים

והבאנו להקמת מקלטים חדשים פשוט מתור עיקשות.

אז אנא. תסתכלו, תבואו עם הסתייגויות רציניות ואפשר לעבוד. עם כל הכבוד

לאנשי האוצר, יש להם את התשובות המוכנות. זו גם העבודה שלהם, להגיד לא. הם

מקבלים משכורת יפה בשביל זה. ולא רק זה, אבל מעבר לשקיפות, הם גם אומרים זה לא

אני זה הוא, זה הוא. אנחנו לא אוצר ואנחנו לא משרד ממשלתי. אנחנו כנסת, וחברי כנסת

כן מעבירים תקציבים וכן מצליחים לפעמים להעביר לתקציב הסתייגויות, שיש להן

השלכות אמיתיות. אז בואו נעשה את העבודה שלנו, ואם אנחנו עושים את זה אני חושבת

שאולי פה ושם נוכל לתקן. הדוגמא של הרשות היא דוגמא טובה. גם הדוגמא של מרכזי

הסיוע.
סימה גורן
אז שהועדה שלנו תדאג לכולנו.
נעמי חזו
לא, לא. מפני שהועדה לא יכולה. זה הולר על כל תקציב של כל משרד. ספר

התקציב כזה.
היו"ר, מרינה סולודקיו
ח"כ מאור, את דוברת אחרונה.
ענת מאור
אבל אני אעשה את זה הפעם לא כל כך בקצרה כי הנושא הוא מאד חשוב בעיני.
היו"ר. מרינה סולודקין
את צודקת וזו גם ישיבה ראשונה ויש לנו תת ועדה, ועדת משנה בנושא של כלכלה

ועבודה, וגם אני חושבת סדרה של פגישות בנושא.
ענת מאור
כן. אני רוצה גם על זה כמה מלים. זה קשור עם שר האוצר.אני קודם כל רוצה לנצל את ההזדמנות, מצטערת שאמרתי אבל אין לי מה להתנצל

כי חייתי בדיון בועדת הפנים על נושא אום אל פאחם וכל נושא בית הספר.

אני רוצה לברך מאד את העבודה הפורייה של מ"כ יעל דיין ולאמל הרבה נואד

הצלחה לחברת הכנסת מרינה סולודקין, שמהעבודה המשותפת שהיתה לי אתה, אני יודעת

שהיא באמת תישא במסורת החשובה והטובה היטב.

אני עוברת לנושא התקציב, המדיניות, כי בעיני הוא מאד קריטי. יש לנו פה בעיה

ואין לי שום טענה לאנשי משרד האוצר, אבל יש בעיה קריטית עם המדיניות של משרד

האוצר והבעיה שלנו איך לנווט את העניין. כי אנמנו וועדה א - פוליטית, אבל מדיניות

פוליטית קובעת את מעמדן של הנשים. אני לא מדברת כרגע על השקפותי הפרטיות, אני

מדברת על עובדות. אלה הדברים שרציתי להגיד לשר האוצר. הדיון הוא על התקציב, אבל

מאחורי תקציב יש מדיניות. תכף אני אתייחס גם לכל ההליר ומי אחראי, המשרד או

המשרדים השונים וכולי.

צריר להבין. לדעתי, ואני רוצה להיות בהירה, יעד מספר אחד שלנו זה לתקוף את

המדיניות הקטלנית שמסיגה נשים לאחור במדינת ישראל. ואני אומרת את זה במפורש
בשנתיים האחרונות, בגלל שני דברים
א. במקום צמיחה כלכלית יש צניחה כלכלית, וזה

שר האוצר וראש הממשלה צריכים להבין, ודבר שני, כשאין סולידריות חברתית ואין מדינת

רווחה חזקה, אלא העשיר מקבל והפערים גדלים, הנשים הן הראשונות להיפגע. אם אנחנו

את האמת הזאת לא נגיד, עם עובדות ונתונים, אנחנו חוטאים לתפקיד העיקרי שלנו. אני

רוצה להדגיש. זה תפקיד מספר אחד. אנחנו לא עושים את זה. אתן לא עושות את זה

מספיק. הרי מעמד הנשים בנסיגה. יש יותר נשים מובטלות. פערי השכר גדלו. מדינת

הרוומה קורסת, מערכת הבריאות קורסת, מי נפגע מזה אם לא אנחנו הנשים קודם כל? זה

מעבר לדיון על תקציב זה או אחר של משרד זה או אחר. תכף נגיע לזה. הרי מה, נתחיל

להתווכח לאן למשוך את השמיכה? השמיכה צרה מדי והשמיכה הולכת לעשירים והעשירים

זח לא הנשים. זאת ההערה הכי חשובה. ובחודשיים האלה זה הזמן להגיד את זה ולעשות

את זה ולהיאבק עלזה.

הדבר השני לגבי הועדות. בכל זאת אני רוצה להזכיר, שזאת קצת היתממות מצד

שר האוצר, אני מבינה שזה מה שהוא אמר פה בישיבה, לומר שהכל בידי השרים, כי בועדת

הכספים, אנחנו מדינה כל כך צנטרליסטית, שיש גבול כמה אפשר למכור אותנו. אני אישית

כבר שש שנים בדיוני התקציב אבל יש כאלה שכבר יותר שנים. הצנטרליזם הוא כזה,

שהמשרד צריך לקבל אישור על החלוקה הפנימית שלו משר האוצר ואחר כך מועדת

הכספים.
יעל אנדורו
סליחה, אפשר להעיר הערה? משרד מגיש בקשה לשינויים בתקציבו. משרד האוצר

מאשר או לא מאשר. משרד האוצר לא יתם שינויים בתוך המשרדים.
אפרת ישראלי
לכן אני שאלתי, מה קורה כשאתם יושבים בדיון כרפרנטים. אז את היתממת.
' ענת מאור
גם השר. מה את רוצה ממנה. גם השר הרי אמר את זה פה.

אז לכן, הם מקשים, לא רק עלינו כנשים. הקושי הזה קיים. אנחנו פשוט מדינה עם

תרבות ניהול בירוקרטית, מסורבלת וצנטרליסטית. אני מקוה שמתי שהוא התרבות הזו

תשתנה, כי זה בעוכרי הכל רק דוגמא קטנה. אני באה עכשיו מהשדולה למען הילד. הדיון

היח על נושאי טיפול בילדים נפגעי אלימות מינית. רק להבין שם איך כל נושא הוא בין

ארבעה משרדים ובסוף הוא לא מטופל. נופל בין הכסאות. זאת הבעיה של התרבות

הפוליטית הכללית שלנו. ובדיון על התקציב היא הכי מכבידה. אז לכן אין לנו מנוס, אלא

במקביל למאבק לשנ ות את כל התרבות הזו, לפעול עם כל משרד ולהאבק עם משרד האוצר
כשהוא בולם. לדוגמא
הנושא הזה של ילדים בסיכון, זה סדר עדיפות שנקבע במשרדהעבודה והרווחה, אבל היה הברתי אישור האוצר. ולכן, פה אני מצטרפת לפניה. שאנחנו

צריבים את הייעוץ המקצועי. ברגע שספר התקציב מחולק והוא מחולק בשבוע הבא לנו,

חברי הכנסת, נא לדאוג להשיג אותו, כל אחד שמתמצא בזה. להושיב על זה כלכלניות, אני

יודעת שיש כאלה שעושות את זה ולתת לנו פירוט ממש באיזה סעיפים לבקש את

ההסתייגויות. בית, הדיון העיקרי בועדת הכספים, גם זה חלק מהתהליר האנטי דמוקרטי

פה בכנסת.
היו"ר, מרינה סולודקיו
ח"כ מאור, גם אנחנו נעשה את זה.
אפרת ישראלי
גברתי היושבת ראש, בועדה, יש לר יועץ כלכלי שיכול לעבור ולהסתכל על

החומר?
היו"ר, מרינה סולודקיו
את יודעת, אין לנו יועץ כלכלי אבל לי יש תואר בכלכלה. העוזרת שלי כותבת

תואר שלישי בכלכלה. אנחנו כל הזמן עובדים עם כל הכרכים של התקציב.
ענת מאור
נכון, אבל צריר בכל אופן, אני אומרת, חוות דעת מכל משרד לפי סעיפים. זה מאד

מאד חשוב מבחינת התהליך. אנחנו עושים את זה כל שנה וזה מאד חשוב. וצריר למקד על

מה ואיו. אני רק אקצר מאד. במילה אחת אני רוצה להדגיש, שהדבר העיקרי בעיני זה

המדיניות, בעיית האבטלה ובעיית הפערים שנוצרים במדינה, ושהנשים ראשונות להפגע

מהם, ואנחנו לא יכולים לדון על מדיניות תקציב בלי לדון בזה.

בעניין הזה, אגב, אני מברכת את השדולה, מרכז אדווה, ברברה סבירסקי וסילביה

ביז'או, שיוזמים כנס גדול על מדינת הרווחה ופגיעתה בנשים. אבל אני חושבת שצריך

לעשות את זה עם התהודה הכי גדולה ועם דיון מה קורה לנשים בנסיגה הגדולה שלהן עם

כל קריסת מדינת הרווחה.
היו"ר, מרינה סולודקיו
ראיחי שאת מזמינה את סילביה ביז'או לאחד הכנסים. אני מאד מסכימה ואני רוצה

גם את ברברה סבירסקי.
ענת מאור
אז אני אומרת בהדרמנות זו, שהכנס הציבורי האקדמי חשוב מאד. אז אני באמת

מציעה שאת הישיבה הזו נעשה-
היו"ר, מרינה סולודקיו
אני מציעה שנעשה במליאת הועדה.
ענת מאור
אני רוצה לעבור לסעיף הבא, לעניין חוק חינוך חינם מגיל שלש. אני מציעה

שהשנה, אלא אם היו רעיונות נוספים לפני שבאתי, זה יהיה מיקוד. בואו נחליט לעשות על

זה קמפיין חודשיים. כי שר החינוך אתנו בעניין הזה ואני שמחה. בסוגריים יש לו מניעים

פוליטיים, שאני מברכת עליהם. כי הבעיה, שהורים מנועים היום מלבחור את החינוך הרצוי

בעיניהם בגלל שיקולים כלכליים, מטרידה את כל החינוך. מטרידה מבחינת החינוך את כל

אירגוני הנשים את נעמ"ת, את ויצ"ו ואת אמונה. גם את אמונה. אז אני מאד שמחה. מוסדותהחינוך של ש"ס מתמלאים, לא כי הווים בוחרים אלא כי הורים נאלצים כגלל שיקולים

כלכליים.
היו"ר מרינה סולודקיו
ח"כ מאור, יש לנו עוד חמש דקות.
ענת מאור
אז יש לי עוד שלש הערות ואני אקצר.

אני חושבת שהעניין של חינוך חינם בגיל שלש, השר הציע להתחיל מגיל ארבע,

מקובל עלי. אי אפשר להתחיל בשנה אחת את הכל. אבל להתחיל ללחוץ על זה חזק מאד

ובמקביל, לקדם את הצעת החוק. אנחנו זקוקים ללובי. הנה תראו איך הדיור הציבורי עבר.

זה היה בזכות לובי. כי אני לא מקבלת את התחייבות השר. גם הודענו את זה היום לשר

וגם יו"ר הועדה ח"כ זיסמן איתנו. תשובת האוצר לא סיפקה אותנו וצריך ללחוץ על החוק

ועל החלטת מממשלה ואני חושבת שננצל את ההזדמנות הזו.

ההערה הבאה לגבי הרשות. צריך לנצל את העניין. אנחנו התחייבנו לגבי שנת

1998. נגמרה שנת 1998. עכשיו אנחנו נאבקים על תקציב 1999. וזה מאבק שצריך לעשות.

השלטון המקומי. הגברת חילו הלכה, אבל אני חושבת, מאחר שבשבוע הבא יש פה

כנס גדול עם נשים בשלטון המקומי, אני רוצה להזכיר שזה דווקא לא שייך לאוצר. אמרנו

שלפני הבחירות המוניציפליות והן בעשירי לחודש, עוד לא אחרנו, אחד הדברים הכי

חשובים הוא, שכל מועצת נשים בכל עיר תדרוש מכל המועמדים, בוודאי מהשניים

הצועדים בראש, התחייבות על תקן, על מצע ועל תקציב כבר היום.
היו"ר, מרינה סולודקיו
תהיה לך רשות הדיבור בכנס, אז, בבמה של האודיטוריום, את יכולה להגיד את זה.
ענת מאור
אני אציע את זה שם. עכשיו זו שעת ההזדמנות. שעת הכושר. יש לנו שבועיים.

דבר אחרון, גברתי היו"ר, יש דברים שהם לא בתקציב. אני רוצה להסב תשומת לב

שהסכמי העבודה הקודמים פגעו בנשים ובתאריך 2 לנובמבר בשעה 11:00 תתקיים ועדה על

נושא הסכמי העבודה. אני מקווה שיבוא לפחות מזכיר ההסתדרות אבל אם יבוא יו"ר

האיגוד המקצועי והממונה על השכר אז זה יהיה מכובד. הדבר השני-
היו"ר, מרינה סולודקיו
והאחרון.
ענת מאור
והאחרון: גיל הפנסיה. אני לא יודעת אם האוצר חחר על דעתו לשנות את זה.

הועדה הקודמת התנגדה לזה בתוקף וזה חלק מן המאבק, שלא נסכים לפנסיה בגיל 65. כמו

כן עניין הרפורמה במיסוי, שמקימים ועדה ואנחנו לא יודעים כמה נשים ישנן בועדה ואיך

מטפלים בנושא נשים שם.
היו"ר, מרינה סולודקין
תודה רבה לח"כ מאור. תודה רבה לכולן. ונמשיך לעבוד בישיבות הבאות.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים