ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/10/1998

סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 152

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה

שהתקיימה ביום שני, כ"ט בתשרי התשנ"ט (19 באוקטובר 1998), שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: יעל דיין - היו"ר

נעמי חזן

ענת מאור

מרינה סולח-קין
מוזמנים
מרי מדייר - ראש תחום מעמד האישה ברשות לקידום מעמד האישה.
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
סדרי עבודת הוועדה.סדרי עבודת הוועדה
היו"ר יעל דייו
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתות את ישיבת הוועדה. הישיבה הזו נועדה על מנת

לדבר על סדרי העבודה, שהם למעשה המשך סדרי עבודת הוועדה. הבנתי שלא יהיו

שינויים דרסטיים בסדרי העבודה. קיבלתי מחברת הכנסת מרינה סולודקין, נייר טיוטא

שמתייחס לכמה מחשבות, רעיונות ודרכי פעולה. מאחר והוועדה יושבת היום בלי גופים

חיצוניים, אני מציעה שתחלקי את הנייר המעובד מחר, וכך, בנוסף להצגת הדברים,

החברים ידעו את הכיוונים שיש לך לגבי המשך העבודה.

ביקשתי להחזיר את מתכונת העבודה של ועדת משנה לאלימות כלפי נשים, וחברת

הכנסת סולודקין הסכימה לכך. נושא האלימות היה בשעתו נושא של ועדת משנה ולצערי

נשאר עדייו נושא מאוד מרכזי במעמד האישה ולכן ביקשתי שיחזור להיות ועדת משנה. אני

מניחה שלא תהיה לכך התנגדות.

בנוסף לזה, ביקשתי להגדיר את נושא בריאות נשים כנושא מהסוג שחברת הכנסת

נעמי חזן מטפלת בנשים בצה"ל, כנושא ולא כוועדת משנה, מכיוון שבשעתו חשבנו שיש

עודף ענק שלא מייעל את הדברים של ועדות משנה ולכן קבענו, שדברים שבכל זאת

דורשים טיפול אינטנסיבי נגדיר אותם כתחום ולא כוועדת משנה. כלומר, זה משאיר אותנו

עם אותן ועדות משנה שהיו פלוס ועדת משנה לאלימות שזה תחום רחב ומצער שדורש

עבודה מאד אינטנסיבית.
מרינה סולודקיו
זה לא אומר, שהנושאים האלה לא ידונו במליאת הוועדה.
היו"ר יעל דייו
אין ויכוח בכלל. אם תראי את הגדרת הוועדות, תראי שיש נושאים מרכזיים

שחייבים להיות במליאת הוועדה. זה ח-אי ברור בנושא כלכלה ושכר שזה הנושא במעמד

האישה, זה כרוך בנושא האלימות שזה הנושא הנגטיבי במעמד האישה. את צריכה להחליט

באיזה נקררות המליאה עובדת כמליאה גם בנושאים שהם נושאים של ועדת משנה. אין

בכלל שאלה, שנוכחות שר למשל או מנכ"ל מחייבת ישיבת מליאה ולא ועדת משנה.

סיורים, אנחנו מקבלים עליהם אישור בסיורי מליאה גם אם הם נוגעים לנושא ספציפי.

אני חייבת תרדה על כך שהוועדה התייצבה בראש בשנתיים האחרתות מבחינת

סדרי העבח-ה. זה לא אומר שלא היו חיכוכים ולא היו חילוקי דיעות, אבל זכות ההכרעה

היא בכל זאת בידי יושב ראש הוועדה תור כדי התייעצות. אני חושבת שזה ענין של

מנהיגות. המנהיגות שלי היתה יותר טובה או פחות טובת, ביקורת כזו או ביקורת אחרת,

אבל חשוב להעמיד את הוועדה כוועדה על המפה ולא לפצל ביותר מדי נושאים, והדברים

העיקריים ירתמו גם את הכנסת וגם את חברי וחברות הוועדה כקבוצה אחת ולא תור כדי

פיצול.

היום נקבל אישור בוועדת הכנסת להקמת ועדה משותפת לנו ולוועדת חוקה חוק

ומשפט. אני מתכוונת להאיץ בדי ונים האלה ולהגיע לקריאה ראשתה. יש חילוקי דעות על

חוק זכויות האישה, שלא יהיה חוק יסוד כי אין סיכוי בכנסת הזו לאיזה שהוא חוק יסוד.

לא יהיו חוקי יסוד מלבד זכויות חברתיות או התאגדות. המפלגות הדתיות מתנגדות

עקרונית לחוקי יסוד. זאת אומרת, אפשר להעביר את אותו חוק מבלי לקרוא לו חוק יסוד,

וכשקוראים לו חוק יסרד, אי אפשר להעביר אותו.הוועדה המשותפת תכלול 10 חברי כנסת, מתוכם חמש מברות מהוועדה הזו

וממישה חברים מוועדת חוקה חוק ומשפט. אין לי רוב מכיוון שעל פי חוק, בוועדה משותפת

- לקואליציה יש רוב, לכן מיניתי רק נשים מהוועדה שלנו, בהנחה שחברת הכנסת נעמי

בלומנטל, שעושה את ההבדל מחמת ההזדהות שלה עם הנושא תיתן לנו רוב בוועדה

המשותפת. זו תהיה עבודת החקיקה המרכזית שתהיה על שולחננו משום שכרגע אין לנו

חוקים על השולחן. יש שניים שלושה חוקים בצנרת שאנחנו נבקש להעביר אותם לוועדה

הזו, הנושא הזה מרכזי מאוד, אשמח מאוד אם תשתתפנה בו כל חברות הכנסת גם אם הן

אינן חברות בוועדה. כמובן, יש אפשרות למילוי מקום אם מישהי חסרה. אני ארריע מראש

על הצבעות.

יש סעיף אחד שהוא בעייתי לכולנו, זה הענין של שמירת דינים. בהצבעה ננסה

להגיע לשתי גרסאות בנושא הזה כאשר גרסה אחת תהיה קיצונית ותשקף את הצעת החוק

של ברונפמן, שעברה בקריאה טרומית, לאפשר ללא יהודים או למי שמוגדר כלא יהודי,

נישואים אזרחיים. בחוק הזה ננסה ליצור שתי גרסאות ולהביא זאת להכרעת המליאה.

בנושאימ אחרימ אני לא צופה קשיימ. אני מקווה שלפני פיזור הכנסת נוכל להגיע לקריאה

ראשונה לגבי כל החוקים שיש לנו בהם מעורבות. אם אכן תפחר הכנסת אני מקווה שלא

נשאר עם הצעות טרומיות. לכולנו יש הצעות טרומיות בצנרת, ויש לנו ניסיון רע ומר,

חוקים שהיתה עליהם הסכמה עפו החוצה ולא עלו.

יש כמה ישיבות ועדה שנקבע להן מועד ולוח הזמנים נמצא לפניכם.

אני רוצה לומר, לגבי יום האלימות, השתתפתי בוועדת המנכ"לים - הוועדה

הבינמשרדית לנושא אלימות כלפי נשים. הוועדה הזו היתה מקיפה ומייצגת מאה- בדיתים

אינטנסיביים של כל הגופים הנוגעים בדבר. סיימנו את הדיונים. עמדתי בראש ועדת משנה

לחקיקה ויש לנו כמה הצעות לחקיקה, שאם הן תתקבלנה הן תהיינה הצעות ממשלתיות,

ואם לא - נגיש אותן כהצעות פרטיות.

הוועדה תגיש את דוח הביניים בסוף החח-ש הזה. הזמנו את יגאל בן-שלום להגיש

את הדוח המלא של הוועדה הזו.
ענת מאור
זה בראשותה של גברת לובלסקי?
היו"ר יעל דייו
לא. זו ועדה ממשלתית שכל המשרדים מיוצגימ בה. מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

עומד בראשה. יש שם יצוג מלא של כל מי שעוסק באלימות.
ענת מאור
יש לזה סעיף חקציבי?
היו"ר יעל דייו
לדעתי כן. הוועדה הבינמשרדית תגיש תביעה תקציבית לממשלה כדי שהדבר יכנס

בתקציב הנוכחי. למשרד העבודה והרווחה יש דברים שהם יהרג ובל יעבור, למשל, תקנים

וסיוע. הרשות למעמד האישה השתתפה בזה באופן פעיל. ביקשתי מיגאל בן-שלום, שלאחר

שיציג זאת לממשלה, יגיע לוועדה וידווח בענין.
נעמי חזן
מתי זה יצויין?
היו"ר יעל דייו
ביום האלימות, 24 בנובמבר, אנחנו נקדיש את היום הזה לדיון בנושא.

יש נושא אחד עדין שאני רוצה להעלות אותו. הוועדה עוסקת בנושא

הומוסקסואלים ולסביות וזכויותיהם. בכוונה, בשים לב, ומתור מחשבה עמוקה, ביקשתי

בכנסת הזו שזו לא תהיה ועדת משנה, אלא שזה יהיה חלק מעבודת מליאת הוועדה. לא

רציתי לדחוק את הנושא לפינה של ועדת משנה כי זה מצבם בחברה, הם משנה שבמשנה.

בשעתו אמרה לי חברת הכנסת סולודקין, שהיא לא רוצה לעסוק בנושא. הנושא מורכב

מלסביות והומואים והוא בלתי ניתן להפרדה. אין לי ספק שבנושא הלסביות את צריכה,

רוצ:ה ומוכנה לעסוק. אני מאוד מבקשת, שלא ייגרע מהיוקרה או מהחשיבות של הנושא על

ידי כך שהוא לא יטופל במליאת הוועדה גם על ידי יו"ר הוועדה. אנחנו ניתן לך את כל

הסיוע שצריך.
נזרינה סולודקיו
הנושא הוא נושא עדין עבורי לא בגלל העמדות שלי, אבל הציבור של יוצאי ברית

המועצות שמרני מאח- בנושא הזה. אני אישית מוכנה לדון בנושא הגנת הזכויות של

הומוסקסואליים והלסביות. בנושאים אחרים הקשורים להתפתחות התופעות האלה בחברה

אינני יכולה לדון, אינני בקיאה בענין ולכן אני חושבת שוועדת משנה צריכה לעסוק בכך.

פגיעה בזכויות של מיעוטים סקסואלייס, זה נושא למליאת הוועדה.

נעמי חזן-.

אני מבינה שכל הסידורים נשארים כמו שהם. כלומר, תחומי האחריות נשארים כמו

שהיו. למשל, התחום שלי, נשים חד הוריות בצה"ל נשאר בוועדת משנה.
מרינה סולח-קיו
אני מדגישה שאני מעריכה כל כך את מה שעשיתן במשך שנים, ולכן אני ממשיכה

עם המתכונת הנוכחית של ועדות המשנה. נשים רבות פנו אלי וכן גם פוליטקאים, שתושבים

שלא נכון הדבר, שוועדות המשנה בולטות מדי בעבודה שלנו, אבל אנחנו נמשיך כפי שהיה

עד כה. אמרתי את עמדתי בנושא של הומוסקסואליים ולסביות.
נעמי חזו
ועדת משנה היתה קיימת בעצם ארבע שנים.
היו"ר יעל דייו
כי היתה התנגדות לעצם עיסוק בנושא.
נעמי חזן
הדרך לטפל בזה תוך התנגדות מסיבית היתה הדרך הזו. בשנתיים האחרונות זה

נכנס בגדול לתוך תחומי הוועדה. ההתרשמות שלי, שהיה בריא יותר לעשות זאת כך

ואסביר מדוע. ראשית, זה לא קיבל את ההבלטה וגם את ההתנגדות של הישיבות בועדות

המשנה בקדנציה הקודמת. שנית, זה נעשה במסגרת של זכויות על בסיס נטיה מינית. למיטב

וכרתי, בשנתיים האחרתות היו אולי שתי ישיבות.
היו"ר יעל דייו
היו יותר: יום הגאווה, המשטרה, צבא וכוי.נעמי חזו;

נראה לי, שאם זה נשאר במסגרת המליאה, מבחינה מהותית קל יותר לטפל

בנושאים האלה בצורה קונסטרוקטיבית. בסופו של ענין, זה מקדם את המטרה של הוועדה

בכללותה, ויש כאן מניעת אפלייה וקידום השיוויוו של קבוצות שהן במיוחד פגיעות
מהבחינה הזו. הייתי ממליצה
לא לקבל היום החלטה בנושא ולהשאיר זאת כמו שזה

ולראות איך זה מתפתח, תמיד אפשר להפוך את זה לוועדת משנה.
ענת מאור
בנושא נשים חד הוריות, אני מגבה את דבריה של נעמי, אני חושבת שטוב הדבר

שחברת הכנסת חזן תרכז זאת.
היו"ר יעל דייו
חברת הכנסת סולרוקין מייצגת את העלייה מברית המועצות לשעבר, ורוב הנשים

החד הוריות הן עולות מחבר העמים.
ענת מאור
אני רוצה להביע הערכה רבה לעבודה של חברת הכנסת יעל דיין, למרות שהיו גם

מחלוקות. אני חושבת, שהוועדה היא אחת הוועדות שנחשבות בכנסת. עבודת החקיקה

עברה לוועדה והיתה לה קפיצת מדרגה משמעותית. שני חוקים רציניים מאוד עברו
בוועדה
הרשות למעמד האישה והטרדה מינית. אני מברכת על כל זה. אני מברכת על כך

שהופיעו גם גברים בוועדה, הגיעו חברי כנסת מכל המפלגות.

אני רוצה לאחל הצלחה לחברת הכנסת סולרוקין, אני חושבת שאנחנו בידיים

טובות, אני מתרשמת מהרצינות ומהעומק.
מרינה סולח-קיו
אני מבקשת שיתוף פעולה מלא, אתן מבינות שאני זקוקה לכך.
ענת מאור
לגבי ועדות המשנה, בנושא בריאות, האם זה מתואם עם תמר גחינסקי?
היו"ר יעל דייו
תמר היא יושבת ראש ועדת משנה למגזר הערבי, ועדה שמוכרחים לתת לה עכשיו

עדיפות כי הנושא נמצא בתחתית.
ענת מאור
לגבי ועדת משנה לקידום נשים , אני חושבת שהנושא חשוב מאוד.
מרינה סולרדקין
היה לחץ עצום.
היו"ר יעל דייו
אני עברתי אותו במשך כל השנים.
ענת מאור
אני רוצה להציע כמה שיפורים. הייתי מציעה תוכנית עבודה, שלא נקבל אישור רק

מישיבה לישיבה, כי אולי אפשר לחסוך גם בדואר, אלא להודיע לכולם באותה עת

ולהבטיח ידיעה מוקדמת.
דנה גורדון
יש בעיה מכיוון שמדובר במוזמנים שונים.
ענת מאור
היה לנו דיון על היקף המתמנים והמוזמנות. אני חושבת שהגישה, שהישיבות

תהיינה רחבות היא נכונה בעיניי. חלק מהישיבות הן ישיבות חקיקה וישיבות מקצועיות,

אבל גם לישיבות הרחבות יותר יש יתרון.

לגבי נושא קידום נשים בשירות הציבורי, בזמנו הנושא נדון בוועדת המשנה וחברת

הכנסת יעל דיין העבירה זאת למליאת הוועדה. מכל מקום, זה אחד הנושאים החשוב

ביותר, אני מבקשת שזה יהיה בסדר עדיפות גבוה מאוד. לצערי הרב, אנחנו לא מתקדמות

מספיק. השקענו בנושא, לא מדובר בהזנחה, אבל אין תוצאות.
היו"ר יעל דיין
יש תוצאות אבל לא מספקות.
ענת מאור
כמו שהחקיקה בדירקטוריון יצרה דינמיקה של מהפר אמיתי, בענין הזה לא קרה

דבר.
היו"ר יעל דייו
רשום לפניה של מנהלת הוועדה להזמין את נציב שירות המדינה לדווח דיווח חצי

שנתי.
ענת מאור
יש חוק והוא מחייב.
היו"ר יעל דייו
מאחר ואני חברה בוועדת החוקה חוק ומשפט, צריך להשתמש בזה כי יש דברים

רבים משותפים. פניתי לחבר הכנסת פורת, כדי שייתן לי גיבוי. אצלו הנציב חייב להופיע.

הוא לא מופיע אצלו וגם לא מופיע אצלנו והוא מסתפק בכך שהוא שולח דוח עם רבקה

שקד.
מרינה סולררקין
תלונה אל היועץ המשפטי לראש הממשלה תסדיר את הענין.
היו"ר יעל דייו
הסכמנו עם חבר הכנסת פורת, שנערוך ישיבה משותפת שתתקיים כאן, וחנן פורת

יתן לזה את הגיבוי של המחוייבות להופיע בפניו.
מרי חדייר
הוא צריך להגיש דוח פעילות ולהראות איר הם מקבלים נשים. שום דבר לא נעשה.
היו"ר יעל דיין
לא נכון לומר ששום דבר לא נעשה. הוועדה קיבלה דיווח חצי שנתי. היא לא

קיבלה אותו ברמה שהיינו רוצים, אבל קיבלנו את הדוח, קיבלנו את המספרים גם על

הדירקטוריונים.
ענת מאור
מחר תתקיים ישיבה עם שר האוצר. יש דברים הקשורים לשר האוצר בנושא מדיניות

שכר לנשים, שהם לא קשורים ישירות לתקציב, אבל זו הזדמנות להפנות את הבקשה לשר

האוצר כשהוא מגיע אלינו. יש בעיות נוספות כמו בעיות הפנסיה שהוא רוצה לשנות, גיל

פרישה וכו'. הבנתי מכתב עם כל הדרישות.

ענין נוסף זה נושא הומסקסואליים ולסביות. אין ספק שמבחינת חשיבות, טוב היה

אם הנושא ידון במליאת הוועדה, אבל אני מציעה ללכת לפי החוש של חברת הכנסת

סולודקין.
היו"ר יעל דיין
אנחנו לא נפריד בין ההומואים והלסביות. לא נעשה ועדת משנה להומוסקסואליים.
מרינה סולרדקין
מדובר בציבור של מיליון איש.
היו"ר יעל דיין
אני לא רוצה להכנים את מיליון הערבים שאין להם יצוג של אישה. את מייצגת גם

מיליון ערבים. את מייצגת דרוזיות. את מייצגת את הנושא של רצח על חילול כבוד

המשפחה. אלה נושאים שעולים עליהם על בריקדות. הציבור מגוון מאוד, גם ציבור הנשים

וגם הנושאים שאנחנו עוסקים בהם.
מרינה סולודקין
אני אגן על הזכויות, אבל לא אפעל למען קידום של רעיון.
היו"ר יעל דיין
אין קידום של רעיון הומוסקסואלי. אף אחד לא עושה מסע עידוד של

הומסקסואליות. הענין עוסק בשיויון ובשמירה על השיויון.
ענת מאור
לפני שבוע התקיימה ועידת העסקים בלי נשים. ניסיתי להתערב, גם הרשות

למעמד האישה ניסתה להתערב ולא עזר דבר. יש לי רעיון ליזום כנם נשים בעסקים.
מרינה סולודקין
עסקת בזה לפני שנתיים תה היה מוצלח מאח-.
ענת מאור
הרצון כעת יותר רחב ולכן אני אבקש את החסות של הוועדה.
מרי מדייר
אנחנו תומכות ברעיון.
מרינה סולודקיו
כשהנושא יהיה בשל יותר נביא אותו למליאת הוועדה. אנחנו צריכות לתת תמיכה

לנשים בעסקים.
דנה גורדוו
אני לא יודעת אם אפשר לעשות ועידה כזו במסגרת הוועדה.
ענת מאור
זה יהיה בשיתוף של הרשות, האקדמיה וההתאחדות. דפנה יזרעאלי ואני התחלנו

לגלגל את הרעיון.
דנה גורדון
לגבי הדוח של נציב שירות המדינה, בקשר לפערים בשכר, חזרתי ונדנדתי

לרחבלסקי, הוא הבהיר לי, שהוא ביקש לבדוק בדיקה מחודשת של חלק מהנושאים ולכן

הוא עדיין לא מגיש את הדוח.
ענת מאור
זה ענין של ועדת המשנה שלי. הוא התחייב להגיש את הדוח. דרשנו להקים ועדת

משנה, הוא הקימ אותה, והוא התחייב לי אישית, לתת לי את הדוח הראשון ולהתייעץ עמי.

אני רוצה להדגיש, העיכוב הוא על דעתי ובידיעתי.
מרינה סולודקין
אני מאוד מקווה שנצליח לעבוד יחד בהצלחה רבה. אני מתכוונת לקיים דיונים

בשיתוף עם כל הארגונים, אמונה, נשים ערביות.
ענת מאור
הייתי מבקשת לזמן לוועדה באופן קבוע גם את נציגת התנועה הקיבוצית.
מרינה סולודקין
בהחלט, אני מעוניינת מאוד שתהיינה פנים חדשות.

שלחתי מכתבים לראש הממשלה בנושא מימון הרשות.
ענת מאור
הרצון כעת יותר רחב ולכן אני אבקש את החסות של הוועדה.
מרי תדייר
אנחנו תומכות ברעיון.
מרינה סולודקיו
כשהנושא יהיה בשל יותר נביא אותו למליאת הוועדה. אנחנו צריכות לתת תמיכה

לנשים בעסקים.
דנה גורדון
אני לא יודעת אם אפשר לעשות ועידה כזו במסגרת הוועדה.
ענת מאור
זה יהיה בשיתוף של הרשות, האקדמיה וההתאחדות. דפנה יזרעאלי ואני התחלנו

לגלגל את הרעיון.
דנה גורדוו
לגבי הדוח של נציב שירות המדינה, בקשר לפערים בשכר, חזרתי ונדנדתי

לרחבלסקי, הוא הבהיר לי, שהוא ביקש לבדוק בדיקה מחודשת של חלק מהנושאים ולכן

הוא עדיין לא מגיש את הדוח.
ענת מאור
זה ענין של ועדת המשנה שלי. הוא התחייב להגיש את הדוח. דרשנו להקיס ועדת

משנה, הוא הקים אותה, והוא התחייב לי אישית, לתת לי את הדוח הראשון ולהתייעץ עמי.

אני רוצה להדגיש, העיכוב הוא על דעתי ובידיעתי.
מרינה סולררקין
אני מאוד מקווה שנצליח לעבוד יחד בהצלחה רבה. אני מתכוונת לקיים דיונים

בשיתוף עם כל הארגונים, אמונה, נשים ערביות.
ענת מאור
הייתי מבקשת לזמן לוועדה באופן קבוע גם את נציגת התנועה הקיבוצית.
מרינה סולררקין
בהחלט, אני מעוניינת מאוד שתהיינה פנים חדשות.

שלחתי מבתבים לראש הממשלה בנושא מימון הרשות.
מרי חיידר
המצב הנוכחי הוא, שביקשנו תקציב של 4 מיליון שקל. התקציב לא אושר לנו.

בינתיים אושרו רק 100 אלף שקל. יש סעיף של הקצאה נפרדת לרשות. הוזמנתי לישיבה

שתתקיימ מחר עם שר האוצר ואני מתכוונת להעלות את הנושא.
מרינה סולודקין
אני אעלה זאת מחר בפני שר האוצר מכיוון שלא מיישמים את החוק. להקצות רק

100 אלף שקל זה זלזול במעמד הרשות.
מרי חיידר
מכיוון שיש סעיף לתקציב בנפרד, הם היו חייבים להקצות סכום מסויים. אם לא

היה סעיף נפרד גם הסכום הזה לא היה.
מרינה סולודקיו
אני אטפל בענין, אעלה את הענין בפני שר האוצר וכמו כן, אפנה שוב לראש

הממשלה בענין. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים