ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/06/1998

נשים בספורט

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0ח לא מתוקןפרוטוקול מס' 134

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה

יום רביעי. ט"ז בסיון התשנ"ח (10 ביוני 1998). שעה 09:20
נוכחים
חברי הוועדה: יעל דיין - היו"ר

נעמי חזן
מתמנים
שלומית ניר-טור - מנהלת היחידה לקידום נשים בספורט, משרד החינוך והתרבות

ד"ר יהושע דקל - מנכ"ל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

מיכל כפרי - יועצת שרת התקשורת

ד"ר רותי בורשטיין- יו"ר העמותה לקידום נשים בספורט בישראל

תמר הריס - מזכירת העמותה לקידום נשים בספורט בישראל

גבי מושביץ - העמותה לקידום נשים בספורט בישראל

דניאל אורן - מזכ"ל איגוד הכדורעף

מורן בצר-ת"ר - נציגת הנשים בכדורעף

מלי זלצר - חברת ההתאחדות לכד1רגל בישראל

חיה מזרחי - מנהלת נבחרת ישראל בכדורגל - נשים

מריאן גריסרו - יו"ר איגוד טניס שולחן

ר1ת לונרשטטר - מ1רה לספ1רט, אמ1נה

דפנה הר-אבן - חברת הנהלת הוועד האולימפי וחברת הנהלת איגוד הקליעה

דוד הרניק - סגן יו"ר הוועד האולימפי, ויוייר איגוד הטניס

חנה שזיפי - חברת הוועד האולימפי

ענת דר"גור - מאמנת כדורסל

ציפי רון - מועצת ארגוני הנשים

אנטיגונה אשקר - עוזרת מחקר של הוועדה לקידום מעמד האישה
מנהלת הוועדה
דנה גורדוו

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. נשים בספורט.נשים בספורט
היו"ר יעל דיין
ד"ר דקל, קבענו את הישיבה עם סגן השר ואין זה יאה שהוא ישלה אדם במקומו, על אף שאתה מכובד

עלי ואני שמחה על השתתפותך.
יהושע דקל
הוא נמצא כעת בישיבת ועדת החינוך 1התרבות שזומנה ממש ברגע האחרון.
הי1"ר יעל דיי1
אבל הישיבה ההיא נקבעה בדיוק כמו שהישיבה הזו נקבעה. אנחנו לא שונים. האם 0גן השר אמור

לבוא?
יהושע דקל
הוא ביקש ממני לבוא.
היו"ר יעל דייו
אתה בין כה מוזמן, אתה אורח מכובד שלנו, זה לא עניין של תחליפים. גם אני יכולה להתנצל ולהגיד:

תסלחו לי מאוד, אני אשלח את מנהלת הוועדה, גברת דנה גורדון, לייצג אותי. זה מאוד לא מקובל תה לא

לכבוד הוועדה ולא לכבוד האורחים האחרים.
יהושע דקל
את רוצה שאני אמסור לו שאנחנו נתחלף?
היו"ר יעל דיין
עם כל הכבוד, שניכם אמורים להיות נוכחים בישיבה הזאת. זאת ישיבת ועדה של הכנסת, זה לא אחה

חלטורה שעושים בה החלפות ויש ממלא מקום ושחקני ספסל. הישיבה הזאת נקבעה לפי הזמן שהיה נוח

לסגן השר. אם אתה מוסמך לדבר בשמו של סגן השר ולהקצות תקציבים, לחתום על צ'קים בשמו ולקחת

התחייבויות בשם הממשלה, בבקשה, אני אקבל את הייצוג שלך, אבל לא כך הוא. לכן נקבעת ישיבה ברמת

ממשלה, משום שזו הרמה שהיא מחוייבת כלפי הכנסת. זה לא עניין פרטי, האם אני רוצה ככה או שאני

רוצה אחרת. אני מביעה את מורת רוחי המוחלטת. לא קרה כדבר הזה בוועדה הזו, ואני מניחה שגם לא

בוועדות אחרות. אז אם הוא לא בבניין, אם קרה משהו חס וחלילה, מילא. אבל הוא בבניין, בוועדה אחרת,

שהוא נמצא בה משעה 8 בבוקר. השעה עכשיו 9:25, חיכינו חצי שעה לכבוד סגן השר. הוא הכתובת שלי

לישיבת הוועדה הספציפית הזאת. אין לי כאן פרנוייה נשית אבל אילו זה היה קורה באיזשהי ועדה אחרת,

יושב-הראש היה מפזר במחאה את הישיבה ופונה למי שצריך לפנות בתלונה חמורה. יש תקנון שמחייב

נוכחות. בוודאי אין תקנון שמסמיך מישהו אחר, שאיננו מוסמך. אם היית מקבל את הסמכויות, אם היית מוכן

לקבל התחייבויות ממשלה בשם סגן השר, הייתי שמחה מאוד.

כפי שאמרתי, אם זה היה נושא אחר ובלי מוזמנים מכובדים שהגיעו מקצוות הארץ אז הייתי מפזרת את

הישיבה 1עוסקת בזה ברמה התקנונית. אנחנו נבהיר את זה לסגן השר, אם הוא יופיע במהלך הדיון. ולא רק

זה, סגן השר פלד אמר שהוא יבוא כמובן, משום שהישיבה סביבו, ושהוא ייאלץ ללכת בשעה 10:30.

קיבלתי את זה שלא נשב עד שעה 11 אלא רק עד 10:30.
יהושע דקל
אני מאמין שהוא עוד יגיע.
היו"ר יעל דיין
אני מקווה מאוד אבל המחאה נשארת בתוקפה משום שגם בזבזנו מזמנם של אנשים וגם הדברים

שייעלו, אני לא אעלה אותם מהדש.

אני רוצה, גם לפרוטוקול, לומר שני דברים.

ברצוני לפתוח בברכות למנצחים, למזכ"ל ההסתדרות החדש ולמזכירת נעמ"ת החדשה, שנבחרו

במשך הלילה, חבר הכנסת עמיר פרץ וגברת חדוה אלמוג. אנחנו רואים בהסתדרות אחד הגופים, שגם

פעם אבל גם עכשיו במסגרות שונות של ספורט, לא רק הפועל אלא גם במסגרות חינוכיות ובמסגרות אחרות

יש להם יד ורגל - בספורט זה המקום היחיד שאני יכולה להגיד יש יד ורגל, זה רלוונטי, אז ברכות, ואני מקווה

שגברת חדווה אלמוג תיראה את עצמה כאמונה על נושאי נשים בספורט ובמסגרת של נעמ"ת, שהיא

חובקת עולם ויש בה מאות אלפי חברות, אני מק11ה שהיא תעזור לנו בעידוד וקידום.

כמובן שאי אפשר לשבת במסגרת של איזשהי ועדה היום מבלי להזכיר את המונדיאל. אנחנו אומנם לא

שותפים פעילים אבל בוודאי, לפי מספר הקילוגרמים של פיצוחים שיושקעו בחודש הזה אנחנו שותפים

מלאים. חודש הגרעין. אני מוכרחה לומר שאנחנו לא מדינה יחידה שנבחרת שלה איננה משתתפת

במונדיאל אבל הספורט הזה הוא באמת ספורט שמבחינת מספר האוהדים והצופים שלו, אפילו הפאסיביים,

אפילו כאלה שרק צופים במונדיאלים ובמשחקים עולמיים, זה עדיין הספורט מספר אחד.

יש איזה מחשבה שלנשים יש איזה בעיה עם החודש של המונדיאל. הסירו דאגה מעליכם, אלה שצופות

תהיה להן הנאה לא פחות מהגברים. ואלה שלא צופות, כמו שיש הרבה גברים שאינם צופים בכל משחק

וגם מקטרים על כך שנגזלות מהם שעות כאלה ואחרות, אז נשים תמצאנה מה לעשות עם זמנן אם הוא

איננו זמן צפיה במשחקים.

בשבילנו השנה הנושא של כדורגל נשים הוא על המפה ויש לו חשיבות. אם מדברים על מונדיאל ועל

ההתייחסות לכדורגל בכלל בעולם, כדאי לחזור ולהזכיר שכדורגל נשים בעולם הוא שכיח. אנחנו נכנסנו מאח-

מאוחר לתמונה העולמית ונכנסנו די ברגל ימין, לא מבחינת ההישגים של הנבחרת, שהרי זה מן הידועות

שנבחרות הן תוצאה מעבודה בבתי-ספר ומיצירת ליגות וחינוך ואוהדים וחסויות ותקשורת וכל השאר. היו

ענפי ספ1רט שלקח להם יותר זמן לפרוץ את הדרך מאשר כדורגל נשים. זה קרה בגלל לחץ של כולנו וגם

אהדה, הבנה ותקציב.

כשאומרים תקציב אז ברור שאיננו מדברים על דבר חד-פעמי. כדורגל נשים קיבל תקציב יפה השנה

והוא מראה תוצאות ויש פעילות, יש נבחרות ויש ליגה וכן הלאה. ברור שתקציבים צריכים להיות לפחות

צמודים אבל בדרך כלל גם בקו עליה. אין דבר כזה תקציב חד-פעמי באיזשהו נושא - גם במשק אבל בוודאי

בספורט - תקציב שהוא חד-פעמי וייהנה סידרנו את העניינים ועכשיו נלך הלאה בלי התקציב הזה". אנחנו

מצפים בשנת התקציב הבאה להמשך, וזה אמור גם לגבי ה-2.5 מילין] שקל שהוקדשו לכדורגל נשים.
דוד הרניק
זה שערוריה מה שאת אומרת. האם זה סיכום של הוועדה, שזה צ1דק ושצריך להגדיל את זה וכולי?
הי1"ר יעל דיי1
תסלח לי, אדוני, אני מתייחסת למצב הנתון, לרצון של הוועדה בקידום די1ן לגבי ספורט נשים. אנחנו

בהחלט מדברים על פרופורציות מתאימות, בוודאי לא ירידה מהן.
ד1ד התיק
ומה לגבי ענפים אחרים?
היו"ר יעל דיי1
אני מדברת כרגע על כדורגל. אני מבקשת לא להכתיב לי את סדר הי1ם. כשאני אגיע לענפים אחרים,

אדבר עליהם. אני ציינתי שבספורט בכלל, ואין ספק שמדובר על כל הענפים, אין דבר כזה מענק חד-פעמי.אנחנו מדברים על פיתוח. זה נכון גם לגבי גברים, דרך אגב, בכלל אני לא מדברת כאן על נשים. אני מדברת

על העיקרון שזה לא מצב סטאטי, שיש דבר שהעלות שלו היא קבועה, אלא יש כאן פיתוח. תוכניות פיתוח

על-פי טיבען רוצות להקיף יותר אנשים, במקרה שלנו יותר נשים, יותר נערות, להתחיל בשלב יותר מוקדם,

להקיף יותר בתי-0פר ולהגיע לרמה שאז אפשר יהיה להגיד: בסדר, נישאר ברמה שהגענו אליה.

מאחר ש0גן השר לא נמצא כאן אני אולי אחסוך את הברכות. יש לי סל גדול של ברכות לסגן השר

ולגברת שלומית ניר-טור בכל הנוגע לקידום הנושא לענפיו. הכוונה שלנו היתה לשמוע דיווח על כל הענפים.

מעל כל זה מרחף משהו ט1ב. משרד ההינוך, התרבות והספורט הוציא תקנה שנכנסה לתוקף ממש

לאחרונה לגבי קידום נשים בספורט. גברת שלומית ניר-טור תסביר את זה ביתר פירוט. אני אומרת שהרבה

דברים זקוקים לתרגום מרצון טוב 1מכוונה טובה לכיוון של תקנה בפועל ותקציב בפועל. לפעמים לוקח שנים -

כמו למשל התקן של גברת של1מית ניר-טור עצמה - עד שזה מעוג1. אנשים נמצאים שם בפועל, הם בתנאי

עבודה פחות או יותר בסדר, אבל יש מאבק על הצד העקרוני. כאן זה ההיפך, לגבי הצד העקרוני היתה

הסכמה, ברור שצריך וכולם בעד וכן הלאה, אבל היה חסר הצד של תקנון והתקנת התקנה.

אנחנו גם מאוד מרוצים ומקיימים מעקב לגבי הפעילות בבתי-ספר. זה גם כן נופל תחת משח- החינוך,

התרבות והספורט עם התקדמות עצומה. היינו רוצים לראות יותר שיתוף פעולה ויותר איבחון לצד האיגודים

לגבי מה שקורה בבתי-הספר. אסור חס וחלילה שבתי-הספר יהיו איזה מערכת סגורה, טובה ככל שתהיה,

לפיתוח ספ1רט נערות ובנות ואחר-כך שהן תצאנה כאילו מהמסגרת הזאת. צריך מלכתחילה לעניין איגודים,

אגודות וקבוצות שונות כדי שייגלו עניין. מוכרח להי1ת רצף, מוכרחה להיות תקופת חפיפה בין הפעילות

שנעשית במסגרת הח1בה של בתי-הספר, שגם אותה צריך להרחיב, וההתעניינות, גם של הציבור כמובן

אבל גם של האיגודים.

הערה נוספת לגבי נשים במוסדות המנהלים. בזה אני מביאה לתשומת לב הנוכחים כאן וגם לאלה

שאינם נוכחים, זה יהיה קצת מגוחך לעגן את זה בחקיקה כשם שהעברנו את הנושא של יצוג הולם בחברות

ציבוריות או בדירקטוריונים, בתאגידים עירוניים וכן הלאה. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת במצב הנוכחי,

בהישגים של היום, כאשר הקו המנחה אמור להיות שוויוניות, שיש הנהלות שאין בהן ולו אישה אחת, גם

כאשר ההנהלות האלה עוסקות בנשים בספורט. אנחנו לא מדברים כאן על איזשהו קישוט, שתמצאו כבר

איזה אישה ותכניסו אותה להנהלה. נדמה לי שבהנהלת איגוד הכדוריד אין אף אישה. הם לא היחידים. לפי

הדיו1ח שאני קיבלתי כ-7 הנהלות הן נטולות נשים.
חיה מזרחי
גם באגודות הכדורגל בארץ אין ייצוג לנשים.
היו"ר יעל דיין
אנחנו נשמע אולי דיווח יותר מפורט. אני מדברת גם בהתייחסות לשטחים אחרים שאני עוסקת בהם

ללא הרף. אי אפשר להגיד ש"זה יהיה בסדר ותסמכי, אז מה אם אין אישה, הרי יכולה להי1ת אישה והיא לא

תהיה מוצלחת, הגברים ידאגו לנשים". זה גם עניין של מראית עין. אני לא אומרת שאין גברים שדואגים

לקידום ספ1רט הנשים והראייה, סגן שר החינוך, התרבות והספורט והנהלת משרדו והיחידה במשרדו

(למרות שהוא איננו נוכח כאן), אבל יש גם עניין של מראית עין. מלבד זה שהיא צריכה להיות כתובת נשית

בהנהלה. בהנהלת איגודים שעוסקים בספורט נשים ומקדמים אותו צריכה לשבת אישה בהנהלה, אפילו

למראית עין. אני לא מתכוונת לאלמנט הקישוטי אלא לנוכחות שהיא ערה וקשובה, שהיא מהווה גם כתובת,
והיא גם מהווה ייצוג
'אנחנו יושבים כאן בקבוצה ויש בהנהלה שלנו אישה או 2 נשים או כמה שצריך'.

אפשר להעביר את זה בחוק, אפשר לחוקק חוק שיחייב את זה, אבל הייתי אומרת שזה דבר שצריך

להתבקש מהשטח. אני מאוד מקווה שזה יתוקן בהקדם ושבישיבת הוועדה הבאה שתעסוק בנושא הזה לא

נצטרך להעלות את זה.

אני מדברת על יצוג נשים גם בוועדות ברשויות המקומיות השונות כי חלק מהתקציבים כפי שאתם

יודעים עובר דרך הרשות המקומית ויש ועדה או הנהלה כזו או אחרת שעוסקת בנושא הספ1רט בישוב. רק

כשמתעוררת איזה בעיה אז פתאום מגיעות אלי פניות ישירות ממקור הבעיה, לא משנה אם זה כדורעף

בקריית-מוצקין - כן נותנים להם מגרש, לא נותנים, התקציב שהועבר אליהם לא מנוצל, לא ניתן, אין פיקוח.

אני מאמינה שאם גם בישובים היתה מעורבות של נשים בוועדות זה היה משפר קצת את התמונה.בישובים שבהם יש אישה למשל כסגנית ראש רשות, לא רק במועצת העיר, אנחנו רואים במקומות

האלה קיד1ם של נושא 0פ1רט נשים מש1ם שבדרך כלל גם אם יש לה תיק חינוך אז היא מקדישה לזה יותר

זמן או יותר מחשבה או מתעלת לזה תקציב יותר מאשר אחרים עושים את זה.

נושא שיעלה היום, ועלה גם בהקשרים אחרים, זה הענף - אני לא י1דעת אם אפשר לקרוא לזה ענף -

של הגנה עצמית. זה מ1זכר גם בחח של גברת שלומית ניר-טור לגבי הכנס בנמיביה. היו אלי מספר פניות

של נשים שעוסקות בהדרכה להגנה עצמית ועובדות דווקא במסגרות של משרד העבודה והרווחה, שהן

מסגרות שלאחר פגיעה. לעבוד עם נשים מוכות במקלט, עם מרכזי סיוע, כדי לתת לאישה חיזוק ודימוי עצמי

יותר טוב וכן הלאה בנושא של הגנה עצמית, יש בזה משהו כמעט עצוב או פאתטי. זאת אומרת, אתה בא

לאחר מעשה ומחזק את האישה. הנושא של הגנה עצמית צריך להיות כדי באמת לתת כלי בידי נשים

להתמודד כשהן נתקלות באלימות וגם לחזק את הדימוי העצמי שלהן ולתת להן הרגשת ביטחון.

צריך לדון בזה. צריך לראות האם זה צריך להיות במסגרת של בתי-ספר. יש מספר בתי-ספר שעושים

את זה כדבר עצמאי שלהם. האם זה צריך להיות במסגרת הצבא, שזו אולי המסגרת המתבקשת בי1תר,

ששם מגיע השנתון הגדול של נשים שהן בין בית-ספר ובין החיים האמיתיים. אולי במסגרת כושר או הכשרה

פיסית במסגרת צבאית אפשר להעביר את זה. צריך לשקול את זה. לא הייתי רוצה להציג את זה במסגרות

פרטיות, שבהם אישה הולכת ללמוד הגנה עצמית פשוט משום שהיא חרדה, אלא לתת לזה בכל זאת חסות

ממלכתית משום שאנחנו רואים באישה לא קורבן בפוטנציה. אנחנו רואים אלימות בק1 עולה וצריך לתת

לאישה הרגשה יותר טובה, שהיא אולי המין החלש במובן ביולוגי מסויים אבל בוודאי שהיא יכולה להתמודד

עם מצבים שמסכנים אותה על-ידי הכלים שאנחנו מתנים לה.

מילה אחרונה פרטית, שמחתי להצטרף לפניות שהופנו אלי בעניין עיטורי כבוד לספורטאים וספורטאיות.

אני מצטרפת לדרישה או לתביעה למתן אותו עיטור כבוד שניתן לספורטאים המצטיינים לרגל 50 שנים

למדינת ישראל גם לכדורסלנית ענת דרייגור. אני שמחה מאוד, ענת, שאת איתנו היום. לא אומרים שבחו של

אדם בפניו. הייתי מעלה את הנושא גם אם לא היית נוכחת. אני לא חושבת שאת שותפה לתביעה הזאת.
ענת דרייגור
אני רוצה להבהיר שאני לא קשורה בכלל לעניין.
הי1"ר יעל דיין
אין לי ספק בכך. אני מכירה אותך מספיק זמן כדי לא לחשוד בך באיזשהו דבר של קידום עצמי.
שלומית ניר-טור
מדובר על העיטור שהעניק הוועד האולימפי, שניתן לרגל 50 שנה למדינה. אני חושבת שגם הס"פת

לידיה חתואל, ספורטאית שהשתתפה ב-3 משחקים אולימפיים, היתה ראויה לקבל עיטור כבוד לצד כל אלה

שקיבלן. מר הרניק, אתה חבר הוועד האולימפי וחבר הנהלה, אפשר היה לעשות את זה.
דוד הרניק
אני לא רק חבר, אני סגן יושב-ראש ואני אתייחס לזה.
מיכל כפרי
כמה גברים וכמה נשים קיבלו עיטורים?
היו"ר יעל דיין
אני לא יודעת אבל לא ניכנס לזה. המספרים האלה, כמו תקציבים, הם לא מספרים קדושים וחתומים

שאי אפשר לד1ש בהם.
שלומית ניר-טור
אומנם קיבלו עיטורים לפי שנות המדינה אך היו שנים בהן שני ספורטאים קיבלו עיטור, היו בסך הכל 57.
היו"ר יעל דיין
אז אם כבר לא דבקו במספר 50 אז אפשר להשלים את זה מצידי ל-60. אני מצטערת שלא נכנסנו

לתמ1נה.
נעמי חזו
זה מתחיל להפוך ליובל לגברים.
דוד התיק
לפחות שתי נשים שיושבות פה בחדר קיבלו את העיטור.
היו"ר יעל דייו
אני לא אומרת שלא היו נשים, היו נשים רבות.
ציפי רון
האם היו נשים בוועדה שהחליטה? לא היו נשים בוועדה שהחליטה, פה מתחיל העניין.
היו"ר יעל ד"1
אני לא יודעת איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. על הנושא הזה של נשים בוועדות דיברתי והדגשתי

ואמרתי, זה נכון. ברור שהימצאותן של נשים באיזשהי ועדה שעוסקת בנושאים שהם רב-מיניים היא חיונית.

אני לא נותנת בזה אליבי לקבוצה של גברים שמקבלת החלטות שהן ביסודן מקפחות נשים. אני גם לא

חושבת שקיפחו נשים בשל היותן נשים. אני מניחה שיש גם גבר איד או שניים שבוודאי היו פניות ביחס

אליהם. אבל אני אמ1נה פשוט על עניין של נשים ולכן אני מעלה את זה. אינני חושבת שיש כאן אחה אפליה

מכוונת אלא זו פש1ט שגיאה שניתנת לתיקון ואני מצטרפת לתביעה.

אני רוצה להגיד לחברת הכנסת נעמי חזן, שהצטרפה אלינו, שאומנם נוכחותך משמחת אותי אבל

התחלתי את הישיבה בכעס רב כי אנחנו קבענו עם סגן השר פלד ישיבה בשעה 9, קבענו אותה מזמן. עד

שעה 9:20 לא שמענו ממנו.
נעמי חזו
הוא יושב בוועדת החינוך והתרבות, כמוני, משעה 8 בבוקר בענייני צלילה. אני עוברת מספורט לספורט.
היו"ר יעל דייו
ממש לא מקובל עלי שסגן שר שקובע ומתאם איתנו ישיבת ועדה לא מופיע. ממש לא מעניין אותי שהוא

בישיבה אחרת או איפשהו. לשמחתנו הרבה הגיע הנה דייר שוקי דקל בשליחותו 1הוא אמר שסגן השר ביקש

שהוא יחליף א1תו.
יהושע דקל
לא אמרתי שבאתי להחליף אותו.
היו"ר יעל דיין
לייצג אותו.
נעמי חזן
סגן שר על-פי חוק חייב להיות חבר כנסת או חברת כנסת.
היו"ר יעל דיין
אמרתי, אם הייצוג כולל גם סעיפים תקציביים וחתימה על ציקים אז אני אשמה לקבל כל יצוג אבל

בהחלט אני חושבת שזה לא רק לא תקין אלא גם למעלה מזה.

אנחנו נבקש מגברת שלומית ניר-טור לדווח בקצרה, משום שיש כאן גם נייר וגם רוב האנשים שנמצאים

כאן מכירים את הנושא, בעיקר על התקופה האחרונה, על השנתיים האחרונות, ופחות סקירה על מקורותינו

ושורשינו. אבקש מכל אחד שיידבר אחר-כך להציג את עצמו לצורך הפרוטוקול.
שלומית ניר-טור
אני מנהלת היחידה לקידום נשים בספורט. אני מברכת מאוד את חברת הכנסת יעל דיין, יושבת-ראש

ה1ועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, שמצאה לנכון לזמן דיון על ספורט נשים, או על נשים בספורט, כדי

להבהיר עד כמה הנושא הזה הוא חשוב, עד כמה הוא חלק מתרבות ועד כמה הוא לא נפרד מתחומים

אחרים שקשורים בעיסוקה בקידום נשים בכלל. ואכן הספורט הוא בבואה מאוד מאוד רצינית של מה שקורה

בחברה הישראלית. יש מקום רב לקידום ילדות, נערות ונשים בספורט בישראל.

אני שמחה על כל אלה שהגיעו היום ומצטערת על כל אלה שלא הגיעו. לא רק סגן השר אבל הוזמנו

לכאן גם יושבי-ראש איגודים נוספים וגם הוועד האולימפי.
דפנה הר-אבו
אני מייצגת את הנהלת הו1עד האולימפי.
שלומית ניר-טור
אני שמהה שהגיע מר מריאן גריסרו, יושב-ראש איגוד טניס שולחן, ושהגיעו נציגי הכדורעף.

היחידה לקידום נשים בספורט קמה בשנת 1994 לאור הנתונים שהוגשו לסגן שר החינוך והתרבות

דאז, חבר הכנסת מיכה גולדמן, על כך שיש מעט ילדות בספורט, שהתקציבים הם לא שוויוניים, שיש מעט

נשים בהנהלות ושהתקשורת לא מסקרת את ספ1רט הנשים. הוצגו כמה וכמה תחומים שיש צורך לעשות

בהם שינוי. שינוי לא נעשה רק בהבל פה, כשרק אומרים שהוא "עשה. צריך להי1ת מישהו שאחראי לשימי

הזה ומישהו שייקפיד לראות שאכן הוא יקרה ואכן הוא יתבצע ו"תווה תוכניות ויידאג לכך שהן אכן תתבצענה.

אני ז1 שלקחתי את המטלה על גבי, מטלה גדולה אבל אני מאוד אוהבת אותה. אני משוכנעת שהספורט

הוא, כמו שהצגתי כבר קודם, מאוד חשוב בתרבות שלנו וחשוב בהתפתחות ילדים, נוער וחברה. אני רואה

בזה הרבה מעבר לפיתוח הספורט כמ1 שהוא וסבורה שהוא באמת חשוב לחברה ולהתפתחות בני האדם.

ב-4 השנים האחרונות היו הישגים מאוד מאוד משמעותיים ואני רוצה לציין אותם. בד בם- ישנם עוד

הרבה דברים שלא קרו ויש תרבה מקום להמשיך לעבוד ולעשות הלאה.

כמו שאמרמ, ב-1994 הוקמה היחידה לקידום נשים בספורט.

הוקמה התאחדות ספורט בתי-הספר בשנת 1994. זאת היתה תפנית מאוד מאוד משמעותית בטיפוח

ילדות ונערות בספורט. אנחנו גילינו שהן לא נמצאות במועדונים והמספרים שגילינו - שיש מעט 'לחת

בספורט - השתנו ב-4 השנים האחרונות ללא הכר. יש עליה מאוד מאוד גדולה בהרחבת התשתית באותם

ענפים שהם בתחום בתי-הספר וכך יעידו אותם האיגודים שנכנסו לעבוד בבתי-הספר. עוד אין עבודה על

מצויינות ברמה שאנהנו היינו רוצים, זה תחילת הדרך, אבל ברמת התשתית יש שינוי מאוד מאוד גדול. אותם

האיג1דים שהצטרפו להתאחדות ספ1רט בתי-הספר הי1 חכמים.

גם בכנס הבינלאומי שהייתי בו בנמיביה הודגש מאוד הנושא הזה שהמקום המתאים ביותר לילד1תולנערות להתפתח בתחום הספורט זה בית-הספר, יותר מאשר במועדונים. יש באירופה מועדונים ששם זה

קורה אבל ההתפתחות העיקרית היא בבתי-ספר, זה חשוב גם עם בנים כמובן אבל במיוחד בקרב ילדות.

זה דבר שנעשה וכמובן שצריך להמשיך וכמובן צריך משאבים נוספים לעניין הזה. ההתאחדות הזאת עוסקת

בכיתות ז'-ט', זה אבסורד בלתי רגיל. אם לא מתחילים בתשתית, בכיתות בית-הספר היסודי, וממשיכים

הלאה אז אין על מה לדבר, אז כאילו הבל על הזמן. אני חושבת שזה המקום שיהיה לחץ מטעם חברי

הכנסת, ללחוץ שתהיה התפתחות נורמלית לתחום הזה.

אני יכולה לציין לטובה איגודים מסויימים, ולא רבים. אני יכולה לתת כדוגמא את איג1ד הכדורסל שעשה

נפלאות ב-4 השנים האחרונות. הוא קבע ועדת נשים מיוחדת שהגישה תוכנית ויש לה תקציב מיוחד במשך

שנה, שהיא מנהלת אותו. איגוד הכדורסל הגיע למצב ששידורים של משחקי נשים משודרים באופן קבוע,

בוודאי גם משחק הגמר של גביע המדינה. הוא האיגוד שעושה באמת את העבודה הכי נפלאה. יושב פה מר

דוד הרניק שיכול לספר - הוא יעשה את זה אחריך בטח יותר טוב ממני - מה קרה באיגוד הטניס לאחרונה

דווקא, בשנה האחרונה.

לאיגודים רבים אין תוכנית, אין להם נשים בהנהלות, הם לא עובדים על-פי תוכנית בחרה איך לעשות

את הקידום הזה. זה נושא שחייב לבוא לדי1ן ואנחנו חייבים לתת עליו את הדעת.

אני יכולה לציין שבשנת 1995, בעקבות המלצות ועדת בן-דרור, שקבעה שכספים של המועצה להסדר

הימורים יחולקו באופן שוויוני, זה היה הישג אדיר מבחינת ספורט נשים. היתה אז קפיצת דרך שאין

כד1גמתה. זה דוגמא היום לעולם. מאוד מאוד התרשמו מאיך שזה קרה בארץ שלנו. זה עשה הישג אדיר.
היו"ר יעל דיין
זה בגלל שאני הופעתי בפני ועדת בן-דרור. הוועדה ומר בן-דרור עצמו היו מאוד פתוחים לנושא. אם

התביישנו להגיד משהו אז הוא שם מילים בפינו.
שלומית ניר-טור
איגודי הספורט יוצאים לעצמאות ובתקנון שלהם כתוב שחייבת להיות אישה בכל הנהלה. אני יכולה

לספור לפחות 8 איגודים שאין בהם אפילו אישה אחת בהנהלה. יש לי את הרשימה כמובן, 8 או 9 איגודים.

אני עוסקת בקידום, עושה קורסים לנשים בתחום המנהיגות. בעצם לעזור להן להבין עד כמה נחוץ שהן

תהיינה בכל ההנהלות האלה ולתת להן את הכלים לקחת חלק בהנהלות: להכין אותן, לעודד אותן 1להבהיר

להן שהשדה הזה הוא שדה שהן חייבות להיות בו כי אחרת ההחלטות נופלות לא כמו שאנחנו רוצים, לא

בתקציבים, לא בפעולות ולא בתוכניות. זה מאוד מאוד הכרחי.

חשוב לציין שבשנת 1996 היה בג"ץ אליצור חולון. קבוצת אליצור חולון פנתה לבית-המשפט העליון

והוכיחה שראש העיר לא מתקצב שוויונית את קבוצת הנשים ואת קבוצת הגברים. בית-המשפט העליון ראה

חשיבות עליונה בעניין הזה, הבין שזה לא רק מקומי אלא שזה נושא כלל ארצי והורה לשלטון המקומי להקים

ועדה שתיקבע קריטריונים שווי1ניים. השלטון המקומי הקים את הוועדה. בימים אלה מושלמים הקריטריונים

הלל1. חברה בוועדה גם יושבת-ראש שדולת הנשים, גברת רבקה מלר-אולשיצקי.

הוקמה ועדה רפואית מיוחדת שתטפל בצרכים המי1חדים של נשים בספורט. נעשים קצת יותר מחקרים.

בשנת 1997 הוקמה "עמותה לקידום נשים בספורט". יושבת פה יושבת-ראש העמותה, דייר חתי

בורשטיין.

בשנת 1997 התקיים גם האירוע "נשים ה1לכות רחוק".

בשנת 1998 חל שינוי גדול בוועד האולימפי, שבמשך 15-10 שנים היו בו רק 2 נשים ואילו היום יש יצוג

של 6 או 7 נשים ויש גם 2 נשים בהנהלת הוועד האולימפי.
חנה שזיפי
זה עדיין לא 10%.
היו"ר יעל דיין
זה נושא כאוב, גם בכנסת אנחנו לא 10%.
שלומית ניר-טור
הוועד האולימפי הבינלאומי קבע שעד שנת 2000 חייב להיות לפחות יצוג של 10% של נשים, ועד שבת

2005 - 20%. זה הוראה של הוועד האולימפי הבינלאומי לכל המדינות.
הי1"ר יעל דייו
איך זה יעבוד באירן וב0עודיה?
נעמי הזו
במשחקים האולימפיים האחרונים כמה ספורטאיות היו במשלחת ישראל? אני רוצה להבין את הייחס.
שלומית ניר-טור
שליש, 33% זה אחוז גדול יותר מהימצאותן בספורט בישראל. בתקציבים אני לא יודעת. כשזה ברמה

הגבוהה מאוד אותן נשים מקבלות תקציבים טובים. אנחנו לא יכולים להגיד שהטיפול ברמה של ספורט

הישגי הוא לא שחיוני. הן מסוגלות להגיע להישגים וצריך לתת להן את ההזדמנות.

אחד הדברים היותר משמעותיים שהוצגו בכנס בנמיביה זה באמת הנושא של בתי-ספר ועד כמה

הממשלות חייבות להיות מעורבות במה שקורה בספורט, במיוחד בתחום הזה של נשים. בכל מדינה

הממשלה נ1תנת כסף לספורט - אצלנו זה המועצה להסדר הימורים, שזה עדיין כספי מדינה וכספי ציבור. יש

צורך שהממשלה אכן תקפיד ותיראה שנעשות פעולות מיוחדות ושאותם אלה שאמונים לעשות את הפעולות

יהיו חייבים בדיווח לפחות חצי-שנתי למדינה, לרשות הספורט, על מה שנעשה. כי לתת את הכסף ולא לבחון

כיצד הוא הוצא והיכן זה מאוד לא טוב.

אני אתן דוגמא אחת מאוד ספציפית. באיגוד הכדוריד, שאני מצטערת שהוא לא נמצא כאן ושאין שום

יצוג שלו, אין אף חברה בהנהלה. הוא ביטל בשנה שעברה את נבחרת הנשים, יש לו רק נבחרת נערות.

עכשיו כשהוא צריך היה להוציא אותן לחוץ-לארץ הם טלפנו לבקש שאני אעביר אליהם בכתב את האישור,

שייעבור אליהם 40,000 שקל כדי שהם יוכלו להוציא את אותה נבחרת. תקציב איגוד הכדוריד הוא 2 מיליון

שקל. תבינו שיש פה אבסורד שאין כדוגמתו. זה לא יכול להיות. התקציבים צריכים להיות שוויוניים והכסף

שבא מרשות הספורט באמצעות היחידה שלי ובאמצעות התקנה הוא over , הוא לדברים ספציפיים ומיוחדים,

לבדיקות רפואיות מיוחדות, לכל מיני נושאים, לא כתקציב שוטף. התקציב השוטף ממילא צריך להיות שוויוני.

את זה צריך מאוד להדגיש וצריך מאוד להקפיד שאכן זה יקרה. אנחנו משתדלים לעש1ת את זה.
היו"ר יעל דיין
הזכרת את נושא הכדורגל, הכדורסל והכדוריד. אולי תוכלי בכמה מילים להרחיב איפה אנחנו עומדים
בענפים אחרים. למשל לגבי כדורגל
מה המספר? מה ההיקף בבתי-ספר? אני לא שואלת על ההיקף

הכספי. הכספי הוא נלווה אבל...
שלומית ניר-טור
התאחדות הכדורגל בשנה שעברה החליטה לבנות את הפירמידה הפוך, להקים נבחרת נשים, לצאת

עם זה לתקשורת, לרשום אותן למוקדמות אליפות אירופה והעולם בשביל להגיד: יש כדורגל נשים, ואז

להשיג תקציבים ולפתח את התשתית. זאת טכניקה שבדרך כלל לא קיימת בספורט אבל נקטו בה בשביל

להאיץ את התהליך, כיוון שישראל נמצאת באיחור רב יחסית לעולם. יש היום 20 מיליון נשים בעולם

שמשחקות כדורגל ויש מדינות שבהן זה מפותח כבר 25 שנים. גם פיפ"א פנתה לישראל להקים נבחרות

נשים. הדרישה הזאת לא באה רק מהארץ ומהיוזמה של ההתאחדות לכדורגל.

מר דוד התיק מעק על ה-2.5 מיליון. התקציב של התאחדות הכדורגל הוא 30 ומשהו מיליון שקל. זה
כדי שלא נגיד
הנה פתאום לנשים מצאו את התקציב הזה.
ד1ד התיק
שייתנו מתקציבם, לא .over and above
שלומית ניר-טור
יש להם לובי הזק והם הצליהו להשיג לזה תקציב. זה מיוער לפיתוח תשתית, אם זה לבתי-הספר ואם

זה אחר-כך לבניית קבוצות נערות, ליגה של נערות וליגה של נשים, ונבחרת נערות ונשים. זה כבר לא נראה

תקציב כל-כך ענק כשמדובר בתשתית כזו רחבה. נכון להיות התאחדות ספורט בתי-הספר ביקשה

מבתי-הספר להירשם. הלק מהתקציב הזה יהיה ממש דרך בתי-ה0פר, דרך הרשויות המקומיות. נרשמו 10

קבוצות לליגה הלאומית השנה והן תתחלנה לשחק. יש נבחרת נערות ונבחרת נשים. אנחנו מקווים להתנות

שכל אגודה שתיבנה קבוצה בליגה לאומית תהיה חייבת לפתח גם קבוצת נערות.
ד)ד התיק
חוץ מליגה לאומית יש עוד ליגה? זו הליגה. עושה רושם לפי דברייך כאילו יש גם ליגה א', ב', ארצית. יש

ליגה, נקודה. יש 10 קבוצות, זה הכל.
שלומית ניר-טור
נכון, אותן הקבוצות יתבקשו גם לעבוד על התשתיות.
היו"ר יעל דיין
התשתית כוללת בניית קבוצות של נערות. מה עם הכדורעף והמיוחד?
שלומית ניר-טור
בכדורעף אני יכולה לציין לט1בה שהם הכני0ו להנהלה אישה, עדיין כמשקיפה, ואנחנו יודעים מה זה

אומר. חברה מן המניין אין. צעד גדול מאוד עוד לא נעשה. צעד קטן - יושבת פה גברת מורן בצר-תייר. אני

יכולה להגיד שגם שם דרושה עבודה מאוד מאוד רצינית לאיזשהו שינוי.
היו"ר יעל דיין
אולי אפשר לקבל נתונים, כמה קבוצות נשים יש בכדורעף?
דניאל אוח
יש 58 קבוצות נשים, שמהוות בערך 33% מהענף. זה מחוץ להתאחדות ספורט בתי-הספר.

בהתאחדות ספורט בתי-הספר הכדורעף הוא מוגבל ביותר.
מורו בצר-תייר
רציתי לציין שגם באיגוד הכד1רעף אין כרגע נבחרת נשים. יש נבחרת נערות בלבד וגם זה רעוע, היום

יצטרכו להחליט אם היא תהיה קיימת ואיך היא תתיה קיימת.
שלומית ניר-טור
אנחנו יודעים את המצב.
מורו בצר-תייר
היום יש ועדה מקצועית שתדון בדיוק על זה. בעיקרון כרגע אין נבחרת, על אף שאנחנו מהוות 33%מהענף.
היו"ר יעל דיין
הרי היתה נבחרת, אז מה קרה? זה לא כמו הכדורגל, שמוקם מהבסיס.
מורן בצר-תייר
בשנתיים האחרונות אין נבחרת בוגרת לנשים בכדורעף. אוספים את השחקניות לט1תיר מ10יים וזהו, הן

לא מתאמנות ולא כלום. יש נבחרת נערות בלבד.
היו"ר יעל דייו
מה הסיבה שניתנת לזה?
שלומית ניר-טור
הם טוענים שזה סיבה מקצועית. אני לא משוכנעת במאה אחוז שזה רק מקצועית. הסיבה היא כספית.
היו"ר יעל דיין
זאת אומרת שיש שהקניות שראויות לשחק בנבחרת אך הן אינן נמצאות במסגרת של אימוני נבחרת וכן

הלאה, בגלל סיבה כספית או בגלל איכות או בגלל שוועדה מקצועית החליטה שהן לא די טובות.
מורו בצר-תייר
כשבוועדה המקצועית אין אף אישה.
היו"ר יעל דיין
אני לא שואלת את זה בקנטרנות אלא פשוט מציינת עובדה. זה פשוט מעגל, זה משוב. אם לא מאמנים

אותן אז הן גם לא תהיינה טובות מאוד ולא תעבודנה טוב כצוות וכנבחרת.
מיכל כפרי
מה זה "אין כסף"? כמה כסף יש לגברים שם? מה זה "אין כסף"? תלוי לאן הולך הכסף.
ד1ד התיק
אני משמש כסגן יושב-ראש הוועד האולימפי וכיושב-ראש איגוד הטניס. אני חושב שבשנתיים האחרונות

נעשו הרבה צעדים, גם במישור הפורמלי וגם במישור הענייני כדי להתקדם בנושא ספורט הנשים בכלל.

הוועד האולימפי לפני שנה שינה את התקנון שלו. בתקנון הוועד הא1לימפי היום הרוב הוא של איגודי

הספורט, מעל 50%, והיתרה לכל מיני גופים וקבוצות אחרות.
מריאן גריסרו
לא לכל מיני גופים, תגיד שזה הולך למרכזים, שהאיגודים האולימפיים לא נמצאים שם ויש שם עסקנים.
היו"ר יעל דייו
אני מבקשת שכל אחד ידבר בזמנו. אפשר להגיד הכל אבל רק ברשות דיבור ולא בקריאות ביניים.
דוד הרניק
הוא טועה ומטעה.

בתקנון הוועד האולימפי היום יש אחוז מסויים לנשים. יכול להיות שזה לא מספיק אבל יש יותר ממה

שהיה בעבר. אם בתקנון הוועד האולימפי נאמר למשל שאיגוד טניס שולחן ישלח נציג אחד ושאיגוד הטניס

ישלח שניים ואיגוד האתלטיקה ישלה שניים וכולי, אז בעצם התביעה צריכה להיות מהאיגודים. כשיש לאיגוד

מסויים נציג אחד ברור שבדרך כלל ישלח היושב-ראש, ואם יש שניים אז ישלח היושב-ראש וסגנו. אם

במקרה סגנו הוא לא אישה אז לא יהיה יצוג לנשים.
נעמי חזו
גם אני יודעת מתמטיקה. על-פי החשבון הזה יהיה מינוס 10.
דוד הרניק
אני פשוט מסביר. בגופים יותר גדולים אפשר להגדיל את הייצוג. גם בכנסת אין מיכסה כמה נשים

תהיינה. יש.מיכסה לפעמים במפלגות, לא במוסד-הגג אלא במרכיבים שלו.

אנחנו בעד נשים בספורט - ואני אומר אנחנו, לא רק הוועד האולימפי אלא גם האיגודים השונים, במיוחד

איגוד הטניס. אני חושב שגם הסיכוי של נשים להצליח בספורט העולמי, שהופך היום יותר קשה ויותר

מקצועי, הוא הרבה יותר גדול. היו לנו דוגמאות בעבר, גם אסתר רוט-שחמורוב וגם יעל ארד ועכשיו גם אנה

סמשנובה שהגיעה לסיבוב רביעי באליפות רולאן גרוס בצרפת והיא היום מדורגת בדירוג העולמי הרבה מעל

הגבר שמדורג אצלנו במקום הראשון (היא מדורגת במקום 58). הופעה כזאת של אנה סמשנובה ברולאן

גרוס בשידור ישיר בטלוויזיה כמובן גם מזינה את השטח ביותר במת שפובות לענף.

אבל צריך לראות את התמונה כפי שהיא. המצב בספורט הישראלי בכלל איננו מזהיר ובספורט הנשים

הוא הרבה יותר קשה. אני לוקח למשל את ענף הטניס, שבו ההתעניינות של נשים היא גדולה יותר, יש

חרבה נשים שמשחקות טניס. יש לנו כ-250 קבוצות ליגה מתוכן 212 קבוצות גברים ו-36 קבוצות נשים.

צריך לזכור שבקבוצות הגברים יש 3 שחקני יחידים ובקבוצות נשים רק 2 וזה מעיד על פער עוד יותר גדול.

כלומר מבחינה מספרית מצב הנשים הוא בהחלט נחות. אבל כפי שאמרתי, הסיכויים להצליח בקרב הנשים

הם הרבה י1תר גד1לים.
היו"ר יעל דיין
איפה נמצא צוואר הבקבוק? איפה קורה האי-שוויון, באיזה גיל?
דוד הרביק
אני לא חושב שיש אי-שוויון. אני חושב שיש שוויון מלא.
היו"ר יעל דיין
לא אי-שוויון מינהל'. אני שואלת מה יוצר מצב שהפער הוא כל--כך גדול במספרים? מה גם שאתה אומר

שנשים משחק1ת טניס.
דוד הרניק
למשל בארצות-רוברית אין פער בין גברים שמשחקים טניס לנשים שמשחקות טניס. גם בארץ הפער

הוא לא כל-כך גדול כפי שהוא מתבטא בהתכנסות בת1ך נבחרות ובמועדונים. אני חושב שהספורט התחרותי

הוא יותר זר לנשים מאשר לגברים, כך כדמה לי, לפחות במספרים שיש למ היום.

אנחנו מקיימים נבחרת נשים בדיוק כמו נבחרת הגברים. יש לנו נבחרתגם לנערות וגם לילדות.

כשאנחנו מבטלים, למשל השנה, נסיעה של נבחרת נערות לאליפות אירופה, זה לא בגלל שהן נערות,אנחנו גם ביטלנו נסיעה של נברורת נערים כשחשבנו שהם לא מסוגלים השנה להגיע להישגים נאותים.

אנחנו כבר עברנו את השלב של השתתפות לשם ההשתתפ1ת 1כדי שדגל ישראל יתנוסס וכולי וכולי.

אני חושב שאין אפליה היום לנשים. אגיד לך איפה אני רואה את הבעיה. הבעיה היא בשלושה מיש1רים:

1} קודם כל ספורט בבבתי-הספר, שזה הבסיס להקניית ספורט ולהשתתפות בספורט תחרותי בכלל.

2) מועדוני ספורט, שפרט למספר ענפים מצומצם, כמו טניס, שייט, גולף וכולי, כמעט ולא קיימים במדינת

ישראל. אין מועדון שאתה בא אליו עם כל המשפחה - לא קאונטרי קלאב - מועדון שמיועד לענף ספורט אחד.

3) מאמני ספורט - אני חושב שגם אין מספיק מאמנות ספורט שיכולות גם הן למשוך את הספורטאיות.

אני רוצה להגיד שני דברים לגבי ההערות שהושמעו פה ושגם הגבתי עליהן. לנושא של העיטורים: הוועד

האולימפי החליט לקראת שנת החמישים למדינה להעניק עיטורים לספורטאים, בדרך כלל ספורטאי אחד

בכל שנה אם כי נדמה לי שהיו מספר שנים שבהן ניתן עיטור ליותר מספורטאי אחד. במסגרת ה-50 שקיבלו

עיטור נמצאות גם גברת שלומית ניר-טור, גברת חנה שזיפי, גברת יעל ארד וגברת אסתר רוט-שחמורוב.

יכול להיות שהיה קיפוח לגבי גברת ענת דרייגור אבל לא היה קיפוח מכוון כדי להמעיט את מספר הנשים

בתוך 50 הספורטאים שנבחרו. אני בטוח שגם בין הגברים יש כאלה שנדמה להם שהיה מגיע להם והם לא

נכללו כי הבחירה היתה די קשה.
היו"ר יעל דיין
ללא ספק.
ד1ד התיק
לנושא הכדורגל: אני לא נגד כדורגל ואני לא נגד כדורגל נשים אבל אני התייחסתי לדברים שלך. אני

חושב ש-2.5 מיליון שקל הוא לא סכום בשמיים אבל תמיד צריך לראות איך העוגה מחולקת. יושב פה

יושב-ראש איגוד טניס שולחן. אם טניס שולחן מקבל 400,000 שקל ממועצת ההימורים, ואם איגוד הטניס

מקבל בערך 1.2 מיליון שקל ממועצת ההימורים, ופתאום מכיוון שרוצים ליצור יש מאין על-ידי הגימיק הזה

של נבחרת מזריקים לכדורגל 2.5 מיליון שקל, זה פשוט חוסר פרופורציה יחסית לענפים אחרים. יש שחיה

ויש אתלטיקה - ותסלחו לי פה אולי על מידת השוביניזם - אבל יש אולי ענפים שנשים עוסקות בהם יותר

מאשר בכדורגל, שלא זוכים למתנות האלה. אז לקבע את הנושא הזה גם לאורך שנים ואולי גם להצמיד

א1ת(ל זה פשוט נראה לי בלתי סביר.
היו"ר יעל דיין
אני מקבלת את ההערה שלך. אני אציין, וציינתי גם קודם, שיש הבדל בין תקציב ש1טף לבין יצירת

תשתית יש מאין. את זה גם כן לא עושים בשנה, אתה יודע את זה יפה מאוד. אז אני לא אומרת שזה יהיה

לנצח נצחים. ציינתי שכאשר המערכת תעבוד זה יכנס לתיקצ1ב שוטף שיהיה בפרופורציה כז1 או אחרת. אני

זוכרת שכשהתחיל ענף הטניס והוקמו המרכזים אז עשו התרמות בכל העולם ורתמו לזה ציבורים גדולים

בארץ ומחוצה לה כדי להרים משהו. אחר-כך כאשר התשתית הונחה, וזה לקח יותר משנה ויותר משנתיים,

כאשר זה עמד על המפה ואפשר היה לצלם ילדים בדימונה משחקים טניס במרכזים כאלה ואחרים, וזה קלט

לא רק את האליטות, אז אפשר היה להיכנס לאיזשהי מסגרת של תיקצוב שוטף. התקציב אף פעם לא

יספיק לכם. אין ספק שתמיד תהיינה דרישות תקציביות.

בעניין הכדורגל בואו לא נצר עין. אילו זה לא היה קיים בעולם וסתם מישהו היה נכנס לקפריזה ואומר

שזה מתאים לנו ולכן מקצים, זה היה משהו אחר. אבל זה באמת פירור לעומת הספורט בעולם, לעומת

המספרים בעולם, וזה באיחור. ישראל איבדה שחקניות טובות ומאמנות משום שלא היה להן איפה לאמן

ואיפה לשחק. היתה דרישה אך אז היתה תקנה שאי אפשר לערב בנים ובנות ולבנות לא נמצאו מסגרות ולא

הירשו להן לשחק עם הבנים בבתי-ספר. אני לא נכנסת כעת אם זאת החלטה מוצדקת או לא. היו בהחלט

כשרונות שאבדו לנו משום שלא היתה שום מסגרת.

המאמץ עכשיו הוא גם להחזיר אותן, גם ליצור קאדר של אימונים. לפי דעתי זה יהיה תלוי הרבה גם

בתגובות הקהל כי כל ענף צריך גם קבוצות מעודדות, גם חסויות, גם שידורים. אולי השנה הראשונה דווקאעשתה משהו במובן שהיא הבליטה את השונות של הנושא. מה, כדורגל בנות? - כולנו נשאלנו על כך וזה

קיבל תקשורת והמשחקים הראשונים סוקרו (למרות שזה לא היה "משגע" לצפות בתוצאה של 7-0, נדמה

לי שזאת היתה תוצאת המשחק הראשון).

בואו נהיה רחבי לב בעניין כדורגל נשים כי לדעת כולם יש לזה עתיד. גם צריך את זה בגלל שזה באמת

ספורט עממי רחב מאוד. צריך להקים תשתית רחבה מאוד. לא יתכן שניקח רק את הקבוצה הקיימת ונסמוך

רק עליה. כמו כן מגרש כדורגל מצריך אפילו פחות השקעה ממגרש כדורסל. יש בעיה גדולה לגבי מיתקנים

לאימון, שנשים מקבלות לשימושן ,after hoursבשעות לא שיגרתיות. הגברים מתאמנים, הנערים מתאמנים

ואומרים לבנות לבוא בשעה 10, אז יפתחו להן את המגרש. מגרש כדורגל זה הדבר הזמין ביותר. בין כה יש

משחקים לפני ואחרי משחקים בליגה הלאומית וזה יכול להשתלב. זאת אומרת, זה יכול לתפוס כחלק מחיים

הקהילתיים, בעיקר במקומות רחוקים שאין להם הרבה היצע אחר. זה דבר שלפי דעתי יהיה מושך ו"עמוד

על המפה ובהתאם לזה ישונו התקציבים.
דוד התיק
אני בהחלט מסכים לתיקון שלך. גם אני לא נגד ההזרקה הראשונית לכדורגל הנשים כדי להרים את

העניין, אבל להבא זה צריך להיות לפי פרופורציות וצריך יהיה לראות איך הענף הזה תופס.

אני חושב שכדורסל זה ענף לדוגמא מבחינת מה שהוא עשה בקרב הנשים. החשיפה של הכדורסל

לציבור הרחב בשידורי הטלוויזיה, אני בטוח שאנחנו נרגיש את אותותיה גם בעתיד.

גם בטניס אנחנו עושים עכשיו פעילות, יחד עם גברת שלומית ניר-טור, בוועדה שהקמנו במיוחד לצורך

זה, להפיכת הטניס לענף יותר אהוד על בנות. אנחנו רוצים להשתמש באלופות שלנו על מנת ש"שחקו

במקומות שונים משחקי ראווה שבהם יצפו ילדים והוריהם ובאמצעות זה למשוך טניסאיות נוספות לענף.
היו"ר יעל דיין
אבי מודה לך. אבי רוצה לשמוע קודם את נציג ענף טניס השולחן. אני גם אבקש, בגלל שאנחנו בזבזנו

הרבה זמן בהתחלה אז עכשיו אני אקפיד יותר על לוח הזמנים. בבקשה.
מריאו גריסרו
בהנהלת הוועד האולימפי נמצאים 13 אנשים שהם נציגי המרכזים ו-16 חברים שהם נציגי האיגודים,

נציגים של הספורטאים. זה לא חלוקה נכונה כי בסך הכל גם האיגודים האחרים שהשתתפו באולימפיאדה

צריכים להיות בהנהלה של הוועד האולימפי ולאו דווקא העסקנים. אבל זה בסוגריים.

אני בעצמי לא הייתי שחקן ולא מאמן. דור ההמשך, הבנים שלי כבר משחקים ואחד מהם הוא גם בענף

טניס שולחן. הם משחקים במועדון ביתר ראשון-לציון, שם התחלתי את הפעילות שלי. אחרי שחבר הכנסת

מיכה ר"סר נהרג בתאונת דרכים קראנו למועדון על שמו, המשכתי את הפעילות ונבחרתי להיות יושב-ראש

איגוד טביס-ש1לחן.

השילוב של נשים וגברים בענף טניס-שולחן הוא יוצא מן הכלל. זה אחד הענפים הבודדים שבו נשים

יכולות לשחק בליגת גברים. יש לנו כמה נשים שבאמת משחקות בצורה טובה מאוד.
דוד הרניק
זה גם בעולם ככה? האם יש משחקים של גבר מול אישה?
מריאן גריסרו
כן, יש תחרות לזוגות מעורבים. בטניס שולחן זה נוהג, וזה קיים גם במדינות אחרות ולא רק אצלנו.

בדרך כלל אם יש שחקניות טובות מאוד, כמו שיש לנו היום - הגיעה אלינו שחקנית עולה חדשה ששמה

מרינה קרפצ'נקו, שהיא היום בין הטובות באירופה. מכיוון שהרמה של הנשים בארץ היא לא מספיקה גבוהה

עבורה אז היא מתחרה גם עם הגברים וזה נותן לה אימונים טובים מאוד. גם הנבחרות מתאמנות ביחד.

בסך הכל זה עוזר לצד החלש י1תר מבחינת הכוח הפיסי.
היו"ר יעל דיין
מה היקף המספרים של טניס שולחן? האם מדובר באלפים?
מריאן גריסה
הנערות והנשים מהוות 25%-28%מהפעילות של הענף. בענף טניס-שולחן רשומים 3,700 ספורטאים

ומתוכם רשומות 700-6000 נערות ונשים,
הי1"ר יעל דיין
ולפיכך כמה הברות הנהלה יש אצלכם?
מריאן גריסה
לגבי הנושא של הנהלה יש פה איזשהו דבר שהוא אולי לא מובן. האיגודים הם עצמאיים. זה לא אותו

דבר, עם כל הכבוד, שמבקשים ייצוג של 10% לנשים באיזשהי חברה ממשלתית, כי זה מינוי של השרים

ואז הם יכולים למנות 10%, 20%, אפילו 100% נשים. פה היו בחירות אך אף אישה לא הציגה את עצמה

כמועמדת, אז אי אפשר לבוא בטענות.
היו"ר יעל דיין
מעניינת אותי מאוד הנקודה שכרגע הזכרת. האם לא היו מועמדות או שהיו מועמדות והן לא נבחרו?
מריאן גריסרו
לא היתה אף מ1עמדת.
הי1"ר יעל דיין
אז זה סיפור אחר. אני רואה את תפקידנו בעידוד מועמדות כי אם אין מועמדת אני לא יכולה לבוא
ולהגיד
למה לא הכנסתם אותה. למרות שאני חושבת שכאשר יש פרופורציה כזו, כאשר יש יחס כזה בין

נשים וגברים במשחק, ואתה אומר שיש שחקניות שהן ממש טובות והן מקדמות את הענף, בלי חקיקה, ולא

משום שזה מינוי, אני מציעה לכם לחשוב על מה שנקרא "העדפה מתקנת", חד פעמית. למרות שאין אישה

מועמדת - וגם צריך לחשוב מדוע אי) אישה מועמדת - אני הייתי עושה מינוי, מקום משוריין לאישה אחת.

אתה תיראה שבבחירות הבאות להנהלה תהיינה גם מועמדות וגם כאלה שתיבחרנה, לפעמים צריך פריצת

דרך שהיא לא בדרך הטבע של בחירות. בעיקר במקום שאין נקודת התחלה, תחשבו על זה, זאת אומרת

לפני הבחירות לדבר עם נשים, זו החובה של כולנו, כדי שתצגנה מועמדות, אבל בהיעדר מ1עמדת צריך

להכניס להנהלה, על איזשהו תקן של ממ1נה, אישה שהיא חזקה, זה יהיה חד-פעמי ולפי דעתי התוצאה

אחר-כך תגלגל גם מועמדות וגם נבחרות.
מריאן גריסרו
בנושא של התקציבים, אני לא אבוא פה לבכות על התקציבים המק1צצים וכדומה,
היו"ר יעל דיין
מה גם שסגן השר איננו.
מריאן גריסרו
אני רוצה להתייחס ל-3-2 נקודות שאני מקווה שבהן הוועדה לקידום מעמד האישה תוכל לעזור לנו,
נושא של הצילומים בטלוויזיה
גם משחקי הנשים צולמו וגם גמר גביע המדינה - נשים וגברים (כי עשינו

את זה ביחד) - צולמו לערוצים המקומיים. יש פה איזשהי בעיה שלדעתי מחייבת חקיקה, הספורט לא מ1כרכהפקה מקורית. כתוצאה מזה העלויות של צילום משחק טניס שולחן או אליפות טניס שולחן נופלות עלינו,

ומדובר על 3,0000 דולר. בתקציבים הזעומים שלנו אי אפשר לממן צילום משחקים. מדובר על תקציב

להעסקת צלמים שבאים לצלם את המשחקים.
היו"ר יעל דיין
זה תקציב הצילום או שזה זמן מסך? האם יש לך זמן מסך?
מריאו גריסה
גם זה לא.
דוד הרניק
בכבלים אין בעיה של זמן מסך.
מריאו גריסרו
אנחנו משלמים ואחרי זה מתחילה מלחמה עם ערוץ 5 מתי לשדר את זה. אתן לכם דוגמא, אליפות

ישראל בטניס שולחן לנוער התקיימה ב-9.4 אך המשחקים שודרו ב-29.5, בשבת בבוקר בשעה 7. בענף

טניס שולחן יש קבוצות אליצור והם לא יכולים לצפות בטלוויזיה בשבת,
היו"ר יעל דיין
תיראה, את ה NBA-רואים בישראל ב-4 בבוקר, אז מה אני אגיד לך?
דוד הרניק
ועל זה גם משלמים בשביל הזכויות.
מריאן גריסרו
יש לי בקשה, אני כתבתי גם מכתבים לשרת התקשורת 1ליושב-ראש מועצת המנהלים של הכבלים, מר

צביקה האוזר. לא יכול להיות, דווקא בשנת היובל, לא לתת אפשרות לצלם את השחקנים הצעירים.
נעמי הזו
זה לא המקום, לצערי הרב.
דוד הרניק
אגב, זה מתאים למסקנות ועדת לוין.
מריאן גריסרו
אם לא יראו את זה בטלוויזיה, את הגברים ואת הנשים, אז לא יוזן הענף. יש פה בעיה רצינית, כי אחרת

אי אפשר להביא לענפים הקטנים ספורטאים, והיום קשה מאוד להביא אליהם ספורטאים. יכול להיות שזה

באיזשהו מקום יכול לעודד את הענפים.

דבר נוסף, ברשותך, בספורט טניס שולחן צריך לתת המון שעות אימון. יש תשתית של אגודות. נושא של

פנימיה למשל, העלויות הן גדולות מאוד. ועוד פעם, הספורט לא נמצא במסגרת של....
היו"ר יעל דיין
האם זה לא נכון לגבי כל הענפים, עניין של פנימיות ומחנות אימון מרוכזים?
מריאן גריסרו
זה בעיה של כל הענפים. ואת זה אפשר לקדם על-ידי - ודרך אגב, גם בטניס שולחן, כמו בענפי ספורט

אחרים, הסיכוי להצלחה של נשים הוא גבוה יותר. בהשקעה נמוכה יותר מאשר אצל הגברים הן יכולות

להגיע להישגים י1צאים מן הכלל.
שלומית ניר-טור
אז למה אתה לא עושה את זה? קדימה, תעשה את זה.
מריאן גריסרו
דרך אגב, יש לנו 3 נבחרות: נשים, נערות וקדטיות.
היו"ר יעל דיין
אני רוצה לשמוע את נציגת המועצה לקידום נשים בספורט בישראל ואחריה את גברת דפנה הר-אבן.

אנחנו נמצאים בסד של זמן. אני מבקשת לקבל איזשהי אינפורמציה והתייחסות על קצה המזלג למקומן של

נשים עולות בספורט, האם אנחנו רואים שגל העליה הגדול, בעיקר מחבר העמים, הכניס זריקת מרץ כזו או

אחרת? אני שואלת את זה פש1ט משום שלגבי גברים אנחנו רואים את זה יותר מאשר אצל נשים.
שלומית ניר-טור
אני יכולה להתייחס לזה.
חתי בורשטיין
הועלו כאן דברים אקוטיים שכואבים לכולנו, לגבי ויסות נכון יותר של תקציבים וייצוג הולם יותר באגודות.

אני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים ללכת ולטפל בעובדה שבעצם אין לנו מספיק צרכנים או אין לנ1

מספיק צרכניות. למרות שאת התוצאות ניראה בטווח הרבה יותר רח1ק מאשר נושא של ייצוג אבל צריך

לטפל בנושא של הנשירה. צריך לנסות לאתר את הבעיה, והיא לא רק מק1מית, היא קיימת בעולם. יש

אפשרות לקבל מידע ולאתר מה הסיבות לנשירה הגדולה בתחילת ההתבגרות. אם נצליח לאתר, לפחות

נוכל לטפל בכמה מהן, כי אז אנחנו בעצם ניבנה את העץ.
היו"ר יעל דיין
אלה שלא נושרות עוברות לאטרקסיה. דנו בזה כבר כאן.
נעמי חזו
אני רוצה לשאול, דיווחתם על מחקר מקיף. מה הממצאים של המחקר?
שלומית ניר-טור
המחקר המקיף עוד לא יצא לדרך, רק הוגשה הצעת המחקר. השנה הוא אמור להתבצע. המחקר אמור

לבדוק את נושא נשירת ספורטאיות.
היו"ר יעל דיין
אני אבקש לתת לגברת חתי בורשטיין לסיים. כפי שהיא ציינה כדאי להדגיש שזה תופעה עולמית, זה

לא בעיה מקומית שלנו. זה קשור גם במבנה ובאידיאולוגיה וב"ראש" בתקופת גיל מסויימת. אני לא יודעת

אם יש לזה מרפא או שאולי צריך לארוב להן כשהן יוצאות מהתקופה הזאת ולתפוס אותן חזרה. אלה דברים

מקצועיים. רק נציין שזה לא בעיה ישראלית אלא זה נושא שמוכר בכל העולם.

אשמח לשמוע בשני משפטים על הפעילות הספציפית שלכם כעמותה.
רותי בורשטיין
העמותה בעצם הוקמה רק לפני שנה. יצאנו עם הפרוייקט שבעצם הוציא אותנו לתקשורת של "נשים

הולכות רחוק".
היו"ר יעל דיין
כבר שיבחנו והיללנו את הפרוייקט הזה בישיבות ועדה אחרות וכולכן באות על התודה.
חתי בורשטיין
אנחנו פונות לסיבוב הבא. המטרה שלנו, בין פרוייקט אחד כזה למשנהו
היו"ר יעל דיין
שבוע הבא זה בנגב.
שלומית ניר-טור
זה היה כבר בנגב. האירוע הבא יהיה בתל-אביב בחודש מאי 1999.
חתי בורשטיין
הכוונות של העמותה, בין צעדה אחת כזאת לשניה, לצאת בפרוייקט שנתי. השנה נקבע נושא ההגנה

העצמית. גברת שלומית ניר-טור התחילה לדבר על זה. הרעיון הוא לקחת נישה מ0ויימת בקהל יעד ולטפח

את הנושא של הגנה עצמית, אבל כמו שאמרת, לא רק לאחר מעשה אלא לתת איזשהם כלים. לדעתנו נכון

להתחיל את זה באמת בגיל הצעיר, אפילו בכיתות הנמוכות של בית-הספר ולא להיכנס עם הנערות לגיל

שיש להן כבר עכבות ואז זה כמעט ללכת עם הראש בקיר, זה גאחד הנושאים שילדה יכולה להמשיך עם זה

לגיל של נערות ואפילו לגיל של בגרות ולקחת את זה ככלי פיסי-פסיכולוגי. זה טוב לחיים.

נושא נוסף שאנחנו ניכנס אליו זה הענקת מילגות לספורטאיות מצטיינות. זה ילך וייתרחב עם השנים ועם

ההישגים שיהיו לנו.

דבר נוסף שאנחנו עומדות מאחוריו זה אותו נושא מחקרי, שגברת שלומית ניר-טור התחילה לדבר עליו

1אני קצת הרחבתי. אני באמת מאמינה שהחיצים צריכים להיות לכיוון הגיל הצעיר של בית-הספר, שם

לאתר, לתפוס אותן. לא צריך לתת להן לברוח ואז לבדוק איך מחזירים אותן חזרה למעגל אלא צריך למנוע

את היציאה שלהן מהמערכת.
דפנה הר-אבן
אני אחת מ-2 החברות שנמצאות בהנהלת הו1עד האולימפי וחברת הנהלת איגוד הקליעה. בש1נה ממר

מריאן גריסרו, יושב-ראש איגוד טניס שולחן, אני עברתי את כל השלבים מספורטאית, בוגרת מכון וינגייט,

מאמנת, שופטת, שופטת בינלאומית, חברת הנהלת הוועד האולימפי וחברת הנהלת איגוד הקליעה, כך

שאני מכירה את כל הרובדים. הגברים, ואל תבינו אותי לא נכון, לא יכולים לספר לי סיפורים על אף אחד

מהשלבים כי אני הייתי מעולה בכולם ואני מכירה את הדברים.
הי1"ר יעל דייו
גם לא מנסים בטח, משוגע מי שמנסה.
דפנה הר-אבן
לשמחתי בשולחן הזה העלו את הנושא של הספורטאיות בפועל, וזה נהדר, אבל אם אנחנו לא

ממשיכים הלאה, יש חלל אדיר. למה אני מתכוונת? כבר דיברו פה על נושא המאמבות. לא נגעו פה בנושא

השופטות, לא נגעו פה בנושא מנהלות של קבוצות ונבחרות של נשים, ואפשר גם מנהלות של קבוצותגברים. אני אתן דוגמא מעצמי. לפני שבוע חזרתי מגביע העולם בקליעה למטרה, הייתי ראש משלחת

ישראל. היו רק 2 נשים בראשי משלהות מתוך 87 הנבחרות, אחת מדנמרק ואחת מישראל, והתקבלנו שם

בצורה בלתי רגילה. אני הייתי פשוט מלכה שם, מלכה לא ליום אחד אלא לתשעת ימי התחרות. הם ראו את

זה בפתיחות יפהפיה.

איר עושים את זה? אני אתן ד1גמא. לפני קרוב ל-20 שנה באירופה החליטו לעשות קורס מיוחד

לשופטות בקליעה למטרה. א0פו מכל אירופה שופטות, נתנו קורס אך ורק להן, ומהן היום משוטטות בעולם

ובאירופה הרבה מאוד שופטות. זאת השיטה. בישראל צריל לעשות קורסים ספציפיים יחודיים לנשים בלבד.

אם זה שופטות בלבד, אם זה מאמנות בלבד, אם זה מנהלות קבוצות לבד. ברגע שאתה מתבשל בתוך

מסגרת כזאת ואתה נותן את הכלים יש התקדמות. אני לא אומרת שצריך לתחם את זה רק בתוך מסגרת

של נבחרות נשים - אבל בוודאי שגם בתוך מסגרת של נבחרות נשים - אלא יש לנו היום גם נשים שיכולות

להיות על הכיפאק בתור מובילות של ספורט גברים - ואני יכולה להביא את עצמי כדוגמא, כמו שסיפרתי לכם

- שלא צריך להתבייש בזה.

דבר נוסף, נושא של פירסומים בעיתונ1ת: עוד מעט מתחילה "עונת המלפפונים", לאחר המונדיאל. היה

טוב אם היה קם איזה עיתון ומקצה פינה שבועית ונותן זרקור על ספורטאית, על מאמנת, על שופטת, על

משהו כזה, שייראו שגם נשים עוסקות בספורט. אני רוצה להגיד לכם שאותי שואלים לאן אני נעלמתי, למה

אף אחד לא יודע עלי, למה אף אחד לא שמע. אני נושאת בתעודת שיפוט עולמי הגבוהה בעולם הקליעה

למטרה, אני מוזמנת לשפוט באליפויות אירופה, בגביע העולם, אני חברת הנהלת הוועדה האירופאית

לשיפוט, אבל אף אחד לא יודע. כשאתה מנסה לטפטף את זה לאיזה עיתון אז אומרים: לא, רוצים לראות

כדורגל. אז אולי מפה תבוא פעם תביעה שתוקצה איזה פינה יפהפיה בעיתונים. אז לדעתי אנחנו פשוט

נעלה על דרך המלך.

בנושא הנהלת ה1ועד האולימפי: יש איזשהי תזוזה אבל בינתיים, כמו שאמרתי, 10% זה 3 נשים. הם

רוצים להכניס נשים אבל אישה אחת או שתי נשים שנמצאות לא יכול1ת להיכנס לכל הוועדות, זה 29 גברים

ו-2 נשים וקשה מאוד. אם אין לנו קאדר של נשים פעילות, והקאדר הזה צריך לבוא מהשטח, מאותן

ספורטאיות, מאותם הורים אפילו, אמהות לספורטאים, אפשר לפתוח קאדר נהדר ופשוט להוביל את המהלך

קדימה. כמו שאני תאה, יש אור בקצה המנהרה, ואני יכולה לתת את הדוגמא החיובית.
היו"ר יעל דיין
מה נותן השירות בצה"ל בנושא הקליעה?
דפנה הר-אבן
בנושא הקליעה בצה"ל יש לנו חסך אדיר. אני הייתי חניכה בגדנ"ע וכך התחלתי את הפעילות שלי

בקליעה. לצערנו כמעט כל מטווחי הקליעה של הגדנ"ע נסגרו. יש עכשיו חשיבה לפתוח מחדש את מועדוני

הקליעה של הטוטו וה... באמת הקאדר הגדול של 2,000 קלעים בשנה שמהם קרוב ל-40% היו

בנות, וזה נעלם ויש לנו חלל בקליעה.

לשמחתי כ-20%-25% מהקולעים בקליעה למטרה הן בנות. גם בנבחרת ישראל שיצאה עכשיו

לתחרות, מתוך 9 קלעים היו 2 קלעיות ו-7 קלעים. הם ברמה טובה מאוד. יש לנו מאמנות ויש לנו שופטות.

בנושא של צה"ל יש לנו חלל אדיר. אנחנו מנסים היום להחזיר את המצב לקדמותו אבל הסיכוי לכך הוא

קטן כי הגדנ"ע, כמו שאתם י1דעים, ניטמע במסגרת חיל החינוך ואותו מאגר שהיה בזמנו נעלם. אבל מאידך

יש לנו במטווחים הקיימים מאמנים שמאמנים בנות או נשים ומגיעים לרמה יפה מאוד. גם עכשיו אנחנו

יוצאים להתחרות עם בנות וזה פשוט חגיגה.
היו"ר יעל דיין
האם יש כאן נציגים מענפים שלא הוזכרו? רשום לי כאן איגוד סייף. הם לא הגיעו. האם יש נשים בענף

הא1פניים? אני ש1אלת את זה אפר1פ1 הליכה במבצע האדיר שלכן, של "בשים ה1לכות רחוק".
שלומית ניר-טור
מעט מאוד. בשבת הקרובה יש טריאטלון נשים מספר 5 על-שם תמר דבוצקין בחוף הרצליה: 500 מטר

שהיה, 12 קילומטר לרעננה ברכיבה על אופניים, ו-2 קילומטר ריצה בפארק רעננה. כמובן שאתם מתמנים.
נעמי חזו
אני רוצה לשבה את גברת שלומית ניר-טור, שמצליחה למשוך אותי לכל מיני ענפי ספורט. אני מוכרחה

להודות שכפוליטיקאית אני מרגיעה את עצמי באישון לילה על-ידי צפיה בכל מיני ענפי ספורט. אני "פיצחתי"

את ענף הקריקט בשבוע שעבר ואני מאוד גאה בעצמי, שלא לדבר על הפוטבול האמריקאי. אבל אני אשאיר

את זה בצד כרגע. הייתי ש1ערת נבחרת הכד1רגל בבית-הספר היסודי, אז זה מה שנשאר.

גברת שלומית ניר-טור, אני חושבת שעצם העבודה והתפקיד והמודעות שהצלחת להעלות זה דבר

מאוד מאוד חשוב.

אני רוצה להתמקד ב-3 נושאים, ואני אעשה את זה ממש בקצרה.

הוזכר פה הצורך להניח תשתית הרבה יותר רחבה. אני לא יודעת איך עושים את זה. אני שומעת לא

פעם ראשונה ולא פעם שניה שאם לא מתחילים עם בסיס הרבה יותר רחב אז קשה אחר-כך להגיע

להמשכים שאת תיארת אותם. אבל נראה לי שזה בעצם מאמץ של משרד החינוך, התרבות והספורט ולכן

אני רציתי להתערב עוד לפני שד"ר שוקי דקל ידבר. אני לא מתרשמת בבתי-הספר שהתשתית מונחת כמו

שצריך. אני לא מדברת כרגע על המועדונים. אני מדברת על הרצון ועל ההתלהבות. זה דבר ראשון.
דבר שני, העניין של הייצוג
המצב מבחינת הייצוג, גם בוועד האולימפי וגם באגודות, הוא בלתי נסבל,

והוא לא מוצדק בכל אמת מידה. זה לא מספיק שאנחנו מדברים. אם אין ברירה אז צריך שיריון או משבצת

לנשים. ברגע שתהיה משבצת אחת, תאמינו לי, יהיו 3 מתחרות ו-2 מהן תנצחנה בבחירות. במילים אחרות,

2 נשים ו-31 גברים בכלל זה לא סביר. אני לא צריכה להסביר מדוע אני חושבת שזה לא סביר.

אין מה לדבר על נושא המשאבים, אני ח1שבת שהכל כבר נאמר ולא בעשה מספיק.

אני רוצה לדבר דווקא על הספורט הייצוגי. אני בדקתי את הייחס שבין ההישגים של נשים בספורט

הייצוגי לבין המשאבים 1הייצוג שלהן. למען האמת, אם לא היו נשים בין הספורטאים המצטיינים או הקבוצות

המצטיינות אז למעשה מצב הספורט ההישגי במדינת ישראל היה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היום. היעדר

הייחס בין ההישגים בספורט לבין ההשקעות בספ1רט נשים הוא דבר שאיננו ברור לי. אני חושבת שזה גם

טעות מבחינת מדינת ישראל. בטקוואנדו למשל יש שתי ספורטאיות שהביאו מדל"ת כסף ומדליית ארד; יעל

ארד, בספורט אחר, הביאה מדליה אולימפית. כמה מההישגים הגדולים ביותר שהובאו למדינת ישראל

הובאו על-ידי ספורטאיות נשים. אם הייתי צריכה לחפש טיעון או הצדקה או נימוק להשקעות האלה,

מהתשתית והלאה, זה בעובדה שפשוט הנשים מצילות לעיתים קרובות את הספורט הייצוגי בישראל. צריך

להגיד את זה בפה מלא וצריך להשקיע בהן.

אני אומרת את זה מש1ם שאנחנו נמצאים שנתיים לפני האולימפיאדה. דובר על זה באריכות בשנה

שעברה בוועדת החינוך והתרבות. אני יכולה להפציץ אתכם בנתונים כי בין הכדורסל לכדורגל אני גם בחנתי

את כל הנתונים. אם יהיה צורך, אנחנו נחוקק את זה אבל אני לא רואה שום סיבה לחוקק דברים שהם

לגמרי הגיוניים וסבירים.

מר הרניק, אני מסתכלת עליך משום שאתה מייצג פה את הוועד האולימפי. אני חושבת שבאולימפיאדת

סידני צריך לראות תמונה אחרת לגמרי, גם במשלחות של ה1ועד האולימפי ולא רק במשלחת הספורטאים

הישראלים, שהיא תהיה משופעת בספורטאיות.
דפנה הר-אבן
וגם לגבי נושאות תפקידים אחרות.
יהושע דקל
אבי אדבר בקצרה. ראשית, אני בהחלט מברך על קיום הדיון הזה, שהוא בעינינו מאוד חשוב.

כל מה שנאמר פה לגבי משת- החינוך והתרבות, רשות הספורט, זה לא ברמה של הצהרות. אנחנו

מבצעים הלכה למעשה. לפני 4 שנים הוקמה ועדה, שהיתה לי הזכות לעמוד בראשה והיא קיבלה כמה

המלצות, ביניהן להקים יחידה לקידום נשים בספורט, שלא היתה קיימת לפני כן, להכניס את גברת שלומית

ניר-טור - ולצערי זה עדיין לא בתקן, אלא לפי הבטחה משבוע שעבר זה יעוגן.
היו"ר יעל דיין
יש לנו הבטחה כבר הרבה שנים, כל שנה יש הבטחה,
יהושע דקל
אני מקווה שהעניין הזה יסודר ושהתפקיד שלה יהפוך לתקן.

השתתפתי עם סגן שר החינוך, התרבות והספורט בכנס שרי ספ1רט של אירופה לפני שבועיים בניקוסיה.

מתברר שאנחנו מהמובילים בנושא הזה. אחת ההחלטות שהם קיבלו היתה לקדם את הנושא ולזה - וזה

רק על-ידי חקיקה, דווקא במדינות דמוקרטיות. אנחנו עושים את זה גם במהלך של חקיקה וגם בגישה

מלמעלה, אם זה דרך חינוך והסברה בבתי-הספר וגם בתוך האיגודים, שלצערי הם לא מיוצגים פה.
הי1"ר יעל דיין
בארצות-הברית זה תיקון לחוקה.
יהושע דקל
אנחנו הראשון שאימצו את הצהרת ברייטון ואני חושב שזה דבר שבו אנחנו מובילים.

בתוך רשות הספורט, בתוך מערכת משרד החינוך, התרבות והספורט, אי אפשר לדבר על קיפוח אלא

להיפך, אנחנו עושים אפילו העדפה. בהתאחדות ספורט בתי-הספר, שהוקמה לפני 4 שנים, לפתות בשנים

הראש1נות כשהיה תקציב אז היתה העדפה של 150% לקבוצת בנות או נערות.

יותר מזה, אנחנו אמרנו שהתנאי בהתאחדות - כך נקבע בתקנון שלנו - אם אתה מעמיד קבוצה הישגית

של בנים אתה חייב להעמיד קבוצה של בנות. בעניין הזה אנחנו רואים את התשתית שהתרופפה, את

הנשירה שגברת חתי בורשטיין הזכירה, וזה כלל עולמי, זה לא רק אצלנו, ואנחנו גם בודקים את הסיבות

לנשירה ומנסים לעצור אותה.

איג1ד הכדורעף, שנציגיו יושבים פה, ואיגוד הכדורסל כל שב1ע בכל ישיבת נשיאות הם בפרוטוקול דיווחו

על ביטול קבוצות של ילדות ונערות. מאז שאנחנו נכנסנו לעניין הגדלנו ב-700% את קבוצות הילדות והנערות

בכדורעף ואילו בכדורסל הגידול היה אף יותר גדול באחוזים. זה תהליך שאנחנו מעודדים אותו.

הוזכר עניין בעיית המאמנים. אני שמח שגברת דפנה הר-אבן הרחיבה על עניין השופטות והמנהלות.

מר מריאן גריסרו נגע בזה, זה תהליך של בחירות. אם אין אגודות, ובתוך אגודות אין בנות או נערות או נשים

פעילות, הן לא תיבחרנה לאיגוד. לכן העבודה שעושה גברת שלומית ניר-טור היא כל-כך חשובה, חריש מדן

ועד אילת לקורסי מנהיגות, לדחוף את הרשויות כדי להכניס נשים. ברגע שתהיינה הנשים הן תיברורנה.
היו"ר יעל דיין
אנחנו מסכימים בעניין של מאמנות, שופטות, מנהלות קבוצות, אבל על מי זה נופל? הרי זה קל להגיד,

כולנו מסכימים שצריך לפתח את זה, אבל לאיזה סל זה נופל?
דפנה הר-אבן
זה נופל בין הכיסאות. בית-ספר למאמנים, שופטים זה איגודים.
דוד הרניק
למעשה זה נופל על כתפי האגודות. מכיוון שהאגודות בעצם חלשות אז הן לא מקדמות את זה.
יהושע דקל
משרד החינוך התרבות והספורט, גם סגן השר הקודם, הבר הכנסת מיכה גולדמן, וגם סגן השר הנוכחי,

הבר-הכנסת משה פלד - ואני אעביר לו גם את המהאה שלך - שמו דגש על ספורט נשים. סגן השר הנוכחי

ה1א מהמובילים את נ1שא פיתוח ספורט הנשים.
היו"ר יעל דיין
ללא ספק, ולכן הוספתי ברכות וכל מה שצריך. אבל זה יותר נעים להגיד את זה ישירות.
יהושע דקל
בתוכנית העבודה של רשות הספ1רט זה אחת המטרות מתוך 4 מטרות בכלל שיש לרשות הספורט.

התקנה התקציבית, שסוף סוף הגענו אליה, אני לפחות 3 שנים נאבק עליה והיא תצא לפועל. זה לא

אומר שזה התקציב היחיד. זה התקציב הנוסף כשאנחנו מדברים על הישגיות ומצויינות אבל התקציב קיים,

בין באמצעות התאחדו הספורט בבתי-הספר, בין באמצעות הרשויות המקומיות, בין באמצעות האיגודים.

תקציב הספורט כל הזמן ישנ1.

חברת הכנסת יעל דיין, מאוד מאוד אהבתי את מה שאמרת בפתיח, שאת חושבת שתקציב צריך להיות

כל הזמן בקו עליה. אצלנו בתקציב רשות הספורט התקציב היחידי שהוא בקו עליה, באמת, באופן רצוף זה

תקציב השיטור. השנה 20% ואילו בשנה שעברה 25% מתקציב רשות הספורט הלך לשיטור במשחקי

כדורגל וכדורסל. ואת רואה, יש פחות אלימות. זה תקציב מנופח שנמצא בתוך התקציב שלנו ואין לנו בו שום

אמירה.

למרות זה אנחנו מייעדים לעניין הזה תקציב מיוחד כדי שנוכל לקדם את המצויינות. אני מאמין במצויינות.

כשהאירוע של "נשים הולכות רחוק" היה בנגב השתתפו בו גם נשים בדואיות. אנחנו עשינו את זה גם בגליל.

אני מאוד שמח שבמיגזר הערבי בכלל יש פתיח1ת אדירה לעניין הזה. אני חושב שהם קלטו את החזון הזה,

שגם הן יכולות לעסוק בספורט.
היו"ר יעל דייו
בתנאי שהן לא תוצאנה רישיון נהיגה, אני מדברת על הדרוזיות.
יהושע דקל
ועדת לוין: כבוד השופט לוין מונה ועמד בראש ועדה. אני מקווה שהעברת לחברת הכנסת יעל דיין את

מסקנות הוועדה. דוח לוין עשה דבר יוצא מן הכלל. ראשית, הוא אמר שצריכה להיות מועצה לאומית

סטטוטורית שתקום על-פי חוק. הוא קבע את הרכב המועצה הזאת, 41 חברים. בכל סקטור - של הוועד

האולימפי, של רשות הספורט, של אקדמאים, של אנשי עסקים, כל זה מפורט שם - יש שם דרישה לייצוג

נשים. ברגע שזה ייצא לפועל זה ייתן תש1בה גם לראשי איגודים, שהם לא מתנגדים, אני משוכנע בזה. זה

דבר אדיר. שם גם ניתנת תשובה לאמות מידה וגם להעדפה של נשים בנושא תקציב ובחינה מחדש של כל

הקריטריונים. לדעתי הוועדה של המועצה שקבעה תבחינים מחדש, אין שם שום בעיה, התקציבים אושרו.
בעניין הכדורגל
בעיקרון אני מקבל את ההערה של מר דוד הרניק שכדורגל נשים זה לא הענף היחידי.

אחת הטענות שנשמעה כלפי ההתאחדות לכדורגל היתה מה פתאום הם כבר נרשמים לאירופה ומתחילים

עם נבחרת כאשר אין כדורגל. בעניין הזה אני בהחלט תמכתי בהתאחדות. רשות הספורט מאז ומתמידמקיימת אלפי תחרויות של ילדות ונערות בכדורגל ובקט-רגל. בשנתיים האחרונות התחברנו עם המתנ"סים

ואנחנו עושים ליגות, ממש חגיגה. בזמנו כשהייתי יושב-ראש באס"א (איגוד ספורט אקדמאי), ששם מתוך

120,000 סטודנטים יש לפחות 70,000 נשים, עשינו משחקים מעורבים, כדורעף מעורב וכדורסל מעורב,

שזה דבר אדיר. במועצה השנתית שלהם אמרתי שכדאי שהם ייחזרו לעניין הזה. נכון שכדורגל הנשים הוא

גימיק כרגע אבל אני חושב שעשו נכון שנרשמו גם לאירופה כי זה קבע איזשהי נקודת זמן להתחלה וזה

ימשוך למעלה.

אני חושב שהתקציב הזה הוא לא מספיק אבל בהמשך - ויש לנו כבר תוכנית - ניבנה יהד עם

ההתאחדות לכדורגל את ליגת הנשים. ואז תהיה לנו צרה צרורה, כי הובטח שליגת הנשים בכדורגל תבוא

אל שולחן המועצה להימורים - והשנה התקציב הזה הוא בנפילה. צריך לזכור שיש איזה אנומליה במערכת

בכל הקשור לתקציב הספורט. כל התקציב הוא מהמדינה, בשני ערוצים: 1) רשות הספ1רט; 2) המועצה

להימורים. מה זה הימורים? יש שם עליות וירידות, זה תלוי במהמר. הנה השנה נפלנו, אמרנו לכל האיגודים

שהם יקבלו 100% תקציב ולאחר מכן הודענו להם בצורה מאוד קשה שהתמיכה תרד ל-85%. אני מקווה

שזה לא יירד עוד. אם גם כדורגל נשים יבוא אל שולחן המועצה להימורים...
דוד הרניק
התחלנו ב-87.5% וירדנו ל-85%. תביני שמכיוון שבמחצית הראשונה כבר קיבלו לפי 87.5% אז עכשיו

כדי להגיע ל85% בסוף השנה זה בעצם 82%. כל מי שעשה תוכניות חייב לשנות אותן.
יהושע דקל
והם עובדים בתוכנית עבודה מינואר.
שלומית ניר-טור
תקציב רשות הספורט ירד ב-40% מאז שנת 1996, זה הדבר הנורא.
דוד הרניק
ותקציב משרד החינוך, התרבות והספורט עלה.
יהושע דקל
אם אנחנו רואים את המיכלול מבחינת התקציב, יש לנו בהחלט שוקת שבורה. אני מבקש לגייס א1תך,

חברת הכנסת יעל דיין, את כל חברי הכנסת. בנושא של הספורט אין קואליציה ואופוזיציה. ישבתי בוועדת

הכספים וראיתי שכולם בעד, בוועדת החינוך והתרבות ממש כולם בעד, ובפועל התקציב מקוצץ ב-40%. זה

לא יעלה על הדעת. בצורה הזאת אי אפשר לעשות ש1ם דבר כי הש1קת שב1רה לפי דעתי.
היו"ר יעל דיין
אבל אנחנו יודעים איזה שוקת מתמלאת. הרי זה לא שקרתה איזה קטסטרופה פתאום, שנכנסנו לאיזה

מצב זוועתי שכתוצאה ממנו היו קיצוצים והכסף הזה נעלם. זה כסף שמועבר ממקום למקום, ואנחנו יודעים

בדיוק באיזה הצבעות הוא עובר. אני לא רוצה לעשות פה פוליטיזציה אבל עובדה שיש קיצוצים בדברים

מסויים ויש תחומים אחרים שמקבלים העלאות והשלמות. האם אתם לא יכולים לעשות ליגה אצל החרדים?
שלומית ניר-טור
אני דרך אגב ה1לכת לעשות עבודה רצינית בקרב נשים חרדיות.
היו"ר יעל דיין
נשים חרדיות, בסדר, אבל תתארו לכם אם בכל ישיבה היתה נבחרת והיתה נפתחת ליגה לחרדים.
חנה שזיפי
אז אסור היה לשחק כדורגל בשבת, גם לגברים.
הערה
בעזרת השם כל משהק יגמר בניצחון.
יהושע דקל
השופט דב לוין נתן תשובה מאוד חכמה לעניין הזה, והצגנו את זה בפני שר החינוך, התרבות והספורט

ביום שני השבוע. בשבוע הבא תכננו להציג בפני ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, את המצוקה הזאת של

הספורט. אנחנו מאוד מקווים שנצליח להבהיר - ואני מדבר לאו דווקא על ספורט הנשים אלא על ספורט

בכלל - שיש לו תפקיד במניעת סמים ואלכוהול, במניעת אלימות, ובקליטת עליה. כאשר ילד עולה חדש יורד

מהמטוס, אם נותנים לו כדור הוא כבר "מדבר".

אני רוצה להגיד עוד דבר, בבית-שאן הכדורגל זה ענף הספורט היחידי שיש. זה התיאטרון וזה

הפילהרמונית וזה הכל.

אני אחזור לרגע לעניין כדורגל נשים. אני רואה בו גימיק אבל מאוד מאוד חיובי. אם לא נתחיל למעלה אז

גם הספורט העממי לא יהיה. גם בצבא ההגנה לישראל נוצר מיתוס בגלל היחידות המובחרות. אותן

הנבחרות מ1שכות למעלה ואז נוצרת אחריהן תשתית. אנחנו רואים את זה בספורט בהרבה מאוד ענפים.

לסיכום, למרות המצ1קות שהצגתי, אני חושב שאני גם מכיר חלק מהבעיות, אני אומר באחריות מלאה,

ניתן להסתכל אחורה בסיפוק רב על מה שנעשה ב-4 השנים האחרונות מערכתית בנושא קידום ספורט

הנשים.

הזכרנו בחטף שהספורט עבר איזשהי מהפיכה. האיגודים יצאו לעצמאות, עדיין הם לא יודעים לנהל את

עצמם, עדיין הבחירה לא דמוקרטית לחלוטין. צריך להבין שיש איגודים שבהם כשהחשב שלנו דורש מהם

יועץ משפטי, רואה חשבון וועדת ביקורת, כל האיגוד זה תיק אחד עם טלפון ופנקס קבלות. את כל העניין

הזה אנחנו מנסים לבנות.

הו1עד האולימפי לדעתי עשה דרך ארוכה. הוא שינה את התקנון שלו. אנחנו ע1בדים בתיאום מלא כדי

לבנות את העניין.

מה שאמרה חברת הכנסת נעמי חזן הוא נכון, גם לא פעם ראשונה שאת שומעת את זה, שהפוטנציאל

היחסי להישגים בינלאומיים הוא בקרב הנשים, זה הוכח גם בעבר. אנחנו רואים את זה כדבר נקודתי. אנחנו

לא נחים על זרי הדפנה, וגברת שלומית ניר-טור יודעת את זה, אבל חצי הכוס כן מלאה, לפחות נכון להיום.
היו"ר יעל דיין
אני רוצה לסכם. מאחר והוועדה הזאת בראשותי יושבת לא פעם ראשונה ולא שניה בנושא הזה, אנחנו

עוקבים אחר הדברים ועדים לשינוי שהיה ב-4 השנים האחרונות. אני זוכרת שגברת שלומית ניר-טור נכנסה

לתפקיד, אני זוכרת את ההתחלות של כמעט כל דבר שהוזכר כאן, בוודאי את הדברים הטובים שקיבלו

דחיפה עצומה. גם בכדורסל זאת לא היתה אותה תמונה לפני 6 שנים או לפני 10 שנים.

הדברים קשורים זה בזה. בכנסת אינני עוסקת נקודתית בתחום הספורט אבל אני עוסקת בהיבט

רב-תחומי, ותדעו לכם שהדברים קשורים. אם אנחנו מדברים על מעמד האישה בישראל, והיום אנחנו

מדברים על מעמד הנשים בספורט, ואתמול עסקנו בנושאי חקיקה נגד אלימות, ובשבוע הבא נעסוק בשיחת

לאומי של בכות דתיות, ואנחנו כמובן עוסקים כאן בנשים בצה"ל, בנשים מנהלות, בנשים בכלכלה, ובפער'

שכר - המסכת היא מסכת אחת. הלוואי והתמונה הכללית היתה כה טובה כמו שהיא בספורט.

קודם כל, יבורך משח- החינוך, התרבות והספורט על זה, אין בכלל ספק. גם בזמן סגן השר גולדמן וגם

בזמן סגן השר פלד, ובוודאי לא מעט הודות לגברת שלומית ניר-טור.מה שאני אומרת הוא דבר שגם משרה החוצה משום שספורט זה דבר שבכל זאת נוגע לכל מקום. גם

צריר לתת לנו חיזוקים פנימח, כאשר מדברים על קיצוצים וכאשר מדברים על תקציבים וכל הכרוך בזה.

העלינו כאן כמה דברים שלא דנו בהם בפירוט, ונקדיש לזה אולי ישיבה מיוחדת. אחד מהם זה עניין

ההגנה העצמית 1היערכות. אני מוכנה לכנ0 ישיבה רק בנושא הזה אבל אני רוצה שלפני כן יהיו לי חומרים

נכונים, גם תקציבית, גם המסגרות המוצעות וגם הכיוון המוצע, זאת אומרת לא דיון כללי כדי להגיד אוי,

אנחנו זקוקים לזה. וגם אם אפשר, אני רוצה לקבל מודלים או דוגמאות ממקומות אחרים בעולם, ממקומות

שבהם זה קיים. בלי חומרי רקע אין מה לעשות ישיבה. אנחנו לא נלמד את הנושא תוך כדי דיבור, אנחנו

צריכים לקבל את הרקע.
שלומית ניר-טור
יש בהולם- מודל יפה.
היו"ר יעל דיין
אני מבקשת - ואני לא עושה את זה כבית-דין או כבית-משפט, אפילו לא כוועדה לענייני ביקורת המדינה

- אני מבקשת רשימה של ההנהלות שאין בהן נשים ואת שם היושב-ראש או מי שאחראי כדי לפנות פשוט

במכתב אישי, עם הצעות כמו שהצעתי היום - זאת אומרת לא לחכות לבחירות, ואיך לעודד מועמדות - ואני

מבקשת לשמור אותי בתמונה לגבי שינויים שייחולו.

כמובן שהנהלות שיש בהן נשים, אני לא נכנסת לעניין המספרי משום שאין כאן אפשרות לעשות מיכסה

ולדבר באחוזים, ובלבד שהמספר לא ייפול מכך וכך. אנחנו על-פי חוק גם בדירקטוריונים ובארבע הדרגות

העליונות של השכר בשירות המדינה השתמשנו בביטוי "יצוג הולם". בג"ץ החליט מה זה יצוג הולם. כשהיה

מקום שלא היתה בו אף אישה והגיעו למיכרז מועמד ומועמדת שהיו שווי כישורים - לגבי זה אין בכלל שאלה,

שצריכים להיות כישורים מתאימים - בחח בגבר וזה הלך לבג"ץ, זה קרה כבר אחרי שהיתה חקיקה, זאת

אומרת שלצערי הרב גם חקיקה לא מספיק. הביטוי "יצוג הולם" הוא ביטוי נכון, שלא נגיד 30% ואז אם לא

יהיו 30% אז זה הכל או לא כלום.

לא יכול להיות מקום שיש בו פעילות שכוללת נשים שלא יהיה בו יצוג הולם. יצוג הולם זה כל דבר שהוא

מעל לאפס, בתור התחלה, אבל בוודאי כשזה על אפס אז מתבקש כאן תיקון. לכן, על אף שזה לא דמוקרטי,

ואמרת שהנוהג הוא בחירות, אז כדאי לחשוב על אפליה מתקנת או הבטחת יצוג, שהניבה עד כה רק

תוצאות טובות. כשהכניסו נשים בגלל שיריון אף אחד לא הצטער על זה. זה היה זמני ואחריך היה סיבוב

נוסף ואז הן היו מועמדות ואז הן נבחרו. זה מין קרש קפיצה כדי להגיע להזדמנות ש1וה, שאינה קיימת בגלל

אלף ואחת סיבות, זה הכל.

אני אבקש את הרשימה הזו של ההנהלות; כפי שאמרתי אני אבקש גם מידע בעניין ההגנה העצמית.
בעניין פירסומים
אנחנו ועדה בכנסת. הבעיה היא שאי אפשר לפנות בצורה כזו לעיתונים. זה כמו לר1גיד

להם: אתם יודעים מה, בואו תפרסמו מעשה טוב אחד מידי יום. אז הם מתחילים לפעמים בכוונה טובה

ואחר-כך הם אומרים שהקהל פשוט לא קורא את זה, אין להם קוראים לדברים הט1בים.
שלומית ניר-טור
הם אף פעם לא עש1 סקרים על זה, אם יש קוראים לסוג כזה של כתבות.
היו"ר יעל דיין
היו אפילו עיתונים שהוקדשו כולם לסיפורים חיוביים ואופטימיים אבל המרכיב של מדיה, המרכיב של

חדשות, המרכיב של עיתון יומי, אין מה לעשות, כולל דברים שהם חריגים, שהם מעוררי עניין, שהם מעוררי

כעס, שהם מעוררי מחלוקת ולא הדיווח על דברים חיוביים.

אני אנסה, אפנה בשם הוועדה לכל העורכים של מוספי הספורט ועיתוני הספורט למיניהם. אנחנו ניפנה

בגישה חיובית, לא באיומים, לא נגיד שאנחנו תובעים אלא באמת בכוונח טובה.
דפנה הר-אבן
גם בתוכניות ספורט בטלוויזיה.
היו"ר יעל דייו
אני חושבת שאם הם היו עושים סקר הם היו מגלים שיש להם גם קוראות, לא רק קוראים, ושאת

הקוראות זה מעניין. זה כמו כל הסקרים שעשו עכשיו על המונדיאל. שואלים אותי בתור קוריוז, הם פשוט לא

מאמינים שאני יודעת שם של שהקן והצי ושיש לי קבוצה מועדפת, ושאני ממש הפלא והפלא גם אצפה

בכמה מן המשהקים, אם לא בכולם. מתייחסים לזה כאל קוריוז. הנה אישה ובכל זאת מתעניינת במונדיאל.
דפנה הר-אבן
הגישה יכולה להיות שבמקום שהאישה תעביר תמיד את דפי הספורט לבעלה, שגם היא תעיין בהם.
היו"ר יעל דיין
היא תיפתח ותעיין ותהיה לה פינה שתעניין גם אותה. מה שאני טוענת זה שהרבה נשים מעיינות בץ כה

בדפי הספורט, הן לא צריכות עידוד נוסף. אני אפנה ואני אשאל. יש היום כבר כתבות ספורט, גם ברדיו. יש

היום בתקשורת בנושאי ספורט פרופר יש יותר ויותר נשים.
מיכל כפרי
מר מריאן גריסרו העיר משהו נכון, שבעיתוני הנשים גם לא מופיע ספורט.
שלומית ניר-טור
צריך להיות עניין של כולנו לעשות את זה.

היו"ר יעל דייה

הם נותנים לפעמים, יותר מעיתוני גברים, פרופיל של אישה מצטיינת בספורט, הם מכסים את הדברים

האלה, אבל הם כבולים, כמ1 כולנו, לתפיסה הבסיסית שספורט 1פוליטיקה וצבא זה לא בשביל נשים, ולכן

אנחנו גם כראות כך בתחומים האלה.

אני מאוד מודה לכם על המפגש הזה. כפי שציינתי, זה לא מפגש ראשון וגם לא אחרון. אני מאחלת

לכולנו מום-יאל פשוט מרגש ומעניין. תודה רבה.

מר יהושע דקל, אני מקווה שתדווח לסגן השר גם על הקטע של המחאה אבל גם על הקטע של

הברכות. התרגזתי כי אנחנו באמת ביחסים ט1בים. על ההיעדרות כא1 מגיעה לו מחאה. לכן ציינתי, על אחת

כמה וכמה, שמפליא אותי שדווקא סגן השר הזה לא בא לקבל את כל השבחים שמגיעים לו, וזה מה שעלה

כאן. על ההיעדר1ת כן מגיעה לו מחאה, על הפעילות של! מגיעים ל1 כל השבחים. הוועדה הזאת אומרת

שבח1 א1 ביק1רתו של אדם בפניו, בתור נוהג קבוע, וצר לי שהוא לא בא לשמ1ע את השבחים.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים