ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/02/1998

הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מס' 107

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה

מיום שני, כי בשבט התשנ"ח (6/02/98ו), שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: יעל דיין - היו"ר

נעמי מזן

ראובן ריבלין
מוזמנים
עו''ד סיגל קוגוט - לשכה משפטית, משרד המשפטים

רפ''ק שרון ולדינגר - ראש מדור קורבנות, המשרד לביטווון פנים

מאשה לובלסקי - יועצת השר לאלימות, המשרד לביטחון פנים

מרי חדייר - משרד ראש הממשלה

עו''ד יואב מני - עתר היועץ המשפטי, משרד ראש הממשלה

עו''ד רבקה שקד - ממונה על ענייני נשים, נציבות שירות המדינה

תא''ל אורית אדטו - קצינת ח"ן ראשית

עו''ד רוזל בנזימן - יועצת משפטית של שדולת הנשים בישראל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית
אריאלה אהרון
סדר היום
הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ז-1996
היו"ר יעל דייו
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה.

אנחנו מתחילים מהסוף בי זה נושא שדנו בו בבר. לא מדובר על גודל התקציב אלא

מדובר על סעיף תקציבי, שבאשר יבוא אלינו ספר התקציב, קרוב לוודאי שנובל להגיש

הסתייגות. מדובר על סעיף תקציבי שניתן לאיתור. בהרבה מאוד תקציבים אני מחפשת

מקלטים או מרבזי סיוע לבל מיני דברים שהם נמצאים והם מתוקצבים, אבל הם נבלעים

באיזו שהיא מסגרת. באמצע השנה מסתבר שהתקציבים האלה לא מגיעים, והם באיזה

שהוא סעיף אחר. אנחנו קובעים שיהיה סעיף תקציב עצמאי.
יואב מני
אני לא מבטיח איר הוא ינוסח. יהיה בתוב ''פעילות לקידום מעמד האישה''.
סיגל קוגוט
הבוונה היא לסעיף נפרד.
נעמי חזו
סעיף נפרד לרשות. במו שיש את הרשות למלחמה בסמים, ובמו שיש חוק המאבק

הלאומי בתאונות דרבים.
אתי בנדלר
שם יש משהו אחר. הקונספציה שהיתה שם היא שחלק מהפעולות למאבק בתאונות

הדרבים יעשו באמצעות משרדי ממשלה שונים ולאו דווקא באמצעות הרשות שהוקמה. יש
סעיף האחד האומר
''תקציבי הרשות השנתיים יבללו: (1) תקציב רגיל (2) תקציב לפעולות
הרשות"בשאלה מוגדרים
"תקציב רגיל- התקציב המיועד לממן את הפעילות השוטפת של

הרשות''. מדובר על בוח אדם, ציוד וכיו''ב, תקציב לפעולות הרשות זה "תקציב המיועד

לממן את פעולות הרשות במסגרת התובניות לפי חוק זהי! מבאן, שתקציב הרשות צריר

לבלול גם את זה וגם את זה. סעיף אחר, שהוא פן אחר לאותו סעיף אומר: ''התקציב הרגיל

והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה במסגרת תקציב משרד

התחבורה'' השאלה היא האם זה המקביל שרוצים. יש סעיף אחר האומר שחוק התקציב

יבלול ויסמן את התקציבים של משרדי הממשלה המיועדים לביצוע התובניות.
סיגל קוגוט
אנחנו מדברים על סעיף תקציבי של משרד ראש הממשלה. פה אנחנו צריבים

להחליט אם להעלות את זה חזרה לממשלה.
אתי בנדלר
השאלה גם באן. היא האם תקציב הרשות יבלול גם תקציב לפעולות.
היו''ר יעל דייו
ללא ספק.
סיגל קוגוט
זה בדיוק התקציב לרשות. האם הרשות זה רק. משבורת למנהל הרשות?
אתי בנדלר
אני מניחה שלא. האם גם לגבי הרשות לקידום מעמד האישה הוצע לעשות מקביל

האומר" (א)תקציבי הרשות השנתיים יכללו (1) תקציב רגיל. (2) תקציב לפעולות הרשות, (ב)

התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה,בתחום

פעולה נפרד במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה".
יואב מני
יש חלוקה ביו רגיל לפעולות.
סיגל קוגוט
מה זה רגיל?
היו''ר יעל דייו
מחקרים זה תקציב פעולות, איסוף מידע זה פעולות, משכורת של מנהלת. הרשות זה

תקציב רגיל, משבורת של פקידה והדפסת ניירות שכתוב עליהן רשות זה תקציב רגיל.
יואב מני
זה מגביל את הרשות.
אתי בנדלר
זה לא מגביל. אם יש תקציב מסוים, חמטרה של ההפרדה היא לדעת כמה מתוך

התקציב הזה מיועד למשכורות, לסיוע, להצהרות מנהליות, וכמה מתור זה באמת מיועד

לפעולות.
היו''ר יעל דייו
הרשות תגיש הצעת תקציב,. המנהלת והמינהלת בתחום הסמכויות שלהן יגישו

בקשה לתקציב, יאשרו להן מה שיאשרו, כאשר הן יגישו בקשה לתקציב. אוזרי שהחליטו

על המדיניות הן יחליטו על דרכי הביצוע. תשב המינהלת ותציע הצעה, היא לא יבולה

לתקצב את עצמה, היא חייבת להציע הצעה לתקציב. ההצעה הזאת תאושר או לא תאושר,

במשך השנה הרשות ממשיכה לבקש תקציב מיותד, תקציב נוסף, תקציב מתרבה וכן הלאה.

במשרד היועצת הגישו הצעת תקציב לגבי קמפיין למניעת אלימות, הגישו הצעה של

שלושה מיליון שקל. אישרו להן. מיליון. וחצי שקל חה היה סעיף תקציבי לפעולות. הרשות

הזו תשב בכל תחומיה, ואני מניחה שהיא תקבע דרכי פעולה מסוימות. זה לא כולל מעמד

האישה במשרדים, ובוודאי שזה לא כולל מקלטים וכדומה.
יואב מני
אנחנו לא יכולים להתחייב לכך.
היו"ר יעל דיין
לא ביקשתי שתתחייבו, אנחנו מחוקקים כאן חוק. אנחנו לא דורשים כאן דרישה

תקציבית. כאשר הרשות תבקש תקציב כזה או אחר לצורך הפעולות השנתיות שלה, היא

תקבע מדיניות, תתקצב את הפעולות ותבקש תקציב. תקציב כזה או אחר יאושר בנוסף

לתקציב הרגיל שמתחזק אותה. התקציב הזה יכנס בסעיף שאנחנו שצריכים לאשר את

התקציב, נוכל למצוא אותו. זה כל מה שמתבקש כאן.
נעמי חזו
אנוונו מקימים מוסד ממלכתי שיש לו סעיף תקציבי. הסעיף התקציבי מתחלק

לשניים. אין פה התחייבות לאגורה. אני יכולה להראות לך סעיף סעיף בספר התקציב.
יואב מני
מה משקף את ההפרדה הזאת?
היו"ר יעל דייו
אין. לנו ויכוח מהותי כי אין התנגדות. אין לך התנגדות משום שזה לא כולל
סכומים. אני לא אומרת
''מלבד שהתקציב לא ירד מ/או יעלה על וכן הלאה''. חבל להיכנס

לוויכוח שהוא לא עקרוני, כי עקרונית אין ולא יכולה להיות התנגדות לעצם הקיום של

סעיף כזה.
יואב מני
אינני מבין למה טוב הפיצול הזה. כדי לבצע העברה תקציבית מסעיף לסעיף צריך

גם את ועדת הכספים של הכנסת, זה סתם מכביד.
היו"ר יעל דייו
אתה אומר לא.לעשות שני סעיפים.
יואב מני
ככל שיש יותר מגירות. הכסף לא יתרבה, פשוט יהיה יותר קשה.
היויר יעל דייו
אין בכלל שאלה של חלוקה לתקנים.
יואב מני
יכול להיות שבראשית השנה תהיה בעיה לחזות מראש איך זה יתחלק. כל פעם אני

אצטרך לשלוח את קצין התקציבים שלנו לוועדת הכספים בשביל להעביר דברים ממקום

למקום.
היויר יעל דייו
אני מקווה שלא הכל יהיו העברות. אני לא רואה בדיוק מאיפה תעבירו.
יואב מני
מהמשכורות למשל.
היויר יעל דייו
בעניין תקנים זה התקציב הרגיל. לזה אתה לא מתנגד שיכנס כסעיף.
יואב מני
נכון, אני רק אומר שיהיה תקציב ומהתקציב הזה ירדו המשכורות, הוצאות הניהול

וכוי.
היו"ר יעל דייו
הוויכוח הזה נראה לי קצת ערטילאי מכדי לחסור למישהו עבודה או כסף.
יואב מני
עצם קיומה של הרשות הזאת ועצם הפונקציות שמבצע כוח האדם שלה הוא כבר

חלק גדול מהפעולות שלה.
היו"ר יעל דייו
הפחד שלנו הוא שזה יישאר כה
יואב מני
יכול להיות שאנחנו נרצה לקחת מהפעולות ולהגדיל את מספר העובדות ברשות.
אתי בנדלר
מתי תיצרו כוח אדם כדי להגדיל תקציב פעולות?
יואב מני
לא יודע, זה פתוח לשני הכיוונים.
היו"ר יעל דייל
' אני מאוד מודאגת שכאשר יבואו לעשות את החישוב, יגידו שיש מנהלת ומזכירה

וצריר לאשר כל מיני דברים שלא כל כך מעניינים אף אחד ושלא נכללים בתקציב פעולות.

תהיה הצעה לפעולות, לא הצעה לתקנים. תהיה הצעה מצד המינהלת משום שזה אחד

התפקידים שלה. היא תצביע על המשאבים שהיא צריכה לביצוע פעולותיה. האם אתה

חושב שזה יכלול את המשכורות של עצמן? לא, זה יכלול סדרה של פעולות שהיא בהחלט

תשתנה משנה לשנה. אין לנו כאן פעולות קבע, שאתה אומר כל שנה אני רוצה מיליון שקל

לפרסום, מיליון שקל למניעת אלימות ומיליון שקל לבניית מערכת של מחקר בנושא מעמד

האישה. זה ישתנה מפעם לפעם, זו גם אחריות שלא הייתי רוצה ליטול מהגופים שנמצאים

כאן. המדיניות ברורה.
יואב מני
זה כדיוק מה שאני אומר. את מעבירה את זה למקום אחר. את היכולת לתמרן את

לוקחת מהרשרת, בגלל שזה נקבע בחוק הכנסת לתקציב זה או אחר. את מעבירה את זה

למקום אחר. המקום האתר זה החשבות של משרד ראש הממשלה, קצין התקציבים או ועדת

הכספים. אני לא יודע מה יקרה עם התקציב, אינני יודע איר הוא יחולק'.
היו"ר יעל דייו
כולנו תחרים על אותם הדברים מבלי שמעיף ההתנגדות יהיה מובן.
נעמי חזו
ישבנו בוועדה על תפקידי הרשות. התפקידים האלה כרוכים בפעולות. אם רושמים

בחור הסעיף התקציבי סעיף משרד לפעולות, סעיף משרד למשכורות, זה מחזק את תוכן

החוק. אנחנו בונים מוסד ואתה אומר שזאת המסגרת ושלא ניתן לה את האפשרות לפעולות.

זה פשוט לא הגיוני. לכן ההצעה שלנו היא מאוד סבירה.
היו"ר יעל דייו
כל חבד כנסת יודע מה המשכורות של מנהלת ומזכירה. קתו את הסכום שיופיע בסל

התקציכי, תורידו מזה, ואז תכינו מה נשאר לפעולות, זה קצת מעליכ. אני לא צריכה

לעשות כאן הפחתה של משכורות. יש תקציכ של הרשות לתפעול של הרשות, ויש תקציכ

שהרשות תגיש למשרד ראש הממשלה על הפעולות הצפויות לשנת התקציב הבאה. הווישוב

שלנו שזה יעלה כך וכך חה יכנס לאישור בתור הפעולות; יאשרו לה שליש מזה, אבל זה

יופיע בסעיף תקציבי של פעולות הרשות, שהן הפעולות שמתבקשות לביצוע מדיניות. זה

דבר שישתנה משנה לשנה. ההתנגדות לא נשמעת לי עקרונית, היא נשמעת לי על-מנת

לתסור התרוצצות.
יואב מני
נקודת המוצא זה שנתנו לממשלה לקבוע איר יראה התקציב שלה. סעיף 24 המוצע

הוא סטייה מנקודת המוצא הזאת, הוא מופיע פעם קודמת רק בעוד מקום אמד, וגם הוא

חקיקה מהשנה האחרונה.
נעמי חזו
סליחה, הוא מופיע בשני מקומות. למיטב ידיעתי הוא מופיע גם במועצה למאבק

הלאומי לתאונות דרכים וגם ברשות למלחמה בסמים.
יואב מני
רק שהרשות למלחמה בסמים היא תאגיד חה יותר קל.
נעמי חזו
אבל זה מופיע בשני מקומות.
מאשה לובלסקי
למה הכנסתם את המשטרה?
היו"ר יעל דיין
בדיון. שקיימנו החלטנו שלזת משרד הביטחון לא נכנס אלא צה"ל נכנס. לצורר זה

המשטרה מעניינת אותנו ולא המשרד.
מאשה לובלסקי
האם אישרתם את זה בוועדה?
היויר יעל דייו
בוודאי, זה היה בדיון, בהצבעה וכן הלאה.
יואב מני
מדובר ביחידה בתור משרד ממשלתי. מבחינת פונקציונלית היא נבלעת בתוכו,

כאשר אנחנו יכולים לראות את הפונקציות הסטטוטוריות שלה כפונקציות שהן לא נבלעות

בתוכו. מבחינה תקציבית, חשבונאית וכוי, היא חלק מהמשרד. נכון שזה סוג של פשרה,

אבל אנחנו בסוף תהליר החקיקה. לא נחזור עכשיו על הסיבות למה ואיר הגענו לזה. מדובר

בהתערבות במשהו שהוא פרופר של הרשות המבצעת, איך היא מחלקת את הכסף ומה היא

עושה איתו.
היו"ר יעל דייו
את התקציב אנחנו מאשרים. תגיד שכל התקציב הוא התערבות ברשות המבצעת.
נעמי וחו
מה זה סעיף 9(2)?
יואב מני
הפונקציה שנקראת הרשות, יודעים מה היא ומתקצבים אותה.
נעמי וחו
סעיף 17(4)?
יואב מני
אנחנו הבנסנו את הסעיפים האלה.
נעמי חזו
על- מה הם ידונו?
יואב מני
הם ידונו על משאבים שיוקצו.
ראובו ריבליו
החוק הוא חוק שהוגש על-ידי הממשלה. חוק הרשות הוא חוק שמחייב סעיף

תקציבי. בדרך כלל כל הרשויות הן במסגרת משרדית, למעט משהו שצה"ל הוציא מתוכו

איתורים או משהו שהוא לא בר חשיבות מבחינה תקציבית. נדמה לי שהוא לא נספח או לא

נסמך למשרד ממשלתי. כל הרשויות, אם זה רשות הנמלים, אם זה מינהל מקרקעי ישראל,

אם זה הרשות למלחמה בסמים, או אם זה עכשיו הרשות לקידום האישה, צריכות להיות

מתוקצבות במסגרת התקציב הנמנה בסעיף נפרד בתוך ספר תקציב של אחד מהמשרדים.

במקרה הזה משרד ראש הממשלה. אם לא יוכנס סעיף כזה, קח את החוק ותחזיר אותו.
יואב מני
זה הוכנס. לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא איך ייראה הסעיף.
אתי בנדלר
השאלה היא האם תקציב הרשות ייקבע בתוך התקציב בלבד, או שנכתוב כפי

שמופיע בסעיף 15 לחוק המאבק הלאומי, שהם צריכים גם לקבוע באותו סעיף תקציבי

נפרד.
ראובו ריבליו
יש חוק שקובע כך ויש חוק שקובע כך ברשות. אגב, אני לא רואה בזה דבר דרמטי,

ובלבד שהרשות לקידום האישה תהיה רשות שמתוקצבת,
יואב מני
היא מתוקצבת.
ראובו ריבליו
הבוונה היא לא שמשרד ראש הממשלה מתוקצב, אלא שהרשות מתוקצבת.
יואב מני
בוודאי, זה סעיף משוריין. לא ייגעו בכסף.
ראובו ריבליו
איך היא מתוקצבת? האם היא תתוקצב לצורך מימוש פעולותיה?
יואב מני
היא תתוקצב במו בחוק התקציב.
אתי בנדלר
תקציב הרשות הוא מיליון שיח לשנת. יש את התקציב הרגיל שזה התקציב של

המשבורות, הציוד, הפעולות המינהליות וביו"ב. בשתרד לחקר העניין ותנסה לעשות

בירור, יסתבר לך שמתוך זה 999 אלף ש"ח זה תקציב רגיל ולפעולות לא נשאר לך בלום. או

שהם אומרים לך; תגיד במפורש במה נתת לכל דבר.
ראובו ריבליו
זה חרב פיפיות כאשר אתה אומר שאתה נותן תקציב ולא קובע את הפעולות. זה

נותן גם לרשות אפשרות לבוא וליישם אח כל התקציב או להוציא את כל התקציב על

דברים שהמשרד לא רוצה אותם. למה שלא יבואו ויקבעו כי יש תקציב רגיל שהוא תקציב

נוקשה, קבוע וברור ובלעדיו לא מתקיימים? מדוע שהמשרד כאשר הוא מחליט לתת לו

תקציב הוא לא יקבע גם את אותן פעולות, שתתוקצבנה באותה שנת תקציב לגבי תוכנית

עבודה של הרשות?
היו"ר יעל דייו
אני ממש מוחה על הפעולות. בחוק תייבת להיות תוכנית עבודה על פי חוק. יש

גופים שממונים על חישוב הקצאת המשאבים. האם אתה מעלה בדעתך שתהיה רשות בלי

תוכנית עבודה?
יואב מני
החוק צופה מצב שבו קודם כל מעמידים משאבים ואחרי זה דנים בחלוקתם.
היו"ר יעל דייו
זה לא נכון, משום שבכל גוף אחר קובעים מדיניות ודרכי פעולה לפני שמגיעה שנת

תקציב.
ראובו ריבליו
אתה צריו לדבר עם מישהו בעניין הזה. יש הסוגיה המשפטית, שכל משפטו היה

מבקש לקבוע תקציב רגיל ותקציב לפעולות. אני לא יודע מדוע ראש הממשלה לא יבוא

ויקבע את ספר התקציב למסגרת התקציב הבלתי רגילה במסגרת תקציבו. מבחינה משפטית

אין ספק שאתה צריך לתמוך. אם זה נושא של המחלקה המשפטית, אני מציע לך לתמוך

בנושא של תקציב רגיל ותקציב לפעולות.
היו"ר יעל דייו
הוועדה מציעה סעיף נוסף שבו לרשות יהיה סעיף תקציבי נפרד. יהיה תקציב

נוקשה, כפי שאתה אומר, שמביא משכורות ואת כל הדברים הקשורים לתפעול השוטף של

הרשות, ויהיה תקציב שמוצג בחוקים דומים אחרים,. גם לפעולות תקציב וגם לפעולות

הרשות. החוק כולו עוסק בתפקידים של הוועדה המייעצת, של מינהל הרשות ושל מנהלת

הרשות. מותר לקבוע מדיניות,. לקבוע את דרכי היישום של המדיניות ולקבוע את הקצאת

המשאבים. הם יבואו עם תביעה תקציבית, שלא מתייחסת לתקציב הראשוו אלא לתקציב

הפעולות,. ויקבלו מה שיקבלו. הצגתי את הסעיף הזה לא בתור הסתייגות.

סיגל קוגוט;

משרד ראש הממשלה יציג את העמדה.
היו"ר יעל דיין
אני מבקשת לאשר את הסעיף הנוסף על שני סעיפיו.

הצבעה; בעד - כולם, נגד - אין, נמנעים - אין
אתי בנדלר
זה סעיף מקביל לסעיף 15 לחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים.
היו"ר יעל דייו
אחד הדברים שהתלבטנו לגביהם היה חלוקת הסמכויות. האם המנהלת למעשה לא

תיזקק לוועדה ותוכל לרוץ עם מה שהיא רוצה? סעיף נוסף הוא ניסוח תפקידי מנהלת

הרשות. יש כאו. שלושה גופים. השאלה היא מי מהם יש לו עצמאות מוחלטת ויכול לרוץ

עם תוכניות מבלי להזקק לאישור, ייעוץ וחובת התייעצות עם הגופים שהם מייצגים גם

אלמנטים מהציבור.
ראובו ריבליו
באיזה עוד רשויות יש ועדה מייעצת?
סיגל קוגוט
בתאונות דרכים יש ועדה מייעצת וצוות היגוי, וכן בהרבה רשויות אחרות. תפקיד

הוועדה המייעצת זה להביא את קול הציבור. אנחנו מציעים לשנות כאן ועכשיו את הנהגת

הוועדה המייעצת. צריך לקבוע את המדיניות של חלוקת התקציב, והמנהל עצמו כמו

המנכ"ל או יו''ר הדירקטוריון הוא יהיה ממונה על הביצוע. באופן הזה חילקנו את זה פה.

מנהלת הממונה על ביצוע תפקידי הרשות קבוע בסעיף 3. יש כל מיני תקציבים לרשות,

והיא מסתייעת בוועדה המייעצת ובמינהלת. הוועדה המייעצת מייעצת, והיא מתכנסת 4

פעמים בשנה או יותר.
ראובו ריבליו
זו הנוזיה או הוראה?
סיגל קוגוט
זה ייעוץ. ועדה מייעצת אף פעם לא מחייבת. אפשר לקבוע סעיף, ופה קבענו סעיף

שאומר שיש נושאים מסוימים שהמינהלת לא תחליט עליהם בלי להתייעץ עם הוועדה

המייעצת.
היו"ר יעל דייו
היה דיון בסעיף המטרה והיתה הצבעה. ביקשנו להעמיד את הכלים והמידע ובן

הלאה, ולא להשאיר את זה רק אבסטרקטי.
נעמי חזו
למה שלא יהיה כתוב לתאם?
סיגל קוגוט
איו לי בעיה עם לתאם.
יואב מני
להביא לתיאום זה סעיף ניסוח של מטרה.
סיגל קוגוט
נכון, לתאם זה סעיף ביצועי.
ראובו ריבליו
יש פה הגדרות מפורשות לתפקידיה של הוועדה המייעצת.
היו"ר יעל דייו
אישרנו את כל סעיפי החוק.
ראובו ריבליו
האם בסעיף 9(2 ) לא צריך לשנות את הנוסח של הסעיף, כתוצאה מהקביעה של

תקציב המדינה ותקציב הפעולות?
היו"ר יעל דייו
לא, זה בין תפקידי הוועדה המייעצת.
אתי בנדלר
אין. ממליצים למינהלת הרשות. מינהלת הרשות בעצמה מבקשת תקציב מסוים.

בסופו של דבר מה שקובע זה מה שמאושר בחוק התקציב.
ראובו ריבליו
"להמליץ למינהלת הרשות בדבר הקצאת המשאבים שיועמדו לרשות הרשות

והשימוש בהם". אם באנו וקבענו שאנחנו מבקשימ שפעולות הרשות יכתבו בספר התקציב

של משרד ראש הממשלה כפעולות יזומות ויתוקצבו מראש,. אז על המינהלה לא מוטלת

סמכות לבוא ולקבוע לנו מה לעשות איתן.
סיגל קוגוט
אלו פעולות?
ראובו ריבליו
כתוב "בדבר הקצאת המשאבים שיועמדו".
יואב מני
אז אולי לא יהיה בדבר הקצאה ולא בדבר דרישה.
ראובו ריבליו
יפה.
היו"ר יעל דייו
אני לא חושבת שאפשר להבין את זה אחרת.
אתי בנדלר
אני מציעה להשאיר את זה כך. זה נכון שאנחנו מבינים את זה כנושא דרישת

התקציב. כאשר הגישו בפניהם בקשה, הם המליצו להם לדרוש תקציב פעולות בסכום x

לפעולות כאלה וכאלה. בסופו של דבר תקציב הפעולות יקוצץ בצורה דרסטית ויאושר

בחוק התקציב, למה תייעדו את התקציב הזה?
ראובו ריבליו
רק לייעץ לוועדת הכספים להעביר את התקציב ביו סעיף לסעיף.
אתי בנדלר
לא, לייעץ למינהלת.
ראובו ריבליו
אושר תקציב לפעולות בספר התקציב של משרד ראש הממשלה לפעולות רשות

לקידום האישה.
יואב מני
זו שורה אחת בתקציב.
ראובו ריבליו
חם יבואו ויפרטו את הפעולות.
סיגל קוגוט
רק פעולות.
היו"ר יעל דייו
סעיף 9(2)עוסק בתפקיד שיש לוועדה המייעצת, שזה הגוף הרחב ונושא התקציב.

יש לה את היכולת ואת הצורך לקבוע מה היא ממליצה ומהי הדרישה התקציבית שלה. יש

לה גם את היכולת להציע סדרי עדיפויות אחרי שאושר התקציב.
סיגל קוגוט
אנחנו מבקשים לשנות את המבנה של הוועדה המייעצת ולקבוע שיושב הראש שלה

לא תהיה המנהלת אלא אחד מנציגי הציבור. אנחנו לא רוצים שזה יהיה מישהו מקרב

הארגון. זה נראה לנו פסול שהוועדה המייעצת תהיה שלוחה של ארגון, ולכן רצוי שזה יהיה

אחד המומחים, שהוא נחשב בציבור ליותר נטרלי. היה חשוב לנו שהמנהלת לא תהיה גם

הגוף הביצועים גם יושבת ראש המינהלת וגם יושבת ראש הוועדה המייעצת. שהיא

תהיה חברה בוועדה, אבל מי שיזמן את הישיבות, יעלה את סדר היום וישלוט בניהול

הישיבה יהיה דווקא מישהו מקרב הציבור. זה מקובל גם ברשויות אחרות.
היויר יעל דייו
אני מבקשת לציין את מספר הסעיף.
סיגל קוגוט
בסעיף 8(ב)(1) מחקנו שמנהל הרשות היה יושב ראש הוועדה המייעצת. מחקנו גם את

הסעיף שבו נאמר שראש הממשלה רשאי למנות ממלא מקום מקרב חברי הוועדה המייעצת.

הוספתי את סעיף (ג), שהוועדה המייעצת תבחר לעצמה את היושב ראש מקרב המומחים

ותבחר לעצמה ממלא מקום. מחקתי את הסעיף שראש הממשלה הוא זה שממנה, הוועדה

עצמה ו1בחר לה.
היויר יעל דיין
למנהלת הרשות יש מינהלת,ועדה מייעצת, נציגי ציבור וארגונים שנפגשים ארבע

פעמים בשנה, אבל למעשה מדובר על מינוי של אישה אחת והיה חשש שמא נחזור

לפורמט שהיה קיים קודם שלראש הממשלה יש יועצת למעמד האישה, שזה מינוי פוליטי.

זה בכל אופן מינוי שמתחלף עם התחלפות ראש הממשלה בדרך כלל. יש גוף שכולל נציגים

של הציבור שעניינם בכך, אבל הוא מתכנס פעם בכמה חודשים. המנהלת היתה במקור גם

המנהלת של הוועדה המייעצת, שהיא הגוף הרחב ביותר שבו מתבטאים בצורה המקסימלית

נציגי הארגונים הוולונטריים ומומחים מהתחום. לכן אני תומכת בהפרדה הזו.הוא צריך

להתכנס כל חודש, הוא לא חייב רק ארבע פעמים בשנה, הוא כן מתווה את המדיניות והוא

pגוף שדרכו הציבור לוחץ. על הרשות ושותף לרשות. חשבנו שמן הראוי שיבחרו מבין

שלושת המומחים מי שתעמוד בראש הוועדה המייעצת. תהיה בעיה לשכנע נשים שעוסקות

בזה באקדמיה, שתהיינה ראש צוות שצריך להיות צוות פעיל ולא רק איזו מועצת חכמים

שמתכנסת פעם בשנה.
נעמי חזו
אני חושבת שזה תיקון. מבורך. רות לפידות היתה יושבת ראש המועצה הלאומית.

אני חושבת שזה מינוי טוב. הבעיה היא פוליטית. זה בעצם פוסל את ארגוני הנשים

הגדולים, אבל אני חושבת שזה נכון לעשות.
היו"ר יעל דיין
הארגונים הגדולים יהיו במינהלת. בוועדה המייעצת יש הרבה ארגונים.
נעמי וחו
אגב, זה הרבה יותר דמוקרטי.
מאשה לובלסקי
אני חושבת שההצעה נשמעת יפה. היושבת ראש של המועצה הלאומית היו אחת

מאוניברסיטת חיפה, אחת מאוניברסיטת בר-אילו ומהאוניברסיטה העברית. כולן היו

מתוסכלות. אף אחת לא היתה מרוצה ממה שהוטל עליה. לכן משום שזו התנסות חדשה של

הקמת רשות, תמיד אפשר לעשות כל מיני תיקונים - הייתי נותנת יותר כוח בידי המנהלת,

שהיא זאת שתכנס ותעמוד בראש הוועדה המייעצת. החיים הראו בעבר שזה פשוט לא היה

משהו בר משמעות, על אף שעמדו בראש נשים מאוד רציניות מהתחום המקצועי.
היו"ר יעל דייו
בראש מה הן עמדו?
מאשה לובלסקי
בראש המועצה הלאומית.
היו"ר יעל דייו
יפה, אנחנו לא מדברים כאן על קבוצה וולונטרית, אלא על גוף ממשלתי. המנהלת

בלבד, שהיא מנהלת וממונה, והיא למעשה עומדת בראש מינהלת. המינהל זה הגוף

האופרטיבי,. שבו מוכיחים משרדי הממשלה שצריך להפעיל אותם בתחום הזה. המועצה

הלאומית היתה גוף ציבורי, שוודאי נהיה מתוסכל, ולכן אנחנו מקימים רשות. כולנו

מתוסכלים מכר שהנושא הזה הוא נושא אבסטרקטי, אין לו דרכי פעולה ולא תקציבים.
ראובן ריבליו
אם המועצה המייעצת היא גוף מבקר, אז איר אדם יבקר את עצמו? זאת בעיה.
היו"ר יעל דייו
אנחנו מדברים כאן לא על לקיחת סמכויות מהמנהלת, אלא על מניעת מצב שבו

היא מתייעצת עם עצמה פעם אחר פעם.
רחל במימו
אותם 16. נציגי צלבור תם נציגי ארגונים, שהם בעצם נציגי הציבור. בסופו של דבר,

כל אחת מהן תהיה נציגת ציבור. אני חושבת, שבתור נציגות ציבור, צריו לתת להן את

הקרדיט על-מנת שזה לא יהיה סקטוריאלי. אני חושבת שמבחינת האישיות של האנשים,

יכול להיות שזו תהיה הרבה יותר מתאימה מאשר אותן שלוש נשות אקדמיה.
היו"ר יעל דייו
יכול להיות.
רחל בנזימו
לא ראוי להשאיר מומחיות שהן לא מהאקדמיה. אני תושבת שביכולת ההגדרה

נשארנו במילה אקדמיה, למרות שיכולה להיות חברת כנסת שלא נבחרה והיום היא

מתאימה להיות נציגת ציבור. זה לא נכוו שנגביל את זה רק בשלוש. זו כמעט אפשרות לתת

לראש הממשלה הממנה לקבוע. מה שפסול בעיני זה לבחור אחת מביו שלוש. זה היה יותר

נכוו לסמור על כל הוועדה המייעצת כולה, שמורכבת מנציגי ממשלה מסוימים, שתבחר

באדם המתאים.
היו"ר יעל דייו
לא כל הארגונים ייוצגו. הארגון יחליט את מי הוא שולח. מי שלא מחליט את מי

הוא שולח, זה הענייו של המומחים.
רחל בנזימו
ככה יעשו קמפיין על האקדמאים.
היו"ר יעל דייו
עזבו את נציגי הממשלה, משום שעליהם ילחצו מכל כיווו שהוא. אם זה באמת

תפקיד שכל כך ירצו בו, אני חתה מצב קצת שונה, שהארגונים ירצו בו משום יוקרת

התפקיד לגבי אותו ארגון. הארגונים הגדולים, כף או אחרת, יהיו במינוי הזה, כך שזה יהיה

התפקיד האופרטיבי. הם לא יהיו מומחים במינהלת. זו לא תהיה אקדמיה. אני קצת חוששת

מההיבט הפוליטי, כי היום איו כמעט ארגוו נשים.
רחל בנזימו
הרוב לא פוליטי.
היו"ר יעל דייו
לארגוו גדול יהיו יותר אמצעי לחץ.
רחל בנזימו
יש רק שני ארגונים שהם בייצוג פוליטי והם נעמת ואמונה.
היו"ר יעל דייו
יהיו להם אמצעי לחץ יותר מאשר לארגונים קטנים, ואולי הם גם ישלחו כוכבים

שלהם על-מנת שייקחו את התפקיד. אני חושבת שהתפקיד הזה נשאר עדייו ייצוג הציבור.

אני חושבת שהציבור מיוצג היטב בוועדה המייעצת. טכנית, אני חוששת ממצב שניכנס

להליך של בחירה. צריך שתבחר נציגה או נציג ציבור ואני מפחדת שזה יתחיל באיזה רגל

מכוערת של לחצים, יצטרכו הרי לבחור אחת מתוך 13.
ראובו ריבליו
יכול להיות אחת מתוך 16.
מאשה לובלסקי
אם כו, מה התשובה ל-13 מקרב ארגונים וגופים, נציגות של ארגון נשים? 13 בכל

מקרה יהיו של ארגוני נשים.
היו"ר יעל דייו
כן.
מאשה לובלסקי
איך יוגדרו הארגונים?
היו"ר יעל דייו
זה לא עניינו של החוק, אלא זה עניין. של ארגונים קיימים, שצריר יהיה לשבת

איתם ולהגיע להסכמה. ברור שיש יותר ארגונים מאשר מקומות. הארגון שולח את מי שהוא

רוצה. אין. דרך לכלול את כל הארגונים ואין דרך להכתיב לארגונים. לא יכול להיות גוף

שיהיה אקטיבי ואמיתי ושיכלול נציג ארגון.
יואב מני
יש פה בעיה מדינית ולא טכנית. יש 3ה בעיה מבנית. אנחנו רוצים שהגוף הזה ייצג

מישהו שהוא לא ממשלה.
היו"ר יעל דייו
ודאי. הוא מייצג ארגון xולא ארגון ,yכי מישהו אחר מייצג את ארגון .Yזה לא

פוליטי במובן של מבנה הכסף, אבל זה פוליטי במובן שאם אני בויצ''ו, אני לא בנעמת, ואם

אני בשדולה אני לא באמונה.
רחל בנזימו
זה ממש לא נכון.
היויר יעל דייו
זו בעיה מבחינת השדולה, מכיוון שהיא ארגון גג.
רחל בנזימו
היא לא.
היו"ר יעל דייו
לא משנה, אבל החברות בה לא מותנית בלא להיות חבר במקום אחר. אם אמונה

תשלח מישהי לוועדה המייעצת, אז היא תשלח אותה בתור נציגה של אמונה, והיא תישאר

שם כל עוד אמונה תרצה בה כנציגתה. מוצאים מישהי שנראית להם טוב והיא תהיה

הנציגה שלהם.
יואב מני
זה צריו להיות מקרב המומחים. לא זכור לי שראש הממשלה פנה לאיזו שהיא

מומווית והציע לה מתוך ידיעה שהיא אתת מבין ה-3 להתמנות לראשות ועדה והיא סירבה.
היו"ר יעל דייו
הוועדה תעביר לראש הממשלה כתובות של נשים המעוניינות להיות על תקן של

המנהלת. יש לנו רשימה מפוארת שעומדת בקריטריונים של מומחיות בתוזום. יכול להיות

שיש א תרות, אבל הרשימה שלנו היא קומפלט, טובה ומקיפה, ואנחנו נעביר אותה למשרד

ראש הממשלה. אני מניתה שהוא יקים שם איזה שהוא גרף מצומצם יותר. אני מניתה שהוא

יתייעץ עם אנשים.
סיגל קוגוט
איר מוצגת הקמה של הרשות?
היו"ר יעל דייו
עם צוות שפתות או יותר מכיר את הנושא ויקבל מאיתנו את כל העזרה. ניתן לו את

כל המאגר שיש בתתום הזה. אני די בוטתת שזה לא יהיה איזה דבר שרירותי.
ראובו ריבליו
הרבה חוקים מתקבלים היום באישור שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק

ומשפט, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים. המועצה להשכלה גבוהה לא יכולה

לקבוע שום דבר בתוק במוסדות חת ובקולג'ים בלי אישור ועדת החינוך. ועדת החינוך, כמו

ועדות הסנאט, עוקבת אחרי חקיקת המשנה ועוקבת אתרי ביצוע החוק. אפשר לכתוב שראש

הממשלה יקים ועדה מייעצת באישור הוועדה לקידום האישה.
סיגל קוגוט
זה משהו שונה.
היו"ר יעל דייו
אנחנו מדברים על סעיף שהוא חד פעמי. לכו זה צריך להיות בהסכמה ולא הכל

בחקיקה. אחר כך זה יכנס לשוטף. אם נרצה אז נשנה את השוטף בהתאם לנסיבות שנראה.

לא צריך חוק בשביל ההקמה. אני מניחה, שיהיה צוות הקמה. אנחנו מגבילים את ראש

הממשלה בזמן, והוא יהיה צריך להקים את הרשות בפועל בזמן העברת החוק, אולי אכנס

את כל הארגונים כדי שיגיעו לאיזה שהיא הסכמה מי הן ה-13 שמייצגות אותם, ובאיזו

צורה הם רוצים להיות כולם מיוצגים.
מאשה לובלסקי
יש להניח שתהיינה שם רק נשים.
היו"ר יעל דייו
יש ארגוני גברים שעוסקים בנושא אלימות כלפי נשים. יש ארגוני גברים שעובדים

צמוד איתנו. יכול להיות שדווקא בנושא האלימות, יהיה גבר מארגוני הנשים שמייצג

אותם. בחוק קובעים 40%.
ראובו ריבליו
לא הייתי מכניס את המנהלת כחברה בוועדה המייעצת. כל הישיבות של הוועדה

המייעצת יתקיימו יתד עם המנהלת.
היו"ר יעל דייו
הלא מחויבת .אם היא לא מחויבת אז היא לא חברה בוועדה.
ראובו ריבלין
מנהלת הרשות לא תבוא לישיבות הוועדה המייעצת שמתכנסת פעם בכמה זמן.

הייתי מוציא אותה מהגוף הזה, כי הוא גוף מבקר. היא לא יכולה לבקר את עצמה.
רחל בנזימן
הוא לא גוף מבקר.
אתי בנדלר
הוא רק גוף מייעץ.
היו"ר יעל דייו
על הוועדה המייעצת ועל העומדת בראשה, גם לגבי שתי מתיקות וגם לגבי הסעיף

הנוסף.
סיגל קוגוט
הצבעה: בעד- כולם. נגד - אין . נמנעים - אין.

בסעיף 9 יש תפקידים והיא זאת שתקבע לעצמה את סדרי פעולתה. זה שייך לסעיף

של סדרי פעולתה.
היו"ר יעל דייו
ברור.
סיגל קוגוט
בסעיף 12 כתוב שראש הממשלה יעביר מפעולתו חבר. ראש הממשלה שוקל אם

יתקיימו הסיבות שבגללן לא ראוי שחבר יישב. זה בשיקול דעתו. אחרי שהוא כבר הגיע

למסקנה שהם יתקיימו, הוא צריך להעביר את הנושא.

סעיף 14 נשאר כפי שהוא.

בסעיף 17 התפקידים הם תפקידי קביעה של תקציב ומדיניות.
היו"ר יעל דייו
אנחנו מדברים ע.ל המינהלת.
סיגל קוגוט
תפקידים של מעקב, בקרה ופיקוח על ביצוע. שאר תפקידי הרשות. סעיף אוזד זה

התוויית מדיניות. כאן קבענו חובת התייעצות עם הוועדה המייעצת בכפוף לכך שלא יקרה

מצב שהוועדה המייעצת לא תתכנס ותתקע את המנהלת. היא זאת שתתווה את המדיניות.

בענייו זה תשקול מנהלת הרשות את המלצותיה של הוועדה המייעצת. לא יהיה מצב של

נוסח אחר שמגביל בזמן את הוועדה המייעצת כי המינהלת מתכנסת אחת לחודש. היא גוף

ביצועי, ויש גבול לכמה שהיא יכולה להמתין לדברים מסוימים.
רחל בנזימו
אפשר למצוא את הביטוי המתאים.
סיגל קוגוט
איו שום בעיה עם חוק חובת התייעצות.
אתי בנדלר
קווי הפעולה של הרשותבהתאם למדיניות שאושרה,זה כבר לא ענייו של התוויה,

אלא עניין של חובה. בעניין זה תשקול מינהלת הרשות את המלצות הוועדה המייעצת,

תפ47ידי הוועדה המייעצת (סעיף 9(1}) לייעץ למינהלת הרשות בעניינים של מדיניות או

בכל עניין אחר הנוגע לפעולותיה. מצד אחד הוועדה המייעצת מייעצת בענייני מדיניות

למינהלת, ומצד שני מי שקובע את זה בסופו של דבר זו המנהלת. היא קובעת בסיכום

מסוים מדיניות שמביאה לאישור הממשלה באמצעות ראש הממשלה. זו מדיניות שמחייבת

גם את משרדי הממשלה האחרים, אם לא כן, אז היא לא מחייבת. להתוות את המדיניות

ואת קווי הפעולה של הרשות בעניין זה, תשקול מינהלת הרשות את המלצות הוועדה

המייעצת.
ראובו ריבליו
א3שר לכתוב, להתוות את המדיניות וקווי הפעולה לאחר שהתייעצה עם מנהלת

הרשות.
סיגל קוגוט
אפשר, בתנאי שיהיה ברור שהוועדה המייעצת מוגבלת בזמן, ושלא יהיה מצב

שהיא יושבת 4 פעמים בשנה. המינהלת מתכנסת כל חודש, המינהלת לא תוכל לעשות

כלום, אלא אם כן. אגביל בזמן את הפעילות של הוועדה המייעצת. לא איכפת לי לכתוב

לאחר שהתייעצה, רק שיהיה ברור שזה הוגבל בזמן.
ראובו ריבליו
לאחר שהיא תתייעץ עם הוועדה המייעצת ככל שאלה יובאו בפניה.
היו"ר יעל דייו
חובת. העמידה בלוח הזמנים. חלה על. הוועדה המייעצת. הבעיה היא בעיה של

הוועדה המייעצת. אם היא לא הבינה את המדיניות, אז היא לא יכולה לבוא אחר כר

בטענות.
רחל בנזימן
אני לא חושבת שיש טעם לכתוב את זה.
תיו"ר יעל דייו
החובה היא על הוועדה המייעצת.
אתי בנדלר
המינהלת חייבת להתייעץ. עם הוועדה. אם הוועדה המייעצת לא ממלאת את

תפקידה ולא נותנת את העצה, אני לא רואה בזה שום פגם מבחינת המינהלת.
יואב מני
יכול להיות שהפתרון הטכני הוא בי הוועדה המייעצת לא קיימת כל עוד היא לא

מתכנסת.
רחל במימו
לא נכון, איו לה ייעוץ כל עוד היא לא התייעצה.
יואב מני
לא, אתה לא יבול להתייעץ עם גוף שעדייו לא התבנס.
רחל במימו
וה לא נכון, היא קיימת כל הזמן. אם. היא. לא. התייעצה בעניין מסוים, אז אין לה מה

לייעץ.
סיגל קוגוט
אם שר האוצר צריך להתייעץ עם שר הבריאות בשביל להתקין תקנות והוא לא

התייעץ, אז התקנות בטלות.
אתי בנדלר
זה נכון, זה לא אותו דבר. בנוסח שהצגת, יש איזו שהיא בעייה. נניח שהמינהלת

רוצה לקבוע מדיניות באיזה שהוא עניין, והוועדה המייעצת לא דנה בעניין הזה, אז היא

פטורה מחובת התייעצות.
סיגל קוגוט
כשהיא מכשילה אותה, אז אפשר להגיד שהיא קיימה את חובת ההתייעצות?
אתי בנדלר
לא. לפי הנוסח הזה את אומרת ככל שאלה הובאו בפניו.
סיגל קוגוט
'

אין לי שום בעיה, אני תושבת שזו הכוונה להבהיר את זה.
ראובו ריבליו
אם אני יושבת ראש המינהלת ואני מתכוונת לקבוע את נדריניות המינהלת, ואני

יודעת שיושבת ראש הוועדה המייעצת מתחכמת בדעת המינהלת לקיים ישיבה על-מנת

לקבוע, האם אתם מייעצים לי לפעול בדרר זו או אחרת? במידה ולא תעשו כן, אני אפעל

בהתאם לשיקול דעתם. אנחנו מדברים על היררכיה ועל תקן שצריך להיות הגיוני. הרי

מקימים פה גופים על מנת לקדם משהו.
סיגל קוגוט
כולנו מסכימים, אבל אנחנו רק רוצים שהנוסח ישקף את זה.
ראובו ריבליו
הייתי מטיל חובת התייעצות.
סיגל קוגוט
אין לי בעיה עם חובת התייעצות. צריר להיות ברור שהמנהלת יכולה לפעול

בהתאם אם הוועדה המייעצת לא מתכנסת.
ראובו ריבליו
החובה שלי לבוא ללימודים כל בוקר היא לבוא ללימודים. אם המורה שלי לא

רוצה ללמד אותי, זו כבר בעיה של המורה שלי.
סיגל קוגוט
אם המורה שלך לא מלמדת, אז אתה לא יכול לעשות כלום.
ראובו ריבליו
זה כבר עניין אחר.
סיגל קוגוט
אני אומרת שהחובה קיימת. שלא יהיה מצב שיגידו שההחלטות של המינהלת הן

לא חוקיות.
היו"ר יעל דיין
השאלה היא אם הוועדה המייעצת, שהתבקשה ויש חובת היוועצות איתה, לא
עומדת ואומרת
בעניין הזה אין לי עמדה ותחכו עוד שלושה חודשים, האם זה מעכב את

הפעילות של המינהלת ושל המנהל משום שחלה עליה חובת היוועצות?
אתי בנדלר
בסעיף 17 (1) יהיה: להתוות, את המדיניות ואת קווי הפעולה של הרשות לאחר

שהיא נועצה בוועדה המייעצת. אנחנו צריכים לבדוק אם אפשר יהיה לכתוב שקביעת

המדיניות על-ידי המינהלת לא תיפגע בשל כך.
ראובו ריבליו
בסעיף 17 צריך לכתוב: להתוות את מדיניותה ואת קווי הפעולה של הרשות לאחר

שתתייעץ עם הוועדה המייעצת.
היו"ר יעל דייו
על זה אנחנו מסכימים.
אתי בנדלר
בחוק הרשות כתוב ''הרשות תתייעץ עם הווננדה המייעצת בעניין התוכנית הרבה

שניתנת והתוכנית השנתית לפני הגשתן לאישור הממשלה''. לא דיברו כאן על מדיניות

כללית שבוודאי מותר לוועדה לייעץ, אבל דיברו כאן על דבר מאוד ספציפי.
רחל בנזימו
אפשר לכתוב "בעניין הנוגע לפעולותיה או לפי דרישת מינהלת הרשות''.
ראובו ריבליו
נכון.
סיגל קוגוט
אבל הדרישות של המינהלתלא גורמות לזה שזה ייעשה.
רחל במימו
ברגע שנכתוב את זה בחוק אז כן ייעשה.
ראובו ריבליו
סעיף 9(1), מחולק. למעשה לשני פרקים נפרדים. סעיף 17 מדבר על להתוות את

המדיניות ואת קווי הפעולה של הרשות. כלומר, לייעץ למינהלת הרשות בעניינים הקשורים

במדיניות ובקווי הפעולה של הרשות תלך קר וכך ימים.
אתי בנדלר
אם כל, אתם תצלם, גם את קווי הפעולה להכניס לתפקידי הוועדה המייעצת?
רחל בנזימו
כן.ראובו ריבליו

אז זה ייכלל בכל עניין אחר.
אתי בנדלר
בדיוק כך.
היו"ר יעל דייו
בכל ענייו אחר הנוגע בפעילותיה. אנחנו כבר קיבלנו את הנוסח, שלפיו יש חובת

התייעצות מצד המינהלת בוועדה המייעצת. אני רואה את זה כמובן מאליו שיש כאן גופים

שחלה עליהם חובת היוועצות. יש עניין רב לוועדה המייעצת לקיים את חובת ההיוועצות

כי זה הכלי היחיד שיש לה. היא יכולה להתכנס כל שבוע. אם יש שם חובת היוועצות, אז

תפ47ידה של מנהלת הרשות לדאוג לקבל את הייעוץ הזה, חה יהיה חד משמעי. יש כאן

מוטיבציה מאוד גבוהה לגוף המייעץ להתכנס ולייעץ. היא יותר גבוהה אפילו מאשר לגוף

שחלה עליו חובת היוועצות. לגוף המייעץ יש עניין רב, כי זה הדבר היחיד שהוא קיים

בשבילו. לכן אני לא חתה מסלולי התנגשות בצד המשפטי.
סיגל קוגוט
הרי אני הצעתי את הסעיף. לא רציתי שלא תהיה חובת התייעצות.
היו"ר יעל דייו
נכון. הם יעשו עוד ישיבה. אנחנו לא מגבילים אותה.
סיגל קוגוט
שיהיה ברור שהמינהלת תצטרך לחכות. אם נראה לך כך, אז שהמינהלת תוזכה עוד

שלושה חודשים.
היו"ר יעל דייו
יש עניין לוועדה המייעצת. אין לה קיום בלי ההתכנסות.
ראובו ריבליו
חובת הנוסח האחר שלך מזמין את הצד המייעץ לבוא ולומר שהוא בכלל לא צריר

להתייעץ.
סיגל קוגוט
לא, אני כותבת חובת התייעצות. הוא לא יכול לומר שהוא לא יתייטץ.
ראובן ריבליו
הפתרון יכול להיות שהוא ייעץ למינהלת הרשות בעניינים של נזדיניות.
היו"ר יעל דייו
למעשה אתה אומר חובת ייעוץ. נראה לי ששני הסעיפים האלה משלימים אחד את

השני.
ראובו ריבליו
המנהלת חייבת לקבוע את המדיניות.
סיגל קוגוט
האם. אתה יכול ללכת לבית משפט ולהכרית אותו לייעץ?
היו"ר יעל דייו
אני לא חוששת: שזח מה שמשתמע מהחוק בניסוח שלך.
סיגל קוגוט
לפעמים אני רוצה לעשות מחקר עד שאמליץ.
אתי בנדלר
תגבילו את המדיניות הזאת לתקופה מוגבלת.

היו"ר יעל דייו-.

הכללים האלה יעבדו לשני הצדדים. הוועדה המייעצת תציע מדיניות מסוימת

ותגיע למינהלת שנועצה בה על פי חובת ההיוועצות. המינהלת תגיד לוועדה המייעצת:

אומנם נועצתי בכם, אבל אני בשביל לקיים את המדיניות הזאת צריכה לעשות סקר.
סיגל קוגוט
בחוק יש חובת התייעצות ולזה יש. משמעות לפרשנות משפטית שכבר נוצרה

בפסיקה. אני לא יכולה סתם לא לקבל את ההמלצות בלי לנמק את זה היטב היטב.
היו"ר יעל דייו
כאשר את אומרת לי שאולי הם לא יתכנסו, איו לי דרך לחייב מישהו כאן לפעול.
סיגל קוגוט
יש דרך.
היו"ר יעל דייו
אני לא רוצה. כל הקיום של הוועדה המייעצת מותנה בהתכנסויות שלה, בייעוץ

שהיא נותנת ובקביעת המדיניות בתקווה שחלק ממנה אכו ייושם.
סיגל קוגוט
יש את הסיבות המעשיות למה שזה לא יקרה, אבל זו לא הסיבה המשפטית. אם זה

יקרה,. החיה לזה השלכה.
היו"ר יעל דייו
הסיבה המשפטית לא שכנעה אף אחד שהיא הכרחית.
אתי בנדלר
בכל חברה, בחברה ממשלתית לצורך העניין, יש דירקטוריון ויש את הגופים האלה

וקביעת המדיניות נעשית על-ידי הגוף היותר רחב. האם יש אחו שהיא סנקציה לחקרה

שהגוף המייעץ.לא נותן בפועל את הייעוץ?
סיגל קוגוט
כך זה נהוג.
אתי בנדלר
כך זה נהוג בחקיקה אחרת?
סיגל קוגוט
בשביל שהגוף. הקטן יוכל לת3קד צריכים לקבוע וכמובן צריך להתייטץ.
אתי בנדלר
גבירתי היושבת ראש, אם אני איווכח שיש לגבי רשויות אחרות סעיף מקביל מה,

אז האם את מאשרת אותו?
היו"ר יעל דייו
זה מקובל.
סיגל קוגוט
סעיף (2) וסעיף (3) הם הסעיפים שקובעים את ההיוועצות, ובעיקר את הבקרה

והמעקב על כל תפקידי הרשות. סעיף(4)נותר כפי שהוא. זו המלצת על התקציב.
היו"ר יעל דייו
הוועדה מאשרת את סעיף 17 בניסוח שלו.

מה זו הגשמה? הגשמה וביצוע זה אותו דבר. למעשה מספיקה כאן מילה אחת.
רחל בנזימו
צריך להיות כתוב; או להגשמת מטרות החוק או להכיר תוכניות ודרכי פעולה לשם

כה
היו"ר יעל דייו
העניין של ההגשמה גם מכסה את עניין הביצוע. לביצוע הוא חזרה על ההגשמה.
רחל במימו
בסדר.
סיגל קוגוט
איו טעם להגיד בסעיף האחרון שתוקף החוק יהיה עוד 60 יום. תוקף החוק הוא

מיום פרסומו. אנחנו קובעים עכשיו מועדים למינוי האנשים שצריכים להתמנות כמו בתוק

הרשות לתאונות דרכים.
היו"ר יעל דייו
זה סעיף שהוא חד פעמי. אין בו שייכות לכלום, מלבד השלב המיידי של ההקמה.

דיבתו על חוסר השליטה שלנו בשלבים השונים של הקמת הרשות. אם אנחנו כותבים

תחילתו של חוק זה 60 יום מיום פרסומו, זה לא רלוונטי, משום שיש כאן שלב של הקמה

בפועל. החוק לא נכנס לפועל על-ידי זה שהוא נמצא בספר החוקים. כאן צריך להקים גוף

שיש לו מנהלת ומינהלת וועדה מייעצת. הרשות צריכה להתחיל לפעול ללא תחילתו של

חוק זה. החוק יהיה חוק ברגע שהוא יאושר בכנסת כחוק.

בסעיף 23 אנחנו מדברים על לוח זמנים להקמת הרשות, ולא לתחילת החוק. ברור

שאין שום ערך לחוק עד שהרשות איננה מוקמת. היא מוקמת מתוקף החוק, כך שהחוק צריך

להיכנס לתוקפו מייד. החוק הוא בתוקף ברגע שהוא חוקק כיוון שצריך לפרסמו ברשומות.

מיום פרסומו של חוק זה שהוא מיידי, אנחנו מכינים לראש הממשלה סדר זמנים להקמת

הרשות בפועל. אנחנו אומרים שתוך 45 ימים הוא ימנה מנהלת רשות, שזה מינוי בלעדי

לראש הממשלה. זה למעשה מכתיב את שאר הגופים. אי אפשר להפעיל את הרשות בלי

שיש מנהלת. לא רציתי להגיד שתוך 90 יום הוא ימנה את כל השאר, משום שאני חושבת

ש-90 יום צריך להיות המקסימום. הוא ממנה את המנהלת תוך שבועיים מיום פרסום החוק,

למה לי לחכות את ה-90 יום, שזה עניין של משרדי הממשלה וכן הלאה. 45 ימים אחרי

שמונתה המנהלת, אנחנו רוצים לראות את הרשות מוקמת. את המינויים האחרים ראש

הממשלה מאשר, אבל הוא לא הממנה שלהם. הוא לא צריך ללכת למשרדים. הוא צריך

להגיע למשרדים הרלוונטיים ולגופים הרלוונטיים, שמיום מסוים יש להם 45 יום.
סיגל קוגוט
מה קורה אם הוא שולט במשרדים ובגופים ולא בארגונים?
יואב מני
ולא באקדמיה.
היו"ר יעל דייו
מה חשבת שזה היה 60 יום?
יואב מני
תוך כדי דיון עלו בעיות פוליטיות, שאנחנו לא מודעים להן. יכול להיות שלא יגיעו

כל כך מהר להסכמות. יכול להיות שיהיה לנו בעיה למצוא מישהו שמקבל על עצמו לנהל

את הוועדה ושתהיה מקובל על כל הגורמים מכל ההיבטים.
רחל בנזימו
יש כל מיני גופלם שעד היום לא. מונה להם מנהל.
היו"ר יעל דייו
אני ננל 3י חוק צריכה לדאוג ללוח זמנים.
יואב מני
מה שמדאיג אותנו כרגע זה לוח זמנים לתחילת פעולתם של מוסדות הרשות.
היו"ר יעל דייו
בדיוק.
יואב מני
לא מטריד אותנו ש-100% לא ימונו.
היו"ר על דייו
ראש. הממשלה ימנה מנהלת. ויודיע למשרדים של הגופים ולארגונים. זה לא יכול

להיות בחקיקה ואנחנו נעשה את העבודה במקביל.
יואב מני
מהי מטרת הסעיף?
היו"ר יעל דייו
מטרת הסעיף זה שראש הממשלה יעשה את הצעד הראשון והמתבקש, ושיעשה

אותו בהקדם האפשרי. זה שלב שהוא כולל גם את הוועדה המייעצת וגם את המינהלת.

במקביל יעבדו הגופים שכבר עכשיו הם עובדים. תהיה פניה לאותו מאגר של מומחים.

צוות ההקמה יהיה איתנו במגע ויכלול את משרד היועצת לשעבר.
יואב מני
האם ראש. הממשלה עומד בפני בעיה של ביקורת?
היו"ר יעל דייו
לא על פי החוק.
יואב מני
הוועדה יכולה להמשיר לפעול. היא יכולה להתחיל בפעולתי הרשות, והחוק גם

צופה מצב שבו יהיו מינויים חסרים בוועדה.
סיגל קוגוט
מוסדות הרשות יקומו תוך 45 יום.
אתי בנדלר
אני לא יודעת אם מוסדות הרשות.
סיגל קוגוט
כתבנו שמספר חבריה העיקרי לא יפחת משישה.
יואב מני
אני לא מעמיד את ראש הממשלה במצב. שבו. הוא לא מקיים חוקים מסיבות שהם

לא בשליטתו.
היו"ר יעל דייו
תמצאו ניסוח שלא מחייב אותו למינוי של כולם.
סיגל קוגוט
אבל יכול להיות מישהו שאת נורא רוצה אותו, והוא בדיוק עוזב תפקיד מסוים.
היו"ר יעל דייו
חייב למעת. אה; הקוורום המתבקש של חברי הוועדה המייעצת תוך 45 יום. מינהל

הרשות זה מתוך המשרדים הממשלתיים, והגופים דה מתוך הוועדה המייעצת. כר שזה לא

מינוי נוסף. זה אותו מינוי תה בחירה מתור 13 או 15. אתה בוחר חמישה לצורר זה. ראש

הממשלה לא צריר למנות את אותו אדם פעמיים.
יואב מני
הבוונה שלנו היתה ברורה ואני מביו שהיא התקבלה על דעת הוועדה, שלא יחייבו

את ראש הממשלה למאה אחח.
היו"ר יעל דייו
איו שום בעיה.
סיגל קוגוט
שהמוסדות יקומו תור 45 יום.
היו"ר יעל דייו
הוועדה מאשרת את סעיף 23(א), ואת סעיף 23(ב).

אנחנו מאוד נבקש בסעיף (ב)לקבוע קוורום, שאף אחד לא יבוא ויגיד; אמרו לר

למנות 15 ומינית רק 14.

החוק הזה,. כפי שהוא אושר, הוא הטוב ביותר שניתן להשיג כאשר מקימים גוף

שעצם הקמתו יש בה משום מהפבנות, היא זוכה לביקורת. אנחנו רוצים באמת להגיע למצב

של קידום. אנחנו לא מדברים בקלות ראש או דעת כשמדברים על קידום מעמד האישה.

בעזרת החוק הזה, אנחנו מקווים ללכת דרך ארוכה. אנחנו ניתן לגוף הזה משמעויות

ושיניים ומדיניות ראויה. זה אחד הדברים שבאמת יהוו שינוי מהותי וחינוכי לחברה שבה

מעמד האישה הוא עדייו רחוק מלהיות מה שאנתנר רוצים לראות. אין לי ספק שהרשות הזו

תהיה רב תחומית בתחום מעמד האישה, ותהיה פשוט דבר שיורגש בשטח ולא יישאר רק

על הנייר.אני אבקש ואני אפנה בכתב לראש הממשלה בנושאים של המינויים מאתר שזה לא

חוק שהוא בספק. אין ספק שהוווק יעבור בלשונו. אבקש מראש הממשלה ליידע אותנו. אבל

הוועדה תשמח לעזור לו בבל צורה שהיא לגבי עצם ההקמה. אנתנו נבקש לדעת מי הם

החברים בצוות ההקמה. אנחנו נדאג לאיזה שהוא תיאום ביו הארגונים בדי שיובלו לבוא

עם איזו שהיא הצעה או איזה שהוא סיבום ביניהם. אני מקווה שראש הממשלה יבין את

החשיבות של הקביעה המוקדמת של המנהלת. ידוע לי שיש לו כבר כמה שמות על שולחנו,

ולוח הזמנים כאן. הוא פועל יוצא ממינוי המנהלת שאחריה אנחנו מתחילים עם ספירה של

45 יום. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים