ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/02/1997

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 6) (לשון הרע - הרחבת המונח), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 36

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האשה

יום שני. י' באדר אי התשנ"ז (17 בפברואר 1997). שעה 13:30
נכחו
חברי הוועדה: יעל דיין - היו"ר

נעמי חזן
מוזמנים
דניאלה במברגר-אנוש - שדולת הנשים בישראל
הי ועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
דנה גורדון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מסי 6) (לשון הרע - הרחבת המונח)

התשנ"ז-1997 - הכנה לקריאה שניה ושלישית.הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מסי 6) (לשון הרע - הרחבת המונח). התשנ"ז-1997
היו"ר יעל דיין
אני פותחת את ישיבת הוועדה לדיון בהצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון מספר

6) (לשון הרע - הרחבת המונח), התשנ"ז-1997, בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה

ושלישית. אני רוצה לציין שהוגשו 2 הצעות לתיקון שאבקש להצביע עליהן כדי

להעביר אותן, כתיקון שלא התקבל, להסתייגות שתנומק במליאה.

הסתייגות אחת נמסרה לנו בכתב על-ידי חבר הכנסת לובוצקי, שרוצה להוסיף על

הקטגוריות "או מקום מגוריו". אני מבקשת להצביע על הצעת התיקון הזו.

הצבעה

על הצעת התיקון של חבר הכנסת אלכס לובוצקי

בעד - אי ן

נגד - 1

הצעת התיקון לא התקבלה

ההצעה נפלה והיא הופכת להסתייגות.
אתי בנדלר
אני מציעה שבשתי מילים תסבירי מה עומד מאחורי הצעתו. אני רוצה לומר לך

שבו ועדות שאני היועצת המשפטית שלהן לא קרה עדיין שיושב-ראש ועדה הסכים לקבל

הסתייגות בלי שהמציע נימק את ההסתייגות שלו. נדמה לי שהנוהג הזה קיים רק

בוועדת הכספים.
היו"ר יעל דיין
מנסיוני העשיר בוועדת חוקה, חוק ומשפט אנחנו מגישים הסתייגויות, ואין

בזה שום בושה, לצורך הבעת דיעה ורשות דיבור במליאה. מכאן צצות כל סוגי

ההסתייגויות, כמו שינוי שם ולחילופין וחילופי-חילופין, שכל עיקרם לאפשר זמן

דיבור במליאה.

ההצעה של חבר הכנסת לובוצקי, שלא יכל להישאר בישיבה, היא איננה הצעה

ממין זה, הוא באמת מעוניין להכניס את התיקון הזה. הוא טוען שקיים מושג של

מקום מגורים שהוא בפני עצמו נושא לביזוי או ללשון הרע. הדוגמאות, שגבז דנו

בהן בהקשרים אחרים, הן למשל "מתנחל", "קיבוצניק", "תושב בני-ברק", כלומר

מקום מגורים שמאציל תכונות שעשויות להתפרש כשליליות או מבזות בהקשר מסויים.

הסתייגות נוספת הוגשה על-ידי חבר הכנסת חיים אורון, זו דוגמת הסתייגות

לצורך רשות דיבור במליאה. הוא ביקש מהיועצת המשפטית שתימצא עבורו הסתייגות

הנוגעת לשם החוק. במקום "לשון הרע - הרחבת המונח" זה יכול להיות "לשון הרע

- צימצום המונח".
אתי בנדלר
אני מבינה שיושבת-ראש הוועדה מסמיכה אותי לנסח הסתייגות כלשהי בשמו של

חבר הכנסת אורון.
נעמי חזן
אני מצטרפת להצבעתך בעניין דחיית הצעתו של חבר הכנסת לובוצקי.
היו"ר יעל דיין
אני לא יודעת מבחינת לוח הזמנים עד מתי אנחנו יכולים לקבל הסתייגויות.

אני רוצה לציין שאנחנו נכנסים להרחבה שדנו בה. לגבי כל קטגוריה אפשר לבוא

ולומר שהיא לשון הרע וככה לא לציין שום דבר משום שמישהו עלול למצוא בזה

לשון הרע. "צפוני" זה לשון הרע, "שינקינאי" זה בוודאי לשון הרע. "תושב

שטחים", "דרומי", "בוק מהגליל" וכן הלאה, כל אלה מתייחסים לקבוצות שמכוח

המציאות הלא נעימה מוכפשות באמת. לכן אנחנו מאוד זהירים, כאשר אנחנו מדברים

על גזע למשל, לא לערבב בזה שינקינאי. זה לא באותה רמה של איסור לשון הרע

שהמחוקק התכוון אליה. לכן אני חושבת ש"מקום מגוריו" היא תוספת שכמוה יכולות

להיות עוד עשרות וזו לא כוונת החוק הזה.

אני שואלת את חברת הכנסת חזן אם היא רוצה להגיש הסתייגות לצורך דיבור

במליאה. י
נעמי חזן
בוודאי שאני אצטרך להגיש הסתייגות. אני אגיש הסתייגות לשם החוק. במקום

"הרחבת המונח" יבוא "עיגון המונח".
אתי בנדלר
אני מבקשת את התייחסות הוועדה. יש נושאים שבדרך כלל משרד המשפטים,

לעיתים יחד עם יועץ משפטי של ועדה, רואים כפרורגטיבה שלהם בתחום ניסוח

החוק, לצורך שמירה על אחידות וכיוצא כזה. במיקרה הזח הוועדה נתנה דעתה לסדר

הקטגוריות בסעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע. אני מזכירה את נוסח החוק כפי

שהוא היום. סעיף 1 אומר: "לשון הרע מהי" - "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול

...(4) לבזות אדם בשל מוצאו או דתו." התיקון שהוועדה אישרה כאן בעת ההכנה

לקריאה הראשונה היה שבפיסקה (4) במקום "מוצאו או דתו" יבוא "גזעו, מוצאו,

דתו, מינו או נטייתו המינית". אני זוכרת שהוועדה שמה דגש רב על סדר הדברים.

אני עכשיו בוחנת לראשונה את הנוסח שפורסם ברשומות בהצעות חוק ושם שינו את

סדר הדברים וכתבו "אחרי "מוצאו" יבוא "גזעו, מינו או נטייתו המינית", ככה
שהנוסח הסופי יהיה
"מוצאו, גזעו, מינו, נטייתו המינית או דתו". הוועדה

יכולה להחליט שהיא לא מקבלת את הנוסח הזה ושהיא רוצה את הנוסח כפי שאושר

בהכנה לקריאה ראשונה. אני זוכרת שדווקא יושבת-ראש הוועדה התייחסה לסדר של

הקטגוריות. אני חושבת שהם עשו את זה פשוט מכיוון שהם לא נתנו את דעתם על כך

שיש מחשבה מאחורי סדר הדברים שניקבע.
היו"ר יעל דיין
לא הייתי מחזירה את זה למשרד המשפטים כדי שיידונו בזה.
אתי בנדלר
אין צורך להחזיר. כאן אנחנו נסגור את העניין ונחליט על הנוסח הסופי.
היו"ר יעל דיין
אני מציעה להשאיר את הנוסח שהוועדה אישרה לקריאה הראשונה.
נעמי חזן
הנוסח שהוועדה הציעה הוא נכון כי הוא הולך מהרחב ביותר לרחב פחות: גזעו,

מוצאו, דתו, מינו ונטייתו המינית. עדיף לעשות את זה יותר הגיוני.
היו"ר יעל דיין
זה מצלצל יותר נכון.
אתי בנדלר
מתוך הניסיון שרכשתי עד עכשיו בחקיקה, בנוסח לקריאה שניה ושלישית אני

תמיד יושבת עם נציגת משרד המשפטים ומתחילים לחשוב איך לשפץ את הנוסח. לא
פעם אני אומרת
כאן הוועדה נתנה את דעתה לעניין והחליטה שהיא רוצה דווקא את

הנוסח הזה, לכן בנושא הזה אנחנו לא נוגעים.
היו"ר יעל דיין
כאשר החוק מוצג לקריאה שניה ושלישית אני מבינה שאני מציגה אותו. אם קורה

חט וחלילה איזה אסון האם יש אפשרות למשוך אותו?
נעמי חזן
בסעיף 130(א) בתקנון הכנסת יש אפשרות לדחות את הקריאה השלישית בנסיבות

מאוד מסו י ימות, להחזיר את זה לוועדה לשם התאמת הניסוח. הבעיה תעלה רק אם

ההסתייגות מתקבלת.
היו"ר יעל דיין
אני מתכוונת לדבר אחר. להערכתי ההסתייגות תיפול או שחבר הכנסת לובוצקי

יסיר אותה. לפני ההצבעה אני אדבר עם חבר הכנסת אלכס לובוצקי.
אתי בנדלר
בסעיף 130(א} לתקנון הכנסת נאמר: "נתקבלה הסתייגות בקריאה השניה או

הוצבע בה על גירסאות שונות לסעיף אחד תתקיים הקריאה השלישית בשבוע שלאחר

השבוע בו הסתיימה הקריאה השניה והוועדה רשאית לפני הקריאה השלישית להביא

בהצעת החוק את שינויי הנוסח המחוייבים בעקבות ההסתייגות או הגירסה

שנתקבלה". סעיף קטן (ב), שהוא בדרך כלל מופעל אבל הוא כאילו היוצא מן הכלל

לסעיף קטן (א), אומר: "על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי נציג הממשלה או

יושב-ראש הוועדה בשמה לבקש במיקרים מיוחדים שהקריאה השלישית תתקיים מייד או

שהקריאה השלישית תידחה לשבוע נוסף. ההודעה על כך תימסר לכנסת."
הי ו"ר יעל דיין
אני לא שאלתי לגבי ההסתייגות, אני שאלתי מבחינת הרוב במליאה.
נעמי חזן
זה כבר מתייחס לקריאה שלישית ואני חושבת שיושב-ראש הישיבה חייב לפנות

ולשאול האם את מוכנה לעבור לקריאה שלישית.
הי ו"ר יעל דיין
ואז אני יכולה לבקש לדחות את ההצבעה? אני לא יודעת.
נעמי חזן
אין לך הרבה מרחב תימרון פה.
אתי בנדלר
הפרוצדורה היא שאם הסתיימה הקריאה השניה אז הקריאה השלישית מתקיימת מייד

לפי התקנון, אלא אם כן יש הסתייגויות או גירסאות שונות.
נעמי חזן
אני לא דואגת אבל אם תהיה איזשהי קטסטרופה אז תיתלי באיזושהי צורה באחד

משני הסעיפים שהזכרנו. את תוכלי להיתלות בסעיף 130(א) או להשתמש בסעיף 127.
הי ו"ר יעל דיין
אני לא צופה בעיות. אני צפיתי בעיות בקריאה הראשונה והסתבר שאותו מיגזר

חרדי, שלא משתגע על החוק, מהקטע של "נטיה מינית", בחר להצביע ברגליים, פשוט

לא באו להצביע. זה נתמך על-ידי הקואליציה כך שאני לא מאמינה שתהיה בעיה.
אתי גנדלר
בהתאם למה שהציעה חברת הכנסת נעמי חזן אני אפנה את תשומת לי בך לאופציה

שבסעיף 127, לפיו: "בכל שלב של הדיון בקריאה הראשונה - אבל זה רק במהלך

הקריאה השניה - רשאית הכנסת, לפי הצעת הממשלה או יושב-ראש הוועדה, להטיל על

הוועדה לחזור ולדון בהצעת החוק כולה או בשאלה שהכנסת תפרש בהחלטתה".
נעמי חזן
יש פה בעיה כי זה מחייב הצבעה.
אתי בנדלר
בוודאי. נאמר "רשאית הכנסת", זאת אומרת במיקרה כזה את אומרת שהפנו את

תשומת ליבך לאיזשהי בעיה או משהו כזה ושאת מכקשת מהכנסת להטיל על הוועדה

לבדוק את הדברים. זה במהלך הקריאה השנייה.

אם כך, הוועדה מאשרת לאחר הדיון את הצעת החוק להכנה לקריאה שניה ושלישית

עם השינוי בסדר הדברים, עם ההסתייגויות. אני אשתדל להניח את זה בהקדם

האפשרי. זה לא תלוי רק בי, זה תלוי כאמור גם בתיאום עם משרד המשפטים. אני

אודיע למנהלת הוועדה ברגע שאני אעביר את זה לשיכפול. זה יהיה היום או מחר.
היו"ר יעל דיין
אני מבקשת לצרף את איחולי הוועדה למנהלת הוועדה, גברת דנה גורדון,

שנפצעה בתאונת דרכים, להחלמה מהירה.

תודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים