ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/10/1996

סיור בחברון

פרוטוקול

 
שם ועדה 10-01

מסי כנסת 14

מס' פרוטוקול 12 - פרוטוקול לא קיים!

קוד המקור של הנתונים