ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/11/1998

הדברים החמורים שהתפרסמו בכלי התקשורת, המיוחסים לרב חיים מילר, ממלא מקום וסגן ראש עיריית ירושלים, על העולים החדשים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מספר 195

מישיבת וועדת העליה והקליטה

שהתקיימה ביום ד', ו' בכסלו התשנ"ט. 25.11,98, בשעה 10.05

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר נעמי בלומנטל

יורי שטרן

יוסי שריד

אופיר פינס

סופה לנדבר

נעמי חזן

צבי וויינברג

מוזמנים; חיים מילר, ממלא מקום וסגן ראש עיריית ירושלים, עיריית ירושלים

דני וקנין, ראש עיריית בית שמש

לריסה גרשטיין, חברת מועצה, עיריית ירושלים

יעקב ליפשיץ, חבר מועצה, עיריית ירושלים

חיים צ'סלר, יו"ר וועדת עליה וקליטה של חבר הנאמנים, הסוכנות

היהודית

כץ אלכס, ממלא-מקום אגף עליה, הסוכנות היהודית

אלי טסמן, הסוכנות היהודית

ציפי פינקוס, אחראית על נושא התאחדויות העולים, הסובנות היהודית

אלבט טנצר, נציגי עולים

ולדימיר שקלאר, נציגי עולים

דניאלה וקנין, ראש העיר עיריית בית-שמש

איילת פרת, זמן ירושלים, עתון ירושלים

אריק הלמן

טלבה פרימטלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
נרשם ע"י
רקורד - שירותי הקלטה

על טדר היום; הדברים החמורים שהתפרטמו בגלי התקשורת, המיוחטים לרב חיים

מילר ממלא מקום וטגן ראש עיריית ירושלים, על העולים החדשים.הדברים החמורים שהתפרסמו בכלי התקשורת, המיוחסים לרב חיים מילר, ממלא

מקום וסגן ראש עיריית ירושלים, על העולים החדשים.

היו"ר נעמי בלומנטל; בוקר טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה בנושא

רציני מאוד וכל פעם אתה נדהם מחדש, אני

מוכרחה לומר אנחנו רק בשבוע שעבר קיימנו ישיבה קשה מאוד, באמת קשה. קשה

להשתחרר ממנה על הרצח שהיה באשקלון על רקע גזעני, על רקע עדתי, אבל למעשה זה

רקע גזעני. ראינו פה משפחה אבלה, פשוט בושה שלא תאומן, ואנחנו שאלנו את עצמנו

ועדיין שואלים איך אנחנו מגיעים למצב הזה! באמת מי היה מאמין שדווקא במדינת

ישראל, אבל אנחנו כל פעם נחרדים מחדש ואני מוכרחה לומר, אני לא תושבת ירושלים

אבל אתה פתאום רואה את הכותרות ואתה נדהם, איך היום במדינה שלנו מישהו מדבר

"חופשי על הבר" בלי אפילו להצניע את זה בחדרי חדרים. בא ואומר, שהעליה, העולים

החדשים הורסים את המדינה, מביאים שחיתות, כל הדברים שאנחנו נאבקים בהם,

שלא לעשות הכללות ושלא ייתכן דבר כזה ומה שייך שחיתות לעולים חדשים מרוסיה!

ועוד הפעם הנושא שהם יהודים, לא יהודים, שהם גורמים רק לצרות. איך אפשר? הלוא

הדברים האלה אם היו נאמרים בארץ אחרת, בארצות אירופה לדוגמא אז כולם היו

מוקיעים את זה מכל וכל.

והנה, אנחנו מוצאים את עצמנו, כאן אצלנו בירושלים, עם המילים הקשות ביותר. אז

אנחנו הזמנו לכאן את בעל הדבר, במקרה הזה לרע ונשמע מה יש לו לומר. אבל מעבר

לכל, הייתי רוצה לתת לכם חברי הכנסת ואני רואה שידידנו חבר-הכנסת יורי שטרן

אתה הגשת תביעה, פנית ליועץ המשפטי לממשלה. אולי אתה מוכן לתת לנו דיווח על

כך.

יורי שטרן; אני לא יודע על מה יש לנו לדון עם אדון חיים

מילר. אין לי בעיני שום דו-שיח איתו אחרי מה

שהוא אמר. אני חושב שהוא לא ראוי להיות חבר מועצת העיר, בוודאי ובוודאי לא יכול

להיות סגן ראש העיר. מה שעשו במפלגת העבודה לאורי אור כדאי וראוי שיעשו

במפלגתו של חיים מילר עבורו. אני חושב שאדם מוציא אותו משורת אזרחי מדינת

ישראל כפי שאני רוצה שיהיו. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הסתה לרצח כי בפועל

באמת זה הגיע כבר מספר פעמים לרציחות של העולים, כאשר הרקע הוא התבטאויות

דוגמת אלה. אז לכן אין בעיני שום סיבה לנו לדון איתו. אם היו פה ראשי המפלגה

אגודת ישראל, ראשי דגל התורה היה אולי מקום לדו-שיח.

אני הגשתי תביעה יחד עם חברי מועצת העיר הנבחרים מחדש לריסה גרשטיין ויעקב

ליפשיץ. תלונה ליועץ המשפטי של הממשלה, כי התברר שאי אפשר להגיש תלונה

פלילית נגד האיש הנבחר והיא בעצם כוללת שתי סעיפים. אני מבקש לדעת אם אפשר

להאשים אותו בעבירה פלילית בהתאם לחוק שהופכת הסתה לגזענות לעבירה פלילית,

ואין לי ספק שמה שאמר חיים מילר, ושיתנצל אלף פעמים. יש כמובן מקום להתנצלות.

אנחנו פעם בשנה כולנו מבקשים סליחה ומחילה, אבל מבחינת החוק הוא אמר מה

שהוא אמר ואני חושב שיש להעמידו לדין. שנית, ביקשנו מהיועצת המשפטית לממשלה

אם אפשר למנוע מאדון חיים מילר, קשה לי לקרוא לו רב, אם אפשר למנוע ממנו לכהן

כסגן ראש-העיר בעיריית ירושלים. הוא נבחר, הוא יכול להתפטר. אם הוא אדם עם

שרידי מצפון אולי יתפטר אבל להיות סגן ראש העיר זה לא חובה, על זה הבוחרים לא

מצביעים. זאת החלטה מינהלית בסך הכל, פוליטית, אסור שתתקבל. זה תוכן התלונה

שלנו ואני מבקש שהנושא הזה לא ירד מסדר יומנו כל עוד לא תתקבל החלטה בנושא

הזה כי יש לי ניסיון מר עם תלונות ליועץ המשפטי לממשלה, אני חודשים לא מקבל

אחר כך תשובות. אני מקווה שהפעם התשובה תינתן בהקדם האפשרי.יוסי שריד; אני מסכים עם הדברים שנאמרו ע"י חברי. הבעיה

היא לא כל כך באמירות של חיים מילר. לחיים

מילר יש פה גדול ומלוכלך, שהוא פתח אותו לא בפעם הראשונה אלא כמה וכמה

פעמים. בעל כורחנו אנחנו זוכרים כמה וכמה אמירות שלו כמו למשל ש"הדגל זה

סמרטוט רצפה ואפשר לנגב איתו את הנעלים" או משהו בדומה לזה, ולכן הבעיה, ואני

חושב שטוב שהוא לא בא ואני מצפה גם שהוא לא יבוא. אין לנו דין ודברים איתו ואני

לא חושב שהוא צריך להיכנס לכאן ולהשתתף בישיבה הזאת.

הבעיה היא בשתיקה. לפני יומיים וועדת הפנים קיימה דיון בנושא ההצתות בשכונה

החרדית. פעם בית של שלוש נשים ופעם אחרת של חוזר בשאלה. שוב, כמובן ההצתות

דבר מאין כמוהו, מה שחמור ממנו זו השתיקה. מי ששותק שותק על האש והייתי אומר

במקרה הזה שותק אפילו על הדם, ואם הוא רוצה או לא רוצה השותק הופך את עצמו

לשותף פעיל או לשותף סביל אבל בכל מקרה לשותף. לפי מיטב זכרוני אני לא זוכר

שהחוגים ששולחים את חיים מילר למועצת העיר הם החוגים שהביעו מידה של

התקוממות או הסתייגות חריפה חדה וחלקה מהדברים שנאמרו, וזו הבעיה. חברים,

הבעיה זה חיים מילר? מה, מי זה חיים מילר? לא חיים ולא מילר ולא כלום. הבעיה זה

בסביבה ששולחת, בסביבה שתומכת, בסביבה ששותקת ושתיקה במקרה כזה, הוזכר

כאן באירוע אחר המפלגה של האומר הייתה כולה כמרקחה והתקוממה מעומק נפשה.

פה שתיקה מוחלטת.

בפרפרזה על דברי חז"ל הייתי אומר כך, הרי פה מדברים כביכול עם תלמידי חכמים,

בורים ועמי ארצות בדרך כלל, לא רבנים. גם אתה אומר שאתה לא רוצה לקרוא לו רב,

איזה רב? מה רב? זה רב? נכון. בפרפרזה על מאמר חז"ל הייתי אומר- עשרה קבין של

גזענות ירדו לעולם, תשעה נטלו חרדים ואחד כל העולם כולו. אנחנו עדיין זוכרים את

הגזענות האיומה והנוראה של החרדות האשכנזית כלפי עדות המזרח. לא הייתה גזענות

כזו, אין גזענות כזו בארץ, כמעט אין גזענות כזאת היום בעולם המודרני. על מה אתם

מדברים חברים, הכללות? עד היום זה קורה. היום קורה פחות כי לעדות המזרח יש

כבר מוסדות חינוך משל עצמם. אבל הרי לא הייתה אפליה, קיפוח וגזענות יותר גדולים

מאשר בקרב יהדות חרדית אשכנזית כלפי עדות המזרח. אז מה? למה להגיד הכללות או

לא הכללות? עכשיו לא מספיק עדות מזרח אז עכשיו יש אובייקט חדש העליה מברית

המועצות לשעבר, מחבר העמים.

אשר על כן, אם אני רוצה לסכם ואני מצרף עניין לעניין ואני מדבר על השתיקה, בכל

הכבוד גם ראש עיריית ירושלים לא יכול לשתוק ולא מספיק לגנות במקרה הזה ופה

מתחייב מעשה, וראש עיריית ירושלים לא יכול לסבול, אם הוא יכול אז נבקש ממנו

לבוא כאן לדיון, לא מחיים מילר, חיים מילר לא הבר שיח שלנו. אם ראש עיריית

ירושלים לא יעשה מעשה ויש רק מעשה אחד שבא בחשבון, אני לא נכנס עכשיו למעמד

המשפטי כי אני לא כל כך בקיא בו. ראש עיריית ירושלים צריך לומר באופן פומבי

בריש גלי ובאופן הנחרץ ביותר, שהוא לא רוצה לראות את חיים מילר יותר בין חברי

המועצה שלו. מי שלא חבר מועצה לא יכול להיות לא בקואליציה ולא באופוזיציה. הוא

לא רוצה. אחר כך צריך לראות איך מגייסים את כל האמצעים החוקיים והמשפטיים

כדי בסופו של דבר לממש גם את זה. אבל ראש העיר צריך לומר.- אני לא מוכן שהאיש

הזה יהיה במחיצתי כי זה כבר לא בפעם הראשונה. מדובר כאן וזה גם ביטוי משנאי

ב"שור מועד". יש הבדל בין "שור מועד" בהזדמנות נדבר על הסוגיה הזאת, זאת סוגיה

מאוד מעניינת במשנה "שור מועד" יש יחס אחר ל"שור מועד", פעם אחת נגח, פעם

שניה נגח, פעם שלישית נגח, יש כללים מסויימים שחלים על "שור מועד" ויש שור לא

מועד וזה "שור מועד". ראש עיריית ירושלים לא יכול להסכים שבתוך הגדר שלו

יסתובב "שור מועד" מן הסוג הזה.אופיר פינס; אני חשבתי בדיוק מה שחבר הכנסת יוסי שריד

אמר, שהשתיקה כאן מאוד מסוכנת ואני חשבתי

שהכנסת חייבת לומר את דברה מהר ככל האפשר ובאופן הברור והחד ביותר על דעת

כל סיעות הבית, וזה שלא הגיעו לכאן חברי הכנסת החרדים שחברים בוועדה, יש כאן

חברי כנסת חרדים שהם חברים בוועדה ואפילו גם פעילים. אני לא חבר וועדת הפנים

ולכן לא ידעתי. אני אומר לכם זו פשוט בושה וחרפה ובעיני זו שתיקה כהסכמה.

יורי שטין; אולי זה צריך להיות חלק מהחלטות הישיבה.

אופיר פינס; בושה שחברי הכנסת החרדים בוועדה הזו החרימו

את הדיון ולא משתתפים בו. אני רוצה לומר

דווקא כצבר, דווקא כמי שנולד בארץ הזאת ודווקא כאיש ירושלים, שלא מייצג את

ציבור העולים החדשים, אין לי שום יומרה כזו, אני רוצה לומר, שאני מתבייש שאני

וחיים מילר בנים לאותו עם ומייצגים את עיר הבירה של העם היהודי. מתבייש, בוש

ונכלם והאחריות היא אחריות קולקטיבית של כולנו. זה לא פעם ראשונה שהאיש הזה

אומר דברים כל כך חמורים, כל כך גזעניים, כל כך מקוממים בלי ששום דבר נעשה

נגדו. אהוד אולמרט מאה פעם יכול להלין על הציבור הירושלמי שלא הגיע לקלפיות.

אהוד אולמרט אשם שהציבור החילוני לא הגיע לקלפיות משום שהוא נותן יד ונותן

גיבוי לאנשים כמו תיים מילר, וגם היום כשאהוד אולמרט רוצה לדבר מחוץ לארץ הוא

יודע טוב מאוד לדבר מחוץ לארץ, וכשהוא רוצה לגנות משהו, או רוצה לתקוף משהו,

או רוצה להביע מחאה על איזה שהוא דבר הוא עשה את זה הרבה מאוד פעמים,

והשתיקה של אהוד אולמרט היום, כשסגנו וממלא מקומו אומר דברים כל כך נאלחים,

כל כך נבזים, כל כך מכוערים כנגד ציבור כל כך גדול וחשוב, היא שתיקה שמקוממת

אותי לא פחות מההתבטאות של חיים מילר.

והעובדה, שחבר הכנסת מאיר פורוש, שהוא ראש הסיעה של יהדות התורה שותק, לא

קורא אותו לסדר, לא מגיב, לא מכנס את המוסדות זו בעיני שותפות לעבירה. זו

שתיקה כהסכמה. זת גיבוי שבשתיקה וזה מה שכל כך חמור כי במה אנחנו מתעסקים!

אנחנו מתעסקים היום ב-800 אלף עולים חדשים, אולי 900 אלף עולים חדשים, שהגיעו

בעשור האחרון, תרמו תרומה אדירה לחברה הישראלית ובא ביריון, ביריון פוליטי

מהדרג הנמוך ביותר, פרובוקטור במלוא מובן המילה, אדם שמוכן בשביל לעשות

פרובוקציה לפוצץ מערכות יחסים הכי רגישות והכי עדינות בחברה הישראלית ככה

בהינף יד, בלי שום בושה, בלי שום חרטה אמיתית. הדברים שהוא אמר אתמול שמעתי

אותם, עדיף היה שלא היה אומר אותם כי הוא ניסה לשקר, הוא לא ניסה להתחרט. יש

הבדל בין לבוא ולומר אמרתי דברים קשים, אני אמרתי אותם ואני מתחרט עליהם וכן

הלאה וכן הלאה ולהתנצל ולבקש סליחה לבין לומר: לא אמרתי ואני מתחרט. לא

אמרת? הוכח שאמרת.

ולכן, אני גם פניתי אתמול ליועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת יורי שטרן היועץ

המשפטי לממשלה אני שם בו את מבטחי, הוא אדם שמבין היטב על מה אתה ואני

מדברים, ולי אין ספק, שהוא יורה מיידית לחקור את העניין. אני לא אומר מה תהיה

מסקנת החקירה כי אין לי מושג, אבל אין לי ספק, שהיועץ המשפטי לממשלה לא הולך

להתעלם לא מהפניה שלד ולא מהפניה שלי. אני משוכנע שהוא הולך להקים צוות

חקירה והוא הולד להורות למשטרה לחקור עד הסוף כי יש כאן לכאורה ועל פי דעתי

את כל האלמנטים שקשורים להסתה שהיא גזענית, שהיא עבירה פלילית בחוק העונשין

הישראלית בלי שום חוכמות. והעובדה שהאיש סיכם להגיע לכאן, לא מפריע לי שהוא

לא הגיע, אבל העובדה שהוא היה אמור להיות כאן והוא החליט ברגע האחרון בלי

להודיע שהוא לא מגיע לכאן, זו השתפנות, זו הוספת חטא על פשע, זו שפלות.היו"ר נעמי בלומנטל; הוא טען שהוא לא אמר והדברים הוצאו מהקשרם

ודברים מסוג זה. אז רצינו לתת לו את הבמה.

אופיר פינס; אני הייתי מעדיף לומר לו את הדברים הקשים

שאמרתי לא בפנים.

יורי שטרן; הבמה הזאת היא מכובדת בשבילו. הוא לא צריך

להיות פה. אתמול אף שקלנו אפשרות להבריז

היום על שביתת רעב והחליטו, לריסה אמרה את זה, זה כבוד יותר מדי גדול לאיש

הזה.

אופיר פינס; אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, אני רוצה

לקרוא לכל הסיעות שמתמודדות בירושלים. אני

וודאי אדבר בעניין הזה בשם ירושלים אחת ואני רוצה לקרוא לכל יתר הסיעות,

שיודיעו לראש העירייה הנבחר, שאם חיים מילר מקבל תפקיד רשמי כסגן ראש עיר

וממלא מקום במסגרת הקואליציה החדשה בעיריית ירושלים הן לא תצטרפנה

לקואליציה הזאת. אם אהוד אולמרט רוצה להיות ראש עירייה רק של החרדים

בירושלים שיבושם לו. אבל אם הוא גם מוכן לייצג ציבור אחר בירושלים, ציבור שרוצה

שירושלים תישאר ירושלים שלימה ומאוחדת לא רק מבחינה טריטוריאלית אלא גם

מבחינה אנושית, הוא צריך להבין שיש קווים אדומים שאי אפשר לעבור אותם

והאחריות היא קודם כל עליו כראש העירייה הנבחר של ירושלים.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני רק רוצה לעדכן אתכם הודעה, שמר חיים

מילר לא יגיע לישיבה. הוא אמר שהוא כן יגיע,

הוא גם הודיע קודם שהוא בדרך, אבל כנראה הוא חשש אבל הוא ישלח לנו מכתב שבו

הוא יבהיר למה הוא לא מגיע לישיבה הזאת. חברת הכנסת סופה לנדבר.
סופה לנדבר
לפני שאעבור לעניין של חיים מילר אני רוצה

להציע הצעה לסדר היום. עכשיו בגלל שאנחנו

מאשרים את התקציב של השנה ובגלל שהישיבות של חבר הנאמנים נגמרו רק עכשיו,

כתוצאה מזה כל אירגוני העולים כולל פורום, כולל את יהדות יוצאי ברית המועצות

וארגוני עולים שקיימים היום במדינת ישראל מקבלים תקציב שזה פרוטות, ואני

חושבת שבקשר לזה, מדינת ישראל שמקבלת עליה כל כך מסיבית מכל המדינות, כולל

ממדינות חבר העמים, חייבת לקחת על עצמה באחד מהסעיפים של התקציבים את

התקציבים לעולים בגלל שהמצב של הסוכנות היהודית הוא היום מצב רע, ובגלל זה

בעצם ארגוני העולים מסיימים את הפעילות, בגלל שהם לא יכולים להתקיים. אני

חושבת שוועדת עליה וקליטה צריכה לדון בעניין, ובאחד מהסעיפים של תקציב מדינת

ישראל, שאנחנו עומדים לאשר אותו, צריד להיות סעיף של תמיכה לארגוני העולים.

זאת חובתנו, אני גם קיבלתי מכתב, אני מבינה שגם את קיבלת מכתבים מארגוני

העולים ואני מבקשת ממך לשים את זה בסדר היום של הישיבה הקרובה.

עכשיו לעניין. בעצם התופעה של חיים מילר היא תופעה שחוזרת על עצמה. היא תופעה

שחוזרת על עצמה בגלל שרק לפני הרצח של החייל הייתה תופעה דומה לעניין. פשוט

ראש הרשימה קיבל עונש עבור זה שהייתה לו שתיקה מוחלטת, הבן אדם היה במקום

מספר שמונה ובעצם מה שקרה, שהוא קם ואמר שהעליה הזאת תופסת מקום במדינת

ישראל, שהעליה ממדינות חבר העמים היום חוץ מהחנויות בשר לבן לא הביאה שום

תועלת למדינת ישראל, ושיתפסו את המקום ושיקחו את המדינה והמון דברים שאני

חושבת שזה לכלוך שפשוט אי אפשר לשתוק על הדבר. בגלל שצבי ציגלר שתק ובגלל

ששתקו אנשים אחרים הוא קיבל את העונש, כראש העיר הוא נבחר אבל קיבל סך הכל

שני מנדטים.זאת תופעה של דברים. את אמרת פה שדברים הוצאו מההקשר. אני אומרת שהם יצאו

מבור של לכלוך שנקרא פה של רב. אני לא הייתי מכריזה רב לא רב. אני חושבת שאיש

ציבור בכלל אין לו מקום במסגרת שהוא נמצא ואני מאוד תומכת במה שאמרת אופיר

פינס. אני חושבת שפה ראש העיר, ואנחנו חייבים לדרוש מראש העיר של ירושלים שאם

זה יעבור בשתיקה אז שהוא יקום יחד איתו ויתפטר. לא יתכן דבר כזה. אנחנו לא ניתן

לו לשתוק ולא יתכן דבר כזה. עכשיו חבר-כנסת יורי שטרן אמר שבעצם כל הפניות

ליועץ המשפטי של הממשלה בדרך כלל עוברות בשתיקה, פה הן כן עוברות בשתיקה.

אני לא פעם אחת פניתי, אני מאמינה שגם פה זה יעבור בשתיקה. אני לא רוצה

להתווכח איתן בגלל שהדבר חמור ביותר אבל אני חושבת שזה יעבור בשתיקה, כאשר

נוח לו לשתוק הוא שותק. כאשר נוח לו לדבר הוא מדבר. אבל אנחנו יוצאי ברית

המועצות, גם חברי מועצת העיר, וגם חברי כנסת, יחד עם חברי כנסת אחרים לא ניתן

לו מנוחה. לא ניתן. לא יתכן, שאיש ציבור מרשה לעצמו את הדבר הגזעני ביותר. את

ההסתה לרצח. אני חושבת שזאת הסתה לרצח בגלל המקרה שקרה באשקלון היה לו

תקדים.

אתמול אנחנו היינו באשדוד ואני באחת מהשיחות עם מורה בתיכון שמעתי שהתופעה

שהייתה בטיול בתל-אביב חזרה ומצאה מקום בטיול באשדוד. היו שם מכות רצח ואני

לא יודעת מאיזה סיבה ילדים שתקו. אנחנו גם לא נעבור על זה בשתיקה, ואני חושבת

שצריכים לעשות כל דבר שאפשרי כדי את התופעה לעקור.

אני חושבת חברת הכנסת נעמי בלומנטל, שאנחנו כחברי כנסת צריכים בכלל לחוקק

חוק, איש ציבור שמרשה לעצמו כל הסתה והסתה גזענית אין לו מקום להתמודד בכלל

ואם ראש העיר לא יקום מחר, אז לדעתי הוא צריך יחד עם חיים מילר להתפטר

בצוותא.

נעמי חזו; דבריו של חיים מילר נוטפים רעל ושנאה והסתה

וגזענות. זו לא פעם ראשונה שחיים מילר מתבטא

בצורה הזאת ויש פה אנשים שמתקוממים היום על מה שהוא אמר נגד עולים, כאשר הם

שתקו לפני שנה כשהוא דיבר על שריפת הדגל של מדינת ישראל. האדם הזה הוא אדם

שלא מגיע להכליל אותו בתוך העם היהודי. הוא אנטי-תזה של יהדות, של ערכי יהדות,

של מורשת יהודית ושל הדת היהודית ושוב, הוא לא נולד אתמול ולא היום. אני רוצה

שיהיה ברור לחלוטין, שהתופעה של הרב חיים מילר זה תופעה של הגזענות במדינת

ישראל בשיא הזוועה שלה וצריך לחשוב על זה במובן הזה. ולכן, אתם מדברים פה על

שתיקה? מה פתאום ההתקוממות היום? הרי אנחנו מכירים את הרב חיים מילר. אנחנו

התעמתנו עם הרב חיים מילר. הרי אנחנו שמענו בעבר את הרב חיים מילר וכולם שתקו.

אני שמחה עכשיו להצטרפות למסע נגד הגזען הזה.

מי לא הוקיע את הרב חיים מילר? איפה הרבנים? הרבנים שלו איפה הם? אגב לאן נעלם

הרב חיים מילר בזמן מערכת הבחירות בירושלים? השתיקו אותו כדי שהוא לא יופיע.

הורידו אותו למקום החמישי ברשימה וברגע שהסתיימו הבחירות אנחנו מתחילים

לשמוע אותו עוד פעם. הרבנים לא היו ואהוד אולמרט לא היה. אהוד אולמרט קשר

קשר ישיר עם הרב מילר, וכדי לסדר את האוזן במועצת עיריית ירושלים הסיעה

הגדולה ביותר אחרי הבחירות היא הסיעה של הרב חיים מילר עם שבעה מנדטים והם

יהיו חלק מהקואליציה אלא אם אנחנו נתקומם.

עכשיו אני בשם סיעת מר"צ במועצת העיר ירושלים מודיעה שאנחנו לא נשתף ולא

שיתפנו בעבר פעולה איתו. אני מקווה שסיעות אחרות יעמדו במה שהם אומרים היום

ולא ישתפו איתו פעולה, אבל אני קוראת בצורה נחרצת וחד משמעית לראש העירייה

הנבחר אהוד אולמרט, כל שיתוף פעולה עם חיים מילר הוא שיתוף פעולה עם הסתהוגזענות. אין פירוש אחר לשיתוף של עשייה של חיים מילר בקואליציה אלא שיתוף עם

גזענים מסיתים ואנשים שפועלים נגד עקרונות היסוד של מדינת ישראל. עיקרון יסוד

חשוב זה זהות השיבה. ועל כן תפסיקו לדבר כי אני לא רק נגד השתיקה. אני במקרה

הזה נגד העשיה ואפשר לפעמים לגנות וזה יקרה כל הזמן ואז אחרי הגינוי לשתף

פעולה. אני קוראת ללריסה גרשטיין, אל תכנסי לקואליציה אם חיים מילר נמצא שם.

העשיה חשובה כמו הדיבור כאן וכל שיתוף פעולה עם חיים מילר זה שיתוף פעולה עם

גזענות, הסתה, שטנה ומעשים אנטי-יהודיים. בצורה הזאת ורק בצורה הזאת צריך

להתייחס לעניין ואני מצטערת שאני נסערת, אבל באיזה שהוא מקום כולם יודעים

היטב איך לגנות ולא מבינים שלצד גינויים ודיבורים יש צורך במעשים והמעשים זה

חרם מוחלט על האדם והרעיונות שהוא מייצג. שיהיה ברור. חרם מוחלט על האדם ועל

הרעיונות שהוא מייצג. תודה.

צבי ויינברג; כמי ששורשיו בחסידות, אני מתבייש היום בושה

מיוחדת על מה שקרה. אני קורא קודם כל לרבי

מגור, שישהה את חיים מילר מכל תפקיד ציבורי זה דבר אחד. אני קורא לרבנים

הראשיים בשם כל היהודים הדתיים שגרים במדינה הזאת לגנות ולהדיח את הבן-אדם.

בכתובים שלנו כתוב "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים". הבן-אדם הזה שפך

דמים לא רק של בן-אדם אחד, הוא פגע בציבור שלם וזה הרבה יותר חמור מפגיעה

ביחיד. אני רוצה גם להגיד לחיים מילר ולכל הציבור שתומך בו וששותקים היום,

שרבים מן העולים שהגיעו לכאן הם צאצאי של גדולי התורה, של הישיבות של פוניבז',

של וולוז'ין, של סלובודקה ושל מנהיגי החסידות באוקראינה ובבלה-רוס, ושבעצם מה

שחיים מילר עשה הוא ירק על קברם של צדיקים, ואני קורא לאלה אלפים שנוסעים

לקברים כמו לנוסעים לקבר הרב מברסלב לירוק בפניו של חיים מילר היום כי הוא ירק

בעצם בצאצאיהם של הרבנים של המנהיגים של החסידות הגדולה.

אני גם רוצה לבקש, שכל החברים הדתיים או חובשי כיפות וכל 28 חברי הכנסת, שהם

שומרי מצוות, שהם יצאו בפה אחד בגינוי של המעשה הנפשע והדברים המגונים שאמר

חיים מילר.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה. אני רק רוצה לומר לכם אנחנו קיבלנו

עכשיו על-ידי שליח את הפניה של מר חיים מילר

שאמר שהוא מצטער שהוא לא יוכל להופיע בוועדה וזאת החלטה שנפלה אצלו אחרי

התלבטויות מאוד קשות, והוא ביקש לשלוח כאן את החומר שהוא הכין ולחלק אותו

בפני חברי הוועדה. החומר בינתיים חולק ואני אקרא את עיקרי הדברים. אנחנו רוצים

לפחות לשמוע, לפחות שהוא יתנצל, בואו נדבר אחר כך על האנשים ששולחים אותו

ובחרו בו, אבל בכל אופן הוא אומר: "בעיתונות של השבוע האחרון פורסמו דברים

שכביכול התבטאתי נגד ציבור העולם החדשים מרוסיה. הנני להביא לידיעתך כי

הדברים הוצאו מהקשרם ואדרבא אני ולשכתי עונים בכל עת ובכל שעה לכל פונה

ובעדיפות לעולים חדשים על מנת להקל עליהם את קליטת בארצנו. אם שגגה יצאה מפי

אני מתנצל ומאחל לכל העולים וראו בטוב הארץ. מודעה ברוח הדברים פורסמה

בעיתון". נמצא פה הכתב שהקליט את דבריו של מר מילר והאם אתה מוכן להשמיע לנו

את הדברים כדי שנוכל לראות אם הדברים הוצאו מהקשרם או אומרו בכוונה תחילה.

אופיר פינס; אגב, הוא מבצע עכשיו חטא על פשע, הוא לא

מתנצל ולא מתחרט אלא אומר שזה בטעות ושגגה,

וזה עוד יותר חמור וזה עוד יותר נורא.

יורי שטרו; החומר הזה מהו החומר הזה? זה חומר של מכון

לחזרה בתשובה, לציון ורינה. כל הכבוד, אני

חושב שזאת פעולה חינוכית חשובה. אבל אם בזה חיים מילר חושב, שהוא בעצם חףמפשע בכך שהוא תומך באחד מהמכונים בחזרה בתשובה, אני רואה בזה עלבון

באינטליגנציה של חברי הוועדה הזאת.

לריסה גרשטיין; יש פה איזה שהוא גוון שאף אחד לא אמר אותו.

רק משפט אחד. חיים מילר חוץ מזה שהוא סגן

ראש העיר וחוץ מזה שהוא ממלא מקום, הוא גם מחזיק תיק חינוך חרדי ואולי אתם

פשוט לא יודעים את זה, אבל הוא משדר ונותן גיבוי בחינוך לדברים שהוא אמר. זאת

אומרת לפי דעתי אנחנו בכל זאת חייבים לדבר על נוכחותה של הסיעה שלו בקואליציה

או בכלל בשלטון של היום. על מחזיק תיק חינוך אף אחד לא דיבר, יכול להיות שלא

יודעים על כך. בחומר הזה הוא עשה את זה לפי המקצוע.

יורי שטרן; אני מבקש להעתיק את הקלטת הזאת עבור היועץ

המשפטי לממשלה. הערה קטנה, אנחנו מדברים

ובוועדה הזאת כבר ישבנו על השקט ברוסיה ועל כך שהיהודים נדחפים החוצה. לאן הם

יבואו אס לפה אומרים להם שהם לא רצויים?

היו"ר נעמי בלומנטל; אנחנו צריכים לסיים במהירות, בואו ניתן למועצת

העיר החדש לבחור צעיר נמרץ ועולה חדש.

סלבה פרימסלר; אני נבחרתי על-ידי בוחרים של תנועתנו "ירושלים

עכשיו" שהקמנו אותה כדי לשלב עולים חדשים

וותיקים בציבור הישראלי וכדי להילחם בכפיה הדתית. לא רק דתית למעשה, כל כפיה

שיש. כפיה קומוניסטית, כפיה דתית, כפיה שיש. אני מסכים כאן במאה אחוז עם

לריסה גרשטיין. אנחנו נבחרנו כדי לשרת את הציבור שלנו והגברת לריסה גרשטיין גם

נבחרה כדי לשרת את הציבור שלה, וגם שלה ושלי במקרה זה אותו ציבור. אחרי

המילים שאמר חיים מילר לאהוד אולמרט אין מקום בכלל לחשוב להכניס למועצת

העירייה לקואליציה לעשיה כי אחרי מה שקרה, לכנס אותם לקואליציה הזאת זה פשוט

יקרה ככה לכל העולים וגם כאן אני חושב שאין לגברת נעמי חזן להישאר בחוץ. אני

חושב שצריך לעשות קואליציה מקיר לקיר. רק אז אנו נוכל לשרת את הציבור. אני

אומר קיר לקיר בלי האגודה. וגם לקבוע אי אפשר להישאר ככה סתם בידיים ריקות

צריך לנצל את ירושלים בכלל. רבותיי, אנחנו נמצאים בבירה ובבירה הזאת נמצאים

6% מכל העליה. אם נשאל היום ברוסיה כל מי שרוצה לחיות במוסקווה אז 99.9%

יגידו במוסקווה, בפריז כולם רוצים בפריז, וכאן בישראל כולם רוצים באשדוד,

באופקים, בבאר-שבע ובירושלים 6%.

זה מאוד חשוב לחזק את הבירה ולהביא לכאן עולים חדשים. אחרי שסגן ראש העירייה

מתבטא בצורה כזו אף אחד מהעולים ובכלל בארץ לא ירצה בכלל להיכנס לכאן. ואיזו

בירה זו? אנחנו מדברים על בעיות אתניות, גיאו-פוליטיות, אבל כאן יש לנו אנשים

שצריכים להיות בבירה הזאת ופשוט לא רוצים, בורחים. אז עכשיו יש לנו בירה

באופקים, אשדוד, באר-שבע, בית שמש. כל הכבוד, אני יודע שבבית שמש כל הרבה

ירושלמים, ברחנו מירושלים מפני הדיור מפני שאין מספיק הוסטלים, מפני שכדי לקנות

כאן דירה צריך לשלם משכנתא 3,000 שקל בכלל. מי ירצה, מי יוכל לחיות כאן? אז

כולם הולכים לבית-שמש. אין בעיה אבל צריך לחזק את ירושלים. ותנועתנו "ירושלים

עכשיו" בדיוק בשביל זה נבחרה למועצת העיר ואנחנו צריכים לשרת את הציבור שלנו

והאגודה צריכה להישאר בחוץ. לדעתי מה שקרה לאהוד אולמרט אין מנוס מלעשות

משהו אחר. אין לו בירה.

אריק תלמו; חברי כנסת מכובדים, באתי לומר כמה מילים

בשמו של המשרד והשר. כמשרד ממונה על שילוב

העולים במדינת ישראל ובקרב העם היהודי, אנחנו רואים בדאגה התגברות בתקופה

האחרונה של התבטאויות פוגעות בעולים, התבטאויות גזעניות ומעבר לכך, שבאותדווקא ברמה המוניציפלית, ברמה של השלטון המקומי, ברמה העירונית, ברמה של

רשויות. יש לציין בהקשר זה, כי אני לא יכול להתעלם מזה כדובר במשרד הקליטה

והעליה, שאותם התבטאויות בהקשרים שונים נשמעו גם כנגד שילובם וקליטתם של

עולים מאתיופיה ברשויות מסויימות. אני אומר את זה כדי לציין, שלצערנו הרב,

לצערנו כמשרד ולדעתי לצערנו כחברה התופעה הזאת איננה חלק ונחלה של גורמים

מסויימים של ציבור מסויים בלבד אלא בשכבות די רחבות שלנו בישראל וגם ברמה

הפרלמנטרית וגם ברמה הממשלתית ממלכתית נדרשת לזה פעולת מנע, פעולת הסברה,

כדי לגרום לתופעה להיפסק.

בהקשר להתבטאות הספציפית של חיים מילר, ההתבטאות הזאת מבחינת המשרד

חמורה שבעתיים, מפני שכפי שידוע לוועדה בימים האלה מתגבשות תוכניות משותפות

לממשלה, עם משרד הקליטה ועם עיריית ירושלים במסגרת תוכניות להגברת העליה,

להביא לכאן יותר עולים, לחזק את הבירה של מדינת ישראל ביותר עולים, ביותר

יהודים, ולא נהיר לנו כמשרד איך עיריית ירושלים מתכוונת בלב שלם ובנפש חפצה

לבצע את אותם תוכניות ולבצע את אותם תקציבים שיגיעו בהתאם לאותם התוכניות

אם לא תעשה פעולה במסגרת העירייה.
לריסה גרשטיין
קודם כל אני הייתי רוצה בהחלט להגיד כמה

מילים, שאני נדהמתי מהדבר שחיים מילר אמר

אבל זה לא כל מה שעבר עלי בימים האלה. גם שתיקה של הרבנים הגדולים בהחלט, זה

מה שמדהים פה בעניין. אני חושבת, שהעיר ירושלים שהיא כל כך מסובכת ומורכבת,

ועם כל כך הרבה בעיות קהילתיות ובעיות קיום וקיומה בכלל, היום כל הזמן העיר

ירושלים במפה הפוליטית והכלי של הפעילות בירושלים והמפתח הוא של סובלנות

ובגלל זה אני הייתי רוצה כאישה פרגמטית לחזור לפיתתן וכתשובה לחיים מילר,

לאגודה, אנחנו כבר דיברנו, אני לא רוצה לחזור לגבי נוכחותה של הסיעה בקואליציה.

אני חושבת שהתשובה הרלבנטית זאת פשוטה ביותר. אנחנו חייבים להביא לירושלים

כ-100 אלף עולים במשך השנים הקרובות וכבר קיימת תוכנית תגבור עליה לירושלים.

רשות הקליטה שאני הייתי ממונה עליה חמש שנים עבדה שנה וחצי בתיאום עם כל מיני

מוסדות רלבנטיים על התוכנית הזאת. אני חושבת שהתוכנית מוכנה. קיימים תנאים

שאנחנו חייבים בתיאום עם כל מיני מוסדות וכל מיני משרדים ליצור בירושלים בשביל

לעשות את העיר שלנו מושכת, ואנחנו חייבים להביא הנה, וזאת תהיה תשובה מעשית

לכל ההתבטאויות האלה, כי בסופו של דבר הוא רק בן-אדם וסובלנות זה מה שאנחנו

חייבים לשדר היום, ואת כל המעשים הפרקטיים אנחנו כבר השגנו אותם גם בדיון הזה.

אם מר אהוד אולמרט יכול להרשות לעצמו ממלא מקום כזה וסגן ראש עיר כזה,

ובעיקר, ואני כל הזמן אומרת על כך, אני אומרת הבן-אדם הזה מחזיק תיק חינוך וזה

הכי חמור בכל הסיפור הזה. הכי חמור. היום בארבע יש הפגנה בכיכר ציון. קהילות

למען ירושלים ארגנו את ההפגנה הזאת.

סלבה פרימסלר; סליחה עוד משפט, קראתי בעיתון, שאגודה

ביקשה תיק חינוך כללי. זה היה בעיתון. אז אחרי שהוא

הצליח כנראה בתיק החינוך החרדי הוא החליט לעבור לשלב הבא.

היו"ר נעמי בלומנטל; מר דני וקנין בבקשה, ראש העיר של בית שמש

בבקשה וברכות.

דני יקניו; קודם כל מזל טוב לכל החברים החדשים שנכנסו.

אני מאחל ברכה גם למעל 200 חברים מחבר

העמים שהצטרפו כאנשי ציבור בכל מדינת ישראל, זוהי ברכה ותשובה נכונה ומצאה חן

בעיני התשובה שלך, במקום לקטר צריך להיכנס לכבוש ולעשות. אני, חבל מאוד שאין

פה עוד ראשי ערים, אני מצטער מאוד, אני קורא לחבריי, אני עזבתי הרבה מאודדברים, כשאני רואה בנושא הזה השתיקה היא חמורה מאוד וזה לא משנה מאיזו

מפלגה אתה. אני יכול לומר, שאני כראש עיר מטעם הליכוד בבית-שמש, יש לי מעל

5,000 עולים מחבר העמים חיים בהרמוניה זה בצד זה ומשתפים פעולה זה עם זה

ובונים יחד, לא הורסים. לא יכול להיות שיופיע איש ציבור, ולא משנה מיהו רב או לא

רב, יופיע איש ציבור ופשוט ירעיל בהערות. אני מתפלא עליו. על שלושה דברים יהרג
ובל יעבור
על עבודה זרה, על שפיכות דמים ועל גילוי עריות. חז'יל באו ואמרו, הוסיפו

דבר והיא, עדיף לו לאדם להכניס עצמו לכבשן של אש ולא ילבין פני חברו, קל וחומר

כשמדובר בציבור כל כד גדול. אין לי צל של ספק, שהוא אינו מייצג את העדה החרדית.

אין לי ספק, ואני מצפה מהרבנים ומהאדמו"רים שיקומו ויאמרו זאת. אי אפשר לשמוע

דברים שכאלה. כנראה שהתבלבל בין רוסיה וסוריה זה אותן אותיות. אני נלחמתי נגד

סוריה אבל לא נגד יהודים אחים שעולים מחבר העמים.

דבר אחד ברור, לא יכול להיות, שמצד אחד גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש

השני חרבו בגלל שנאת חינם. אנחנו רוצים לבנות בית מקדש שלישי. לבנות אותו

באהבת חינם, לא בשנאת חינם. הדברים שנאמרו על-ידי מילר הם דברים של פלגנות,

הם דברים שרק אויב קשה נקט בהם במשך כל ההיסטוריה. כדי לנצח עם יצרו פלגנות

בעם ואלה דברים שעלולים חס וחלילה, אם לא יקומו חבריי, ואני קורא כאן לכל ראשי

הערים ואני קורא לשכני וידידי אהוד אולמרט, הדברים לא יכולים להישאר בגדר של

מילה פה ומילה שם. צריכים להינקט דברים מעשיים. אינני שולף כאן פתרונות אבל

אלה דברים שלא יכולים לעבור לסדר היום. אני אומר לכם, חברים, אני בטוח לפחות

מתוך הקהילה שלי, גם לי יש קהילה חרדית, אני בטוח שהוא לא מייצג, אתם נותנים לו

כבוד גדול שהוא מייצג את כל הציבור החרדי הגדול. כבוד גדול תתנו לו אם תשימו

אותו עכשיו כמייצג את כל הקהל החרדי. אני בטוח שהדברים נאמרו אך ורק על-ידו

ובאחריותו, ומי שצריך להיענש ונגד מי שצריך לנקוט זה הוא. מאידך הוספתי ואמרתי

שהם חייבים לקום כדי באמת לומר שאכן ידם לא הייתה במעל הזה, כי מי שלא יקום

שתיקה כהודאה.
חיים צ'סלר
אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו.

בתחילת השבוע כשראיתי את המאמר הזה, אני

נזעקתי ואמרתי זאת גם לכל חבריי בהנהלת הסוכנות, הוצאנו מכתב מיד לאהוד

אולמרט וגם למועצת גדולי התורה. אגב לא שמענו לא תשובה מאהוד אולמרט אבל הוא

לא בארץ. מותר לו גם חופש. אבל לא שמענו שום תגובה ממועצת גדולי התורה. יכול

להיות שהוא לא ראה את המכתב. אני מדבר מבחינת הנזק המצטבר, ואני רוצה להזכיר

לך, יושבת-ראש הוועדה, שרק בשבוע שעבר, הייתה פה אחת הישיבות היותר קשות

שאני מעולם השתתפתי, עם המשפחה מאשקלון שבנם נהרג כתוצאה, ממה שהמשפחה

מרגישה, שלא נותנים לדבר בארץ הזאת רוסית וזה עלה בחיי בנם החייל. אינני יודע

אם זה נכון או לא נכון אבל זה מספיק.

יושבת ראש הוועדה, אני רוצה להזכיר ובעיקר להזהיר את עצמנו. אני לא רוצה לחזור

על דברים שנאמרו, והדברים גם פורסמו ברבים. אבל אני רוצה להגיד בעיקר למה זה

מוביל, מפני שישנם פה הרבה מאוד חברים חדשים מברית המועצות לשעבר שהיום

נמצאים כבר בתפקידים נבחרים וזה כל ההבדל הגדול, שעכשיו הם יכולים גם להביע

את דברם לא רק כמחאה אלא כפעולה. אמנם לא מספיק יש 200, חבל שאין 400. אבל,

מה שקורה היום בחברה בישראל זה דבר מאוד מסוכן. אמש הייתי חייב להיות בביקור

אצל החייל שנפצע קשה בלבנון ושתי רגליו נקטעו. בוגר "נעלה" שעלה, שאני הבאתי

אותו לארץ ממוסקבה בזמן שאני הייתי ראש המערכת אני ליוויתי אותו לשדה התעופה.

הוא הגיע לתוכנית ואני נפגשתי עם הוריו שהגיעו אתמול ממוסקבה וההורים הם אלה

שגילו לבן שלהם ששתי הרגלים שלו נקטעו. אני רוצה להגיד לכם שאני התחזקתי, (היה

איתי אתמול אלכס כץ יו"ר המדור למזרח אירופה מהמחלקה לעליה). האמא של החייל

היא פרופסור לרפואת דם באוניברסיטת מוסקבה, האבא הוא פרופסור סגן ראש המכוןלפסיכיאטריה של ילדים במכון מוסקבה, יש להם בן בארץ שבעצמו רופא פתולוג ונשוי

לאישה גם כן ממוסקבה, גם רופאה. הייתי שם חצי שבור, ואני התעודדתי מהאבא

ומהאמא שנתנו לנו את החוזק וביקשו מאיתנו ושמחו שבאנו בעשר בלילה כדי שנהפוך
אותם לאזרחים ישראלים. אמרו
מקומנו כאן עם הילדים ואנחנו רוצים לא להחזיר את

הילד הזה שהגיע לארץ לפני שבע שנים. מי שהיה צריך להיות שם זה הרב מילר, שלא

שווה את התואר רב ולבוא להתנצל בפני ההורים האלה "של נעליך מעל רגליך" על מה

שאתה אומר ועל הנזק הגדול שאתה גורם למדינת ישראל כי כל מה שהוא אומר לא

נגמר בעיתון "ירושלים". אני רוצה להגיד לך, הכתב, זה יתורגם באותו יום באותו שבוע

וזה יעבור ליהדות שברוסיה. איך אנחנו נראים? ככה אמרתי בשבוע שעבר עם המשפחה

שקרה אותו דבר. מה לעשות! נפלנו על הראש? אנחנו רוצים שהעליה תיפסק? מצד אחד

אנחנו רואים את גילויי הגבורה של המשפחה שבאה אתמול ממוסקבה ומתייצבת איתנו

ומחזקת אותנו ולעומת זה דברים של השמצה.

הבוקר הייתה לי ארוחת בוקר עם חברי מהנהלת הסוכנות והוא מספר לי על מה שקרה

אתמול בלילה בקניון מלחה. אני פונה אליכם חברי מועצת העיר, היה איזה שהוא

וויכוח בין שכגים בקניון מלחה וילדה נפלה ופתאום מישהי התחילה לצרוח על עולה

חדשה: כולכם מרוסיה מסריחים, מי צריך אתכם פה. אז בא חברי מהנהלת הסוכנות

ואמר איך את מדברת? איזו מן התנהגות זאת? אז הוא אומר: מה אתם מגינים על

הרוסים? אתם אוהבי ערבים כולכם שמאלנים. ישר סטיגמות. אני אומר לכם משהו

קורה במדינה הזאת, אנשים השתגעו. ככה מדברים? ערבים, רוסים שמאלנים. שמו את

הרוסים גם שמאלנים ועוד מעט אוהבי ערבים.

יושבת ראש הוועדה, קורה פה משהו בעם שמחובתנו לא לשתוק לפני שיהיה מאוחר

מדי. קודם כל על ראשי הערים ועל נשיא המדינה לפנות לחברה הישראלית לפני שיקרה

פה קרע.

ודבר אחרון אני רוצה לשאול את מילר, אין לי שום אחר בשבילו. אני לא מכנה אותו

אני רק שואל שאלה היפותטית. מה הדוגמא שלו, הוא רוצה להפוך לז'רנובסקי של

הפוליטיקה הישראלית? אני לא מבין מה הוא רוצה. אולי ז'רנובסקי יש לו חלק קרוב

אליו.

היו"ר נעמי בלומנטל; חבר הכנסת הרב אברהם רביץ, מר וקנין

אמר את דברו. נאמרים פה דברים מאוד קשים,

אני לא יודעת אם קיבלת דיווחים.
הרב אברהם רביץ
לא קיבלתי אבל אני פשוט רוצה לומר לחברי

הוועדה ולאורחים שיש כאן, כאשר אני שמעתי את

הציטוט של מר מילר אתמול אני הזדעזעתי. אני לא חיפשתי איזו במה לומר את

הדברים ובהזדמנויות כאלה כשיש איזה אדם לא שפוי שמסתובב לא נותנים לו

מיקרופון, ואני פשוט הזדעזעתי מהדברים. אני רק רוצה לומר לכם שזה לא משקף, לא

את הדעה, לא את הלך הרוח, לא את החשיבה של הציבור החרדי בכללו, זה משקף את

דעתו שלו עצמו אבל אני לא משמש פה למילר, ולכן מוטלת חובה, גברתי היושבת ראש,

לא להוציא את הדברים מתוך התחום של איש אחד שכשל בלשונו כבר כמה פעמים,

ולפי דעתי גרם לנו נזקים לא מעטים ביחס למה שנקרא: דתיים-חילוניים. לצערי הוא

נתן לי כמה הזדמנויות קודמות ויצאתי נגדו באופן פומבי לחלוטין בתקשורת, דבר

שאיננו מקובל במחוזותינו לעשות ובכל זאת עשיתי זאת. אני תושב שהדברים שנאמרו

הם בגדר של חילול השם. אני לא רוצה לדבר כאן במונחים הלכתיים אבל הם זעזעו

אותי ואני מבקש גם כן מנציגי העולים שיתנו פה לדבר הזה. הוא לא מייצג אותנו.חברים אני לא יושב כאן. אני בקושי שולט על מקומי בכנסת ובוודאי אינני שולט על מה

שקורה בעיריית ירושלים והוא קנה את מקומו בדרך זו או אחרת. הדמוקרטיה בחוגים

שלנו פועלת באופן שונה לחלוטין ואף אחד מאיתנו לא מוסמך להוציא וגם במפלגות

יותר דמוקרטיות אי אפשר להוציא. אני לא רוצה לעשות השוואות אבל גם את אורי

אור אי אפשר להוציא מהמפלגה. הוא כשל, אני מקווה שהוא יחזור בתשובה. אני רק

אומר לכם, פשוט כידיעה ולא כעושה חשבונות פוליטיים, זה לא הלך הרוחות בציבור

שלנו. הוא לא מייצג לא את האווירה, לא את התפיסה. אנחנו יודעים את הבעיות.

כולנו חיים את הבעיות ולמרות הבעיות אנחנו מברכים את העליה כל עולה ומוכנים

לשלם את המחיר. אנחנו משלמים כולנו, גם העליה עצמה, את המחיר של ההתבוללות

רבת השנים שאף אחד מאיתנו לא אשם אלא מה שקרה שם שגרם להתבוללות הזאת.

אבל אנחנו, אוהבים את העולים ורוצים שיהיו איתנו, אנחנו עם אחד. את יכולה לתת

לזה פרסום, אני לא אומר את זה בחדרי חדרים אלא בוועדה בכנסת.

היו"ר נעמי בלומנטל; אנחנו בהחלט נביא את הדברים לידי ביטוי אבל

אנחנו לא רוצים שאתה תהיה קול בודד בתוך

הקהילה.
הרב אברהם רביץ
אני חבר הכנסת הרב רביץ, אני קול בודד? מה

איתך? גם אני הייתי רוצה לא להיות בודד פה

בכנסת אבל כמה אנחנו פה!

היו"ר נעמי בלומנטל; תראה, אנחנו העלינו כאן דברים של גנרל קיצוני,

הוא על סף של אי שפיות שאומר ברוסיה דברים

מאוד מאוד קשים נגד היהודים, גנרל מקשוב, אבל מה קומם אותנו, במיוחד? שזה עולה

בפרלמנט הרוסי ואין מספיק קולות לגנות את זה. אמרו משוגע, לא בקהלנו, כל מיני

התנצלויות אבל מעלים את זה ואין רוב לגנות את הדברים שלו. הפניה שלנו, דומני של

כל חברי הכנסת, להעלות את זה אצלכם בפורומים שלכם, שאתה אומר שהם סוג אחר

של דמוקרטיה, בין הרבנים, בין ראשי התנועות שלכם, לבוא ולגנות בצורה חד משמעית
ולומר
האדם הזה בצורה זו או אחרת לא יבוא בקהלנו, כי משום שאם אין את הגינוי

הזה ולא כתוצאה מכך להעביר איזה שהוא גל של חינוך, שלא רק יהיה חינוך כפי

שמתקיים אצלכם אלא גם חינוך לסובלנות, לאהבת ישראל, איך יכולים לומר דברים

כאלה, אבל אם לא יבואו מילות הגינוי, מכם, מאצלכם, אז מה עשינו כאן? אז אמרנו

בסדר, אמרת את הדברים ועוברים לסדר היום.

הרב אברהם רביץ; תראו אני לא אדם שיושב בין המשפתיים. אני נציג

ציבור. אני נבחרתי בידי הציבור שלנו ואני לא

באתי ולחשתי לך גב' נעמי בלומנטל את הדברים האלה. אני אומר את זה כנציג ציבור

עם כל האחריות שבעניין הזה. עכשיו אם מילר יקבל מאבותיו על הראש באבי אביו אני

בטוח שהוא יקבל את זה. אני לא יודע מה עושים שם, אני לא יודע איך נוהגים, אני לא

נכנס לעניין הזה.

יעקב ליפשיץ; אתה ביקשת מאיתנו להאמין, שזה מעשה דבריו

של איש אחד. המבחן הוא אם הוא איש אחד ואני

כלפיך אין לי ספק, אני מכיר אותך ומוקיר. אם זה איש אחד אם הוא מייצג או לא

מייצג זה ייבחן בהתאם לתגובות של סיעת יהדות התורה, של סיעת אגודת ישראל

במועצת העיר, של המוסדות, של הרבנים.

הרב אברהם רביץ; חברים, אני חייב לומר לכם, אני לא יכול לדבר

בשם הסיעה שם, אינני יודע מה היא תעשה, אינני

יודע את מערכת היחסים. אינני יודע איך הם עובדים אחד עם השני. לא זה הנושא.הנושא הוא זה. אני מדבר איתכם כנציג הציבור החרדי במדינת ישראל. אין הרבה

נציגים אחרים. אנחנו ארבעה נציגים של יהדות התורה כאן בכנסת. אני אחד מהם. אני

הזקן שבהם. ואני אומר לכם, בתור נציג של היהדות החרדית אני מוקיע את הדברים,

אני מגנה את הדברים, אני מזדעזע מהדברים, הם אינם משקפים את הלך הרוח אצלנו,

הם לא מייצגים שום דבר אצלנו ואני אומר את הצד החיובי אנחנו רוצים בעליה, אנחנו

אוהבים את העליה ואנחנו גם יודעים במודע, שאנחנו כחברה משלמים איזה שהוא

מחיר וזהו מחיר הכרחי שהוא תוצאה של הגלות, של ההתבוללות וכל זה ולכן אנחנו

רוצים שהם יבואו לכאן, כדי שהמחיר לא יהיה יותר כבד בעוד דור אחד או שתיים, לא

ישאר שום דבר עוד שם. נעמי, לך יש היום יותר כוח על חיים מילר ממני כי את חברת

מועצת העיר ואני לא.
יעקב ליפשיץ
אף אחד לא הזכיר את זה, חברה תשמעו יש

בן-אדם שגם היום כותב על נייר של עיריית

ירושלים, גזען ממוסד, מקבל את כל ההגנה מכל המוסדות ואנחנו אומרים או-קיי

קיבלנו גנאי, לא קיבלנו גנאי. אני מציע שכל הוועדה הזאת, כל הנוכהים כאן יצטרפו

לבקשה ליועץ המשפטי בפתיחת התהליכים המשפטיים נגד הבן אדם הזה. זה בקשר לבן

אדם עצמו. בקשר לאווירה הכוללת וזה הוזכר כאן אנחנו מדברים, הבעיה שלנו היא לא

שתיקה, אנחנו צועקים. הבעיה שלנו היא השתקה בשלב השני. נגמר, הייתם בעיתונות,

סיימנו את הטיפול. אני מבקש פשוט להתמיד ולטפל בבעיות כמו בבעיה שהייתה

באשדוד ובאשקלון, שעכשיו השתקה והריגה הופך להיות רצח.

סופה לנדבר; אנחנו מכבדים שהגעת ואמרת את המילים, ואנחנו

מקווים שאתה אמרת אותם מהלב ומהנשמה

ומקבלים אותם. יחד עם זאת, כיושבת-ראש התאחדות ארצית יוצאי ברית המועצות

אני אומרת, אפילו אם על הרב מילר היום יורד יום כיפור במשך כל השנה, לא נסלח לו.

לא ייתכן שתופעה כזאת תמשיך להיות בחברה הישראלית. אנחנו העולים שהגיעו

ממדינות חבר העמים לא צריכים לבקש סליחה שבאנו ארצה. אנחנו הגענו לפה, עשינו

טובה למדינת ישראל כמו שעשינו טובה לעצמנו. אנחנו תרמנו למדינת ישראל ובפה

שלם אנחנו יכולים להגיד שינינו את המדינה יחד עם הצברים, יחד עם אלו שהיו לפנינו,

ואנחנו דורשים שכל תופעה כזו, אנחנו יחד נעקור מהחברה. לא ייתכן שתופעה כזאת

תמשיך להיות כאיש ציבור, כאיש בכלל, ולא ייתכן דבר כזה, וכאשר קרה מה שקרה עם

אורי אור, שאני בכלל חושבת שהדבר היה אחר לגמרי, בכנסת עמדו כולם על הראש

ואני זוכרת את הגברת השרה קמה פה במליאה וכאשר התנפלתי עליה אמרה: "אני
מרוקאית גאה" אז אני אומרת
אנחנו יוצאי ברית המועצות גאים, ואנחנו גאים שבאנו

ארצה ואנחנו גאים בתרומה שהבאנו למדינת ישראל ולא ייתכן הדבר הזה.
אלכס טנצר
יש לי עוד שני משפטים. אני תמיד למדתי שאנחנו

צריכים להיות אור לגויים. אוי ואבוי לאור הזה

במשך תקופה ארוכה, כמה יש יותר עולים יש יותר הסתה. חיים מילר אמר בקשר

לעולים עכשיו, מקודם הוא אמר על הדגל. הייתה הסתה נגד עולים כבר הרבה הרבה

שנים. הכנסת הזאת ב-1995 נתן פרס יו"ר הכנסת לדוד ביטון שאמר שהעליה מרוסיה

היא עליה זנותית. הוא ביקש סליחה אחרי שאני פניתי. הכנסת צריכה לגרום לכך

שבמדינת ישראל כל הגזענים יהיו מחוץ לחוק. בכל מערכת הבחירות כל הסיעות

מבטיחות שיהיה החוק הזה. כשמגיעים לכנסת כל הסיעות שוכחות להעביר את החוק

נגד גזענות. אם גזענים לא יהיה במסגרת כך יימשך. אותו דבר גם חיים מילר. אם

אנחנו כרגע לא נטפל בחיים מילר בצורה דרמטית, בצורה דרסטית, מחר יהיו עוד

שניים, עוד עשרה עוד מאה. מקומו של חיים מילר ואחרים מחוץ לחוק, ואתם חברי

הכנסת חייבים, אתמול הייתם חייבים להעביר את החוק הזה וחבל שאנשים, כשאני

פותח את העיתון ובצד אחד אני קורא את חיים מילר ובצד שני אני רואה את החיילים

שמשרתים בצה"ל בודדים ומשלמים את המחיר והולכים וזה שנאת חינם, ואני יודעשאנחנו, חבר הכנסת רביץ אנחנו אחים אנחנו יהודים, אבל במסגרת חיים מילר אין לו

מקום בחברה הישראלית, אין לו מקום בקרב העם היהודי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני חייבת שניה לצאת ואני מבקשת מחבר הכנסת

יורי שטרן להחליף אותי.

אברהם יוסף לייזרזון; אני חבר כנסת חדש חודש ימים, אבל מי שמכיר

אותי כאן אני נתתי קרוב לעשרים משנות חיי

הטובות יום ולילה, אני לא מתרברב אבל אני חייב להציג את העניין הזה. נתתי יום

ולילה למען קליטת עולי ברית המועצות. אני שימשתי כמנהל מחלקת הקליטה של

אגודת ישראל ואני במשך שנים רבות הפקרתי את הבית והבריאות לא רק בשליחות

עצמי אלא בשליחות רבותינו גדולי ישראל מכווני דרכינו אשר הטילו עלינו צו קודש עוד

לפני שלושים שנה כשהחלה העליה הראשונה, כשנפתחו שערי מסך הברזל והתחילו

להגיע לכאן רבבות עולים מגרוזיה, מבוכרה, מקווקז, מקרפטו-רוס, מרוסיה הלבנה.

השקענו מיליונים. אני בעצמי, חברי הכנסת - אני רוצה שנציגי העולים ישמעו את זה

טוב. יצאתי למעלה מ-34 גיחות לרחבי ארצות הברית ואירופה לגייס משאבים למען

קליטת עולי רוסיה. הצלנו אלפי ילדים, פתחנו מוסדות, פתחנו את כל השירותים, גם

קליטה רוחנית, בד בבד עם קליטה חברתית. לא ייתכן שבשל ביטויים אומללים של

יהודי אחד, של הרב מילר, יבואו וימחקו בבת אחת פעילות של עשרות שנים מסורה,

מסירות נפש של אלפי יהודים חרדים שפועלים בקרב עולי רוסיה. גם כיום פועלים.

במשד 25 שנה שאני שותף לפעילות הזאת. אני חושב שזה מיותר להסתייג, אנחנו

מסתייגים ומוקיעים את כל הביטויים האומללים, אבל זה לא ייתכן למחוק ולהתעלם

מהפעילות המסורה. אני לא יודע אם ישנו עוד סקטור במדינה, שעשה כל כך הרבה

מתוך אידיאל עמוק לקירוב ולקליטת עולי רוסיה כמו הסקטור החרדי ואני אומר את

זה מניסיון אישי. אני שמעתי שהרב מילר שלח מכתב התנצלות. אני לא יודע מה כתוב,

אבל אני בטוח שהוא למד את הלקח, מהסערה הזאת.

נעמי חזו; הרי האמירה הזאת התפרסמה ביום שישי

האחרון. אנחנו נמצאים היום ביום רביעי. אני

רוצה לדעת מה אגודת ישראל עשתה, לא רק להוקיע את הדברים שנאמרו ע"י חיים

מילר אבל לנקוט בצעדים כדי שהוא לא ייצג אתכם עם מה שאתה אמרת. אתה מקבל

ועומד מאחורי הדברים שאמרת. האם נקטתם במעשים בעניין הזה? אני אגב מקבלת כל

מילה שאתה אומר אבל יש אדם בקרבכם שלא פעם ראשונה ולא פעם שניה ולא פעם

שלישית אמר דברים איומים. אני רוצה לדעת מה עשיתם?

יורי שטרן; אני רוצה להוסיף. א' - כל הכבוד לך ולחבר

הכנסת רביץ, אתם במידה רבה הצלתם את נציגי

הציבור החרדי בכנסת בכך שהצטרפתם לישיבה כי אי נוכחותם הייתה זועקת פשוט

לשמיים. ב' - כמו שאמרתי גם לרב רביץ אני אומר גם לך, אתה רוצה שאנחנו נאמין

שהציבור החרדי לא עומד מאחוריכם מעבר למעשים פרטיים אישיים שלך ושל כמה

חוגים ובוודאי מעבר לעמדתו של חבר הכנסת רביץ שכולנו מכבדים אותו. אם אתם

רוצים שהציבור הרחב יאמין בכך שהאיש הזה הוא מבחינת "פרייה" בציבור החרדי

אחרי מה שהוא אמר, אתם צריכים לנקוט בצעדים במוסדות הרלבנטיים ולכן אני

מצטרף לשאלה של חברת הכנסת נעמי חזן, כי בלי זה אין שום סיכוי שמעשיו ודבריו

של חיים מילר לא יתפרשו כעוד תוספת לאותו הקרע שכל כך כואב לנו פה.
אברהם יוסף לייזרזון
אני משוכנע, אין לי ספק, אנחנו נביא את רוח

הדברים פחות או יותר מה ששמענו כאן

לאינסטנצים שצריכים לשמוע על כל הנושא, אבל אין לי ספק, ואני שמעתי הבוקר גם

ממנו, שהוא בעצמו ימצא את הדרך, לא רק להתנצל במכתב, אלא איך לתקן אתהדברים. אינני נכנס עכשיו לפרטים מה הוא צריך לעשות. הוא ימצא את הדרך איך

לתקן את העוול הזה שהוא עשה כלפי מאות אלפי עולים. אני בטוח שזה היה כמו שהוא

אמר הבוקר שגגה, פליטת פה ואני מבקש עוד פעם, אני בטוח שצריכים לפתוח דף חדש.

הוא התנצל ובוודאי עוד יתנצל, אין לי ספק בכך והוא ימצא את הדרך, אבל אי אפשר

להפוך את הנושא, את ההתבטאות האומללה הזאת לאיזה חיץ מעבר למתרס. אנחנו

במתרס אחד. אנחנו מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, אנחנו מצווים בתורתנו

הקדושה לקרב אחים, עולים וותיקים ויש אצלנו מאות ואלפי עסקנים, אידיאליסטים

שלא על מנת לקבל אגורה אחת פועלים, ואתם מכירים חלק מהם, יומם ולילה. אז אנא

מכם, אנחנו בסירה אחת, אנחנו רוצים לקלוט עליה וקולטים עליה ומשקיעים המון כוח

ואנרגיה וכספים ותקציבים יום ולילה, ישנן מחלקות קליטה בציבור החרדי שפועלות

יום ולילה בכל רחבי המדינה קרוב לשלושים שנה, אז אנא מכם קצת פרופורציה לכל

הנושא הזה.
אלכס כץ
אני חוזר פשוט לנושא האופרטיבי. אנחנו דיברנו

פה בשתי ישיבות קודמות על לנצל את המומנטום

כעת, לאור המשבר בחבר העמים וברוסיה לנושא של העליה. אני רוצה להגיד לכם,

אנחנו יכולים להתמודד עם השכול שזה קשה, אנחנו יכולים להתמודד עם המצב בארץ

שזה קשה, אנחנו יכולים להתמודד עם הנושא של חלק מהאנטגוניזם וזה קשה. רבותיי,

אני לא יודע איך אנחנו הולכים להתמודד עם העניין הזה. כאחד ששירת בתחומים

דיפלומטיים - אגב, אני יליד הארץ - על כל ציוץ אנטישמי אנחנו מגישים מחאה

לפרוטוקול הרוסי, לשרים, לגוברנטורים מחברובסק ועד סאן פטרבורג, והרוסים
אומרים לנו
זה לא יהיה אצלנו. תסבירו לי איך אני מחר לגוברנטור בחברובסק, מגיש

מחאה נגד ראש העיר של ולדיווסטוק בנושא של האנטישמיות. יש בעיה, רבותיי.

היו"ר נעמי בלומנטל; אני רוצה בשתי מילים לסכם את הישיבה הזאת

ולומר לכם קודם כל אתם חברי הכנסת, חבר

הכנסת הרב אברהם רביץ וחבר הכנסת לייזרסון, אני רוצה לומר לך אישית חבר

הכנסת הרב אברהם רביץ, אנחנו מאוד מאוד מעריכים, אתה מנהיג בקהילה, אנחנו

מעריכים את הגישה שלך מאז ומתמיד וגם את דברי הגינוי שבאו כאן לידי ביטוי

בוועדה הזאת ואני מקווה שתביא לידי ביטוי את דבריך גם כאן וגם מעל במות האחרות

ובוודאי בקרב האנשים שלכם ששם. גם אתה אדוני חבר הכנסת לייזרזון, שאתה חבר

כנסת חדש, אני מעריכה את זה שהגעת לכאן לוועדת עליה והקליטה, יש לכם כאן

נציגות הוא דווקא חבר כנסת פעיל, הוא לא הגיע היום במקרה אני משערת שהוא לא

נמצא היום בבניך אבל אני באמת מעריכה שהגעת לכאן ואני הייתי מבקשת אולי, אם

זה היה אפשרי, שנציגות של וועדת העליה והקליטה תיפגש עם הרבנים שהם

האוטוריטה, אנחנו לא מספיק מתמצאים מי האנשים שקובעים, שאומרים, שאלה

שיוציאו את המסר, את הערכים המרכזיים שלכם אל מול מה שנאמר כאן. נאמרו כאן

דברים מאוד קשים ולא היינו רוצים שיווצר מצב שכאילו ההנהגה שהיא ההנהגה של

הקהילה החרדית בארץ עומדת ושותקת אל מול הדברים האלה. אני מבינה שהם נאמרו

ע"י חיים מילר, אתם לא שותפים לעמדה הזאת. אתם חושבים שאלה דברים שאינם

במקומם אבל אתם חייבים לעשות מעשה, ולפיכך אני פונה לחבר הכנסת הרב אברהם

רביץ לנסות ולתאם מפגש עם האנשים בעלי הסמכות חוץ מכם.
לריסה גרשטיין
היום יש אפשרות אופרטיבית לצאת ולהגיד לקהל

גדול ולציבור רב בירושלים את העמדה שלכם.

היום יש הפגנה בכיכר ציון בשעה ארבע נגד ההתבטאויות של הרב מילר.

אברהם יוסף לייזרזון; סליחה, אני חושב שמחובתכם אתם אחרי

ששמעתם את הרב אברהם רביץ ואותי, לדאוג לכך

שההפגנה היום לא תיהפך להפגנה נגד האוכלוסייה החרדית. אין לו אף שותף אחדלהתבטאויות הללו. אל תושיבו על כס הנאשמים את האוכלוסייה שאוהבת את העולים

ופועלים למען העולים יומם ולילה.
יורי שטרן
אני מציע נעמי שזאת תהיה פניה של הוועדה,

שאנחנו נפנה לחיים מילר שיתפטר ממועצת העיר

כמו שהתפטרו שרים. אני מציע, שהוועדה תפנה לראש העיר שבשום פנים ואופן לא

לכלול את חיים מילר - לא את אגודת ישראל בקואליציה שלו ובוודאי לא למנות אותו

לשום תפקיד בהיררכיה העירונית.

היו"ר נעמי בלומנטל; התחלתי את דבריי ברצון שתיקבע גם פגישה כדי

שנוכל להבהיר את חומרת הדברים. נראה לי שזה

רק יגביר את הניסיון שלא יווצר קרע על רקע שאתם בעצמכם אומרים שמדובר באדם

בודד וזה לא מביע את עמדת כל הקהילה שלכם. אז כדאי שתהיה יותר ויותר הידברות

ואנחנו מעריכים את זה שהגעתם לכאן, אני מוכרחה לומר את זה. אני למעשה רציתי

לתת למר חיים מילר את ההזדמנות והבמה להסביר את עצמו, אולי לחזור בו מדבריו.

הוא לא הגיע לצערי, אתם קיבלתם את המכתב שלו בעניין ואין לי אלא להתייחס

לדברים כפי שהושמעו באמצעי התקשורת. אנחנו לא ניתן להוריד את הנושא מסדר

היום ואנחנו נפנה לראש העיר ירושלים שהוא יצטרך לקבל החלטות קשות, לעשות

מעשה, ואנחנו מגנים את הדברים ופונים לראש העיר להשעותו מכל תפקיד ציבורי עד

לבירור העניין.
הרב אברהם רביץ
אני לא ידעתי שאתם יוזמים הפגנה. יש הרבה

מאוד קשיים ותסכול מכל מיני סיבות ורובם

צודקות אצל העולים, בכלל במצבם בחברה. הדבר הכי קל במדינת ישראל, לא רק אצל

עולים, לצערי אצל ישראלים, אצל סטודנטים כל דבר, הדבר הכי קל זה להפנות אצבע

מאשימה לציבור החרדי. זה קל מאוד, זה מקבל סימפטיה אצל האזרח הישראלי

הממוצע שלא אוהב אותנו בין כה. אני אומר לכם חברים, אני לא יודע איך לעשות את

זה אני לא מבין רוסית. אני אומר לכם חברים זה לא יהיה טוב. יש לכם תפקיד בלתי

רגיל, זה עלול להתפרץ לכיוונים כאלה שאתם לא רוצים אותם.

יורי שטרו; הדרישות שלנו בהפגנה היא דרישה לתגובה של

המערכת. המערכת כוללת את אגודת ישראל את

מפלגתו. המערכת כוללת בראש ובראשונה את ראש העיר עיריית ירושלים.

הרב אברהם רביץ; אבל אתה יודע איך שהדברים אחר כך מתקבלים

וכל הזעם שיש וכל התסכול, הכל ילך נגד יהודים

עם זקנים. אל תעשו טעות. בנפשנו של כולנו.

סלבה פרימסלר; אני רציתי לומר, שכל מה שאנחנו אומרים היום

זה נגד התבטאויות שנכנסות לאוכלוסייה של מגזר

של דברים רעים ואין שום כוונה להתבטא נגד העדה החרדית. אני חושב שאנחנו

צריכים בירושלים לבנות חברה שיכולה להסתדר אחד עם השני בצורה טובה מאוד ואני

בטוח שאפשר לעשות פשרה ולמצוא אינטרסים משותפים. אני בכלל רוצה לקרוא

לסובלנות, זה מאוד חשוב, ומה שאנחנו רוצים לומר היום בהפגנה הזאת שאירגנו

החברים, שאנחנו רוצים להוקיע איש אחד בלבד אבל כל עוד שהבן-אדם הזה מתפקד

כסגן ראש עיריית ירושלים זה לא טוב. זה מרכז הדרישות.

חיים צ'סלר; אני הייתי ראש המערכת של הסוכנות ארבע שנים

בברית המועצות לשעבר. אני אישית העליתי

עשרות אם לא אלפי חרדים למדינת ישראל. המאבק הוא חס וחלילה לא נגד חרדים.כולנו אוהבים את העולים. כל מי שאוהב את העולים שיבוא להפגנה נגד דבריו של הרב

חיים מילר. זה הכל.
לייזרסון
הביאו לי הרגע, אני קראתי את זה הבוקר,

ביטאונה של אגודת ישראל הרשמית מאמר מערכת

שמתייחס לעליה תחת הכותרת "עליה מבורכת מעברו של מסך הברזל". אני מוכן לחלק

את זה ותראו איך המודיע כותב.

היו"ר נעמי בלומנטל; תודה רבה לרבנים שהגיעו לכאן ובואו ננסה שלא

ייגרם קרע. תודה רבה.

הישיבה ננעלה.

קוד המקור של הנתונים