ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/11/1998

התקבצות מחודשת של אלפים מבני העדה האתיופית באדיס-אבבה וההשלכות על מצבם

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 191

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יום שלישי. כ n"בחשון התשנ"ט (17 בנובמבר 1998). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: נעמי בלומנטל - היו"ר

אדי0ו מא0לה

אופיר פינס-פז
מתמנים
רפי כהן - מנהל מינהל האוכל01ין, משרד הפנים

יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משת- הפנים

עו"ד דסי צנגן - משת- הפנים

שלמה אביטל - מנהל מחלקת אפריקה, משת- החוץ

נטשה מיכאלוב - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר ,

עוזי גדור - משרד ראש הממשלה

שלמה מולה - ממונה על קליטת עולי אתיופיה, המשרד לקליטת עליה

רומן גרביץ - עוזר לשר לקליטת עליה

יהודה גליק - חבר המשרד לקליטת עליה

יוחנן בן-יעקב - ראש הרשות לקליטת עליה, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד מנחם ינובסקי - יועץ משפטי, הרבנות הראשית

רפאל אוסטרוף - מנהל מינהל הגיור

מייק רוזנברג - מנכ"ל מחלקת העליה, הסוכנות היהודית

משה טל - מנהל אגף העליה וארצות המצוקה, הסוכנות היהודית

מיכה פלדמן - הסןכנות היהודית

עמי ברגמן - מנהל פרוייקטים בנלאומיים, גיוינט

הקס רפאל הדנה - נציג קייסים

הקס אמהרן פיקדו - נציג קייסים

יצחק הדנה

ברברה ריביקוב-גורד1ן- יו"ר ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה ( Nacoej(בארה"ב

משה באטה - רכז ארצי, איחוד הארגונים של עולי אתיופיה

זיוה דסה - חברת הנהלת איחוד הארגונים של עולי אתיופיה

צאגה מלקו - מזכירת איחוד הארגונים של עולי אתיופיה

יפת אלמו - יו"ר ארגון "מכנף דרום לציון"

יוסף אברמוביץ - ארגון "מכנף דרום לציון"

אבשלום אליצור - ארגון "מכנף דרום לציון"

אברהם נגוסה - ארגון "מכנף דתם לציון"

פרופ' מיכאל קורינאלרי- ארגןן "מכנף דרום לציון"

מרי-אן שטיין - יו"ר קרן מוריה, ארגון שתי"ל

בחס ביל - סגן יו"ר קרן מוריה, ארגון שתי"ל

סוזן פייט-שטרן -ארגון שתי"ל

דורית שמואל -ארגון שתי"ל

הרב מנחם ולדמן - נציג עולים

הרב מיכה פלד - מנהיג רוחני, נציג עולים

רבנית ברכה פלד -נציגת עולים

ארווין קוטלר - פעיל זכויות אדם, נציג עולים

רבקה וייסברג

רחמים אלעזר - כתב קול ישראל באמהרית
מנהלת הוועדה
1ילמה מא1ר

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
התקבצות מחודשת של אלפים מבני העדה.האתיופית באדיס-אבבה וההשלכות על מצבם.התקבצות מחודשת של אלפים מבני העדה האתיופית באדיס-אבבה וההשלכות על מצבם
הידר נעמי בלומנטל
בוקר טוב. שלא כצפוי אנחנו מוצאים את עצמנו בישיבה שאני האמנתי שכבר לא תתקיים, אבל היא כן

מתקיימת. אני מאוד מצטערת שאני מוכרחה לומר את זה. מדינת ישראל מוצאת את עצמה במתקפה

חסרת תקדים וחסרת כל הצדקה, על כך שאנחנו לא מעלים לארץ יהודים שהם זכאי חוק השבות, שנמצאים

בתנאים קשים ביותר באדיס-אבבה ובמקומות אחרים ברחבי אתיופיה, על כך שאנחנו נוהגים בהם בצורה

לא נאותה, בצורה אכזרית, שאנחנו מתנכלים להם. במקום שמדינת ישראל תמשיך באתגר שלה, של

העלאת יהודים לארץ ישראל, המסר שמופץ ברחבי ארצות-הברית הוא שמדינת ישראל נוהגת איפה ואיפה,

שלגבי היהודים מרוסיה שערי ישראל פתוחים ואילו לגבי יהודי אתיופיה, השערים סגורים. אלה פחות או יותר

הדברים שמובאים.

אני רוצה למחות על כך בכל פה. ועדת העליה והקליטה. ביחד עם ממשלת ישראל, קיבלה החלטה

חד-משמעית להעלות לכאן, בין השאר מסיב1ת הומניות, אני מדגישה את זה, לח0ל את המחנה

שהיה באדיס אבבה במשך למעלה מ-5 שנים, דומני. אנחנו נענינו לשוועת האנשים שישבו

שם, כולל נציגים שלהם שנמצאים כאן, כולל בני משפחה שנמצאים כאן. אני מוכרחה לומר שאנחנו לא

דקדקנו, אנחנו גם אמרנו את זה כאן בווועדת העליה והקליטה, ואני דיברתי גם עם ראש הממשלה על כר,

שאפילו שאולי לא כולם זכא" חוק השגות, אפילו אם יש בע"תי1ת, אנחנו מוכנים שלא לדקדק מכיוון שהם

כבר נמצאים במחנה באדיס-אבבה בתנאים לא תנאים ויש סכנה של הידבקות במחלות של העיר הגדולה.

חברי כנסת ביקה במקום והם הזדעזעו מהמצב שקיים שם. לפיכך הוחלט להעלות את כולם לארץ.

עשינו מאמץ עילאי. אני מוכרחה לומר שהממשלה הקודמת לא ביצעה מבצע כזה. חד משמעית: לא

ביצעה. אנחנו דיברנו על כך כאן מעל במת הכנסת וקראנו להעלות לארץ את היהודים שנמצאים במחנה

באדיס-אבבה. אנחנו קיבלנו לפעמים 50 עולים בחודש, לפעמים לא הגיע אף אהד, הם עלו טיפין טיפין, פה

כמה בודדים, שם כמה בודדים. אני לא אומרת שזאת היתה המדיניות של הממשלה הקודמת אבל זאת

היתה המציאות אז. דווקא כשהממשלה הנ1כחית התכנסה, גם בלחץ של ועדת העליה והקליטה, גם בלחץ

שלי אישית, 1גם כמובן יחד עם השר לקליטת עליה ועם השר נתן שרנסקי, כולם ביחד אמה: בואו נלך לכי11ן

של חיסול המחנה באדיס-אבבה.

היו החלטות משותפות שהתקבלו גם כאן וגם בוועדת שרים לענייני קליטה, שהארגונים היהודים

שפועלים במקום לא יפסיקו את הפעילות שלהם באתיופיה ומעכשי1 והלאה נציג של משרד הפנים יהיה

באתיופיה, אם אפשר באופן קבוע, מעבר לשגרירות שנמצאת שם. זאת אומרת, אנחנו באנו לקראת יהודי

אתיופיה. במדינות אחרות זה לא המצב. במדינות אחרות כאשר יהודי רוצה לעל1ת למדינת ישראל, הוא ניגש

לשגרירות - ברוסיה זה לשכת הקשר - ושם מוודאים את היהדות שלו, מוודאים את זכותו לעלות לארץ, ואם

הוא זכאי לעלות על-פי חוק השבות הוא עולה למדינת ישראל.

אפילו עשינו מאמץ לפנים משורת הדין, ונענינו חלקית, עדיין לא לגמרי. אמרנו שבאתיופיה יהיה נציג

ממשרד הפנים שיישב בג1נדר, נדמה לי שהוחלט על 3 חודשים ולאחר מכן הוארכה שהותו שם ל-6

חודשים. אנחנו התכוונו ללחוץ כאן בוועדה שיימשיך להיות בא1פן קבוע נציג משרד הפנים שייוודא מי הם

זכא" חוק השבות, אלה שזכאים לעלות למדינת ישראל.

היתה הסכמה בוועדה, והיתה גם הסכמה עם ועדת שרים לענייני קליטה, שהארגונים היהודים מקבלים

את המציאות הזאת, שמדינת ישראל מעוניינת להביא לארץ את כל היהודים באשר הם, כולל בוודאי

מאתיופיה. הוחלט, כדי שלא יווצר שוב כ/צב שהם יהיו חשופים למחלות ויהיו חשופים להתנכלוי1ת למיניהן,

לא יוקם שוב מהנה או compound באדיס אבבה היה ברור לנו, ואני חושבת שלכל הגורמים, שברגע

שאנשים ינהרו לאדיס-אבבה, מהר מאוד, ממש במהירות הבזק יתה!!ה ע!ד פעם מחנה. אנחנו נהיה שוב

חש!פים, וגם הם יהיו שוב חשופים למחלות, להתנכלויות, לאווירה לא אנושית, למצב בלתי אנושי. כדי למנוע

את זה נאמר כאן, והיתה החלטת ממשלה, שמעכשיו האנשים ישארו במקומותיהם, בבתיהם הם, כפי

שקורה ברחבי תבל, ואז יפעלו כמו שפועלים בכל המדינות להעלות אותם למדינת ישראל. כל אדם שירצה

לעלות לישראל "גש לשגרירות. יתרה מזו, יהיה גם נציג של משרד הפנים בגונדר כדי לבדוק את זכאותם

בצורה אינדיבידואלית.לאחרונה שמענו שהשגרירויות שלנו בארצות-הברית מפוצצות בהודעות בפאקסימיליה ובטלפונים: צריך

להציל את יהודי אתיופיה, ילחם מתים בהמוניהם, יש פוגרומים בכפרים. אני רוצה להתייחס לנושא הזה.

אני לא אתן את ידי להונאה הגד1לה, ואני קוראת לזה בפירוש "הונאה גדולה", כלפי ועדת העליה

והקליטה, כלפי חברי הכנסת שהגיעו להחלטה הזאת, כלפי ממשלת ישראל. זאת היא הונאה שאין לה לא

ידיים ולא רגליים.

במגעים שלנו עם ממשלת אתיופיה אנחנו כמובן נעשה את הכל כדי שיהודים יהיו מוגנים בארצותיהם.

יש ממשלה באתיופיה והממשלה הזאת צריכה לדאוג לביטחונם של היהודים, כמו שהיא דואגת לביטחונם

של אזרחי אתיופיה בכלל. היהודים הם גם אזרחי אתיופיה. אם אומנם מתקיימים פוגרומים, אנחנו בוודאי

נפעל בכל הדרכים הדיפלומטיות שע1מדות לרשותנו ואם נצטרך, ניפעל אף מעבר לזה כדי שיהודים באשר

הם לא ייפגעו.

אנחנו מתרשמים שאולי באיזשהו מקום נשרף איזה כפר. זה מצב ספורדי מאוד. זה לא מצב שמתקיים

בכל אתיופיה. לפיכך אנחנו לא יכולים לבוא ולומר כאן שניתן את ידינו להעלאה המונית של יהודי אתיופיה

לאור מצבם. הם לא נמצאים במצוקה קיומית, מה גם שעדיין לא מיצינו את המגעים עם ממשלת אתיופיה

לגבי בטח1נם האישי של היהודים שם.

יתכן שהמידע שמגיע הוא מוטעה, יתכן שה1א איננו נכון. אבל המידע שאנחנו מקבלים מהשגרירות שלנו

באתיופיה ומהצד השני הלחץ שבו נמצאים ארגונים ויהודים ברחבי ארצות-הברית בעיקר, נותן לנו תחושה

קשה מאוד, תחושה שמאיתנו עושים צחוק. חד משמעית, לזה אנחנו לא ניתן את ידיים. בודאי שלא אני, ואני

מאמינה שגם חברי הכנסת האחרים, אני דיברתי עם חלקם, אנחנו לא ניתן את ידינו למצב הזה.

מדינת ישראל היא מדינה קולטת עליה, היא לא מבחינה בין מישהו שצבעו כזה למישהו שצבעו אחר.

אנחנו קלטנו יהודים מכל רחבי תבל. המגמה שלנו היא להמשיך לקלוט יהודים באשר הם, בודאי יהודים

שנמצאים בסכנה. אבל לעשות מאיתנו צחוק? לעשות מאיתנו מדינה שמפרידה או מבחינה בין מי שהוא בעל

צבע כזה או אחר? זה עוול, ואנחנו לא ניתן לכך את ידינו. אנחנו גם נצא במסע הסברה מקיף ברחבי

ארצות-הברית ונאמר את האמת.

צריך גם להתחשב בקהילה של יהודי אתיופיה שנמצאים כאן במדינת ישראל. אם יורשה לי לומר, גם

להם יש מה לומר. אני התרשמתי שרוב בני העדה האתיופית שנמצאים כאן בארץ - זה לא אני ולא מישהו

אחר אלאזו נציגות אותנטית של בני הקהילה - שרובם לא מסכימים למה שנעשה. חלק גדול מהם בזמנו

אמרו לנו שיש בין העולים גם לא יהודים. מבני הפלאשמורה יש כאלה שאינם יהודים. ההוכחה לכך:

בכפריהם אין בית כנסת ולא היה בהם מעולם בית כנסת, אין שם בית קברות יהודי, אין בית נידה ואין להם

קשרי נישואין עם היהודים. בני הקהילה באו ואמרו לנו את זה. לא אנחנו. גם אני הייתי בלחץ כאשר אמרו לי:

בשביל מה את מדברת בשביל בני הפלאשמורה? הלא רובם אינם יהודים.

אנחנו קיבלנו את הפסיקה של הרבנים הראשיים, לפחות אחד מהם, בעניין הזה. ולא רק זה, אלא מתוך

מגמה של קליטת עליה, מתוך מגמה אישית פר אקסלנס, אנחנו יצאנו מגדרם כדי לעשות את הטוב ביותר.

אבל היום אני לא מוכנה, ואני מאמינה שגם חברי הכנסת לא מוכנים, ובוודאי לא שרי הממשלה ולא ראש

הממשלה, אף אחד מאיתנו לא מוכן שיירקו לו בפרצוף. זה מה שאני מרגישה.
מיכאל קורינאלדי
אכן ועדת העליה והקליטה בראשותך היתה גורם חשוב ביותר בהחלט1ת הקודמות של הממשלה,

להעלות בסופו של דבר את כל אלה שהיו בתחום המחנה באדיס-אבבה. מיטב הברכות והתודות על כך.

אבל הבוקר את פותחת בדברים בלי לשמוע את המידע, ואם יורשה לי לומר, זה לא כל כך ראוי. אני

באתי להשמיע ואני שומע כבר שאת פ1סקת. אחרי שתשמעי אותי תביני שישנה בעיה קשה.

אין כאן ש1ם עניין של הונאה ושום עשיית צחוק. אני קובע חד משמעית שלאורך כל השנים, בין

בממשלות המערך ובי1 בממשלות הליכוד, היתה אפליה שלא כחוק של יהודי אתיופיה, שנמשכת עד היום

הזה.

במה מתבטאת היום האפליה? הקונסוליה הישראלית באדיס-אבבה סגורה לבקשות. אם אדם ניגשלקונסוליה הישראלית באדיס-אבבה, בניגוד למה שאמרת, ורוצה להגיש בקשה - מגרשים אותו, חד וחלק.

מגרשים אותו בבושת פנים.
שלמה אביטל
אני כנציג משת- החוץ מוחה בכל תוקף על הדברים הללו. אני מבקש ממך לא לדבר ככה על השגריר

שלנו או על השגרירות. מה שאתה אומר אלה פשוט דברי שקר. תתבייש לך לדבר ככה. בושה וחרפה.
אברהם נגוסה
יש לנו עדוי1ת. זה נכון. תבדוק את זה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אם תצעקו פה בוועדה, אתם תצאו החוצה. מר אביטל, אני אתן לך את רשות הדיבור להשיב בהמשך.
מיכאל קורינאלדי
אני רוצה ל1מר שלצערי הנושא הזה עלה בבג"ץ מספר פעמים. הבג"ץ התערב פעמים רבות ובראש
ובראשונה אמר
תקבעו באתיופיה נהלים כמו שצריך. כמו שיש ברוסיה, כמו שיש בארצות-הברית. מדוע

ברוסיה מחפשים את האנשים ובאתיופיה מובעים מהם להגיש בקשות?

יש היש למיטב הערכתי עדיין רבים באתיופיה שהם זכאיי שבות. יש לנו נתונים על כך. אנחנו הודענו את

זה גם בעבר. אותם זכאיי שבות רוצים להגיש בקשה. הנוהל עד היום הוא מה, שאדם לא מוזמן לשגרירות

אלא אם כן באה פניה ממשרד הפנים בירושלים. כל הדברים שאני אומר הם בדוקים. ידידי היקר, אני עוסק

בנושא הזה 25 שנים. אינני יודע כמה שנים אתה עוסק בזה. תאמין לי שלא אומר דבר אחד שאיננו נכון.

ובכן, כל הזמנה של אדם מאתי1פיה לאדיס-אבבה נעשית אך ורק על-פי יוזמה מירושלים. היינו, מירושלים
אומרים
תזמינו אלינו את האיש הזה 1הזה, ואז הם מזמינים אותו דרך הוועדים או דרך הנציגות. זה הנוהל

שהיה קיים גם בעבר, שלא כחוק.

לכן אני אומר, מבלי להיכנס כרגע לשאלה העקרונית, אפשר לעקוף אותה. כרגע יש ציבור גדול שטוען -

להערכתנו יש בסיס לטענה הזאת - הוא מבקש שייבדקו הנתונים שמצביעים....

ידוע לכולכם, בוודאי גם לחברת הכנסת נעמי בל1מנטל, שבחוק השבות יש שני מסלולים. יש מסלול של

יהודים ויש מסלול של בני משפחה של יה1דים. כדי לעלות כבן משפחה של יהודים די להוכיח שסב אחד מבין

הארבעה הוא יהודי. דרך אגב, בסופו של דבר % 40 מאלה שעלו בעבר מהמחנה היו זכאיי שבות, לפי

המסלול הזה, שעולים ממנו עשרות אלפי אנשים מרחבי ברית-המועצות לשעבר. זהו מסלול חוקי. אני

מבקש שהחוק יכובד. אני ק1בע שהחוק עד היום הזה לא כובד כי אותם % 40 כאיי שבות נשארו באדיס

אבבה במשך 7 שנים שלא כחוק, על אף שהם זכאיי שבות. אם היו בודקים את בקשתם ערב מבצע שלמה,

או לאחר מבצע שלמה, אז הם היו בארץ כבר מזמן 1לא הי1 סובלים את כל המצ1קות 1את כל המחלות.

זה דבר אחד שאני רוצה לומר. לכן צריך מייד לפעול. זה לא מועיל לי שיושב שם נציג משרד הפנים אם

אין זכות גישה אליו. העיקרון הבסיסי הוא, במדינה מתוקנת, שיש זכות גישה לבית-משפט, שיש זכות גישה

למינהל. ואילו פה אין זכות גישה ראויה לאנשים שמגישים בקשות עליה בהתאם לחוק השבות באתיופיה.

יש גם בקשות איחוד משפחות, גם זה לגיטימי.
היו"ר נעמי בלומנטל
מאין באות הבקשות לאיחוד משפחות?
מיכאל קורינאלדי
יכולות לבוא מכאן ויכולות לבוא משם.
היו"ר נעמי בלומנטל
הנוהג, שהן צריכות להתבצע בארץ, כך לגבי יהודים מכל מדינות העולם. אני לא חושבת שצריכה להיות

פה העדפה מתקנת בהקשר הזה. העדפה מתקנת בתהומים אחרים - בהחלט כן.
מיכאל ק1רינאלדי
בסדר, אבל שייתפתחו פה משרדים ראויים, לא בצורה שזה נעשה היום, שגם הגישה היא קשה.

יתפתחו משרדים במקומות שונים בארץ. מדובר על נושא כבד שצריך בדיקה וצריך החלטה אינדיבידואלית.

אנחנו מקבלים את זה, גם הבג"ץ אמר את זה, שאין הכללות. אל תבואו ותגידו לנו: כל אלה. אישית, כל אדם

זכאי שבקשתו תיבדק, או שהוא יהודי, או שהוא בן משפחה של יהודי, או שיש לו פה קרוב משפחה. על כך

יתכן שיהיה עדיין מאבק, על איזה סוג של קרבת משפחה מדובר, דרגה ראשונה או דרגה כזאת או אחרת,

ויש לפעמים סיבות הומניטריות גם מעבר. אני מאמין שאצלך, גבירתי היושבת-ראש, הסיבות ההומניטריות

האלה בוודאי ממלאות תפקיד חשוב.

לכן אני אומר, בראש ובראשונה יש פה שאלה של נהלים. הנהלים היום הם בלתי חוקיים בעליל. אנחנו

פנינו למינהל האוכלוסין. אם הנושא לא יוסדר בתוך החודש הזה, תוגש עתירה לבג"ץ בעניין הזה. בט1ח

שהעתירה תיענה כי לא יתכן דבר כזה, שלא יהיו שעות קבלת קהל לכל אדם שחצה להגיש בקשה. אם

יהיה שם ביקוש רב אז יהיה צורך אולי בהרשמה מראש. צריך להכין להם טפסים מתאימים, לתת להם

אפשרות להגיש את הבקשות ולהשיב לבקשות. החוק לתיקון סדרי מינהל (הנמקות והחלטות) אומר: בתוך

45 ימים. פעם זה היה 60 ימים ועכשיו הכנסת קיצרה וזה 45 ימים. ובכן, כל אדם זכאי שתהיה התייחסות

לבקשתו בתוך 45 ימים או לכל היותר, אם זה לא אפשרי, בתוך 60 ימים.

מעבר לכל מה שאמרתי, אני חושב שיש גם שגיאה מכרעת בכל הטיפול בנושא. שנים אני עומד- וצועק

בשער ללא תועלת. לא פקידים צריכים להחליט מי זכאי שבות ומי זכאי עליה. חייבים לשתף את המנהיגות

הדתית של יהודי אתיופיה. הרי זה נושא שקיים בכל תפוצות ישראל. בראש ובראשונה הקהילה המקומית

היא המחליטה מי שייך לקהילה, מי הוא יהודי. אגב, אתם יודעים שאפילו גיור שאיננו אורתודוכסי, אם הוא

נעשה בקהילה יהודית בחוץ-לארץ, בהתאם לפסיקת בג"ץ וחוק השבות - מקבלים אותו. על אחת כמה וכמה

שפה לא מדובר על גיורים. מחבר פה על קייסים מכובדים. למשל המימסד פונה אל הקס רפאל הדנה

בבג"צים אינדיבידואלים, כשיש בעיה קשה לברר אם פלוני הוא יהודי. מדוע כשצריכים לעסוק בנושא הזה

הוא פסול, הוא לא מתאים? צריך להפעיל אותו, יחד עם עוד 3-2 קייסים, שהם יבואו, יישם באדיס-אבבה, או

יישבו כאן וייגידו מי שייך. אינני אומר שההחלטה שלהם צריכה להיות מכרעת אבל הם צריכים להמליץ, הם
צריכים להגיד
זרו שלנו. אני קובע שבגלל שלא שיתפו את הקייסים, הביאו אנשים שלא היו ראויים לעלות

לארץ. הפקידים טעו בהחלטות.

זו השעה להפסיק את הטעויות והשגיאות האלה, לקבוע נהלים מתאימים, לשתף את המנהיגות הדתית

- כי בכל זאת לא מספיקה המנהיגות של הצעירים, עם כל הכבוד לה, אני גם עובד איתם שנים. אלה נושאים

מאוד מאוד רגישים, שכרוכים בהם מסורת ודת. זה צריך להיות בהבנה. לקייסים יש את הידע הבסיסי לזה

ןאותם צריך לשאול ולהם צריך להיזקק, שייעסקו בעניין הזה. תודה רבה.
משה באסה
בוועדות הקודמות אני טענתי שיש להעלות את יהודי אתיופיה על-פי חוק השבות. היום אני שומע דברים

אחרים. עלו לארץ מאות נוצרים - ויישקר מי שייאמר פה שזה לא נכון - נוצרים שלא חל עליהם שום דבר,

וכמו שנאמר לפני על-ידי עורך-הדין המלומד, הם גם יביאו את קרוביהם. צריך לזכור את זה. אני בעד

שהיהודים יעלו, כמו כל יהודי שעולה, בלי שום אפליה ובלי שום דחיה. אבל בצורה מאת גורפת?

היום שמעתי נתון מסויים, אינני יודע אם הוא נכון, שיש כבר עכשיו כ-8,000 אנשים שממתינים

באדיס-אבבה. זה לא יכול להיות. אותם אנשים מסכנים את עצמם בכל מיני דברים, ולהבא יסכנו גם פה

אנשים. למה הם לא יכולים להיות בכפריהם? כך אפשר היה לשמור אותם טוב יותר ולסייע לאותם יהודים,

לברר האם מגיע להם לעלות ולהביא אותם ארצה. כך היה צריך לנהוג.

אבל יש אנשים, ארגונים למיניהם - אגב, הם הפיצו באינטרנט שאלה שנמצאים שם הם יותר טובים

מהיהודים שכבר עלו. אני לא מעלה על דעתי לאן הם חצים להגיע. מטעים את הציבור האמרקא'. יש

ארגונים שחיים רק על תרומות, חיים על גבינו. הם לא פועלים לטובתנו אלא לרעתנו. ניתן לטפל באותםאנשים בכפריהם, לכלכל אותם שם, לתת להם סיוע בכפרים, וביחד עם המימשל לשמור עליהם. שמעתי

שקרו דברים מראים, שהיה שם פוגרום, אך כששאלתי את שגרירות אתיופיה נאמר לי שהכל שקר וכזב. הם

אמרו: תביאו לנו דוגמא אהת, עדות על מישהו שקרה לו משהו, 1אנהנו נתייה0 לזה אחרת. אבל אל תפיצו

שקרים, אל תכפ'שו את אתיופיה. זו התשובה שניתנת לי משגרירות אתיופיה. אני כל הזמן בקשר איתם, יש

לי קשר טוב איתם.

הארגונים האמריקאים, כמו , Nacoejשהיושבת-הראש שלו גברת ברברה ריביקוב-גורדון נמצאת פה,

מטעים מאוד. הם חיים על גבינו בשקרים. בעבר שיקרו שלעם היהודי-אתיופי שנמצא כאן אין מה לאכול,

שלח1 צילומים איומים כדי לגייס כסף וגם היום בצורה מאת מגייסים כסף. כל מטרתם היא רק לגייס כספים.

אני בעד אותם יהודים שנמצאים שם. יש יהודים באיז1ר טיגרי (גם אני בא מאיזור טיגרי ויש לי קרובים

שם) שמגיע להם לעלות ומדינת ישראל לא התייחסה אליהם כלל, התעלמה מהם. אבל כניראה משתלם רק

למי שצועק. אחרי שצ1עקים מביאים לכאן הרבה נוצרים ומזניחים את היהודים שמגיע להם לעלות לפי חוק

השבות. יש היום מלחמה בין אריתריאה לאתיופיה והיהודים באיז1ר טיגרי נמצאים בסכנה. בת אחי עכשיו

ברחה משם, היא נמצאת בגונדר וסילקו אותה כי לא מוכנים לקבל אנשים מאיזור טיגרי. זאת נראית אפל"ה.

לכן אני אומר היום חד וחלק, שאותם יהודים צריכים לבוא לכאן, לעלות לאחר בדיקה. צריכים להישלח

שליחים ראויים שייבדקו את העניינים האלה. אם בשגרירות ישראל באדיס-אבבה לא מקבלים את הטענה

הזאת אז אני פשוט דוחה אותם. צריכים לקבל אותם, לשאול אותם. אם זה מגיע להם לפי חוק השבות,

צריכים להעלות אותם. אבל לא יכולים להמשיך בדרך שבה נוקטים כעת. אני חושש שלאט לאט כל אתיופיה

תעלה לכאן.

עם כל הכבוד לכל הארגונים שמת"מרים לייצג אותנו, אני אומר לכם את זה כי צריך לחתוך. אלה

שמביאים היום 8,000 יהודים לאדיס-אבבה לא ע1שים את זה לטובת אותם יהודים. הם רוצים להראות

עובדה מוגמרת ולאחר שהם יהיו באדיס-אבבה שוב לא תהיה ברירה אלא להביא אותם לישראל. מי מבטיח

לי שמחר לא יבואו עוד מיליונים אחרים? אם הם היו יהודים, אז לא הייתי כועס. אבל אלה פשוט נוצרים, שאין

להם שום זיקה ליהדות, שהי1 מתעללים בנו שם.

אני פה תוקף את משרד הפנים. אותנו הוא לא שומע. את מי הוא שומע? את ההמלצות של אותם

החברים שלי. אותנו אף אחד לא שומע. היום לאט לאט, בשל בצע כסף, על כל דבר משלמים.

אני גם רוצה שיישמר כבודם של הקייסים, אבל לא בשיטה כזאת שילם שם לגייר במהירות. באיזה

צורה מגיירים? את זה צריך לבד1ק טוב, טוב. ממשלת ישראל צריכה לבדוק את זה, אחרת אנחנו נהיה

בתהום. תודה רבה.
אבשלום אליצור
גבירתי היושבת-ראש, הייתי לפני 5 חודשים באיזור גונדר ואני קצת התפלאתי, כמי שעוקב אחרי פועלך

בשנים האחרונות, מדוע את חושבת שכל מה שאנחנו אומרים בארצות-הברית, מח1סר ברירה, איננו

מבוסס? האם אני חלמתי את מה שיש בסרט שאני מראה, ש-12 טוקולים נשרפו בלילה אחד ושילדה

חולצה מהלהבות ברגע האחרון? האם הילדה 'זינה טטסה בת ה-6 נשרפה בתוך טוקול בגלל שנפל שם

איזה תנור גז או משהו כזה? תסתכלו בסרט שאנחנו מראים, שב1 יש אנשים עם פצעי דקירה ויריה, והמילים
החוזרות כל הזמן הן
"אנטה פלאשה, אנטה פלאשה". ער שאת, גבירתי, מתלבטת בשאלה אם הם יהודים

או לא, הגויים כבר החליטו בשבילם.

דיברת על מנהיגות אותנטית של הקהילה. יושב לידך אחד מהמנהיגות הזאת. הקשיבו למילים שלו.
היו"ר נעמי בלומנטל
גם לידך יושב אחד מהמנהיגות האותנטית של הקהילה.
אבשלום אליצור
אנחנו יכולים לבדוק מיותר אותנטי בעניין.
משה באטה
הכל עניין של כסף. אל תדבר אלי ככה. אין לך בכלל זכות דיבור על יהודי אתיופיה,
אבשלום אליצור
ראיתי איך אנשים מנסים לעצור בידיהם ממש את השטף הזה שבא מהכפרים. המעבר לאדיס-אבבה

הוא לרעתם. ניסינו לעצור אותם ממש בידיים, בצעק1ת, בגערות. ראיתי את ידידי, מר אברהם נגו0ה, עומד

וצועק עליהם, מחרף אותם ולפעמים כמעט מגיע להרמת ידיים: אל תבואו לאדיס-אבבה!
היו"ר נעמי בלומנטל
מתי אתה נסעת?
אבשלום אליצור
בחודש יוני 1998.
היו"ר נעמי בלומנטל
מי מימן לך את הנסיעה?
אבשלום אליצור
אני. אני 7 שנים בסיפור הזה. אני שוקע בו יותר ויותר. אני רואה את הסבל של האנשים שם.
שלמה מ1לה
אז כניראה אתה מרוויח די טוב.
אבשלום אליצור
אתה שקרן בזוי.
שלמה מולה
השקרן הבזוי זה אתה. אתה תקרא לי שקרן? אתה מכיר את הערה?
היו"ר נעמי בלומנטל
תסלח לי מאוד, מר אליצור, אני מבקשת ממך לצאת. מר שלמה מולה נמצא כאן בתוקף תפקידו כפקיד

של המשרד לקליטת עליה. אתה לא יכול לקרוא לו שקרן בוועדת העליה והקליטה. אני מאוד מצטערת. ה1א

לא חבר שלך. הוא נמצא כאן בתוקף תפקידו. הוא לא אמר לך שאתה שקרן.
אבשלום אליצור
הוא מאשים אותי בקבלת כסף על הדבר הזה. האם זה נכון שאני הרווחתי כסף?
הי)"ר נעמי בל1מנטל
אדוני, תצא החוצה בבקשה מן הישיבה, אני מאוד מצטערת. אתה לא תעליב כאן. אני לא נותנת לחברי

כנסת להעליב עובדי ציבור. אד1ני, תצא מכאן.
אברהם נגוסה
אף אחד לא הפריע כאשר מר משה באטה דיבר. למה הם מפריעים למר אבשלום אליצור? יש פה דבר

לא הגיוני. אני לא יכול לקבל את הדבר הזה.
היו"ר נעמי בל1מנטל
מר אברהם נגוסה, אתה נציג של אחד הארגונים. עם כל הכבוד, מר מולה הוא נציג של משרד

ממשלתי. מר אליצור, אף אחד לא העליב אותך ולא השמיץ אותך. מר באטה לא אמר לאף אחד "שקרן".
יפת אלמו
מר שלמה מולה אמר למר אליצור שהוא לוקח כ0ף לכיסו.
היו"ר נעמי בלומנטל
תסלח לי מאוד, אנחנו לא בגן ילדים. מר אליצור, אני מבקשת ממך לצאת. יש מספיק נציגים שייאמרו

את דברך כאן.
אבשלום אליצור
אני חוזר על מה שאמרתי, האיש הזה הוא שקרן בזוי ועז פנים. דמם של האנשים זועק.
היו"ר נעמי בלומנטל
אדוני, אתה לא יכול להעליב ככה עובד ציב1ר. אני אף פעם לא נותנת גם לחברי כנסת להעליב את

הפקיד1ת שנמצאת כאן. יש כאן נציגות של הממשלה ולא יעליבו אותה בועדה. מר אליצור לא יוכל להיכנס

יותר לכנסת, אני אדאג לכך. אני מאוד מצטערת, אני מתנצלת על כך שהעליבו אותך. לא יתכן מצב מה,

שנמצאים כאן אנשים בתוקף תפקידיהם ומעליבים א1תם בצורה כזאת. מר מולה לא אמר לאדון הזה שהוא

שקרן. הוא חושב שהאדם הזה אומר דברים מתוך בצע כסף. זכותו לומר את זה. הוא לא אמר לו שהוא

מושחת או שהוא רמאי. הוא אמר שהמניעים שלו יתכן 1אינם טהורים. הוא מטיל ספק במניעים שלו, לדבריו.

מר נגוסה, תהיה לך זכות דיבור, אתה לא מופלה כאן לרעה, וגם לא גברת ברברה ריביקוב-גורדון.
אברהם נגוסה
הארג1ן ה1פלה לרעה.
היו"ר נעמי בל)מנטל
אתה נציג של אחד הארגונים. אדוני, הישיבה הזאת מתקיימת בעקבות פעולות הארגון. אנחנו יכולים גם

לסגור את הישיבה הזאת. תהיה לך זכות דיבור. יש כאן כמה ארגוני עולים 1יש כאן נציג1ת של חברי כנסת

וכולם יקבלו את רשות הדיבור. אף אחד כאן לא מופלה לרעה.

רציתי לשמוע את משרד החוץ. אתה רצית להגיב על הדברים שנאמרו על-ידי מר קורינאלדי.
שלמה אביטל
הדיפלומטים הישראלים אינם חשודים בשינאת ישראל, אני ח1שב שלהיפך. הדיפלומטים הישראלים

עומדים באותה חזית כמו כולנו, כמו חיילי צה"ל. מאז שנציגויות ישראל הפכו לייעד לפעילות טרור אנחנו חיים

באווירה כזאת שיש הנחיות כניסה לנציגות. לא כל אחד אכ1 יכול להיכנס לשגרירות. אבל אין מדיניות מכוונת

שלא נותנים למישהו להיכנס בגלל שהוא בא למטרה מסויימת.

אני עוסק בנושא של יהדות אתיופיה כבר מאז 1989, עוד בגלגול הקודם של העליה. אף על פי

ששגרירויות ישראל אינן מטפלות בעליה, השגרירות שלנו באתיופיה היתה מעורבת מעל ומעבר לכל נציגותישראל אחרת באותם מבצעים להעלאת יהודי אתיופיה. אנחנו גם טיפלנו בכל אותם אנשים במחנה, כולל

הקמת בתי-ספר ובתי-חולים. לא יעלה על הדעת שאני כנציג משדד החוץ אשמע שבשגרירות ישראל לא

מתנים ליהודים להיכנס. אין דבר מה.

מה שאני כן יכול להגיד, שאני בקשר יומי עם השגרירות שלנו. השגריר שלנו קיבל פנייה מארגון מ0ויים,
מכתב שהיה מלא תביעות
לפתוח את המחנה לבית הכנסת, להקים בתי-ספר, לאפשר להם קבורה. היה

איום בהפגנות מול השגרירות. אותו ארגון גם איים שאם אנחנו לא ניענה לתביעותיו אז הוא יניח גוויות בפתח

השגרירות. יש לנו את זה בכתב, הם איימו להניח גוויות של אנשים לפני דלת השגרירות.

באווירה כזאת ברור שהשגרירות חייבת לנק1ט בכל האמצעים. כל הפגנה אנטי-שגרירותית רק יוצרת

בעיה. ב0ופו של דבר אנחנו עשויים להגיע למצב כזה ששלטונות אתי1פיה יתערבו ואז בוודאי לא מכל לתת

את הטיפ1ל ליה1דים שמגיעים. צריכים לחשוב על זה.

ב-3-2 השבועות האחרונים כל הקונסוליות שלנו בארצות-הברית אכן מותקפות בתעמולה, ב:תעמולה

שיש בה מעט אמת והרבה לא אמת, לצערנו הרב.

אנחנו מכירים את המציאות באתיופיה. חלק מאיתנו ביקרו שם וחלק מאיתנו לא ביקרו. השגריר שלנו

ביקר לא מזמן בגונדר. שלשום הוא נסע לבורונדי להגיש כתב האמנה. לפני שאני באתי לכאן דיברתי איתו

בטלפון וביקשתי ממנו לדווח לי, בעל-פה אפילו, מה קורה שם עכשיו. הוא אמר לי דבר מאוד מדהים, ואין לי

שום סיבה להטיל ספק באמינות של דברי השגריר. הוא ביקר באותם כפרים שמר אבשלום אליצור התייחס

אליהם, למשל בכפר בשם בדאה שכתוב בדו"ח של גברת מסויימת שנמצא פה ששם שרפו בתים של

יהודים ופגעו בהם. השגריר ביקר שם יחד עם ... והם מצאו שהדברים שנאמרו פשוט לא נכונים, הכל שקר

וכזב. אני מצטער שבגלל תקלה שיש לנו כבר כמה ימים במחשב בשגרירות לא קיבלתי את זה בכתב, אבל

אלה דברי השגריר שלנו. יש פה מישהו שבאמת מעוניין להפיץ דיס-אינפורמציה. ובשביל מה? הרי ב:ס1פו של

דבר כולם רוצים לטפל ביהדות אתיופיה כמ1 שטיפלנו בה לפני כן.

אני פה מדבר כמי שמנהל את מחלקת אפריקה במשרד החוץ. ממשלת ישראל לא החליטה אף פעם,

מעולם, שפסקה עליית יהודי אתיופיה. היתה החלטה של ועדת השרים שקבעה שהיום הטיפול בעליה ייעשה

אך ורק בגונדר. לפיכך אכן בשגרירות שלנו הקונס1ל, בכדי לטפל באותם עולים,נוסע לגונדר ושוהה שם.

אנחנו דאגנו לתת לו ביטחון, מכיוון שהוא לא היה יכול להי1ת שם בלי אבטחה.
מיכאל קירינאלדי
אז אתה מאשר את מה שאני א1מר, שרק בגונדר מקבלים אותם. אז למה אתה תוקף אותי?
מנחם ינובסקי
אדוני, אתה לוקח רק פרט אחד מכל הדברים שאמרת. בשאר הדברים אתה העללת עלילות על משרד

החוץ.
מיכאל קורינאלדי
אני לא העללתי שום דבר. אל תת- לרמה שהיתה פה קודם.
מנחם ינובסקי
אתה שותף למה שאומרים כאן משום שאתה צירפת לבג"ץ שלך שני פרופסורים מארצות-הברית. בשום

מדינה בעולם לא נותנים לאזרחים שאינם אזרחי אותה מדינה להגיש בג"צים. אתה צירפת אותם לבג"ץ

שלך כדי לעשות תהודה בארצות-הברית ובקנדה. אתה עשית את התהודה בעולם כדי לשתף את יהדות

העולם נגדנו. אתה חלק מאותה מערכה שמתנהלת נגד מדינת ישראל.
מיכאל קורינאלדי
מה דברי ההתקפה האישיים האלה? תתייחס לגופו של עניין.
מנחם ינובסקי
משום שזה מה שאתה עשית.
מיכאל קורינאלדי
הוא כועס שהגיעו כל כך הרבה יהודי אתיופיה.
מנחם ינובסקי
ח0 וחלילה. אנחנו היינו שותפים למהלך של ח'0ול המחנה באדי0-אבבה. נציגים שלנו היו שם. אנחנו

נגד זה שהיום יוצרים מחנה חדש ומאלצים עוד פעם את המדינה, ומציגים את המצב כאילו זה הצלת

היהדות.
מיכאל קורינאלדי
אתם הייתם שותפים בשלב האחרון.
היו"ר נעמי בלומנטל
מר ינ1ב0קי, תיכף אני אתן לך לומר את דברך.

מר קורינאלדי, אחת ההחלטות שהתקבלה על דעת כולם היתה, לטובת האנשים, שהם יט1פלו במקום

מושבם. אתם הייתם שותפים להחלטה הזאת וגם ארגוני יה1די אתיופיה היו שותפים להחלטה הזאת.
מיכאל קורינאלדי
אני לא מייצג את הארגונים. אני מייצג את העולים אישית ולא ארגונים.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מוכרחה לומר, אתה שומע שרוב העולים מתנגדים למהלכים שפ1געים ביהודי אתיופיה.
מיכאל קורינאלדי
מר באטה אמר במפורש שגם הוא בעד זה שתיפתח הקונסוליה באדיס-אבבה, כמו שכל הקונסוליות

פתוחות בברית-המועצות לשעבר. מה יש? מי אמר שרק בגונדר אפשר יהיה להגיש בקשה?
היו"ר נעמי בל1מנטל
אני הייתי עכשיו בברית-המועצות. אני רוצה לומר לך שגם שם לפעמים מחכים 4-3 חודשים.
מיכאל קורינאלדי
רק שכאן מחכים 8 שנים עד שמגיעה החלטה מירושלים.
היו"ר נעמי בלומנטל
סלח לי מאוד, מי שחיכה, הגיע. יש לנו עוד תקלות מסויימות עם יהודי קוארה. עכשיו אומר מר באטה

שהוא מטיגר' וגם שם נשארו יהודים. הדברים האלה ייבדקו ומי שיימצא זכאי חוק השבות, יעלה למדינת

ישראל.
מיכאל קורינאלדי
1כמה שנים זה יקה?
מנחם ינובסקי
אם לא ינסו לשבש את המהלכים זה לא "קח שנים. אם ינ0ו להלביש על אותם עולים גם כאלה שאינם

ראויים, יביאו לידי כך שאלה שזכאים לעלות לא יצליחו לעלות בזמן.
יפת אלמו
כבוד הי1שבת-ראש, תודה רבה שנתת לי לדבר. נכון, את נלחמת למען המסכנים האלה אבל היום

כששמעתי על דבר שלא היה ולא נברא, כשדיברו עליו בצורה כזו, זה צרם לי מאוד כאזרח ישראל שחי כאן

כבר 16 שנים.

אני לא מבין איזה היגיון אפשר למצוא בכל הוויכוח הזה כאשר בעצם אנשים שנמצאים שם מתים היום.

61 ילדים מת1 בחודשים האחרונים ולא היה אפילו איפה לקבור אותם. האם ההתחייבות הזאת של "יהודים

ערבים זה לזה" קיימת, או שהיא אינה קיימת?

נכון, אני לא מאשים את מדינת ישראל, משום שאני חלק מהחברה, חלק מהטוב וגם מהרע.

אני מציע שנעזוב את הוויכוח הזה, את המלחמה שבינינו. היום יש אנשים שאין להם איפה להיות.

אנשים מתים, כבוד היושבת-ראש. אני מבקש בתור אזרח ישראל, אזרח שמשרת בצבא, אזרח נאמן, אני

יוצא בקריאה נרגשת אליך לצאת ולרא1ת את האמת. אחרי שתיראי את האמת אני מוכן להוריד את הראש

אם מה שאמרנו יתברר כלא נכון. אני אומר את זה לנגד עיני כולכם, אני אוריד את הראש.

המצב הוא אבסורדי. לא יכולנו לעצור אותם, לומר להם לא לבוא לאדיס-אבבה, כי בכפר באמת היתה

רדיפה רצינית מאוד. לא יכולנו לעשות כלום. נכון, הבטחנו לעצור אותם. אמרנו במשך השנים שהם לא

ימשיכו לבוא למחנה. עשינו כמיטב יכולתנו. אני לא אומר את זה בשל שום עניין פוליטי אלא באופן אישי. לא

היתה לנו אפשרות לעצור אותם. הם באו למחנה כדי להציל את עצמם. רבים גם מתו בדרך, הרגו אותם.

באתיופיה יש מנהג לרצוח אחד את השני, וזה נעשה. דבר כזה לא יכול להיות.

גבירתי היושבת-ראש, אני יודע שאת היית הנציגה האותנטית, נלחמת למען יהודי אתיופיה. אני יודע גם

שראש הממשלה עשה כמיטב יכולתו. אני קורא היום בוועדת העליה והקליטה דרכך לראש הממשלה,

שייפתח את לבו וייקיים את מה שכתוב בתורה: "יהודים ערבים זה לזה". אני קורא שוב ושוב, כבוד

היושבת-ראש, אני רוצה שתיראי את האמת. ואני אומר שוב, אם מה שאמרנו הוא שקר אני אהיה הראשון

שאומר את זה.

אני לא מכיר את היהודים מאמריקה אבל לדעתי הם מקיימים את המצווה להציל נפש יהודי באשר היא.

לכן הגינוי שנעשה כלפיהם הוא לא הגי1ני 1לא רל1ונטי.
ברברה ריביקוב-גורדוו
(מדברת באנגלית)

אני מוכרחה להתנצל על כך שאני מדברת באנגלית. הנשיא הקודם שלנו שהיה אמור להשתתף בישיבה

הזאת ומסוגל לדבר עברית נקרא בחזרה לארצ1ת-הברית לאחר שאביו קיבל התקף לב. לפיכך אני מייצגת

פה את .Nacoej

מכיוון שאינני יכולה להשתתף הרבה בדי1ן, מכיוון שאינני מדברת עברית, אנסה לומר מה אני חושבת

שהוא חיוני.

ראשית, עלי להבהיר כמה דברים שנאמרו על . Nacoejראיתי את זה ב''גירוזלם פוסט" וממש נחרדתי.

אני חייבת לומר לכם ש- מעולם לא הזמינה, עודדה, ביקשה או באיזשהי צורה ניסתה להביא אפילו

אדם אחד מקרב הפלאשמורה מהכפרים לאדיס-אבבה. מאמצינו בכל השנים שבהן היינו באדיס-אבבה,

מ-1990 ואילך, היו לא להביא לשם אנשים. נקטנו בכל צעד אפשרי, סירבנו לעזור לאנשים שבאו לשם אחר

היום שבו הדברים נחתכו. ביקשנו ממשפחותיהם, הן באדיס-אבבה והן בישראל, ל1מר להם שלא נעזור להם

אם יבואו. יש לנו אפילו קבלות על כ-1,000 כרטיסי אוטובוס שנתנו לאנשים כדי להחזירם לגונדר, לאחר

שהם הגיש לאדיס-אבבה.במשך זמן מה הצעדים הללו שנקטנו היו מאוד אפקטיביים אך בהמשך הם נכשלו. אנחנו מצטערים,

ממש כמו כל אחד אחר פה, שהם נכשלו. אבל הסיבה לכישלון הזה לא היתה בשל העובדה שפעילים

אמריקאים או מישהו אתר פנה לכפרים ואמר להם לבוא לאדיס-אבבה.

אני רוצה לקרוא לכם דבר שנכתב בדו"ח רשמי, לא מקבוצה של פעילים אמריקאים אלא מקונסול

בשגרירות הישראלית באדיס-אבבה. זה נכתב ב-19.4.1998, כלומר חודשיים לפני שאני הגעתי

לאדיס-אבבה ונשלח למשרד הפנים בירושלים. אני אקרא את זה באנגלית. תמצאו את זה בתיקים גם
בעברית
"סיבת תנועת האנשים מן הכפרים לגונדר ולאדיס-אבבה: "הנוצרים מתעללים בהם ודוחקים אותם

לעזוב את כפריהם, שורפים את בתיהם, שודדים את בקרם ולוקחים את אדמתם, והשלטונות המקומיים לא

יכלו להצילם. קרובי משפחה שנמצאים בישראל שולחים להם מסרים שיעברו לאדיס-אבבה כי הם מאמינים

שלאחר סיום עליית קהילת אדיס-אבבה לא יטפלו בעלייתם בגונדר"." זה מסמך רשמי מהקונסול הישראלי

באדיס-אבבה.
היו"ר נעמי בלומנטל
(באנגלית): מר אביטל אמר בדיוק את ההיפך, שהשגריר הגיע לכפר לבדוק את הדברים והוא לא מצא

ש1ם עד1ת לכך.
קריאה
(באנגלית): מי הקונסול שכתב את זה? למי את מתכו1נת?
שלמה אביטל
יש בשגרירות קונסול שהוא נציג משרד הפנים. הוא מטפל בנושא של עליית יהודי אתיופיה.

חברת הכנסת בלומבטל, אני משרת באפריקה עשרות שנים. עכשיו חזרתי מכהונת שגריר של כמעט 7

שנים. עם כל הצער ועם כל הטרגדיה, בוודאי שיש בעיות באתיופיה, בודאי שיש אנשים שסובלים כאשר

מזהים אותם כיהודים או כמי שזכאים לעליה או כמי שבפוטנציאל עשויים לעלות. ברור שהטרגדיה הזאת

כואבת לכולנו.

השגריר שלנו ביקר בכל מיני מקומות. הוא ביקר בגונדר והלך כמעט 3 ימים ברגל בבוץ כי המכונית

התקלקלה. אין ספק שהמצב הוא קשה. אף אחד לא מתכחש לזה. אין ספק שמתנכלים כאשר יודעים

שלמישהו יש סיכוי לעליה מכיוון שיש גם מחסור בקרקעות.
ברברה ריביקוב-גורדוו
(באנגלית): האם אני יכולה לסיים את דברי? ברצ1ני לעבור בקצרה על חלק מהדברים הנוספים שנאמרו

על הארג1ן שלנ1, שכללו תתקפ1ת אישיות עלי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אבל אף אחד לא דיבר שום דבר נגדך.
ברברה ריביקוב-גורדון
ברדיו.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מצטערת, אני לא יכולה להתייחס לדברים שנאמרו ברדיו. לא נאמר כאן שום דבר, לא נגד הארגון,

לא נגדך ולא נגד אף אחד. דנים פה רק לגבי העובדות.
ברברה ריביקוב-גורדוו
(באנגלית): אני מבינה את זה. זה יקרו רק רגע. אני רוצה רק להבהיר את העובחת. חלק מכם שמעו

ברדיו, והלק מהנוכהים בהדר הזה חזרו על כך,ש nacoej-מתנהלת על-ידי גרים עם אידיאולוגיה מיסיונרית

נוצרית. זה בוודאי לא נכון.
הי1"ר נעמי בלומנטל
זה לא רלוונטי.
ברברה ריביקוב-גורדון
(באנגלית): אני שמחה שזה לא רלוונטי. זה גם לא נכון.

כמו כן, לא נכון שהבאנו אנשים מהכפרים ולא נכון שהפרנו את הבטהתנו לישראל. נתנו את ההבטחה

עם כל הכוונות לקיים אותה. אף אחד לא יכול היה להיות יותר נחרד מאיתנו כאשר מצאנו שהיו, באותו זמן,

כ-6,000 פליטים באדיס-אבבה, שרובם, לא כולם, באו עם סיפורים מדהימים על רדיפות. אף על פי כן,

ואנשים בהדר הזה קיבל1 מאיתנו מכתבים בעניין זה, אמרנו: נקיים את הבטחתנו, נפסיק את המימון שלנו

באדיס-אבבה, נחכה וניראה אם האנשים האלה מקבלים איזשהי עזרה בבקשות שלהם לעליה.

ההחלטה היחידה שקיבלנו היא שאנחנו ניתן קצת עזרה באדיס-אבבה ב-25.10. ב-23.10 מר מייקל

שניידר ג'ו'נט זימן אותנו למשרדו ואמר לנו שהג'וינט ייתן סיוע באדיס-אבבה וביקש פעם שניה nacoej-v';

תיפתח תוכנית תעסוקה במחנה 1שהגיוינט יסייע לנו בשיווק המוצרים כדי שלאנשים תהיה איזשהי הכנסה.

אנחנו כבר הסכמנו, מר מייקל שניידר שאנחנו acoej-iנספק עזרה בגונדר. גם עשינו את זה. המשלוח

הראש1ן שלנו של חיטה, ליהודי קוארה ולפלאשמורה שגרים ביניהם בגונדר, חולק לפני שםעיים ואנחנו

מתכוונים להמשיך בכך.

מעבר לכך, הדבר היחיד שאישרתי באדיס-אבבה הוא שאנשים שהם חולים יקבלו כסף כדי שיוכלו ללכת

לבית-חולים. הגיוינט אמרו לנו שהם הולכים להשקיע 250,000 דולר כדי להקים מרפאה באדיס-אבבה

ובגונדר. אמרנו שעד שיוקמו המרפאות אנחנו ניתן כסף כדי שהאנשים יוכלו לפנות למרפאות שכבר קיימות.

לא הפרנו שום הבטחה. היינו בקשר מתמיד עם ממשלת ישראל 1עם הג'וינט. אנחנו מקווים עכשיו

שבמקום להילהם על מה שגרם לטרגדיה האיומה הזאת, שנוכל כולנו לעבוד יחד, למצוא דרך להקל על

הסבל ולעבוד לטובת האנשים ולטובת מדינת ישראל. תודה.
אדיסו מאסלה
בזמנו, גם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הנוכחית לפני סגירת המחנה באדיס-אבבה החליטו לתת

סדר עדיפות לבני הפלאשמורה שהיו באדיס-אבבה במשך 7-6 שנים. ניתן להם סדר קדימות אפילו על פני

יהודים שהיו בג1נדר בכפרים ש1נים וגם באדיס-אבבה עצמה. אני אישית והארגןן שלנו הסכמנו עם אותה

מדיניות, כי התנאים במחנה היו מאוד קשים, מכל הבחינות. הממשלה הנוכחית - וזאת הזדמנות לומר מילה

בשיבחה - באמת עשתה עבודה מאוד חשובה. היא העלתה בקצב מאוד מהיר את בני הפלאשמורה

והמחנה באדיס-אבבה נסגר.

כל הארגונים וכל הגורמים שעסקו אז, כולל אנחנו, היו מחוייבים להחלטה שלאחר סגירת המחנה

הטיפ1ל ייעשה אך ורק בגונדר. זו המחוייבות של Nacoej זו המחוייבות של "מכנף דרום לציון", זו המחוייבות

של כולנו, וגם של הגיוינט. היתה פה הפרה חמורה, אפילו בוטה, של ההתחייבות על-ידי אותם גורמים לא

אחראים.

הנושא הזה הוא לא נושא של Nacoej זה לא נושא של גברת ברברה ריביקוב-גורדון או של מר אברהם

נגוסה. הנושא הזה הוא נושא של בני העדה, שצריך להעסיק את כולם. אין פה בעלי בית. זה לא מונופול. זה

לא נכס פרטי. גברת ריביקוב, את לא יכולה להיות ציונית יותר ממני ועם כל הכבוד, את לא יכולה להיות גם

רגישה יותר ממני לנושא חשוב זה.אני אף פעם לא התנגדתי לעליה שלהם. אפילו תמכתי בכך ונאבקתי ואני אמשיך להיאבק ולתמוך בהם,

שייעלו למדינת ישראל כמה שיותר מהר. אבל להביא אותם לאדיס-אבבה? זה לא קרה לפני שנתיים, זה לא

קרה לפני 3 שנים, זה קרה אחרי שהמחנה נסגר. אתם לא יכולים לשקר לכולם. לפחות לנו אתם לא יכולים

לשקר. יש פה איזה מין 0חר מכר של הנושא הזה. אני יודע שאבי אומר כרגע דברים מאוד קשים וחמורים

לגברת ברברה ריביקוב-גורדון ולארגונים חשובים וטובים שעסקו למען העליה של יהודי אתיופיה ולמען

קליטתם במדינת ישראל.

אני אישית, אני מדבר בשם עצמי, לא התנגדתי לעלייתם של בני פלאשמורה. כל יהודי שצריך לבוא

למדינת ישראל אני מתחייב לעזור בהעלאתו. עד שייגיע למדינת ישראל אחרון יהודי אתיופיה, אעשה מאבק

כמיטב יכולתי.

אבל מדוע שהאנשים האלה לא יבואו מתוך כפריהם לגונדר? מה רע בזה? האם אותם 8,000 בני

הפלאשמורה שבאו לאדיס-אבבה טסו לשם באווירון ישר מהכפר? הם הרי עברו דרך גונדר. בגונדר מחכים

יהודי קוארה כבר 7-6 שנים לעליה, בגלל אותה מדיניות של העדפה לאנשים שהיו במחנה באדיס-אבבה.

הצדק צריך להיראות וגם להיעשות. עכשיו תורם של יהודי קוארה. אני לא ראיתי אותך נכנסת לאינטרנט

לתקוף את הממשלה למה לא מעלים את יהודי קוארה במהרה, את לא עשית הפגנה בעניין זה. ואת גם לא

תרמת לא1תה קהילה.

את רוצה להיות טובה י1תר מאיתנו בנושא חשוב זה? לא יכול להיות שאתם תיגרמו למחלוקת בתוך

העדה. אנחנו לא רוצים ליצ1ר מחלוקת כזאת. זה לא יכ1ל להי1ת.

כשאני הייתי לפני 3 חודשים באדיס-אבבה גיליתי דבר מאוד חמור. באו אלי למלון נציגי הפלאשמורה

מאדיס-אבבה, אנשים אומללים, מסכנים ומכיוון שהם לא מצאו אותי הם השאירו לי מכתב. כשחזרתי ראיתי
את המעטפה ושם נכתבו דרישותיהם
1) קודם כל, לפי סדר העדיפות שהם כתם, לפתוח להם את

המחנה, 2) לתת להם אוכל, 3) לפתוח להם א1לפני יהדות, 4) לפתוח אולפן ללימוד עברית, 5) לפתוח

כיתות לילדים. הבקשה האחרונה שלהם היתה לעלות למדינת ישראל. זה פרוייקט של עוד 10 שנים

באדיס-אבבה. זה מה שאתם רוצים. אתם לא פ1עלים לשם שמיים.
יפת אלמו
חבר הכנסת אדיסו מאסלה, אתה בעד העדה או נגדה?
היו"ר נעמי בלומנטל
סלח לי מאוד, הוא מדבר בעד העדה.
אדיסו מאסלה
אתם לא עושים לשם ציונות, אתם לא עושים לשם שמיים. כניראה שאנחנו היינו תמימים מדי. אתם

רוצים להתקיים כארגון. אין לכם זכות קיום כארגון בלי הנושא הזה. צריך להגיד את האמת.

עכשיו אנחנו נגיד בפה מלא, אני אישית, אגיד את מה שאני מרגיש. אם תפגינו פה, אנחנו נצא בהפגנה

נגדית. חבל שאתם גורמים למחלוקת. עד עכשיו היה שקט כדי לתמוך ולהעלות אותם במהירות האפשרית.

אל תטיפו לנו מוסר כאילו הם יהודים יותר ט1בים מיהודי אתיופיה. אני שמעתי את הרב ולדמן אומר שהם

יותר טובים ממני וממך. האם אתה יכול לחלק לי ציונים מי יהודי טוב? הרב ולדמן, אתה היית הרב הראשון

שהתנגד להכיר ביהודי אתיופיה והסתובבת במרכזי קליטה בכל רחבי הארץ לגייר אותנו. אני אישית רדפתי

אותך, סגרתי בפניך את מרכזי הקליטה, שלא תוכל להיכנס. אתה זוכר את זה טוב מאוד. לא יכול להיות

דבר כזה. אבל כשבאת 1תמכת במשא חשוב זה, נתתי לך יד.

זה נושא שקרוב לליבי ואני אתמוך. מה כל הרעש הזה? הממשלה לא אמרה שסוגרים את הדלתות.

הממשלה דווקא באה לטובתם של אותם אנשים. פותחים להם משרד, הפקידים עברו לגונדר. תאמין לי,

לאותם פקידים עדיף לשבת באדיס-אבבה.

כל משפחה תבוא, תבדוק את הזכאות שלה לעלות למדינת ישראל, אם זה במסגרת חוק השבות או

במסגרת איחוד משפחות. מי שזכאי - יעלה. אבל ללכת לכקרים, להביא אותם בצ1רה גורפת? זה יותר נוח.אז באים ואומרים לנו אחר כך: אין דרך חזרה, האדמות נלקחו, הבתים נשרפ1, הרכוש הושמד, אין דרך

חזרה, בבקשה תכירו בהם כקולקטיב. נגמר המשחק הזה!

את העובדה הזאת לא אני יצרתי, לא אתה, לא גברת ברברה ריביקוב-גורדון. את העובדה הזאת

ממשלת ישראל יצרה אז. נלחמנו קשות, כולנו ביחד ובשיתוף, ותודה לאל המחנה נסגר. עכשיו אתם חצים

להחיות אותו. האם אתם לא זוכרים את הסבל שאנשים עברו? מחלות קשות מאוד, בעיות חברתיות, בעיות

כלכליות. הבעיות האלה הרבה פחות קשות בגונדר ועדיף ששם יבדקו את הזכאות של כל משפחה. הפחד

שלהם הוא שמא עלולים להגיד שהמשפחה הזאת לא זכאית. מי שלא זכאי, לא יעלה למדינת ישראל. רק מי

ששייך לעדה הזאת יעלה למדינת ישראל.

לא רק זה, בגונדר אתם לא יכולים לפתוח מחנה כי הטיפול יהיה טיפול יומיומי. אנשים לא יצטרכו לעבור

1,000 קילומטרים מגונדר לאדיס-אבבה אלא יהיה טיפול יומיומי. לא כדאי, לא משתלם, לא כלכלי לפתוח

מחנה שם, וזה גם לא מגייס כסף בארצות-הברית.

גבירתי, אם את רוצה לעזור לבני העדה, אם את רוצה לפתוח מחנה בכל מחיר, שלחתי לך מכתב,

על-פי בקשתך, שנותן לך לגיטימציה ממני, מהעדה, שאנחנו מבקשים Nacoej-nלפתוח מחנה בגונדר. אבל

אל הבקשה הזאת גברת ברברה ריביקוב-גורדון כלל לא התייחסה, כי שם אי אפשר לגייס כסף.

את רוצה לעסוק בקליטה של יה1די אתיופיה? בבקשה. יש בעיות חינוך, בעי1ת של קליטה חברתית,

בבקשה, תעזרי פה. לבוא ולהשמיץ שחבר הכנסת אדיסו מאסלה נסע לפני 3 חודשים לאדיס-אבבה במימון

של הגויינט ועכשיו כביכול אני בעמדה של הגיוינט? תאמיני לי, היום, במצב הכלכלי שלי, תודה לאל, אני חבר

כנסת ואני יכול לממן טיסה ל-10 אנשים לאתיופיה. בעבר, את יודעת וכולם יודעים, אני נסעתי לאתיופיה

ומימנתי את הנסיעה מהכיס שלי. זה לא יכול להיות. האם אני עושה את זה בשביל מישהו? בשביל מר עמי

ברגמן? בשביל הגויינט? תאמיני לי, העדה הזאת אף פעם לא חשדה בי.

לפי דעתי, גבירתי היושבת-ראש, הנושא הזה חייב להיות קודם כל נושא של בני העדה. אנחנו הולכים

לפתוח את הנושא הזה לדיון בתוך העדה. אני מתחייב להסתובב היום בכל הארץ. יהיה דיון רציני.
משה באטה
כולל הקייסים.
אדיסו מאסלה
גם כולל הקייסים. לא יכול להיות ששני קייסים יסע1 לאתינפיה במימון של , Nacoejישתוללו שם ויביאו לנו

דו"חות. "הרב הראשי" של יהודי אתי1פיה הפך להיות מר אברהם נגוסה. הוא בא אלינו עם רשימה של

4,500 אנשים שתהיה להם זכאות מטעם ממשלת ישראל, ולאור דבריו מקבלים את הרשימה הזאת. איפה

נשמע דבר מה? וזה כאשר הקייסים, המנהיגים הרוחניים שלנו, לא הוכרו עלידי המימסד הדתי. האם מר

אברהם נגוסה הוא הרב הראשי של בני העדה? הוא זה שמעיד מי יהודי ומי לא יהודי? זה לא יכול להיות.

תאמין לי יש לי דודה שהיא בת פלאשמ1רה, יש לי לא פח1ת קרובים כאלה מאשר יש לך. השתיקה נגמרה!
יפת אלמו
אתה עושה טעות היסטורית ואחר כך אתה תיראה את זה. אתה אומר שיש לך משפחה באתיופיה. מה

אתה א1מר על 61 ילדים שמתו? מה התשובה שלך, כנציג העדה?
אדיסו מאסלה
כואב לי נורא כל אדם שניספה ומת שם. תאמין לי, האנשים בכפרים שבהם אני הייתי נרדפים. שרפו

להם בתים. מזהים אותם כיהודים. שואלים אותם מה הם עושים שם. חלקם אפילו שכרו דירה ליד הכפר כי

הם לא יכלו להישאר בכפרים. את האנשים האלה לכל היותר יכולנו לעודד להיות בגונדר. אבל למה להביא

אותם לאדיס-אבבה? אתם שכחתם את כל התופעות שהיו בעת קיום המחנה באדיס-אבבה? למה אותם

אנשים לא באו לפני סגירת המחנה? האסטרטגיה שלהם היתה לשתוק.
אברהם נגוסה
מי מביא אותם לאדיאס אבבה? אתה טועה. אין לך- עדות למה שאתה אומר.
אדיסו מא0לה
אני לא ילד קטן, תאמין לי, אני מספיק מבוגר. תבינו יפה, אני לא נגד עלייתם. אני גם הולך לארגן הפגנות

להעלות אותם למדינת ישראל מהר מאוד, עם הפלאשמורה שנמצאים בכפרים או בגונדר. אתם א1מרים

שצריכה להיפתח קונסוליה גם בגונדר וגם באדיס-אבבה. יש הרבה השלכות מאוד קשות לפתיחת קונסוליה

באדיס-אבבה. האם אני צריך לפרט פה? איפה האחריות שלנו? האם אנחנו צריכים להיגרר אחרי ארגון

אחד, שיש לו אינטרס כלכלי?

אני משוכנע שאם הנושא הזה יירד מסדר היום של Nacoej ,Nacoejלא יתקיים. אני חותם על זה. היום

הקהילה היהודית לא מגייסת כסף, לא לחינוך ולא לקליטה חברתית. הקהילה היהודית אומרת: יש לנו בעיות

של חינוך יהודי, יש לנ1 בעיות של התב1ללות, והכסף נשאר שם ולא בא לפה. אבל כשאתה נותן להם תמונה

זוועתית, שהילדים מתים ורעבים, וזאת המציאות שם לצערי הרב, אז הקהילה האמריקאית, שהיא כניראה

מאוד רגישה ומאוד אנושית, נותנת ציק, ולפעמים ציק גדול.

אבל למה להביא אותם לאדיס-אבבה? מה רע בזה שמשפחות או אנשים אינדיבידואלים יבואו לגונדר?

גבירתי היושבת-ראש, מדינת ישראל לא סגרה את הדלתות שלה, בין בפני הפלאשמורה שזכאים

לעלות למדינת ישראל על-פי אותם כללים שנקבעו בממשלה, בין בפני היהודים שצריכים לבוא במסגרת חוק

השבות. אני מציע שתתקבל החלטה פה בוועדת העליה 1הקליטה שהטיפול "עשה אך ורק בגונדר. אני

מבקש להוסיף גם שיש לזרז את עלייתם של יהודי קוארה וגם את עליית בני הפלאשמורה שחיים במשך 7

שנים בתנאים לא תנאים בגונדר.
מנחם 'מבסקי
אני רואה חובה להגן על כבוד היושבת-ראש, למרות שהיא לא זקוקה להגנתי. אבל אחרי שהיא

ה1תקפה על-ידי חברי ועמיתי, פר1פי ק1רינאלדי, שאמר שהיא אומרת דברים שאינם נכונים.
מיכאל קורינאלדי
האם את מרגישה מותקפת? אמרתי שאין לה מידע מלא. בינתיים שמענו מידע נוסף, לא כמו שאנשי

המימסד אמרו. חבר הכנסת אדיסו מאסלה אמר שהם כן נרדפים.
מנחם ינובסקי
מר קורינאלד', אתה מעו1ת את הדיון היום. אנחנו עסקם בנושא אחד, כיצד קרה שלא עומדים מאחורי

ההחלטה, לאחר שהוועדה הזו ישבה והחליטה על העלאת כל אלה שהיו במחנה באדיס-אבבה, וזה בוצע

כמו שלא בוצע אף פעם במדינת ישראל. עש1 כאן פעילות שלא היתה כמוה, בעיקר תודות ליושבת-הראש.

אני יכול להיות שלם עם ההחלטה או לא שלם עם ההחלטה, שלם עם חוק השבות כפי שהוא קיים או

לא שלם איתו. הבעיות ההלכתיות הן קשות ביותר. הרבנות הצטרפה לכל המהלך הזה מתוך אותם מניעים

שדיברו על הצלת ח" אדם. אם בתוך מחנה של 5,000 יש 100 יהודים אפילו, אנחנו מצווים להציל אותם.

אבל מה קרה? ראו כי טוב, שהנה המחנה הזה משמש כלחץ, כמאכלת על מדינת ישראל - ומחדשים אותו.

ה1א נגמר ואז מחדשים אותו. על זה קמה צעקתה של היושבת-ראש. על זה גם צעקתנו.

הרבנות נתנה את ידה למהלך הזה מתוך הנחה שבזה אנחנו מצילים יהודים. אבל עכשיו לבוא וליצור

בעיה נוספת? שמעת פה, % 40 הם לא יהודים. סבלנו גם את זה, מתוך הנחה שאם % 60 היו יהודים כבר

עשינו את חלקנו. אז היום באים אלינו וצועקים כאן: יש החלטת ממשלה?
אברהם נגוסה
הוא אמר ש-% 40 עלו על-פי חוק השבות.
קריאה
גם אם עלו על-פי חוק השבות, עדיין זה לא אומר שהם יהודים.
מנחם ינובסקי
בשבוע שעבר התקבלה החלטה חד משמעית של ועדת שרים, להמשיך את העליה לפי חוק השבות.

אם אני שלם עם זה או לא, לא זו השאלה. אבל יש החלטה. אין שום החלטה להפסיק את העליה.

יש דבר אחד שלגביו הובעה מורת רוח בוועדת השרים ושגבירתי היושבת-ראש נתנה לו היום ביטוי, זה

העניין של המחנה באדי0-אבבה שחוזר והופך להיות אותה מאכלת שמונחת על צווארנו. הרבנות תבחן את

המשך פעילותה ואת המשך פעילותו של הרב ולדמן. שמענו ביקורת מפי חבר הכנסת מאסלה. יש לנו

ביקורות אחרות. אנחנו נבדוק ונבחן מחדש. הנושא עוד לא נדון במועצת הרבנות הראשית. הוא יידון מחדש

לאור מה שקרה, לאור ההחלטה שנתקבלה, מתוך כוונה להביא לידי כך שמי שעולה יהיה יהודי וייעלה על-פי

חוק השבות.

לא ניתן את ידינו להמשך התעלולים הללו, שבאים ומציגים לנו איומים מידי פעם בפעם, מציגים תמונות

קשות, שצריכים לפתור אותן נקודתית, והופכים את זה לבעיה כוללת כדי שאנחנו נהיה נכפים, על-פי

האמוציות הללו, להעלות את כל מי שפונה 1כל מי שמבקש לעלות למדינת ישראל. מדינת ישראל איננה ארץ

מקלט לכל מי שרוצה לעלות אליה. זאת היא מדינת היהודים. יעלו לכאן יהודים, בין על-פי ההלכה ובין על-פי

חוק מדינת ישראל. לא ניתן להונות אותנו ולהביא לידי כך שכתוצאה מלחצים ומתמונות, כתוצאה מהתערבות

של יהודים שיושבים בארצות-הברית, יקבעו למדינת ישראל כיצד להתנהג. כאשר יהודים פועלים מתוך כאב

ליבם, זה נושא אחר. אבל כאשר זה הופך להיות לתעשיה, אנחנו נצא למלחמה מול התעשיה הזאת. לא

ניתן את ידינו לכך ולא נשלים עם המציאות הזאת.

אני שוב אומר, ואני רוצה שיהיה ברור, הנושא של הפעילות של הרבנות הראשית באתיופיה ייבחן מחדש

במועצת הרבנות, כולל פעילותו של הרב ולדמן שם. תודה רבה.
הי)"ר נעמי בלומנטל
אנחנו מתקרבים לסיום הישיבה. מר נגוסה, הארגון שלכם דיבר מעל ומעבר. אני אתן לך רשות דיבור

בהמשך. סלח לי מאוד, אתה לא תאיים עלי. לא אמרתי שלא אתן לך את רשות הדיבור. אמרתי שלארגון

, Nacoejבניגוד לכמה ארגונים שיושבים כאן, ניתנה זכות להתבטא.
אברהם נגוסה
אנחנו לא . Nacoej-0אני מייצג את "מכנף דרום לציון".
צאגה מלקו
אני אישית - אני מדברת בשם עצמי - במשך 8 שנים הייתי שותפה לשקר, אני מודה בזה. אני יודעת את

זה. אני מזכירת איחוד הארגונים של עולי אתי1פיה אך כרגע אני מייצגת את עצמי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני חצה להגן על דבריה. גברת צאגה מלקו אומרת שהיא רוצה לומר משהו אישי.
צאגה מלקו
אני רוצה לדבר באופן אישי לגבי מה שאני מרגישה. יש לי אחריות. אני אזרחית מדינת ישראל, אני

ש1תפה לטוב ולרע לכל מה שהולך.

בעניין מי שזכאי לעלות למדינה מתוקנת ומסודרת, שייעשו מה שהם חצים, זאת העבודה שלהם. אבל

אני מאוד רוצה להתייחס לעניין של הדת. הרבנות הראשית יצרה מצב כזה, שאלה שעלו קודם הם לא

יהודים, או יהודים בספק, ואילו אלה שבאו לאחרונה כבוד הרב גייר אותם בת1ך 4-3 שבועות והם יהודים.
אדיסו מאסלה
אבל לא לשכוח, הם נחשבים לגרים.
צאגה מלקו
מדוע הזדעקתי לבוא לפה היום? בגלל שראיתי באינטרנט ב-8.11 איך ארגונים מגייסים כסף על

חשבוננו, איך מכפישים את העדה, מה כתב באינטרנט אחד מפעילי . Nacoejכתוב ככה: "האתיופים שעלו

לישראל הם לא יהודים אמיתיים. היהודים האמיתיים הם עוד שם". תתארו לעצמכם לאן הגענו. אלה שבאו

דרך סודאן, אלה שניספו, הם לא יהודים? אני רוצה להגיד לכל מי שיושב פה, אני לא מזלזלת כבוד של בני

העדה. מי שחושב שהוא יודע על יהודי אתיופיה יותר טוב מאיתנו, טועה. כל מי שהוא אנתרופולוג, פרופסור,

עורך-דין, אף אם יהיה מומחה, לא יכול להחליף את המקום שלנו. לא יכול להיות מצב כזה שארגונים ייכנסו

בינינו וייאמרו שחלק יהודים וחלק לא יהודים.

אני רוצה להתייחס במיוחד לארגון . Nacoejלפני שנה ישבתי עם גברת ברברה ריביקוב-גורדון והסברתי

לה מה עושה Nacoej אמרתי לה שיש אנשים שהיו שכנים שלי בגונדר, אנשים שאינם יהודים והם בישראל.

שאלתי איך היא מסבירה את זה? היא אמרה: אולי הם התחתנו עם פלאשמורה?
משה באטה
ואם יש קרובים, הם פיקטיביים.
צאגה מלקו
נאמר שאחרי שכולם יעלו מהמחנה, הם יסגרו אותו ואחר כך Nacoejישקיעו בחינוך פה, במדינת

ישראל. בואי ניראה אותך, גברת ברברה ריביקוב, תשקיעי בנו פה.

אני רוצה להתייחס לעוד דבר, לגיור שנעשה לאחרונה. באמת כואב לי הלב. אני אזרחית מדינת ישראל.

כשהתחתנתי היה סיפור, הלכתי לרב שלוש ונתקלתי בקשיים. אני לא מבינה מה הרבנות הראשית רוצה

מאיתנו, חלק יהודים, חלק לא יהודים. מי רשאי לגייר אנשים בתוך 3 שבועות? אני יודעת שאנשים התגיירו

תור 3 שבועות בנווה כרמל. איך תסבירו דבר כזה? ככה הופכים את הב) אדם?

אני רוצה להגיד, אתם לא תאמינו, אנחנו בני העדה שותפים לכל המהלך. התעוררנו, עכשיו הגיע הזמן

שבני העדה יטפלו בעצמם. האם מישהו מתנגד לעליה של בני הפלאשמורה? אף אחד לא מתנגד לעליה

שלהם אם הם זכאים. אם מישהו יגיד שלא יאפשרו להם לבוא בסוף, אוי ואבוי מה שייעשו לו בני העדה.

תשאל את מר רחמים אלעזר איזה מתקפה תהיה ברדיו. זה פשוט לא יכול להיות.

אם ככה, המצב הופך להיות כזה, שהקייסים שלנו הם לא יהודים, המנהיגים של העדה הם לא יהודים.

מי שהוא יהודי זה רק אלה שבאו עכשיו.

בנוסף לזה, גברת ברברה ריביקוב-גורדון מדברת רק על הפלאשמורה. אבל מה עם יהודי קוארה? הם

לא יהודים? האם לא מגיע להם? אני לא מבינה. אני מרגישה שארגונים מסויימים מנצלים את זה. די,

תפסיקו! אנחנו כבר גדולים. אל תסתכלו כל הזמן, בגלל צבע העור שלנו, כאילו מדינת ישראל היא גזענית

ומפלה אותנו. עם כל הכבוד, אין ספק שיש בעיות אבל לא מגיע למדינת ישראל שיגידו שהמדינה גזענית. די,

מספיק, כמה אפשר להגיד כל הזמן: מסכנים, מסכנים. אני לא רואה את עצמי כמסכנה. אני עובדת, לומדת

לתואר שני, אני לא מסכנה. מה פתאום, אנחנו לא מסכנים.
יצחק הדנה
אני מורה ליהדות כבר משנת 1992 לקהילה של אחינו בני אתיופיה. שמעתי כאן כמה דברים. לדעתי לא

צריך לחפש מי האשם, מי עשה את זה ומי עשה את זה. חבל על הזמן. אני חושב שצריכים לראות את

הדברים לגופם. אנשים נמצאים במצב קשה מאוד.

קודם כל, אני שואל מי זה שעשה גיור ב-3 שבועות? נכון שפעם היו קורסים ביהדות שנמשכו כחודש

ליהודים שקצת התרחקו מיהדותם. היום אנחנו מלמדים אותם 4 חודשים לפחות עד קרוב לשנה.
הי]"ר נעמי בלומנטל
מר הדנה, אמור את עיקרי הדברים. אנחנו רוצים להתחיל לסכם.
יצחק הדנה
עושים גיור לפי ההלכה, לפי ההחלטות של הרבנות הראשית.הם למדו ונבחנו, עברו את המבחן

בהצלחה, ורק אחר-כך עשו את הגיור. אף אחד לא התגייר בגיור מזורז ולא בחינם. צריך להבהיר את הדבר

הזה. אני בטוח שאין גיור מזורז, ואם יש, תביאו לי את הדוגמא.

בשבוע שעבר חזרתי מאתיופיה. הייתי בגונדר ובאדי0-אבבה. בגונדר במחנה נמצאים גם אנשי קוארה

וגם אנשי פלאשמורה וכולם חיים באותו מצב, אין הבדל ביניהם. הם היו חיים באותו אורח חיים וגם היום הם

נמצאים באותו מצב. זה קשה מאוד. הם יהודים ויש לזרז את עלייתם. זה שאנחנו משאירים אותם שם

הרבה זמן, זה נזק לאנשים, נזק למדינת ישראל, מק לארגונים יהודים ונזק לכולנו.

אני בעד לבד1ק מי זכאי לעליה על-פי חוק השבות ומי שיימצא זכאי, יש להעלותו. לא משנה היום אם זה

בגונדר או באדי0-אבבה. לפי מה שראיתי שם, היום יותר מ-3,000 אנשים זכאים על-פי חוק השבות.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתה ספרת אותם? כל פעם זורקים פה מספרים.
יצחק הדנה
זה לא סתם מספר. אני מכיר את האנשים בחצרות יסף, בנווה כרמל. הילדים שלהם, ההורים שלהם

נמצאים באדיס-אבבה ובגונדר. אני חזרתי לפני שבוע.
עתי גדור
אלה שבחצרות יסף היו זכאים?
יצחק הדנה
הם היו זכאים.
עוזי גדור
ממשלת ישראל עשתה טובה?
יפת אלמו
חובתה של ממשלת ישראל לחפש כל יהודי באשר הוא.
יצחק הדנה
לכל אנשי הארג1נים, חברי הכנסת והאנשים היהודים הטובים, אנחנו נלך באמת על הדבר הנכון שצריך

לעשות אותו. יהודים מתים שם מכל מיני בעיות, אנשים שלא היו צריכים למות. הוויכוח בבית הזה: זה אשם

וזה אשם, לחפש את האשם - זה לא יועיל לנו ולא לאנשים.

לכן אני מבקש מיושבת-ראש ועדת העליה והקליטה לשלוח אנשים מתאימים לבדוק את האנשים הללו,

את הזכאות שלהם. על-פי הזכאות שלהם, תזורז העליה. להשאיר אותם שם, כמו שאמרתי, לא להם, לא

לנו, לא למדינת ישראל ולא לארגוני היהודים, לאף אחד זה לא יעזור. צריך להעלות אותם מייד כי הם זכאים.
ברברה ריביקוב-גורדוו
(באנגלית): אני מבקשת להגיב בקצרה לדברי חבר הכנסת אדי0ו מא0לה. רק שני משפטים. חבר

הכנסת אדי0ו מא0לה ואני מכירים זה את זה כבר שנים רבות. הוא מכיר את התוכניות שלנו בישראל. רוב

הכסף של Nacoejמוצא בישראל על תוכניות חינ1כיות לילדים אתיופים, לתלמידי בתי-ספר תיכון ולתלמידי

אוניברסיטאות. תקוותנו שמכל לצאת מאתיופיה ולהוציא את כל כספנו כאן. זה הדבר הראשון.

דבר שני, אני לא אכנס לעניין המגוחך הזה לגבי איסוף הכסף. באיזשהו שלב אני אף הואשמתי בשריפת

הט1ק1לים בעצמי למטרת גיוס כספים.

ככל הנוגע ליהודי חבל קוארה, לא ידענו שהם שם במשך כל השנים האלה. כמה אנשים ידע1, הסוכנות

היהודית ידעה. אנחנו אפילו לא ידענו שהם שם. ברגע שנודע לנו על קיומם התחלנו לחפש דרכים לסייע

להם. כל מי שאני מכירה שם אותם בעדיפות הראש1נה, בעיקר את אלה שנמצאים בגונדר, מכיוון שהם סבלו

יותר זמן מכל אהד אחר.
מיכאל קורינאלדי
אני מבקש לצאת בהצעה מסויימת. ההרגשה שלי היא שכל ישראל חברים וכולנו ערבים זה לזה.

החיצים האלה ששמענו, אין מקומם פה. אנחנו עוסקים בנושאים של עליה וקליטה.
שלמה מולה
אבל זה עתידה של העדה.
מיכאל קורינאלדי
נ1צרה כאן בעיה. אינני יודע מי גרם לה, בוודאי לא , Nacoejאבל נוצרה בעיה.
עוזי גדור
למה אתה אומר ש"בוודאי לא / 'Nacxxjj ה"בוודאי" הזה לא היה במקום.
מיכאל קורינאלדי
לפי הידיעות שלי, ישנו פה איש מכובד, פר1פי קוטלר, שיודע את המהלכים שם.
הי1"ר נעמי בלומנטל
אבל העדה צודקת. נמאס להם מפרופסורים, ממומחים ומאנתרופולוגים, נמאס. שתחליט העדה לבד.
שלמה מולה
חבר הכנסת אדיסו מאסלה הציע הצעה נפלאה. אני מציע שנקבל את הצעתו. האם אנחנו צריכים

פרופסור בשביל זה?
מיכאל קורינאלדי
ההצעה שלי היא כזאת, אני מציע שתהיה ועדה בראשותו, לא בפ1רום רחב כל-כך, כמובן עם חבר

הכנסת אדיסו מאסלה. אתם תחליטו את מי לצרף לוועדה הזאת. צריך למצוא פיתרון שקט איך להתמודד

עם הבעיה. כרגע הדברים הולכים ומידרדרים. נדמה לי שאפשר לעצור את זה כי כולנו מתכוונים לדבר טוב.

כולנו מתכוונים להביא אך ורק זכאיי שב1ת או אנשים שזכאים לאיחוד משפח1ת. זאת הצעתי.
עוזי גדור
לא כולם רוצים את זה. יש כאלה שרוצים אחרת.
רחמים אלעזר
אני מצטער שהגענו לחילוקי דיעות בנושא הזח. תמיד היינו בראש אחד בעניינים אלה. יש פה בעיה כי

יש מ0רים כפולים בנושא הזה. לכל קבוצה יש את האינטרס שלה. בסופו של דבר הם מנסים לקבוע עובדות
ולהגיד
הצילו! זה מה שקרה.

אני מסכים במאה אחתים למה שחבר הכנסת אדיסו מאסלה אמר. האנשים שנמצאים באדיס-אבבה

חייבים לחזור לגונדר. היתה החלטה שאחרי שהמחנה יתפנה כל כובד המשקל בטיפול יעבור לגונדר. כולם

ידעו על כך. אנשים לא יכולים פה להיתמם. הם הלכו לכפרים באיזור גונדר ואמרו לאנשים לבוא

לאדיס-אבבה כיוון שהמחנה עומד להתפנות ושהם יכנסו לשם במקום אלה שייעזבו, ואחר-כך יוכלו להראות

מתים וחולים וכל מיני דברים כאלה. שלא יתממו פה. אני יודע את זה. אני לא חשוד כמי שמתנגד לעליה.

נלחמתי ויש לי היסטוריה ארוכה בטיפול בעליה. אני גם לא חשוד כמי שקש1ר למימסד כזה או אחר. אני

אומר את זה כעובדה. אנשים יצרו בעיה כדי להתקיים ממנה. זה בדיוק מה שקורה. שלא יתממו. זה המצב.

לדעתי כדי לטפל בהם - בעליה, במיון, בסינון הם צריכים לחזור לכפרים. לא עושים להם ט1בה בזה

שמביאים אותם לאדיס-אבבה. בכך פשוט גורמים להם לסבל רב יותר. הרי אתיופיה היא לא גיונגלים, זה לא

מקום שאין בו חוק ומשפט. אם יש בעיות בכפר, פוגרומים, ניתן לפנות לממשלת אתיופיה, שהשוטרים ייגנו

עליהם, כי הם הרי בסופו של דבר אזרחי אתיופיה. למה לא קורה פוגרום כזה בכפרים אחרים? למה זה

קרה דווקא במקום שהוא תיאר בטיגרי?
יצחק הדנה
עכשיו זה קרה באדיס-אבבה גם. אני ראיתי אותם עכשיו כשעזבתי.
רחמים אלעזר
בסיפור הזה עכשיו הם גרמו להם לסבל רב יותר.
משה באטה
עובדה שיש כאלה שבאים לאדיס-אבבה. אי אפשר להתעלם מהם, מכל יהודי באשר הוא.
רחמים אלעזר
הם לא יכולים להמשיך להיתמם. הפעם אנחנו החלטנו לא לתת יד לעניין הזה. לא יכול להיות, יבואו

לפה גויים, עם גיור-אינסטנט של 4 שבועות. לא יכול להיות דבר כזה.
משה באטה
יש גם זירוז של הגיור.
הי1"ר נעמי בלומנטל
אנחנו רוצים להתחיל לסיים. מר אברהם נגוסה, אנא המתן. מארגון דיברו כאן 4 אנשים.
אברהם נגוסה
אני לא נציג של .Nacoej ביקשתי רשות דיבור. למה את כועסת עלי? את נותנת לצד אחד לדבר הרבה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני אתן לך את רשות הדיבור. למה אתה תוקף אותי כל הזמן? אתה כל הזמן מתפרץ ותוקף אותי. אני

מבקשת ממך, אם אתה תמשיך ככה אתה לא תקבל את רשות הדיבור, ואני רציתי לתת לך את רשות

הדיבור. יפה מאוד הצחוק שלך, גם מתאים למה שמדברים עליך. אני שונאת להתפרץ ככה. אני מוכרחה

לומר לך שההתנהגות שלך היא גועל נפש. אמרתי לך שאתן לך את רשות הדיבור. יש כאן אנשים לא פחותמכובדים ממך שמחכים שעתיים לרשות דיב1ר. אני נתתי לאנשים שאתה ביקשת ממני לדבר, לגברת

ברברה ריביקוב-גורדון ולכולם. אני מבקשת ממך עכשיו לחכות בשקט לתור שלך. תודה רבה.

אני רוצה ל0יים את הישיבה. אני לא נוהגת לקיים ישיבות מעל לשעתיים. לכן אני רוצה שכל אהד יתרכז

עכשיו בתמצית. אני מבקשת שכל אחד ינסה לומר את דבריו בקצרה. רשות הדיבור לק ס אמהרן פיקדו.
אמהרן פיקח
(מדבר באמהרית - הדברים ת1רגמו על-ידי מר יפת אלמו)

קודם כל אני מודה לכל המשתתפים שנמצאים כאן. חזרתי לפני יומיים מביקור באתיופיה. היהודים הללו

שאני ראיתי באדיס-אבבה ובגונדר הם יהודים שאנו יודעים את שייכותם. לכל אחד יש בן, בת, אבא, אמא או

דוד בישראל.

ראיתי יהודים שסולקו מהכפרים שלהם בכוח על-ידי נוצרים. לא את הנוצרים מסלקים אלא את היהודים.

ראיתי יהודי שרצה להגן על הרכוש שלו ואז כשסגר את הדלת נתנו לו מכות על הידיים ושברו את יד1. את זה

ראיתי במו עיני. היה כפר מסויים שממנו סילקו אותם בכוח ואלה האנשים שנמצאים באדיס-אבבה.

עוד דבר מאוד רע שראיתי, אנשים מתו באדיס-אבבה ולא היה איפה לקבור א1תם. יומיים נשארנו עם

הגופות מכיוון שלא מצאנו מקום לקבור אותן. ביקשנו מהקהילה שנמצאת שם לקבור את שני האנשים

שנפטרו אך רק אחרי יומיים הצלחנו לקבור את הגופות.

אין להם מה לאכול, אין להם כלום. בגלל חוסר טיפול רפואי אנשים שלא היו צריכים למות, מתים.

כשאנחנו ראינו אותם בוכים, גם אנחנו בכינו יחד איתם.

הם סיפרו לנו שהם היהודים ששירתו את הנוצרים במלאכת כפיהם, באריגה, נפחות וכל העבודות

האלה, אך פתאום הם נהפכו לאויבים והנוצרים אמרו להם לצאת מייד מהכפרים ואם לא כן, יהרגו אותם. אז
היהודים יצאו בזעקה קשה
מי יציל אותנו, משמים או מהארץ, מי יציל אותנו? רק היהודים. אי לכך אנחנו

צריכים להציל אותם.

(בהמשך הקס פיקדו דיבר ישירות אל מר משה באטה ומר באטה אף השיב לו באמהרית, אך הדברים

לא תורגמו)
יפת אלמו
במילה אחת, מה שהוא אמר, שהע1ף משחק באנשים. זה ביט1י. אנחנו משחקים באנשים שלנו.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה. אני רוצה לשאול את נציג משרד החוץ, האם יש דיווחים על פוגרום באתיופיה כלפי יהודים?
שלמה אביטל
אנחנו לא קיבלנו שום דיווח על פוגרום. באותם מיקרים כשהגיע לידיעתו של השגריר שלבו שהיה כפר

מסויים שבו שרפו בקתות. השגריר הלך לשם יחד עם הקונסול ולפי הדיווח - כפי שאמרתי, הוא דיו1ח לי

בעל-פה - נכון, יש בהחלט מצוקה קשה, אבל להגיד שיש פוגרום? הוא אמר בפירוש שלא. כל הסיפורים

האלה, על ששורפים להם את הבקתות בגלל שהם יהודים ושפוגעים בהם, באותו כפר ספציפי שהוא בדק

לא היה דבר כזה.
הי1"ר נעמי בלומנטל
אנחנו נירצח לקבל דיווח. אבי מוכרחה לומר, אנחנו עוסקים פה ביהודים שנמצאים בארצות שונות, גם

באירן, בארגנטינה ובמקומות ש1נים. עוד אף פעם לא נתקלתי בו1עדה ב"חס כזה מזלזל לממשלה קיימת.

בכל זאת אני מבינה שיש ממשלה באתי1פיה וכאן מתייחסים כאילו אין ממשלה, כאילו אין ש1ם דבר, הכל

הפקר. כאילו אין שלטון, אנשים מסתובבים שם במצוקה אדירה ואין בכלל למי לפנות.אני מבקשת ממשרד החוץ לבדוק את המצב ואם אומנם המצב מה, אני מבקשת להגיש מחאה

רשמית על רדיפת יהודים בארצם, ושממשלת ישראל תפעל בעניין הזה,
זי1ה ד0ה
אני חברת איחוד הארגונים של עולי אתיופיה ואני רוצה להגיב על הדברים שנאמרו פה. אנחנו יושבים

כאן ליד שולחן ונאנחים. העולים האמיתיים הם אותם יהודים שנמצאים באתיופיה וצריכים לעלות. יש להעלות

כל יהודי לפי חוק השבות. האינטרס היחיד שלדעתי צריך להיות לנו ולכל אותם ארגונים הוא האינטרס של

הקהילה. אם הם יהודים וזכאים לעלות, שייעלו. אבל אין שום סיבה להעלות אדם שאינו יהודי, או

פלאשמ1רה.

בכלל, המושג של פלאשמורה זו 0וגיה שצריך לדון בה עם הקייסים בני העדה ולא עם דוקטורים מבחוץ.

גם מבין בני הקהילה יש אנשים שרכשו השכלה גבוהה. הבעיה הזאת צריכה להיפתר לאחר דיון בתוך

הקהילה. בנ01ף לכך, צריכים להתערב אך ורק הגורמים המקצועיים.

זה שהפיצו שמועה שאנחנו לא יהודים, לעני1ת דעתי זה נ1עד אך ורק כדי לפלג את בני הקהילה. בנושא

של עליית עולי אתיופיה לישראל אנחנו מאוחדים ואני לא חושבת שצריך להיות אינטרס פוליטי מלבד זה.

לכן, יש להעלות את היהודים שזכאים. אם ישנם פלאשמורה שחושבים שהם שייכים לבני ישראל

היה1דים, יש לבדוק אותם עם הקייסים ועם הקהילה.

בנוסף לכך, אני לא חושבת שהסוגיה כן יהודי/ לא יהודי בכלל צריכה לעלות. כל מי שיש לו בעיה שישאל

את עצמו מי הוא בכלל. היהודים עשו את כל הדרך מאתיופיה לסודן, נרדפנו ורבים מאיתנו ניספו בגלל

הזהות שלם. הסוגיה הזאת בכלל לא צריכה לעלות ולא צריך להתייחס אליה.
אברהם נגוסה
אני שוב מתנצל בפני היושבת-ראש אם פגעתי בה וברגשותיה. לא התכוונתי. אני פשוט ביקשתי רשות

דיבור. אם פגעתי, אני מצטער.

אני רוצה להביא את העובד1ת. קודם כל, ממה שאני שומע מבני העדה פה, אני לא רואה את המחלוקת.

אנחנו גם באותה עמדה, שצריך לבדוק את האנשים האלה. אנחנו אומרים: בואו נבדוק את האנשים האלה

שנמצאים גם באדיס-אבבה 1גם בגונדר. מי שזכאי, נעלה אותו. עד כה אף אחד לא בדק את כל האנשים

שנמצאים שם 1לכן החלטה כוללנית לא מקובלת עלינו.

אדוני נציג משת- החוץ, אני רוצה שתעשה שיעורי בית. הקונס1ליה באדיס-אבבה לענייני עליה י אני לא

אמרתי שלכל עניין - לענייני עליה היא סגורה. בחר שזה בא בהוראת משרד הפנים. הקונסוליה עובדת רק

בגונדר. זה עובדה. אתה יכול לבדוק את זה.
שלמה אביטל
אי1 קונסוליה. יש קונסול לענייני עליה שפועל בתוך השגרירות בכדי לקבל את ההגנה. הוא זקוק לחסינות

דיפלומטית ולהגנה קונסולרית, מכיוון שאנחנו בכל זאת פועלים מול ציבור של אזרחים אתיופים. הם לא

אזרחים ישראלים.
אברהם נגוסה
דבר שלישי, אני רוצה לציין פה, האנשים האלה, לא משנה איך הגיעו, מי הביא אותם, אפשר לזרוק

האשמות, אבל אין הוכחה למה שאנשים מאשימים. האנשים האלה נמצאים במצב קשה, הן בגונדר והן

באדיס-אבבה. הם זק1קים לסי1ע רפואי, למזון ולדיור.

נאמר פה שהופץ באינטרנט כאילו שהיהודים שנשארו הם יותר טובים מהיהודים שעלו לפה. גם אני

מתנגד לאמירה מאת. אני חושב שצריך לבד1ק את העניין, מי אמר את זה.

אני שותף למה שנאמר פה על-ידי האחים שלי, מי שצריך לקבוע פה זה בני העדה, מנהיגיה הרוחניים.אני מציע שתוקם ועדה שתיסע לאדיס-אבבה, שבה יהיו שותפים בני הערה, וייבדקו מי שייך לנו ומי לא שייך

לנו. זה חשוב מאוד. ההורים, האהים והילדים שנמצאים פה הם יקבעו מי שייך להם, מי ההורים שלהם. אני

לא יכול לקבוע אם כל המשפחה שלי פה, חבר הכנסת אדי0ו מא0לה לא יכול לקבוע אם כל המשפחה שלו

פה. הילד שזקוק לאמא שלו, הוא צריך לקבוע מי אמא שלו.
זי1ה ד0ה
אתה רוצה להביא לפה את כל האתיופים מאתיופיה? איפה זה נגמר?
משה באטה
שכל אחד יבד1ק בציציות שלו, מה המוצא שלו.
אברהם נגוסה
מה שחשוב פה, לפי הניסיון שלנו, שבמשך 7 שנים אנשים סבלו כשהממשלה החליטה לבדוק אותם.

מתוך 12,000 - 8,000 עלו על-פי חוק השבות 4,000-1 על1 על-פי חוק הכניסה(?). דו"ח הג'וינט מציין את

זה. אני מוכן להראות לכם את זה.
אדי10 מא0לה
במוקדם או במאוחר יבואו לתמוך באנשים האלה. אל תלך לכפרים ואל הביא אותם לאדיס-אבבה.
היו"ר נעמי בלומנטל
רש1ת הדיבור למנכ"ל מחלקת העליה ב10כנות היהודית, בבקשה.
מ"ק רוזנברג
נמצא פה מר רפי כהן ממשרד הפנים ואנחנו עובדים יחד איתם. אנחנו לא צמצמנו את התשתיות שלנו

ואת האופרציה שלנ1 באתיופיה. אני ק1בע שמה שקורה הי1ם באדי0-אבבה מפריע למהלך של העלאת יהודי

קוארה ויהודי גונדר ומפריע לטיפול. מישהו אמר את זה כבר קודם. אני חושב שזאת הנקודה החשובה. הרי

אי אפשר קולקטיבית להעלות את האנשים שמתקהלים, צריך לבד1ק אותם. מי שנותן עזרה 1מעודד את

ההתקהלות הזו, מפריע לנו בעב/דתנו.

אני יודע שגם משרד הפנים נמצא באותה דיעה. אנחנו משתדלים לעסוק בנושא הזה כמה שיותר

ביעילות. אף אחד לא אמר שהעליה מאתיופיה נגמרה. תיתנו לנו לעבוד. מה שקורה כרגע, שגופים

אינטרסנטים מתערבים ולא רק מסכסכים בין בני העדה בארץ אלא גם מפריעים לנו בעבודה. אני מבקש

להפסיק עם זה כי זה פשוט מפריע. אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר.
שלמה מ)לה
אני חושב שבסך הכל כל ה"עליהום" הזה על מדינת ישראל הוא מביש. מי שראה את טובי בניה של

מדינת ישראל במדבריות סודן, המדינה שעשתה את מבצע שלמה, המדינה שעשתה את מבצע משה,

ועכשיו באים להכפיש אותה? זה באמת לא סביר. תמיד שמור במוחי הזיכרון איך מר אמנון שחק סחב גברת

זקנה במבצע שלמה. היום לבוא ולהכפיש את מי שעשו את כל זה, להכפיש אותם בכל הנציגויות, בכל

מקום, לבוא ולהגיד שמדינת ישראל מפלה לרעה את עולי אתיופיה? אני חושב שזה עובר את כל הגבולות.

שברנו את הצלחת שממנה אכלנו.

אף אדם לא יכול להגיד שיש למנוע את עלייתו של אדם הזכאי לעלות על-פי חוק השבות. אבל מי כמוכם

יודע, במיוחד בני העדה, העסקנים, מי כמ1כם י1דע איך עולים הטרמפיסטים, איך יש משפחות שאומרות: בוא

תשקר, תגיד שאתה קרוב שלנו. מר רפי כהן יעיד שקורה שמשפחה שלמה משקרת ועולה. האם אנחנו

בכלל מעלים בדעתנו איך הדברים האלה נעשים? למה שאנחנו לא נגיד גם שלפעמים אנחנו טועים? למה

העסקנים בני העדה אף פעם לא מודים בטעויותיהם? מר אברהם נג1סה, אם יש טעויות, למה שאנחנו לא

נגיד שאנחנו טועים? .
אברהם נגוסה
איזה טעות?
שלמה מזלה
אני אגיד. בחודשים אפריל ומאי הסתובבתם בגונדר, בכפרים, יחד עם אנדי, ואמרתם למשפחות לבוא.

אתם מסתובבים בישראל, הולכים למשפחות ואומרים להן שיישלחו מכתבים שיימליצו על עליית אותם

אנשים. את זה אתם לא מספרים פה. תתבע אותי אם אני לא צודק.
אברהם נגוסה
יש לך הוכחה למה שאתה אומר?
היו"ר נעמי בלומנטל
יש הוכחות לזה.
שלמה מולה
האם לא פגשתי את אנדי, הבחור הזה ? Nacoej-nהיו עוד 4 אנשים, הלכתי עם ... לקונסוליה

באדיס-אבבה. למה אתם מטאטאים את העובדות מתחת לשטיח? למה אתם שיקרתם בעזות מצח

ולכלכתם את המדינה? אתם שיקרתם.

בסך הכל מבחינת המשרד לקליטת עליה, אנחנו נקבל כל אחד שייגיע לפי חוק השבות. שמעתי בכל

מיני מק1מ1ת שמועה שמשת- הקליטה מבקש לעכב את העליה של האנשים. לא היה ולא נברא כזה דבר.

אני פה אומר למר מייק רוזנברג, כרגע יש את מרכז קליטה .... שהוא כולל 500-400 מיטות; יש את

מרכז קליטה נווה צוף, שהוא יאכלס עוד 250 איש; יש לנו סיכומים במבשרת ציון על עוד כ-500 מיטות. אם

קצב העליה יילך וייגבר, מדיניות המשרד לקליטת עליה היא לא לקלוט יותר עולים באתרי קראוונים אלא אם

Pתהיה בעיה.

פה נאמר דבר מאוד חשוב. אם יש אנשים שמחכים 7 שנים בגונדר - וכולם הסכימו למדיניות שיש לסגור

את המחנה - למה לא להעל1ת את האנשים האלה? האם להם לא מתים ילחם?
אברהם נגוסה
אנחנו לא נגד זה.
אדיסו מאסלה
למה אתה לא מפגין מול משרד ראש הממשלה להעלות את יהודי קוארה? למה לא השתתפת בהפגנה

לפני שבועיים? הרי אתה יוצר מחלוקת בתוך העדה. אתה גם אומר לבני הפלאשמורה לא ללכת להתפלל

עם יהודי אתיופיה באותו בית כנסת, אתה אומר גם לא לאכול את השחיטה שלהם. אתה יודע איזה נזק

גרמת לקליטה החברתית שלהם?
אברהם נגוסה
כל דבר אתם מנסים לפסול. כל מה שאתם עושים, זה לא יקטין את המלחמה שלנו על אחינו. בואו

נפעל כל העדה ביחד.
אדיסו מאסלה
אתה לא תילחם. אני נלחם גם עבורם. זה לא נושא פרטי שלך. זה נושא שצריך להעסיק את בני העדה

כ1לם. אתה עושה את זה לשם שמיים? אתה עושה את זה כדי לקדם את האינטרס האישי שלך, כדי למלאאת הכיס בכסף.
אברהם נגו0ה
גם אתה ככה.
שלמה מולה
אני חושב שבסך הכל צריך להסתכל על טובת העולים שנמצאים בישראל ועל קליטתם. אני חושב

של-^^0^^^ היו זכויות בתקופה של מבצע שלמה והם עשו מאמצים. יש להם זכויות בנושא של הסטודנטים.

הם עושים כל מיני תוכניות של תיגבורי לימודים. אני חושב שהם צריכים לבוא ולהגיד: חבריה, אנחנו חוזרים

מאתיופיה, כמו ש- נענה לקריאה הזאת, Nacoejצריכים לפעול בישראל. מי שצריך לעלות על-פי חוק

השבות, צריך לזרז את עלייתו. תודה.
רפי כהו
קודם כל, אני מצר על כך, לא תפקידי להגן על משחר החוץ, אבל בטח לא יעלה על הדעת שאדם פרטי

יבוא וייתקוף בעזות מצח את אנשי משרד החוץ, שאני אישית עובד איתם, ולאחר מכן - בגלל שבחוץ יש

לדעתו דברים יותר חשובים - הוא ירקוד בין שתי החתונות, יעזוב פה, יילך לשם וייחזור לפה להצעת סיכום.

אני חושב שזאת חוצפה. זאת תגובתי לגבי מה שנאמר פה בראשית הדברים.

לגופם של דברים, לצערי יש פה בליל של עובדות שהן לא נכונ1ת, בליל של דמגוגיה. יש פה בליל של

פעילוי1ת שה) מנוגדות לכל סיכום.

פה, בוועדה הזאת, נציג בכיר של Nacoejחיבק אותנו ונישק אותנו על הפעילות שלנו במחנה. צריך

להוציא פה את הפרוטוקול. הוא אמר בפירוש, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, והוא אמר את זה ללא

תנאי וללא סייג, שברגע שתסתיים פעילות משחר הפנים במחנה ולאחר שיוחלט שהמחנה בסגר הם יפנו את

מירב המשאבים ואת מירב האמצעים והמאמצים לטפל בקליטה פה בארץ: לסייע בחינוך ולטפל בשיכון

ובדברים אחרים.

אני מטפל בנושא הזה רק שנה ולא 25 שנים או 10 שנים. אני באופן אישי שנה בסך הכל במועדון ואני

רוצה לומר שהיום אני הרבה פחות נאיבי ממה שהייתי לפני שנה, כפי שאמר פה חבר הכנסת אדיסו

מאסלה, שאני מחזק את מה שהוא אמר, וכפי שאמר פה מר שלמה מולה, שאנחנו ע1בדים ביחד.

לפני שנה התחלפה הממשלה והיו פה אנשים חדשים והיתה התגייסות של כולם למען האנשים

שנמצאים במחנה. הנתונים האמיתיים הם שכ - % 26 מאלה שעלו מהמחנה הם זכאיי חוק שבות והשאר

אינם זכאיי חוק שבות. הוחלט להעלותם על-פי החלטה מודעת של הממשלה לטפל במחנה, היות והיתה

הנחה שיש מחוייבות מוסרית של המדינה. ברגע שהסתיימה המחוייבות הזאת, ועל דעת כל הגופים שהיו

מעורבים, גם , Nacoejגם "מכנף דרום לציון" וגם שאר הגופים שעבדתי איתם בשיתוף פעולה, הוחלט

שבמשך השנה הזאת נעשה מאמץ כדי לסגור את המחנה, מתוך ידיעה שאנחנו לא מטפלים בינתיים

בעליית יהודי גונדר, למרות שהיינו צריכים לטפל בגונדר. קיבלנו החלטה משותפת, מתוך ידיעה שברגע

שנסיים את הטיפול במחנה נתחיל לטפל בגונדר.

המשמעות של מה שאתה אומר היום, שנטפל ב-8,000 האנשים שנמצאים באדיס-אבבה, זה אומר

שלא לעמוד בהבטחה שלנ1 ליה1די קוארה וגונדר ולא לטפל בהם גם בעוד 100 שנים. אם יטפלו בכל דיכפין,

המשמעות היא שלא יטפלו בעצם באף אחד. המשמעות היא בפירוש להנציח את הבעיה לעוד 200 שנים.

מי שאכן רוצה לטפל בצורה סיסטמטית ונכונה צריך להיצמד להחלטת הממשלה. אני שמח שהיום כולם

פה חברים שלנו 1היו חלק מההצלחה, זה בסדר גמור. אין לי בעיה עם זה ואני מפרגן פה לכולם. אבל אני

מבקש שכולנו בצורה אמיתית וכנה ניצמד לאותה החלטת ממשלה מחודש יוני 1997, על-פיה השלב

הראשון מומש במלואו ואנחנו חיסלנו את המחנה. אם יש אחד או שניים או שלושה, זה לא עושה את זה

8,000. לגבי ה-3-2 - נטפל בהם, אבל בעיקרון המחנה הסתיים. בהתאם למחוייבות המוסרית שלנו ליהודים

בצפון אתיופיה, בקוארה בגונדר, תנו לנו לעבוד שם. זה לא נוח להיות בגונדר. יותר נוח לנציג שלנו להי1ת

באדיס-אבבה, יש שם את כל מה שהוא צריך, ובכל זאת ההנחייה היא לעבוד בגונדר. רוב הפעילות שלנו

היום היא בגום-ר. אני מבקש שכל מי שנושא העליה אכן חשוב לו וכל מי שבאמת רוצה לעבוד לשם שמיים,שייאפשר לנו לעבוד בהתאם להחלטת ממשלה מסודרת, כפי שמקובל במדינה מתוקנת.

אני גם קיבלתי את התמונות וקיבלתי את הרשמים שכל האנשים בגונדר ובקוארה בצפון נתונים לאיומים

ולסכנות בשל היותם יהודים. המעניין הוא שכל העולם יודע מזה ואילו משרד החוץ הישראלי, כפי שנאמר

פה, לא יודע מזה. ואם הוא לא יודע מזה, כניראה שהדברים לא כצעקתה. אם יש דברים כאלה, אני מהכרות

שלי עם אנשי משת- החוץ, עם האנשים בקונסוליה ובשגרירות שם, יודע את הרגישות שלהם, זה "אמר

לזכותו של השגריר הקודם ולזכותו של השגריר הנוכהי. אנחנו עורכים שיחות טלפוניות אחת ל-10-7 ימים

כדי להתעדכן על מה שקורה שם.

אני חוזר ואומר, מי שהעליה הזאת חשובה לו ומי שרוצה את טובת העדה, אין פה אנשים שרוצים את

זה פחות או י1תר. מי שבאמת רוצה, שייתן להמשיך לעבוד בהתאם להחלטת הממשלה. אנחנו מרכזים

ואנחנו נרכז מאמצים בצפון אתיופיה בכדי לאפשר את הגברת העליה.

לגבי מה שנאמר פה, שהקונסוליה סגורה ליהודים: הקונסוליה בפירוש לא סגורה ליהודים. אין קונסוליה

בכל מקום בעולם. יש היום סניף של הקונסוליה בגונדר ועשינו את זה במודע, מתוך החלטה ומתוך שיתוף

פעולה.

אני שוב ק1רא לכולם להתאחד סביב א1תה החלטת ממשלה, שהתקבלה ב-1997. כפי שהצלחנו לחסל

את המחנה על-פי אותה החלטת ממשלה, אפשרו לנו לטפל בצורה יסודית ואמיתית לטובת העולים שנשארו

שם.
רפאל הדנה
(מדבר באמהרית - הדברים שרגמו על-ידי מר יצחק הדנה)

אני מדבר רק על אנשים שהכרתי בעבר ואני מכיר אותם גם היום. לפני שנתיים הייתי באתיופיה וביקרתי

אצלם והתפללתי איתם. באותה הזדמנות גם העברתי שיעור ביהדות. היום לראות אותם בארץ, זה משמח

אותי ואני מודה לכל מי שעזר ועשה את המאמץ הזה. באותו ביקור שעשיתי באתיופיה אנחנו לימדנו במשך

שבועיים באדיס-אבבה ושבוע בגונדר. שם פגשנו אנשים שהכרנו אותם עוד לפני הרבה שנים. איתם

התפללנו. גם ביררנו מי הם, יהודים או לא יהודים. כשערכנו את הבירורים מצאנו את השורשים שלהם, שהם

מזרע ישראל, ןכך גם האנשים שעלו לפה בשנים האחרונות. אחרי כמה שבועות חזרתי ארצה.

המצב של אנשי ג1נדר הוא גרוע יותר מכיוון ששם הילדים לא לומדים והאנשים לא מקבלים סיוע רפואי

ולכן אנשים מתים. היהודים שהגיעו כבר ארצה סיפרו שבאיזור וולקה ו"איטוניס" יש בית קברות של יהודים

וניתן לקבור שם את המתים.
הי)"ר נעמי בלומנטל
אנחנו צריכים לסיים. התחילה כבר ישיבת המליאה ואסור לנו להמשיך בישיבה.
רפאל הדנה
(באמהרית): כשראיתי את האנשים הללו שם, הם קר1בי משפחה של כולנו 1לא של משפחה מסו"מת.

כאשר היינו עם האנשים האלה, באותו זמן היינו שותפים איתם וגם ביקרנו בכפרים שמהם הם הגיעו.
היו"ר נעמי בלומנטל
הקס רפאל הדנה, אני מצטערת אבל אנחנו חייבים לסיים. אני אשמע את דבריך בפעם אחרת, יהיה דיון

נוסף.
עתי גחר
העדות שלו בוועדת צבן היתה חד-משמעית אחרת.
מנחם ולדמן
זה לא נכון. הוא בעצמו היה הבר בוועדת רובינשטיין.
רפאל הדנה
(באמהרית): לגבי אנשי אדי0-אבבה: אני ראיתי מ0פר גופות שנשארו כמה ימים ולא מצאו איפה לקבור

אותן. בשגרירות יש בעיה. יש שם איזה קהילה שאהראית גם על בית הקברות, שהולך ומתמלא, והם

מבקשים לקבל מקום נו0ף, לכן יש בעיה.

לגבי הבעיות שלהם אתם בוודאי יודעים יותר ממני. מדינת ישראל יודעת. אני מקווה שאתם תמשיכו

לטפל בנושא הזה.
(בעברית)
ה' ישמור את מדינת ישראל, את עם ישראל, את ממשלת ישראל ויברך אותנו. הי יברך את

כולכם.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה. אולי באמת ברוח זאת נסיים. אני רוצה לסכם את הישיבה.

הבעיה היא סבוכה וכלל לא פשוטה. אני רוצה לומר שהיתה לנו ההלטה ואני חושבת שכדאי להיצמד

אליה. זו היתה החלטה משותפת לבני העדה ולמשרדי הממשלה השונים, על כך שלא יפתח יותר שום

מחנה באדיס-אבבה. אגב, הדברים שאמר מר אברהם נגוסה פה בעצם מצביעים על הבעייתיות שתתעורר

מחדש. אחת הסיבות שאמרנו שלא יפתח ע1ד פעם מחנה באדיס-אבבה זה כדי להגן על בני העדה, כי שם

הם חש1פים למחלות. הרי אנחנו שוב פעם חוזרים על אותו סיפור. עכשיו יש שם 8,000 אנשים. אנחנו

אמרנו אז שמסיבות הומניות, אני חוזרת על זה, לא רק על-פי חוק השבות יגיעו לכאן אלא גם מסיבות

הומניות. אנחנו לא נוכל להמשיך בדרך הזאת כי לא יהיה לזה סוף.

מי שייפגע ראשון - ואני אומרת את זה לפי דעתי גם על דעת רוב בני העדה, אלה שיושבים בארץ, ורוב

היהודים - מי שייפגע ראשון אלה בני העדה, אנשים שלנו. אנחנו יחד, אנחנו בסירה אחת.

לכן אנחנו רוצים לפנות לכל הארגונים היהודים בבקשה להיצמד להחלטה שהיתה כאן, לא לפעול באדיס

אבבה, ולהמשיך בטיפול שדיברנו עליו מלכתחילה. אנחנו נטפל באנשים בכפריהם וננסה לדאוג לכך שהם

לא יעזבו את הכפרים. במידה והם עוזבים, את אותם אנשים נעסיק בכפר אחר, ורק שלא נגיע עוד פעם

למצב של מחנות. אין בשום קהילה ברחבי תבל עליה של אלפים. אנחנו עשינו את זה לפנים משורת הדין.

אני מאמינה שממשלת ישראל תיצמד להחלטה הראשונית שלה. יעלו כולם על-פי חוק השבות זה חוק

מדינה. אנחנו ניתן את ידינו לעליה של יהודים, מקוארה או ממקומות אחרים, ולעליה של אנשי פלאשמורה

זכאי' חוק השבות.

אנחנו לא ניתן את ידינו לש1ם הונאה, לא של מדינת ישראל, לא של ועדת העליה והקליטה ולא של כל

גורם אחר. אנחנו מרגישים עכשיו שעשו מאיתנו צחוק. אנחנו לא ניתן את ידינו לכך. אף אחד לא יעשה

מאיתנו צחוק. מי שזכאי לעלות למדינת ישראל, יעלה למדינת ישראל. אבל להתחיל לאסוף עוד פעם אנשים

ולבוא לנגן על המצפון שלנו, המצפון שקיים? אנחנו לא ניתן את ידינו לזה. אני אומרת את זה חד-משמעית.

יתרה מזאת, אסור בשום אופן שאנחנו נתייחס בצ1רה מתנשאת. בני העדה נמצאים פה. לא פרפסורים,

לא אנתר1פולוגים. הם לא זקוקים לזה. הם עדה חזקה ומשכילה, יש להם את כל הכישורים, את כל

האפשרויות. יש להם את הנציגות שלהם במשרדי הממשלה, אצל איגודי הסטודנטים, בכנסת ישראל. הם

יודעים לדאוג לעצמם ולחשוב בעצמם מה ט1ב לקהילה שלהם. אנחנו לא צריכים שום מתווכים, לא אני ולא

אף אחד אחר. אני לומדת מכם, אני לומדת מבני העדה. אני לא צריכה לבוא ולכפות את דעתי על אף אחד.

אני חושבת שגם הצורה שאנחנו מדברים על ממשלת אתיופיה איננה ראויה. יוצא מפה כאילו זאת

ממשלה חסרת אונים לחלוטין, ממשלה שאיננה קיימת, שאיננה נמצאת בקבוצת העמים. כאילו אין שם לא

דין ולא דיין והיהודים נשחטים לאור היום. אם זה המצב, אני מבקשת ממשרד החוץ לפעול בצורה נחרצת

אצל ממשלת אתיופיה, שייפסיקו מייד פוגרומים ורדיפת יהודים, חד משמעית. אחרת, בבקשה, שננתק אתהיחסים איתם. זה המשמעות של הדברים. מדינת ישראל לא תיתן את ידה,ובוודאי הוועדה הזאת לא תיתן

ידה, שיהודים ייטבחו במדינה זרה, חד משמעית.
אדיסו מאסלה
הרשי לי לומר משפט אחד. היחסים הדיפל1מטים בין ממשלת אתיופיה לבין ממשלת ישראל הם הטובים

ביותר שהיו מאז ומעולם. היחסים מאוד חיוביים. אסור לפגוע בתדמיתה של ממשלת אתיופיה. יש פה פגיעה

רצינית.
הי1"ר נעמי בלומנטל
אני מסכימה עם דבריך. מה שנעשה פה זה גם חלק מגישה מתנשאת. בוועדת העליה ותקליטה אנחנו

לא מדברים על שום מדינה בצורה כזאת. מדינות שיש בהן אנטישמיות ויש רדיפת יהודים, לגביהן אנחנו לא

עושים מה שאנחנו עושים לגבי ממשלת אתיופיה. לא יתכן מצב כזה.

אנחנו ש1מעים עדויות, גם ממשרד החוץ שהיחסים תקינים. אנחנו ניפנה בצינורות המקובלים כדי שאם

יש - אני הדגשתי את זה, אני לא אמרתי את זה כעובדה - אם אומנם קיימת רדיפת יהודים, שיידאגו שזה

יפסק. שתידאג המשטרה שם שייפסק מייד המצב הזה, חד-משמעית.

אני פונה לארגונים, גם ל-^^0^^^, ומבקשת שנבוא ונשב כולנו ביחד. היום שמענו את דברת של הסוכנות

ואת נציג הג'וינט, מר עמי ברגמן, שלא יכול היה להישאר. נשב ביחד. אנחנו ניתן את ידינו לעשות את מה

שצריר לעשות. אבל אנחנו מבקשים מכם לנהוג ביושר ןבהגינות כלפי מדינת ישראל. אנחנו לא נהיה מדינה

ללא כבוד עצמי, מדינה שאפשר לרמ1ס אותה, להשפיל אותה ולומר עליה את הדברים הכי גרועים, שלנו לא

איכפת חיי אדם ולא איכפת לנו יהודים. זה לא מגיע לנו. גם על לא-יהודים איכפת לנו ובודאי שעבור היהודים

אנחנו נעשה את הכל כדי שהם יעלו למדינת ישראל.
ההחלטה שלנו
אני בהחלט תומכת בעמדת ועדת השרים, ההחלטה שקראה לזירת עלייתם של כל

היהודים שנמצאים באתיופיה. אנחנו בשום אופן לא סגרנו את השערים בפני אף אחד שהוא זכאי חוק

השבות, כולל בני הפלאשמורה. ההחלטה הזאת נשארת בעינה. אבל לרמאויות אנחנו לא ניתן את ידינו.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים