ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/11/1998

סקירת שר החינוך והתרבות על פעולות משרדו -קליטת תלמידים-עולים במערכת החינוך; תכנית נעל"ה - דיון יזום על-ידי חברי-הכנסת א' פינס-פז, ס' לנדבר וי' שטרן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים