ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/06/1998

הצעת חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים