ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/10/1997

דיור ציבורי לעולים חדשים - בעיות דיור של העולים הקשישים בכרמיאל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 87

מישיבת ועדת העלית והקליטה

יום רביעי, ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: נעמי בלומנטל - היו"ר

מיכה גולדמן

נעמי חזן

סופת לנדבר

אדיסו מאסלה

מיכאל נודלמן

מדינה סולודקין

יורי שטרן
מוזמנים
שלומית כנען - מנכ"ל המשרד לקליטת עליה

יעקב דנון - המשרד לקליטת עליה

משה הראל - מנהל מחוז הצפון, המשרד לקליטת עליה

הביב קצב - המשרד לקליטת עליה

משה סוברנו - ממונה על האכלוס, משרד הבינוי והשיכון

שאול צמח - רפרנט שיכון, משרד האוצר

עמירם מסאס - מנהל מרחב צפון, חברת "עמיגור"

צבי כהנא - מנהל מרחב צפון, הסוכנות היהודית

עדי אלדר - ראש העיר כרמיאל

רינה גרינברג - סגנית ראש העיר כרמיאל

לביאה פישר - דוברת עיריית כרמיאל

אלכס גולדפרב - מרכז השלטון המקומי

עדנה הירשמן-פרי- מרכז השלטון המקומי

גניה ברונשטיין -)

בוריס וולסקי -)

יקויאלי לוליזים-)

פרשדיבו לוליזים-)

ולי לסקוביץ -)

אפרים סוקולובסקי)מוזמנים שונים

אהרון פייסחוביץ )

אנטולי קרבצינקו )

מרגריטה רבינוביץ)

סבטלנה רוזנטל } .

לאוניד שיר )
מזכירת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
עפרה הירשפלד
סדר-היום
דיור ציבורי לעולים הדשים - בעיות דיור של העולים הקשישים בכרמיאל.דיור ציבורי לעולים חדשים - בעיות דיור של העולים הקשישים בכרמיאל
היו"ר נעמי בלומנטל
שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.

אנחנו מקיימים היום ישיבת פגרה מיוחדת בבעיית הדיור של הקשישים בכרמיאל.

בראשית דבריי אני רוצה לציין שבעיית הדיור לקשישים-עולים ברחבי הארץ עלתה בוועדה

זו כמה וכמה פעמים. יש לנו בעיה אובייקטיבית קשה ביותר. דיברנו כאן בעבר על 30

- 40% אלף, מספרים לא ברורים לחלוטין. נמצא כאן מר חביב קצב שאולי יוכל לתת לנו

נתונים יותר מדוי יקים.

אני רוצה לרענן את זכרונם של חברי הוועדה שבישיבה האחרונה שקיימנו בנושא זה

הבטיחו לנו שיש ועדה משותפת בראשותו של אלי דליצקי ממשרד האוצר שדנה בנושא

הספציפי של דיור לקשישים. נאמר לנו אז לגבי פתרונות מסוימים שאמורים להיות זולים

יותר מאשר דיור מוגן כמו הוסטלים או בתי אבות. דובר שם על כך שכל יחידה תעלה

בסביבות 90 אלף דולר, וועדת דליצקי מצאה פתרונות זולים יותר. דובר על בנייה בין

עמודים, הוספת קומות, הסבת בתי-מלון למרכזי קליטה ודברים מסוג זה.

ניסיתי לקיים עוד ישיבה כדי לשמוע מה התקדם מאז אותה סקירה מאד אופטימית

ששמענו, ודובר שלפחות לגבי כמה אלפים כבר יתנו לנו פתרונות עד סוף 1997, אמצע

1998. לצערי, בשל הפגרה, ועכשיו החגים, לא הצלחתי לקיים ישיבה רצינית בנושא

הדיור לקשישים. מאחר שהעולים הקשישים בכרמיאל שבתו, הוועדה ביקרה במקום והבטחנו

להם שנטפל במסירות ובתשומת-לב בבעיה הספציפית שלהם, ואמרתי שגם אם לא יבואו

מנכ"לים של המשרדים אנחנו נקיים היום את הישיבה כדי לנסות ולהתקדם.

אני רוצה להוסיף, שכשנתנו לנו אז פתרונות דיור כלליים, שאנחנו לא יודעים

לגביהם מה החליטה ועדת דליצקי, לא דובר שיש פתרון כזה בכרמיאל. אמרו: כדי לא

ליצור מתחים ובעיות בין קבלנים, ודברים מסוג זה, לא נגיד לכם איפה. מדברים

כללית.

נתקלנו בבעיה בכרמיאל, אבל אני שוב רוצה להדגיש שהבעיה קיימת בכל הארץ. היתה

לנו בעיה קשה מאד בירושלים ובכפר-סבא.

נמצאים בינינו נציגי האזרחים הוותיקים והעולים מכרמיאל שהשתתפו בשביתה. אני

רוצה להודות לכם שהפסקתם אז את השביתה, ואני מקווה שהיום נקדם את הנושא.

אני התכוונתי שהיום נקיים ישיבה עניינית, סגורה, לא עם נציגות של האזרחים

הוותיקים. היתה אי-הבנה, וכמה קשישים מכרמיאל רצו להגיע לכאן ואני אמרתי להם

שהישיבה סגורה. אני רוצה להתנצל בפני אלה שאמרתי להם שהישיבה סגורה, וגם בפניכם.

שמענו כמעט את כולכם, ואנחנו מכירים היטב את הבעיה. לכן, כדי להתקדם אני מציעה

שננסה לדבר עם נציגי משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית, "עמידר" ו"עמיגור" כדי לראות

מה אנחנו יכולים לקדם באופן מעשי.

נעמי חזן;

מנכ"ל משרד הקליטה מופיעה ברשימת המוזמנים. מדוע היא לא נוכחת בישיבה?
היו"ר נעמי בלומנטל
נכון, שמה מופיע ברשימת המוזמנים. כרגע קיבלתי הודעה מלשכת מנכ"ל משרד

הקליטה. הם מתנצלים ואומרים שהמנכ"ל שלומית כנען לא תגיע. זה מאד לא בסדר.

אמרתי לכם שהיה קושי לכנס את כולם, כי אנשים נמצאים בחופשה, אבל בכל-זאת החלטנו

לקיים את הישיבה ואני לא רוצה לבטל אותה.
נעמי חזן
לא לבטל, אבל משום שלעתים קרובות מדי נוצר מצב שאנשי הרשות המבצעת לא מופיעים

כי אין להם זמן או שהם לא רוצים להימצא במצב של מבוכה, הדבר הזה לא קביל. הכנסת

ריבונית ואנשי הרשות המבצעת חייבים להופיע לישיבות ועדה. זה הלק מתפקידנו

הפרלמנטרי.

היו"ר נעמי בלומנטל;

זה גם לא הוגן, כי קבענו את הישיבה בתיאום אתה.

הביב קצב;

גברתי היושבת-ראש, גב' כנען שלהה לכאן שלושה נציגים בכירים מטעמה: יעקב דנון,

משה הראל ואנוכי. אם אתם לא מקבלים אותנו, אין לנו בעיה.
היו"ר נעמי בלומנטל
לא, אין פה שום דבר אישי. עם כל הכבוד, גבי כנען הודיעה שהיא תגיע וסביבה

בנינו את הישיבה הזאת. אתם מאד מכובדים, אנהנו מאד מעריכים את העבודה שלכם, אבל

צריך לתת כבוד לכנסת ולא מקובל עלינו שברגע האחרון מודיעים לנו שלא מגיעים, כשכל

הישיבה בנויה, בין השאר, על השתתפותה של מנכ"ל המשרד. הייתי יכולה לקיים את

הישיבה אתמול, וגם מהר, ואתה רואה שהברי הכנסת הגיעו במיוחד בפגרה משום שהנושא

כל-כך השוב להם. אם גבי כנען חושבת שהנושא לא חשוב, אנחנו מאד מצרים על כך.

חברי הכנסת, האם בשלב זה אתם רוצים לומר משהו או שמייד נתייחס עניינית לנושא?
אדיסו מאסלה
אני מציע שקודם נשמע את דברי המוזמנים.
היו"ר נעמי בלומנטל
בסדר. מר עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל, תציג בבקשה בקצרה לחברי הכנסת שלא

השתתפו בסיור מה המצב היום, ולאחר-מכן נשמע את נציגי משרדי הממשלה ואת נציג חברת

"עמיגור" איזה פתרונות הם מציעים נכון לעכשיו. בבקשה.

עדי אלדר;

אני מצטרף לדברים שנאמרו קודם. אני חושב שבדיון כזה היה צריך לשבת שר

הקליטה, שהוא האישיות הבכירה ביותר במשרד. זה נושא כאוב מאד שלא טופל במשך שנים

רבות. אני שמח שבראש ועדת העלייה והקליטה יושבת אשה נמרצת שרוצה לקדם את

העניינים, אבל בלי הסמכות הגבוהה ביותר במשרד שתתן פה תשובות ברורות מה בתוכנית

משרד הקליטה לעשות עם אלפי העולים הקשישים מחוסרי הדיור בישראל יהיה קשה להתקדם.

מישהו צריך לבוא ולומר בצורה ברורה, ולא לקיים פה דיון אקדמי. כי עם כל הכבוד,

אנחנו נקיים פה עכשיו דיון אקדמי. אנחנו צריכים לדעת איזה תשובות יש למשרד

הקליטה לאנשים האלה.

לעצם הענין, הברי הוועדה צריכים לדעת שבכרמיאל יש לנו למעלה מאלף קשישים שאין

להם פתרון דיור קבוע. הם נאלצים לעבור דירה לפחות פעם בשנה, אם לא פעמיים בשנה,

ויש כאלה שעושים זאת יותר, והאנשים האלה נעשקים על-ידי מתווכי דירות שמספסרים

בכספים שלהם, כי בכל פעם הם צריכים לשלם לסוכן דירות 400 - 500 דולר נוספים, וזה

נעשה על-חשבון האוכל שלהם.

ברשותך, גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לומר מלה אישית. תקפו אותי ואמרו שאני

הופך את הענין הזה לפוליטי. כל האנשים פה הם אנשים פוליטיים. שאף אחד לא יצטנע,כולל שר הקליטה. כולם אנשים פוליטיים וצריך לדעת את זה. אני בהחלט איש פוליטי

ואני מייצג את התושבים שבחרו בי, ואם לא הייתי הולך אתם ומעלה את בעייתם, הייתי

חוטא לתפקידי. לכן, לתקוף אותי באופן אישי כאילו לא רציתי לבנות דירות בעיר -

אתם מוזמנים לבקר בכרמיאל ולראות איזו תנופת בנייה יש בעיר.

מה שכן, בזמני התנגדתי להפוך את כרמיאל למעברה כשלא הסכמתי להכניס קראוונים

לעיר, וגם היום לא אתן לקראוון אחד להגיע לעיר שלנו. צריכים לפתור את הבעיה.

כדי לפתור את הבעיה באופן מיידי, צריך לפנות לסוכנות היהודית ולומר: רבותי,

תנו את מרכז הקליטה. מרכז הקליטה הוא הבנין הזמין ביותר שיש היום כדי לפתור את

הבעיות שלהם. אני מבין שלסוכנות היהודית יש תוכניות יפות, ואני לא נגד התוכניות

האלה, של צעירים שמגיעים לעיר, ועוד. בצפת יש מרכז קליטה ריק. שיעשו את הפעולות

האלה בצפת, או בטבריה או במקום אחר שיש בו מרכז קליטה ריק. בכרמיאל יש בעיה,

ואני אומר זאת בגאווה, כי אף אחד מהם לא רוצה לעזוב את העיר. אנחנו עיר טובה

שיודעת איך לטפל גם בהם. אז תשאירו אותם בעיר, אנחנו רוצים שהם יישארו בעיר.

אם לא את כל מרכז הקליטה, שיתנו חלק ממנו. כל דירה שנצליח עכשיו להוציא היא

פתרון של עולם ומלואו לבן אדם אחד. זה בטווח המיידי.

חברי הכנסת, יש תוכנית מוכנה, ומחר בבוקר אפשר להתחיל לבנות הוסטל בן 100

יחידות דיור בכרמיאל, אם הממשלה היתה משאירה תקציב לזה. משרד השיכון נמצא כבר

אחרי מכרז. מישהו צריך להפשיר את הכספים האלה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

תודה רבה.

רינה גרינברג;

אולי נשמע לפחות נציגה אחת של האנשים שהגיעו.
היו"ר נעמי בלומנטל
חיינו במקום ושמענו אותם.
רינה גרינברג
גברתי היושבת-ראש, היום מדברים על קשישים יחידים, ואני רוצה לתקן שבכרמיאל יש

לא אלף קשישים אלא 3,500 קשישים.

אני גם רוצה להתייחס לזוגות צעירים שמגיעים לעיר. אחרי חצי שנה הם נאלצים

לרכוש דירה, והיום מצב התעסוקה בעיר קשה מאד. אני מכירה משפחות שמתקשות לשלם

משכנתה. צריך לפתור את בעיות הדיור לא רק לקשישים יחידים אלא גם לזוגות צעירים

ולעולים חדשים, ולא להכניס אותם מייד למלכודת של רכישת דירה. חייבים להתחיל

לבנות דיור ציבורי. למדינה יש כסף. צריך לבנות גשר, מוסדות ציבור וכוי. קלטנו

עולים חדשים ואנחנו לא נותנים להם פתרונות דיור.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו דנים עכשיו בבעיה הספציפית של הקשישים. קיבלנו נתונים על 1,700 זוגות

או בודדים שזקוקים לפתרונות דיור.

מר קצב, האחראי על נושא הדיור במשרד הקליטה, בבקשה. אני חייבת לומר שאנחנו

מכבדים אותך, את המקצועיות שלך ואת היידע שלך. בבקשה.חביב קצב;

תודה. אני רוצה לומר לחברי הוועדה, בהמשך לשני דיונים שקיימנו אתכם בנושא

דיור לקשישים - - -
נעמי חזן
אני חושבת שהמינורו הנכון הוא אזרחים ותיקים.
היו"ר נעמי בלומנטל
נכון. דיברתי עכשיו עם מנכ'יל משרד הקליטה והיא תגיע עוד מעט. מר קצב, אני

מבקשת שתאמר לנו מה המצב נכון לעכשיו בכרמיאל ומה הם הפתרונות שאתם מציעים.
חביב קצב
בהתאם לבקשת יושבת-ראש הוועדה אני אתיחס למצב הדיור בכרמיאל בלבד. אינני

חולק על הנתונים שמסר מר אלדר בקשר לקשישים. זה המספר הנכון של הקשישים, ואכן יש

בכרמיאל מספר גדול יחסית של קשישים שגרים בשכירות פרטית. אני בהחלט מקבל מה שאמר

מר אלדר, שאחת לשנה או שנה וחצי הקשישים עוברים דירה. אנחנו רואים בזה מצוקה

גדולה ואנחנו בהחלט מזדהים עם הבעיה הזאת.

יש לנו שני פתרונות אפשריים, אם אנחנו מתיחסים לכרמיאל בלבד. 1. היינו שמחים

מאד אם במרכז הקליטה בכרמיאל אפשר היה, יחד עם הסוכנות היהודית ובתיאום מלא אתם,

להגיע להסכם שמרכז הקליטה יוסב למקבץ דירות לקשישים. לדעתי זה מענה נכון ואמיתי

לקשישים המתגוררים בכרמיאל.

בהמשך למשפט הזה אני רוצה לומר שאנחנו במפורש תומכים בכל הפרוייקטים לצעירים

שהסוכנות היהודית עושה, שהם לדעתנו פרוייקטים מבורכים ביותר. אבל ייתכן שנוכל

למצוא לצעירים פתרונות במקומות אחרים, ומרכז הקליטה, שלדעתי נמצא מתאים, לאחר

שיפוץ קל והתאמה קלה לקשישים, אפשר יהיה, בתיאום מלא עם אנשי הסוכנות היהודית,

מבחינת לוח זמנים, להפוך אותו למקבץ דירות לקשישים.

סופה לנדבר;

לעניות דעתי, מרכז הקליטה בכרמיאל היה ברשימה של 13 מרכזי קליטה.
חביב קצב
הוא לא היה באותה רשימה. את צודקת, אנחנו דרשנו את זה כבר כמה שנים, אבל

הסוכנות היהודית לא העבירה אותו לרשימה.
סופה לנדבר
אבל באישור הראשון הוא כן היה.
חביב קצב
את צודקת לחלוטין, אנחנו דרשנו את זה, אבל הסוכנות היהודית לא הסכימה ולא

הכניסה אותו לרשימה, מנימוקיה ומשיקוליה, שאני מכבד אותם מאד.

2. מר אלדר דיבר על קרקע קיימת ומתוכננת ושרק צריך להפשיר את המכרז על-מנת

לבנות עליה הוסטל, מה שנקרא "גיל הזהב". היום הגענו למסקנה, וכבר דיברנו על כך

פעמיים בוועדה, שבנייה תקציבית של הוסטל בעלות של 80 או 90 אלף דולר ליחידה דיור,

היא יקרה מאד, אין צורך בדבר כזה. מצאנו חלופות לנושא שכירת מקבצי דיור. אני

דיברתי פעם עם מר אלדר ועם ראש לשכתו בענין זה, אם אפשר למצוא בכרמיאל, ואני מניח

שיש אפשרות כזאת של בנייה לשכירות לתקופה ארוכה.
עדי אלדר
אני כבר אומר לך שאנחנו מוכנים לכך. תביא את הקבלנים, שהמינהל יפשיר את

הקרקע ואין שום בעיה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתם מוכנים לכך?

חביב קצב;

אנחנו מוכנים ללכת לשכירות אבל לא לבנייה. אנחנו במפורש לא בעד, ואני מקווה

שאני מדבר בשם שלושת הצוותים המרכיבים את הוועדה הבין-משרדית: משרד האוצר, משרד

השיכון ומשרד הקליטה. אנחנו לא מוכנים להשקיע היום בבנייה שתימשך 3 או 4 שנים

בעלות יקרה מאד. אנחנו משקיעים עלויות יקרות מאד למספר קטן של אנשים, והמספרים

גדולים מאד. המדינה לא יכולה לתת בנייה תקציבית ל-16 או 18 אלף קשישים חסרי

דיור.

הפתרון הוא למצוא חלופות. מה שאנחנו עושים היום במאות יחידות דיור בהסבה,

בהתאמה, בשכירות מקבצי דיור. בחודשיים האחרונים שכרנו 800 יחידות דיור במקבצים.

מיכה גולדמן;

אתה מדבר אתנו על מספרים קטנים מאד כשכאן מדברים על 50 ו-60 אלף. כשאתה אומר

800, 400 או 300, זו טיפה בים שלא משפיעה במאומה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אבל גם הוסטל פותר בעיה של מספר מסוים של אנשים.

מיכה גולדמן;

צריכה להיות תוכנית-אב.
היו"ר נעמי בלומנטל
על תוכנית-אב נקיים דיון נפרד. אני רוצה שהיום ננסה להתקדם בענין כרמיאל.

מר קצב, מהי ההצעה הקונקרטית לגבי שכירת מקבצי דיור בכרמיאל?
חביב קצב
אנחנו מוכנים עכשיו מיד, פרט ליום כפור וחג, להיכנס למשא-ומתן אינטנסיבי עם

כל יזם שמוכן לבנות לנו כ-200 יחידות דיור לפחות לשכירות ארוכת-טווח.
סופה לנדבר
אנחנו נביא אותם מברית-המועצות, זאת לא בעיה. אחר-כך תהיה בלי מכרז, כמו שזה

היה לפני כן.
חביב קצב
באמצעות הוועדות שלנו אנחנו נוכל להוציא פטור ממכרז. אנחנו מסודרים בקטע

הזה. כשם ששכרנו בחודשיים האחרונים כמעט 900 יחידות דיור, נוכל מייד לשכור 200

יחידות דיור, דירות סטודיו, דירות קטנות, עצמאיות, לאוכלוסיה המבוגרת, עם מטבחון

ומקלחון בתוך החדר.
מיכה גולדמן
אם לא תיקח 400 דירות חדשות יתפצל אותן לשתיים או לשלוש דירות, לא יעזור דבר.

אלה דיבורים בתיאוריה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אפשר לעשות גם את זה וגם את זה.

מיכה גולדמן;

כן, אבל שיתן לך תאריכים. אני מודיע לך שניפגש בעוד שנה ונשמע את אותה

הרצאה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מר קצב, אתה מדבר עכשיו על כניסה למשא-ומתן אינטנסיבי עם קבלנים לבניית דירות

להשכרה. זה לטווח הארוך יותר.

חביב קצב;

אנחנו לא מדברים על הטווח הארוך, אלא על הטווח המיידי. שיבוא קבלן שיש לו

400 דירות והוא מוכן לפצל אותן.

מיכה גולדמן;

מי אמר כך? מר קצב מצטט דברים שלא אמרתי. זה לא אישי. אני רוצה לשמוע את

הדברים בצורה ברורה יותר.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מר קצב, אתה אומר שאתם מוכנים להיכנס מייד למשא-ומתן לבנייה לדיור להשכרה,

נכון?

חביב קצב;

אנחנו מוכנים לשכור מקבצי דיור, שהם חלופה לבניית הוסטל תקציבי, לתקופה ארוכה

של 5 שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות. זה יכול להיות בנין שצריך להתאים אותו

למגורים של האנשים האלה, זה יכול להיות מרכז קליטה של הסוכנות היהודית, זה יכול

להיות קבלן שמציע לבנות דירות גדולות שאפשר לפצל אותן. כל הצעה כזאת שתענה על

ההגדרה של דירות קטנות, דירות סטודיו, עצמאיות, שאפשר לשכור אותן לתקופה ארוכה,

אנחנו מוכנים מייד להיכנס למשא-ומתן לביצועה.

יורי שטרן;

גם בבודד או רק במקבץ?

חביב קצב;

גם זה וגם זה, חד-משמעי. כמו ששכרנו בחודשיים האהרונים כ-900 יחידות דיור

כאלה בכמה ישובים, אנחנו בהחלט מוכנים לעשות את זה. אם זמן ההתאמה של בנין מסוים

הוא חודשיים או שלושה חודשים, אם אלה דירות שצריך לפצל אותן, אני מניח שתוך 6 עד

8 חודשים אפשר לעשות את זה. אבל אם זה קבלן שבונה על קרקע של המינהל, השאלה היא

איך אפשר לבצע את זה. אם הוא מציע לנו בנייה להשכרה כיזם עצמאי, כלכלי, התקופה

תהיה יותר ארוכה, כי מדובר בבנייה. זה כל הענין.
סופה לנדבר
יש שם קרקע?
חביב קצב
כן.
היו"ר נעמי בלומנטל
מר אלדר, אתה כראש עיר, תאמר לנו מה ריאלי בזה. האם אפשר יהיה להשיג מקבצי

דירות שאפשר יהיה לפצל אותן? מה בקשר לבנייה לטווח יותר ארוך? מה אפשר לעשות

כרגע לאור הדברים ששמענו מפי מר קצב?
עדי אלדר
קודם-כך אני רוצה לחלוק על חברי חביב קצב בענין העלות של ההוסטל. אני לא

מקבל את הנתון של 80 אלף דולר ליחידה שאנחנו נבנה בהוסטל. כראש עיר אני מוכן

שתעבירו לי חצי מהסכום שאמרת לחדר, ועיריית כרמיאל תבנה בעצמה הוסטל. לא אפנה

למדינה לבקש תוספת. תנו לי חצי מהסכום שאמרת ואני מוכן לבנות את ההוסטל.
חביב קצב
אני מוכן להרים את הכפפה. בבקשה תגיש הצעה ואני מוכן להביא אותה בפני הוועדה

הבין-משרדית.
משה סוברנו
העלויות הן יותר נמוכות. בהנחה שמדובר, וגם מר קצב מדבר כנראה ללא קרקע,

העלויות הן יותר נמוכות מ-80 - 90 אלף דולר.

אם מדברים על הטווח הקצר, גם 100 פתרונות הם חשובים ולמשרד הקליטת יש נסיון

מוכח. אני יודע שבכרמיאל יש בעיה, כי מלאי הדירות בכלל, גם להשכרה חופשית הוא

קטן. אבל למשרד הקליטה יש נסיון מוכח בשכירת דירות ובהשכרתן לטווחים ארוכים של 5

שנים. זה יכול להיות אכן פתרון.

צריך לזכור שהמדינה גם מאפשרת לעולים הקשישים להתגורר עם בני משפחתם ולשלם

את שכר הדירה. זה חשוב, כי אחר-כך זה בא לידי ביטוי גם בפתרונות של מר קצב.
עדי אלדר
כפי שאמרתי, עיריית כרמיאל מוכנה לבנות את ההוסטל בחצי מהעלות שמשרד הקליטה

אמר עכשיו ליחידת דיור. אם מישיבה זו ייצא שעיריית כרמיאל תבנה הוסטל, זה הרווח

שלנו.
חביב קצב
תביא את ההצעה לוועדה הבין-משרדית.
עדי אלדר
בסדר. אני גם אכתוב לך.

דבר שני, אנחנו מוכנים היום להעמיד קרקע לרשות כל קבלן שירצה לבנות את

המקבצים שמר קצב דיבר עליהם.דבר שלישי, אם משרד הקליטה משכיר עכשיו דירות לטווח ארוך, אנחנו רוצים לראות

מה הם עשו בכרמיאל. אם למשרד הקליטה יש קושי, אני מוכן לעזור לו. שיתהילו לחפש

דירות לשכירות בשוק החופשי, יעשו הסכם ל-5 - 10 שנים עם השוכרים, ואולי בצורה

כזאת נמצא עשרות דירות. מחי הקליטה בעירייה תירתם לענין הזה ותעשה סריקה בכל

העיר.

אם אני שומע היום ממך שמשרד הקליטה מוכן לשכור דירות מאנשים פרטיים ולהשכיר

אותן לעולים - - -

חביב קצב;

מקבצים.

יורי שטרן;

זו נקודה מאד מרכזית. המערכת נמצאת במבוי סתום. למשל, בירושלים אין כמעט,

ומספר האנשים שמחכים הוא עצום. אם אתה הולך לבודדת, אתה פותר את העולה משתי

צרות: א. אתה שוכר לו את הדירה לטווח ארוך, ויש אנשים בעלי דירות שזה נוח להם,

ואז העולה לא חי בפחד שהוא יצטרך לעבור דירה בכל שנה. ב. אתה מסבסד לו את שכר

הדירה. זאת אומרת, הוא מקבל את זה בתנאים של דיור סוציאלי, מבחינת העלות.

אם אתה הולך על בודדת, אתה מרחיב את היריעה שלך בצורה מהותית ביותר, ואז קצב

ההשכרות האלה יהיה הרבה יותר קרוב למימדים האמיתיים של הבעיה. אם אתם הולכים רק

על מקבצי דיור, זה פשוט פסק-דין מוות לכל הספור.

סופה לנדבר;

מר קצב, יש לך דירות נ"ר בכרמיאל?

חביב קצב;

בכרמיאל אין לנו דירות נ"ר.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אני רוצה להתקדם בנקודה שחבר-הכנסת שטרן העלה. מר קצב, אתה נתת שתי

אפשרויות. האחת, שכירות לטווח ארוך של מקבצי דיור, ודיברת גם על דירות בודדות.

אני חושבת שיהיה קשה עכשיו למצוא מקבץ דירות. צריך ללכת לנושא של דירות בודדות.

אבל הבנתי שבכרמיאל יש בעיה, שרוב הדירות גדולות יותר. האם יש אפשרות להפוך את

הדירה הגדולה יותר לשתי דירות לקשישים? אם אתה שוכר ממישהו דירה בת 4 חדרים והופך

אותה לשתי דירות, ואתה יכול לשכור אותה לטווח ארוך יותר והקשיש מקבל אותה במחיר

מסובסד, האם אפשר יהיה ללכת לסידור כזה?

חביב קצב;

אם יש מקבץ כזה של דירות 4 חדרים שאפשר לפצל אותן, והמדינה לא נכנסת למלוא

העלויות, בהחלט נוכל ללכת לזה. לא נוכל לעשות זאת עם כל דירה בודדת בת 4 חדרים.

עדי אלדר;

מי מדבר על 4 חדרים? אפשר 3 חדרים.

חביב קצב;

יש לנו פרוייקטים כאלה של 90 יחידות שכבר עשינו אותם.
היו"ר נעמי בלומנטל
תן לנו דוגמה איך הגעתם למקום מסוים שבו הצלחת למצוא מקבץ דירות. אני מבינה

שקבלן בונה אותן.

הביב קצב;

נכון, או יזם שקונה במקום הזה. למשל, יש לנו עכשיו פרוייקט בחיפה של 90

יחידות דיור שהולכות להיות 170 יחידות דיור לאחר פיצול של כל דירה לשתיים

עצמאיות.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אבל זה לא ריאלי לטווח הקצר בכרמיאל.

עדי אלדר;

אני מוכן לפנות לקבלנים שבונים היום בכרמיאל ולהציע להם, אם הם ירצו. כי

קבלן רוצה למכור את הדירה ולא להשכיר אותה. אבל אנחנו בשוק החופשי יכולים לעשות

סריקה בעיר ולמצוא דירות בודדות. לדעתי אפשר למצוא עשרות בעלי דירות שיהיו

מוכנים להשכיר אותן למרכז הקליטה.

יורי שטרן;

הדירה לא חייבת להיות בת 3 חדרים.

חביב קצב;

חבר-הכנסת שטרן, אותן דירות מושכרות. אין היום דירות סגורות.

יורי שטרן;

אתמול עשיתי נסיון. דיברתי עם שני בעלי דירות שאצלם גרים העולים ואמרתי; אם

"עמידר" כשליח של הממשלה תשכור אצלך דירה לחמש שנים, האם זה אפשרי? אדם אחד אמר;

אני מחכה עד שבתי תתחתן ולכן אינני יכול להתחייב. השני השיב בחיוב ואמר שזו דירת

נייר להשכרה ולכן זה יותר נוח לו. העולה כבר גר בדירה. אתה נותן לו אותה לטווח

ארוך יותר אז זה פותר אותו מדאגות ואתה מסבסד לו אותה כמו שהיית מסבסד במקבץ. זה

עולה לו 200 שקל בחודש במקום 800 או 900 שקל שהוא צריך להוסיף היום.

חביב קצב;

בכל זאת אני אומר לך, חבר-הכנסת שטרן, שאותו בעל דירה שרוצה להשכיר אותה

למדינה לתקופה ארוכה, הוא גם יכול להשכיר אותה לדייר שלו לתקופה ארוכה.

יורי שטרן;

הוא לא יכול, הוא יפהד.

חביב קצב;

הוא לא יפחד, כי הדירה מושכרת למישהו.היו"ר נעמי בלומנטל;

מר קצב, אתה יודע מה הבעיה ואנחנו- לא יכולים להתחמק ממנה. תיכף נדבר על שאר

הפתרונות. זאת האפשרות היחידה המהירה. כל השאר זה לטווח ארוך יותר. בוא נחליט

שאתם תמנו נציג של משרד הקליטה שיעסוק רק בנושא הזה יחד עם נציג של העירייה.

אחרי חודש-ימים תביאו מיצג איזה דירות אפשריות. זה כמו מתווך אבל לא מתווך

מסחרי, שיביא את המיצג של הדירות ותקבעו תנאים קונקרטיים.

אני מבינה שאתה מדבר עכשיו על הנושא של מקבץ דירות. בכרמיאל, לטווח הקצר, לא

נמצא מקבץ דירות.

חביב קצב;

אני מוכן לבדוק את זה, כדי לקדם את הדירן.

אנחנו הפעלנו את השיטה הזאת ב-1990. הטלנו אז על "עמידר" לשכור דירות בודדות

בשוק הפרטי. התחלנו בזה בתחילת 1987 כשהתחלנו עם סל קליטה ישירה ואחר-כך ב-1990.

אלוהים הציל אותנו שלא המשכנו בדרך הזאת כי העולים היו נשארים ברחוב אם לא היינו

מסדרים שהעולים ישכרו את הדירות בכוחות עצמם, כי "עמידר" הצליחה בשנת 1987, לאחר

שנה וחצי של עבודה להגיע ל-90 יחידות, ובשנת 1990 היא הגיעה לכ-40 יחידות דיור

בודדות. הבעיה היא שאנחנו מגיעים לאדם בשוק הפרטי והבעיות הן גדולות מאד. התהליך

הוא איטי, ארוך מאד ומסובך מאד.

אנחנו רוצים להתקדם ולדבר על מקבצים. נכון שבכרמיאל יש בעיה ייחודית,

ולכן אני מוכן לבדוק את ההצעה הזאת. אבל אין היום יכולת להגיד: יש קרוב ל-1,700

קשישים בתוך כרמיאל. צריך לדבר גם על הסביבה. אני לא מאמין שכרמיאל יכולה לתת

מענה ל-1,700 קשישים. צריך לבדוק את האפשרויות בסביבה הגיאוגרפית של כרמיאל, שגם

שם יכול להיות פתרון. אם יש מקבץ דירות בעכו שיכול לתת מענה לקשישים של כרמיאל,

לא צריך לפסול את האפשרות הזאת.

סופה לנדבר;

אבל בעכו יש הבעיה של עכו.

חביב קצב;

ואם יהיה מקבץ דירות באחד הישובים הקרובים לכרמיאל, לא צריך לפסול את ההצעה

ולומר; מקבץ דירות רק בתחום המוניציפאלי של כרמיאל יפתור את הבעיה. כי אני לא

מאמין שאפשר לפתור את הבעיות של כל העולים הקשישים חסרי הדירה כל אחד בישובו.

חייבים ללכת לישובים בסביבה.

מיכה גולדמן;

כדי שהישובים האלה יהיו יותר חלשים. עכו מספיק חלשה ואתה רוצה שהיא תהיה

יותר חלשה. זה מה שאתה אומר לעשות.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מכיוון שבכרמיאל לא יהיו לנו כרגע מקבצי דירות, זה לא יעזור, בואו ננסה ללכת

בכיוון הזה. אמרת שבפעם שעברה זה לא הצליח. אולי הפעם זה כן יצליח, כי התנאים

משתנים, זאת עיר אחרת. בוא נלך על זה. מר אלדר, אני מציעה שתבוא בדברים עם נציג

משרד השיכון וכעבור חודש - חודש וחצי תבואו עם מקבץ דירות שעומדות להתפנות ואפשר

יהיה להיכנס למשא-ומתן עם בעלי הדירות האלה.
חביב קצב
אני מוכן לבדוק את כל הדברים ולהביא את הנתונים בפני הוועדה הבין-משרדית. מה

שצריך לעשות אנחנו עושים במסגרת מאושרת של תקציב. למרות שאני לא מאמין בזה, אני

מוכן לבדוק את כל הנתונים ולהביא אותם בצורה מסודרת.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מר קצב, אנחנו נעזור לך בענין הזה. יש ועדה מיוחדת שתפקידה לבדוק את נושא

האזרחים הוותיקים והיא עוד לא הביאה לנו את הממצאים הסופיים שלה.

בכל ישוב יש בעיות שונות. להזיז את האזרחים הוותיקים מישוב לישוב זה לא

כל-כך הולך. במקרה הטוב תוכל להזיז 100 מהם, כי אנשים קשורים למקום ולמשפחה

שלהם, ולשכנים. לכן אני אומרת, תביא את זה בפני הוועדה הבין-משרדית. מתי הפגישה

הבאח שלכם?

חביב קצב;

מיד אחרי החגים.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אנחנו נדון על זה כאן בוועדה בהשתתפות אלי דליצקי. אני מבקשת שתביא את זה

בפניהם לקבלת אישור עקרוני שאפשר ללכת עליו בצורה ייחודית.

דבר שני, מיד אחרי החגים נהיה אתך בקשר. משרד הקליטה ימנה אדם מטעמו לענין

הזה, כך גם משרד הקליטה וייתכן שנוכל לפתור אחוז מסוים של הבעיה.

נעבור כעת לאפשרויות הנוספות. לגבי מקבצי דיור, מי ינהל את המשא-ומתן? לך

יש קבלנים שמגיעים לעיריה?

עדי אלדר;

היום בונים בעיר 30 קבלנים, אבל לא להשכרה אלא למכירה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מי יכול להביא בפניהם הצעות?

סופח לנדבר;

אין שם בעיה. יזמים עמדו בתור. אנחנו נגייס את היזמים. הרי כאשר מאשרים

קרקע, היא עוברת אחר-כך לקבלן אחרי 20 שנה. אחרי 12 שנה הוא מחזיר את סכום הכסף

שהוא חשקיע בבנייה ואז משרד הקליטה מתחייב לשלם לו כל חודש, או כל רבעון, את

הסכום שמגיע לו עבור שכירות. אבל יש התחייבות ל-20 שנה ואין פה שום בעיה. תוך

שנה וחצי אפשר לפתור את כל הבעיות האלה בלי שמדינת ישראל תשקיע בזה.

מיכה ג ולדמן;

אני רוצה להעיר שתי הערות. לכל היושבים כאן יש כוונות טובות. הבעיה היא

שאנחנו צריכים להיות אמיתיים וכנים כלפי כל החברים שנמצאים כאן. יש כאן חיום

נוכחות גדולה מאד של חברי כנסת. כולם יודעים שיש כאן בעיה אמיתית שאי-אפשר יהיה

לחכות. יש עיריות יותר חזקות כמו כרמיאל, שמבחינה ארגונית הם מסוגלים להביא

נתונים, אבל צריך לזכור שיש לנו לא מעט ערים ורשויות שאין בהן מנהיגות מקומית

שמסוגלת אפילו לסייע למשרד הקליטה.אני רוצה לפתור את הבעיה בכרמיאל. אז יש כרמיאל ונצרת עלית שבשל המצב בהן

אני יכול לישון בלילה, כי להן יש ראשי ערים טובים. אבל יש לנו גם רשויות רבות

שלא מסוגלות להתמודד עם בעיות שוטפות יום-יומיות. למה אני מזכיר את עכו? כדי שלא

יגידו שאני תוקף מישהו שהוא לא מהמפלגה שלי. ראש העיר עכו הוא מהמפלגה שלי. אם

תגידו לי לתת פתרונות באמצעות עכו, אני אומר לכם שאתם מאמללים את האנשים האלה

ומראש גורמים להם השפלה מספר שתיים.
רינה גרינברג
אבל גם שם אין דירות.
מיכה גולדמן
אני רוצה שנאמר את זה.

ניסינו לבדוק איך אפשר להתמודד עם הבעיה בצורה אמיתית. כשאומרים "לא עולה

כסף", תמיד אגף התקציבים יאמר ויציג לכם שזה כן עולה כסף. אני רוצה שנאמר את

הדבר בצורה ברורה. צריכים לסמן בכל עיר, יהד עם העירייה, משרד הקליטה ומשרד
השיכון, ולהגיד
רבותי, בכל תוכנית מתאר של עיר מקצים מספר דונמים להוסטלים,

שהמינהל לא גובה כסף עבור הוסטלים, לבנייה כלכלית. כי אף קבלן לא יבנה הוסטל

בעיר פיתוה אם הוא יצטרך לכלול בקלקולציה את מהיר הקרקע.
סופה לנדבר
נכון.
מיכה גולדמן
משום שאם יכניסו את מחיר הקרקע, אגף התקציבים יגיד: אתם אומרים שזה בחינם?

זה לא בחינם. ויתור על תשלום עבור קרקע זה כסף.
לכן צריך לומר בצורה ברורה
כל עיר, לפי מספר העולים שיש בה, נצרת עלית,

כרמיאל או ראשון לציון שבהן יש מספר עולים גדול מאד, אנחנו יודעים להעלות אותם.

אני לא נכנס לבית-שאן או למקום אהר שיש בו כמה מאות. אני מדבר על הערים שבהן אין

אפשרות להתמודד עם ההצעות שעליהן דיבר מר קצב.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנהנו רוצים להתקדם היום בענין כרמיאל. על יתר המקומות נקיים ישיבה נפרדת.
מיכה גולדמן
למה אמרתי שזה נוגע גם לכרמיאל? אני בטוה שאם מהר יגידו לעדי אלדר, במקביל

לפתרון של 200 ו-300 יהידות דיור שדרושות באופן מיידי, כמו שאתה מקצה שטח לצרכי

ציבור, אתה מקצה עכשיו 5 או 7 דונם, שיהיה בו גם מקום לירק. לכן צריך להקצות שטח

ששר השיכון, סגן שר השיכון ושר הקליטה יגידו לתקציב 1999/1998, 2000 ו-2001:

אנחנו הולכים לפתרון באמצעות הדברים האלה.

אם לא תבוא יוזמה של משרד השיכון באמצעות סגן שר השיכון, שיאמר: הקבלנים

מוכנים לקבל 3,000 יחידות דיור, 200 לא הולכות למכירה חופשית אלא לשינוי גודל

הדירה, את הבית הזה מחלקים לשניים עם פתרון של קירות גבס, כדי שאם בעתיד יצטרכו

להחזיר את הבית למתכונתו הקודמות זה לא יהיה כרוך בהוצאה כספית גדולה, וכך לתת

פתרון מיידי. אפשר לבוא היום לקבלנים בכרמיאל ולהגיד להם: רבותיי, אנחנו עכשיו

מסמנים בבנייה הזאת 200 יחידות דיור כדי להפוך אותן ל-400 פתרונות. ואז נוכל
להגיד
הנה יש לנו בחודשים הקרובים אפשרות לתת תשובות מיידיות.כל הדברים האחרים נשמעים בתיאוריה יפה מאד. מר קצב נתן לנו הרצאה מצויינת,

אבל אם נשאל אותו בעוד חודש מה יצא מההרצאה הזאת - עוד פטפטת מיותרת.
נעמי חזן
בכל זאת, כדי להתקדם, הייתי רוצה לשמוע את התשובה של הסוכנות היהודית לנושא,

כי נראה לי שאנחנו מחפשים פתרונות מיידיים. יש לי הרבה מה לומר, אבל אני מבליגה

ברגע זה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מאד מעריכה את זה. רשות הדיבור לחברת-הכנסת לנדבר. בבקשה.

סופה לנדבר;

אני רוצה לדעת כמה כסף יש. אולי בעוד שבוע - שבועיים, כאשר משרד הקליטה יחיה
מוכן להגיד
סכום כזה אנחנו מקציבים לשכירות בכרמיאל, אז ראש העיר יגיד כמה

דירות בודדות יש לו, ואיפה.

דבר שני, אני חושבת שמשרד הקליטה, יחד עם משרד השיכון, צריכים להתחייב להוציא

מהמגירה את תוכנית הבנייה של הוסטלים כלכליים. ראש הממשלה, לקראת הבחירות הבטיח

לעולים החדשים שתוך שנתיים יקבלו כל המקרים הסוציאליים - - -
נעמי חזן
את חוזרת להבטחות שלו?
סופה לנדבר
בינתיים הוא ראש הממשלה, לצערי, אז מה אני יכולה לעשות? אני צריכה לחזור

לפחות להבטחות. נשארו כמה חודשים עד שימלאו שנתיים, ואני מניחה שהוא לא יהיה

מסוגל לקיים עד אז את ההבטחות. אבל אם תאשרו בניית הוסטלים כלכליים, לפחות עוד

שנה וחצי אפשר יהיה לפתור חלק מהבעיות.

מר קצב, עכשיו אני פונה אליך. בידי מכתב של "עמיגור" ו"עמידר" על 4,500

דירות פנויות. בידי "עמידר" יש 3,500 דירות פנויות, ואתה אחראי על איכלוסן.

ולמה אני מדברת עכשיו דווקא על הדירות האלה? כי יכול להיות שבעירך, מר אלדר, יהיו
עולים שיגידו
מאחר שלא נקבל את הפתרון עכשיו, בעוד שנה ובעוד שנתיים, הם יעשו

חשבון וייכנסו לדירות שיש בסביבה. בסביבה יש הרבה מאד דירות ריקות, ואני רוצה

לדעת למה, ואם משרד הקליטה לא מסוגל לאכלס אותן מייד, למה הוא לא מחזיר אותן

ל"עמיגור" ו"עמידר" שטוענות שהאשמה היא לא בהן?

דבר שני, אני יודעת שבסביבה יש עשרות דירות נייר פנויות, כבר כמה שנים, שאושרו

ליוצאי אתיופיה. בישיבה שהתקיימה בזמנו אצל השר בן-אליעזר יוצאי אתיופיה אמרו:

תקחו אותן ותאכלסו בהן את יוצאי ברית-המועצות ואנחנו נקבל הבטחה מ"עמיגור"

ומ"עמידר" שנקבל את הדירות האלה במקום אחר. אני חושבת שמותר לעשות את זה. למה

המדינה מבזבזת אלפי דולרים כדי להחזיק את הדירות הפנויות האלה במשך שנים, כשאפשר

לאכלס אותן?

גברתי היושבת-ראש, קודם-כל אני מודה לך שכינסת אותנו בפגרה, וגם נסענו

לכרמיאל. מאחר שהבעיה חריפה היום בכרמיאל, וגם בכל הארץ, אני רוצה לבקש ממך

להזמין לישיבה הבאה את שר הקליטה שיהיה מסוגל לתת לנו תוכנית.
מיכה גולדמן
אני מציע להזמין גם את שר התשתיות ואת מנהל מינהל מקרקעי ישראל.

סופה לנדבר;

מחר אני אפגש עם מנכ"ל "עמיגור" ואקבל ממנו רשימת דירות נ"ר, ואני רוצה לקבל

הבטהה ממשרד הקליטה שתאכלסו את הדירות האלה.
עדי אלדר
רבותי, אנחנו כבר יכולים לצאת מהישיבה הזאת בדבר קונקרטי מיידי. יש כעשר

דירות גדולות בכרמיאל, שתקועים אתן והן לא מושכרות, והן בבעלות של חברת "עמיגור".

בואו נחלק מיד את הדירות האלה לשתי דירות והנה פתרנו בעיה ל-8 - 10 משפחות.
נעמי חזן
זאת הבעיה. הרי יש כוונה עכשיו להפריט את "עמיגור" ו"עמידר".

יורי שטרן;

זה לא נכון. מפריטים ניהול ולא נכסים.

נעמי חזן;

אני רוצה לשמוע ממר קצב על הנטייה הזאת ומדוע יש דירות ריקות, ואם זה לא קשור

לתהליך ההפרטה. אם זה כן קשור לתהליך ההפרטה צריך להגיד את הדברים בפה מלא ולא

לשחק משחקים. אנחנו יושבים כאן כבר שעה ורבע וברור להלוטין שזה ענין של הפרטה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

למר קצב יש בוודאי תשובה על כך. גבי גרינברג, בבקשה.

רינה גרינברג;

אני יודעת שבשנה האחרונה מכרו בכרמיאל קרוב ל-30 דירות.
משה סוברנו
מכרו קרוב לשתי דירות.

רינה גרינברג;

אני יכולה לתת לך רשימות.

יורי שטרן;

אני חושב שאנחנו מגיעים לפתרונות. צריך לנצל דירות ריקות, אבל אני לא מאמין

גם ברשימות האלה, כי מחציתן אינן רלבנטיות, וגם אם יש 2,000 דירות וחייבים לאכלס

אותן, אז זה לסך הכל האוכלוסיה ולא רק לתושבי כרמיאל.

אני חושב שבמספרים גדולים יותר אנחנו יכולים להגיע לפתרונות - א. על-ידי

הנסיון של דירות בודדות. שוב, אני מציע לבדוק קודם-כל מי מהעולים מסכים ואז לדבר

עם בעלי הדירות שבהן כבר גרים העולים, אם הם מוכנים.
היו"ר נעמי בלומנטל
בענין זה פחות או יותר סיכמנו ואמרנו שמיד לאחר החגים מר קצב יתן לנו תשובה

אם אפשר בכלל לדבר על זה. הוא צריך לקבל את אישור הוועדה הבין-משרדית, ואני

מקווה שהתשובה תהיה חיובית.
יורי שטרן
חברת-הכנסת לנדבר, על הוסטל כלכלי ועל קבלנים שיכולים אולי לבנות תמורת

שכירות לטווח ארוך, זה פתרון שחייבים לחפש אותו. איך בכלל צץ הרעיון הזה? למה

שלא יהיה בית עם דירות קטנות?

אני רוצה לשאול את נציג הסוכנות היהודית. אני יודע שהם דיברו על כך שיש כבר

התחייבות. האם בעוד שנה אפשר יהיה - - -
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו נגיע לזה. יש כמה נושאים שאני רוצה שנתקדם בהם. דיברנו על הדירות

הקטנות. אני מקווה שנקבל תשובה חיובית ממר קצב.

מר קצב, אני רוצה לעבור עכשיו לנושא של מקבץ דירות. היום קבלנים בונים. תנו

לנו דוגמה של מקום שאתה בא לקבלן, אתה מציע לו משהו כדי שהוא יבנה את המקבץ, או

שהוא כבר בבנייה ואתה אומר לו: כדאי לך להסב את הדירות. תן לנו דוגמה איפה אנחנו

יכולים להתחבר עם הרצון הטוב של העירייה לפנות לקבלנים.
חביב קצב
אני אדבר על כך אחר-כך עם מר אלדר.

כדי להגיע לאותם קבלנים, בכרמיאל באופן ספציפי אני מוכן לקבל את רשימת

הקבלנים ממר אלדר ולהוציא לכל אחד ואחד מכתב מפורט שמביע את נכונותנו להגיע אתו

להסכם שכירות עם תנאים אלה ואלה. אנחנו מוכנים להיכנס מיד למשא-ומתן. זה הדבר

הפראקטי ביותר שאפשר להציע.
היו"ר נעמי בלומנטל
אתה מדבר על מקבצים. תן לנו דוגמה אם זה מה שהצגת עכשיו או שיש דוגמאות

אחרות במקומות אחרים?
חביב קצב
יש לנו עכשיו בחיפה בנין עם כ-90 יחידות שהסבנו אותו ל-170 יחידות דיור.
היו"ר נעמי בלומנטל
זה לא רלבנטי לכרמיאל.

מר אלדר, אתה אומר שכעירייה אתה מוכן להעמיד קרקע וכו'. בכרמיאל בונים כ-30

קבלנים. מר קצב מוכן להוציא מכתב לכל קבלן ולהציע לו הצעה אטרקטיבית, שהמדינה

מוכנה לבוא לקראתו כדי שהוא יבנה את הדירות.
עדי אלדר
אני מוכן ליצור קשר עם כל הקבלנים. אני אעביר לך את הרשימה עם הכתובות שלהם.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו עוברים הלאה. לגבי בניית הוסטל, אתם באתם כוועדה משותפת ואמרתם: בדקנו

וראינו שבניית הוסטל זה לטווה הארוך, למעט אנשים ובעלות יקרה. קיבלנו את זה.
באה העירייה ואומרת
אני אבנה בחצי מהעלות.
חביב קצב
זה מאד פשוט. בוועדה הבין-משרדית יש לנו מודל שמכניסים את הנתונים, וברגע

שמגיעה הצעה קונקרטית שאומרת מה מספר היחידות, תקופת הבנייה ועלות היחידה,

מכניסים את זה למודל, ובהתאמה למספר ההצעות שנמצאות אצלנו, מקבל כל אחד לפי

השיקלול. אם ההצעה שלו תהיה באמת זולה, אין שום בעיה ללכת על זה.
היו"ר נעמי בלומנטל
בסדר. בבקשה, תעביר למר אלדר את ההצעה. אתה אומר שיש לך את הרשיונות ואת

הקרקע.

עמירם מסאס, מנהל מחוז הצפון של "עמיגור", אני רוצה שתתיחס לשני דברים,

לשאלתה של חברת-הכנסת לנדבר לגבי דירות ריקות, וגם לדברים שאמרה רינה גרינברג

בענין מכירת דירות, אם אמנם נעשתה, וגם דיברנו על חלוקה של דירות גדולות בכרמיאל.
נעמי חזן
והקשר להפרטה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני לא יודעת אם זה רלבנטי לכרמיאל.
עמירם מסאס
מצב הדירות בכרמיאל הוא בהחלט לא מלבב. אני יודע שבחודש האחרון העברנו למשרד

הקליטה כעשר יחידות דיור, ומרגע ההעברה למשרד הקליטה אין לנו שום שליטה את מי הם

מפנים אליהן ומה עושים אתן. כל פנייה שמועברת על-ידי משרד הקליטה אנחנו מקבלים

אותה, חותמים עם האיש חוזה ומאכלסים את המשפחה.

נכון שיש דירות גדולות ואי-אפשר להציע אותן לאנשים מבוגרים, קשישים, ולכן אם

ההצעה הזאת תמצא פתרון מבחינה תקציבית שנוכל לחלק את הדירות בנות 4 חדרים ויותר

לשתי יחידות דיור, ואם נקבל את התקציב לכך, אין לנו שום בעיה לבצע את זה.
משה סוברנו
כמה דירות כאלה יש?
עמירם מסאס
אין לנו מספרים.
משה סוברנו
יש דירה אחת בקומה רביעית והיא לא מתאימה לזוג קשישים.
היו"ר נעמי בלומנטל
בכמה דירות גדולות מדובר שאפשר לחלק אותן?
עמירם מסאס
יכול להיות שיש דירה בקומה רביעית והיא לא מתאימה לזוג קשישים. יכול להיות

שבעוד שבוע - שבועיים או הודש תהיינה שתיים או שלוש דירות כאלה, אז אנחנו צריכים

לקבל את הרעיון.

משה הראל;

תתיהס לקומות הקרקע, כמו במגדל העמק, שסגרתם והפכתם שם את קומות הקרקע

לדירות קטנות. זה פתרון שיכול להיות ישים ומהיר מאד.
עמירם מסאס
אם אנחנו מקבלים את הרעיון שזה אפשרי מבהינה תקציבית, ונלך לקראתו, אין שום

בעיה.
היו"ר נעמי בלומנטל
מי אמור לתת את התקציב?
עמירם מסאס
משרד הקליטה ומשרד השיכון.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מי בדרך-כלל נותן תקציב לפיצול דירות גדולות?

משה סוברנו;

משרד השיכון. אם זאת הבעיה ומדובר בשתי דירות בשנה, וזה יתן פתרון לשתי

משפחות במקום לאלפיים, אנחנו נעשה את זה.
היו"ר נעמי בלומנטל
בסדר. סוף-סוף מישהו לקח התחייבות. מר מסאס, בעצם סיכמנו שאם אתם רוצים

דירות גדולות, ותמצאו דרך לפצל אותן ולתת אותן לאזרחים הוותיקים, משרד השיכון

יממן את זה.
עמירם מסאס
לגבי מכירת דירות, גבי גרינברג דיברה על 30 דירות.

רינה גרינברג;

לשנתיים.
עמירם מסאס
אני אומר אפילו לא בארבע שנים. אנחנו מוכרים דירות שנמצאות בקומות עליונות

וזה כרוך בהוצאה גדולה מאד.משה הראל;

כל דירה שאתם מוכרים מחוץ לתור גורמת נזק גדול בתדמית של העולים שמיוכים לקבל

דירות. כל מכירה משבשת את התור.
יעקב דנון
אני רוצה לסבר את האוזן בכמה נתונים לגבי "עמיגור". כאשר "עמיגור" מוכר

דירה, הדירה הזאת מתפרסמת במכרז בעתון, עם פירוט של הקומה, כמה חדרים וכמה מטרים.

לא נכון שמוכרים רק את הדירות הזניחות בקומה השלישית.

היו"ר נעמי בלומנטל;

כמה דירות "עמיגור" מכרה?
יעקב דנון
3 חדרים בקומה ראשונה ושניה.
משה סוברנו
בינואר נמכרו שתי דירות.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני שמעתי שרוב הדירות האלה נמכרות לעולים חדשים. זה נכון?
יעקב דנון
זה נכון. מתחילת השנה ועד היום חברת "עמיגור" העבירה למשרד הקליטה 33 יחידות

דיור בכרמיאל. כרגע נמצאות בתהליך איכלוס 7 יחידות דיור, מהן 21 בלבד לקשישים.

על מה אנחנו מדברים כאן?

עדי אלדר;

כולם תושבי כרמיאל?
יעקב דנון
כן, כולם. אלה המספרים. אילו היינו מקבלים עוד פתרונות של 100 יחידות דיור

היינו מתקדמים בשנתיים - שלוש שנים לגבי עולים קשישים שגרים בכרמיאל וסובלים

ממצוקת דיור.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה על הנתונים.
עמירם מסאס
אני חוזר למכירת הדירות. השנה מכרנו שתי יחידות דיור ולשמחתי, לעולים. לא

מדובר ב-30 או ב-40 דירות.
סופה לנדבר
אולי תקבלו החלטה לקנות במקום זה בקומה המתאימה.
עמירם מסאס
אם אנחנו מדברים על בנייה של דירות מפולשות בכרמיאל, האפשרויות הן מצומצמות

ביותר.
היו"ר נעמי בלומנטל
בסיור בכרמיאל ביקשנו ממנהל המחוז מר מסאס לבדוק את אפשרויות הבנייה של

הדירות המפולשות, ואלה הנתונים שאנחנו מקבלים.
עמירם מסאס
האפשרויות בכרמיאל הן מצומצמות ביותר כי המקומות שבהם אפשר לבנות, רוב הדירות

שם הן ברכישה ולנו זה הרבה יותר קשה. אנחנו מוכנים לאפשרות של בנייה מעל גגות.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אבל זה לא טוב לקשישים.

אני מקדמת בברכה את שלומית כנען, מנכ"ל משרד הקליטה.

עמירם מסאס;

אנחנו בודקים עכשיו אפשרות לבנות על הגגות. הכוונה היא שאם הבנין הוא בן 3

קומות, אנחנו מוכנים לבנות עוד קומה אחת או שתיים, כשאנחנו נצטרך להתקין מעלית

באותו בנין, ואז כבר לא תהיה בעיה של קומה גבוהה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

זה מעשי? יש לכם תקציב? אתם מתחילים לבנות?
עמירם מסאס
כל זה תלוי בתקציבים שנקבל ממשרדי הממשלה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מי המשרד הרלבנטי לזה?
עמירם מסאס
משרד השיכון ומשרד הקליטה.

חביב קצב;

אחרי החגים אמורה הוועדה הבין-משרדית לשבת עם חברת "עמיגור" על תוכנית עבודה

לשנת 1998. אם חברת "עמיגור" תגיש לנו הצעות לדירות מפולשות, פיצול דירות, או

דירות מתאימות על גגות וכוי, עם כל העלויות, שוב נעשה כמו שעשינו השנה - לוקחים

את כל ההצעות, מביאים אותן לוועדה, למודל שלנו. אם הכל נופל בהגדרות מה שעשינו

בשנת 1997, אין לנו שום מניעה לעשות את זה גם לגבי שנת 1998.

היו"ר נעמי בלומנטל;

בסדר. מר מסאס, אתם תגישו הצעות לגבי הצפון וגם לגבי כרמיאל.
עמירם מסאס
אם הדבר אפשרי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אנחנו מבקשים, בשם חברי הוועדה, ש"עמיגור" תביא לגבי כרמיאל ספציפית, ואני

מעוניינת גם לגבי שאר הישובים, הצעות איפה אפשר לבנות, כאן בקומה עליונה אפשר

לבנות 4 דירות, עם מעלית, ובצירוף הצעת מחיר.

עמירם מסאס;

בהחלט כן. מר אלדר אמר שהוא מוכן לבנות בכרמיאל הוסטל. גם אנחנו מוכנים

לבנות הוסטלים. אנחנו בונים היום במגדל העמק בשביל משרד השיכון. יצאנו במכרז

עצמאי לבניית הוסטל בנהריה.
עדי אלדר
למה במגדל העמק ולא בכרמיאל?

עמירם מסאס;

בנהריה הבנייה מבוצעת על-ידי "עמיגור" במימון של קרן ויינברג, ובמגדל העמק

המימון הוא של משרד השיכון.
משה סוברנו
יש פרוייקט דיור מוגן בכרמיאל וגם בעפולה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

הם החליטו לא לבנות כרגע. כבר עברנו לנושא הבא, שמר אלדר יביא הצעה

קונקרטית. עכשיו אנחנו שומעים שגם "עמיגור" בתמונה. בוודאי נשמח אם "עמיגור"

יהיו זולים יותר ושתתחרו על מחיר זול יותר של ההוסטל הזה.

עמירם מסאס;

חברת "עמיגור" מחזיקה כ-3,500 דירות בכל הארץ, דיור מוגן לקשיש.

נעמי חזן;

מה יקרה לזה אחרי ההפרטה? זה לא פוליטי.

עמירם מסאס;

אני לא יודע. מה שיוחלט על-ידי מדינת ישראל, על-ידי הכנסת.

היו"ר נעמי בלומנטל;

חברת-הכנסת חזן, את לא תקבלי פה תשובה על השאלה הזאת.

מר שאול צמח, נציג משרד האוצר, בבקשה.
שאול צמח
אני רוצה לענות בקצרה על שאלתה של חברת-הכנסת חזן בענין ההפרטה ולהבהיר שאין

כוונה להפריט את המבנים עצמם אלא רק את הניהול שלהם.
נעמי חזן
כדי להפוך את זה לרווחי.

שאול צמח;

בלי שום קשר. את יכולה לראות למשל שהיתה תחרות על הניהול של הדיור חמוגן,

המחירים ירדו והשירות נעשה יותר טוב ויותר חברות מתחרות בזה. אין שום כוונה

לפגוע בדיירים שבדיור המוגן אלא להיפך. פשוט יש פה אי-הבנה שעל גבה עושים איזה

שהוא הון.

נעמי חזן;

עם כל הכבוד, אני אחליט מתי זה הון ואתה תענה על השאלות. ייתכן שיש אפשרות

של פרשנויות שונות בענין הזה.

שאול צמח;

הנתונים שמר קצב מסר לגבי עלויות הבנייה הם הנתונים המפורסמים לפי בדיקת

החשבות של משרד הבינוי והשיכון. לכן אינני יודע מאין באו כל שאר הנתונים.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אנחנו נפתיע אתכם. יש עכשיו תחרות בריאה בין "עמיגור" לבין עיריית כרמיאל,

לטובת ההוזלה.

נעבור עכשיו לנושא של מרכז הקליטה ונמצא אתנו כאן מר צבי פהנא, מנהל מרחב

הצפון מטעם הסוכנות היהודית שאותו פגשנו גם בכרמיאל. אנחנו יודעים שקיימת

אפשרות, שהיא יכולה להיות ריאלית, שמרכז הקליטה יתפנה לטובת האזרחים הוותיקים

שחלקם נמצאים כאן, והסטודנטים הצעירים שמגיעים מחבר העמים באותה תוכנית מאד

מוצלחת יוכלו להיות בצפת למשל. מה יש לך לומר לנו על זה?
צבי כהנא
קודם-כל היינו בהחלט שמחים לסייע למצוקה של האזרחים הוותיקים שנוגעת לליבנו

מאד.

עדי אלדר;

לא ראינו את זה בהתנהגות של העובדים שלך. הם לא נתנו להם שירותים, לא נתנו

שמיכות. הם התנהגנו בצורה מבישה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אני רוצה להגן על הסוכנות היהודית. היו כאלה שאמרו כך והיו כאלה שאמרו כך,

גם בין הקשישים.

צבי כהנא;

ברשותך אני לא אגיב על דברי הפרובוקציה.
עדי אלדר
למה פרובוקציה? אני חושב שהעובדים שלך התנהגו בצורה מחפירה לזקנים האלה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אבל צריך להגן על העובדים שאינם נמצאים כאן.
צבי כהנא
גברתי היושבת-ראש, היתה פרובוקציה קשה מצד הרשות. אבל אתה מסיט את הוויכוח,

וזה חבל מאד, כי הוויכוח הוא עמוק וקשה.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני רוצה להסביר למנכ"ל משרד הקליטה. יש לנו שאלה רצינית לגבי מרכז הקליטה

בכרמיאל, ואנחנו רוצים לבדוק אפשרות שמרכז הקליטה יוכל להתפנות. הדיירים, שהם

סטודנטים היום בתוכנית מאד מוצלחת של הסוכנות, אולי יוכלו לעבור לצפת או למקום

אחר ששם יש למדינה עכשיו מקום פנוי.
צבי כהנא
אני אשתדל לגעת רק בדברים שעומדים בפנינו ושלא יכולנו להיענות להם. אני

בכוונה מקדים ואומר שלא נוכל להיענות. הסוכנות היהודית מזה מספר שנים העבירה כבר

חלק גדול מהמוסדות שלה לידי "עמיגור" ו"עמיגור" הפעיל אותם לרווחת עולים ותיקים

וקשישים בקרית אתא, בקרית ים, ואפילו מרכז שהועבר בחיפה לרשות קופת תגמולים עובר

כרגע הסבה לקשישים, כמקבץ. אנחנו מודעים לעובדה.

במחוז הצפון אנחנו מחזיקים בסך-הכל 2,300 מטות. מתוך המספר הזה שיש בצפון

באזורים מאד אסטרטגיים לעידוד עלייה בפריפריה, כארץ לסטודנטים עולים שמשרד הקליטה

והסוכנות היהודית יחד מקצים להם על-ידי מינהל הסטודנטים - ואני מקווה שאף אחד לא

מציע לפנות אותם משם, כי אין מעונות סטודנטים באזור הזה, וזה לטובת האזור שכל

האנשים האלה לומדים בפריפריה, קרוב לאלף צעירים אחרים זה במסגרת תוכנית סל"ה

וחלום שאנחנו גאים בה. מה שמכשיל אותנו הוא שבין 200 ל-300 מטות בכל מרחב הצפון

מיועדות לפרוייקטים לעידוד עלייה, שגם חלק מפרנסי העיר כרמיאל השתתפו בהם. אנחנו

הוצאנו מהעיר כרמיאל ומהאזור כ-12 משפחות לעידוד העלייה, וגבי גרינברג סגנית ראש

העיר יצאה אתנו לברית-המועצות לעודד עלייה.
סופה לנדבר
והיא הצליחה?
צבי כהנא
היא הצליחה מאד. אבל לאנשים האלה אנחנו מציעים פתרונות בחלק ממרכזי הקליטה

שלנו. אלמלא מרכז הקליטה הזה היה קיים לא היינו יכולים למלא את המחוייבות שלנו

גם כלפי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית שהטיל עלינו לפתח אזורים כמו כרמיאל,

משגב ושלומי. אנחנו לא מציעים פתרונות במקומות אחרים. אנחנו לא מציעים, למשל,

להפקיע את כפר הילדים שהוועד למען החייל מטפל בו היום ולהפוך אותו למעון

למבוגרים. אנחנו לא מציעים להפוך את מעונות הסטודנטים של בראודה למעון קשישים.

אנחנו רק מבקשים להבין שבמסגרת העבודה שלנו אנחנו בנינו תוכנית חומש. משלחות

יצאו לרחבי ברית-המועצות. אני עצמי ראיינתי משפחות בקזאן ובמקומות אחרים

והתחייבתי להן שהן תגענה לכרמיאל.
משה הראל
כמה נשארו?

צבי כהנא;

נשארים רבים מאד ואני אוכל למסור נתונים.

בזכות העובדה שיש לנו מרכז עלייה קדמי בגליל, אנחנו עם הפנים לגליל. אנחנו

מפנים עשרות רבות של צעירים לכרמיאל. ב"אורט" בראודה עלה מספר הסטודנטים העולים,

כי משם יוצאת אתנו משלחת לעלייה אלפיים ומביאה סטודנטים לכרמיאל. השבוע קיבלו

כ-30 סטודנטים שוברים ממשרד הקליטה, ואנחנו גאים על כך שהשוברים ניתנו למעון

הסטודנטים שלנו בכרמיאל. מדוע? כי אחרת הם לא ילמדו ב"אורט" בראודה. כולם יילכו

ללמוד, אולי, בחיפה. אני מאד גאה בעיר חיפה, אבל אנחנו חושבים שטוב שהם לומדים

בבראודה כרמיאל, כי חלק מהם נשאר באזור.

אני מודע למצוקה. אנחנו יודעים שבסך-הכל במרכז הקליטה הזה יש 116 חדרים. גם

אם היינו משנים לרגע אחד את כל מפת האיכלוס ומודיעים לכל המשלחות שימחקו ממפת

האיכלוס את הרישום לתוכנית סל"ה ותוכניות צעירים, זה לא היה פותר את הבעיה. 2.

אנחנו חושבים שבמציאות שנוצרה, כשהחזרנו בצפון גם את מעלות, מרכז הקליטה בצפת הוא

לא מרכז קליטה סוכנותי שעומד ריק. זה מבנה שהחזרנו לממשלה, על-פי תביעת הממשלה,

ובצדק. שילמנו גם כ-300 אלף שקל עבור דמי שמוש והחזרנו אותו לממשלה. דרך אגב,

זה בנין דירות שגם לא מתאים לצעירים. עד כמה שידוע לי הוא עומד ריק.

כנ"ל במעלות, החזרנו להם את המבנים שהעברנו ל"עמיגור", וכנ"ל בקרית אתא

ובקרית ים.
מיכה גולדמן
מה קורה בטבריה?

צבי כהנא;

מרכז העלייה בטבריה מלא עד אפס מקום בפרוייקט של צעירים שהגיעו מכל רחבי

העולם יחד עם מכללת עמק הירדן ויחד עם רשת ההכשרה של "הולידיי אין".

לכן אני אומר, היינו מאד שמחים לעזור. צר לנו שאנהנו לא יכולים. אנחנו

מודעים למצוקה. המקום הזה חייב להיות חלק מתוכנית החומש שלנו שבנויה לכמה שנים

על המשך איכלוס.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה. משה הראל, מנהל מהוז הצפון של משרד הקליטה. יש לך מה להוסיף?

משה הראל;

יש לי להעיר. בשנות הששים והשבעים כשמרכזי הקליטה הוקמו באזורי הפיתוח, היתה

הצדקה מוסרית לחזק את הערים האלה באוכלוסיה אקדמאית שהגיעה למקומות האלה. נצרת

עלית וכרמיאל הן דוגמאות קלאסיות לכך. גל העלייה המואץ מברית-המועצות הביא לערי

הפיתוח, לכרמיאל, נצרת עלית ולאחרים אוכלוסיה חזקה שמסתדרת בדיור השכור ובדיור

באמצעות משכנתאות.

מרכז הקליטה הוא פתרון לצעירים, אבל הוא גם על-חשבון אוכלוסיה אחרת. הייתי

רוצה לשמוע מנציג הסוכנות כמה מאותם צעירים שעוברים את התוכניות הטובות הופכים

לתושבי נצרת עלית או כרמיאל.צבי כתנא;

אחוז גבוה מאד מהם נשארים באזור. כ-30%.

עדי אלדר;

אני רוצה להבהיר שאנהנו לא דנים כאן על התוכניות של הסוכנות היהודית.

התוכניות האלה הן תוכניות טובות ואין לנו נגדן דבר. אנחנו רק אומרים, אם לוקחים

את כרמיאל ובודקים את המצוקות, המצוקות הן אצל העולים הקשישים שלהם צריך לתת

פתרון. שיקחו את הצעירים האלה לאזור. לא להגיד לנו: קהו את הקשישים לאזור.

הצעירים יכולים לנסוע ל"אורט" בראודה, אין להם בעיה. צריך לפתור את הבעיה של

הקשישים. אנהנו לא נגד התוכניות של הסוכנות היהודית.

היו"ר נעמי בלומנטל;

שלומית כנען, מנכ"ל משרד הקליטה, בוועדה זו עלתה לא אחת בעיית הדיור של

עולים קשישים. זה ממש בנפשנו. יש כאן כמה אנשים אנשים שמייצגים אותם. היו כאן

קשישים מכל רחבי הארץ. בירושלים יש מצוקה קשה מאד. אני מייצגת אותם, כי אני

רוצה לקצר ולשמוע אותך. הנציגים של משרד הקליטה בוועדה הם מכובדים מאד, מביאים

פתרונות, אבל הבעיה התקציבית היא אדירה ואנחנו לא ממש מקבלים מענה.

אנחנו נזעקנו לנושא של כרמיאל, אבל אנחנו מכירים את הבעיה שאנשים מבוגרים

צריכים לעבור כל שנה דירה, זה קורע את הנשמה. זה המצב בכרמיאל, וגם במקומות

אחרים.

אנחנו דנים היום על מרכז הקליטה, והייתי רוצה לשמוע את ההתייחסות של חברי

הכנסת בנושא הזה, אבל לפני-כן אני רוצה לשמוע מה יש למשרד הקליטה לומר על המצב.

יש 1,700 אנשים שזקוקים לפתרון דיור בכרמיאל.

שלומית כנען;

קודם-כל אני רוצה להגיד לך תודה אישית על שלחצת ואמרת לי: תפסיקי כל דבר

אישי ותבואי, ולכן באתי לכאן.

אני רוצה להתחיל דווקא מהבעיה כמו שהיושבת-ראש הציגה אותה בסוף וזו הבעיה

הכללית. אחר-כך אגיע גם לכרמיאל, ואני בהחלט חייבת תשובות גם למר אלדר וגם לכל

האנשים שנמצאים כאן.

ערב-ערב כשאני יושבת וקוראת את הדואר, אחד הדברים שקורעים לי את הלב אלה

בדיוק המכתבים מהקשישים-עולים שכותבים למשרד הקליטה, שכל אהד מסביר שהוא כבר נמצא

בדירה השביעית או העשירית, וכך הוא יעבור דירה אחרי דירה עד שהוא יעבור לעולם

שכולו טוב. אנחנו כמשרד רואים בשאלה הזאת נקודה מרכזית ביותר שאנחנו יכולים

לחשוב עליה.

אני חושבת שכולנו, בהנהלתו של השר אדלשטיין, מבלים שעות בחיפוש פתרונות

לשאלת הקשישים גם עם "עמידר", גם עם "עמיגור", גם עם משרד השיכון וגם עם חברינו

באוצר. הבעיה היא לא רק במישור של קליטה ושל עולים הדשים. הבעיה היא בעיה

מרכזית של מדינת ישראל שנוגעת לכל שאלה הדיור היום במדינה.

אני רוצה להזכיר לכם שלפני 4-3 חודשים מרכז קליטה מבשרת ירושלים "נחטף"

כידוע לכם, או פלשו אליו מחוסרי דיור ממעוז ציון, וכיוון שהמקום היה בשלבי מעבר

בסוכנות היהודית, נכנסו מחוסרי הדיור ומצאו לעצמם קורת-גג לתקופת-מה. האם בעייתם

איננה בעיה? האם הבעיה של מחוסרי הדיור שגוררים את ילדיהם במשך שנים ללא פתרון,

ללא יכולת להגיע כאן לדירה, איננה בעיה?כולנו נמצאים כאן תחת קורת גג של דיון בשאלת העולים הקשישים. אבל אני חושבת,

גברתי היושבת-ראש, שכל הוועדה הזאת היתה צריכה להעביר מסר חד-משמעי לממשלת ישראל

ולכל הגופים שהזכרתי, ששאלת הדיור של מדינת ישראל לא פתורה, אין לנו מענה לה,

וכולנו בהשקעה אדירה - אני לא רוצה להתחיל לפרגן לעובדי המשרד שלי - אבל מר קצב

שייצג אותי קודם, משקיע לילות כימים בחיפוש פתרונות, ואני רוצה להעמיד לכם את

התמונה כמו שהיא קיימת.

מבין העולים - ואני לא מדברת כרגע על מחוסרי דיור ישראלים ותיקים - ישלנו

היום 80 אלף זכאי דיור.
יורי שטרן
זה במונחים של בתי-אב אפילו, לא של השוק.
שלומית כנען
ברור, של משפחות. בשנה טובה, כשאנחנו הופכים עולם עם מקבצי דיור ועם הוסטלים

ומשכנתאות, ועוד, אנחנו מגיעים ל-2,000 עד 3,000 פתרונות דיור. מזה צריך להבין

מה ההשלכה לגבי כל האנשים שנמצאים כאן ומה ההשלכה לגבי כרמיאל כדוגמה אחת למצוקה

יישובית ישראלית נוראה.

מבחינת המשרד שלנו, לא סתם נלחמנו בהסכמים הקואליציוניים האחרונים לנסות לקבל

חלק מהנתח - אותם 200 מיליון שחברת-הכנסת לנדבר התייחסה אליהם, שכמובן לא קיבלנו

את כולם - כדי לנסות במשהו לקדם את הפתרון. אבל אני אומרת פעם נוספת, ומכאן אני

אתמקד בכרמיאל, כי אני ללא ספק חייבת תשובה לכרמיאל. כאן חייבת להיות שאלה ברמת

ממשלת ישראל ובעיה מרכזית של המדינה, שנוגעת לשאלת המשכנתאות שלא עודכנו, ועדת

גדיש שכולכם יודעים עליהם, שאלת הפשרת קרקעות, כל השאלה של קיצור הליכי בנייה.

מדברים ומדברים על הדברים האלה ובפועל אין היום למדינה מצע מוגדר וברור בנושא

הדיור. עד כאן בשאלה הכללית.

עכשיו אני רוצה לעבור לשאלה שנוגעת לקשישים העולים בכרמיאל. הרבה לפני שלב

הפלישה ישבנו גם עם משה וגם עם חביב קצב ועלינו על כל כיוון אפשרי, כולל הרבה מאד

שיחות עם מייק רוזנברג, מנכ"ל העלייה של הסוכנות היהודית, כשאנחנו, ובעיקר שר

הקליטה הופכים עולם, לוחצים חזק מאד על הסוכנות כדי לאפשר להעביר עוד מרכזי קליטה

לפתרון בעיית הקשישים.

באים אנשי הסוכנות ואומרים בדיוק מה שצבי כהנא אמר כאן: אז מה, מדינת ישראל

סגרה את שעריה בפני הצעירים? אז אין- יותר דרך להעלות משפחות? וסביב הנושא הזה

מתנהלים הרבה מאד דיונים. אני רוצה בכל-זאת כן לנצל את הסיטואציה ולהגיד תודה

לסוכנות היהודית, שלמעשה העבירו אלינו בתקופה האחרונה מספר מרכזי קליטה שהם

הצליחו על-ידי רה-אורגניזציה וארגון משפחות בחלק אחר של מרכזי הקליטה, כדי שנוכל

להעזר בהם עבור העולים הקשישים.

עכשיו אני מגיעה לספורי כרמיאל. כידוע לכם, אנחנו הולכים היום על פתרונות,

מה שאנחנו קוראים מקבצי דיור. ההוסטלים יקרים כפתרון. לא שלא נלך על ההוסטלים.

אני מבינה שהתפתחה פה תחרות בענין הזה.
סופה לנדבר
מחיר אמיתי בלי קרקע. הקרקע שייכת למדינת ישראל, לנגה לחשק אותה?
שלומנת כנען
אני בהחלט חושבת שפתרון של ההוסטל בתנאים הקיימים, במספרים שאמרתי לכם, הוא

פתרון מאד יקר, כשאני אשמח לכל פתרון שמדינת ישראל תגיד: משחררים את מחיר הקרקע,הולכים על איזו שהיא תחרות. אנחנו נהיה הראשונים לעלות על הפתרון הזה. אבל

כיוון שכמשרד אני לא יכולה לשבת ולחכות, כי אני קוראת בלילות את המכתבים של

האנשים האלה -

נעמי חזן;

כולנו. כל החברים שיושבים כאן קוראים את המכתבים האלה.
שלומית כנען
- והם חד-משמעית מחייבים תשובה.

אנחנו הולכים על פתרונות של מקבצי דיור. אנחנו עומדים היום על כ-890 מקבצי

דיור במהלך חודשיים. בענין מקבצי הדיור אנחנו בודקים כל אפשרות באזור כרמיאל,

וגם באזורים אחרים. כל הצעה שאנחנו מקבלים מכל קבלן ומכל גוף אנחנו הולכים עליה.

כל הצעה שתבוא עם אפשרות לבנות והתחייבות שלנו לפתרון השכרה לטווח ארוך, אנחנו

נלך עליה. אם ייווצר מצב שייבנה שם הוסטל, ברור שאנחנו הראשונים להיות שותפים

אתכם בכל התהליך הזה. ואנחנו גם מאד נשמח אם חברינו בסוכנות יחפשו עוד דרכים,

ככל שהם יכולים, כדי להעמיד לרשותנו פתרונות. אני לא רוצה להגיד לכם כרגע שיש לי

איזה שהוא פתרון שישלח אתכם אחר-כך הביתה ברוח טובה, כי אין לי, והדבר האהרון

שאני רוצה הוא לעמוד כאן במצב שהשליתי מישהו מהאנשים. אני כן יכולה להגיד שאנחנו

מחפשים כל הזמן את הפתרונות האלה ואנחנו נוסיף ונחפש.

לסיכום, נכון לרגע זה, כמשרד הקליטה אני לא יכולה להגיד שיש לי פתרון מיידי.

אני כן יכולה להגיד ובבטחון מוחלט שאנחנו ממשיכים לחפש פתרונות.
סופה לנדבר
קודם-כל אני רוצה לתת לך מחמאות שקשורות לעבודה שלך ולאישיות שלך. זה מה

שמרגישים בשטח ואני שמחה לומר לך את זה.

יש לי כמה שאלות. יש בעיה חמורה בכרמיאל, ואז צריך להתיחס לכרמיאל וגם

לסביבה של כרמיאל, כי אני חושבת שזה קומפלקס של פתרונות שיכולים לעזור. קודם כל,

האם משרד הקליטה יהיה מוכן, יחד עם משרד השיכון, להוציא מהמגרה של משרד השיכון

פרוייקט של הוסטלים כלכליים שהיו בידי בן-אליעזר והוצאו כבר לפועל, שהם לא ידרשו

ממדינת ישראל גרוש? רק על קרקע של מדינת ישראל. אנחנו נגייס יזמים שיהיו מוכנים

ללכת לזה. זה דבר אחד. מר אלדר אמר שיש לו קרקע לשני הוסטלים, או לדיור מוגן של

שני בתים, ואז נשתף יזמים ואני חושבת שזה יהיה פתרון תוך שנה וחצי לכל היותר.

דבר שני, באזור חולון יש דירות נ"ר סגורות כבר כמה שנים. יוצאי אתיופיה

נכחו בפגישה שהיתה לנו אצל בנימין בן-אליעזר לפני זמן רב, כאשר אמרו: אנחנו

מוכנים ללכת לפתרון הדירות האלה באזור הזה ובסביבה, זה לא מתאים, תתנו אותן

ליוצאי ברית-המועצות, ואז אנחנו נקבל זיכיון בדירות "עמיגור" ו"עמידר". האם תהיו

מוכנים להצעה הזאת? ואז ייתכן שבכרמיאל חלק מהאנשים יראו שהפתרון יבוא רק אחרי

כמה שנים והם יהיו מוכנים להיכנס לדירות האלה.

דבר שלישי, ברשימה שאני מחזיקה בידי כתוב שיש דירות למכירה, ואני שואלת אם

אתם מוכנים להצעות המכירה של "עמיגור" ו"עמידר". אני לא מדברת על כרמיאל באופן

קונקרטי, אלא על האזור. נוסף לכך, יש פה הקפאה לפי הוראה של משרד הקליטה. האם

אתם מוכנים לשחרר את הדירות האלה ולמה פתאום יש 20 דירות בהקפאה ואסור לנגוע בהן?

אם היתה פגישה עם אברהם בורג, זה טוב. אני לא מאמינה שפגישה של שר הקליטה עם

בורג יכולה להביא לתוצאות בלי לפנות לחבר הנאמנים. אם כולם יכולים לפנות לחבר

הנאמנים, ובגלל שיש בעיה חריפה בכרמיאל, נבקש להגיע לפשרה כלשהי ולשחרר את הדירות

האלה לפחות בינתיים כדי שנגיע לאיזה שהוא פתרון.אחרי הביקור שלנו בכרמיאל, דובר חדש של משרד הקליטה, שהוא אחראי על התקשורת

ברוסית, הירשה לעצמו לפגוע גם בראש העיר, גם ברינה גרינברג וגם בי, אני חושבת

שכל פקיד של משרד ממשלתי צריך לדעת שהוא עובד מדינה והוא לא יכול להרשות לעצמו

לפגוע באנשים שנבחרו, ואני דורשת שהאיש הזה יתנצל בפומבי. אם לא, אני דורשת לפטר

אותו מיד.
היו"ר נעמי בלומנטל
זה דבר יותר אישי.

סופה לנדבר;

זה לא דבר אישי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני רוצה לומר לחברי הכנסת שלא השתתפו בסיור וגם לאלה שכן השתתפו בסיור.

בכרמיאל יש מרכז קליטה שנראה יפה, היתה לשם פלישה של האזרחים הוותיקים, שחלק מהם

נמצאים כאן. הייתי רוצח לשמוע את העמדה שלכם. יש שם תוכנית יפהפיה בשם

סל"ה.

צבי כהנא;

סטודנטים שבאים ללא הורים. הסטודנטים האלה עושים עלייה בשלבים. הם מגיעים

כתיירים. 95% מהם משנים את הסטטוס שלהם. תם באים ללא משפחה, המקום מהווה את

הבית שלהם. אין להם מקום אחר ללכת אליו. הצעירים האלה מעודדים גם על-ידי אנשי

העיר וגם על ידינו. המקום מלא צעירים. ברשימות שלנו לשנה הבאה, רק לכרמיאל עצמה

יש לנו רשימה של עוד 600 איש ש-400 מהם אנחנו צריכים להשיב את פניהם ריקם.

במציאות היום אני גם חושש שאם חלק מההדים האלה ייצאו הלאה, זה יכול לפגוע בעלייה.

רינה גרינברג;

אני חושבת שחברי הכנסת יכולים לבדוק אם זה יותר חשוב ממה שאנחנו מבקשים. אני

פשוט מבקשת שתבואו ותדברו עם הצעירים. אני אישית חושבת ש-30% מהם לא נשארים

בארץ. 50% לא נשארים בכרמיאל. אני מבקשת מכם לצאת היום מכאן לפחות עם הבטחה

שמרכז הקליטה יהיה שלנו.

אתמול היינו צריכים להיפגש עם אברהם בורג ושעתיים לפני הפגישה היא בוטלה.

אני חושבת שזאת שערוריה. אני מבקשת מכם שתפעלו כדי שנקבל את מרכז הקליטה.

היו"ר נעמי בלומנטל;

מצד אחד יש כאן מצוקה של הקשישים בכרמיאל. בכרמיאל יש פרוייקט מאד יפה של

צעירים, שהם העתיד שלנו מבחינות רבות. ומצד שני יש לנו את הקשישים שבמידה מסוימת

מרכז הקליטה היה יכול לפתור את הבעיה שלהם.

כל הכבוד שהגעתם לישיבה הזאת, ולסבלנות שלכם. אני מאד מכבדת את העובדה שחברי

הכנסת, בזמן הפגרה מצאו לנכון לבוא לישיבה בנושא כל-כך חשוב כמו דיור קשישים

בכרמיאל.

יורי שטרן;

לפני הביקור בכרמיאל קיבלתי את דעתה של הסוכנות היהודית מבחינת התוכנית.

אחרי הביקור אני חייב להגיד שעדיף לי שלומם של הזקנים שלנו, שהם בבחינת ההורים

שלי, מאשר המשך התוכניות היפות האלה, שתתנפצנה לנו בפנים אם לא נטפל בקשישים, וגם

לא יהיה המשך לעליית צעירים.לכן אני מבקש מהסוכנות להקפיא את ההרשמה לכרמיאל, ואם יימצא פתרון של בנייה

בשכירות, אפשר יהיה שוב פעם לשהרר את זה. אם לא יימצא פתרון, הבקשה מופנית

לסוכנות להעביר את מרכז הקליטה לקשישים.
היו"ר נעמי בלומנטל
ולצעירים יש לנו פתרונות אחרים. בצפת למשל.
יורי שטרן
הסוכנות תקבל עבור זה כסף ובאותו כסף היא תחפש פתרונות. המשך העלייה חשוב

מאד, אבל הוא לא יהיה אם האנשים האלה יילכו לנו לאיבוד. ערב יום הכפורים כולנו

צריכים לבקש מהם סליחה.

שני משפטים למנכ"ל משרד הקליטה. ראשית, אני מצטרף לדברים שאמרה הברת-הכנסת

לנדבר. משרד הקליטה חייב להתנצל גם בפני העולים השובתים, גם בפני ראש העיר ובפני

רינה גרינברג על הגישה המוטעית והתגובה המוטעית שנשמעה, ואני מקווה שמאז היא

תוקנה. זה צריך לקבל ביטוי פומבי.

שנית, דיברנו גם בסיעה שלנו וגם היום על כך שצריך לנסות ללכת לשכירת דירות

בודדות, ומר קצב שמע הכל. אני חושב שזה יכול להיות פתרון מיידי. אני מתנצל שעלי

ללכת. גמר חתימה טובה.
אדיסו מאסלה
לפני שאענה על השאלה הספציפית לגבי תפקידה של הסוכנות היהודית, אני רוצה

להתיחס לדברי חברת-הכנסת לנדבר על דירות שנועדו למשפחות מעולי אתיופיה ואסור

לייעד אותן לאוכלוסיה אחרת. כאשר משפחות מעולי אתיופיה נמצאות שנים רבות באתרי

קראוונים וגם במרכזי קליטה, אני חושב שהדירות האלה צריכות להינתן להן.

סופה לנדבר;

אבל הם לא רוצים את הדירות האלה. יש בידי העתק פרוטוקול של ישיבה שהתקיימה

לפני שנתיים. אסור לדאוג לעלייה אחת ולא לתת לעלייה שניה.
אדיסו מאסלה
אני חושב שזה לא צריך לבוא על חשבון המשפחות מעולי אתיופיה.

אני מכיר את הפרוייקטים של הסוכנות היהודית, שבלעדיהם הסטודנטים לא מוצאים

פתרונות של מעונות יום באוניברסיטאות. אני מברך את הסוכנות היהודית שנתנה

פתרונות דיור לצעירים יחידים שמגיעים למדינת ישראל כדי ללמוד כאן.

לשמחתנו, שר הקליטה הוא עולה לשעבר מחבר העמים והוא מכיר את הבעיה של

האוכלוסיה הזאת, הוא דובר את השפה שלהם. אני הייתי מצפה ממנו שיחפש מענה במסגרת

החלטות הממשלה לאוכלוסיית הקשישים, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי לקשישים

בכרמיאל. לכן לא יכול להיות שמרכז קליטה שקלט צעירים בכרמיאל, שם יש תוכנית

נפלאה, להוציא אותם לטובת הקשישים, שהבעיה שלהם אמיתית וכואבת ביותר. אני חושב

שצריך להפנות את הבעיה הזאת לממשלת ישראל ולחפש פתרון אמיתי. הסוכנות היהודית לא

יכולה להיות כתובת. הסוכנות היהודית היא גוף וולונטרי שעוסק בעלייה, וזה חלק

מהאטרקציה של הצעירים שנקלטו שם כדי לעודד עליית צעירים גם מחבר העמים וגם

ממדינות אחרות.
מרינה סולודקין
אני חושבת שראינו כאן תזוזה במשרד הקליטה. יש פתרונות, אנשים מוכנים לבנות

שני הוסטלים, ולהשכיר דירות לטווח ארוך גם זה דבר מאד חשוב.

למה אנחנו מתדיינים כאן עם הסוכנות? מפני שזאת החלטה של הסוכנות.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני רוצה להגיד לך למה, כי אני אביא לידי ביטוי את הדעה שלנו בפנייה שלנו

ליושב-ראש הסוכנות היהודית, או לחבר הנאמנים.
מרינה סולודקין
היתה צריכה להיות פגישה משולשת בין שר הקליטה, אברהם בורג ואנשים אחרים,

ולשמוע מה יש למר בורג לומר לנו. אברהם בורג הוא ממפלגת העבודה.

אדיסו מאסלה;

אז מה? שר הקליטה הוא מ"ישראל בעלייה" וגם הוא לא נתן מענה לבעיה. את זורקת

את הכדור למפלגת העבודה, שלא נמצאת בשלטון היום. הסוכנות היהודית היא לא חלק

מממשלת ישראל.
מרינה סולודקין
אנחנו לוחצים כל הזמן על השר שלנו, שר העלייה והקליטה.
אדיסו מאסלה
שהוא במקרה מייישראל בעלייה", והאנשים האלה הצביעו עבורו בבחירות.
מרינה סולודקין
אם אתם חושבים שמרכז קליטה בכרמיאל לא נחוץ, שזה דיור מוגן לעולים, אז צריכים

לדבר עם הסוכנות. אנחנו לא יכולים להכתיב דברים במקום הסוכנות. אנחנו צריכים

לשמוע את כל הצדדים. אני מרגישה כמו שלומית כנען, שהדיור במדינת ישראל זו בעיה

לאומית, ויהיה פיצוץ חברתי.

נעמי חזן;

אני רוצה לחזור לאיפה שהתחלנו, כי למעשה אנחנו דנים פה היום, ואני בכוונה

ממקדת את זה, בבעיות של 1,800 משפחות בכרמיאל, ואנחנו צריכים למצוא בכרמיאל או

באזור הקרוב, אבל עדיף בכרמיאל, 1,800 פתרונות דיור.

שמענו פה כמה וכמה הצעות. מקבצי דירות. . הועלתה הצעה של חבר-הכנסת שטרן לגבי

קנייה או השכרת דירות בודדות. הועלתה האפשרות של הוסטלים, וגם אפשרות של מרכז

קליטה בכרמיאל. יש פה ארבעה פתרונות פוטנציאליים, שכל אדם סביר מבין מראש שאנחנו

צריכים לחשוב על שילוב של ארבעת הפתרונות הללו.

אני חושבת שזה יצא כמעט מפי כל דובר, מעדי אלדר, וחביב קצב שהציג את הענין

יפה מאד, גם נציג הסוכנות וגם נציג "עמיגור". הבעיה היא שכרגע אין תוכנית עבודה

ואין .Dead line

אני מציעה לעשות שני דברים; א. להציג Dead lineברור לבניית תוכנית-אב

לפתרון הבעיות בכרמיאל עצמה. אני מציעה עד אמצע נובמבר לבוא עם תוכנית מגובשת על

דעת כל המרכיבים כדי שנדע בדיוק מה המצב היום, איזה פתרונות חושבים שיהיו תוך 6

חודשים, תוך שנה או שנתיים וכו'. פעם אחת שהוועדה הזאת תיזום תכנון שהוא קצתיותר ארוך טווח. זו הצעה ראשונה.

אני לא רק מציעה, ואני רוצה להשתמש במלה קצת יותר קשה. אני דורשת תוכנית-אב

מסודרת, משום שכבר הושקעו המון מאמצים בענין הזה. תוך הודש מעכשיו שהתוכנית תובא

לוועדה ונדון בה, ויש לי רושם שכולנו נחבק אותה.
היו"ר נעמי בלומנטל
זה לא ריאלי תוך חודש.
נעמי חזן
ייתכן שזה לא ריאלי. דרך אגב, זה גם הרבה יותר קל לאנשים במצוקה לחיות כשהם

יודעים מהי מסגרת הזמן ומהו אופי הפתרונות.

דבר שני. יש פה בעיה אמיתית בקשר שבין הסוכנות היהודית לבין משרד הקליטה

והשיבושים באיזון העדיפויות, במיוחד כשזה בא לביטוי בכרמיאל.

אם אני מבינה אותך נכון, גברתי היושבת-ראש, אני לא רוצה להחליט במקרה זה או

אחר בלי לרדת לעומק הדברים. לכן אני חושבת שכן חיוני לקבוע פגישה משולשת בדרג

הגבוה ביותר בין הסוכנות היהודית, ייתכן מאד בין ראש העיר ומשרד הקליטה.
עדי אלדר
נקבעה פגישה והוא בוטלה.

נעמי חזן;

להיפגש ולהודיענו מה יצא מהפגישה הזאת. כי אם לא ייצא משהו ספציפי מהפגישה

הזאת, אנחנו נצטרך להכריע.

ולבסוף, גמר חתימה טובה.
מיכאל נודלמן
אני תומך ברעיון של חברת-הכנסת חזן. צריכה להיות תוכנית מפורטת.
היו"ר נעמי בלומנטל
זה לא יהיה תוך חודש. אנחנו דיברנו על כמה אפשרויות. מר קצב יעביר למנכ"ל

המשרד את הפרטים ויימשך שיתוף הפעולה עם ראש העיר. אחרי החגים הם יישבו.

קיבלתי פנייה ממר אבי פלדמן, חבר מועצת העיר כרמיאל. הוא התיחס לפתרונות

השונים, שנעלה אותם בישיבה, ועל רובם דיברנו. אבל אני זוכרת שעלו שני דברים

בביקור שלנו בכרמיאל. האחד, שגם האזרהים הוותיקים רוצים לדעת מי בתור. דבר שני

שהעליתם הוא כשבאים קשישים חדשים להתגורר בכרמיאל, פתאום כל התור זז.

רינה גרינברג;

אנחנו ביקשנו להגדיל את התקופה לחמש שנים.

משה הראל;

כרמיאל היא העיר היחידה שממתינים בה שנתיים.
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מבקשת שמשרד הקליטה יתיחס גם לנושא הזה.

עוד דבר. אני מקימה ועדת משנה לענין העלייה מדרום אפריקה, שאני אעמוד בראשה,

והייתי רוצה שאתן, חברות הכנסת לנדבר וסולודקין תהיינה חברות בה. האם אתן

מוכנות?
סופה לנדבר
כן.
מרינה סולודקין
כן.
שלומית כנען
אומר בקצרה דברי סיכום מטעם משרד הקליטה על הדברים שנאמרו כאן. 1. תוך

חודשיים אנחנו נעביר תמונת מצב של הפתרונות. אני לא רוצה להגיד שתוך חודשיים

יהיו פתרונות. אני רוצה להגיד שתוך חודשיים, כשנקבץ את כל הדברים שעלו כאן,

נקיים דיון נוסף גם עם הסוכנות היהודית. אנחנו מתחייבים בפני הוועדה לדאוג

להעביר ליושבת-ראש, והיא בוודאי תעדכן את כל האחרים, תמונת מצב של כל הפתרונות

שיש לנו לגבי כרמיאל.

נקודה שניה שעלתה כאן לגבי פרסום השמות. אנחנו התחלנו כבר באופן נסיוני בשני

מקומות, בנתניה ובבאר-שבע, לפרסם את רשימת הממתינים.

עדי אלדר;

תקחי גם את כרמיאל לנסיון. אנחנו היינו ראשונים בארץ שעשינו את זה.

שלומית כנען;

אנחנו התחלנו בנסיון בשני מקומות ואנחנו רוצים ללמוד איך זה צריך להתבצע, איך

עושים כדי שזה לא יפגע בצנעת הפרט. זה נושא לא פשוט. אנחנו לומדים אותו. ברגע

שיחיה לנו פתרון יותר ברור, יותר מדויק, נעשה אותו בכל מקום איור, אם הוא יהיה טוב

באמת.

דבר אחרון. אני שוב מתנצלת. לא יכולתי להיות כאן בתחילת הישיבה. אני שמחה

מאד שבאתי, כי אני חושבת שאת כולנו מלווה ההרגשה שכולנו יחד מחפשים פה פתרון, וזח

לא קל. אני רק רוצה לאחל לכולנו שנמצא כמה שיותר פתרונות השנה, ושתהיה שנה טובה

לכל דבר. ;.

היו"ר נעמי בלומנטל;

אני מתנצלת על אי ההבנה בקשר לבואה של גבי כנען, אבל היינו מאד ענייניים.

תודה רבה לכולם ושנה טובה.

הישיבה ננעלה בשעה 2:25

קוד המקור של הנתונים