ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 31/03/1997

דוח הליגה נגד השמצה בנושא אנטישמיות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שניניסח לא מתיקופרוטוקול מס'

מישיבת ועדת העלייה יהקליטה

שהתקיימה ביים בי. כ"ב באדר ב' התשנ"ז. 31.3.1997, בשעה 00;10
נכחו
חברי הייעדה; היו"ר נעמי בלומנטל

צבי ויינברג

נעמי חזן

מרינה סולודקין
מתמנים
שמואל אדלר, המשרד לקליטת העלייה

אפרים זורוף, מרכז שמעון ויזנטל, ישראל

אוריאל היילמן, כתב "ג'רוזלם פוסט''

אבי קמחי, מורה, הליגה נגד השמצה

יוחנן מנור, הסוכנות היהודית

יואל כרבי, הליגה נגש השמצה

ד"ר יואל בר-רומי, משרד החוץ

גדעון מאיר, יועץ שר החוץ לענייני תפוצות

דני נווה, מזכיר הממשלה וראש הפורום הבין-משרדי למאבק באנטישמיות

אייב פוקסמן, מנכ"ל עולמי של הליגה עד השמצה

הרי וורן, הליגה נגד השמצה

מנחם סאלברג, בעבר יו"ר הליגה נגד השמצה, נשיא התנועה האמריקנית

ציונית

דוד שטרסלר, יו"ר הליגה נגד השמצה

מקס פרידברג, הליגה נגד השמצה

עירד לייזר, נציג מועצת נוער, מחוז מרכז

טל לוטן, נציגת מועצת נוער, מחוז מרכז

יעל ארמוני, נציגת מועצת נוער, נגחוז מרכז

הדר דסקין, נציגת מועצת נוער, מחוז מרכז

אורית הגרי, נציגת מועצת נוער, ננחוז מרכז

ליתן בריספן, נציגת מועצת נוער, מחוז דתם

מטיאס מלכיאור, נציג מועצת תלמידים ונוער, מחוז דרום

שיר שבת, נציגת מועצת תלמידים ונוער ארציתועדת העלית והקליטה - 31.3.1997 2

מרדכי זלר, נציג מועצת תלמידים ונוער, מחוז ירושלים

יניב כהן, דובר מועצת תלמידים ונוער, מחוז ירושלים

דיוויד גרינברג, הליגה נגד השמצה

ריווה ברלסון, הליגה נגד השמצה

לורנה שטרסלר, הליגה עד השמצה

לין טוביאס, הליגה נגד השמצה

פיליס שטיינברגר, הליגה נגד השמצה

סטיוון שטיינברגר, הליגה נגד השמצה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור

נרשם על ידי; חבר המתרגמים בע"מ
סדר היום
דוח הליגה נגד השמצה בנושא אנטישמיותדוח הליגה נגד השמצה בנושא אנטישמיות
היו"ר נעמי בלומנטל
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העלייה והקליטה. אני לא

יודעת כמה מהנוכחים בישיבה מדברים עברית, וכמה נצטרך

לעבור בחלק מן הזמן לאנגלית. אני מאמינה שלפחות תב

האנשים שאני תאה כאן דוברי אנגלית, גם התלמידים

שאמורים להבין אנגלית.

אנחנו עוסקים היום בנושא מאוד קשה לכולנו, ומי שקורא מעט מן הדוח שאנחנו תאים לפנינו,

הדוח של הליגה נגד השמצה, שואל את עצמו האם אנחנו עדיין חיים בעולם שיש בו אנטישמיות,

האם מילים כמו "הייל היטלר" או "יהודי מלוכלך' קיימות בכלל. אנחנו חיים בארץ את היום-יום

שלנו, ואני מוכרחה לומר שכשאני קוראת את החומר הזה, אני מזועזעת-, אולי זו תמימות מסוימת,

באמת היו דברים שחשבתי שנעלמו כבר מן העולם, והנה קוראים דוגמאות שמופיעות כאן בדוח של

הליגה נגד השמצה, על שיחת טלפון לאחד מהמוסדות היהודיים, שאומרים בה: "אנחנו נילחם באש,

אנחנו יודעים pv7אתם גרים, אנחנו יודעים שיש לך ילדים". אלה דברים שבאמת קשה לחיות

אותם.

תרשו לי לברך את המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, מר אייב פוקסמן. נמצאים איתנו גם הרי

וורן, מר מנחם סאלברג ודוד שטרסלר. מר פוקסמן יציג בפנינו את עיקרי הדוח של הליגה נגד

השמצה.

אנחנו עומדים בפני גל של הונגבתת אנטישמיות ברחבי העולם, אנטישמיות שמקבלת איזה שהוא

מנגד רשמי, ממד של לגיטימציה, שאני הייתי אומרת שבמשך שנים רבות לא נתקלנו בו בצורה

שאנחנו נתקלים מ היום. אולי נציין כמה אירועים שקרו זה עתהף הוועידה של המפלגה הלאומית

בצרפת, של ז'אן מרי לה-פן, שצופים לה הצלחה בבחירות הקרובות בצרפת, של 15 אחוז. הוועידה

התקיימה עכשיו בשטרסבורג. אנחנו ראינו את המחזות, אנחנו שומעים את המילים ואת

האנטישמיות והגזענות. אצל ז'אן מרי לה-פן היא מבצבצת מבין השורות. אנחנו ראינו את ההצלחה

של מפלגתו של לה-פן בטולון, באורנג', במרינייר ובוויטרול. אנשי לה-פן ניצחו במקומות האלה

בבחירות המקומיות, ומה הם אומרים? הם אומרים "יש לנו המח, יש לנו העצמה, ואנחנו במסלול

של ניצחון". נשמע כאן את הדיווח של הליגה נגד תשמצה, אבל המילים שנאמתת עכשיו בעזות מצח

ובצורה שבאה לידי ביטוי בתקשורת, גורמות לנו בהחלט לדאגה רבה.

אנחנו, כמדינת ישראל, חייבים, לפי דעתי, ואני רוצה להעביר את הדברים האלה גם לראש-

הממשלה, לעמוד כאן עמידה איתנה ולהביא לידי ביטוי יותר, מכפי שאנחנו מביאים היום, אתהדאגה העמוקה שיש לנו מההתפרצויות של הגזענות באירופה וברחבי העולם. אולי זה פחות מורגש

בארצות אחרות, אבל באירופה בפירוש יש גל של גזענות, שהאנטישמיות היא חלק ממנה.

עסקנו בכנסת בתעתכה שמתקיימת עכשיו במינכן. תארו לעצמכם, יש תעתכה שמדברת על פשעי

הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה. קשה להאמין שזה אמנם מתרחש, שמתקיימת תעתכה

כזאת, ואני מאמינה שרק לפני כמה שנים, אילו תעתכה כזאת הייתה מתקיימת, לא היית שומע

קולות נגד התעתכה, אף אחד לא היה מעז לדבר. גם אם ותיקי הצבא הגרמני לא היו תצים לראות

תעתכה כזאת, הקולות שלהם נגד התעתכה לא היו באים לידי ביטוי בתקשורת, הם לא היו מעזים

לדבר נגד התעתכה. היום מתקיימת. תעתכה שמציגה בצורה האכזרית ביותר את פשעי המלחמה

של הצבא הגרמני. התמונות מזעזעות, אנחנו הראינו כאן חלק, היה כאן הקטלוג של התעתכה

הזאת, ונמצאים במינכן, לא רק וטרנים, ותיקי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אלא גם ראש-

ממשלת גרמניה וחבר מפלגת ה-CDO שחי במינכן,ויוצאים נגד התערוכה הזאת בבחינת "אתם

משמיצים את הצבא הגרמני". כך שאני לא מאמינה שבשנים עברו אנשים כאלו היו מעזים לומר את

הדברים האלה. מתוך הכרה של פוליטיקאים, אנחנו יודעים יפה מאוד שמי שרוצה, כל פוליטיקאי

שתצה להיבחר עוד פעם, מדבר אל הקהל שיבחר בו, אל הקהל שתצה לשמוע אותו, והוא עושה

בדיוק את החשבון האם הוא מתויח בזה יותר קולות או הוא מפסח- יותר קולות. הדאגה שקיימת

היום היא מכך שאותם פוליטיקאים בדתם גרמניה מרגישים ויודעים שהם יקבלו יותר קולות אצל

הבוחרים, אם הם ידבת נגד קיומה של התערוכה מאשר אם הם ידברו בעד התערוכה. את אותה

מגמה אנחנו רואים גם בצרפת.

We would like to express our concern watching what ia happening

especially in Europe. Maybe in the United Stated we will get other

figures, but in Europe the findings are very very severe. We

hear what is happening with the La Penn party now in France, their

chievements among the French people. And I spoke also about thea

exhibition that takes place in Munich today where they show the crimes

of the the Wehrmacht, of the German army in the second World War. The

most cruel pictures that we see there, we had this catalogue of the

exhibition here in the Knesset, we spoke about it lso in the plenum.

What concerns me mostly, and I suppose ita , concerns all of us here,

is that there were too many voices especially leading politicians in

South of Germany, that spoke gainst coming out with such an exhibition.

It is not that therea would be people that would talk against such an

exhibition before, but my special concern is that today thesepoliticians are not only brave enough to come, brave I put in commas,

not only brave enough to speak what they think, and maybe they thought

it before, but they speak out. And knowing politicians, we know that if

they would have thought that they might loose more votes talking

against the exhibition than gaining votes, they would not, talk like

this. This shows us a certain trend that takes place we see it in

France, we see it now in Germany, that is a very very. big concern for

all of us

Another thing that I just expressed was to Mr. Dani Naveh, who is the

secretary of our Government . I just wanted to express my not only the

concern, he has heard that already, but I think that the Israeli

Government should do more in respect of anti-Semitism round the world.

We should come out with a much more firma concern, with much more

voices that should be heard, one voice of, the Prime Minister of

course, but more voices of the Government of the people of Israel, but

specially the Prime Minister, with the.new findings that we just have

So, thank you very much. We will talk in Hebrew, but I hope that there

are enough translators among you that will translate the words. So, if

there are any special requests according to English or Hebrew, we will

be willing to answer any question. Thank you very. much

תרגום לעברית;

ברצוננו להביע את דאגתנו לאור המתרחש באירופה בפרט. אולי לגבי ארה"ב נקבל נתונים אחרים,

אך באיתפה הנתונים הינם חמורים ביותר. אט שומעים מה קורה בקשר למפלגתו של "לה פן"

בצרפת, ההישגים להם זוכה המפלגה בקרב העם הצרפתי. ודיברתי גם על התערוכה המתקיימת

היום במינכן, בה מוצגים פשעי הוורמכט, של הצבא הגרמני, במלחמת העולם השנייה. התמונות

המזוויעות והאכזריות ביותר שרואים שם, ראינו את קטלוג התעתכה הזו כאן בכנסת, ודברנו על כד

גם במליאה. הדבר שמדאיג אותי במיוחד, והנני טבור שהדבר נוגע לכל הנוכחים כאן, הוא שנשמעו

יותר מידי קולות, בעיקר של פוליטיקאים מובילים בדרום גרמניה, שדיברו כנגד יציאה בתערוכהשכזו. זה לא שנמצאו אנשים שהיו מדברים כנגד תערוכה שכזו בעבר, אך דאגתי העיקרית מתמקדת

בכך שהיום, הפוליטיקאים הללו אינם רק אמיצים דיים לבוא, אני שם את המילה אמיצים

במרכאות, לא רק אמיצים מספיק לדבר את אשר על ליבם, ואולי הם חשבו כך בעבר, אך הם מעיזים

ומדברים. ובהכירנו את זך הפוליטיקאים, אנו יודעים, כי אם היו חשים כי דיבורים כנגד קיום

התערוכה עלולים לעלות להם בהפסד של קולות במקום ברווח, הם לא היו מדברים כפי שהם

מדברים. הדבר מסמן מגמה מסוימת המתרחשת, אנו עדים לה בצרפת, ואנו עדים לה כיום בגרמניה,

וזוהי דאגה מאוד מאוד רצינית עבורינו.

דבר אחר שזה עתה אמרתי, הופנה למר דני נווה, המשמש במזכיר הממשלה. לא רציתי רק להביע

בפניו את דאגתי, את זאת הוא כבר שמע, אך אני סבור, כי על ממשלת ישראל לעשות יותר ביחס

לאנטישמיות ברחבי העולם. עלינו לצאת בקריאה הרבה יותר מוצקה וחזקה, בהרבה יותר קולות

שישמעו, קול אוח- של ראש הממשלה, כמובן, אך יותר קולות של הממשלה, של העם בישראל, אך

בעיקר זה של ראש הממשלה, לאור הממצאים החדשים שהעלנו.

ובכן, תודה רבה לך. אנו נדבר בעברית, אך אני מקווה כי יש מספיק מתרגמים מביניכם, שיוכלו

לתרגם את המילים. אם יש בקשות מיוחדות בנוגע לאנגלית או בעברית, נהיה מוכנים לענות על כל

שאלה. תודה רבה לכם.

צבי ויינברג;

I will speak briefly in English, if necessary I will translate it into

Hebrew. I looked through the report, and I must say I spoke in the

Knesset a month ago about the phenomenon of Farakhan and the growing

anti-Semitism, black ant i-Semitism in America. And I see most of the

entire report of 1996 is devoted to anti-Semitism incidents mostly in

the United States . What concerns my is that the ADL has not addressed -

at least this year, I know in the past it has - the issue of anti-

Semitism in the former Soviet Union. Some eople here know I have

written a book on the subject ofp nti-Semitism, some 30 articles, and

I can tell you, to me therea is no doubt in my mind that the most

serious problem today in the world is the former Soviet Union. Thenumber of anti-Semitic ublicationa of the political formations of major

newspapers thatp regularly spill some of the worst ant i-Semitism , are

very disturbing. And there is still at least a million Jews left, and I

think in this unstable Soviet situation, former Soviet Union/ as we 11

know, the economic situation is shaky, there are all kindsa ,of

problems.I am afraid that as soon as something major happens some

real threat to the regime, the Jews will again be the first victims .

And I think, I am expressing a wish here, that the ADL should

concentrate at least for the seeable future some of its resources, I

know it is not its prime mandate, but we are talking bout the concern

for the Jewish People around the globe. I woulda think addressing the

issue in the former Soviet Union of anti- Semitism is very important

I must say, just the other day Yeltzin appointed, in the previous

government which was dismissed about 10 days ago, the Minister of

Finance was somebody called Lifshitz, and of course this being the

major issues in the Soviet Union, finances, immediately Lifshitz the

Jew is responsible. The situation from that point of view had gotten

even worse, because he has appointed as the first vice rime minister

somebody called Nemtzov who is also a Jew and whop has been placed in

charge of really fixing up the economy. And if, he fails, I am afraid

again, the threat, the immediate threat s serious as the problem is in

the United States, the immediatea threat to at least a million Jews

today is definitely in the former. Soviet Union

תרגום לעברית;

אדבר בקצרה באנגלית, ואתרגם את דברי לעברית, בהתאם לצורך. עיינתי בדו"ח, ועלי לומר, כי

נאמתי בכנסת לפני כחודש על התופעה של פארחן והאנטישמיות הגוברת, אנטישמיות של השחורים

באמריקה. אני תאה, כי מרבית מהדו"ח של שנת 1996, מוקדש לאתעים אנטישמיים בעיקר

בארה"ב. הדבר המדאיג אותי הוא שהליגה נגד השמצה לא התייחסה - לפחות לא השנה, ואני יודע

כי בעבר התייחסה לכך - לנושא של האנטישמיות בבריה''מ לשעבר. מספר אנשים היושבים עמנו

יודעים כי חיברתי ספר בנושא האנטישמיות, כ 30מאמרים, ואני יכול לומר לכם, עבורי, אין כל ספקכי הבעיה החמורה ביותר כיום בעולם היא בריה"מ לשעבר. מספר הפרסומים האנטישמיים של

הגופים הפוליטיים של עיתונים מרכזיים המייצרים בקביעות אנטישמיות מן הסוג הגרוע ביותר,

לולא מדאיג ביותר. ועדיין נותרו שם כמליון יהודים, ואני סבור, כי במצב הבלתי יציב המאפיין את

בריה"מ לשעבר, וכידוע לנו, המצב הכלכלי הוא רעוע ביותר, עולות בעיות מסוגים שונים. אני חושש,

כי ברגע שיקרה איזשהוא ארוע גדול, המהווה איום ממשי למשטר, היהודים שוב יהיו הקורבנות

הראשונים שישלמו את המחיר. ואני סבור, ומביע בעצם משאלה, כי הליגה נגד השמצה תרכז,

לפחות בזמן הקרוב הנראה לעין, את משאביה לעיסוק בסוגייה זו, ואני יודע שאין זה המנדט

העיקרי שלה, אך אגו מדברים על הדאגה לעם היהודי ברחבי העולם. לדעתי, התייחסות לנושא של

האנטישמיות בבריה"מ לשעבר הוא בעל חשיבות רבה.

עלי לומר, רק לפני כמה ימים מינה הנשיא ילצין, בממשלה הקודמת אשר פוזרה לפני כ 10 ימים,

לשר אוצר, אדם בשם ליפשיץ, וכמובן שזהו הנושא המרכזי כיום בבריה"מ, שוק הכספים. מייד

ליפשיץ, היהודי, נושא באחריות. המצב, מן ההיבט הזה, אפילו החמיר, כיון שהוא מינה כסגן ראשון

לראש הממשלה, אדם בשם נמטוב, אשר גם הוא יהודי, ואשר מונה כאחראי בפועל על שיקום

הכלכלה. ואם הוא ייכשל בתפקידו, אני חושש, מן האיום, האיום המיידי, חמור כבעיה הבאה לחיי

ביטוי בארה"ב, האיום המיידי עבור מליון יהודים לפחות, נמצא ללא ספק, בבריוד'מ לשעבר.
נעמי חזן
אם תרשי לי, גבירתי יושבת הראש, הייתי רוצה לברך את חברי

ההנהלה של הליגה נגד השמצה. אני חושבת שאנחנו כולנו

עוקבים שנים רבות אחרי העבודה שלהם, ובשבילי זה גם תענוג

שהם נמצאים היום בכנסת.

The first thing I wanted to say was simply to welcome you to the

Knesset, many of us have followed and supported your work for many many

years, and it is a pleasure to have you with us today, that is what I

said in Hebrew. Now I will go back to Hebrew and I will. do this very

quickly
תרגום לעברית
הדבר הראשון שברצוני לומר, הוא פשוט לברך אתכם על בואכם לכנסת. רבים מאתנו עוקבים

ותומכים שנים רבות בעבודתכם, וזהו תענוג לארח אתכם היום. אלו דברי בעברית. כעת אמשיך

בעברית, ואעשה זאת בקצרה.

אני רוצה להתייחס לשלוש נקודות.

נקודה ראשונה - גם אני העפתי מבט בדוח, ואני צריכה לומר שיש לי תשם שאנחנו צריכים להביע

קורת רוח מהעובדה שיש ירידה, כבר שנה שנייה, באירועים אנטישמיים בארצות הברית, ואני

חושבת שאנחנו נוכל לשתוק רק כשלא יהיה איתע אחד אפילו. אבל עצם העובדה שהמגמה היא

מגמה של ירידה, לפי דעתי, משקפת עבודה רצינית מאוד בנושא.

I said that the most important finding of your report is that this is

the second consecutive year that there has been a reduction in, the

incidents of anti-Semitism in the United States. I don't think the job

is done until we reach a point where there are no incidents but

nevertheless one has to at least say something positive about the

reduction in anti-Semitic activity in the United States even. though

the tools are much more varied including electronic tools
תרגום לעברית
אמרתי כי הממצא החשוב ביותר בדו"ח הוא, שזוהי השנה השנייה ברציפות, שחלה ירידה בארועים

אנטישמיים בארה"ב. אינני סבורה כי המלאכה הושלמה, עד שלא נגיע לנקודה בה לא יתרחשו בכלל

אתעים כאלו?, ואולם, למתת זאת, יש לציין לפחות משהו חיובי לגבי התופעה של הירידה בפעילות

האנטישמית בארה"ב, גם אם הכלים להפצתה הרבה יותר מגוונים, וכוללים גם אמצעים

אלקטרוניים.

נקודה שנייה - אני תצה להתייחס לאנטישמיות באיתפה, בעיקר בצרפת, אבל גם צריך להסתכל

בדאגה רבה על בלגיה, ולא רק על גרמניה. האנטישמיות האיתפית היא אנטישמיות ללא מצרים,

ובמידה רבה היא מופנה נגד מוסלמים ויהודים כאחד. צריך להצביע על זה ולהבין שפה עצםההיבדלות היא שונה. אני לא מדברת על גרמניה, אבל בהחלט על המדינות הפרנקופוניות. לכן זה

אחד מהמקומות היחידים שאנחנו רואים בו שיתוף פעולה מוסלמי-יהודי עד גזענות.

I indicated that the nature of anti-Semitism especially in France nd

Belgium today and partly in Germany, is xenophobic and it isa. directed

against Jews and Moslems. This is one of the few placed where we have a

Jewish Moslem coalition against racism , and it is. very important to

emphasize that

תרגום לעברית;

ציינתי כי אופי האנטישמיות, בפרט בצרפת ובלגיה כיום, וחלקית בגרמניה, היא אנטישמיות

שמאופיינת ללא מצרים, המכוונת כנגד יהודים ומוסלמים. זהו אוח- מהמקומות המעטים בהם יש

קואליציה יהודית מוסלמית כנגד גזענות, וחשוב מאוד להדגיש זאת.

הנקודה השלישית, ולטעמי היא החשובה ביותר - אנטישמיות נובעת מכך שאין הבנה וכבוד לאחר,

ואני חושבת שהעבודה המרכזית של הליגה נגד השמצה הייתה ותמיד תהיה היכולת להבין שיש

הבדלים בחברות שונות בעולם; צריך לכבד את האחר, והאחר הוא שוויוני. המסר הזה הוא המסר

הבסיסי של כל מאבק באנטישמיות. אם תרשו לי אני אתרגם את זה, זה חשוב לי להגיד את זה גם

באנגלית.

I said the third point and the most important is that nti-Semitism

results from the fact that people do not understanda that there are

differences in society and that because people are different does not

mean that they can be or should be discriminated against. And I always

considered the work of the ADL to be so important because it taught us

the differences come together with tolerance and with mutual respect,

and since that has always been traditionally the massage of the Anti

Defamation League, I think continuing and persisting in transmitting

these messages tremendously important in order to achieve the kind of

.tolerance that negates the existence of anti-Semitism

תרגום לעברית;הנקודה השלישית והחשובה ביותר לדעתי היא, שהאנטישמיות נובעת מהעובדה, כי האנשים אינם

מבינים כי החברה אינה עשויה מיקשה אחת, וכי העובדה שיש שונות בין האנשים אינה מצדיקה

אפלייה בין איש אחד לרעהו. תמיד החשבתי את עבודת הליגה נגד השמצה כעבודה חשובה ביותר,

כיון שהיא לימדה אותנו כי ההבדלים באים לצד הסובלנות ומונן כמד הדדי, וזה היה המסר

הבסיסי של הליגה נגד השמצה. לדעתי ההתמדה והמשך העברת המסרים הללו היא בעלת חשיבות

מכרעת על מנת להשיג את הסובלנות הראויה, השוללת את בסיס קיומה של האנטישמיות.
מרינה סולודקין
I am representing together with Henry Veinberg the Israel party I8rael

Ba'aliya, and I think the topic is very important that were discussing

today. Anti-Semitiem is a social illness and hardly curable, and we

have to encourage the immigration to Israel in ordera to cure this

illness. I will not speak about Russian nti-Semitism, really I think

that they will have a "minyan" in thea government very soon in the

Russian Government . That is why all the question of anti-Semitism, it

is not in doubt that there is nd there are newspapers, but black anti-

Semitism, Frencha nti-Semitism and Russian anti-Semitism is one, is

the samea . illness

I want to tell you, my friends from Anti Defamation League, that we

have to work more to encourage the immigration to Israel, this. is the

real remedy. Thank you

תרגום לעברית;

הנני מייצגת, לצד הנרי ויינברג, את המפלגה הישראלית "ישראל בעלייה", ונושא הדיון שלנו היום

הוא מאוד חשוב בעבורי. האנטישמיות היא חולי חברתי שקשה מאוד לרפאו, ועלינו לעודד את

העלייה לישראל על מנת לרפא את החולי הזה. לא אתמקד בדברי על האנטישמיות ברוסיה, אני

באמת סבורה שיהיה להם "מניין" מאוד בקרוב בממשלה הרוסית. זוהי הסיבה שכל השאלה של

האנטישמיות, אין כל ספק שהיא קיימת ויש גם עיתונים אנטישמיים, אך אנטישמיות של השחורים,

אנטישמיות צרפתית ואנטישמיות רוסית היא אחת, והיא משקפת חולי זהה. ברצוני לומר לכם,חברי מהליגה נגד השמצה, כי עלינו לעמד יותר על מנת לעודד את העלייה לישראל, זוהי התתפה

העיקרית. תודה לכם.

היו"ר נעמי בלומנטל; תודה רבה לחברת הכנסת.

And I would like to give the floor to our dear Abe Foxman whom I heard

so much before, and really I would also like to express our mutual

interest and that I am very happy to have you here with us in the

comity for absorption and new immigration for Israel. But we would like

to say that renedy for new immigrants for bringing more Jews to Israel

should not be anti-Semitism and that this should not be, is quite often

a result of anti-Semitism, but we would to have newcomers, new olim

without any anti-Semitism, and I. know that you work on it. Mr. Foxman,

please

תרגום לעברית;

ברצוני לתת את הבמה לאייב פוקסמן היקר שלנו, עליו שמעתי רבות בעבר, וברצוני להדגיש את

העניין המשותף שלנו, ואת שמחתי לארח אותך במחיצתנו, במסגרת הועדה לעליה ולקליטה.

ברצוננו לומר, כי התרופה שתביא עולים חדשים שיבואו יותר יהודים לישראל לא צריכה להיות

האנטישמיות, ושאין מקום שהדבר יקרה, כתוצאה של האנטישמיות כפי שהדבר קורה לעיתים

קרובות, אלא היינו תצים שהעולים החדשים יגיעו ללא הרקע של אנטישמיות, ואני יודעת, כי אתה

שוקד על כך. מר פוקסמן, בבקשה.
אייב פוקסמן
כמד יושבת ראש הוועדה, חברי הכנסת חזן, ויינברג

וסולודקין, ברצוני לדבר בעברית, אבל יותר קל לי להתבטא

באנגלית, והמשלחת שלנו רובם, אם לא כולם, לעת עתה

דוברי אנגלית; לכן, ברשותכם, אני אמשיך באעלית.

We are approaching the hundredth anniversary of the first Zionist

Congress and on the threshold of celebrating the SO years of

Israel' s birth and establishment. And so it is appropriate, I

believe, to look back and to examine what was part of the vision of

Theodore Herzl as it relates to the subject that bring us together

here this morning. He was a very astute observer of the situation of

anti-Semitism and the gravity of the Jewish eople, and as much he

then understood, I don't think he would haveP ever imagined that

what lay ahead was the ultimate of anti-Semitism s expressed in

civilized society in the Shoah.a

But as brilliant his vision was about the need of Jewish

sovereignty nd Jewish independence and Jewish emancipation, he wasa

unfortunately totally wrong in his predictions about the impact of

Jewish sovereignty and Jewish emancipation in the Jewish State,

that it would in fact eradicate anti-Semitism. He believed that if

only Jews lived modern lives under their own sovereignty, they would

no longer be despised as dubious subjects, they rather would be

granted. fully normal relations in the world

And so. while we celebrate his vision on one side, our present here

tests to the fact that it is not enough for us to be if you will -

as all the nations.ככל העמים-

And it is for me personally, this is the third time I have the

privilege to sit in the legislation of the sovereign State of

Israel to talk about issued that concern the safety and security of

Jews beyond the borders of the State of Israel. It is a very very

special feeling for those of us who understand that it is part of

the responsibility, part of the mandate, part of the vision of the

State of Israel to be a major player and partner in not onlyassessing the situations of anti-Semitism abroad, but also to be

part of the. deliberations, and the process of how we deal with it

I have prepared a lengthy report which I will give to you for the

record of that, because the nature of the audience and maybe

helpfully the need to discuss and exchange some views. Let me just

,comment , Prof. Veinberg, in terms of your admonition if you will

.about giving attention to the subject of Soviet anti-Semitism

Certainly before Glasnost and Perestroika, there was a major effort

within the the ADL, within the Wiesenthal Center, certainly in the

National Conference of Soviet Jewry, on a systematic basis to

correlate and evaluate and issue reports on the anti-Semitism.

Since the advent of the .... it is done in different ways, is still

cones out of the channels of the National Conference of Soviet, they

call. in now something else, the National Conference

I am pleased to tell you or saddened to tell you that we have an

roach by the Jewish Russian Congress as recently as a month ago, and

they asked that we establish a working liaison on the subject ofppa

, monitoring anti-Semitism. One of the problems has been in the past

nd continues to be, credibility of information, how can you check

it, because all we have when we speak bout anti-Semitism wherever

ita is, is our credibility, and our credibility is so essential and

so. basic to our ability to speak out on the subject

And one of the problems emanating from the FSU has been how do you

verify, how do you establish. But your admonition is well taken and

so is yours that eventually I guess if a knowledge is there, maybe

there will be aliyah, although I will say to you that Albert

Einstein also had great visions and despite his major contributions

to other fields, he made a mistake when it came to his definition

of nti-Semitism. Albert Einstein said anti-Semitism is the shadow

ofa the Jewish People, wherever they are, there is anti-Semitism.

And unfortunately relatively speaking he was wrong. We have

developed nd defined and discovered that you can have anti-Semitism

without Jews. And while. if you look very closely at our audit youwill finda that there is a certain truth, the more Jews, the

greater the concent rat ion of the population, the more incident of

anti-Semitism there are, because they are directed against the

institution. We have learned that in Japan and in Africa and in

Poland and now in. Egypt, and you don't need Jews to have anti-

Semitism

So, even if we reach this millennium and the Jews will pick

themselves up for good reasons and unfortunately bad reasons on

aliyah, I still believe that the ADL and the Liaison Center and

this committee, will continue to have a responsibi1ity , because it

is a. disease that need to be treated

Let me conclude by just highlighting what it is that I was going to

spill out in detail in just some head-notes. First I think there

continues to be a recognition of that despite the fact that a new

world order or an old world order, a new old world order, changes

in society that disappearance of major political isms, and I think

הקומוניזם פשט את הרגלwe can safely say today -

Nazism, Fascism, although it still exists with some tendency, but

as a international movement it is gone. The"ism" of anti-Semitism has

survived, has survived changing orders, political movement, and as

you well know in the Soviet Union where anti-Semitism in the Soviet

communist days was a government produced product, with the advent

of eresroika and Glastost the first signs of freedom were in fact

Pamia, the first signs of association, the first signs of

expressionP of freedom was an expression that contained anti-

Semitism, and how quickly it became a product of laissez-faire . And

so we see there is resiliency to anti-Semitism to withstand social

change, culturala movements, political revolutions, it's there,

it's part of the. disease

We see it coming to the fore, Switzerland to be a prime example of

recent days. Switzerland had to look itself in the mirror, it was

confronted by a certain past which came as news to most of the

generation of young Swiss. And as they looked in the mirror andbegan to see the ugliness of their past, that their parents and

grand-parents and aunts and uncles were not the innocent heros that

they believed them to be. And as they learned that the myth of

neutrality protected by 14 Swiss soldiers and St. Horitz picks, was

,not what it was all about, rather than to deal with the ugly truth

rather than to confront the ugliness of their history, what they

.began to act and react was in the nature of anti-Semitism

We did not create anti-Semitism, or those of us in the World Jewish

Congress, we did not create it, we just helped legitimize it,it was

there, it was there beneath the surface, it was there in the society

that knew that it is not acceptable. But when they faced the moment

of crisis, a moment of conscience, a moment of looking. back in

history, the Jew became the enemy and not their history nd all of a

sudden we saw it whether from the mouth of the formerA resident or

in ads or in poles or in threats to the Jewishp community or in the

ugliness of letters and cartoons, there it was, in this civilized of

all civilized societies, the brutal ugliness of nti-Semitism.a

And at another area that is as troubling to us which we have written

about and so has the Wiezenthal Center and others, is the area of

Internet . This is the modern revolution of communications were not

as yet aware of the impact of the intensity of the meaninga ,of how

it will change our lives. When we already know one thing that this

new instrument of revolutionary information and communication has

already become a vehicle, a focus, a magnet for nti-Semitic

communication . And what it does is facilitate thea dvent of

distribution of anti-Semitism in ways that anti-Semitesa . never

dreamed before

For there was a time if you wanted to find anti-Semitism you ought

to take the effort to go to find it, to subscribe to it, to go to

the places that you will see pornography. Today by virtue of sitting

in your home and pressing a little button, you can bring into you

home a variety of hate and bigotry, much of it based on nti-Semitismas is all conspiracy theories that we wee aboundinga .today. And

that becomes a concern

How do you deal with it? In a civilized society where we have a

respect for freedom of speech and freedom of expression, societies

are now struggling with it, how do you protect children, now we are

talking about how do you protect children from pornography. Our

concern is the other pornography, a pornography that maims and

kills and destroys and murders is a pornography of hate, and how do

you deal with it. There are ways that we are engaged in, even in

terms or legislation and self responsibility , and we are looking

for.even in the area of technology

Finally Z want to deal with the subject which impacts a lot closer

here, impacts a lot closer in moments of crisis and as we all know

we are again in a moment of crisis in the quest for acceptance and

normalcy and peace in this part of the world. And that is a report

that we issues only about a month ago to welcome, if you will, the

visit of President Mubarak, and that is anti-Semitism in the

Egyptian media. It is not a new phenomenon, it is a continuing

phenomenon. But it is a phenomenon that has grown by accretion, it

has developed throughout the years in a staccato, in a tempo

without any release or relief. And we have time and time, we the ADL

and we the Israeli Government and we other Jewish institution,

confronted the top leadership of Egypt every time we have met, we

have raised the issue, and every time we have met we got the cynical

answer that Egypt is a democracy with a free press and he cannot do

anything. about it

It came to a certain point where we said to ourselves and to each

other, that the poisoning of the atmosphere is so horrendous that

the politeness of confronting the President of Egypt with listening

to his answers is not acceptable. And because what you should

understand, a great deal of it is in cartoons, and in a country of

high illiteracy where most of the information still is disseminated

on bulletin boards, it is the message of the cartoons that reachesmore people instantaneously than any other communication . And so we

confronted again, and what it says to us nd what it says to the

people of Israel and what it says to thea , Jewish people, is to

what extent there has not been an investment change of heart .

Because rather than to educate the population ina Egypt or the

population of Jordan or the population of Saudi Arabia etc . etc.

etc., there continues to be the old embrace of the. images of

stereotypic anti-Semitism

so, while on one hand in diplomatic language and circles, we are

bout to open up broader avenues of peace, at home it continued toa

.be taught in the schools and in the newspapers the barrage of hate

nd therefore it should come as no surprise, it should come as noA

surprise that in intellectual circles of Egypt and Jordan and Saudi

rabia and throughout the world, there continues to be this hatred. A

It should come as not surprise that there are boycotts of Israeli

journalists, there are boycotts of book fares, there are boycotts

of cultural activities with threats of life, because that is what is

continuing to be fad. I think it's time, it's time if we stand up

there and wish to embrace peace, true peace, that we challenge the

neighbours of Israel to begin to confront and take the

.responsibility to change the attitude

Last time I met with Mubarak he said, well, it's anti Israel. And I

said, well assvuning that anti Israel cartoons are acceptable, it is

not, it is both, and we know the difference between one and the

other. It is interesting that Ossana El-Baz who sat next to me said
to me
Mr. Foxman, you are right . I said: well, don't tell me, tell

.the President. I think we are beginning to see some reaction The

best that President Mubarak, and I will close with this, was able to

utter recently again in a defense, those of you who are not

ware, when we issued the report we also took out a full page ad in

the Mew York Times, which we appeal to President Mubarak to stop

it, a nd he was somewhat embarrassed because it was on the day that

hea ,met the President of the United States, and the Secretary of

State nd he was the next day questioned by members of our Knesset. aInteresting that the response was to prepare a booklet modeled fter

others and which they compiled a criticism of Egypt in thea Israeli

press. and compared it to this Sturmer type of attacks. against

Israel and the Jewish People

But even the fact that they felt the need to replay to it for the

first time, is significant. The best we got so far from Mubarak is

gain the defense, the Egyptian press is free and cannot be tolda

what to write about Israel, besides we never complain about the

criticism of Egypt in US or Israeli press. The anti-Semitism

ccusations against Egypt are groundless. I told journalists they

could criticize Israeli policy, but not Judaism. We respect

heavenlya religions and our law prohibits their ridicule. This is

the first.statement that at least acknowledges that he has a

responsibility

Finally let me say to you that the most significant element of us

.being here is not that we acknowledge that the disease continues

Naomi Chazan is right, while we talk about the evil, while we talk

bout the ugliness, we should find the beauty and we enforcea

.efforts to bring people together

I witnessed with the ADL last night a farewell party at Manma Mia

for 21 American youngsters all children of colour that we brought

from the US to spend 2 weeks here to engage in dialogue, and you

could see the disappearance of the stereotypes, you can see the

.love, you can see what can be done with breaking down stereotypes My

final message is that while we sit here and asses and it is

important that we asses, in the Jewish State, the threats the Jews

safety and security throughout the world, we should also never loose

sight of the fact that there are more good people out there who

need encouragement and who need embrace. And for every church

burning that there is, for every swastika there is, there are

situations. such as Billings, Montana, and Bucks County, Pennsylvania

I want you in Israel to be as aware of those names as you are of

the names of anti-Semitic sites. Because those two cities have given

us the answer of what is out there that we need to spend time andeffort to enhance. Two years ago, chanukkah, in the city of

Billings, Montana, an individual threw a rock through a Jewish

window, because it had a chanukkiah, a menorah. And on the next day

the auditor of the Billings gazette wrote an editorial which said

that this was a attack, an affront on all of us. And if we really

care, then why don't we express our solidarity with the victims of

religious discrimination. And what he did, he printed on page 3 of

the newspaper a photograph of a menorah. And he recommended that the

citizens of Billings, Montana, put that menorah in their window,

the icture of that menorah. And over 90% of the citizens of

Billings, p Montana, and believe me, it is far from Crown Heights

and Borough rk. Billings, Montana and its population did so.aP

only this last Chanukkah in the east, in a city of Pennsylvania, a

small town, exactly the same thing happened, and the response and

reaction of the community was similar. That is the answer to anti-

Semitism in addition to the State of Israel, that is the answer nd

an effort not only to expose the Farakhans, but to enhance anda

strengthen those people who say no, enough, unacceptable, and that

is a major major challenge which we together, you as leaders and

representatives of the people of Israel, and we as those in the

Diaspora who take it upon ourselves as a major responsibility to

,combat anti-Semitism, should find ways to coordinate and cooperate

so that we can do more to enhance that which is beautiful, rather

than to be involved with that which is ugly. Thank you for the

.privilege and the honour of having an opportunity to address you

תרגום לעברית

אנו מתקרבים לציון מאה שנים לקונגרס הציוני הראשון, ועל סף חגיגות 50 שנה להקמת מדינת

ישראל. ולכן מן הראוי, כך אני סבור, ללכת אחורה ולבדוק מה שהיה חלק נע- החזון של תיאודור

הרצל, ואיך הוא מתקשר לסוגייה שהביאה אותנו להתכנס כאן הבוקר. הרצל היה צופה מאוד

פיקח של מצב האנטישמיות וחומרת מצבם של היהודים, ועד כמה שהצליח לעמוד על חומרתהמצב דאז, אינני סבור, כי היה מסוגל להעלות בדעתו את העתיד לקרות, את האנטישמיות

בשיאה, כפי שבאה לידי ביטוי בחברה המתורבתת בשואה.

אך ככל שהתבלט בחזונו לגבי הצורך בסוברניות יהודית ובעצמאות יהודית ושחרור לאומי של

היהודים, הוא כשל לחלוטין, לרע המזל, בניבוייו לגבי ההשלכות של הסוברניות היהודית

והשחרור היהודי במדינה היהודית, וכי כך תונאפשר עקירתה של האנטישמיות מן השורש. הוא

האמין, כי אם רק יחיו היהודים חיים מודרניים בסוברניות ובעצמאות, שוב לא יבוזו להם

כ"נתינים מפוקפקים", והם יוכלו לקיים יחסים נורמליים עם העולם.

וכך, בעוד אנו חוגגים את חזונו מצד אחד, נוכחותינו כאן מעידה על העובדה, שאין זה מספיק כי

נהיה עם ככל העמים. עבורי, באופן אישי, זוהי הפעם השלישית שיש לי הזכות לשבת בבית

המחוקקים של מדינת ישראל הסוברנית, ולדון בסוגיות הנוגעות לבטחון ולחיי היהודים שמחוץ

לגבולות מדינת ישראל. זוהי תחושה מיוחדת מאוד עבור אלה מביננו המבינים, כי זוהי חלק

מהאחריות, חלק מהמנדט, חלק מהחזון של מדינת ישראל, לשמש כשחקנית ראשית וכשותפה,

לא רק בהערכת המצב של האנטישמיות בגולה, אלא גם לקחת חלק בדיונים, ובתהליך של אופני

ההתמודדות עימה.

הכנתי דו"ח עב כרס, אשר אמסור לכם למען הפרוטוקול, כיון שאופי הקהל הוא כזה שיהיה זה

מועיל לדון ולהחליף דיעות. תרשה לי רק להעיר, פרופ' וויינברג, מבחינת התוכחה שלך, לגבי

הענקת תשומת לב לנושא של אנטישמיות רוסית. מובן שלפני עידן ה"גלסנוסט"

וה"פרסטרויקה", נעשה מאמץ רציני מצידה של הליגה נגד השמצה, במרכז ויזנטל, וכמובן

שבקרב הועידה הלאומית של היהדות הסובייטית, להעריך ולהוציא באופן שיטתי, דוחו"ת

בנושא האנטישמיות. מאז עליית ה...הדבר נעשה בדרכים שונות, הוא עדין יוצא מערוצי הועידה

הלאומית של הסובייט, כיום הוא מכונה בשם אחר, הועידה וזלאומית.

הנני שמח או מצטער לבשר לכם, כי קיבלנו פנייה מאת הקונגרס היהודי הרוסי לפני כחודש, בה

הם מבקשים כי נכונן קשרי עמדה בנושא של פיקוח וניטור האנטישמיות. אחת מהבעיות שעלו

בעבר, ועדיין קיימות גם היום, היא מידת האמינות של המידע, כיצד ניתן לבדוק ולאמת את

המידע, כיון שכל מה שיש בידנו כאשר אט מדברים על אנטישמיות בכל מקום בו היא באה לידי

ביטוי, היא האמינות שלנו, והאמינות שלנו כל כך חיונית, וכל כך בסיסית ליכלתנו לדבר בנושא.אחת הבעיות הנובעות מ ה FSUהיתה כיצד לאמת, כיצד לקבוע. אך התוכחה שלך מתקבלת

בצורה יפה, ובסופו של דבר אני חושב, כי אם יש מידע, אולי תהיה גם עליה, למרות שאני יכול

לומר לד כי גם לאלברט איינשטיין היה חזון גדול, ולמרות תרומתו הכבירה בתחומים אחרים,

הוא שגה בבואו להגדיר את האנטישמיות. אלברט איינשטיין טען, כי האנטישמיות היא הצל של

העם היהודי, בכל מקום בו יהיו, תוכל למצוא אנטישמיות. ולרוע המזל, אם מדברים באופן

יחסי, הוא שגה. אנו פיתחנו, והגדרנו וגילינו, מ תופעת האנטישמיות יכולה לבוא לידי ביטוי גם

ללא יהודים. ואם תבחן את הדוח שלנו מקרוב, תמצא, כי יש אמת בכך, ככל שמספר היהודים

רב יותר, ככל שריכוז האוכלוסיה גדול יותר, יש יותר ארועים של אנטישמיות, כיון שהם

מכוונים כנגד המוסד. למדט לדעת כי ביפן, באפריקה ובפולין, וכעת במצרים, אין לך צורך

ביהודים כדי שתיתכן תופעת האנטישמיות.

ולפיכך, גם אם נגיע לאלף הזה, והיהודים יעלו ארצה מסיבות טובות ומסיבות מצערות, עודני

סבור, כי הליגה נגד השמצה ומרכז הקישור וועדה זו, ימשיכו לשאת באחריות, כיון שזוהי מחלה

שמחייבת טיפול.

הרשו לי לסכם בכך שאדגיש מה שרציתי לומר בפירוט, בכמה ראשי פרקים. ראשית, אני סבור

כי ממשיכים להכיר בכך, שלמרות העובדה של סדר עולמי חדש או סדר עולמי ישן, והיעלמות

ה"איזמים" הפוליטיים השונים, נראה לי כי ניתן במידה רבה של ודאות לומר היום כי - הנציזם,

הפשיזם, למרות שהם קיימים במידה מסוימת, כתנועה בינלאומית הם כבר אינם קיימים.

ה''איזם" של האנטישמיות עדיין שרד, שרד תחלופה של משטרים, תנועה פוליטית, וכפי שהנכם

יודעים היטב בבריה''מ, שם האנטישמיות בימי הקומוניזם היה תוצר לוואי של הממשלה, עם

הופעת ה"פרסטרויקה" וה"גלסנוסט", הסימנים הראשונים של החופש היו למעשה, "פמיה'',

הסימנים הראשונים של ההתאגדות, הסימנים הראשונים של ביטוי החופש היתה ביטוי שכלל

אנטישמיות, וכמה מהר הוא הפך לתוצר של ה ' . laissez faire"אם כך, אנו תאים, כי יש

לאנטישמיות מאפיין של וזתאוששות מהירה ויכולת עמידה בפני שינוי חברתי, תנועות

תרבותיות, מהפכות פוליטיות, האנטישמיות נמצאת שם, והינה חלק מן המחלה.

אנו תאים אותה עולה לקדמת הבמה, כאשר שוויץ הינה הדוגמא של הימים האחרונים. היה על

שוויץ להסתכל על עצמה במראה, ולהתענות עם עבר מסוים, אשר התגלה כ"חדשות" עמרמרבית מבני הדור הצעיר השוויצי. כאשר הם הביטו במראה והחלו להיווכח בכיעור של עברם,

בכך שהוריהם וסבם ודודיהם ודודותיהם, לא היו כלל ועיקר אותם הגיבורים כפי שדימו לחשוב.

וכאשר הם למדו לדעת, כי המיתוס של הנייטרליות המוגנת באמצעות 14 חיילים שוויצרים וסט

. מוריץ, לא היה הסיפור כולו, במקום להתמודד עם האמת המכוערת, במקום להתעמת עם

הכיעור של עברם, דרך הפעולה אליה פנו היתה בעיקרה, באופייה, דרך האנטישמיות.

אנו לא יצרנו את האנטישמיות, או אלה מאתנו בקונגרס היהודי העולמי, אנו לא יצרנו אותה,

רק סייענו להפוך את התופעה ללגיטימית, היא היתה שם, ממש מתחת לפני השטח, היא היתה

קיימת בחברה שידעה, שהתופעה היא תופעה שאין לקבלה. אך ברגע המשבר, רגע של מצפון,

רגע של היזכרות בעבר, היהודי הפך לאויב שלהם ולא לעברם. ופתאם, ניתן היה להיווכח בכך

מפיו של הנשיא לשעבר, או במודעות או בסקרים או באיומים לקהילה היהודית, או בכיעור

הדוחה של מכתבים וקריקטורות, שם היא שבה ובלטה, בחברה המתורבתת מבין החברות

התרבותיות, הכיעור הברוטלי של האנטישמיות.

וסוגייה נוספת המטרידה אותנו, עליה כתבנו וכך עשה גם מרכז ויזנטל וגורמים נוספים, היא

הסוגייה של האינטרנט. זוהי המהפכה התקשורתית המודרנית, אשר איננו מודעים מספיק

לעוצמת המשמעות של האופן שבו תשנה את חיינו. מה שאנו כבר יודעים הוא, שכלי חדש זה של

מידע מהפכני ותקשורת, כבר הפך כלי, מוקד, משיכה להעברת מסרים אנטישמיים. והדבר מקל

על ההפצה של אנטישמיות בדרכים שהאנטישמים לא חלמו בחלומותיהם הורודים ביותר כי

יוכלו להשיג.

בעבר, אם רצית למצוא את הערך "אנטישמיות", היה עליך להתאמץ מאוד בכדי למצאו,

להרשם אליו, לגשת לאתרים בהם תוכל לראות פורנוגרפיה. כיום, רק באמצעות ישיבה בבית

ולחיצה על כפתור קטן, תוכל להביא לביתך מגוון רב של חומר שטנה והסתה, אשר ברובו

מבוסס על אנטישמיות, כפי שאנו רואים את כל תאוריות הקונספירציה המתגבשות כיום. הדבר

הפך למפגע ולגורם מעורר דאגה.

כיצד מתמודדים עם התופעה? בחברה מתורבתת, בה יש כבוד לחופש הביטוי וחופש ההבעה,

החברות נאלצות להתמודד עם הבעיה, כיצד להגן על הילדים, כיום כבר מדברים על האופן שבו

מגינים על הילדים בפני הפורנוגרפיה. נשוא דאגתינו הוא הפורנוגרפיה האחרת, פורנוגרפיהשמטילה נמת והורגת, והורסת ורוצחת, וזוהי פורנוגרפיה של שנאה, וכיצד מתמודדים עימה?

אנו מחפשים דרכים להתמודד עם התופעה, גם במונחים של חקיקה ואחריות עצמית, ואט

מחפשים אחר דרכי פתרון גם בתחום הטכנולוגיה.

לבסוף, ברצוני לעסוק בנושא בעל השלכה קרובה יותר לכאן, ובעל השפעה רבה יותר ברגעי

משבר, וכידוע לכלנו, אנו נמצאים שוב באותו רגע משבר, בחיפושנו אחר קבלה ונורמליות,

ושלום באזור זה של העולם. מדובר בדו"ח שהוצאנו רק לפני כחודש, לקדם את פניו, של הנשיא

מובארק, אם תרצו, לרגל ביקורו, והמדובר באנטישמיות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקשורת

במצרים. אין מדובר בתופעה חדשה, אלא בתופעה נמשכת, אולם התופעה גדלה וצומחת,

והתפתחה במשך השנים בסטקטו, בקצב, מבלי רגיעה והפוגה. פעם אחר פעם, אט, הליגה נגד

השמצה, וממשלת ישראל, ומוסדות יהודים אחרים, פניט והתעמתנו עם המנהיגות הבכירה של

מצרים בסוגייה זו. בכל מפגש, העלט את הטשא, ובכל פעם שנפגשט, זכיט לקבל את התשובה

הצינית, כי מצרים הינה דמוקרטיה בעלת עיתונות חופשית, ולא ניתן להתערב בנעשה בה.

הדברים הגיעו לידי כך, שאמרט לעצמינו, ואיש לרעהו, כי האווירה המורעלת היא כה הרסנית,

עד כי הפנייה המנומסת אל נשיא מצרים, וההאזנה לתשובתיו פשוט אינה מקובלת עוד. ועליכם

להבין, כי הביטוי העיקרי של התופעה הוא בקריקטורות, ובמדינה בה יש שיעור כה גמה של

אנלפבתיות, בה מרבית המידע מופץ עדיין על גבי לוחות מודעות, המסר של הקריקטורות, הוא

שמגיע למספר הרב ביותר של אנשים באופן מיידי, יותר מאשר כל צורת תקשורת אחרת. וכך

התעמתט שנית, ומה שנאמר לט, ומה שנאמר לעם בישראל, ומה שנאמר לעם היהודי, הוא

באיזו מידה לא ו7יתה השקעה, שיטי לטובה. כיון שבמקום לחנך את האוכלוסיה במצרים, או

בירדן, או אזרחי ערב הסעודית וכיו"ב, ממשיכה המסורת של חיבוק הדימוי של אנטישמיות

סטריאוטיפית.

וכך, בעוד שמצד ארח- בשפה הדיפלומטית ובמעגלים הדיפלומטיים, אנו עומדים לפתוח מסילות

רחמת של שלום, בבית, ממשיכים ללמד בבתי הספר ובעיתונים את מסך השנאה. ולפיכך, אין

הדבר מפליא כלל ועיקר, מ בחוגים האינטלקטואליים של מצרים, ירדן וערב הסעודית, וברחבי

העולם כולו, השנאה ממשיכה למשול. אין כל הפתעה בכן שישראל עדיין מוחרמת בידי

עיתונאים, יש חרם על ירידי ספרים, חרם על פעילויות תרבותיות ואיומים על חיי אדם, כיון שעלכך ניזונים. לדעתי הגיע הזמן, הגיע הזמן, אם ברצוננו לעמוד ולקבל את פני השלום, שלום אמת,

שנפנה לשכניה של ישראל נוכחה, ונדרוש מהם להתחיל להתמודד ולקחת את האחריות לשינוי

הגישה.

בפעם האחרונה בה נפגשתי עם הנשיא מובארק, הוא אמר, מדובר באנטי ישראל. ואני עניתי לו,

בהנחה שקריקטורות נגד ישראל הן מותרות, אין הדבר כך בפועל, מדובר בתופעה אנטי

ישראלית ואנטישמית, ואנו מכירים היטב את ההבדל בין השתיים. מעניין לציין, כי מר אוסמה

אל בז, אשר ישב לצידי, אמר: מר פוקסמן, אתה צודק. השבתי לו: ובכן, אל תגיד זאת לי, אמור

זאת לנשיא. אני סבור, שמתחילה להיווצר תגובה מסוימת בכיוון זה. התגובה הטובה ביותר

שהצלחנו לקבל מהנשיא מובארק, ובכך אסיים, היתה תשובה מונגוננת. ולאלו מבינכם שאינם

מודעים, אגלה, כי כאשר הוצאנו את הדו"ח, הוצאנו גם מודעה בגודל עמוד שלם בעיתון "ניו

יורק טיימס", שבה אנו קוראים לנשיא מובארק להפסיק את התופעה, והוא היה נבוך משהו,

כיון שהמודעה הופיעה ביום שבו הוא נפגש עם נשיא ארה"ב, ומזכיר המדינה, ולמחרת נשאל על

כך בידי חברים בכנסת שלנו. מעניין לציין, כי הונגובה לכך היתה איסוף של הביקורת על מצרים

בעיתונות הישראלית, והשוואה שלה לסוג ההתקפות התקיף יותר כנגד ישראל והעם היהודי. אד

עצם העובדה שהמצרים הרגישו בצורך להגיב, בפעם הראשונה, היא משמעותית. התגובה

הטובה ביותר שקבלנו מהנשיא מובארק עד כה היא שוב, הונגובה המתגוננת, כי העיתונות

המצרית הינה חופשית, ואינה סובלת תכתיבים בכל הנוגע להתייחסות לישראל, וכן שלעולם אין

אנו מתלוננים על הביקורת שנשמעת על מצרים בעיתונות האמריקנית או הישראלית. ההאשמות

בדבר אנטישמיות המופנית כנגד מצרים הינן חסרות ביסוס. אמרתי לעיתונאים כי הם יכולים

לבקר את המדיניות הישראלית, אך לא את היהדות. אט מכבדים את הדתות הרוחניות

והחוקים שלנו אוסרים ללעוג להן. זוהי ההצהרה הראשונה שממנה משתמעת מידה מסוימת של

נשיאה באחריות. לבסוף, ברצוני לומר לכם, כי המרכיב החשוב ביותר של ביקורנו כאן איננו

להכיר בכך שהמחלה חיה וקיימת;. צודקת נעמי חזן, בעוד אנו מדברים ברוע, בעוד אנו מדברים

בכיעור, עלינו גם לנסות למצוא את היופי ואת המאמצים לקרב בין אנשים.

הייתי עד, אמש, עם חברי הליגה נגד השמצה, במסיבת סיום שנערכה במסעדת "ממה מיה", ל

21 צעירים אמריקנים, ילדים שהבאנו מארה"ב לבלות כאן שבועיים, ולפתח דיאלוג, ויכלתלהיווכח בהעלמות הסטריאוטיפים, יכלת להווכח באהבה, יכלת להיווכח מה ניתך להשיג

משבירת הסטריאוטיפים והדיעות הקדומות. המסר עימו ברצוני לסכם הוא, שבעוד אנו ישובים

כאן, ועוסקים בהערכות, חשוב כי נעריך, במדינה היהודית, את האיומים על שלומם ובטחונם

של היהודים ברחבי העולם, וכן, אל לנו להתעלם מן העובדה, כי יש עוד אנשים הזקוקים לעדוד

וחיבוק. ולכל תופעה של שריפת כנסייה, לכל "סווסטיקה" שקיימת, יש מצבים דוגמת בילינגס,

מונטנה, ומחוז בקס, פנסילבניה.

הייתי רוצה, שאתם בישראל, תהיו מודעים לשמות אלו כפי שהנכם מודעים לאתרים

אנטישמיים. כיון ששתי הערים הללו, נתנו לנו תשובה של מה שקיים שם בחוץ, ובמה שעלינו

להשקיע זמן ומאמץ על מנת לקדם. לפני שנתיים, בחנוכה, בעיר בילינגס, מונטנה, זרק אדם אבן

לחלון יהודי, כיון שעמדה בו חנוכיה, מנורה. ביום שלמחרת, עורך שבועון בילינגס כתב מאמר

מערכת, שתוכנו אמר כי היתה זו התקפה, עלבון ופגיעה בכלנו. ואם באמת אכפת לנו, מדוע שלא

נביע את הסולידריות שלנו עם קורבנות האפלייה הדתית. ומה שהוא עשה בפועל, הוא הדפיס

בעמוד 3 של השבועון, צילום של אותה מנורה. והוא המליץ, כי תושביה של בילינגס, מונטנה,

יניחו אותה מנורה בחלונם, את הצילום של אותה מנורה. ולמעלה מ 90% מתושביה של בילינגס,

מונטנה, והאמינו לי, ביליגגס רחוקה מקראון הייטס ומבורו פארק. בילינגס, מונטנה, ותושביה

עשו כהמלצתו.

רק בחנוכה האחרון, במזרח המדינה, בעיר פנסילבניה, עיר קטנה, קרה בדיוק אותו הדבר,

והתגובה וההיענות של הקהילה היתה זהה. זוהי התשובה לאנטישמיות בנוסף לקיומה של

מדינת ישראל, זוהי התשובה ומאמץ לא רק לחשוף את אוהדי פארחן, אלא לקדם ולחזק אותם

אנשים האומרים "לא", "מספיק", הדבר אינו מקובל עלינו, וזהו אתגר כבד משקל, אשר אנו

יחדיו, אתם כמנהיגים, וכנציגים של עם ישראל, ואנו, כנציגי יהדות התפוצות, הלוקחים על

עצמינו את האחריות הכבדה להלחם כנגד התופעה של האנטישמיות, נמצא דרכים לתאם

ולשתף פעולה ביננו, על מנת שנוכל לעשות יותר יפה, מאשר להיות מעורבים במכוער. הנני מודה

לכם על הזכות שניתנה לי להופיע ולדבר בפניכם.
היו"ר נעמי בלומנטל
תודה רבה. למשלחת יש פגישה עם אהוד ברק. הס לא

אמרו לי את זה קודם; אילו ידעתי, הייתי מתכננת את

הישיבה בצורה שונה. אני באמת מתנצלת. הייתי מתכננת

את הישיבה בצורה שונה, אילו ידעתי שרוב המשלחת

עוזבת, אבל מר פוקסמן נמצא איתנו, והוא יעביר את עיקרי

הדברים שיש לנו עוד לומר.
דני נווה
אני רוצה להודות לחברת הכנסת בלומנטל על קיום המפגש

הזה, שאני חושב שהוא מפגש חשוב, ואני רוצה להודות

במיוחד למר אייב פוקסמן ולליגה נגד השמצה. הם עושים

עבודה מצוינת, שאני מכיר מפעילותי היום-יומית בפורום

למאבק באנטישמיות. זו עבודה חשובה מאוד מול תופעות

אנטישמיות ברחבי העולם. אני לא רוצה להרחיב בדבריי,

כי אני חושב שמר פוקסמן נגע בדברים העיקריים. הייתי

רוצה לגעת מאוד בקצרה בנקודות המרכזיות, כפי שאני

תאה אותך, עם דגש על מה שצריך אולי להטריד אותנו

במה שקרה בשנה החולפת ומה שככל הנראה יטריד אותנו

בשנה הקרובה.

ראשית, הזכיר מר פוקסמן את התופעה של האינטרנט. זה לא שהתעמולה שמופיעה באינטרנט

היא תעמולה שיש בה איזה שהם דברים חדשים. זאת אותה תעמולה ארסית אנטישמית, אותן

תופעות של הכחשת השואה, אותן תופעות של גזענות, שאנחנו כבר יודעים עליהן הרבה מאוד

שנים בהיסטוריה שלנו. הדבר ששונה כאן הוא שהטכנולוגיה המודרנית מזמינה לנו כאן

אינסטרומנט, כלי, שלא היה קיים בעבר, בעל אפקטיביות רבה מאוד להפצתה של תעמולה

אנטישמית. אם בעבר ישב מישהו באיזה שהוא מקום וכתב איזה שהוא מאמר או כתב איזה

שהוא ספר אנטישמי, שאינני יודע לכמה אנשים ברחבי העולם הוא הגיע, היום יש כלי שיכול

לשבת לידו כל אדם, ליצור בו איזה שהוא אתר באינטרנט, ובאמצעת האתר הזה להגיע לכל

רחבי העולם, עם תעמולה אנטישמית, עם תעמולה גזענית ועם הכחשת השואה. הדבר הזה

מבחינתנו, מבחינת כולנו, הוא אתגר חדש, שאנחנו חייבים לדעת ולחשוב איך להתמודד איתו.

במסגרת הפורום שאנחנו מקיימים במזכירות הממשלה, הפורום הממשלתי, אנחנו מנסים לרכז,

בסיוע ובשיתוף פעולה עם הארגונים היהודיים השונים, את המעקב אחרי האתרים

האנטישמיים באינטרנט. הדבר העיקרי, ונגעת בזאת בדבריך, אייב, הוא לעשות חושבים, כיצד

ניתן להשתמש או למצוא את האיזון המובאים בין חופש הבטוי, חופש זרימת המידע, לבין

הצורך לבלום ונופעות כמו גזענות ואנטישמיות, כפי שהן באות לידי ביטוי באינטרנט. כמו שישהתלבטות במקומות רבים במיוחד בארצות הברית, כיצד למנוע או להגביל חומר פורנוגרפי

באינטרנט, צריך לתת את הדעת כיצד להתמודד עם התופעה הזאת של ניצול האינטרנט ככלי

אנטישמי וככלי גזעני.

הנקודה השנייה, שגס היא הוזכרה כאן, אבל רציתי להצביע אולי על היבט נוסף שלה, זה עליית

כוחות הימין הקיצוני באירופה. זוהי תופעה שצריכה להדאיג את כולנו, ואנחנו צריכים להתריע

עליה, ואני תצה לגעת רק במדינה אחת שנשכחה מהדוברים לפניי - הוזכרה צרפת והוזכרו

מקומות אחרים - וזו אוסטריה. כוחו של היידר באוסטריה הוא דבר, שאם אתם שואלים אותי

מבחינת צפי של ניתוח טחות פוליטיים באיתפה, זה אחד הדברים המסוכנים שאנחנו צריכים

לתת עליהם את הדעת, בגלל אפשרות שאנחנו נמצא את עצמנו יום אחד, ואולי היום הזה איננו

רחוק, עם קואליציה באוסטריה שהיידר חבר בה, על כל המשתמע מזה. ראינו כמה קיבלה

מפלגתו של היידריך בבחיתת לפרלמנט האירופי וכמה קיבלה מפלגתו של היידר בבחירות

האחרונות שהיו באוסטריה, וזאת תופעה שאנחנו צריכים להיות ערים לה.

הנקודה השלישית היא הנושא שגם הוא הוזכר פה, של התגברות התופעות האנטישמיות בעולם

הערבי, ובעיקר הייתי מדבר על השימוש בתעמולה אנטישמית על-ידי הפונדמנטליזם האיסלמי

והשימוש בתעמולה אנטישמית בעולם הערבי, ואגב, לא רק במצרים. למרבה הצער, זה לא

מוגבל רק למצרים, ואתם ונמצאו תעמולה אנטישמית, כמו התעמולה הזאת שרוכזה כאן

במצרים, גם במדינות ערב האחרות. מה שמטריד אותי זאת העובדה שהשימוש באנטישמיות

בעולם הערבי מהווה כלי מדיני, ומשתמשים באנטישמיות לא מעט ככלי מדיני. זה לגיטימי

לחלוטין שתהיה ביקורת, ואפילו הביקורת הקשה ביותר, על המדיניות של ממשלת ישראל בכל

מדינה, וזה כולל גם במדינות ערב. אבל חציית הגבול בין ביקורת אנטי ישראלית או אנטי

ממשלת ישראל או אנטי ראש-ממשלת ישראל, לתעמולה אנטישמית זה קו גבול שאנחנו צריכים

לצאת חוצץ נגדו בדרכים שונים. למרבה הצער, ואולי אני אשתמש במושגים של הימים האלה,

אנחנו יודעים, כפי שהזכיר כאן מר פוקסמן, עד כמה העיתונות בעולם הערבי היא עיתונות

חופשית, לכן אני חושב שאפשר לצאת מנקודת ההנחה שאותם פובלציסטים ואותם מציירי

קריקטותת בעיתונות הערבית, אלמלא הביט שיש להם אור ירוק מהמנהיגות הערבית לתעמולה

הזאת, לא היו מקיימים אותה.
אייב פוקסמן
קיבלתי טלפון השמע מעורך "אל-אהרם", שרוצה להיפגש

איתי.
דני נווה
אני חושב שהדיאלוג הזה הוא דיאלוג חשוב. אם שמתם לב,

אני, בכל מה שטגע למזכיתת הממשלה, טקט שיטה כנגד

הפיכת הדבר הזה למאבק מדיני פומבי. אני חושב שצריךלטפל בזאת בדרכים אחרות, ואני חושב שאייב פוקסמן

יכול לתרום בנושא הזה תרומה רבה מאוד. יותר מאשר

ממשלת ישראל יכולה לעשות בתופעות מהסוג הזה, ארגון

כמו הארגון שלכם יכול לעשות.

אני רוצה לגעת בנקודה אחרונה, שנוגעת לנו כאן בבית פנימה, ולחשבון נפש שאנחנו צריכים

לעשות כאן במדינת ישראל. זה אולי לא מתפקידנו, אולי לא מתפקידי כמי שמרכז את הפורום

הבין-ממשלתי למאבק באנטישמיות כאן בישראל, אבל אנחנו צריכים גם חשבון נפש אצלנו

בבית פנימה. אני מתכוון לתופעות שונות גזעניות ובעלות קונוטציה אנטישמית שיוצאות מכאן.

אני מתכוון למשל לתופעה מבישה, אם יורשה לי להגיד, אולי אני חורג מטמכותי כעובד מדינה,

שחבר כנסת בבית הזה תוקף שגריר אמריקאי ומכנה אותו בכינויים כפי שהוא מכנה אותו. זהו

דבר מביש, שלהערכתי, אתם כחברי כנסת צריכים לצאת חוצץ נגדו. כשיש תופעה, לעוגות זאת,

כמו תופעה שכולנו שמענו עליה אתמול עם אותו חייל אתיופי, עם אותה התייחסות גזענית, אז

אני אומר את זה אולי רק כאיזו שהיא הערת אגב, זה ודאי לא הדבר העיקרי ולא הבעיה

העיקרית ולא האתגר העיקרי שאיתו אנחנו מתמודדים בכל מה שנוגע למאבק באנטישמיות

ברחבי העולם, אבל בואו נהיה ערים גם לצורך שלנו לעקוב ולחיות ערניים ולהוקיע תופעות

שליליות, כשהן מתרחשות אצלנו בבית פנימה.

היו"ר נעמי בלומנטל; תודה רבה. אני רק רוצה להתייחס לכמה דברים בקשר

למה שאמרת. קודם כול, מחר תהיה לנו ישיבה כאן בוועדה

גם סביב נושא התאבדויות חיילים אתיופים, אבל גם סביב

נושא התעללות בחיילים עולים חדשים בכלל וגם בקשר

לביטויים הגזענים שנשמעו בצבא, שרק אתמול שמענו

עליהם, והם נאמרו כבר לפני שלושה חודשים. באמת, זו

תופעה מאוד מדאיגה. אני גם הופעתי אתמול בפני משפחות

חד-הוריות בבאר-שבע, ודי הזדעזעתי לשמוע אחת מהנשים

שם מדברת נגד העולים החדשים. היה קשה לשמוע את זה.

הייתה תסיסה, והאישה נכנסה לאולם ואמרה: "הכול

אתם עושים בשביל העולים החדשים ולא בשבילנו". זה

קומם אותי, אסור שזה יהיה. זה נובע מתוך בורות. זה

בכלל לא נכון. זאת אומרת, המשפחות החד-הוריות, ואנחנו

חברות הכנסת הבהרנו את זה, ואמרנו שדווקא המאבק

שהיה למען נשים חד-הוריות, המשפחות החד-הוריות

מקרב העולים, למעשה היטיב עם המשפחות החד-הוריות

ו7וותיקות, משום שהעלינו את הרף, העלינו אתהמשכנתאות. זה ממש מצביע על גזענות. זו בורות שגורמת

לגזענות. זה היה כל כך בולט ובעצם כואב לשמוע את זה.

מעניין שמה שקורה, וזה לא חדש, הוא, שבעצם בעולם המערבי יש שימוש באנטי ישראליות,

ותוקפים את המדיניות של ממשלת ישראל, של ראש-הממשלה, כביטוי לאנטישמיות. זה סוג של

אנטישמיות מודרנית. זה היה לא מודרני, אני מקווה שזה ישאר לא מודרני - היום יש מעט

פריצה בזה - להיות אנטישמי. זה לא היה מודרני להיות אנטישמי באירופה, ולכן התקשורת,

בעיקר המנהיגות, יצאה בהתקפות אנטי-ישראליות כביטוי לאנטישמיות. זה בעולם המערבי.

בעולם הערבי קורה להפך. משתמשים באנטישמיות ככלי מדיני, כפי שאמרת, כדי לנגח את

המדיניות ואת קיומה ובכלל את מהותה של מדינת ישראל. משתמשים במין משחק, במין

קומבינציה כזאת, וחשוב שנהיה ערים לזה, ונדע להבחין בכך בדיוק ולהיאבק בזה, כפי שאנחנו

מנסים לעשות, ואני לא בטוחה שתמיד בהצלחה מספקת, ולראיה מה שקורה היום בעולם

המערבי.

יואל בר-רימי; אני עוקב אחרי פעולת הליגה נגד השמצה מזה שלושים שנה

לפחות. אומרים שהאנטישמיות בארצות הברית ירדה

בשנתיים האחרונות, אבל אני חושב שלזה תרמה הרבה

דרכה של הליגה, שמצד אחד היא לא נבהלה, ומצד שני

התפנתה לדו-קיום עם מסגתת חינוכיות. כלומר, היא

מצאה את הנוסחה הנכונה בין מאבק לבין הסברה וחינוך.

דיברנו על המצב בגרמניה. בלי להיכנס לפרטים, יש מקומות שהתמונה בהם יותר מעודדת.

למשל, בצרפת אמנם מדאיג ביותר לראות את עלייתו של לה-פן, אבל כנגד זה יש היערכות נגד

לה-פן של כל המפלגות והכוחות, אשר יכולה לשמש דוגמה למקומות אחרים.

נעמי חזו; עד עכשיו הלכנו על מי מנוחות, אבל בכל-זאת אני מרגישה

צורך לשאול אותך שתי שאלות קשורות.

אתה מייצג את אחד מהארגונים החשובים ביותר ביהדות ארצות הברית. מליאת הכנסת עומדת

לדון היום בהצעת חוק תיקון בתי-הדין הרבניים, והייתי רוצה לשמוע מה עמדת ארגונך בנוגע

להצעת החוק הזאת.

באוונו הקשר, נאמת דברים, אני אשתמש בשפה עדינה, מאוד מאוד חמורים נגד היהדות

הרפורמית על-ידי ארגון יהודי אורתודוקסי אמריקני. אילו זה היה נאמר על-ידי לא יהודים, זה

היה מופיע בדוח של הליגה נגד ההשמצה. לכן הייתי תצה לשמוע מה העמדה באופן כללי של

הליגה נגד השמצה לאמירות שיש בהן גוון אנטישמי מובהק, שנאמתת על-ידי ארגונים יהודיים.
מרינה סולודקין
רציתי להתייחס לדברים של מזכיר המדינה. אתה דיברת

על חבר כנסת שקרא "יהודון' לשגריר ארצות הברית

בישראל. אני חושבת שזאת תרבות פוליטית נמוכה בארץ,

ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי שדברים כאלה לא יקרו.

נעמי חזן התייחסה לקונפליקט הדתי שיש לנו, ויושבת הראש התייחסה לגזענות שיש בארץ,

שגם נגדה צריך לדבר בקול רם.

אייב פוקסמו;

I will answer your question, the second one first. On March 26th the

ADL issued a public statement in my name. ADL denounces a statement

by a group of Orthodox rabbis which calls Conservative nd Reform

Judaism not Judaism at all, and I can give you thea statement . In

fact when we arrived from Tutkey at 5 o ' clock in the morning on Kol

Israel, it was at 5 o' clock in the morning, I hope it was repeated

at 7, but certainly we have spoken out. While we do differentiate

between anti-Semitism or hatred that comesfrom outside, we do not

find ourselves immune or protected of not. speaking out

And, Dani Nave, I welcome with enthusiasm your raising the issue of

the responsibility of this body to more frequently stand up against

racist statements. He criticize the member of parliament who

engaged in such ugly language. And I will say to you, I am at the

ADL 33 year, 33 years ago I did not believe that the Anti Defamation

League would need a major program which we call World of Difference,

I am soriry I did not bring it, we published our first publication of

explaining what World of Difference is. to teach tolerance, to

fight gainst prejudice. And we are not just doing it between Arabs

anda Israelis, which has been the classical, we are beginning to do

it. between Jews and Jews

On the issue of conversion we have a very clear position. We met

with the Prime Minister yesterday and again I will read to you what

he said, which we made public. Prime Minister Netanyahu declared tous as a result of our positions: I will never allow a move that

will de-legitimize Reform or Conservative Judaism. What we see

possibly happening in the illustrious chamber next door, is very I

will say

cynical, sinister. And I have to tell you, I heard this morning

from two members of Knesset that one is going to be away and the

other one is packing, is with the sense of cynicism. This is a vote

and a decision which God forbid at a time that we are talking about

the outside world is again replenishing , which can split the Jewish

community. And there is an attitude of, I do not know how many eople

in this illustrious body really know what Reform Judaism is, or

Conservative Judaism is. We believe that for 3000 years the issuep

has not been resolved, let us wait another couple of years not to

.resolve it. Thank you

תרגום לעברית;

אשיב כעת לשאלתך, לשאלתך השנייה תחילה. ב 26 במרץ, הוציאה הליגה נגד השמצה הצהרה

פומבית בשמי. הליגה נגד השמצה מוקיעה ומגנה הצהרה של קבוצת רבנים אורתודוכסים,

השוללת את היהדות הקונסרבטיבית והרפורמית, ואני יכול למסור לכם את ההצהרה כלשונה.

למעשה, כאשר חזרנו מטורקיה בשעה 5 בבוקר בדרך לישראל, היה זה 5 בבוקר, ואני מקווה

שחזרו על ההודעה בשעה 7, אך ללא ספק, הבענו את דעתנו על כך. בעוד שאנו עושים אבחנה בין

אנטישמיות, או שנאה שמקורה מבחוץ, אנו מוצאים שאיננו מחוסנים או מוגנים מן הצורך לדבר

ולהשמיע את קולט.

דני נווה, אני מברך על כך שהעלת את הסוגייה של האחריות של הגוף הזה, לעמידה נחרצת,

בשכיחות רבה יותר, כנגד הצהרות גזעניות. אנו יוצאים כנגד חברי הכנסת המדברים בשפה כזו

מכוערת. וברצוני לומר לך, אני נמצא בשנתה ה 33 של הליגה נגד השמצה. לפני 33 שנה לא

האמנתי, שהליגה נגד השמצה תזדקק לתוכנית ראשית שאותה אנו מכנים "הבדל מעולם אחר",

אני מצטער שלא העלתי זאת, פרסמנו את הפרסום הראשון שבו אנו מסבירים מהו "הבדל

מעולם אחר'', על מנת ללמד סובלנות, להלחם כנגד דיעות קדומות. ואיננו עושים זאת רק בין

ערבים לישראלים, הנושא הקלסי, אנו מתחילים לפעול כך בין יהודים ליהודים.בסוגיית ההמרה יש לנו עמדה ברורה וחד משמעית. נפגשנו אתמול עם ראש הממשלה, ואקרא

בפניכם בשנית מה שהוא אמר לנו, תשובה שפרסמנו ברבים. ראש הממשלה, נתניהו, הצהיר
בפנינו, כתוצאה של העמדות שלנו
לעולם לא אתיר צעד אשר יפגע בלגיטימיות של היהדות

הרפורמית או הקונסרבטיבית. ומה שאט רואים שעשוי לקרות בחדר המפורסם השכן, הוא

מאוד ציני, הייתי אומר, ומבשר רע. ועלי לומר לכם, שמעתי היום משני חברי כנסת, כי האחד לא

יהיה כאן והשני אורז, בתחושה של ציניות. זוהי בחירה והחלטה, אשר, ה' ישמור, בזמן שאנו

מדברים על העולם שמבחוץ, שמחדש את עצמו, וזהו דבר שיכול לגרום לקרע בקהילה היהודית.

וישנה גישה כזו, ואינני יודע כמה אנשים בגוף המפורסם הזה באמת יודעים מהי יהדות

רפורמית, או מהי יהדות קונסרבטיבית.

אנו סבורים, כי במשך 3,000 שנה, סוגייה זו לא באה על פתרונה, הבה נחכה עוד כמה שנים מבלי

שנפתור אותה. תודה רבה לכם.
קריאה
בקשר לאתרים באינטרנט. אני לא חושב שלאסור על זה

מבחינה חוקית, יעזור למישהו, אלא זה רק יגרה את

הסקרנות. מה שצריך לעשות, לדעתי, זה ליצור אתר שלנו,

שמסביר בדיוק, למשל אתר של הליגה או אתר בסגנון הזה.

אפשר לפרסם אותו קצת בעיתוני נוער בארץ ובעיתונים

בחו"ל.

בקשר לדברי דני נווה על זה שהממשלה שלנו לא צריכה לטפל בתופעות האנטישמיות בחו"ל. מי

אם לא הממשלה שלנו?
דני נהה
לא אמרתי שהממשלה לא צריכה לטפל. אמרתי שהממשלה

צריכה לטפל, אבל השאלה היא רק שאלה של טקטיקת

הטיפול. אם הממשלה יכולה להסתייע בארגונים כמו

הליגה נגד השמצה, כמי שעומד בחזית הנושא הזה, או

באמצעים מדיניים כאלה ואחרים בנושא הזה, אז אפשר

לטפל בזה. זאת בהחלט אחריות שלנו כממשלה לטפל

בנושא הזה.קריאה; לגבי הגיור, נושא שהועלה עכשיו, אני לא יודע מה קורה

בכנסת, אבל אני למדתי בשיעור אזרחות, הצעת חוק

בקריאה ראשונה היא רק הצעה להראות שיש צורך בחוק.
היו"ר נעמי בלימנטל
לא, זה קריאה טרומית. קריאה ראשונה זה כבר יותר

רציני.

קריאה; ...שקיים צורך בחוק כזה. בקריאה שנייה מחליטים מה

יהיו הפרטים. למה הפולמוס כאן ולא לפני הקריאה

השנייה?

היו"ר נעמי בלימנטל; אני מבטיחה לך שהוא יהיה. אני עוד לא בטוחה

שהוא עובר היום בקריאה ראשונה, אבל הוא מודאי

ובוודאי יהיה בקריאה שנייה ושלישית ועוד הרבה יותר

חריף ורציני.

אני מקווה שאתם במועצות נוער ארציות תפעלו נגד גזענות בתוך הארץ, נגד עולים חדשים מכל

העדות, מכל התפוצות, שמגיעים לכאן לארץ. תודה רבה גם על ההשתתפות שלכם.

אני רוצה להודות לליגה נגד השמצה גם על כל העבודה המאוד חשובה שאתם עושים יום יום,

שעה שעה. העמדה שלכם זוכה להערכה גדולה מאוד כאן בכנסת, ובישראל בכלל. אתם עושים

עמדה מצוינת, ואנחנו נשמח להמשיך להיות בדיאלוג כאן עם ועדת העלייה והקליטה, עם

הכנסת בכלל לגבי מה ניתן עוד לעשות, מה צריך עת לעשות, ההבחנות השונות שיש לגבי

אנטישמיות. ובאמת הייתי מעלה על סדר היום את מה שאמרתי קודם לכן, את הצותת השונות

של האנטישמיות, שבארצות מסוימות באה לידי ביטוי כאנטי ישראליות; ובארצות אחרות, כדי

להיות אנטי ישראלי, אתה אנטישמי, כי שם זה לגיטימי. בהחלט אני שוב רוצה להביע את

הדאגה העמוקה שלנו ממה שמתרחש היום במערב איתפה. צריך באמת לשנס מותניים, לעשות,

לפי דעתי, הערכה מחדש ולחשוב לגייס את כל העם היהודי, מודאי מלל ממשלת ישראל, כדי

לראות בצורה רצינית ביותר, כי הניצנים הם כבר לא ניצנים, הם כבר עוד מעט ענפים, ואנחנו לא

תצים את פיתת הביאושים. אנחנו נעשה ככל שאנחנו יכולים כאן מן הכנסת. אנא, אם אתם

תאים משהו שאנחנו צריכים וחייבים לעשות, תודיעו לנו בבקשה, ואנחנו נצא למאבק.

הישיבה ננעלו? גשעה 30;11

קוד המקור של הנתונים