ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/01/1997

קליטת רופאים-עולים במערכת הבריאות - בחינה מחדש של הדרך למתן רישיונות עבודה לרוקחים עולים חדשים - דיון יזום על-ידי חברת הכנסת סופה לנדבר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים