ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/12/1996

הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון) התשנ"ו - 1995- של ח"כ עמנואל זיסמן - החלת דין רציפות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 32

מישיבת הוועדה לעליה וקליטה

יום רביעי. כ"ג בכסלו תשנ"ז. 11.12.96.שעה 9:00נכחו: חברי הוועדה: נעמי בלומנטל - היו"ר

צבי ויינברג

עמנואל זיסמן

אדיסו מסאלה

מרינה סולודקין

יורי שטרן

יוסי שריד
מוזמנים
יוסף עובד - יו"ר ארגון אסירי ציון

ג'ודי וסרמן - סגנית היועץ המשפטי בביטוח הלאומי

אורה יוגב - מחלקה לאסירי ציון בביטוח הלאומי

איציק פלוס - מח' נפגעי עבודה

דוד גודובסקי - המשרד לקליטת עליה

מיכל שטרית - יועצת משפטית

ריזה פינקלברג - מנהלת מח' בריה"מ הפורום הציוני

י וסף ביגון - אסיר ציון

ברוך אייל - המועצה הציבורית למען יהודי בריה"מ

יהושוע שי - רפרנט הביטוח הלאומי משרד האוצר

דני אורנשטיין - משרד האוצר
יועץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם

(תיקון) התשנ"ו - 1995- של ח"כ עמנואל זיסמן -

החלת דין רציפותהצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון)

התשנ"ו - 1995- של ח"כ עמנואל זיסמן - החלת דין רציפות
היו"ר נעמי בלומנטל
אני פותחת את הישיבה.

אבקש מקודמי לתפקיד חבר הכנסת עמנואל זיסמן שיציג את החוק. היועצת

המשפטית אתי בנדלר תסביר לנו את ההליך, באיזה שלב אנחנו נמצאים ולקראת מה

אנחנו הולכים באשר לחוק החשוב הזה.
עמנואל ז יסמן
החוק בא לשנות את מצבם הכלכלי של הלק נכבד מאסירי ציון. אסירי ציון הם לא

רק מברית המועצות לשעבר, אלא מעיראק מרומניה מאלז'יריה מתוניס וממרוקו. אני לא

אמנה את כל הארצות. מי יודע אם לא יהיו לנו אסירי ציון נוספים גם מאיראן.

מרביתם במצב כלכלי ירוד, ומוטלת עלינו חובה מוסרית ציונית ממדרגה ראשונה

להיטיב עמם. היו לחצים ובקשות להכליל קטגוריה חדשה של פעילי עלייה שמספרם לא

ידוע. עשינו כל מיני שינויים, ולפני שאושר החוק בקריאה ראשונה המספרים הראו

שעלות החוק הזה היא בערך 80-90 מיליון שקל. בינתיים אני לא יודע מה בדיוק

הערכה הכספית, אבל לפי דעתי יש חובה מוסרית שלנו לא להשאיר את זה בידי הסוכנות

היהודית. מיעוטם מקבלים כסף מהסוכנות היהודית הנמצאת בפני פשיטת רגל. הסוכנות

היהודית לאט לאט מתפרקת מנכסיה ולא תוכל לעמוד בזה. האחריות בסופו של דבר

מוטלת על מדינת ישראל ועל ממשלת ישראל.

בקשתי היא לאפשר את הרציפות, אחרי שזה יאושר על ידי הוועדה במליאת הכנסת,

נדון פה בכובד ראש. אם אנחנו בתקופה של קיצוצים, אולי נמצא איזה שהיא דרך

להאריך לחלק מאלה שזכאים את משך קבלת הכספים. אסור לנו לפגוע באסירי ציון

מכיוון שמספיק פגענו בהם.
יורי שטר
החוק שאנחנו דנים בו עכשיו הוא רווק הומניטרי, חוק ציוני מהמדרגה ראשונה.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת זיסמן שיזם את החקיקה בנושא הזה. עד כמה שידועה לי

עמדת הממשלה אין התנגדות לאותם הסעיפים הקשורים באופן ישיר לאסירי ציון. הבעיה

היא ההרחבה של החוק בקשר לפעילי עלייה. אני שייך לקבוצה הזאת ואנני זכאי לשום

תגמול ושום תגבורת תקציבית. הייתי תקופה קצרה יחסית, אבל הייתי בתוך הקהילה

הזאת. אדם כזה לא שונה מבחינת הנזק שנגרם לו מאסיר ציון שישב בכלא שנה, שנתיים

ושלוש.

מדובר בסך הכל על כמה מאות אנשים בברית המועצת ובארצות אחרות. זו

אוכלוסייה שלימה שהקדישה את חייה לפעילות ציונית יהודית, והודות לדך איבדה את

הוותק ואת היכולת המקצועית. נגרם לה נזק פיזי, נזק השכלתי ונזק כספי. החוק

חייב לכלול סעיף שמתייחס לאוכלוסייה הזאת. האנשים הם פחות או יותר ידועים,

הרקורד שלהם ידוע. במדינות אחרות כמו עיראק או אתיופיה הנושא הוא בעיתי יותר.

החוק צריך לכלול סעיף שמתייחס לפעילי העלייה, שהודות לפעילותם הציונית

והיהודית איבדו את הנכסים להם הכלכליים המקצועיים והאחרים. צריכה להיות ועדה

בחסות של משרד הקליטה עם נציגי האירגונים הרלוונטיים של אסירי ציון מהארצותהשונות, שתוכל לדון בכל מקרה ומקרה על פי קריטריונים מסויימים אם האדם נכנס

לקטגוריה של זכאים לסיוע. ועדת העבודה והרווחת, שהיא ועדה פחות רלוונטית לנושא

הזה, דנה אתמול בחוק אסירי ציון הקיים ותיקנה אותו. החוק אוסר כפל קצבאות,

ואתמול הוחלט שאפשר לצבור קצבאות. לנושא הזה יהיה תוקף רטרואקטיבי.
היו"ר נעמי בלומנטל
אם יתברר לנו ממשרדי הממשלה, ממשרדי האוצר, ממשרד המשפטים וממשרד הקליטה

שלגבי אסירי ציון הם תמימי דעים, אז האם חבר הכנסת עמנואל זיסמן יוכל להציע

הצעת חוק שתתייחס לפעילי עליה?
יורי שטרן
הדילמה היא קשה מידי כי מדובר בגורלם של עשרות ואף מאות משפחות. חלק מהם

אנחנו מכירים אישית ומצוקתם זועקת לשמיים, ולכן דחייה פוגעת בהם. צריך לקבל את

הסכמתם של המשרדים לכלול איזה שהוא סעיף שפותח אפשרות להרחבה ואז להגיע

לחקיקה. זה נראה לי פתרון טוב. בהגבלה הזו אפשר יהיה לכלול גם את ההסתיגויות

האלה.

יוסי שריד;

אתה רוצה פתח או קצבה?
יורי שטרן
אם בגלל הסעיף הזה לא נוכל להציל את החוק, אפילו לגבי אסירי ציון שלגביהם

אין ויכוח, הפשרה שתהיה תהיה בהתייחסות למושג של פעילי עלייה.
יוסי שריד
חוק זה לא ספרות יפה.
יורי שטרן
צריכה להיות ועדת חריגים, וצריכה להיות מערכת שתדון מי זכאי ומי לא.

ההצעה שלי שבחוק יהיה סעיף שנוגע לפעילי עליית היות והנושא הזה הוא די בעיתי

לעומת הנושא של אסירי ציון.
יוסי שריד
אם הממשלה תתנה את זה בכך שלא יהיו פעילי עלייה ויהיו רק אסירי ציון אז

מה?
יורי שטרן
המאמץ שלנו צריך להיות מושקע בכך שיהיה איזה שהוא סעיף שפותח אפשרות

לדיון בשלב הזה, לפחות במקרים חריגים ובמקרים בולטים.
יוסי שריד
בהצעת חוק לא פותחים פתח לשום דיון, זה לא סימפוזיון. בהצעת חוק לא

שואלים אותך מה עמדתך.
יורי שטרן
להצעות חוק ולחוקים יש סעיפים שפותחים אפשרות לדיון. במקרים מסויימים

צריכה להיות בחוק התייחסות לפעילי עלייה ואפשרות לדון במקרה על בסיס פרטני.

היו"ר נעמי בלומנטל;

הוא מציע שיהיה סעיף שיתייחס לוועדת חריגים שתקום ולמקרים מיוחדים של

פעילי ציון שאפשר להביא אותם.

עמנואל ז יסמן;

לאחר שהרציפות תאושר נשב ביחד.
יוסי שריד
אני בעד.
עמנואל זיסמן
יש סיכומים לעזור להוסטלים ולעזור למדענים, זה לא כולל את אסירי ציון לפי

מה שקראתי בעתונות.
יוסי שריד
אין סיכומים על שום דבר. אני אוכיח לך שאין סיכומים, יש אמירה כללית.

עמנואל ז יסמן;

יכול להיות. אומר חבר הכנסת יורי שטרן שעכשיו אנחנו צריכים להכניס גם את

פעילי העלייה.
צבי ויינברג
בסעיף אי1 קטן מסובר על "פעילות שנעשת במדינה שבה הפעילות האמורה אסורה

על פי חוק אך העוסק בה צפוי, עקב הפעילות האמורה, לפגיעה ממשית". נדמה לי שזה

כולל את יורי קשרובסקי.
יורי שטרן
לזה יש התנגדות מצד האוצר. בברית המועצות ובמדינות מזרח אירופה לא היתה

הפעילות הציונית אסורה על פי החוק, ולא היה כתוב בחוק אלא זה היה בפועל אסור,

לכן ההגדרה צריכה להיות הרבה יותר זעירה.
היו"ר נעמי בלומנטל
מה הפרוצדורה בנוגע לחוק?
אתי בנדלר
הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון) התשנ"ו -1996 עברה

קריאה ראשונה בכנסת ה-13. קיים חוק רציפות הדיון בהצעות חוק התשנ"ו 1993,

שקובע פרוצדורה איך ניתן להחיל רציפות דיון על הצעת חוק שעברה קריאה ראשונה

בכנסת היוצאת. הוועדה יכולה להחליט. אני לא סותרת את כל הוראות החוק אלא מהשרלוונטי לגבי ההליך שעומד כרגע לפני הוועדה. הוועדה מבקשת מהמליאה לקבוע שעל

הצעת החוק הזאת שעברה קריאה ראשונה יחול רציפות הדיון, קרי שאפשר יהיה להמשיך

ולדון בה כאילו ההצעה הזאת עברה קריאה ראשונה בכנסת הנוכחית. אם לא חל דין

הרציפות על הצעת החוק היא פשוט מתה. הוועדה מקיימת דיון האם להכליל או האם

להודיע למליאה שהיא רוצה להחיל רציפות דיון על הצעת החוק הזאת. זה הדין שנערך

כרגע לצורך קביעת עמדה של הוועדה. כמובן ששומעים את נציגי הממשלה וגורמים

רלוונטיים אחרים. אנחנו לא דנים בסעיפי החוק, זאת אומרת אנחנו לא דנים בשאלה

האם הגדרה של פעיל עלייה היא טובה או איננה טובה, נכונה או לא נכונה, עונה

לצרכים או איננה עונה לצרכים. שלב הדיון חזה יגיע אם וכאשר תחליט המליאה להחיל

את דין הרציפות על הצעת החוק. בתום הדיון הוועדה תצביע אם דין הרציפות יחול על

הצעת החוק הזאת. הודעה נמסרת על כך למליאה ואז כל סיעה יכולה להתנגד להחלת

רציפות הדיון. תוך שבועיים אים יש התנגדות להחלת רציפות הדיון, יערך דיון נוסף

במליאה שבסיומו תערך הצבעה במליאה האם להחיל את חוק רציפות הדיון.
יוסי שריד
אם לא תהיה התנגדות תוך שבועיים אז יהיה רציפות דיון.

אתי בנדלר;

אם תוך שבועיים אין התנגדות אז מצביעים במליאה ללא דיון.

היו"ר נעמי בלומנטל;

כלומר ההגבלה היא לשבועיים.

אתי בנדלר;

אפשר להגיש התנגדות להחלת חוק הרציפות שבועיים מיום שאת מוסרת את ההועדה

במליאה. הדיון עכשיו אמור להתמקד שאלה האם יש מקום להחיל את רציפות הדיון על

הצעת החוק הזאת.

היו"ר נעמי בלומנטל;

בשלב הנוכחי דומני שאנחנו לא יכולים לשנות אי אלו דברים.

אתי בנדלר;

כרגע לא דנים בהצעת החוק לגופה, לא קוראים סעיפים וכוי. אי אפשר להחליט

לשנות את הצעת החוק ולהחיל רציפות דיון רק על חלק מהצעת חוק. אפשר להגיע

להסכמה עם נציגי הממשלה, שאם הממשלה לא תגיש התנגדת להחלת רציפות הדיון הוועדה

מתחייבת לדון רק בסעיפים המתייחסים לאסירי ציון ולא לפעילי עלייה.

מיכל שטרית;

הדבר הזה נדון בוועדת שרים לחקיקה והממשלה החליטה להתנגד.

עמנואל זיסמן;

אני דיברתי עם שר הקליטה והוא אמר לי שהוא בעד.

מיכל שטרית;

כמובן שאנחנו מחוייבים לעמדת הממשלה. לגבי עמדת השר, אנחנו עובדים עלהצעת חוק חלופית, וכאשר נסיים להכין אותה נדון עליה עם משרד האוצר. כרגע אנחנו

לא יכולים לתת פרטים.
יוסי שריד
חלק מהדברים המופיעים כאן יכנסו להצעות החוק וחלק לא. מה שאנחנו יכולים

להגיד על הצעת. החוק הקיימת, מעבר לזה שהממשלה מתנגדת, שיש בה המון בעיות. קשה

מאוד לנתק בין התוכן לבין ההסכמה, כיוון שיש כאן המון בעיות בתוך ההצעה הקיימת

שמקשות מאוד. נאמר כאן שהפעילות צריכה להיות בארץ וזה אסור על פי חוק, מדובר

היה על ברית המועצות. אנחנו עובדים כרגע על הצעת חוק חלופית.
יוסי שריד
מתי תגישו את הצעת החוק החלופית?
מיכל שטרית
אני לא יכולה להתחייב. אני מניחה שזה יהיה בעוד חודשיים שלושה.
עמנואל זיסמן
השר לקליטת עלייה הקודם, יאיר צבן, הכין במשך כמה שנים את הצעת החוק וגם

התחייב בפני ואפילו קבענו מועד. אני לא מאמין שהממשלה תגיש את זה. אפשר יהיה

להכניס שינויים בחוק אחרי שהרציפות תאושר לקראת קריאה שנייה ושלישית. העברנו

הרבה דברים כנגד ממשלות קודמות. גם נגד הממשלה הזאת נעביר ביקורת במידה והיא

לא תוקיר את אסירי ציון.

מיכל שטרית;

יש לנו שר חדש שיש לו דיעה נחרצת משלו, בזכות הדיעה הנחרצת שלו אנחנו

מכינים הצעת חוק חדשה. זה לא נכון לעשות את ההשוואה הזאת.
מרינה סולודקין
אז למה חודשיים שלושה?

מיכל שטרית;

כיוון שזה כרוך בתיאום עם המון משרדים.

אתי בנדלר;

לא הוצא תזכיר, ולכן זה יערך לא חודשיים שלושה אלא הרבה מעבר לזה.

עמנואל ז יסמן;

זו מחשבה.

מיכל שטרית;

זה יותר ממחשבה.

אתי בנדלר;יש פרוצדורה ממשלתית לגיבוש הצעת חוק ממשלתית.

יוסי שריד;

כמי שיודע מה זה להפיץ הצעת חוק עם תזכיר למשרדי הממשלה, אני יודע שזה

יערך במקרה הטוב שנה.

עמנואל ז יסמן;

אם הרציפות תאושר זה ידחוף את השר לבוא לקראת אסירי ציון, לתקן את מה

שצריך תיקון וללכת קדימה.
יוסי שריד
יש לכם הערכה לגבי העלויות של החוק הזה שאתם מגישים?
מיכל שטרית
לנו אין. ליועץ הכלכלי שמכין את ההצעה יש איזו שהיא הערכה כלכלית.
יוסי שריד
לפני שגיבשתם את ההחלטה היתה לכם הערכה תקציבית? האם הסכום עומד על עשרות

מליונים או מאות מליונים?
מיכל שטרית
זה תלוי איך אנחנו מגבשים את ההחלטה. אם נניח נלך לכיוון של תגמול זה

יהיה מאוד קשה. השאלה היא איך אנחנו רוצים לגבש את התגמול, ולפי זה תהיה הערכה

כלכלית.
דן אורנשטיין
נדמה לי שלכל הממשלות יש גישה חיובית לנושא עצמו. למרות שיש שיקולים

מקצועיים כבדים הן הממשלה הקודמת והן הממשלה הנוכחית מתנגדות להצעת החוק הזאת.

ועדת השרים לחקיקה אכן קיימה דיון לגבי הנושא של הרציפות, והממשלה מתנגדת

להחלת דין רציפות בגלל הבעיות שהועלו. אננו במשרד המשפאים לא תומכים בחוקים

שהם בבחינת עו מיתר. כאשר יש הגדרה שהיא לא ניתנת לביצוע יש בעיות בקשר. יש

בעיה פרוץ כללים שנקבעו בחוקים אחרים, כאשר בדרך כלל המערכת של הביטחון

הסוציאלי בארץ וגם בעולם מתייחסות למצב הכלכלי של אנשים הנוגעים בדבר. אם

רוצים לפרוץ את הכללים האלה נוצרת בעיה של אפלייה בין סקטור כזה לסקטורים

אחרים. בואו לא נמהר לומר שכל הפלייה היא פגיעה בכבוד האדם, פגיעה בחוק יסוד

האדם וחירותו. קיימת בעיה כאשר החקיקה מפלה בין סקטורים שלימים. כל חוקי

הגמלאות מוצמדים לחוק נכי המלחמות בנאציים. החוק הזה סוטה מזה ויש גם שיקול

שהוא השיקול התקציבי.
ברוך אייל
השיקול התקציבי הוא שיקול של משרד המשפטים?
דן אורנשטיין
לא. אני מייצג כאן את הממשלה. דובר פה על אפשרות לפצל את ההצעה, לנו אין

שום מנדט לעשות זאת. עמדת הממשלה היא להתנגד להחלת דין רציפות לגבי החוק ולגביההצעה. הממשלה פועלת גם במישור חיובי.

לגבי תזכירי חוק, במחלקת יעוץ וחקיקה שבה אני עובד עוברים כל התזכירים.

זה נכון שיש תזכירים שלוקחים הרבה זמן מסיבות אלה ואחרות, ויש תזכירים לשוקחים

פחות זמן. בדרך כלל כשמשרד או שר רוצים לקדם את זה יש לחץ מהכנסת לקדם הצעת

חוק ממשלתית. הצעת חוק ממשלתית אמורה, כשהיא מגיעה לכנסת, להיות יותר מגובשת

כי היא עוברת כל מיני גורמים והיא לא צריכה לעבור את הקריאה הטרומית. גם אם

הצעת החוק לוקחת כמה חודשים הנושא רחוק מלהיות מוזנח.
יוסי שריד
אם יש שר שמאוד מעוניין לקדם את הצעת החוק זה ודאי מועיל, אבל לפי נסיוני

כאשר יש התנגדות של משרד המשפטים ושל משרד האוצר מטעמים פורטו כאן, או מטעמים

אחרים, תזכיר בעניין חוק הוא עניין של שנים. הצעת חוק לא יכולה לפתור את

הבעיות שאתה הגדרת אותם כבעיות מקצועיות. מדובר על אסירי ציון. הצעת החוק

החדשה לא תדבר על משהו אחר. איך יכולה לעבור הצעת חוק לפי הכללים הקיימים

ועדיין תשרת את אותה מטרה שהחוק הזה בא לשרת?

אתי בנדלר;

תגמול בסיסי לאסיר ציון הוא ללא התנייה בנכות.
יוסי שריד
תסביר לי איך זה יהיה? אנחנו מדברים כאן איך זה יעלה בקנה אחד עם

העקרונות של משרד המשפטים והביטוח הלאומי ועם החוקים הקיימים שהוזכרו כאן?
רוזה פינקלברג
התחלנו את כל הסיפור עם חבר הכנסת עמנואל זיסמן לא בשביל אסירי ציון אלא

בשביל פעילי מחתרת ופעילי עלייה. מדובר על אנשים שעשו עבודה קשה בתנאים לא

נורמליים, אותה עבודה שעושים עכשיו שליחי סוכנות או לשכת הקשר עם משכרות מאוד

גבוהה. לא מדובר כאן על קצבת זקנה אלא על שנות ותק. אם אנחנו מוחקים את פעילי

העלייה אז אין על מה לדבר. מה שמקבלים אסירי ציון לפי החוק זה רק בנוסף למה

שהם קיבלו עד עכשיו. מדובר על אנשים זקנים הזקוקים לעזרה וכל יום שדוחים את

מתן העזרה אנחנו משחקים עם החיים שלהם.
נטשה סולבסקי
משרד האוצר יתנגד בתוקף לכל הצעת חוק שתבוא לתת דברים שחורגים באופן

משמעותי מהכללים המקובלים כמו הצעת החוק הזאת. במסגרת של הכללים המקובלים ניתן

למצא פה ושם דברים שניתנים לאוכלוסייה זו או אחרת שלא ניתנים כאן. יש דברים

שנמצאים בפינה בחוק הקיים, שמדבר על אסירי ציון, שמאפשרים להיאיב עם אדם כזה

או אחר. מה שמונח לפנינו הוא דבר מאוד חריג ומשרד האוצר לא יוכל לתמוך בו. גם

אם הצעת החוק מתייחסת לפעילי עלייה ולאסירי ציון, ההצעה הזאת היא מאוד חריגה.

ג'ודי וסרמן;

ראשית, ההתייחסות לפעיל עלייה היא בנקודה אחת בלבד וזו התוספת לקצבת

הזיקנה. אין כאן בהצעת החוק כוונה לתת תגמול חודשי למישהו שהוא פעיל עלייה. אי

אפשר לראות מתן תגמולים לאסירי ציון ולא לפעילי עלייה. לפי הצעת החוק צריך לתת

איזה שהיא תוספת לקיצבת הזיקנה של פעילי עלייה בכל שנת פעילות שהיא מעבר ל-10

השנים הראשונות. מדובר על שיפור בתוספת התגמולים לאסירי ציון. המוסד לביטוח

לאומי הוא המוסד שמבצע את החוק הזה. השר הממונה הוא שר העבודה והרווחה. הצעתהחוק שנידונה אתמל בוועדת העבודה והרווחה היתה הצעת חוק ממשלתית שאנחנו יזמנו

אותה. התוצאה של תהליך המשלתי הזה הוא הביטול של הסעיף של מניעת כפל תשלומים.

כשמדובר על תשלומים של אוצר המינה אז בהחלט יש נכונות ממלשתית ויש ביצוע בשטח

של הצעות חוק ממשלתיות.

היו שתי בעיות עקרונים, איזה שהן חריגות מכללים קיימים בהצעת החוק.

קיימים הרבה חוקי תגמלים בחוק הביטוח הלאומי. יש תגמולים לנפגעי פעולות איבה,

נכי משרד הביטחון ונכי מלחמות ישראל. כל הנכים הללו מקבלים תגול שהוא נגזר

מהתגמל המוגדר בחוק. יש איזה שהוא בסיס שכל החוקים הללו מקבלים תגמול שנגזר

מאותו בסיס. גם החוק הזה במתכונתו הנוכחית גורם לניתוק של התגמול לאוכלוסייה

המאוד חשובה הזו מכלל אוכלוסיות הנכים. יש בעיה עקרונית שהוועדה צריכה לתת

עליה את הדעת. אני לא אומרת שלא צריך לתגמל את האנשים הללו, השאלה היא אם הדרך

הנגונה היא להוסיף את רשימת התגמולים לאוכלוסייה המאוד חשובה הזו.

לראשונה רואים כאן חוק לתגמול אוכלוסייה חשובה של אסירי ציון שלא נגזר

מהנכות שלהם. מדברים על אנשים שנפגעו בפעולות של המלחמות שלנו.

היו"ר נעמי בלומנטל;

הם כאילו אזרחי ישראל.

מרינה סולודקין;

מה עשו בכנסת ה-13? אם כל כך ברור למשפטנים ולמשרדי ממשלה אז למה בקריאה

הראשונה זה לא עבר?
עמנואל זיסמן
חברי הכנסת לא קיבלו את העמדה. אפשר לפזר את הכנסת ולמסור את החקיקה

למשרד האוצר אז מדינת ישראל היתה נראית המדינה הכי מתקדמת והכי מאורה בעולם.

אנחנו לא דנים על סעיפי החוק אנחנו דנים אם לתת רציפות.

יוסי שריד;

מה שקובע זה רצונה של הכנסת, הכנסת כבר הביעה את דעתה בעניין הזה. כל

הטעמים שאתם מעלים עכשו הועלו גם בכנסת ה-13, הכנסת דחתה אותם בעצם העובדה

שהיא אישרה את זה. אותם טיעונים שאתם מעלים עכשיו הועלו בכנסת ה-13 והכנסת

דחתה אותם. חבל, הדיון התקיים כבר בכנסת ה-13 והוא ימשיך להתקיים כאשר יבואו

לקריאה שניה ושלישית.
יוסף ביגון
אני רוצה לדבר בשם אסירי ציון כי כאן מדובר על אסירי ציון. אם גרמניה

משלמת פיצויים לקורבנות אציים אז ישראל צריכה לשלם לפעילי עלייה ולאסירי ציון

שהיו בכלא למענה. אני איבדתי הכל, לא קיבלתי כלום מהמדינה הסוביטית. קורבנות

האנטישמיות הם קורבנות מדינת ישראל. אני אסיר ציון שנמצא לפני פנסיה ולא מקבל

פרוטה כאסיר ציון. אני שהיתי 10 שנים בכלא בכלא, ואני לא מקבל כלום. יש עולים

חדשים שבאים בגיל הרבה יותר צעיר ממני ומקבלים הבטחת הכנסת כמו כאלו שהם בגיל

פנסייה, זה לא מוצדק.
יוסף עובד
אני עומד בראש ארגון הגג של כל אסירי ציון. לפני 25 שנים כשהיו אסירי

ציון בארצות אויב וברית המועצות לשעבר עשינו שביתות רעב, הפגנות, פטיציות

קוד המקור של הנתונים