ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/07/1996

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יו0 רביעי, כ"ג בתמוז התשנ"ו (10 ביולי 1996). שעה08:45נכחו;

חברי הוועדה; ני בלומנטל - היו"ר

מי גולדמן

י' וקנין

ס' לנדבר-

מי סולודקין

אי פינס-פז

י' שריד
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת די תיכון

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

ר' קפלן - מנהלת לשכת יו"ר הכנסת

אי בנדלר - יועצת משפטית

י' עמיקם - ממונה על קשרי חוץ

מנהלת הוועדה; ו י מאור

קצרנית; עי הירשפלד

סדר-היום; 1. בחירת יושב-ראש הוועדה.בחירת יושב-ראש הוועדה
יו"ר הכנסת ד' תיכון
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה.

הכנסת אישרה אתמול את הרכב ועדת העליה והקליטה. אני מברך את החברים, שלא

כולם הגיעו. זו ועדה חשובה, להערכתי אחת החשובות.

בכוונתי להציב בפניה כמה אתגרים נוספים, למשל בתחום הרכוש היהודי בכל מיני

מדינות. נושא שרצינו לדון בו בקדנציה הקודמת, אבל משום-מה "פספסנו" אותו.

התחלנו, לא המשכנו, קשה היה להיכנס לתוכו. וכמובן, הנושא העיקרי - קליטת עליה.

700,000 עולים הגיעו לארץ מאז 1989. 200,000 עובדים זרים, רק כדי להשוות מה קרה

כאן בשנים האחרונות. אומרים שמספר העובדים הזרים גדל והגיע ל-250,000.

תפקידי לערוך בחירות והצבעה מי יכהן כיושב-ראש הוועדה. על-פי המלצת ועדת

הכנסת הוצע לבחור בחברת-הכנסת נעמי בלומנטל כיושבת-ראש הוועדה. מי בעד, ירים את

ידו. תודה. מי נגד? - אין. תודה. מי נמנע? - אין נמנע. תודה.

חברת-הכנסת נעמי בלומנטל נבחרה פה אחד כיושבת-ראש הוועדה. בבקשה.

היו"ר נ' בלומנטל;

תודה.
יו"ר הכנסת ד' תיכון
חבל שדווקא לישיבה הזאת אין כיסוי עתונאי. זה אולי מעיד מה חושבים בכלי

התקשורת על הוועדה הזאת.

י' שריד;

אנחנו נשפר את המצב.
יו"ר הכנסת ד' תיכון
אני מקווה. אני מקדם בברכה את חבר-הכנסת יוסי שריד, חבר כנסת ותיק ומעולה

שבוודאי יתרום להעלאת קרנה של הוועדה.

י י שריד;

תודה.

יו"ר הכנסת ד' תיכון;

אני מקדם בברכה גם את חבר הכנסת מיכה גולדמן, חבר-כנסת ותיק יחסית שזו לו

הקדנציה השלישית, וכמובן את חברי-הכנסת החדשים.

מי סולודקין;

שהם גם עולים חדשים.

יו"ר הכנסת די תיכון;

אין עולים חדשים, כולם עולים ותיקים. כשהילדים שלי מתרגזים על האמא שלהם,
הם אומרים
את הרי עולה חדשה, סר/ את מבינה.

חברת-הכנסת נעמי בלומנטל, בבקשה.נ' בלומנטל;

תודה רבה. קודם-כל תודה רבה לכל חברי הוועדה, בוודאי ליושב-ראש הכנסת

חבר-הכנסת דן תיכון.

יש בפנינו עבודה כנאד קשה. יושב-ראש הכנסת דיבר על העובדים הזרים. זה מעלה

שאלה אם העובדים הזרים שייכים לקליטת עליה או שהם שייכים לתהום איור.

יו"ר הכנסת די תיכון;

חבר-הכנסת שריד ידרוש בעוד שנתיים לתת להם זכות הצבעה. נכון?

י' שריד;

יכול מאד להיות, אם זה יימשך כך.
יו"ר הכנסת די תיכון
אני לא צוחק, זה הלק מן הבעיות שבטווח הקצר נצטרך לדון בהן.

י י שריד;

מדינות מתוקנות בעולם בסופו של דבר צריכות להכריע או שהן מקבלות עבדים או שהן

מקבלות בני-אדם.

היו"ר נ' בלומנטל;

אזרהים, אבל הגיעו לכאן אזרחים מארצות שונות. השאלה היא אם אנחנו קולטים

אותם במסגרת הוועדה הזאת או שוועדה אחרת תקלוט אותם.

אי פינס-פז;

היא קלטה אותם.

היו"ר ני בלומנטל;

היא קלטה אותם כוועדה, אבל לאור המספרים המדהימים נשאלת השאלה איך אנחנו

מתייחסים לכל התחום הזה, כי אני לא יודעת אם ועדת העבודה והרווחה תספיק לטפל גם

בנושא הזה בנוסף לכל הנושאים הרבים שבהם היא מטפלת. אבל נוכל לדון על זה

בהזדמנות אחרת.

בכל אופן, אני רוצה לברך גם את חברי הוועדה. יש כאן חברי כנסת ותיקים,

כאמור, וחדשים, וגם עולות רודשות. אני חייבת לומר שייצוג הנשים בכנסת הנוכחית הוא

נמוך מאד. לשם האיפורמציה, הכנסת ה-12 התהילה עם שבע חברות-כנסת, כך שזה לא

המספר הנמוך ביותר, אבל אנחנו בוודאי לא במספר הכי גבוה כשהוא עמד על 12

חברות-כנסת, ואני מרגישה קצת לא נוח לא רק בייצוג הנמוך אלא שכמה מפלגות מצאו

לנכון לשים אשה כאשה ומה שנקרא עולה חדשה. כלומר, מבהינת המפלגה הם קטלו שני

זבובים במכה אחת. הם גם נתנו ייצוג לעולים ובה בשעה נתנו גם ייצוג לנשים. אנחנו

ניאבק על כך שיהיה ייצוג גם לעולים וגם לנשים.

הם סידרו אותנו כך גם בבחירות המוניציפאליות, כשבכל מקום הם פתאום היו

מביאים אשה ואומרים; הנה, יש אשה, והיא גם עולה הדשה, וכך סתמו את הפה גם לעולים

החדשים וגם לנשים.אבל אני בוודאי מקדמת בברכה שתי חברות כנסת בוועדת העליה והקליטה. אני

מקווה שנהיה מלבד הוועדה לקידום מעמד האשה, הוועדה העשירה ביותר בנשים, ונראה להם

איד אנחנו יודעות לעבוד כשיש לנו מספר כל-כך משמעותי.

אני מברכת גם את סגן השר לשעבר חבר-הכנסת מיכה גולדמן. אני מקווה שנוכל

לטפל בנושא של עולים בספורט. אני מברכת גם את השר לאיכות הסביבה לשעבר.

אני תמיד רגישה לנושא הנשים. אני רוצה לומר שמקדישים משאבים לספורט,

וחבר-הכנסת גולדמן בוודאי נאבק על כך שיוקדשו יותר משאבים, אבל מי שהביא לנו את

הכבוד הגדול ביותר בספורט באולימפיאדות היו תמיד הנשים. זה מדהים, והתקציבים

שמוקדשים להן הם הנמוכים ביותר.

מי גולדמן;

זה תוקן. אנחנו השווינו את ספורט הנשים לספורט הגברים. נעשתה אפלייה מתקנת.

היו"ר נ' בלומנטל;

בהחלט. צריך עוד לראות אותן במגרשים, אבל בתקציבים יש התקדמות רבה.

בכל אופן, במסגרת הוועדה יש לנו מטלות מאד קשות, כי גם בנושא הקליטה הדרך

עדיין ארוכה, ובוודאי בענין העליה, שהלוואי ונגיע למספרים משמעותיים בארבע השנים

הקרובות. אני רואה את זה כמנדט העיקרי של הוועדה הזאת, להביא לכך שהעליה תגבר.

מספר העולים היום הוא לא משמעותי, ולפי דעתי אנחנו צריכים, גם במסגרת הוועדה,

להיות המובילים בתחום הזה ולא לשקוע רק בנושא לקליטה, או בכל הבעיות שקשורות

לקליטה אלא לחשוב על רעיונות חדשים, לנסות למצוא דרכים איך להביא לכך שתהיה הרבה

יותר עליה, לא רק מארצות חבר העמים. נעסוק גם, כמובן, בתחום שקשור לשיבוט של

היורדים, שאין הגדרה ברורה לגביהם.

מי גולדמן;

גברתי היושבת-ראש, חשוב שכולנו נדע שמאז 1989 הגיעו כ-300,000 יהודים מחבר

המדינות לארצות-הברית, לקנדה, לאירופה המערבית, לחלק מאירופה המזרחית, דרום

אפריקה ודרום אמריקה, ומדי שנה כ-50,000 עוזבים את חבר המדינות ומגיעים למדינות

שהזכרתי. זה מוקד שאף אחד לא מטפל בו, לא הסוכנות היהודית ולא ממשלת ישראל. זה

נושא שצריך לשים עליו דגש ולדאוג לכך שתהיה זיקה לישראל. הם לא לומדים עברית

בשום בית-ספר.

היו"ר נ' בלומנטל;

נכון.
יו"ר הכנסת די תיכון
היא מכירה את הבעייה באמצעות היהודים שהיגרו לגרמניה.

מי גולדמן;

בברלין לבד חיים היום קרוב ל-14,000 יהודים שהגיעו לשם מחבר המדינות והם לא

לומדים עברית. השפה הנלמדת בבית-הספר היא גרמנית, כמו האנגלית בארצות-הברית, ללא

אף שעה עברית.

יו"ר הכנסת די תיכון;

אל תדאג, הם לומדים כביכול, כי הם נרשמו לקהילה. הם מקבלים סיוע.מ' גולדמו;

אבל הקהילה לא מעבירה להם שיעורים. ביקרתי שם.

יו"ר הכנסת די תיכון;

יש שם קרב גדול מי ישלוט ברכוש היהודי, העולים החדשים מרוסיה או הוותיקים.

מ' גולדמן;

גם באוסטריה זה אותו דבר.

היו"ר נ' בלומנטל;

אני רואה בוועדה שלנו חלוץ בנושא העליה אפילו יותר מאשר בנושא הקליטה, משום

שאני רואה בזה בשורה שאנהנו יכולים להוציא מן הכנסת, ואני מקווה שנעשה עבודה טובה

ובעקבות העבודה שלנו תהיה עליה משמעותית.

אנחנו נעסוק בוודאי בנושאי קליטה, אבל לא הייתי רוצה שהוועדה תקדיש את כל

זמנה לבעיות שקשורות לקליטה, אלא גם תמצא דרכים ורעיונות חדשים וקונסטרוקטיביים

להגברת העליה.
יו"ר הכנסת די תיכון
אני רוצח לומר שני משפטים לפני שאלך.

לא בירכתי את צוות הוועדה, את שתי המזכירות ששמרו אמונים לחדר ולא לאנשים.

הן נשארו כאן ואני יודע מה היו והקשרים שלהן עם יושבי-ראש הוועדה לשעבר.

אני רוצה לברך את היועצת המשפטית שמלווה אותי בחלק גדול מן הוועדות,

ולקצרנית. אני מודה לכם.

יש לי אלייך שתי בקשות. תסבירי למפלגות שעדיין לא איישו את המקומות, שהוועדה

הזאת היא ועדה השובה. לליכוד יש שני מקומות שלא אויישו, וזה יכול להימשך כך עד

סוף הכנסת ה-14. למפלגת העבודה יש מקום אחד לא מאוייש.

היו"ר נ' בלומנטל;

אתה יכול לסמוך עלי. קיבלתי את רשימת החברים אתמול בשעה מאוחרת.

יו"ר הכנסת די תיכון;

אני באמת מקדם בברכה את העובדה שחבר-הכנסת יוסי שריד ירד לוועדה הזאת. זה רק

מוכיח שוועדת העליה והקליטה היא אחת הוועדות החשובות ביותר.

אי פינס- פז;

הוא עלה לוועדה.

היו"ר נ' בלומנטל;

הא נקלט.יו"ר הכנסת ד' תיכון;

אם תרצה, עלה.

היו"ר נ' בלומנטל;

תודה רבה. תודה רבה גם ליושב-ראש הכנסת דן תיכון והרבה הצלחה. אני מאחלת

הצלחה רבה גם לכל הצוות.
יו"ר הכנסת די תיכון
תודה רבה. להתראות.
י' שריד
כבוד היושבת-ראש, אני מבקש שלקראת הישיבה הבאה שבה נעסוק בקיצוצים, נקבל

ריכוז של הרולטות הממשלה בענין הקליטה.

א' פינס-פז;

אם יורשה לי להוסיף באותו הקשר. את ההחלטות הפשוטות בנושא הקליטה אנהנו

מכירים. ביטלו שני פרוייקטים. ביטלו פרוייקט אחד באופן ודאי, ופה יש סימן שאלה

אם הוקמה איזו שהיא ועדה.

אבל יש תקציב קליטה שחורג מהתקציב.

י י שריד;

במישרין או בעקיפין.

אי פינס-פז;

תעשו את הפילוח של התקציב המקיף.

מ' גולדמן;

אני רוצה להוסיף משהו. מאחר שעד לפני שלושה שבועות הייתי אחראי גם על קליטת

עליה במשרד החינוך ואני מכיר את הנושאים האלה, אני יודע מה עומד לקרות לקראת

ספטמבר, וחשוב שנזמין לכאן את שר החינוך, מאחר שהתחום הזה לא עבר לסגן השר אלא

לשר, הייתי מבקש שנקיים דיון גם בנושא קליטת עליה במערכת החינוך, משום שיש לכך

משמעות גדולה מאד לקראת פתיחת שנת הלימודים בענין העסקת מורים-עולים. מדי שנה

העסקנו כ-6,000 מורים. כ-5,000 מהם באמצעות משרד החינוך ועוד 1,000 באמצעות

גורמים נוספים, כמו קרן קרב ועמותות נוספות. כל המורים האלה קיבלו מכתבי

פיטורין.

מדי שנה בחודש אוגוסט חידשנו את העסקת המורים בתקן, וכעת אנחנו עומדים למצוא

עצמנו לקראת ספטמבר במצב שאלפי מורים לא יהיו במעגל ההוראה. זו בעייה קשה.

נושא שני שלדעתי יש לו חשיבות גדולה מאד הוא רפורמה שעשינו, ואני מאמין בה

מאד, בקליטה של יוצאי אתיופיה. ראינו שיש בעייה אמיתית בקליטתם של ילדים

בבתי-ספר שהפכו להיות בתי-ספר של יוצאי אתיופיה עם 80% ו-90%. אנחנו קבענו

מדיניות שלא יהיו למעלה מ-25% ילדים יוצאי אתיופיה בבתי-הספר. אחד החששות שליהוא שהחינוך הממלכתי-דתי, שלזכותו ייאמר שהוא קלט את רוב הילדים האלה, עלול לעצור

פתאום את המעבר לבתי-ספר אחרים, כולל ממלכתי, כתוצאה מכך שהם ירצו לשמור על

תקנים, ותהיה הזרה לשנת התשנ"ג-1992 ,שבה היתה פגיעה קשה מאד בתלמידים יוצאי

אתיופיה. לכן אני מציע שיתקיים כאן דיון עם שר החינוך. זה נושא שני שאני מבקש

להתייחס אליו - פתירת שנת הלימודים - שיש השיבות לעשות את זה בשבועיים הנותרים עד

ליציאת הכנסת לפגרה.

נושא אחרון שיכול להידהות קצת הוא כל הפעילות של מערכת החינוך באמצעות לשכת

הקשר בהבר המדינות, פעילות שהיא המנוף לעליה לארץ. יש שם מערכת מאד מגוונת

ועשירה. מעט מאד אנשים יודעים עליה. חבר-הכנסת שריד מכיר אותה כשר בממשלה מאחר

שהוא שמע סקירות על כך. אני גם העברתי חוברת לכל הברי הכנסת בתום פעילות של 4

שנים, כדי שתהווה כלי שנוכל להתבסס עליו.
מי סולודקין
אנהנו צריכים לדון על הדברים האלה בנוכהות שר הקליטה, מפני שלנו יש מידע אהר

על ביטול פרוייקטים.

היו"ר נ' בלומנטל;

מאהר שהיו בעיות כלשהן באיוש הוועדות, בשל עיכובים, לכן ביטלנו ישיבה שהיתה

אמורה להתקיים אתמול עם השר.

חבר-הכנסת שריד, אני אעשה מאמץ שבישיבה הקרובה עם השר נתיירוס לדברים האלה

במיוחד. חשבנו כך מראש, אבל במקום סקירה של השר על התוכניות שלו לארבע השנים

הקרובות ואיך הוא רואה את הקליטה, וכו', אנהנו נתמקד בנושא של תוכניות הממשלה עם

הקיצוצים. אני מקווה שהוא יצליח להכין ולהביא לנו את כל ההומר שאתה מדבר עליו,

שהוא בהחלט חשוב לישיבה הזאת.

אי פינס-פז;

גם האוצר יכול להעביר לך את זה.

היו"ר נ' בלומנטל;

ברור. אני אפנה אל השר ואבקש ממנו להתייחס לכך בישיבה. הישיבה תתקיים ביום

שני הבא בשעה עשר, לפי בקשת השר.

בעקרון, אנחנו נקיים את הישיבות בימים שני ושלישי בשעה 11:00, בקביעות. ביום

רביעי לא תתקיים ישיבה.

י י שריד;

זו בעייה גדולה. בימים שני ושלישי יש ישיבות של ועדת החוץ והבטחון באותה

שעה. לעתים בשעה 30;10, ואלה ישיבות שנמשכות 3 - 3.30 שעות. זה אומר שאני לא

אוכל להשתתף בישיבות, או לפחות בחלקן הגדול, דבר שאני אצטער עליו. צריך לתאם את

זה.

הייתי מעדיף שאחת הישיבות תתקיים ביום רביעי, כי ביום רביעי לפעמים יש ישיבה

של ועדת החוץ והבטחון, אבל לא דרך קבע, אז זה כבר שיפור.

מי גולדמן;

לי יש בעייה עם ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים, שם החוקים מובאים בימי

רביעי.י' שריד;

אם אפשר, אשמח מאד אם ישיבת הוועדה תתחיל בשעה 8.30.

מ' סולודקין;

ביום שני אני לא יכולה להגיע מוקדם מאשקלון.

היו"ר נ' בלומנטל;

אם כך, נקבע את הישיבות ביום שני בשעה 11:00 וביום שלישי בשעה 9:00.
י' שריד
ביום שני בשעה 11:00 לא אוכל להגיע.

יש לי עוד בקשה טכנית, אם אפשר. אצלנו יש חבר ויש לו גם ממלא-מקום. לצורך

העניו ממלאת-מקום, חברת-הכנסת נעמי חזו. אני מאד מבקש, אם אפשר לשלוח את וההזמנות

כפולות, גם אליי וגם אל חברת-הכנסת נעמי חזו, כדי שאם אני לא אוכל לבוא, היא

תשתדל למלא את מקומי.
א' פינס-פז
אם חברת-הכנסת נעמי חזו רוצה להיות חברה בוועדה, זה אפשרי, כי יש לנו מקום

ריק.
י י שריד
אדרבה, אשמח מאד לקבל אותו.
היו"ר נ' בלומנטל
קבענו שישיבות הוועדה תתקיימנה ביום שני בשעה 11:00 וביום שלישי בשעה 9:00.
סי לנדבר
לי זה לא נוח ביום שלישי בשעה 9:00, כי באותה שעה יש ישיבה של ועדת העבודה

והרו ורוק.
היו"ר ני בלומנטל
את יכולה להיות גמישה עם זה, לפי הנושאים.
מי גולדמן
יש לי בקשה, שחבר-הכנסת אופיר פינס יהיה מרכז סיעת העבודה בוועדת העליה
היו"ר נ' בלומנטל
בסדר גמור.

אני נועלת את החלק הזה של הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10

קוד המקור של הנתונים