ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 12/03/1996

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בעניין חשש לפגיעה בעובדי מדינה קבועים, עקב מינויים פוליטיים על ידי השר יוסי ביילין (הצעת חבר הכנסת דוד מגן)

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 521

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"א באדר התשנ"ו (12 במרץ 1996). שעה 10:30
נכהו
חברי הוועדה: דוד מגן - היו"ר

רחבעם זאבי

רענן כהן

יורם לס

יעקב שפי

דן תיכון
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: מבקר המדינה מרים בן-פירת

יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

אריה דוידזון - משנה למנכ"ל

יהושע רוט - עוזר למבקרת
משרד ראש הממשלה
השר יוסי ביילין

אביב שיר-און - יועץ השר
משרד הכלכלה והתכנון
אלון ליאל - מנכ"ל

יעקב זלצר - יו"ר ועד העובדים

עקביא איסרליש - הבר הוועד

דני צור - חבר הוועד
ההסתדרות הכללית
אליעזר בוכני - מזכיר הסתדרות עובדי המדינה
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
הדוה בנקין
סדר-היום
בקשת הוות דעת ממבקר המדינה בעניו השש לפגיעה בעובדי מדינה קבועים

עקב מינויים פוליטיים על ידי השר יוסי ביילין - הצעת הבר הכנסת

דוד מגן, המשך הדיון.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בענין חשש לפגיעה בעובדי מדינה קבועים,

עקב מינויים פוליטיים על ידי השר יוסי ביילין

(הצעת חבר הכנסת דוד מגן)

היו"ר דוד מגן;

אני פותח את הישיבה.

נמצא אתנו השר במשרד ראש הממשלה, השר יוסי ביילין. לחברי הוועדה שלא היו בכל

הדיונים בנושא העומד על סדר היום אני רוצה להזכיר כי פניתי למנכ"ל משרד ראש

הממשלה על רקע ידיעות שכמה מהעובדים התקניים במשרד הכלכלה והתכנון לא מוצאים את

מקומם ולא מוצאים שלווה במסגרת מלאכת השיבוצים שנציבות שירות המדינה קיבלה על

עצמה, בעוד שעובדים שלא בתקן שנתקבלו רק לאחרונה, ערב סגירת המשרד, מצאו בדרך כלל

פתרון תעסוקתי במשרד ראש הממשלה.
אלון ליאל
שלא בתקן? אין דבר כזה.

היו"ר דוד מגן;

אבל יש חוז ים אישי ים.
אלון ליאל
אין עובדים על חוזה אישי.
היו"ר דוד מגן
יכול להיות שאני לא מדייק במושגים ההסתדרותיים, אבל הכוונה היא שעובדים

ששירותיהם נדרשו במשרד הכלכלה והתכנון ערב סגירת המשרד מוצאים תעסוקה במשרדי

ממשלה אחרים.

מול המציאות הזו יזמתי דיון במסגרת בקשת חוות דעת ממבקר המדינה. כבר בדיון

הראשון אמרתי שאיננו מתכוונים להתעקש להזמין חוות דעת ממבקר המדינה, בתקווה שנקבל

כאן תשובות מתקבלות על הדעת. במהלך הישיבה הראשונה סיכמנו שאנחנו נזמן ישיבה

בהשתתפות השר יוסי ביילין ונשמע מה היו שיקוליו ומה היתה דרך עבודתו בסוגיה הזאת.

אני מצטער מאוד שהזימון הפך לפרשה בפני עצמה, והשר ביילין לא הגיע לישיבה

האחרונה, תוך נסיונות להיאחז בקוצו של יוד האם האופציה, שאני הצבעתי עליה במרומז,

להשתמש בסעיף 18(א) קיימת או לא קיימת. אמרתי בישיבה הקודמת שמבחינתי העניו כבר

לא רלוונטי והכוונה שלי כיושב ראש הוועדה היא בהחלט לנסות לשכנע את חברי הוועדה

להזמין חוות דעת ממבקר המדינה בסוגיה הזאת.לפי בקשתו של חבר הכנסת שפי, אנחנו מנענו כאן עימות ביו קואליציה לאופוזיציה,

בהתאם למסורת שקבענו לפחות בשנתיים האחרונות, אם לא יותר. בדרך כלל אנחנו משתדלים

להקשיב איש לרעהו. הוא ביקש לתאם מועד אחר, ותיאמנו גם מועד אחר, וכמובן, לא

היינו מכריעים בסוגיה שלא בנוכחות מבקרת המדינה. לכן הדיון נדחה להיום, אם כי

הכוונה המקורית היתה לקיימו ביום חמישי. כיוון שנבצר ממבקרת המדינה להשתתף בדיון

ביום חמישי, אנחנו מקיימים אותו היום.

אדוני השר, אני מקווה שהאינפורמציה הועברה אליך. העברנו דרך מנכ"ל משרד

הכלכלה והתכנון סדרה של שמות ודוגמאות. אני לא שולט כרגע במספרים, כי אני מבין

שבינתיים מבוצעים אי-אלו תהליכים, אבל עד הישיבה האחרונה ידענו על 8 או 9 עובדים

בתקן במשרד הכלכלה והתכנון שלא נמצא להם עד אז פתרון, וההשלכות על כל עובד ועל כל

עובדת כאלה ועל משפחותיחהם בוודאי ברורות לכל, ולעומתם הצגנו כאן בפני הוועדה

רשימה של עובדים, עם שמות, שכן נמצא להם פתרון.

אגב, אני רוצה לומר עוד דבר. נכבדי השר, בתכנון המקורי הישיבה היתה אמורה

להתקיים מול מצלמות הטלויזיה בערוץ 33. וכדי לאפשר ניהול ישיבה לא בצורה של

SHAWובלא התנצחות פוליטית, התכנסנו כאן שלא בפני המצלמות במטרה לערוך דיון אמיתי

ויסודי.

רשותה דיבור לכבוד השר.
השר יוסי ביילין
אדוני היושב ראש, הייתי רוצה להבין בדיוק למה מכוונים דבריך, לגבי מינויים

שהם לכאורה פוליטייים, או לגבי הסידור שלהם בעבודה אחר כך? אני שואל, כי יש הבדל

בין השניים. אני יכול להתייחס אולי למינויים, אבל אני לא יכול להתייחס באופן

פורמלי לסידור האנשים בעבודה, שהרי אני לא השר הממונה עליהם.
היו"ר דוד מגן
אשתמש בלשונה של מבקרת המדינה בדוח 45 בענין מינויים פוליטיים, אחרי שהמפלגות

הגדולות נישלו את מרכזי המפלגות מהסמכות לבחור את נציגיהם לכנסת והעבירו את זה

לפריימריס. המבקרת כתבה שנושא המינויים הפוליטיים לובש צורה ופושט צורה. במסגרת

הזו - ואנחנו כבר לאחר סיכום דוח 45 - אני מבחין, והלוואי שאני טועה, שסוגיית

המינויים הפוליטיים שוב פושטת צורה ולובשת צורה. מגיע שר למשרד ממשלתי, יוזם מהלך

של סגירת אותו משרד, וזה לא ענייננו, אבל עד לסגירת אותו משרד מקבל לעבודה את

שרית קמחי, את אירית שני, את זהר לויתן, את שלמה ביטון, את קובי יופי, את רובי

נתנזון, את חנה כוכבי, את עדי כלפון, את אליעזר פרידמן, את בני שרון, במסגרת

חוזים אישיים או במסגרות אחרות - - -

אלון ליאל;

אין חוזה אישי לאף אחד. חלקם נקלטו לפני כניסת השר לתפקידו, חלקם הושאלו

ממשרדים אחרים.
היו"ר דוד מגן
עובדים אלה, אשר נקלטו בסמוך לכניסתו של השר ביילין למשרד הכלכלה והתכנון

ובסמוך לסגירת המשרד, ברובם מצאו את מקומם בתעסוקה במסגרת משרדי הממשלה השונים,

במשרד ראש הממשלה, בעוד שאנו יודעים לפחות על 6 עובדים קבועים מהשנים 1978. 1983.

1988, 1989. 1990. 1993. שהם עובדי מינהל בתקן, ועוד עובד אחד, שהוא יועץ השקעות

וכלכלה, נותרו ללא פתרון, תלויים בין שמים וארץ. היתר, שהם חדשים, ובעיני,

מינויים פוליטיים, הגיעו למנוחה ולנחלה. יש כאן מידה רבה של אי-צדק, של מינויים

פוליטיים מתוחכמים, כך אני רואה את זה, אלא אם כן כבוד השר יוכיח לנו שאין שום

מחשבה פוליטית ושום זיקה פוליטית לאותם אנשים.מול המציאות הזו חשבתי לשכנע את חברי הוועדה ואת מבקר המדינה להזמין חוות דעת

בסוגיית המינויים הפוליטיים בסגנון החדש, כפי שאני חושד שהוא קיים או מתחיל

להתגבש.
השר יוסי ביילין
שוב, אני יכול להתייחס לעניו של מינויים פוליטיים כביכול, לא לגבי העניו של

סידור אנשים בעבודה, שהרי יש החלטה של הממשלה המדברת על סידורם בעבודה של כל

האנשים, ואכו רוב אנשי המשרד סודרו, ואלה שלא סודרו לא נשארים ללא פרנסה או ללא

שכר.
אלון ליאל
אני אוכל להסביר. בישיבה הקודמת נתתי עדכון נכוו לאותו מועד. אני יכול לתת

עדכון לעכשיו.
השר י וסי בי ילין
לגבי הרשימה הזאת, חלק מהאנשים המופיעים בה הם הנהג, המזכירה, העוזר שהבאתי

אתי והם נשארים אתי, חלקם או כולם ממשרד החוץ. יש כאו מזכירה שעובדת לפי שעות

בתל-אביב ושבאה מחברת פוח אדם, ואני חושב שיש ארבעה אנשים שביקשתי מהם לעבוד

בנושא של "חברה בשלום", כי אני מכיר אותם ואני חשבתי שהם מתאימים. כולם עסקו קודם

בעבודה אחרת. חלק מהם כבר התפטרו מתפקידם במשרד וחזרו לעבודה הקודמת שלהם, וחלק

אכן יעברו מהמסגרת של מינהלת חברה בשלום למשרד ראש הממשלה, באותו מעמד שהיה להם

קודם. כולם אנשי מקצוע.
אלון ליאל
מינהלת חברה בשלום היא יחידה בתוך המשרד.
היו"ר דוד מגן
אמרת שאתה מכיר את חלקם, ואני לא הולך לחקור מאיפה אתה מכיר אותם, אבל החשד

שעולה בפנינו הוא שהם מגיעים מחוג מסויים ממפלגה מסויימת, שהיא במקרה המפלגה שלך.

הר יוסי ביילין;

אני פניתי, למשל, לדייר רובי נתנזוו, שהיה ראש מכוו המחקר של ההסתדרות ועבר

לשוק הפרטי, משום שחשבתי שהוא אדם שמתאים בדיוק לתפקיד כזה. האם זה נקרא "מינוי

פוליטי" משום שהוא חבר במפלגת העבודה?
אלו ו ליאל
הוא גם עזב כבר.
השר י וסי ביילין
בינתיים הוא עזב, כי השכר שהוא קיבל אצלנו היה נמוך מבחינתו.

עמית לשם עבדה בביטוח לאומי וחזרה לשם. אני חשבתי שעמית לשם וגם חנה כוכבי

יוכלו לעזור לי בהקשר של הכנת הסמינרים שילוו את המחקרים של מינהלת חברה בשלום.

אלעזר פרידמן, שהיה סמנכ"ל בזק ומילא בזמנו תפקיד מרכזי ב-איי.בי.אם והוא איש

מינהל מעולה, גם לו היה משרד פרטי. ביקשתי ממנו לעבוד בנושא של ייעול המשק, והוא

עשה עבודה נהדרת. כמו שארנה יודע, אני לא חותם אתם על הסכמים. אני המלצתי עליהם

והם הידברו עם המי נהל והגיעו להסכמים שהגיעו אליהם, וחלק מהם עזבו, משום שכפי

שאתה יודע, המשק הממשלתי לא יכול לשלם להם את השכר שמשלמים להם בחוץ. לא היתה להםשום עדיפות בקבלה לתפקידים אחרי שהמשרד פורק. להיפך, הם היו הראשונים שעזבו, כך

שאין קשר בין שני הדברים. אתה יבול לבוא ולטעון: בא לכאן שר פוליטי ומילא את

המשרד במינויים פוליטיים. זו טענה שאיתה אני אולי יכול להתמודד בהצלחה. זה

שהאנשים האלה הם דווקא אנשים שנשארו במשרד? הם הראשונים שיצאו, כך שאני לא רואה

את הקשר בין המינויים לבין פירוק המשרד, שהרי כשהם מונו לא דובר על פירוק המשרד.

זה מה שקרה אהר כך. לגבי פירוק המשרד וההעדפה כביכול לאנשים האלה, ההעדפה היא חד

משמעית לעובדים הקבועים של המשרד, וכפי שתשמעו, כמעט כולם מצאו סידור.
היו"ר דוד מגן
הייתי אומר שאפשר ליטול הלק מהעוקץ אם מוכיחים שלא קיימת בעיה לגבי העובדים

הוותיקים שבתקן. אם לגביהם קיימת בעיה, ולעומתם עובדים חדשים, שמונו סמוך לכניסתך

לתפקיד שר הכלכלה והתכנון וסמוך לסגירת המשרד, כן מצאו את פתרונם ועובדים במסגרת

כזו או אחרת, זה נושא שהוא הד יותר ובו בוודאי מצוי עוקץ שאנחנו חייבים להתייחס

אליו.

השר יוסי ביילי ן;

אבל זה לא מה שקרה. כשפורק המשרד הטענה היתה לא שמרכיבי המשרד מיותרים, אלא

שהמשרד עצמו לא מצדיק מיניסטריון בממשלה. יש למשרד שניים-שלושה מרכיבים: הרשות

לתכנון כלכלי, ביקורת המדינה והמינהלת לפיתוח חברתי שהשר שטרית הקים ושאני בעצם

הפכתי אורנה למינהלת חברה בשלום, שאמורה היתה, והיא אכן עושה את זה, לממן מחקרים

לגבי דמותה של החברה הישראלית לעת שלום. כיוון שהיו פה תקנים פנויים וכמעט שלא

היו אנשים במינהלת לפיתוח חברתי -
אלון ליאל
נשארה מזכירה והיא הלכה עם השר שטרית למשרד הדתות.
השר י וסי ביילין
-חיפשתי אנשים מרנאימים שיוכלו למלא את התפקיד הזה ונדמה לי שאכן מצאתי.

כאשר הוחלט על פירוק המשרד, המשרד התפרק ליחידות שלו, זאת אומרת, כל מי שהיה

באגף לפיקוח, באגף לביקורת המדינה, נותר שם, אף אחד לא הוזז משם, וכל מי שהיה

ברשות לתכנון כלכלי וכל מי שהיה במינהלת הברה בשלום נשארו באותן יחידות, מלבד אלה

שהתפטרו מרצונם בגלל המצב שנוצר בפירוק המשרד. מי שנשאר בסימן שאלה או ללא סידור
זו המערכת המרכזית
הסמנכ"ל למינהל, החשב, כל מי שהיה במסגרת הזאת שנבעה מקיומו

של המשרד כמשרד. כלפי האנשים האלה נעשה מאמץ, שאני הייתי שותף לו, לא באופן רשמי,

כי כבר לא כיהנתי כשר הכלכלה והתכנון, אבל מאחורי הקלעים ניסיתי לעשות כל מר:

שיכולתי כדי להמציא לכולם תעסוקה, כי זאת הבעיה המרכזית.

לכן אני חושב שאין כאן כל קשר בין הדברים. יכולה להיות האשמה שהנה בא שר

פוליטי ומילא את המשרד במינויים פוליטיים, ופה אני צריך להגן על עמדתי, אבל אני

באמת לא רואה קשר בין זה לבין הנושא של פירוק המשרד והמצאת תעסוקה לאנשים.
רענן כהן
מתי זימנתם את הדיון הזה?
הי ו "ר דוד מגן
חבר הכנסת רענן כהן, זה דיון שלישי בנושא.
אלון ליאל
ראשית, תמונת מצב: ביום שהוחלט לבטל את משרד הכלכלה והתכנון עבדו במשרד 62

עובדים, פלוס 6 ברשויות לפיתוח הנגב והגליל. בעקבות ההחלטה שהיחידות יעברו

בשלמותן למשרד ראש הממשלה, נמצא סידור מיידי ל-40 עובדים. 40 עובדים זסו עם

היחידות, או יותר נבון יזוזו כולם ב-1 באפריל לתוך משרד ראש הממשלה. נשארו 22

עובדים שאותם היה צורך לנייד, ופה אני מדבר על החלטה שניה של הממשלה שהתקבלה

בי נואר.

ממועד ההחלטה השניה של הממשלה ועד היום ניידנו מתוך 22 העובדים שנותרו.

יש לנו 19 יום לעבוד על זה, ונציבות שירות המדינה עושה מאמץ עילאי למצוא פתרון

לכולם. אם כן, יש כרגע 8 עובדים, שבחלקם לא מסודרים סופית בעבודה - חלקם היו כבר

בראיונות - 4 מתוכם עובדים קבועים ו-4 עובדים לא קבועים שלגביהם הבעיה הגדולה,

משום שהעובדים הקבועים ימשיכו לקבל את המשכורת, אי אפשר לפטר אותם עד שיימצא להם

פתרון, אבל העובדים הבלתי קבועים הם הבעיה, משום שב-1 באפריל הם יכולים למצוא את

עצמם ברחוב, אם להשתמש בסלנג, אבל אנחנו עושים מאמץ עילאי כדי שהדבר הזה לא יקרה.
דן תיכון
מה זה "ברחוב"? מפוטרים.
אלון ליאל
מפוטרים. אנחנו עושים מאמץ שזה לא יקרה.
היו"ר דוד מגן
לדעתי, גם עובד קבוע שמקבל משכורת ושאין לו תפקיד, אנחנו צריכים להבין את

התסכולים שלי .
אלון ליאל
נכון, אנחנו מבינים את זה, אבל אין בעיה של משכורת לאף אחד מהעובדים הקבועים.

אשר לרשימה שהעביר לנו השר לגבי 7 העובדים, 4 מתוכם מסודרים, ו-3 במסגרת

הטיפול האי נטנסיבי.

אגב, גם לחלק מהעובדים הבלתי מסודרים תהיה עבודה ב-1 באפריל. הבעיה היא

הסידור הארגוני, איזה משרד יקלוט אותם. חלקם גם יודעים מה הם יעשו ב-1 באפריל,

אבל הם לא יודעים איפה הם ישובצו. זאת אומרת, ממצבה של 66 עובדים ירדנו ל-8 מקרים

שהם עדיין לא פתורים ועוד לא מסודרים, ויש לנו 19 יום. זאת תמו נת המצב להיום.
דן תיכון
מותר לשאול מה קורה אתך, אדוני המנכ"ל?
אלון ליאל
אני מנכ"ל לא אהיה, אני מחפש לעצמי סידור אחר.
דן תיכון
גם אתה הולך "לרחוב"?
אלון ליאל
עוד לא נחתם שום דבר.
היו"ר דוד מגן
בבקשה, חבר הכנסת שפי.

יעקב שפי;

הייתי מחלק את הדיון לשני חלקים. החלק הראשון הוא: פתרון לעובדים שעברו למשרד

החדש, שהשר ראה בהם, כדבריו, עובדים מקצועיים שהוא צריד אותם, והחלק השני, שהוא

אולי החלק החשוב, זה פתרון לעובדים הקבועים, ושמענו מפי המנכ"ל שמדובר כרגע ב-8

עובדים, ואולי פה אנחנו צריכים לתת את הדעת איך אנחנו פותרים את בעייתם.

כמי שעבר תהליך כזה, אבל עם עוד שלושה אפסים לצד המספרים הנקובים, אני רוצה

לציין שכאשר מפרקים יחידות קיימות ומקימים יחידות חדשות לא תמיד העובדים הקבועים

הם הראשונים בעלי העדיפות, וזה ברור. לפעמים אתה מחפש אנשי מקצוע , ועם כל

הכבוד, הוותיקים לא מתאימים לאותם תפקידים, ואני מודיע לך שהיו לי מאבקשים קשים,

ואני מדבר על 4,000 ו-5,000 עובדים שהיו צריכים ללכת הביתה, כלומר, מפוטרים,

ובמקומם קלטו עובדים אחרים שזה עתה הגיעו, אבל הם היו נחוצים למערכת.

אני לא אומר שזה בדיוק המקרה, אבל צריך להבין שיש גם מקרים - -
היו"ר דוד מגן
תרשה לי להפריע לך במשפט אחד. אני מבקש שמבקרת המדינה תדע על דברים שקורים

במליאת הכנסת במסגרת שאילתה. לפני כשלושה חודשים הגשתי לשר הביטחון שאילתה בענין

עובדים זרים. התעשיה האווירית מעסיקה כ-40 עובדים בריטים, בעוד שבעלי מקצועות

בארץ, שהם מפוטרי פרוייקט הלביא, מובטלים. ביקשתי לדעת מדוע לא מעסיקים אותם, ואז

אמרו שזה חד פעמי. בחלוף כחודשיים, לפני כשלושה שבועות - לא דיברנו על זה, חבר

הכנסת שפי - ביקשה התעשיה האווירית להזמין עוד עובדים כאלה, ובעקבות השאילתה

התנגד משרד העבודה והרווחה, ומחפשים דרך להעסיק את מפוטרי פרוייקט הלביא גם אם

חלפו שנים.

יעקב שפי;

אני יכול לעדכן אותך. נכון שהנהלת התעשיה האווירית ביקשה לקלוט עובדים זרים,

כי היא לא הצליחה למצוא עובדים כאלה בארץ, וועד העובדים, בדומה למה שעשית שאילתה

שלך, פנה לשרת העבודה והרווחה ואמר: הייתכן? אנחנו יודעים שיש בשוק הרבה מאוד

עובדים ממפוטרי הלביא, שאמנם קיבלו פיצויים גבוהים, אבל אם יש מחסור בכוח אדם,

מדוע שלא יקלטו אותם אלא יביאו עובדים זרים? ויש נסיון לקלוט עובדים מהשוק המקומי

שמתאימים לענין. הצרה היא, שכנראה, אין די עובדים כאלה.

לסיכום הדברים שלי, אני לא רואה בזה ענין של מינויים פוליטיים, כפי שאומרת

הכותרת הבומבסטית של הנושא העומד על סדר היום. אני חושב שהוועדה צריכה להמליץ

בפני המנכ"ל, על אף שזה לא תפקידו - אולי איש הנציבות היה צריך לשבת פה ולומר איך

הוא פותר את הבעיה - לפתור את הבעיה של שמונת העובדים שעדיין לא נמצא להם פתרון,

ובזה לסכם את הפרשה.
היו"ר דוד מגן
תודה. בבקשה, חבר הכנסת רענן כהן.היו"ר דוד מגן;

השר ביילין, בבקשה.
השר יוסי ביילין
אני בטוח שהדיון הזה לא מתקיים בגלל קרבת העיתויים האחרים בסדר היום הלאומי

ושהוא כולו אינוסנטי ונובע מהדאגה לעובדים, אבל אני שומע את הדיבורים כאן וקשה לי

מאוד להאמין בכך,

אדם בא למשרד שיש בו מערכות שעובדות כפי שהן עובדות כבר הרבה שנים. הוא בא

לזמן קצר מאוד. בכמה דברים שתכננתי מראש עם ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה,

רציתי לעשות שבעה-שמונה מחקרים באותו תקציב שהוקצב קודם למינהל החברתי, ואפילו

תוך כדי צמצום התקציב של המשרד מלפני שנה. כדי לקיים את המחקרים האלה הייתי זקוק

לאדם שילווה את המחקרים וינהל אותם ולשניים-שלושה אנשים שילוו אותם באמצעות

דיונים ציבוריים וארגון המערכת של המחקרים כולם, שנעשו ברובם מחוץ למשרד,

ושניים-שלושה במסגרת המשרד.

פניתי לכמה אנשים. חלק מהאנשים שפניתי אליהם אמרו: אנחנו לא באים לעבוד במשרד

שכל תוחלת החיים שלו היא שנה, משום שאחרי שנה יתקיימו בחירות. חלק מהאנשים הסכימו

לבוא לעבוד במשרד. הייתי אומר שהם כמעט עשו לי טובה, כי זה באמת על קרן הצבי לבוא

למערכת תוך ידיעה מראש שאתה לא תעבוד בה יותר מאשר שנה. התברכתי בזה שאנשים כמו

רובי נתנזון ואחרים הם אנשים בעלי ערך שיכולתי לעבוד אתם. פניתי למנכ"ל ואמרתי

לו: אני מבקש ממך לבדוק את האפשרות של העסקת האנשים האלה על פי בל הנהלים

הפורמליים, ואכן זה לקח זמן, כפי שמקובל במשרדי ממשלח, עד שהוסכם ונחתם אתם מה

שהוסכם ונחתם.

לראות את המינויים האלה כמינויים פוליטיים, זה פשוט לעשות צחוק מענין ביקורת

המדינה. לקחתי את האנשים שמתאימים לתפקיד, הם עשו לי טובה שבאו למשרד וויתרו על

משרות אחת. אלה לא אנשים חסרי עבודה, חסרי תפקיד, שבאו והתדפקו על דלתי ואמרו:

תעשה לי טובה, תמצא לי עבודה. בדיוק ההיפך מזה הוא הנכון. הם פשוט עשו לי טובה

שהסכימו לבוא אלי, וחלקם כבר עזבו, כי הם ראו שגם המשרד התפרק ושתוחלת החיים של

הממשלה הנוכחית קוצרה עוד יותר. לבקש חוות דעת על דבר כזה, זה פשוט דבר מגוחך.

אני כאן סובייקטיבי, אני כאן האשם, הנאשם או כל מה שתרצו, אבל אני חושב שזה דבר

מגוחך וחבל על הזמן לעסוק בדבר כזה. על פניו נדמה לי שיש כאן תופעה שהיא יותר

מאשר מובנת מאליה. להגיד שהמכנה המשותף של האנשים האלה הוא המכנה הפוליטי זה ממש

כמו להגיד שהמכנה המשותף שלהם הוא המכנה האשכנזי ושיש כאן איזו שהיא אפליה עדתית.

באורנה מידה אפשר היה לומר את זה.

לכן אני חושב שאין כאן שום הצדקה לעשות בדיקה.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
הם קיבלו קביעות?
אלון ליאל
אף אחד מהם לא קיבל קביעות.
השר יוסי ביילין
גם לא ביקש.
קריאה
מדובר בשנה.

מבקר המדינה מרים בן-פורת;

אמנם מדובר בשנה, אבל חלק נשארו והועברו.
אלון ליאל
שניים הועברו למשרד ראש הממשלה.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
זה הכל, רק שניים?
אלון ליאל
שניים בלבד, למעט נהג, שממלא משרת אמון.
היו"ר דוד מגן
בבקשה. גברתי מבקרת המדינה.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
רציתי רק לומר בעקבות דבריו של הבר הכנסת פרופ' לס שאנהנו הבהרנו כנגה פעמים

בדוחות הקודמים שלנו מה הוא מינוי פוליטי. נכון שאם לוקחים אדם שאינו מתאים

לתפקיד, זה אחד הסממנים למינוי פוליטי, אבל אם הוא טוב, זה עדיין לא שולל את

האפשרות שזה מי נו י פוליטי.

למשל, באחד מפסקי הדין העקרוניים של בית הדין הארצי לעבודה נאמר: יובהר כי

עובדת חברותו של עובד ציבור פלוני במפלגה זו או אחרת צריך שיהיה גורם נייטרלי שלא

יובא כלל בחשבון שעה שנבחר, או מקודם עובד בדרגה. עובדת השתייכותו למפלגה של השר

או המנכ"ל אינה צריכה להטות את הכף לטובתו, כשם שהשתייכותו של עובד למפלגה אחרת,

אסור לה שתטה את הכף לחובתו. זאת אומרת, זה ענין נייטרלי.

אמרת: אם הוא טוב, זה לא מינוי פוליטי. נניח שיש טוב ממנו שהוא חבר במפלגה

אחרת, כי הרי אומרים שאפילו הטוב מאוד מחוויר לעומת המצויין. אני מדברת כללית

ועיונית. לכן העובדה שלקחו אנשים טובים - וחזקה גם על כבוד השר שהוא לקח אנשים

שהוא חשב שהם טובים מאוד - היא כשלעצמה לא אומרת דברים לא לכאן ולא לכאן. זה מה

שרציתי להגיד.

אבל אני מבינה שהיום לא מטילים עלי דבר ואני מבינה שעומדים גם לסדר את האנשים

בעבודה, עד כמה שאפשר. חלקם עזבו ורק 8 אנשים צריכים עוד למצוא את מקומם. 4 מהם

יקבלו את המשכורת, אם זה ענין של פרנסה, אבל כפי שאמר כבוד יושב הראש, זה לא

מספיק וצריך לתת להם גם תעסוקה שתהלום אותם, ואני מקווה שימצאו. נשארו רק עוד 4,

ואני מקווה שגם ענין זה יסתדר, ונדמה לי שאז לא אעמוד אפילו בפני האפשרות שיטילו

עלי דבר כזה. אני מקווה שלא.

רציתי רק לומר שאם רוצים למצוא הגדרה, היא קיימת כאן, ויש גם כמה משרות,

שמבחינת המדיניות הן חשובות כל כך לשר, שמותר לו למנות אנשים שימלאו אותן. אחת

מהן היא, למשל, המשרה של מנכ''ל, וגם את זה אמרנו כאן. ישנן משרות מסויימות שמותר

למנות גם כמינויים פוליטיים.
אלון ליאל
אני מוניתי על ידי השר שהיה לפני השר ביילין. לא מוניתי על ידי השר ביילין,

מבקר המדינה מרים בן-פורת;

גם אני מצאתי מישהו בתפקיד והוא ממשיך לכהן, יש גם כאלה שמלאכתם נעשתה בידי

אחרים.

רציתי רק להגיד את הדברים האלה כללית ועיונית, אבל אני מקווה שהענין הזה ימצא

את פתרונות, ולכן בינתיים לא אגיד דבר.

היו"ר דוד מגן;

בבר אמרתי והבטהתי לחברי הוועדה שאנחנו לא נסכם את הדיון היום. אמרתי לחבר

הכנסת הפעיל והנמרץ בוועדה, חבר הכנסת יעקב שפי, שהלוואי שלא יהיה צורך להתכנס

שוב לנושא הזה. יש לנו סבלנות. אנחנו נמתין לתחילת אפריל, ואני מאוד מקווה, כפי

שמבקרת המדינה וכל חברי הוועדה מקווים, שלא תהיה לנו עילה להתכנס ולעמוד בפני

האפשרות להמשיך את הדיון במסגרת בקשת חוות דעת. המנכ"ל גם דיבר על כך שהדברים

נמצאים בתהליך טיפול, ויש לנו סבלנות ולא נשוש להתכנס, מה גם שכולנו נחיה עסוקים

באותה עת בפריימריס או בליקוק פצעים וכיוצא באלה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:40)

קוד המקור של הנתונים