ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 10/03/1996

הצעת חוק הביקורת הפנימית (תיקון מס' 2) (הגדרת גוף ציבורי), התשנ"ו-1996הכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית); הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 14) (ביטול עבודות פרטיות), התשנ"ו-1996הכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים