ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 14/02/1996

קביעת מועד להכנת הערות הממשלה לדו"ח 46 והנחת הדו"ח על שולחו הכנסת - על פי סעיף 16(1) לחוק מבקר המדינה - התייעצות

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מחוקךפרוטוקול מס'

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, כדי בשבט תשנ"ו, 14.02.96 ,שעה 30;10.

נכחו;
חברי הוועדה
דוד מגן - היו"ר

דן תיכון
מוזמנים
שר המשפטים דוד ליבאי

מבקר המדינה מרים בן-פורת

מוטי בס - יועץ משפטי, משרד מבקר רגח-ינה

יאיר הורביץ - מנכ"ל משדד מבקר המדינה

אבי יערי - משרד מבקר המדינה

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

בועז ענד - משרד מבקר המדינה

עוזי ברלינסקי - משת- ראש הממשלה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהל הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
הילה לוי
סדר-היום
קביעת מועד להכנת הערות הממשלה לדו"ח 46 והנחת הדו"ח על שולחן הכנסת

על פי סעיף 16(ב) לחוק מבקר המדינה - התייעצות -קביעת מועד להכנת הערות הממשלה לדו"ח 46 והנחת הדו"ח על שולחו הכנסת - על פי

סעיף 16(1) לחוק מבקר המדינה - התייעצות -
היו"ר די מגן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. לפי סעיף 16(ב) בתיקון חרש אני קורא:

"המבקר ביוזמתו, או לפי הצעת הוועדה רשאי לקבוע, בהתייעצות עס הוועדה, כי בשנה

מסויימת תהא תקופה הנקובה בסעיף קטן (א)", שהוא כידוע מדבר על עשרה שבועות

בדיוק, "קצרה בלא יותר מ-14 ימים או ארוכה באותה מידה. החלטה כאמור תתקבל

ותימסר לוועדה ולשר הכלכלה והתיכנון לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנה".

אני מוסיף שה-15.02 זה מחר, ולכן אנחנו מתכנסים היום, ביוזמתה של המבקרת, כדי

לקיים את ההתייעצות. בבקשה, אדוני שר המשפטים.
שר המשפטים די ליבאי
אדוני היושב ראש, כבוד מבקרת רומדינה, חבריי; אני מודה לך שהזמנת אותי

כנציג הממשלה לחוות כאן דיעה. דווקא בימים אלה, כשמדובר בהקדמת בחירות, נראה

לי שטוב נעשה כולנו אס נשאיר את המועד של פרסום הדו"ח לקביעתה של מבקרת

המדינה, ולקביעתה בלבד. חזקה עליה שהיא תפרסם בהתאם למועד שקבוע בחוק, כשהיא

תביא את השיקולים הענייניים בלבד בחשבון, ונראר. לי לכן, שמוטב גס שייראה שלא

נעשה שום נסיון, לא מצד הממשלה ולא מצד גורם פוליטי אחר, להשפיע על מבקרת

המדינה בקביעת התאריך.

אנחנו נביע אמון מלא, כולנו, במבקרת המדינה, בכך שנשאיר לה לקבוע את

המועד ונאמר אחריה אמן. תסלחו לי שאני הולך, אני נדרש לישיבה אחרת. תודה רבה.
היו"ר די מגן
תודה רבה. אני מד-פדף ביומן ולפי הקבוע בחוק התאריך הוא 25.04.96.

בבקשה, חבר הכנסת דן תיכרך.
די תיכון
אני לא יודע אם על פי הסעיף שצטטת צריכה ההתייעצות להתקיים בהשתתפותו

של שר המשפטים, אני לא חושב שזה נאמר בחוק.
היו"ר די מגן
זה לא נאמר בחוק.
די תיכון
מאחר ואנחנו מקיימים את ההליך על פי החוק, לא נותר לי אלא לבקש

ממבקרת המדינה שתפעל על פי הבנתה, אך ורק על פי הבנתה. אני מניח שהדו"ח הזה,

בשל העיתוי שלו, בלאו דוכי יהפוך לנושא מדובר ביותר בכל עת שיפורסם. אני לא

זוכר מה היה לפני ארבע שנים, אבל אני מניח שזו תהיה גם המתכונת הפעם, שהרי אני

לא אציע לשנות מן המתכונת שהיתה לפני ארבע שנים. אני לא זוכר אם היצגת את החוק

או בשל מצוקת העיתים הנחת אותו; אותם הכללים שהיו לפני ארבע שנים, צריך לאמץ

אותם גם הפעם בין אם צד א' יאהב ובין אם צד בי לא יארע:. רגל משתנה לעיתים

קרובות ולכן אני מציע, כסיכום, להפעיל את שיקול הדעת שלך ואנחנו נכבד כל החלטה

של מבקרת המדינה.

אני גם מבקש להזהיר את משרדי הממשלה. הדו"ח, או לפחות חלקים ממנו,

מצוי במשרדים מסויימים.
היו"ר די מגן
הטיוטות.
י' הורביץ
החל ממחרתיים הוא יתחיל להיות מופץ.
די תיכון
הדי ראש הממשלה מבין מה תפקידו כשר הכלכלה לשעבר, והוא יפיץ בוודאי

את הדו"ח כדי להכין את תגובת המשרדים. כל הדו"ח מתפרק לחלקים ומופץ למשרדים

וכמו בשנים האחרונות, חלקים ממנו דולפים החוצה בטרם עת. אני מציע שכשאתם

מניחים אותו מחר, אימרו לאותם גופים שיש חוק במדינת ישראל וחלה חובת איסור

פרסום על הדו"ח בטרם עת. צריך להבהיר לכל הגורמים שבשנה רואחרונה היו הדלפות

שגבלו בעבירות לכאורה על החוק, דבר שבמשך שנים רבות היה בבחינת טאבו. אז כל

עיתונאי נזהר, על אף העובדה שידע על חלקים מן הדו"ח מבעוד מועד. היום הדו"ח

הופך לנחלת הכלל ואף אחד כבר לא מפחד. ברגע שמגיע חומר שידוע עליו שהוא מודלף,

כולם מפרסמים ללא חשש, והוא משרת אינטרסים בטרם הגיע לפרקו.

אני מבקש שתבהירי לאותם גורמים מה אומר החוק באשר לחסיון הדו"ח עד

למועד שבו הוא מתפרסם באופן רשמי.
היו"ר די מגן
גבירתי המבקרת, אם יותר לי, אני מודה לך על היוזמה להתייעץ עס

הוועדה. אני חושב שאני מבין את היוזמה משום שאני מסתכל שוב ביומן. ה-25.04.96

הוא יום אחרי יום העצמאות, וזה יומיים לפני יום שבת. זהו סוף השבוע בין יום

העצמאות ליום שבת. לדעתי, ואני חושב שאני קולע לדעת גדולים, זהו מועד שאיננו

מתאים להנחת דו"ח שנתי, ואני מודה לך שביקשת התייעצות. נשמע לאיזה תאריך את

מכוונת.
מבקר המדינה מ' בן-פורת
ראשית, הרשו לי להשיב לחבר הכנסת דן תיכון, כי דברים קצת דומים לאלה

שמעתי גם במליאת הכנסת. אולי חשבת שלא עמדנו על כך שלא יהיו הדלפות אבל זה לא

מדויק.
די תיכון
אני לא בא בטענות; ההדלפות לא באות מכם.
מבקר המדינה מי בן-פורת
עמדתי על המשמר ופניתי ליועץ המשפטי לממשלה ואמרתי שלא ייתכן שדו"ח

סודי ביותר, שאפילו חברי הוועדה הזאת לא קיבלו עותק ממנו, חוץ משני חברי תת

הוועדה, יבוא בציטוטים בלי שאני אומר אם הציטוט מדויק או לא מדויק. אם במקרה

כזה לא ישתמשו בסנקציה של החוק ולא יעשו מעשה, מתי כן? אפשר למחוק אותה מספר

החוקים וההדלפות יימשכו. הנושא הזה כואב לנו ומדאיג אותנו ועשינו מה שיכולנו.

אני מבינה שישנם דיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה אבל אינני יודעת עדיין מה

ייצא מרם; אני מקווה שהוא יחשוב שזה מקרה קלאסי לעשות מעשה ולהראות שסנקציה

שכתובה בחוק, יש לה גם שיניים.אשר לתאריך, שמעתי את דברי כבוד היושב ראש ואני בהחלט יכולה לאשר

שהשיקולים שלו עמדו גם לנגד עינינו. נכון שאפשר להקדים גם מעשרת השבועות ואפשר

לאחר מעשרת השבועות גם בשבועיים. הבאנו בחשבון את כל השיקולים כולל האילוצים

הטכניים שלנו והגענו למסקנה שהתאריך האופטימלי ביותר וגם ההוגן הוא ה-

30.04.96, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
די תיכון
את מקיימת מסיבת עיתונאים?
מבקר המדינה מי בן-פורת
כן, כרגיל, אם לא יקרה משהו יוצא מן הכלל כוונתי לקיים מסיבת

עיתונאים.
היו"ר די מגן
וכמובן שנכנס את הוועדה באותו יום, בעזרת רושם.
מבקר המדינה מי בן-פורת
דבל כמקובל. תודה רבה.
הי ו"ר די מגן
את התייעצת וקלענו לדעת גדולים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים