ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 06/02/1996

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על דרך קבלת ההחלטות במועצה להשכלה גבוהה (27/06/95) בקשר למרכז לחינוך טכנולוגי בחולון

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 505

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה,

יום גי. ט"ז בשבט התשנ"ה - 6.2.96. שעה 12:10
נכחו; חברי הוועדה
דוד מגן - היו"ר

יעקב שפי

דן תיכון
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: יאיר הורביץ - מנכ"ל

פרופ' בנימין גייסט - משנה למנכ"ל

צבי ורטיקובסקי - ממונה על אגף

שלום דקל - מנהל ביקורת ראשי

אלכסנדר קוטלובסקי - סגן ממונה על אגף

ראובן שוורץ - מנהל ביקורת
משרד החינוך, התרבות והספורט
יפה ויגוצקי - מנהלת אגף מדע וטכנולוגיה

עדנה הראל - עוזרת השר
המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' אמנון פזי - יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

גורי זילכה - מנכ"ל הוועדה לתכנון ולתקצוב

רות זילברברג - סמנכ"ל הוועדה לתכנון ולתקצוב

נפתלי ויטמן - מזכיר המועצה
משרד האוצר
אביקם בלר - רכז חינוך
משרד ראש הממשלה
עוזי ברלינסקי - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

וביקורת פנים

אמנון כהן - מכרכז ביקורת ופיקוח
המרכז לרוינוך טכנולוגי בחולון
פרופ' דוד מירון - מנהל

יודפת הראל - נציגת הסטודנטים

גלית וינוגרד - נציגת הסטודנטים

ארז צור - נציג הסטודנטים

בני אלון - נציג הסטודנטים
מזכיר הו ועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על דרך קבלת ההחלטות במועצה להשכלה

גבוהה (27.6.95} בקשר למרכז לחינוך טכנולוגי בחולון.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על דרך קבלת ההחלטות

במועצה להשכלה גבוהה (27.6.95) בקשר למרכז לחינוך טכנולוגי בחולון

היו"ר דוד מגן;

אני פותח את הישיבה.

בשל התארכותה של הישיבה הקודמת נצמצם את היריעה ונתייחס רק לנושא המופיע

כסעיף 2 בהזמנה: דרך קבלת ההחלטות במועצה להשכלה גבוהה, ושוב אני מזכיר את אשר

הכרתי בישיבה הקודמת. אנחנו מעריכים ומכבדים את ענין העצמאות והאוטונומיה של

המוסדות להשכלה גבוהה, אבל מצאתי לנכון להעלות את הנושא הזה לאחר שפגשתי

משלחת של סטודנטים מהמכללה הטכנולוגית בחולון - ואני רוצה לומר לפרוטוקול דבר

שהוא על סף ניגוד עניינים, שאחד הסטודנטים הוא גם קרוב משפחה שלי - ולאחר

שקראתי קטע מפרוטוקול מתאריך 27 ביוני 1995, כשדנו בבקשה של המכללה בחולון,

אני מצטט: "לידיעת חברי המועצה, פרופ' איתן גלבויע ממתין בחוץ למתן תשובות,

במידה ויש למישהו שאלות הבהרה בנושא. מי בעד הקמת ועדה להיתר? 11 נגד, 1 בעד,

הוחלט לדחות הבקשה".

נוכח קטע כזה בפרוטוקול, כשמפנים את תשומת לבי כאיש ציבור שכך מקבלים

החלטות, כך עורכים דיונים בבקשה של המכללה, אמרתי שיש מקום לשאול את השאלה

ולהציג את הנושא הזה.
יודפת הראל
אדוני היושב ראש, אם רק אפשר לתקן, אנחנו לא מכללה, אנחנו מכון.

ארז צור ואני, אנחנו נציגי 300 הסטודנטים שלומדים במסלול ללימודי תקשורת

במרכז לחינוך טכנולוגי בחולון. אנחנו נחלק את הדברים לשני פרקים מרכזיים. אני

אתן סקירה כללית על המאורעות שהתרחשו עד היום, וארז יטפל בבעיה העקרונית שלנו.

ב-13 ביולי 1994 ניתן אישור על ידי יושב ראש מל"ג ושר החינוך פרופ' אמנון

רובינשטיין לפתיחת מסלול אקדמי ללימודי תקשורת במרכז לחינוך טכנולוגי, וכמו כן

ניתן אישור לקבלה ורישום תלמידים.
עדנה הראל
סליחה, התיאור מטעה. יושב ראש המועצה להשכלת גבוהה לא רשאי לתת אישור

לפתיחת מסלולים. רק המועצה במליאתה רשאית לעשות -זאת.
יודפת הראל
ברשותך, זה השתנה רק באוגוסט האחרון. הבאנו פה את כל המסמכים.עדנה הראל;

זה לא השתנה. האישור שניתן הוא לפרסום באמצעות כוכבית, והאישור הזה ניתן

על ידי מזכירות המועצה להשכלה גבוהה. הפרסום באמצעות כוכבית הוא פרסום שאומר

שהמוסד הזה הגיש בקשה לקיים לימודים אקדמיים והוא רושם תלמידים כמוסד שהגיש

בקשה, זאת אומרת, הוא כבר רשאי להתיימר ללמד לימודים אקדמיים, אבל בפירוש

מדובר בכוכבית המצביעה על כך שהוגשה בקשה. זה האישור שניתן על ידי מזכירות

המועצה להשכלה גבוהה.

יודפת הראל;

ועל סמך האישור הזה נפתח המסלול ונרשמו סטודנטים. כבר לשנה ראשונה נרשמו

100 סטודנטים. נפתח אולפן דדיו בחסותו של "קול ישראל". בתקציבים שהוקצבו על

ידי משרד החינוך ובסיכומים שהיו עם ות"ת - - -
היו"ר דוד מגן
בפגישה אתי בעקבות הפניה שלכם מסרתם לי ששר החינוך תומך בבקשה והוא חסר

אונים.

יודפת הראל;

זה נכון, זו היתה ההתרשמות שלנו.

נוסף לכך במשך שנה שלימה התקיימו דיונים בין ראשי המכון לבין ראשי ות"ת

לגבי תקצוב המכון, וב-27 בפברואר 1995 הוגשה תכנית חומש שבה נכלל המסלול

לתקשורת, לתקצוב סטודנטים, סבסוד שכר הלימודים של הסטודנטים, ובאופן מפתיע

ביותר, ב-26 ביולי 1995 הוחלט פתאום לא לאשר פרסום של לימודי תקשורת במסלול

האקדמי ללימודי תקשורת במרכז, בלי מתן נימוקים מספקים, בלי מתן נימוקים

ברורים.

אנחנו מרגישים שיש פה הפרה של הבטחה שלטונית לפתיחת המסלול ואנחנו מבקשים

לדעת מה קורה בענין זה.
ארז צור
אנחנו לא אומרים שהמועצה להשכלה גבוהה לא עובדת בסדר ואנחנו לא טוענים

שהיתה פה בעיה בסדר העבודה. יש סדר עבודה טוב במל"ג. הבעיה היא שלא מדובר כאן

בדחיה כלשהי של המסלול, אלא יש פה הוראה לא לפרסם ולא לקיים את המסלול הזה של

הלימודים, וזה אומר שאותם 100 סטודנטים, שהם כבר בוגרי השנה הראשונה במסלול

אקדמי, נשארים בלי שום דבר, וב-27 ביוני מסתיים באוניברסיטאות הרישום לשנה

הבאה. חלק הארי של הסטודנטים החדשים מקבלים הודעה שהם התקבלו למסלול.

אנחנו לא מתכחשים לענין הכוכבית, אין לנו שום בעיה עם זה, אבל פתאום

מודיעים בצורה בוטה שאין לפרסם ואין לקיים את המסלול הזה. על סמך מה לא לפרסם

ולא לקיים? האם בדקו ובעקבות זאת אמרו; מסיבות אחת, שתיים, שלוש אקדמית לא

מגיעה לכם כוכבית? לא. אני יכול להראות לכם את הפרוטוקול,היו"ר דוד מגן;

אני מבקש לחסוך בפרטים, כי הזמן דוחק.

ארז צור;

בפרוטוקול שאתה ציטטת ממנו מתייחסים לענין הזה בשלוש שורות, מצביעים

ומחליטים, פרופ' איתן גלבוע, ראש בית הספר, מחכה שעתיים בחוץ, לא מכניסים אותו

כדי שאפשר יהיה להפנות אליו שאלות.

אומרים שזו אחריות ציבורית של מל"ג. לפני כחודשיים הגיעו אלינו נציגים

מהמועצה להשכלה גבוהה במספר לא קטן, לפי הזמנה של ראש המרכז. כשהם הגיעו למרכז
הם אמרו
לא ידענו שיש פה שנה שניה לימודים, לא ידענו שיש פה 300 סטודנטים, לא

ידענו שיש פה אולפן רדיו של "קול ישראל", לא ידענו שיש פה אולפן טלויזיה, לא

ידענו שכבר מקימים את האולפן השני. אם הם לא יודעים, על סמך מה הם מקבלים את

ההחלטה הזאת לא לפרסם ולא לקיים, באופן שרירותי?

חמישה חודשים אנחנו מבקשים נימוקים. עורך דין חנן מלצר, היועץ המשפטי של

המכון, כתב מכתב למועצה להשכלה גבוהה ואומר: מדובר בגוף ציבורי. לפי התקנון,

צריך להשיב תוך 45 יום. רק כעבור חמישה חודשים אנחנו מקבלים נימוקים, ומה כבר

כתוב בנימוקים שהיו אמורים להפיג את אי-ההבנה שלנו לגבי ההחלטה? כותבים שם:

אתם מרכז חדש. דוד שלי הוא בוגר המכון מלפני 25 שנה. אחרי זה אומרים לנו:

המועצה להשכלה גבוהה החליטה שמסלולי התקשורת בארץ יילמדו רק במסגרת דו-חוגית.

כאילו אנחנו מלמדים אותם בצורה אחרת. אנחנו מסלול לתואר דו-חוגי, ואם מישהו

היה עורך בדיקה כלשהי בחוברת שלנו או מציץ בה בכלל, הוא היה מגיע לאותה מסקנה.

אם כן, כרגע יש לנו 300 סטודנטים, מיליונים של שקלים מכספי הציבור - אני

לא רוצה להגיד בוזבזו, כי אני חושב שזה לא נכון להגיד דבר כזה - - -
היו"ר דוד מגן
אני מבקש לקטוע אותך שוב ולהעמיד את הדברים בצורה ברורה. אני לא רוצה

לקבל פתרון לבעיה הספציפית. מתוך מה שהבינותי, בענין הזה שר החינוך, התרבות

והספורט הוא חסר אונים. אלה התשובות שנמסרו. אני מבקש מעדנה הראל לומר לנו מה

העמדה של המשרד, אחר כך נשמע את התשובה הציבורית מהמועצה להשכלה גבוהה. אחרי

זה נכלכל את צעדינו. אני ממש נאלץ לקטוע את הישיבה בגלל חריגה מלוח הזמנים,

בבקשה, עדנה הראל.
עדנה הראל
קודם כל אני צריכה להיאבק נגד ציטוט שאינני יודעת מאין הוא לקוח. אני לא

מכירה את השר רובינשטיין כמי שאומר: אני תומך, אבל אני חסר אונים בענין הזה.

השר רובינשטיין הוא יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה ופועל בתוקף התפקיד הזה

במסגרת מה שחוק המועצה להשכלה גבוהה מתווה. כיושב ראש הוא לא מאשר מסלולים,

הוא לא תומך בהקמת מסלולים במובן הזח שהוא מקנה להם תוקף או נותן להם מעמד או

יכול להביע איזו שהיא עמדה לגבי האיכות שלהם או ההצדקה שלהם להיות אקדמיים,

לפני שהם נבחנים על ידי הגופים המוסמכים לזה.המוסד הזה שקיים אותו מספר שנים שהוא קיים לא קיים כמוסד עצמאי כל השנים

האלה. הוא קיים כמוסד בהסות אוניברסיטת תל-אביב, באחריות האקדמית של

אוניברסיטת תל-אביב, כמוסד ללימודים טכנולוגיים בלבד. לא אכנס לצד המקצועי.

יושבים כאן האנשים המקצועיים שיכולים להתיירוס לכך, אבל לגבי השר באופן ספציפי

אני - - -

היו"ר דוד מגן;
בדיון הזה צריך להקפיד לומר
האנשים המקצועיים והעצמאיים. אני שוב מדגיש

את זה.
עדנה הראל
כשהמוסד פנה בבקשה להפוך למוסד עצמאי, ולא מוסד באחריות האקדמית של

אוניברסיטת תל-אביב, הוא הציע, בין השאר, את האפשרות שהוא ילמד לימודי תקשורת.

כמו לגבי כל מיני אפשרויות אחרות שהמוסד הזה העלה, אמרו לו: מאה אחוז, אנחנו

תומכים בפיתוח ובעצמאות שלך, לך תבנה, תגיש את הכל למוסדות המוסמכים לבדוק את

האיכות של לימודים אקדמיים.

התלמידים שנרשמו וסיימו עכשיו שנת לימודים לא למדו לימודים אקדמיים, עם

כל הכבוד.
יודפת הראל
שנתיים.
ארז צור
ומי בדק?
עדנה הראל
ביקשו אישור ללימודים האלה כלימודים אקדמיים. הם עדיין לא לימודים

אקדמיים, ובאוגוסט בשנה שעברה המועצה להשכלה גבוהה הגיעה למסקנה, שלמרות הלחץ

של המוסדות שרוצים כבר לרשום תלמידים ולהיכנס לביצוע תוך כדי הליכי האישור, לא

צריכים לתת להם את האישור לרשום תלמידים ללימודים שהוגשה בקשה לראותם כלימודים

אקדמיים, כי התלמידים באים ואומרים אחר כך: אבל אנחנו כבר למדנו במשך שנה,

ואתם לא נותנים אישור? הרי באופן כזה מעקרים את משמעות הבדיקה של המועצה

להשכלה גבוהה. הבדיקה של המועצה להשכלה גבוהה - והשר הוא אחד מתוך 25 אנשים

שמפעילים את שיקול הדעת שלהם לגבי איכות הלימודים האקדמיים - נעשית על ידי

בדיקת המוסד והלימודים שמתקיימים בו.

העובדה שיש אולפן במוסד לא הופכת את המוסד למוסד אקדמי, ואני לא רוצה

להיכנס לענין האישורים שיש או אין לאולפן הזה להיות מופעל באופן שהוא מופעל

כתחנת רדיו. הסטודנטים לא מכירים בהכרח את כל האספקטים הפורמליים והמקצועיים

של בחינת המוסד. זה נכון, הם מאוד נהנו ללמוד, אני בטוחה בכך, אבל זה עדיין לא

אומר שהם למדו לימודים אקדמיים במוסד אקדמי, בתחום שהמוסד הזה זכאי לקבל אישור

כמוסד אקדמי באיכות מתאימה.הפיסקה שאתה קראת מתוך הפרוטוקול, אדוני היושב ראש, היא פיסקה שבאה

בסיומו של דיון שנמשך, אם זכרוני אינו מטעני, למעלה משעה.

יודפת הראל;

את טועה.

עדנה הראל;

הפרוטוקול מראה שלוש שורות.

פרופ' אמנון פזי;

כנראה, אין לכם כל הפרוטוקול.

עדנה הראל;

יש לנו כל הפרוטוקול.

ארז צור;

אני ישבתי בדיון שהיה, ומנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה ויושב ראש ות"ת גם כן

השתתפו בדיון. הדיון בנושא המכון הטכנולוגי בחולון והקמת הוועדות נמשך עשרות

דקות, ואם זכרוני אינו מטעה אותי, הוא נמשך למעלה משעה.

יודפת הראל;

עדנה הראל;

סליחה, הפרוטוקול לא מסתיים בשורה האחת הזאת, ואם יהיה צורך, יוגש לוועדה

הפרוטוקול המלא. אתי הוא בוודאי לא נמצא כרגע.

בין השאר, עלו נימוקים אקדמיים לגבי האפשרות של קיום חוג לתקשורת במוסד

שהוא מוסד טכנולוגי, כאשר אין מקצוע דו-חוגי משלים בלימודי הרוח והחברה, וזה

רק אחד מהנימוקים.

ארז צור;

את אומרת שאין, אבל לא הסתכלת בחוברת. זה מסלול דו-חוגי.

עדנה הראל;

אני לא מוכנה לקיים ויכוח. אני מדברת עכשיו. תקבלו רשות דיבור, תענו למה

שאני אומרת.

אין מסלול משלים במדעי הרוח והחברה בתחום הזה במוסד. יש לימודים שהם

לימודים טכנולוגי ים.המוסד עצמו הגיש ערעור על החלטת המועצה להשכלה גבוהה, והערעור אמור

להידון היום אחר הצהריים, בישיבתה של המועצה להשכלה גבוהה. בערעור הזה יוכל

המוסד לפרוס את כל מה שיש לו להגיד לגבי שיקול הדעת של המועצה, אם הוא כלל או

לא כלל את כל הנימוקים הרלוונטיים ואם הוא הביא בחשבון את הכל. בין השאר,

המוסד עשה לובינג בין חברי המועצה. עד כמה שאני שמעתי, הוא יפנה לחברי המועצה

אחד לאחד והציג בפניהם כל מיני דברים שהוא חשב שחברי המועצה ידעו או לא ידעו.

כל החומר חופץ לחברי המועצה לפני הדיון, וחברי המועצה גם הביעו עמדות בדיון

עצמו. היום אחר הצהריים נראה מה יציג המוסד בפני המועצה ומה תחיה עמדת חברי

המועצה להשכלה גבוהה.

היו"ר דוד מגן;

אני אומר בכנות שהקטע הזה בפרוטוקול הוא מה שקומם אותי. אם השתתפת בדיון

ואת אומרת שהיה דיון מעמיק, אני קיבלתי את התשובה.

עדנה הראל;

היה בפירוש דיון והיו בו גם נימוקים אקדמיים.
היו"ר דוד מגן
אבל זה לא משתמע מהפרוטוקול. מה שמשתמע מהפרוטוקול זה כאילו אמרו: תפסיקו

לבלבל את המוח, טכנית בואו נקבל החלטה, נגלגל אותם מהמדרגות ונמשיך הלאה. אבל

אם השתתפת בדיון ואת זוכרת שהיתה התייחסות לבקשה, לי לא חשוב - - -

עדנה הראל;

היתה התייחסות לצוות המורים, היתה התייחסות למסלולי הלימודים, ופרופ' פזי

שיושב כאן יוכל להשלים.
פרופ' אמנון פזי
אולי אתאר בקצרה את דרך ההקמה ובכלל כל מה שקורה בענין הזה. כשמוסד מבקש

אקדמיזציה יש תהליך די ארוך של בדיקות מכל מיני סוגים. השלב הראשון הוא בדיקה

תקציבית, שנועדה לבדוק בעיקר אם זה מוסד תקציבי, זאת אומרת, אם הוא מקבל תקציב

מהמדינה. יש בדיקה תקציבית האם התקציב הוא סביר, כמה אפשר להקציב וכן הלאה.

בנקודה הזו לא נוגעים עדיין בצד האקדמי.

המכללה בחולון היתה מוסד להכשרת מורים טכנולוגי ים, באחריות אוניברסיטת

תל-אביב. בשלב מסויים הוצע למוסד להפוך למוסד עצמאי, הם גם רצו להפוך למוסד

עצמאי. התחיל תהליך, וזה תהליך שנמשך כבר כשנתיים. באותה ישיבת מועצה ביקש

המוסד עצמאות בששה מקצועות שונים, חלקם מקצועות שהיו כבר באחריות אקדמית של

אוניברסיטת תל-אביב למשך זמן מסויים, וגם פה נדרש שינוי. אלה היו מקצועות

להכשרת עובדי הולאה טכנולוגיים בתחום הנדסת מכונות, בתחום האלקטרוניקה וכן

הלאה, והם רצו להפוך למוסד שמכשיר מהנדסים, או בוגר בטכנולוגיה, שזה סוג

מסויים של מהנדסים. היה דיון מקיף בכל הנושאים האלה, שנמשך, לדעתי, אפילו יותר-

משעה.היו מספר נושאים שהיו פרובלמטיים יותר לגבי המוסד הזה. הועלו עוד שני

נושאי ניהול ותקשורת. אומר כמה מלים על נושא התקשורת עצמו. זה נושא פרובלמטי

בכל המוסדות, והמועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא התקשורת בהרבה מוסדות. בעבר,

נדמה לי עד לפני שלוש או ארבע שנים, המועצה באופן עקרוני לא אישרה לימודי
תקשורת לתואר ראשון, מפני שאמרו
בתקשורת האיש צריך ללמוד איזו שהיא

דיסציפלינה, כמו כלכלה, ואז הוא יהיה כתב כלכלי; ילמד הסטוריה, יהיה כתב

מדיני. התקשורת עצמה היא אמצעי שאינו מצדיק לימודים אקדמיים עצמאיים כתקשורת,

בלי איזה שהוא בסיס דיסציפלינרי, ובשנים הראשונות זה ניתן רק בתואר השני.

כלומר, אחרי שלמדת תואר ראשון באיזה שהוא תחום, היית יכול ללמוד לימודי תקשורת

בתואר שני.

לפני כשלוש שנים - יכול להיות שאני טועה בשנה - ניתן האישור הראשון ללמוד

תקשורת בתחום הבוגר, ואז המועצה קבעה כתנאי שמקצוע התקשורת יילמד תמיד יחד עם

מקצוע דיסציפלינרי. זה לא סתם כך שמישהו אמר שזה צריך להיות דו-חוגי, ויש קשר

מסויים בין המקצועות. לא כל נושא דיסציפלינרי מתאים ללימודי תקשורת, וצריך

לבדוק את הדברים האלה.

יש בעיה גלובלית במדינת ישראל בענין הזה מבחינה זו שיש מחסור אדיר במורים

אקדמיים לתקשורת. בכל מדינת ישראל אפשר למצוא אולי חמישה או ששה מורים שהם

ברמה אקדמית מתאימה ללמד לתואר אקדמי. תקשורת אפשר ללמוד גם לקראת תעודה,

ב"קול ישראל" יש קורסים לשדרנים וכן הלאה, אבל על זה עוד לא מקבלים תעודה

אקדמית. כדי לקבל את התעודה האקדמית צריך לבדוק את הדברים האלה.

על פני הדברים, כשנבדק כאן נושא התקשורת והיה דיון בו, חיפשו את המקצוע

השני. גם המקצוע השני שהציעה המכללה היה מקצוע שלא היה במכללה, שלא למדו שם,

והם הציעו אותו כמקצוע חדש שיבוא יחד עם מקצוע התקשורת, וחברי המועצה, שהם

מאוד מנוסים בדברים האלה, החליטו שיש בזה סיכון גדול מדי.

אגב, גם פה יש אי-בהירות רבה. אחרי שהדבר הזה עובר את השלב הראשון של

המועצה והיא מקימה ועדה מקצועית לבדיקה מדוקדקת של העניינים, עדיין ייתכן

שמועצה תסרב להעניק תואר עבור הלימודים האלה, וגם לגבי מספר מקצועות במכללה

בחולון אושרה ועדת בדיקה, והיו מקרים, גם בזמן האחרון, שבהם נראה על פני

הדברים שיש מקום להתחיל את הבדיקה, בדקו ומצאו שזה לא כשיר, ותלמידים למדו כבר

שנה או אפילו שנתיים, והמוסד לא קיבל את ההכרה.

אגב, יש דרישה מפורשת - וגם המכללה בחולון נדרשה לעשות זאת - להחתים את

התלמידים שמתחילים את הלימודים על כך שהם יודעים שאין פה שום הבטחה שהתואר

יינתן, כל עוד המוסד לא קיבל את ההכרה. אני לא יודע אם המוסד עצמו החתים, אבל

הוא קיבל הנחיה להחתים, ומבחינת המועצה להשכלה גבוהה הוא אישר שהוא מחתים את

התלמידים שהם יודעים שזה המצב. זה מה שאני יכול להגיד בענין הזה.

ארז צור;

אני רק רוצה להתייחס - - -
היו"ר דוד מגן
לא. אני רוצה שתדעו שישיבה מסוג זה היא ישיבה בלתי רגילה, וכפי שאמרתי,

היא התקיימה על רקע הציטוט הזה מהפרוטוקול, וכאיש אופוזיציה אני מעריך את הדרך

שבה שר החינוך, התרבות והספורט, שנמצא מעברו השני של המתרס, מנווט את הדברים.

אני יצאתי מתיך הנחה ששר החינוך, התרבות והספורט לא מצליח להעביר את המסרים,

או שמסריו בענין הזה נופלים על אזני ים אטומות במועצה להשכלה גבוהה, מה עוד

שעוזרת השר אימרת כאן שהדיון אמור להתקיים היום, ושמא יתפרש שהוועדה לענייני

ביקורת המדינה מתערבת התערבות בוטה בשיקולים ובדיונים שאמורים להתקיים היום -

נוכח הדברים הללו אני פשוט קוטע עכשיו את הדיון.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:35)

קוד המקור של הנתונים