ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 29/01/1996

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 502

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. חי בשבט התשנ"ו (29 בינואר 1996), שעה 10:45

נכחו;

חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

ר' זאבי

ד' תיכון
מוזמנים
י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ש' יונס - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

ב' ענר - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

א' דווידזון - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

מ' בס - יועץ משפטי, משרד מבקר המדינה

גב' צ' אלון - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

ע' ברלינסקי - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה וביקורת

פנים במשרד ראש הממשלה
יועצת משפטית
אי שניידר

קצרנית; חי אלטמן
סדר-היום
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה.סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה ולציין כי הכוונה המקורית שלנו היתה לגבש את פרק

אי בסיכומים ובהצעות לדוח 45 שאלה הם האוצר ומשרד האוצר. במחשבה שנייה החלטתי,

לאחר התייעצות עם מנהל הוועדה, לרכז את כל המשרדים הכלכליים תחת הכותרת של חלק

אי. היום אנחנו מוכנים להניח על שולחן הוועדה את הסיכומים וההצעות של משרד

הבינוי והשיכון, של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, זה השם הרשמי החדש של המשרד, משרד

התחבורה, משרד התיירות, ומשרד התעשיה והמסחר - רק חלק. יש לנו את הפרק המדבר על

חשיפת המשק הישראלי לייבוא, גני תעשיה ופארקים תעשייתיים. זאת אומרת שהלק ממשרד

התעשיה והמסחר עדיין חסר. החומר של משרד התקשורת יש לנו במלואו.

א' דווידסון;

גם רשות הדואר.
היו"ר ד' מגן
לגבי הרשויות ומוסדות הממשלה - יהיה חלק נפרד.

אם נשלים את החלק של משרד התעשייה והמסחר כי אז כל המשרדים הכלכליים מלאים.

האם הנוסח עבר את עיניכם?
א' דווידסון
כן.
ע' ברלינסקי
אני מצטער, אבל אנחנו לא ראינו את החומר.

היו"ר ד' מגן;

נעביר לכם עותק.
ע' ברלינסקי
האגף שלנו עושה מעקב אחר ביצוע החלטות הכנסת ואנחנו משתדלים, תמיד, גם להאיר

את עיני הוועדה בכל מה שקשור לנושאים שקשורים לאפקטיביות של הביצוע.

היו"ר ד' מגן;

אדרבא; אחרי הישיבה תקבל את ההעתקים הרלוונטיים מהמזכירה.

כדי לחסוך זמן בהמשך, כל דבר שמוכן, ואני כבר מדבר על חלק בי - המשרדים

החברתיים - - -
א' דווידזון
השאלה שאני מבקש לשאול היא האם לא כדאי לצרף גם את רשות הנמלים והרבבות?היו"ר ד' מגן;

אנחנו מדברים על המשרדים הכלכליים, אחר כך נדבר על המשרדים האחרים, אחריהם

יהיה פרק ג' על מוסדות המדינה, ואחר כך יהיה פרק הביטחון.

לגבי מוסדות המדינה - ניצלתי את נסיונו הטוב והחכם של מנהל הוועדה שהציע

לעשות את הדברים כך. מבחינתנו זה לא מונע להכיל דברים אחרים.

ההנחה על שולחן הכנסת תעשה בצורה מדורגת כדי שאפשר יהיה למקד את הפוקוסים

בצורה סבירה - פרקים פרקים.

באשר למשרד הבריאות - החומר מונח על שולחננו במלואו. הפרק הראשון מדבר על

מיטות אישפוז כלליות. מה פשר סעיף 2-3 בעמוד 39? - "הוועדה מביעה את דאגתה מן

המחסור הצפוי במיטות אישפוז בשנים הבאות עקב הגידול באוכלוסייה והחוסר בתקציב
הולם.". אני מבין שהמילה
חוסר, תוקנה למילה: והחוסר.

בעמוד 40, בסעיף 3.2 כתוב: "הכנסת מורה למשרד הבריאות לתת משקל יתר בחלוקת

התקציב לסוגיית המחסור במיטות אישפוז", כאן אנחנו מוסיפים את המילה: כלליות.
יהיה כתוב
"... המחסור במיטות אישפוז כלליות, מחסור הצפוי אך לגדול בשנים

הבאות.".
י י הורביץ
אני מפנה את תשומת ליבכם לסגנון של הכנסת: על השר. אם מקובל עליכם שהכנסת

מורה לשר כי אז בחרתם בפועל המתאים אבל אני מתקשה לזכור איך העניין הזה נכתב בעבר

או בדוחות קודמים. מכל מקום אם כוונתכם לדבר אחר או שאתם רוצים לגוון כי אז אפשר
לכתוב
הכנסת פונה, וכוי. צריך לחשוב על הדרך בה אתם דורשים או פונים או מבקשים

או מורים לשר.
בי ענר
האם הכנסת קוראת לממשלה או דורשת מהממשלה או מורה לממשלה?
י י הורביץ
אפשר לכתוב: על שר הבריאות לפעול, וכוי. אתם, כבית המחוקקים, תקבעו את

הלשון המקובלת עליכם.
היו"ר ד' מגן
בתחום ההחלטות לא נשתמש במילים: הכנסת מורה. קודם כל הכתובת היא השר ולא

המשרד. הדרישות, הבקשות, הפניות והציוויים בלשון: על, היא לשר הבריאות, ולכל

נושא לפי משקל הדברים ולפי חומרת הביקורת וחומרת המימצאים.

בעמוד 40, סעיף 3.1, נכתוב: הכנסת פונה לשר הבריאות לפעול לביטול הפערים

הקיימים.

גם בסעיף 3.2 נכתוב: הכנסת פונה.
לא נשתמש במילה
מורה, אלא במילים: על, פונה, דורשת, מבקשת או יש.
בהחלטות נגיד
מורה, כיוון שאלה הם ציוויים.

מה עוד יש לנו מן המוכן? נכין הכל במקביל, ונניח את הסיכומים וההצעות על

שולחן הכנסת בדירוג.
א' דווידזון
משרד התחבורה, משרד התעשיה והמסחר - חלקית, ומשרד התקשורת.
מוסדות המדינה
רשות הדואר ורשות הנמלים והרכבות.

בי ענר;

לגבי משרד הבינוי והשיכון יש טקסט שלכם עם תיקונים בכתב יד שמצביעים מה הם

השינויים שהכנסנו. לאחר העריכה הדפסנו, לנוחיותכם, את כל השינויים.-

היו"ר ד' מגן;

מה שחסר לנו, כרגע, זה הקטע של משרד התעשיה והמסחר. ברגע שנשלים את החסר

נכרוך הכל יחד.

אני מודה לכם.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים