ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 23/01/1996

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה. האוצר - משרד האוצר

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 499

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום ג', ב' בשבט התשנ"ו - 23.1.96. שעה 12:15
נכחו: חברי הוועדה
דוד מגן - היו"ר

יעקב שפי
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

אריה דוידזון - משנה למנכ"ל

תמר רובשיץ - סגן ממונה על אגף
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה, האוצר -

משרד האוצר.סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 45 של מבקר המדינה. האוצר - משרד האוצר
היו"ר דוד מגן
אני פותח את הישיבה.

על שולחננו מונחים הסיכומים וההצעות של הוועדה המתייחסים לפרק: האוצר -

משרד האוצר בדוח 45 של מבקר המדינה. אני רוצה להיות בטוח שלא דילגנו על שום

נושא שזכה לדיון.

ברוך פרידנר;

אפשר לומר שלא דילגנו על שום נושא, כי על כל הנושאים התקיימו דיונים.
היו"ר דוד מגן
הנושאים הם: האוצר - איגרות חוב של המדינה; תכניות חסכון; מחוייבות

הממשלה לקצבה ולזכויות אחרות של עובדיה; הסיוע לקופת חולים של ההסתדרות

הכללית; נציגים כלכליים בחו"ל; ניהול המחקר החקלאי -זה כולל את הדיון בישיבה

שהיתה כאן לפני כשבועיים?
ברוך פרידנר
כן, בהחלט.
היו"ר דוד מגן
אמרנו שאנחנו ניענה להזמנה לסיור.
ברוך פרידנר
רשמנו את זה לפנינו, אבל זה לא מופיע במסמך.
היו"ר דוד מגן
הנושא הבא הוא: ועדי נאמנים לנכסי הקדשות מוסלמיים.

אני עובר לנושאים במסגרת משרד האוצר: הובלת גרעינים באניות הנושאות דגל

אמריקני; גמול - קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל; אבטחת המידע במערך המסים;

הטיפול בתלונות המורות על עובדי מס הכנסה; מערכת ניהול חשבונות מס רכוש;

פרסומי נציבות מס הכנסה; עיקולים אצל "צד שלישי" בגין חובות מס הכנסה של

עצמאיים וחברות; בקרת אגף המכס ומע"מ על סחורות לייצוא.

האם דילגנו על נושא כלשהו?ברוך פרידנר;

לא דילגנו על שום נושא, להוציא ממצאי מעקב בנושא: טיפול ביועצי מס, שטופל

בדוחות קודמים וסוכם, והשנה הוא לא נדון, בכל אופן לא כנושא בפני עצמו. -זה

מופיע במסגרת ממצאי מעקב. בסיכומי דוח 44 טופל נושא זה בהרחבה וסוכם.

היו"ר דוד מגן;

אני מתלבט אם לא כדאי לכלול, כפי שחשבנו בתכנית המקורית, גם את ענין

המשטרה, את ענין המעצרים, כדי שנביא לדיון בכנסת ארבעה פרקים ולא חמישה.

ברוך פרידנר;

אפשר לצרף את זה לכל משרדי הממשלה, שגם הם יהיו מוכנים תוך זמן קצר מאוד.

למעשה דנו בשבוע שעבר עם שרת העבודה והרווחה בפרקים האחרונים במשרד העבודה

והרווחה, ועם קבלת הפרוטוקול מהישיבה אפשר יהיה לסכם את הדיון במשרד העבודה

והרווחה. לדעתי, זה ניתן בלוח זמנים של עשרה ימים. ניתן לסכם את האוצר יחד עם

כל משרדי הממשלה, ואז נניח בפני מליאת הכנסת מסמך עב כרס, אם יושב ראש הוועדה

מעדיף כך.

היו"ר דוד מגן;

כשראינו את הדוח התכנית המקורית היתה לטפל כדבר ראשון באוצר ובמשטרה,

בענין המעצרים. אולי כדאי לחזור לרעיון המקורי.

ברוך פרידנר;

כלומר, לצרף את המשטרה בלבד למשרד האוצר?

היו"ר דוד מגן;

כן, כי אנחנו רואים את ענין המעצרים כענין הדחוף ביותר.

ברוך פרידנר;

מבחינה טכנית אין שום מניעה לעשות זאת, אם כי אני חוזר ואומר, שאם הולכים

בדרך זו, אולי כדאי בכל זאת לשקול לצרף את האוצר ליתר משרדי הממשלה ולהניח הכל

יחד על שולחן מליאת הכנסת.
היו"ר דוד מגן
נבדוק זאת. בינתיים נאשר את זח.

ברוך פרידנר;

רק הערה אחת למען הסדר. נדמה לי שבכל הסיכומים חסר הסעיף האחרון, סעיף

הדיווח; השר מתבקש לדווח לוועדה ולמבקר המדינה על יישום החלטות הכנסת עד ליום

שהוועדה תקבע. כך מקובל בוועדה מקדמת דנא.
אריה דוידזון
בשני נושאים הסעיף הזה מופיע. במקום אחד אני חושב שהוספנו את התאריך.
במקום אחר היה כתוב
בהקדם האפשרי, ויזה לא מקובל בדרך כלל.

היו"ר דוד מגן;

זה לא מקובל. חייבים לתקן את זה. אנחנו למודי נסיון. הפעלתנות של הכנסת

הזו גרמה למצב שלא הכרנו אותו בעבר. הסיכומים שלנו בענין דוח נציב תלונות

הציבור 22 מונחים על שולחן הכנסת כבר כמה שבועות, ורק היום מעלים אותם בכנסת,

וגם זאת בשעה שאנחנו לא רגילים לה בדרך כלל, והתאריך שנקבנו בוועדה לקבלת

התייחסות הגופים האחראים לנושאים מתחיל להיות לא רלוונטי, ועוד נדבר על כך

במהלך היום. לכן הלקח המתבקש הוא לכתוב אולי בסעיף הדיווח: תוך 90 יום מיום

אישור הסיכומים על ידי הכנסת.

ברוך פרידנר;

ולא לנקוב בתאריך.
היו"ר דוד מגן
כן, ולא לנקוב בתאריך. התקופה של 90 יום גם עולה בקנה אחד עם תקנון הכנסת

לגבי מסקנות ועדות, וזה זמן סביר.
ברוך פרידנר
מיום ההנחה או מיום האישור?
היו"ר דוד מגן
מיום האישור. אתה ראית כמה זמן עבר מאז ההנחה.
יאיר הורביץ
אבל זה יקשה עליך, כי אז לא יהיה לך תאריך מוגדר.
ברוך פרידנר
ייצא מכתב אל השר שיביא לידיעתו שהסיכומים אושרו ביום פלוני ושעליו לדווח

תוך 90 יום מאותו יום.
יאיר הורביץ
כלומר, זה מטיל עליך את הנטל להוציא מכתב.
ברוך פרידנר
עוד שאלה בקשר לסיכומים. בפרק: האוצר, בנושא של נציגים כלכליים בחו"ל,

כתוב בהחלטות שהכנסת מורה לשר החוץ לרכז את הטיפול בכל מה שקשור בתיחום אחריות

ותיאום פעולה. השאלה אם הוא אכן הכתובת לצורך הענין.היו"ר דוד מגן;

הכנסת קובעת כי שר החוץ הוא האחראי.

ברוך פרידנר;

כלומר, משרד החוץ הוא הכתובת.

היו"ר דוד מגן;

במקום "מורה" הייתי כותב "קובעת בהחלטת הכנסת",

ברוך פרידנר;

-זה כבר ענין סמנטי.
אריה דוידזון
כאן המלה "מורה" היא בהחלט במקום.
היו"ר דוד מגן
בדרך כלל אני רוצה לפנות לשר ולא למשרד. לכן אולי נכתוב: הכנסת קובעת כי

שר החוץ הוא האחראי להקמת צוות בין-משרדי וכו'.
ברוך פרידנר
אני מציע לכתוב: שר החוץ יקים צוות בין-משרדי, במקום "הכנסת מורה למשרד

החוץ להקים צוות בין-משרדי".
אריה דוידזון
אפשר לכתוב פשוט: על שר החוץ להקים צוות וכו'.
שלומית לביא
אבל רוצים להזכיר את הכנסת.
אריה דוידזון
יש כבר משפט קודם האומר: "בעקבות ממצאי מבקר המדינה ולנוכח סיכומי

הוועדה, מחליטה הכנסת כדלקמן", ולכן אפשר לכתוב מיד אחרי זה: על שר החוץ להקים

צוות וכו'.
ברוך פרידנר
אני מציע לכתוב: שר החוץ יקים צוות בין-משרדי.היו"ר דוד מגן;

הנוסח "על שר החוץ להקים צוות" מקובל עלי.

לגבי התקופה של 90 יום, הרי כל שר מקבל את החלק שלו, ולכן זה צריך להיכתב

גם פה, לא רק בהודעה הכללית בכנסת.
ברוך פרידנר
בוודאי.

אריה דוידזון;

כיוון שבכל פרק מתחילות ההחלטות במלים: "בעקבות ממצאי מבקר המדינה

ולנוכח סיכומי הוועדה, מחליטה הכנסת כדלקמן", אני מציע להוסיף במסגרת המשפט

הזה גם את הקביעה בדבר 90 יום.
ברוך פרידנר
אולי נכתוב את זה כסעיף אחרון בהחלטות.

היו"ר דוד מגן;
נכתוב
על שר החוץ לדווח תוך 90 יום מיום קבלת החלטות אלו בכנסת.
ברוך פרידנר
בעמוד 26, בנושא אבטחת המידע במערך המסים, בפרק 3: החלטות, סעיף 3.2,

כתוב: "הכנסת דורשת מנציב מס הכנסה כי יתייחס בכל חומרת הדין אל גילויי

עבריינות בתחום מסירת מידע על ידי עובדי מס הכנסה...". השאלה היא אם לא להפנות

את הדרישה הזאת גם אל המשטרה, שהרי שבמהלך הדיונים התברר שגם המשטרה נקטה יחס

סלחני בענין זה.
יאיר הורביץ
לא כדאי שהכנסת תתערב בחקירות.
ברוך פרידנר
זאת אומרת, הכנסת לא פונה אל המשטרה שהיא תתייחס במלוא כובד הראש לתלונות

שמופנות אליה? אולי צריך לפנות בענין זה אל שר המשטרה.
יאיר הורביץ
עדיף שלא יהיה משהו שייראה כמו כניסה - לא הייתי משתמש במלה "התערבות" -

לנושא שכבר נמצא בתוך חקירה.ברוך פרידנר;

אבל נדמה לי שמבקר המדינה התייחס לזה, וגם הוועדה. השאלה אם יש מקום

להפנות את הדרישה הזו גם אל המשטרה ואל משרד המשטרה. אני מעלה את זה כשאלה.

היו"ר דוד מגן;

ראשית, הדוח, ובעקבותיו דיוני הוועדה, תרמו לכך שהמשטרה שינתה את

התייחסותה לענין זה.
ברוך פרידנר
זה מופיע במסקנות.
היו"ר דוד מגן
לאחר שהוועדה גילתה תקלה, המשטרה נכנסה לענין הזה, ונדמה לי שזה לא רק

לשביעות רצוננו, אלא אפילו לשביעות רצונה של מבקרת הפנים של נציבות מס הכנסה

ומס רכוש, שהיתה מאוד דומיננטית בענין. היכן זה מופיע בסיכומי הוועדה?

הוועדה?
ברוך פרידנר
בסעיף 2.5.
היו"ר דוד מגן
אם כן, הייתי מציע לכתוב בסעיף 3.2 בהחלטות: הכנסת דורשת משר האוצר

ומנציב מס הכנסה ומס רכוש - צריך לכתוב את השם המלא - כי יתייחסו וכוי.
ברוך פרידנר
בהחלטה הסופית אומרים: "שר האוצר ידווח". לכן אפשר להשאיר את הנוסח כמו

שהוא.
היו"ר דוד מגן
בסדר. אני רק מבקש לאזכר את השם הרשמי במלואו: נציב מס הכנסה ומס רכוש.

אני מבקש שוב ממזכיר הוועדה לבדוק אם כל התארים המופיעים כאן מעודכנים. שר

החקלאות, למשל, הוא עכשיו שר החקלאות ופיתוח הכפר, ושר המשטרה הוא השר לביטחון

פנים.
ברוך פרידנר
ושר החינוך והתרבות הוא שר החינוך, התרבות והספורט.
שלומית לביא
וכן שרת התקשורת, המדע והאמנויות.ברוך פרידנר;

לדעתי, אפשר לברך על המוגמר.

צריך רק לקבל החלטה אם זה עומד בנפרד, או שזה הולך יחד עם משרדי הממשלה

האחרים.
היו"ר דוד מגן
אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:30)

קוד המקור של הנתונים