ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 17/01/1996

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקרת המדינה. האוצר. משרד האוצר

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 495

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. כ"ה בטבת התשנ"ו (17 בינואר 1996). שעה; 10:50

נכחו;

חברי הוועדה; די מגן - היו"ר

מוזמנים; מבקרת המדינה מי בן פורת

יי הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת המשרד

יי רוט - עוזר למבקרת המדינה

בי ענר - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

אי דוידסון - משרד מבקר המדינה

מנהל הו ועדה; בי פרידנר

קצרנית; א' עצידה

סדר-היום; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקרת המדינה,

האוצר ומשרד האוצר.סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקרת המדינה. האוצר. משרד האוצר

היו"ר די מגן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום סיכומים להצעות לדו"ח 45.
בי פרידנרי
אנחנו היינו אמורים לאשר כבר היום את הנוסח הסופי של סיכומי הוועדה

והצעותיה לדו"ח 45 של מבקר המדינה ביחס לאוצר כאוצר המדינה ומשרד האוצר, אלא

שנותרו עוד שלושה נושאים שממתינים להערות של משרד מבקר המדינה כי הם הועברו

לעיונם רק השבוע. הנושאים האלה הם: מינהל המחקר החקלאי, אג"ח של המדינה ובקרת

אגף המכס ומע"מ על סחורות ליצוא. למען היעילות והואיל וכל היתר סוכם אני מציע

שביום שלישי נחתום את הנושא הזה.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
אפשר למסור את מה שעשינו אפשר למסור, זה אמנם בכתב יד, אבל אחד עשינו.

עשינו את מיטב יכולתנו.
בי פרידנר
זה תנושא של הסיוע לקופת חולים.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

כן, זה קופת חולים.
בי פרידנו-
בינתיים הדברים כבר הודפסו. אני מציע שביום שלישי למשך מספר דקות נקצה

לעניין הזה עוד דיון אחד ונסיים.
היו"ר די מגן
מתי טכנית נצליח לראות את הדברים, האם נחכה שבועיים?.
בי פרידנר-
מתי אנחנו נוכל לקבל את זה מכם?
מבקרת המד-ינה מי בן-פורת
ביום שני.
בי פרידנר
אז ב:יום שני כל אחד יוכל לקבל את הנוסח הסופי לעיונו.
היו"ר די מגן
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים