ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 02/01/1996

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקר המדינה. האוצר - משרד האוצר

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 488

מישיבת ובוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. יי בטבת חתשנ"ו (2 בינואר 1996). שעה 13:30
נכחו
חברי הוועדה: די מגן - היו"ר
מוזמנים
מרים בן-פורת - מבקר המדינה

יאיר הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שלומית לביא - עוזר בביר למבקר המדינה ודובר המשרד

אריה דוידזון - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

משה איתן - ממונה ביקורת ופיקוח, משרד הכלכלה והתכנון
מנהל הוועדה
בי פרידנר

רשמה: אי שלהבת
סדר היום
1. סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקר המדינה, האוצר -

משרד האוצר.סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 45 של מבקר המדינה. האוצר - משרד האוצר
היו"ר די מגו
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. התוכנית המקורית היתה להניח על שולחן הכנסת

סיכומים והצעות לדו"ח 45 של מבקר המדינה, בשני הפרקים העוסקים באוצר ובמשרד

האוצר, עוד בתחילת דצמבר. חשבנו להתחיל לקיים מסורת של דיונים בסיכומים

ובהצעות העולים מדו"ח מבקר המדינה בטרם הכנסת נדרשת לדיון המהותי על תקציב

המדינה ובטרם היא נדרשת להצבעה. אני חייב להודות שלצערי הרב העניין הזה לא

נסתייע. אני מקווה שבכנסת הבאה שתבוא עלינו לטובה מישהו יינסה להתמודד עם

האתגר החשוב הזה. התנאים האובייקטיביים ולוח הזמנים של שר האוצר ועוד כמה

דברים טכניים מנעו מאיתנו לעמוד במסגרת הזאת אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא.

אני מקווה שבמהלך חודש ינואר נתגבר על הבעיות הטכניות הקשורות לנושאים

הללו, נסכם ונניח זאת על שולחן הכנסת קרוב ככל האפשר למועד אישור התקציב,

שכזכור היה אור ליום שישי האחרון, ונאמר את דברינו ואת דבר מבקר המדינה כפי

שעלו בדו"ח 45 וכפי שעלו כאן במהלך הדיונים. לכן חשוב שהפרק הראשון, שיונח

בנפרד, יהיה "האוצר ומשרד האוצר".

אני רוצה להזכיר לכם שכאשר פתחנו את הדו"ח לראשונה הזדעזענו מהמימצאים

הקשורים למשרד המשטרה וחשבנו לתת לזה קדימות מיוחדת ולשלב את עניין משרד

המשטרה עם משרד האוצר. אבל צריך להודות שבמהלך הדיונים, וגם לאור פעילות

מקבילה של ועדת חוקה, חוק ומשפט, נוכחנו בהחדרת התודעה ונוהלים חדשים במשרד

המשטרה, כפי שקראנו בישיבה האחרונה, ואני חושב שאנחנו יכולים לומר שדעתנו

נחה מהטיפול בתנאים הקיימים. לפיכך נוכל להגיע לסיכומים הללו ולשאוב את

החלטת הכנסת העולה מתוך הסיכומים הללו גם אם זה יהיה בעוד חודש וחצי או

חודשיים.

הכוונה הכללית היא להגיע להנחת 4 פרקים נפרדים: (1) אוצר ומשרד האוצר;

(2) שאר כל משרדי הממשלה; (3) מוסדות המדינה; (4) פרק הביטחון. נשתדל

להתמודד עם האתגר הזה. דבר ראשון שנידרש אליו זה הפרק העוסק באוצר ובמשרד

האוצר.
שי לביא
לגבי האוצר ומשרד האוצר יש לנו פה את ההערות שלנו.
בי פרידנר
האם יש צורך להיכנס לכל הערה באופן מפורט או שנקבל את הדברים כפי שהם,

כפי שנהגנו עד היום, ונשלב אותם בסיכומים ובהצעות, בהתאם להצעת משרד מבקר

המדינה? אלא אם כן במהלך העיון בהערות הללו תתעורר איזשהי שאלה שמחייבת

התייחסות נוספת. ניסיוני הוא שב 99.9%-מהמקרים פשוט קיבלנו את הדברים "כזה

ראה וקדש".
אי דוידזון
צריך לעשות זאת כך שכל שינוי יהיה בולט לעין.
מי איתן
אדוני מזכיר הוועדה, להגיש גם הערות בכתב לגבי החלטות? כי אם היום לא

מגיעים לנוסח מוסכם יש לי זמן להגיב.
בי פרידנר
היום לא מסכמים באופן סופי שום דבר כך שיש לך עוד זמן בשבוע הקרוב לשבת

ולעיין בזה ולהציע הצעות.
היו"ר די מגן
נראה לי שחסרים כאן כמה פרקים.
בי פרידנר
יש פרק "הסיוע לקופת-חולים של ההסתדרות הכללית".

הפרק על "נציגים כלכליים בחוץ לארץ" - כבר סוכם.

"ניהול המחקר החקלאי" - טרם נדון ונקבעה ישיבו; עם שר החקלאות ליום שני

הקרוב, כאשר על סדר היום גם הנושא הזה. זה להערכתי הנושא האחרון בפרק האוצר

ומשרד האוצר שטרם נדון.

"ועדי נאמנים לנכסי הקדשות מוסלמיים" - נדון וסוכם.

"הובלת גרעינים באוניות הנושאות דגל אמריקני" - נדון וסוכם.
שי לביא
אנחנו לא קיבלנו את הפרק על "הובלת גרעינים ...".
בי פרידנר
יתכן שעדיין לא קיבלתם אותו אבל מבחינתנו הוא מסוכם. הוא נדון רק

לאחרונה ועדיין לא קיבלנו הערות ממבקר המדינה.

"גמול - קופה מרכזית להשקעות של קופות גמל" - נדון וסוכם.

"אבטחת המידע במערך המיסים" - נדון וסוכם.

"הטיפול בתלונות חמורות על עובדי מס הכנסה" - נדון וסוכם.

יש עוד כמה סיכומים שמוכנים אצלנו אבל משרד מבקר המדינה עוד לא קיבל

אותם כי הדיון התקיים רק לאחרונה. מדובר על כל יתר הנושאים של משרד האוצר:

"מערכת ניהול חשבונות מס רכוש"; "פרסומי נציבות מס הכנסה"; "עיקולים אצל

'צד שלישי י בגין חובות מס הכנסה של עצמאיים וחברות"; ונושא שנדון רק אתמול

- "בקרת אגף המכס ומע"מ על סתורות לייצוא". מאז שהעברנו את החומר למשרד

מבקר המדינה הספקנו לסכם עוד כמה וכמה נושאים.
היו"ר די מגו
כלומר מבחינת עבודת הוועדה יש לנו עוד ישיבה בשבוע הבא עם שר החקלאות

ובזה נסיים את הדיון בפרק האוצר כולו.
יי הורביץ
את "ניהול המחקר החקלאי" הייתם יכולים לעשות בייתר משרדי הממשלה כי זאת

יחידה בתוך משרד החקלאות. אם אתם רוצים לדחות את זה, זה אפשרי.
הי ו"ר די מגן
זה עלול לבלבל אותנו בהמשך. אנחנו עובדים לפי המתכונת. ומה עם עניין מסרכוש ומס הכנסה, העיקולים?
בי פרידנר
זה סוכם אך עוד לא הספקנו להעביר את זה למשרד מבקר המדינה ולקבל את

תגובותיהם משום שהדיון התקיים רק לאחרונה.
י י הורביץ
עוד 10 ימים אפשר יהיה לעשות כבר ישיבת סיכום.
בי פרידנר
אם אפשר לקבוע כבר לשבוע הבא דיון, זה י יקל עלינו את הלחץ בהמשך כשניכנס

לשלב ההדפסה והכריכה. אולי ניתן לקבל במקביל תגובות לסיכומים שהעברנו

לעי ונכם, הגם שזה לא עבר את הרישום לגבי פרטים שיועברו בהמשך, ולא להמתין

לסדר הכרונולוגי של הדברים, כלומר לא להמתין עד שנסכם את האוצר ואז להתחיל

את שאר הדברים? זה יעזור לנו.
היו"ר די מגן
אבל החשוב ביותר זה קודם כל האוצר.
בי פרידנר
יש לנו עוד 3 חודשים בכנס הזה ומניסיוני התקופה הזאת חולפת מהר.
מבקר המדינה מי בן-פורת
כל מה שאני יכולה לעשות אחרי ה-5.2ו, יהיה עדיף לי.
בי פרידנר
כלומר לעשות משלוח גדול ראשון של האוצר לפני ה-15.2 והמשלוח הבא ייבוא

אחרי ה-15.2, כי הפרק השני הוא משרדי ממשלה, זה למעשה הפרק המרכזי, זה 15

משרדי ממשלה ועוד 3 יחידות-סמך.
מי איתן
עמוד 48 נקטע בסוף.
היו"ר די מגן
את זה נצטרך להדפיס מחדש.
אי דוידזון
בהדפסה מחדש יילכו לאיבוד התיקונים, יהיה קשה לזהות אותם.
היו"ר די מגן
נשאיר את זה בידיו של מנהל הוועדה וזה גם רשום בפרוטוקול. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעת 13:40

קוד המקור של הנתונים