ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 25/12/1995

פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת רדיואקטיבית עמוד 68 בדוח 45 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכגסת השלוש-עשרה

מושב חמישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מט' 484

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, ב' בטבת התשנ"ו (25 בדצמבר 1995), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: די מגן - היו"ר
מוזמנים
השר לאיכות הסביבה י' שריד

י י הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

אי יערי - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

דייר שי ברנר - משנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

אי ורדי - סמנכ"ל בכיר להומרים מסוכנים במשרד

לאיכות הסביבה

גבי פי בבניק - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

ב' הויזמן - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

אי ליבנת - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

י י חיו - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

גבי לי בנאי - מבקרת פנים במשרד לאיכות הסביבה

גבי אי רוזן - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה

ני דינור - סגן ראש אגף חומרים מסוכנים במשרד

לאיכות הסביבה

מי גבאי - אחראי על הובלת חומרים מסוכנים באגף

תחבורה במשרד התחבורה

דייר יי ברלוביץ - יו"ר שירותי הרפואה במשרד

הבריאות

חי יעקב - מח' הרנטגן, משרד הבריאות

מי לויטה - הממונה בנושא רדיואקטיבי ות, משרד

הבריאות

די אילברג - ראש אגף רישוי ובטיחות במשרד ראש

הממשלה

עי ברלינסקי - מנחל האגף לענייני ביקורת המדינה

במשרד הכלכלה והתכנון

גבי ר' לאוטרשטיי ן - מרכזת נושא הקרינה במשרד

העבודה והרווחה
קצרנית
ח' אלטמן
סדר-היום
פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת רדיואקטיבית -

עמוד 68 בדוח 45 של מבקר המדינה.פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת רדיואקטיבית

עמוד 68 בדוח 45 של מבקר המדינה
היו"ר ד' מגן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ואני מקדם

בברכה את השר לאיכות הסביבה.

גם אם הכותרת של סדר היום היא: פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת

רדיואקטיבית, עמוד 68 בדוח 45 של מבקר המדינה, אנחנו נבקש לנצל את ביקורו ואת

נוכחותו של השר לאיכות הסביבה כדי להרחיב את היריעה ולקבל ממנו עדכון בנושא החמ"ס

במובן של חומרים מסוכנים.

רשות הדיבור למר יערי ממשרד מבקר המדינה שיציג בפנינו, בקצרה, את הנושא.
א' יערי
הנחנו על שולחנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה את הדו"ח בתוספת תקציר

שכולל את עיקרי הממצאים.

סיימנו את בדיקת הדוח הנוכחי שלנו, דוח 45. בחודש אוקטובר 1994. הוא הדוח

הרביעי של מבקר המדינה בנושא של פיקוח על בטיחות קרינה, החל מדוח 38 . והוא עוסק

בשלושה רבדים; 1. מצב בטיחות הקרינה. אם תקראו את הדוח תמצאו בו דוגמאות

לביקורת ולליקויים שנמצאו בבתי חולים, במקומות בעבודה, במכס, בענייני הובלה

שדורשים גם פיקוח וגם רישוי, גם במקומות שבהם בודקים את הפסולת, גם בכל מה שקשור

לתובלה, וגם באתרי הפסולת. יש לנו דוגמאות שמתקשרות עם השאלה מה הן בעיות

בטיחות קרינה שלגביהן מצאנו ליקויים?

רובד שני - מצב הפיקוח על בטיחות הקרינה. בדוח הזה הבאנו את פירות העבר לגבי

ביקורות שנעשו בדוח הקודם, אבל בעיקרון דיברנו על ליקויים בתחום כפילויות בפיקוח,

פערים שנתגלו בפיקוח במקומות שונים, הקפדה על רישוי, די ווה כהלכה מהמקומות
שצריכים לדווח, לדוגמה
ענידת תגים ובדיקת תגים.
לרובד השלישי הייתי קורא
המצב והארגון של הטיפול בנושא הזה ברמה הלאומית.

אמנם המשרד לאיכות הסביבה קיבל אחריות לרישוי ולפיקוח על מקורות קרינה, אמנם הוא

הקים, יחד עם משרד הבריאות, ועדה מייעצת, זאת אומרת שאי אפשר לומר שלא נעשה דבר

בשטח הזה, נעשה בו הרבה, אבל האחריות ברמה הלאומית, על מקורות קרינה ועל הפיקוח

שלהם מפוצלת, והיא מפוצלת לפחות בין 3 המשרדים: המשרד לאיכות הסביבה, משרד

הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. כל אחד מהמשרדים האלה שומר על האימפריה שלו וגם

על תקציבו.

בשנת 1991 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת נדרשה למבנה הזה, והיא קבעה שראוי

שהפיקוח והטיפול בקרינה, במקורות קרינה ובפיקוח עליהם - יאוחדו. איחוד זאת אומרת

שמישהו יהיה אחראי על הכל והוא, אפילו אם ישכור שירותיו של אחר, בהקשר הזה של

הדברים הועלה שמה של הוועדה לאנרגיה אטומית שיש לה מומחיות בעניין של פיקוח, כמו

כן המשרד לאיכות הסביבה. מכל מקום ועדת העבודה והרווחה היתה גורם אחד, וגורם שני

שהצבענו עליו יותר מאוחר, אחרי הדוח השני שלנו, היה מזכיר הממשלה שהביא את כל

המשרדים לישיבה אחת וניסה למצוא לעניין הזה פתרון. פתרון לבעיה לא נמצא ומה

שאמרתי קודם אני חוזר ואומר עכשיו, שקיים פיצול באחריות ברמה הלאומית, כל אחד

בנושא שלו.
הי ו "ר ד' מגן
תודה. אדוני השר, אני מעביר את רשות הדיבור אליך - - -
השר לאיכות הסביבה י' שריד
אני אדבר בקיצור, ואחר כך שני חבריי לעבודה, דייר שמואל ברנר והמישנה למנהל

הכללי של המשרד, מר אהרון ורדי, סמנכ"ל המשרד, יעברו באופן סיסטמתי על כל הערה של

מבקר המדינה ויאמרו מה נעשה לגבי כל נקודה ונקודה.

כפי שתתרשמו, אני מניה, במהלך הישיבה, משום שבמשרד לאיכות הסביבה מתייחסים

במלוא כובד הראש להערות מבקר המדינה, יש דברים שכבר באו על פתרונם, יש דברים שהם

בדרך לפתרון ויש דברים שעדיין לא הצלחנו להתקדם במידה מספקת לגביהם.

אני לא אוהב לספר על הצרות שלי בהזדמנויות כאלה כי אינני בטוח שהן תעניינה

אתכם וגם קיימת סכנה שתתחילו לספר לי על הצרות שלכם - - -
היו"ר ד' מגן
מהנסיון של הוועדה הזאת ברצוני לומר לך כי הוועדה לעני י ני ביקורת המדינה

מגישה למליאת הכנסת סיכומים והצעות שהופכות להיות החלטה של הכנסת בדרך כלל,

והחידוש - אם מותר לנחתום להעיד על עיסתו, נעוץ בכך שאנחנו גם עוקבים אחר מילוי

החלטות הכנסת. בעניין הזה נרשמו לזכותנו הישגים לא מעטים.
השר לאיכות הסביבה י י שריד
מר יערי דיבר על נקודה שהיא מעצבה מפורסמת ועתיקת יומין שנקראת: פיצול

סמכויות. לפיצול סמכויות יש, לפעמים, סיבות אובייקטיביות סבירות. בכל זאת

מדובר על נגיעה למשרדים שונים שהיא נגיעה מתקבלת על הדעת, ולפעמים מדובר על

אנכרוניזם מוחלט. זאת אומרת לא ברור מדוע למשרד מסויים יש נגיעה לנושא שעליו

מדובר, מכל מקום זאת היתה ההשתלשלות ההיסטורית של הדברים.

כיוון שמר יערי דיבר על כל משרד והאימפריה שלו אני רוצה למסור לכם הודעה
רשמית, חד משמעית, בלתי חוזרת
אם לצורך ריכוז האחריות, אני חושב כי הנגיעה

הישירה והעיקרית היא דווקה של המשרד לאיכות הסביבה, אבל אם זה מה שיביא לגאולה

מבחינת איחוד האחריות, - אני מוכן לוותר על האימפריה.
א' יערי
שכחתי לומר שמבקרת המדינה, באחד הדוחות שלה, סיכמה את דעתה ואמרה שהאחריות

צריכה להיות מרוכזת במשרד אחד והוא המשרד לאיכות הסביבה.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
נכון, אבל לא הייתי רוצה שהעניין הזה י וצג כתאוות אימפריאלי ות שאי נן ניתנות

לכיבוש והן אלה אשר מדריכות את המשרד לאיכות הסביבה, בעיקר את השר לאיכות הסביבה,

להחזיק בקרן הזאת.

אני אומר לכם ברצינות שאילו היתה מגיעה הצעה לרכז את האחריות במקום אחר מתקבל

על הדעת - לא הייתי עומד על הרגליים האחוריות, אלא נדמה לי שאין מקום אחר מתקבל

על הדעת. על פי דרך התפתחותו הטבעית של המשרד לאיכות הסביבה בשנים האחרונות נדמה

לי שזה המקום, יחד עם זאת אני מוכרח להודות שלא הצלחנו הצלחה מרובה מבחינה זאת

שהמשרדים הנוספים שמחזיקים באחריות כזאת או אחרת באמת לא ממהרים לוותר עליה.

הבעיה השנייה מוכרת כבעייה ידועה בהרבה מאד תחומים וודאי אנשי מבקר המדינה

מכירים אותה היטב מנסיונם - ענייני הפיקוח והרישוי. בדוח, בכל מה שקשור לחומרים

מסוכנים, כתוב על עשרות מפעלים שאולי לא באנו אתם עדיין בקשר, וכאשר קראתי את
המילה
עשרות, רציתי לטלפן לכם ולומר - - -
אי ליבנת
כתוב: מאות.
השר לאיכות הסביבה יי שריד
יש בארץ, כאשר מדובר על הומרים מסוכנים, פחות בקרינה אבל לגבי חומרים מסוכנים

- מאות, אולי אפילו אלפי גורמים כלכליים שעוסקים בחומרים מסוכנים. חומר מסוכן,

על פי הגדרתו, נמצא, כמעט, בכל מקום ומקום. פעם פגיעתו הפוטנציאלית יותר קשה,

פעם פגיעתו הפוטנציאלית פחות קשה, אבל הומרים מסוכנים יש בכל מקום.

בכוה האדם שעומד לרשות המשרדים, בעיקר לרשות משרד קטן כמו המשרד לאיכות

הסביבה, יש קושי עצום לחלוש על כל המפעלים האלה למאותיהם, אולי לאלפיהם, ואם ברגע

נתון כלשהו מישהו ישאל אותי אם אני יודע מה נעשה בכל המפעלים מן הבחינה הזאת אני

לא אוכל לומר. מה עושים אנשים סבירים במקרה כזה? - הם מנסים לאתר לעצמם את המפה

של הסיכונים העיקריים עם המפעלים העיקריים. בהנחה שאני לא אוכל להגיע אף פעם

למפעל האחרון, מכל מקום יארך זמן עד שאני אגיע למפעל האחרון, לכן גיבשנו לעצמנו,

גם בעקבות הערות דוח מבקרת המדינה, מפה שעל פי קווי המיתאר שלה היא קובעת מה הם

המפעלים העיקריים, מה הם הסיכונים העיקריים, היכן טמון הפוטנציאל העיקרי לפורענות

לא עלינו, כיוון שיש הבדל של שמיים וארץ בין מפעל למפעל מבחינת הכמויות ומבחינת

אופי החומרים המסוכנים. נדמה לי שכאשר מדובר על הפורענויות העיקריות אני יכול

לומר שאנחנו נמצאים היום במצב לעין שיעור יותר טוב מכפי שהוא היה. דברים בהקשר

הזה תוכלו לשמוע גם מחבריי עוד מעט.

אני רוצה לומר משהו על עניין החומרים המסוכנים שהוא, בהשוואה, הכל בהשוואה,

נושא הרבה יותר כבד מאשר נושא הקרינה. היתה לנו התקדמות בכמה תחומים, אפילו

התקדמות יפה, וההתקדמות היפה בי והנר של המשרד לאיכות הסביבה בשנים האחרונות היינה

בתחום החומרים המסוכנים. כאשר נכנסתי לתפקידי, אם יורשה לי לומר, השטח הזה היה

פרוץ להלוטין. אם אמרנו שיש משרדים שונים שנוגעים לדבר בעניין כזה או אחר, כאשר

מדובר על חומרים מסוכנים כמעט אין מי שאין לו נגיעה ומדובר, על פי מיטב זכרוני על

7 או 8 ארגונים או מסגרות או משרדים ממשלתיים שלכל אחד מהם יש תפקיד חשוב ואני

אפילו לא בטוח שאפשר לומר שזה תפקיד שהוא השתלשלות היסטורית אקראית או מקרית.

יש: משרד הבריאות, מגן דוד אדום, המשטרה, פיקוד העורף, משרד התחבורה, המשרד

לאיכות הסביבה, הרשויות המקומיות, ומי לא? כולם נוגעים בדבר וכולם, אגב, צריכים

לגעת בדבר בתנאי שכל אחד יודע מה הוא עושה.

כאמור, כאשר נכנסתי לתפקידי זה, איש לא ידע מה הוא צריך לעשות והפיצול היה

נורא. לא היתה חלוקת סמכויות. אם הס וחלילה קורה ארוע של הומרים מסוכנים -

הגופים לא ידעו מה מוטל עליהם לעשות, הם לא היו מיומנים לעשות זאת, לא היתה שום

תורת לחימה אם היה מדובר על ארוע, של הומרים מסוכנים, לא היה ציוד מתאים אצל אף

אחד מן הגורמים, ואפילו בגדים לא היו להם. כאשר צריך להתמודד עם ארוע של חומרים

מסוכנים צריך להתלבש כראוי כי אי אפשר לבוא עם בגד רגיל. מן הבהינה הזאת אני
חושב שכדאי להשתמש במושגים כמו
מהפיכה, מכל מקום בעניין זה ממש הלה מהפכה.

במשרד לאיכות הסביבה, כדי לדעת מה קורה כאשר מתרהש לא עלינו ארוע של הומרים

מסוכנים, צריך לנתר, לגלות, ולזהות. כאשר נכנסתי לתפקידי במשרד לאיכות הסביבה

היתה רק ניידת אחת שהיא בבחינת לא כלום. אם קורה משהו בירכתי הארץ או באזור

הצפון והניידת נמצאת באזור הדרום - העניין לא יכול לעבוד. היום יש 8 או 9

ניידות ופירושו של דבר שאנחנו פחות או יותר מכסים את הארץ.

לעניין הגילוי, זיהוי, ניתור, הבחנה - אנחנו מסודרים.ברור לכל הגופים מה הם צריכים לעשות ונעשו גם תרגילים משותפים. אני עצמי

נוכחתי בשני תרגילים שהיו מצויינים, אבל השאלה הנשאלת בהקשר הזה של הדברים היא

האם התרגילים שנראים כל כך טוב מתגלגלים ומתרגמים לפעילות טובה כאשר הס והלילה יש

ארוע אמיתי? - אני מקווה שכן.

המשרד לאיכות הסביבה, בהנהייתו הברוכה של מר אהרון ורדי, הכין ספר עב כרס

שמהווה תורת הלהימה ועונה על השאלות מה צריך לעשות כאשר יש ארוע של הומרים

מסוכנים?

במאמץ עילאי השגתי תקציב תלת שנתי - 70 מיליון שקל שלא היה קל לחלצם, בעיקר

לעניין של הצטיידות.

מכל הבחינות האלה, מבחינת חלוקת הסמכויות, הצטיידות, תורת הלחימה, האפשרויות

לגילוי וזיהוי - עשינו כברת דרך הגונה קדימה והלוואי שבכל התחומים האחרים היינו

מתקדמים כפי שהתקדמנו בתחום הזה. יחד עם זאת כמובן שנשארו עוד בעיות.

אדוני היושב ראש, האם אתה רוצה שנתחיל עכשיו מנושא הקרינה או בחומרים

מסוכנים?
היו"ר ד' מגן
אפשר לשלב את שני הנושאים. נתחיל בקרינה.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
דייר שמואל ברנר, מישנה למנהל הכללי במשרד לאיכות הסביבה, אחראי, בין השאר, גם

לנושא הקרינה ואני מבקש ממנו שיספר לוועדה לענייני ביקורת המדינה מה היו התשובות

של המשרד להערות מבקרת המדינה.
שי ברנר
תודה רבה. אני אתייחס לכמה נושאים, בהתאם למה שהוזכר בדוח מבקרת המדינה,

ואחר כך, אם תהיינה שאלות נוספות - אשמח לענות עליהן.

ביחס לנושא של התארגנות או ריכוזיות של המערכת אני מבקש לומר כי אנחנו סבורים
שצריך להבדיל בין מה שנקרא
ריכוז סמכויות או ריכוז פיקוח. אף אחד מהמשרדים

הנוגעים בדבר אף פעם לא דיבר על ריכוז סמכויות כמו שאנחנו לא רואים אפשרות, למשל,

לרכז סמכויות במשטרה ובמשרד לענייני דתות. לכל אחד מהם יש הנושאים שלו. למשרד

לאיכות הסביבה יש נושאים בקשר לקרינה כמו פסולת, קרינה סביבתית, ראדון שרק השבוע

עורר סערה בירושלים, מכל מקום אלה הם נושאים י יהודי ים של המשרד לאיכות הסביבה.

מה שדובר עליו אתנו הוא עניין איחוד הפיקוה ואנחנו חושבים שבנושא הזה דווקה

הגענו לאותו שיווי משקל שאליו כיוון השר וגם כיוונה הוועדה. הוקמה ועדת מנכ"לים
לנושא הקרינה וחברים בה
מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה,

מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית. ליד או בכפוף לאותה ועדת

מנכ"לים פועל פורום בתיאום מקצועי שבו חברים הנציגים הבכירים בנושא הקרינה של

המשרדים הנוגעים בדבר בריכוז של ראש אגף הרישוי לוועדה לאנרגיה אטומית. המערך

הזה פועל כבר מהקיץ ואני יכול לומר שהוא קיים כבר הרבה מאד פגישות. אפשר להביא

לוועדה לענייני ביקורת המדינה דיווחים מהפגישות האלה. מכל מקום המגמה היא להתקדם

לקראת איחוד הפיקוח בצורה כזאת שאם מפקח מטעם משרד מסויים יבקר באותו משרד שבו

מטפלים בחומרים רדיואקטיביים - לא יצטרכו לערוך כפילות פיקוח, לא יצטרכו לבקר

נציגים של משרדים אחרים, אלא הדיווחים יועברו במתואם לכל הנוגעים בדבר.

לא מדובר על איחוד סמכויות אלא על איחוד הפיקוח.משרדים שונים ביקשו ליצור לוח זמנים ריאלי לקראת האינטגרציה הזאת ואני יכול

לומר לכם שדווקה המשרד לאיכות הסביבה יוכל, מ-1 בינואר, להפעיל את הפיקוח במתכונת

החדשה כאשר המשרד לאיכות הסביבה ימשיך לעשות מה שאנחנו קוראים לו: פיקוח על על

המפקחים בשטח בין אם אלה מפקחים מטעם המשרדים ובין אם אלה יהי ו בודקים מוסמכים

שיקבלו את האישור המתאים.

אנחנו מוכנים להתחיל במתכונת הזאת מ-1 בינואר. אינני חושב: שמדובר על העברה

של כספים או תקציבים מאחר וכמו שציינתי קודם, למשרד לאיכות הסביבה יש הרבה מאד

משימות בנושא הקרינה, מעבר לעניין הפיקוח ואת הפיקוח הוא ימשיך לעשות כפיקוח על.

זאת היתה התשובה לשאלה הראשונה - - -
היו"ר ד' מגן
זה סיכום הישיבה הראשונה של ועדת המנכ"לים?

ש' ברנר;

לא רק זה. היה סיכום של ועדת מנכ"לים ואחר כך היה המשך של מספר פגישות, 4

פגישות, של אותה ועדה של הפורום המקצועי שיחליף את אותה ועדה מייעצת למשרדי

הבריאות ואיכות הסביבה. הפורום המקצועי הזה יטפל במגוון הבעיות המקצועיות עבור 4

המשרדים ולמעשה מה שאנחנו עושים עכשיו - אנחנו מתכננים כתיבה מחדש של תקנות

הקרינה בארץ בצורה שתביא לידי ביטוי את המהלך הזה. זה, למעשה, ביטוי גם למה

שהוחלט עליו בוועדת שרים שטיפלה בנושא הזה.

אפשר לסכם את העניין הזה ולומר שמה שביקשו מאתנו - בוצע.
היו"ר ד' מגן
בטרמינולוגיה שלנו אפשר לומר שמה ששר הכלכלה והתכנון העיר - תוגשם.
ש' בר נר
לדעתנו כן.

הוערו מספר הערות לגבי ביקורות בשטח שגילו פרצות פה ושם. הנקודות האלה

נכונות אבל בסך הכל אנחנו מציינים שזה שמוצאים בבית חולים מסויים שטיפלו שלא

כהלכה בפסולת רדיואקטיבית זה לשבחה של הביקורת שגילתה את העניין הזה. אני חושב

שבסך הכל פסולות אחרות בארץ או טיפול בפסולת של חומרים מסוכנים אחרים בארץ -

העניין של הטיפול בפסולת רדיואקטיבית נחשב להכי מסודר. תשוו זאת, לדוגמה, לפסולת

זיהומית.

נכון שמדי פעם בפעם מתגלים מקרים של חריגה, הם מטופלים בכל החומרה, וזה מעיד

על כך שהפיקוח פועל כהלכה.
השר לאיכות הסביבה י י שריד
בכל מה שנוגע לפסולת הרדיואקטיבית בבתי חולים - הלוואי שגורל הפסולות האחרות

היה כגורל הפסולת הרדיואקטיבית. בדרך כלל זה אחוז מכריע של המקרים, כשגרת היום

בעצם. העניין הזה מסודר. בתי החולים, בדרך כלל, עומדים בחובה שמוטלת עליהם ואת

הפסולת הרדיואקטיבית מעבירים, כסדר, לקמ"ג.כל הפסולת הרדיואקטיבית של כל בתי החולים בארץ עוברת לקמ"ג כסדר. לגבי

המקרים שהם מקרים חריגים, 'וצאי דופן באופן מיוחד, - בכל תלונה כזאת אני מטפל

בעצמי. בדרך כלל מדובר במקרים בודדים ביותר בשנה. מקרה של הזנחה או רישול או

מישהו לא מילא את תפקידו, אבל אלה, כאמור, מקרים בודדים ביותר. זה קרה השנה, לפי

דעתי, אולי 3 פעמים פה ושם וכאשר הערנו לבתי החולים כפי שאנחנו נוהגים להעיר -

מייד הם תיקנו את הטעון תיקון. הפסולת הרדיואקטיבית בשיעוריה הניכרים ביותר,

המכריעים, עוברת, כאמור, לקמ"ג.
הי ו "ר ד' מגן
אדוני השר, אתם מפריחים את הרושם שהתקבל אצלי, אני חייב להודות לא רק מהדוח

אלא בעיקר מאמצעי חתקשורת בשנה האחרונה, שבבתי החולים שוררת הפקרות משוועת - - -
השר לאיכות הסביבה י י שריד
מדובר על פסולת ביולוגית, למרות שיש הרבה במה שאתה אומר, ברושם שקיבלת. אבל

לא מדובר על פסולת רדיואקטיבית. כאשר מדובר על רדיואקטיביות - כולם נכנסים

לפאניקה.

העניין של הפסולת הרדיואקטיבית מסודר. סד/ שלא מסודר די צרכו, וזה הולך

ומסתדר בהדרגה, על זה קוראים מדי פעם בפעם בעתונות - זאת הפסולת הנגועה ביולוגית.

היא לא פסולת רדיואקטיבית. לגבי הפסולת הנגועה יש שיטות שונות בכל מה שקשור

לשאלה איך לבערה ובפעם הראשונה בישראל יש, היום, מפעל בפתח תקווה שעוסק בטיפול

בפסולת ביולוגית.

המצב היה מאד לא מניח את הדעת ואנחנו, עכשיו, יחד, שר הבריאות ואנכי, פועלים

לשיפור המצב. שר הבריאות יחתום על תקנות, אני מקווה שהן תהיינה מוכנות בחודש

ינואר, מכל מקום אני ממריץ אותו לחתום עליהן ואז השיפור בעניין הפסולת הביולוגית

יהיה עוד יותר גדול. זה לא שייך לפסולת הרדיואקטיבית שמבקרת המדינה העירה לגביה.

הפסולת הרדיואקטיבית, כאמור, מסודרת.
היו"ר ד' מגן
היכן המצב חמור הרבה יותר מאשר בבתי החולים בתחום הטיפול בפסולת רדיואקטיבית?
א' יערי
לדוגמה, פסולת נסעה מבית החולים והגיעה עד רמת חובב.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
נכון. קרו מקרים שפסולת רדיואקטיבית שהיונה צריכה להגיע לקמ"ג - הגיעה לרמת

חובב. העניין מקורו בטעות כיוון שמי שמעביר את הפסולת לקמ"ג יכול להעביר אותה

באותה מידה של הצלחה ואפילו באורנה מידת עלות לרמת חובב. זאת אומרת שהיה שיבוש

בעבודת בית החולים.

היום יש ברמת חובב אמצעים שכל פסולת שמגיעה לשם נבדקת בכל מה שקשור לשאלה אם

יש בה אלמנט רדיואקטיבי. אם כן - עושים סיבוב ונוסעים למקום אחר.

היו מקרים כאלה, הם היו בודדים, אבל היום חומר רדיואקטיבי לא יכול להיכנס

לרמת חובב.
א' יערי
באיזה שטחים, לפי דעתכם, המצב יותר חמור? בלתי מטופל?
פי בבניק
בעמוד 75 של הדוח כתוב כי "במרכז הרפואי ביילינסון ובבית החולים לניאדו

שבנתניה נמצאו ליקויים באופן הטיפול בחומרים רדיואקטיביים, כמו כן נמצאו ליקויים

באופן הטיפול בפסולת הרדיואקטיבית ולהלן עיקריהם: עובדת נקיון במכון לרפואה

גרעינית במרכז הרפואי ביילינסון פינתה, במהלך הבדיקה, שקיות המכילות חומרים

רדיואקטיביים יחד עם האשפה הרגילה. שקיות הפסולת הרגילה הכילו גם חומרים

רדיואקטיבי ים.

באתר הפסולת הרדיואקטיבית המרכזי של המרכז הרפואי ביילינסון אינו קיים כלל

שער בכניסה, כך שאין ניתן למנוע כניסת אנשים לאתר; במדידה שביצע המפקח על

הקרינה באתר נמדדה קרינה חריגה; באתר לא היו שלטים המזהירים בפני סכנה של קרינה

רדיואקטיבית; באתר הפסולת הכימית הנמצא בסמוך לאתר הפסולת הרדיואקטיבית נמצאו

חביות שהכילו פסולת כימית. מדידת הקרינה הרדיואקטיבית שבהן העידה שהפסולת הכימית

עורבבה עם פסולת רדיואקטיבית.".
ש' ברנר
הכל אותו מקרה.
א' יערי
נניח שהפרופורציה נכונה - - -

השר לאיכות הסביבה י י שריד;

הייתי בביילינסון לפני חודש ואני יכול להגיד לך שהם סדרו את זה באופן הוגן.
א' יערי
אנחנו מצאנו שכל עניין הטיפול במעבר חומרים רדיואקטיביים מחוץ לארץ לארץ - -
השר לאיכות הסביבה י י שריד
עוד מעט נגיע לזה.
היו"ר ד' מגן
אם בבתי החולים המצב טוב, ואני מבין מהשר שהמצב נעשה טוב - - -
י י הורביץ
בית חולים ביילינסון הודיע כבר בביקורת שהוא משפר את המצב. גם בבית חולים

העמק - - -

היו"ר ד' מגן ;

מותר לנו, בפורום הזה, להצביע היכן המצב עדיין רחוק מלהשביע רצון.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
בבית חולים ביילינסון העניין סודר.
היו"ר די מגן
לעומת זאת בית חולים תל-השומר קלקל את הנתון שלכם עם הציידנית של האיידס בסוף

השבוע.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
העניין הזה שייך למשרד הבריאות.
שי ברנר
דיברתם על שיפור מערך הפיקוה, בין היתר על זה שהכנו עכשיו, בעזרת הוועדה

לאנרגיה אטומית וגורמים נוספים כולל משרד הבריאות, תקנות ספציפיות לטיפול בפסולת

רדיואקטיבית. כל המהלך של בדיקת התקנות האלה הסתיים בשבוע שעבר ואני מקווה

שהיועצת המשפטית שלנו תערוך את הנושא הזה בימים הקרובים ותעביר זאת להפצה.

מבחינה מקצועית וגם מבחינת הסגנון - התקנון הוכן ואני מבשר לוועדה לענייני

ביקורת המדינה שהעניין הזה גמור.

לפני שאני אגיע לנושא של כניסת החומרים לארץ ברצוני לדבר על שתי פעולות

נוספות שעשינו לשיפור הנושא של קרינה מייננת. 1 - פיקוח על מפעילי ציוד

רדיוגרפיה. מדובר על בדיקות שמבוצעות בשטח. החברה נודדת ממקום למקום, למשל

בדיקת עובי של צינורות כדי לבדוק אם אין דפקט או סדקים בצינורות מתכת שונים.

מדובר על מקורות חזקים על וציוד שנודד ממקום למקום והפיקוח הוא עניין לא פשוט

כלל ועיקר. הוא קיים כל הזמן אבל אנחנו שכרנו את שירותי מומחה מיוחד בתחום

הרדיוגרפיה לצורך הכנת תכנית להעמקת הטיפול בנושא הרגיש הזה,

התכנית כמעט גמורה ואנחנו צופים שהפעלת הפיקוח על צרכני הרדיוגרפיה במתכונת

החדשה תפעל ב-1 במרץ 1996.
השר לאיכות הסביבה י י שריד
מעניין לעניין כמעט באותו עניין אבל חשוב שהוועדה לענייני ביקורת המדינה תדע

זאת; מדינת ישראל עשתה דבר שיש רק מדינות מעטות שעשו אותו וזה הקמת מערכת ניתור

כלל ארצית לקרינה רדיואקטיבית. אני חשבתי שזה דבר נכון לעשות שכן טופלים עלינו

כל מיני דברים. מדינה שמקימה מערכת ניתור כלל ארצית לקרינה רדיואקטיבית כנראה לא

חושבת שיש לה הרבה מה להסתיר מלבד פרוייקט מסויים שנמצא במקום שהוא נמצא, קיומו

ידוע וגם הבעייתיות שבו ידועה. בין השאר, כדי לסבר את האוזן, חשבתי שיהיה די

נלעג אם תקום רשת כלל ארצית לניתור רדיואקטיבי אבל לא תקום תחנה בדימונה. עמדתי

על כך שתקום תחנה בדימונה ועמדתי על כך גם שתקום תחנה במפרץ חיפה. מדוע דווקה

שם? - בגלל כל מיני סיבות שלא על כולן אני יכול לעמוד עתה, אבל בין השאר בגלל

העובדה שצוללות אמריקניות של הצי הששי שמונעות בכוח גרעיני מגיעות מדי פעם בפעם,

דבר שיצר תחושה של אי נוהות מבחינת תושבי חיפה. בינתיים יש 7, עומדות עוד 2,

זאת אומרת שוב פריסה כלל ארצית.

מדוע סיפרתי לכם זאת? אמרתי לשר החוץ המצרי, עמרם מוסא, שטופל עלינו כל

מיני דברים, שאנחנו מזמינים אותו, ואגב - התחנות פתוחות לכל. כל מי שרוצה יכול

לבקר בהן. התחנות מוסרות, באופן מרכזי, נתונים למרכז שלנו בתל אביב. הניתור

הזה עד כדי כך רגיש שמסרתי התחייבות ציבורית למרות שהיו כמה אנשים שחשבו שאני קצת

משוגע, מכל מקום כל פעם כאשר המחוג נע - תהיה לציבור אינפורמציה, אפילו אם אין

ברמת הקרינה כדי לסכן אותו. כאשר המחוג ינוע - הציבור יקבל על כך דיווח.

לפני מספר חודשים המחוג נע במספנות חיפה. מבחינת בריאות הציבור ורווחתו לא

היינה לכך כל משמעות כי זאת היינה קרינה ברמה נמוכה ביותר ובזמן קצר ביותר, אבל

מכיוון שהתחייבתי - התחייבתי. מה הסתבר? ששם היתה בדיקה רדיוגרפית, מישהו התקין

מכשיר והמערכת התחילה לצלצל.להווי ידוע שכל פעם שחס וחלילה יהיה ארוע ממקור כזה או אחר שכרוך בקרינה

רדיואקטיבית, אי אפשר יהיה להסתיר אותו. גם אם מישהו ירצה, הוא לא יוכל להסתיר

אותו.
ש' ברנר
השר הזכיר את נושא הקרינה הסביבתית ובקשר דבריו אלה ברצוני להוסיף כי אנחנו

מקיימים מערך של בדיקות של קרקעות המדינה בעקבות ארוע צ'רנוביל ולאחרונה כאשר

הירדנים נמנעו פתאום מלחתום על הסכם החשמל עם ישראל בטענה שבצפון ירדן התגלו

חריגות בקרינה, אספנו בעמק הירדן דוגמאות ובאמצעות המדען הראשי של משרד האנרגיה

והתשתית הוכחנו כי המצב תקין וכי לא היה מקום לבעיה שלא היתה קיימת כלל.

דבר נוסף שקשור בקרינה מייננת אבל לא בחומרים רדיואקטיביים הוא כזה; בהתאם

לדרישת התקנות התחלנו לפקח על מכונות רנטגן, תעשיות מיקריות, ומהחודש הנוכחי יש

לנו עובד מיוחד שמבקר בכל אחת מהתחנות שבהן יש מכונות רנטגן לא רפואיות אלא

מחקריות ותעשייתיות, בצורה מסודרת.

לגבי ייבוא והפצה של חומרים רדיואקטיביים, העניין כרוך לא רק בשיתוף פעולה של

המשרד לאיכות הסביבה אלא בהרבה גורמים אחרים כמו המכס, משרד התעשיה והמסחר,

וגורמים בינלאומיים שונים. אינני סבור שהמצב פרוץ, אבל הוא, בהחלט,-דורש שיפור.

לפני שדוח מבקר המדינה פורסם הוצאתי הנחיה למפקח קרינה שלפני שיושלם מערך המיחשוב

שהוא יבקר אחת לשבועיים בנתב"ג כדי לבדוק את מצב ייבוא החומרים הרדיואקטיביים.

הנושא הזה מבוצע. במקביל לכך כל החברות שמייבאות חומרים רדיואקטיביים נדרשו, אחת

לשבוע, להעביר לנו בפאקס את רישום כל המקורות הנכנסים לארץ.

אנחנו מקיימים עכשיו סדרה של פגישות עם הפלסטי נאים כדי להסדיר את הנושא (סד!

שכרוך בהעברת חומרים רדיואקטיביים לשטח שלהם.

באשר לנושא של מיחשוב, קיימת מגמה שהמכס מוביל אותה ואנחנו שותפים לה, לעבור

להפעלת שיטת .E.D.I.כאשר גורם בחוץ לארץ ירצה להעביר את החומר לארץ, הוא יקליד

את הנתונים והם יעברו אלינו בו זמנית, יירשמו אצלנו, ואנחנו נבדוק אם אכן ניתנת

אפשרות לשחרר את המטען או לא. במקביל - לגבי ההפצה המקומית, אנחנו סבורים שצריך

לעבור לשימוש בכרטיס חכם. זאת מסגרת בדומה לכרטיס ויזה עם קורא מתאים שלגביה לכל

בעל היתר לשימוש בחומרים רדיואקטיביים תהיה מכסה מסויימת הן לגבי החומרים, הן

לגבי האקטיביות שלהם וברגע שהוא ישחרר את החומר מהמכס בהתאם למכסה שיש לו בכרטיס,

בכרטיס יהיה מאזן ובצורה כזאת נדע, בדיוק, כמה הוא שחרר באופן ממוחשב.

אנחנו עוסקים עכשיו באיפיון המערכת ואם הוועדה לענייני ביקורת המדינה

מעוניינת כי אז נעביר לה את הסיכום של הדיון שהתקיים לפני מספר ימים עם נציגים

שונים של הגורמים שמטפלים בנושא הזה. אחרי שאיפיון המערכת יושלם התקציב קיים

ואנחנו נצא לדרך.

אחידות תשלום האגרה; הוועדה העירה על כך שיש בעיה באחידות תשלום האגרה.

ההערה צודקת וגם הנושא הזה צריך להיפתר במסגרת המיחשוב. אנחנו הכנו נוסחה חדשה

לפרסום האגרה, העברנו אותה לפורום המקצועי שמרכז את הוועדה לאנרגיה אטומית ועכשיו

דייר אלי שטרן בוועדה לאנרגיה אטומית בודק את ההצעה לגבי התחשיב של האגרה ובמידה

והוא יאושר נריץ את העניין הזה בשטח.
השר לאיכות הסביבה י י שריד
להגיד שאני מרוצה מפיקוח פעם בשבועיים? -לא, אינני מרוצה. הייתי רוצה

שהפיקוח ייעשה לעתים יותר קרובות אבל קודם לא היה פיקוח בכלל ועכשיו יש פעם

בשבועיים.כאמור, אינני מרוצה מכך והייתי רוצה להגיע למצב שלפחות כל שבוע מפקח שלנו

יהיה שם ויעשה גם בדיקות מדגמיות אבל בעיקר יקבל את כל הנתונים על חומר שהגיע

באותה תקופה. אני בהחלט לא מרוצה מהתכיפות ואני אשתדל לתגבר אותה.
אי יערי
היבואנים מדווחים לכם?
השר לאיכות הסביבה יי שריד
כן, כאמור, אני בהחלט לא מרוצה מפיקוח פעם בשבועיים.
שי ברנר
אני רוצה לומר כמה מילים על קרינה לא מייננת. הנושא הזה נמצא, היום,.

בעלייה בטור גיאומטרי מבחינת ההתעניינות גם של הרשויות וכמובן של הציבור,

אנחנו הפעלנו מערך פיקוח לא רע לגבי תחנות שידור למיניהן - - -
השר לאיכות הסביבה י' שריד
אני חייב להתערב בדברים ולומר שבמקרה הזה אפילו מערך פיקוח טוב מאד. יש

לי הרבה צרות עם העניין הזה כיוון שכולם באים אליי בהיסטריה. מצד אחד נוצר

מצב מוזר שמבחינת הערכים המסוכנים בדרך כלל האנטנות הן בערכים הרבה הרבה יותר

נמוכים מהתקן המותר, ואצלנו התקן המותר נחשב למחמיר ביותר בעולם. מן הצד

האחר לומר לכם שאני מאושר לשבת ליד הורים ששואלים אותי: למה תקעו לנו דבר כזה

ליד גן הילדים? זאת למרות שבאמת מדובר על אחד חלקי שלושים מהערכים המוכרים או

אחד חלקי עשרים. מן הצד האחד אינני יכול לומר לא להקים דבר כזה כיוון שאז

ילכו לבג"ץ והבג"ץ ישאל אותי על סמך מה אני פוסל כאשר מדובר על פי שלושים יותר

נמוך או על פי עשרים יותר נמוך? מן הצד האחר קיימת שאלה ציבורית של אנשים

שחוששים מאד מאד מקרינה ואני משתדל להוביל את החברות שתתקנה את האנטנות שלהן

במקומות אחרים. מכל מקום יש לעניין הזה מודעות חדשה לגמרי בארץ.
היו"ר ד' מגן
לפני שבוע שמענו מאחד מעמיתיך נימוק פיקנטי במיוחד. האחראים על הרשות

השנייה לרדיו ולטלוויזיה לא מילאו את חובתם כפי העולה מהמכרז להקים תחנות

שידור ברחבי הארץ והם אמרו כי ראשי רשויות מקומיות פשוט לא מאפשרים להם זאת.

הם עברו לתחום של ראשי מועצות אזוריות כדי לעמוד במשימה. מכל מקום אז אנחנו

שמענו את הנימוק כי הדבר הזה פוגע בכוח הגברא, וזה דבר מספיק מרתיע.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
באופן עובדתי אין לטיעון הזה כל שחר, אבל זה מסוג הדברים שעליהם אי אפשר

להתווכח. כאמור מדובר על פי שלושים פחות מהערכים המחמירים ביותר בעולם,
שי ברנר
אנחנו פנינו לרשות הבינלאומית שכפופה לארגון הבריאות העולמי ושאלנו אותה

אם היא מתכוונת להחמיר את התקן והיא ענתה לנו שבכלל אין לה כוונה, בטווח

הקרוב, לעשות כן.

נושא נוסף שאנחנו מקיימים לגביו פיקוח הוא עניין המיקרוגל.לגבי הנושא השלישי קיימת התקדמות, וכוונתי למכשירי הלייזר שאינם בטיפול

רפואי. אנחנו מכינים כרגע תכנית לפיקוח על מכשירי הלייזר כיוון שהם נמצאים

בשימוש בהופעות ובכל מיני אטרקציות. מדובר על סיכונים מסוג מסויים של מכשירים

ואנחנו מקווים שנצליה לגבש את התכנית לטיפול במכשירי לייזר שלא לטיפול רפואי

ולהפעיל אותה במרוצת השנה הבאה עד 1 בספטמבר.
היו"ר די מגן
תודה. רשות הדיבור למר דן אילברג.
די אילברג
דייר ברנר הציג בפני הוועדה את כל הנקודות ואת התיאום שהשגנו על ידי

הפורום של המנכ"לים והפורום לתיאום מקצועי. אני אכנס קצת יותר לפרטים בכל מה

שקשור לעבודת התיאום המקצועי - - -
היו"ר די מגן
שהספיק לנהל 4 ישיבות במשך 4 חודשים.
די אילברג
ב-3-4 החודשים האחרונים. אנחנו משתדלים לקיים ישיבה אחת לחודש, העבודה

מתקדמת היטב, ואישרנו, בישיבתנו האחרונה, תכנית עבודה - - -
היו"ר די מגן
בהקשר הזה של הדברים ברצוני לציין כ'-- גם הדברים הטובים מודלפים לוועדה

לענייני ביקורת המדינה. מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה במשרד הכלכלה

והתכנון, מר עוזי ברלינסקי, דיווח לנו עוד לפני הישיבה הזאת שאתם נמצאים

במסלול שנראה לממשלה כמסלול טוב מאד.
די אילברג
אישרנו תכנית עבודה משותפת לארבעת המשרדים בישיבתנו האחרונה שהיא מאד

יומרנית והיא נותנת מענה לרוב הנקודות שהועלו על ידי הביקורת. את היותר

פשוטות ויותר מהירות נסיים בתכנית העבודה של 1996, וייתכן שאחת או שתיים יגלשו

לשנת 1997.

אנחנו דוחפים את הנושא של בודקים מוסמכים. מדובר על אותם גופים פרטיים

שצריכים לבצע את הפיקוה היום יומי בשטח. בעזרת הפורום הזה אישרנו מספר גופים

ואנחנו מנסים לדחוף את המשרדים השונים לאשר עוד גופים נוספים לפיקוח בשטח של

בודקים מוסמכים. המשרדים יעשו רק את הפיקוח על.

שמנו לנו כיעד שכל המפקחים מטעם המשרדים ב-1 בינואר 1998 יעברו לפיקוח על

בלבד ושום דבר לא ייעשה על ידי שום משרד בשטח אלא רק על ידי הבודקים המוסמכים.

אנחנו מקווים לעמוד במטלה הזאת. אנחנו גם רוצים, כדי לתת יתר תוקף להחלטה,

להעלות אותה גם למנכ"לים כדי שבישיבתם הבאה הם יאמצו את ההחלטה ויתנו לה את

המשקל היותר כבד של הפורום שלהם.
היו"ר די מגן
למה העניין הזה צריך להימשך כל כך הרבה זמן?
די אילברג
אין היום בודקים מוסמכיס בכל מה שקשור לבדיקות רפואיות ודייר ברלוביץ

ירחיב את הדיבור- על העניין הזה כאשר הוא יקבל את רשות הדיבור, יש חוסר של

בודקים מוסמכים, וצריך להכשיר את האנשים בשביל להיכנס לתוך התחום הזה.

אנחנו נותנים סיוע להכנת תקינות חדשות, תקנות הרוקחים, אנחנו עושים להם

רוויזיה כדי להכניס בהם את כל החידושים ואת כל השינויים מאז שנת 1980 עד היום,

וגם משרד העבודה והרווחה רוצה להכניס אי אילו תיקונים. אנחנו נקים צוות מתוך

האנשים המקצועיים שפועלים במסגרת הפורום והם יקדמו את הנושא הזה וגם את הנושא

של הפסולת. כפי שדווח על ידי דייר ברנר אנחנו מתקדמים בנושאים האלה ומוסיפים

חקיקה.

יש ועדה מקצועית שעבדה כל השנים במינוי של משרד העבודה והרווחה והיא זאת

שיצרה את הבסיס של בודקים מוסמכים, והפורום, בישיבתו הבאה, יוציא לה מינוי כדי

שהיא תהיה ועדה מטעם הפורום שבה יהיו כל הכוחות המקצועיים מתוך כוונה שכל משרד

ממשלתי יפנה אל הפורום ויבקש את סיועה של הוועדה לפתרון בעיות אד הוק שחשובות

לה. במקום להקים 4 ועדות מקצועיות וכל משרד ינהל את הוועדות המקצועיות שלו -

תהיה ועדה אחת שבה יהיו נציגים מכל המשרדים וכל האנשים המקצועיים הטובים יותר

שיטפלו בנושאים, כשהפורום יקבע את סדר העדיפויות.

בנוסף לכך יש לנו את המטה המקצועי. אגף הרישוי והבטיחות הוא המטה המקצועי

והוא מנסה לתת את הביטוי המקצועי לעבודות יותר ארוכות טווח, עבודות שדורשות

העמקה לפורום. יש לי פה דוגמה לעבודה שעשינו לאחרונה על התקן הבינלאומי להגנה

בפני קרינה. זאת חוברת שנחל שורק הוציא, והוא קיבל את המימון מאתנו. העניין

הזה קיבל תפוצה עצומה; משרד הבריאות מזמין עוד עותקים מהחוברת שיש לה את כל

הגושפנקא של התקנות של סב"א - הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
היו"ר די מגן
האם הספקתם לעמוד על השאלה של העברות תקציביות ממשרד למשרד?
די אילברג
בעיקרון כל משרד יפעל עם התקציבים שלו. איננו מנסים לעשות העברות ממשרד

למשרד ורוב הכסף יעבור לנושא של פיקוח על. במסגרת הארגון של פיקוח העל,

משרדים שיהיו להם יותר תקציבים - יקחו נתח יותר גדול של פיקוח על.
היו"ר ד' מגן
תודה. רשות הדיבור לדייר ברלוביץ'.
י' ברלוביץ'
אנחנו שותפים בוועדה הבינמשרדית ואנחנו עושים מיפוי של כל אותן נקודות

חלשות גם מעבר לדברים שהוזכרו בדוח מבקר המדינה, במיוחד בכל מה שקשור

לסטנדרדים בתחום של הטיפול הרפואי. אנחנו צריכים להיות ערים לכך שכאשר מדובר

על סטנדרד במהלך הטיפול הרפואי, מה שעומד לנגד עיניו של מי שמבצע את הבדיקה או

את הצילום כי בסופי מדובר על שיקול של קרינה מצד אחד אבל מן הצד האחר מדובר או

על חולים או על מי שחשודים להיות חולים לכן הסטנדרדים שנדרשים כאן שונים

לחלוטין מול הסטנדרדים כאשר מדובר על אוכלוסייה בריאה.בסך הכל עברנו כברת דרך דל ארוכה מאז הגישה המקצועית של מרבית הרופאים

שאמרה שכאשר הם נותנים שירות רפואי הדבר העיקרי הוא להגיע להבחנה נכונה

במהירות האפשרית או לתת את הטיפול המתאים במהירות האפשרית מבלי להתייחס לכמות

החשיפה לרנטגן או לכמות חשיפת הקרינה שהחולה מקבל בזמן הבדיקה.

משרד הבריאות הוציא מספר סטנדרדים, מספר נוהלים, בחודש מאי 1992, לגבי

מינונים מומלצים לחומרים רדיואקטיביים ובדיקות, וביולי 1992 קבענו כללים לגבי

הפעלת מכונים, חובת בדיקת ציוד ומעקב שוטף.

במסגרת תכנית העבודה ננסה לכסות גם את הנושאים שעדיין לא נסגרו כאשר

הסטנדרדים שכבר ישנם כרגע מהווים בפירוש קו מנחה לגבי המכונים.

ההערכה שלי היא שבאותו רגע שיהיה אפשר לנצל את פוטנציאל הפיקוח בצורה

הרבה יותר יעילה ממה שהיא קיימת היום כאשר כל משרד מפקח רק הנתונים שלו, רמת

הפיקוח תעלה ואז אפשר יהיה גם לבדוק בצורה הרבה יותר משמעותית את האכיפה של

הסטנדרדים וההנחיות שהמשרדים השונים הוציאו, כולל המשרד שלנו.

השר לאיכות הסביבה י' שריד;

ברשות היושב ראש ברצוני להוסיף ולומר כי הבעיה שעסקנו בה עד עכשיו היא

בעיה אבל צריך גם לזכור שכל מה שדווח עליו עד עכשיו היה בקשר לפסולת

רדיואקטיבית ברמה נמוכה. צריך לזכור שבארץ יש גם פסולת ברמה בינונית ויש גם

פסולת ברמה גבוהה. על פי בקשה, יוזמה, של ראש הממשלה המנוה, המשרד לאיכות

הסביבה, בעיקר השר לאיכות הסביבה נכנס לתמונה מצד אחד ומן הצד האחר כמובן

לבדיקות שקשורות במצב המיתקן הגרעיני בקמ"ג ויחסיו אל הסביבה. אמרתי את

דבריי אלה באופן כללי מאד אבל גם באופן ברור למדי. היתה פעם תקלה, לא תקלה

מי יודע מה, אבל היא נופחה מעל ומעבר, וגם משום שרציתי לדכא אותה - היא

התנפחה, של השפכים הסניטריים של הקמ"ג שנשפכו אל תוך המכתש והיו בהם שאריות

קרינה. בפעם המי יודע כמה נוכחנו לדעת שכאשר אתה פותח ולא סוגר - אתה מפיג

חששות, חשדות, ואינך מעצים אותן.

למורת רוחם של גורמים מסויימים שאני מבין בהחלט את דאגתם - פשוט פתחנו את

העניין - דבר שלא היה מקובל והיה די דרמטי, מכל מקום העניין נפתח לבדיקה

חופשית של עתונות ותקשורת, תקשורת מקומית ותקשורת בינלאומית, ולמרות שהיה שם

איזשהו מימצא של קרינה, המימצא היה, במובן של בטיחות, נמוך ביותר, זאת עוד

דוגמה שכאשר אתה פותח מה שאפשר לפתוח ואתה הופך את האינפורמציה לגלויה שהיא גם

נחלת הציבור, - אתה בדרך כלל משיג את המטרה הראויה,

זאת פעם ראשונה שהמשרד לאיכות הסביבה מעורב או משתתף בסוגיות שקשורות

לקרינה ברמה גבוהה.
היו"ר די מגן
כאשר מבקרת המדינה כתבה את הפרק הזה בדוח, לפני כשנה, היא קבעה שהטיפול

שהרשויות הנוגעות בדבר נתנו להגנת הנחשפים לקרינה אינו הולם נושא רגיש וחשוב

זה.

אני חייב לומר שלאור הדברים שנשמעו במהלך הדיון מפי השר לאיכות הסביבה

ומפי הנציגים האחרים, התשובות והפתרונות המובטחים בהחלט מניחים את דעתה של

הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הוכח בעליל שישנו נסיון כן ואמיתי לאחוז את

השור בקרניו בסוגייה סבוכה וקשה מאד. איש מאתנו לא יכול להבטיח לעתיד הנראה

לעין אפס תקלות אבל אני משוכנע כי בעצם הקמת ועדת המנכיילים והוועדה המקצועית

שליד ועדת המנכ"לים, המתכנסת דרך שגרה אחת לחודש, לא אתערב בעבודת מבקר המדינה

אבל מותר לי להעריך שוודאי בהמשך ייעשה נסיון לעקוב אחר הטיפול בנושא החשוב

הזה,נוכח הביקורת שהיתר; חמורה ואשר פורסמה, עלינו על דרך המלך והנושאים

במלאכה החשובה הזאת, במיוהד השר לאיכות הסביבה, השר יוסי שריד, ראויים בהחלט

לשבח על התייחסותם ועל המאמצים המיוחדים שהם עושים,

אי יערי;

על פי המחקר של האו"ם, מדינה בגודל שלנו, במצב הקרינה הרפואית והקרינות

הכלליות, יש בממוצע 250 איש בשנה נוספים למחלות סרטן.
שי ברנר
לא נכון. זאת טעות שלכם,
י י ברלוביץ'
זאת מסקנה קצת נמהרת,
השר לאיכות הסביבה י' שריד
אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה אבל אני רוצה שמבקרת המדינה, שאנחנו

רוכשים לה כבוד רב, תדע שהנתון שלה קונטרוברסאלי מאד בקהיליה המקצועית. יש

כאלה שסבורים שהיתה פה דדוקציה מרחיקת לכת מסטטיסטיקה - - -
אי יערי
אין כל ספק בכך שכל דבר שנמצא ותוקן - מבקרת המדינה - - -
השר לאיכות הסביבה יי שריד
לא, לגבי הנתון הסטטיסטי שממנו גזרו שבמדינת ישראל, על פי גודלה וכוי, יש

כך וכך מקרים במשך שנה - יש בקהיליה המקצועית, אני לא מתיימר להיות איש מקצוע,

אבל שמעתי זאת גם מאנשים שלא נגדיר אותם כנפגעי הביקורת, יש על הנושא הזה

מחלוקת עניינית. כדאי לברר את הנתון הזה.
שי ברנר
זה עניין ששייך למשרד הבריאות,
השר לאיכות הסביבה י' שריד
היינו יכולים לטעון שזה נושא ששייך למשרד הבריאות אבל זה לא משנה כרגע,
היו"ר ד' מגן
אני רוצה שנזכיר לעצמנו כי הוועדה לענייני ביקורת המדינה בפחות משנתיים

אחרונות קידמה שני דיונים שמותר לי להגדיר אותם כיסודי ים ומקיפים בעניין

חומרים מסוכנים. עקבנו באהדה אחר עבודתו המורכבת של הסמנכ"ל מר אהרון ורדי

שהיה צריך לרכז צוות בינמשרדי הרבה יותר גדול והרבה יותר מורכב מאשר הצוות

שנזכר בעניין הפיקוה על הקרינה.

בישיבה הראשונה שהיתה לפני כמעט שנתיים התרשמנו שיש קשיים מבחינת התיאום

ובישיבה שהתקיימה לפני כשנה הבנו שהטיפול בנושא המורכב והחשוב הזה נמצא בידיים

נאמנות, לא היססנו לומר את דעתנו גם במליאת הכנסת במסגרת הסיכומים וההצעות של

הוועדה ואנהנו, בהחלט, לשמוע עכשיו עדכון על התפתחות הנושא בשנה האחרונה.רשות הדיבור למר אהרון ורדי,
א' ורדי
התחום הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא הקמת המערך הארצי לטיפול משולב של

חומרים מסוכנים ואין כל ספק בכך שהדחיפה המרכזית שהיתה לנושא הזה לפני שנתיים

שלוש היתה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

היום המצב הוא כזה שממשלת ישראל קיבלה החלטה, אימצה את התורה וכפי שהשר

כבר אמר, הקצתה לנושא הזה כ-70 מיליון שקלים עבור תכנית רב שנתית,

כיום אנחנו נמצאים אחרי מימוש שנת עבודה ראשונה שאחרי החלטת הממשלה.

המשרד לאיכות הסביבה השלים את כל המטלות שהוטלו עליו בשנה הראשונה, לאמור:

הצטיידות מלאה, ביצוע אימונים, הכשרות, קורסים, ואנחנו מתפתחים בכיוונים

נוספים,

בקשר ליתר המערך, אם אני יכול לייצג את הגופים הנוספים, - משטרת ישראל

השלימה את ההצטיידות של השנה הראשונה וביצעה תרגילים. השר היה נוכח בתרגיל

משולב של כל הכוחות שמיצה את מה שכתוב בתורה - - -
היו"ר די מגן
אם אינני טועה תרגיל כזה התקיים לפני מספר שבועות,
אי ורדי
זה היה התרגיל השני שהשר לא יכול חיה להיות נוכח בו - - -
השר לאיכות הסביבה י' שריד
הייתי בשניים; אחד בחולון ואחד ליד פתח-תקווה.
אי ורדי
התרגיל האחרון היה בבאר-שבע, ראינו אותו כדבר שוטף שרץ, וברכנו עליו.

יש מספר בעיות בנושא של כיבוי אש בכל מה שנוגע לכוח אדם, בהקשר הזה של

הדברים נשאלת השאלה מי מקצה את כוח האדם? הצבא התנדב, לפני שנה, להקצות

לעניין הזה חיילים סדירים והיום יש קשיים מן הבחינה הזאת הואיל והצבא צריך

להקצות למשטרה כוח אדם רב כתוצאה מהחלטת הממשלה שנתקבלה לפני מספר חודשים לכן

הוא לא יכול להקצות כוח אדם לשתי המשימות.

אנחנו בוחנים את האפשרות שהאוצר יקצה כוח אדם אזרחי למשימה הזאת, אבל

האפשרות הזאת נמצאת, עדיין, בתהליך.

המסלול ברור, המאמצים ברורים, ואני מקווה שגם עניין הכבאות יעלה על מסלול

חיובי.

בקשר לבית ספר לחומרים מסוכנים - יש לנו מאבקים קשים מאד עם האוצר. הוא

אישר כסף, אבל ההקצאה של אותו כסף לגבי כוח אדם עומדת בסתירה להחלטה קודמת של

הממשלה בעניין שיאי כוח אדם בסך הכל. אנחנו מחפשים פתרון לבעיה הזאת.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
היתה לי שיהה לפני מספר ימים עם שר האוצר בעניין כוח אדם לבית ספר לחמ"ס

שאנחנו מחשיבים אותו מאד מאד כיוון שזה בית ספר שכל מי שיש לו יד או רגל

בארועי חמ"ס צריך לעבור שם הכשרות, והכשרות מתקדמות. אני מקווה שנגיע לכלל

הסכמה עם האוצר, ואם לא - אני אשמח אם הוועדה לענייני ביקורת המדינה תעזור

לנו.

בתרגיל שהייתי נוכח בו היו הרבה דברים יפים, קודם כל לראות את כל הגופים

פועלים בתיאום זה כבר דבר יפה אבל אפשר לראות את אנשי המשרד לאיכות הסביבה,

את אנשי הכבאות, ואתם מכירים את בעיות הכבאות במדינה כך שאני לא ארחיב עליהם

את הדיבור עכשיו - - -
היו"ר די מגן
כאשר השר ברק נכנס לתפקידו כשר הפנים הוא קיבל ממני מכתב יחד עם מכתב

הברכה שלי אליו, בצירוף דוח ארוך על שירותי - - -
השר לאיכות הסביבה י' שריד
המצב, באמת, נחשב קשה ביותר. שירותי הכבאות הם - - -
היו"ר די מגן
אנחנו מקווים ששר הפנים החדש לא יתחלף עד סוף תקופת כהונת הממשלה הנוכחית

כמו כן אנחנו מקווים שתוך פרק זמן סביר הוא יוכל להתייחס לנושא הקשה הזה.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
בתרגיל שדיברתי עליו אפשר לראות איך אנשי הרפואה, אנשי הכבאות ואנשי

המשרד לאיכות הסביבה עובדים יחד, כאשר כל אחד מהם לבוש בבגדים המיוחדים שגם

צבועים בצבע מיוחד כדי שאפשר יהיה לדעת מי הם אנשי המשרד לאיכות הסביבה ומי הם

אנשי הכבאות או אנשי העזרה הרפואית. מכל מקום התרגיל היה יפה מאד לעין

ומעודד.
אי ורדי
בחודש הבא אנחנו אמורים לכנס את ועדת השרים לחומרים מסוכנים, פגעי טבע

ואסונות אחרים ואת הדוח שנכין לקראת כינוסה נשמח, אחרי דיוניה של הוועדה ההיא,

להעביר לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הנושא השני שבתחום אחריותי הוא תחום החומרים המסוכנים כפי שאנשי משרד

מבקר המדינה פירטו. מבחינתי מדובר על 6 סעיפים. באופן עקרוני אני יכול לומר

שהשלמנו את הטיפול למעט נושא אחד שהוא, כרגע, לא מצוי במגרש שלנו, אבל בעיקרון

אני רוצה לדווח על כל 6 הנושאים שלגביהם הטיפול הושלם בצורה די ברורה.

1. לגבי הנושא הראשון, מבקרת המדינה קבעה שלא הגדרנו כמויות לחומרים מסוכנים

שמכמות מסויימת ומטה לא יצטרכו לקבל היתרי רעלים. אנחנו סבורים שההערח נכונה

ועבדנו יחד עם צוותים מקצועיים כאשר היה צריך להגדיר כל חומר, לסווג אותו,

להגדיר את הכמות שלו, להגדיר את האחוזים שניתן להשתמש, ויש אתי כאן כל העבודה

שנעשתה בקשר לעניין הזה. היה צריך גם לתאם את הנושא עם 4 משרדי ממשלה -

פרוייקט בפני עצמו. אנחנו מצויים כבר אחרי השלב הזה והעמוד הראשון שאתם רואיםהוא ניסוח הצעות כניסוח משפטי. אנחנו מחכים שמשרד המשפטים יתן לנו את בירכת

הדרך ואז השר יוכל לחתום על המוגמר. מכל מקום העבודה, מההיבט המקצועי ,

הושלמה.

2. נושא שני שעמד על הפרק היתה טענת מבקרת המדינה כי עשרות מפעלים

פועלים ללא שאנחנו יודעים מה, בדיוק, קורה אצלם מבחינת כמות החומרים והסוגים

שלהם. מונח בפניי חומר לפיו איתרנו כבר מאות מפעלים, מצאנו מי הבעלים שלהם,

במה הם עוסקים, הכתובת, דרך מערך מיחשוב ובמקביל הפעלנו צוותי ביקורת. פעלנו
במבצע מיוחד שנקרא
מבצע לאיתור ספקים, שדרכו איתרנו כ-713 מפעלים כאלה אבל אם

לא ניקח בחשבון את המועצות המקומיות וחומרי הדברה כי אז אנחנו מדברים על 650.

בכל אופן לפי דעתנו קיימים מאות, אולי אפילו אלפי מפעלים והסקירה הראשונה

מצו י יה אצל השר.

נמשיך לפעול בנושא הזה למרות שניתנה תשובה עקרונית לדוח המבקרת, יחד עם

זאת אנחנו צריכים לשאוף לאיתור כל המפעלים כפי שהשר הגדיר מבחינת סדר עדיפויות

בקשר למפעלים בעייתיים, עד שנגיע באיזשהו שלב גם למפעלים הפחות בעייתיים.
י י הורביץ
יש מאות מפעלים שצריכים שיהיו להם רשיונות ואין להם כאלה?

א' ורדי;

לא כל מפעל שיש בו חומר מסוכן צריך לקבל היתרי רעלים לכן הגדרנו את סף

הכמויות. כאשר מבקרת המדינה בדקה את הנושא הזה היא גילתה כי אין לנו שליטה על

עשרות מפעלים - - -
י י הררביץ
הם צריכים לקבל רשיון?
אי ורדי
כן. הגדרנו איזה מפעל צריך לקבל רשיון ואיזה מפעל לא צריך רשיון,

והיום מאותרים אצלנו מאות מפעלים שהיו צריכים לקבל רשיונות וניפקנו להם כאלה

להיתרי רעלים.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
הינחתי את חבריי לעבודה להוציא את כל המפעלים שאין להם הכרח ברישוי

מבחינת חומרים מסוכנים, כיוון שבלאו הכי איננו יכולים להתגבר על אלפים וגם אין

לכך הצדקה עניינית. רק כדי לסבך את הביורוקרטיה - אין צורך. לכן גם הוכנה

הרשימה, כדי להוציא מקסימום של מפעלים מהצורך לקבל היתר על פי סוג זה או אחר

של רעלים.
אי יערי
בסופו של דבר הם קיבלו את הרשיון או שהנושא נמצא בתהליך?
אי ורדי
רוב אלה שאיתרנו אותם קיבלו רשיון, אבל לא לכל אחד אנחנו מוציאים רשיון

אוטומטית. אנחנו עושים ביקורת, מנחים את המפעלים לעמוד בסטנדרד מסויים ורק אז

נותנים להם רשיון. מי שלא עומד בתנאי הרשיון לא מקבל היתר והוא צריך לסגור,או לפנות את החומר או לטפל בו, הכל כפי שאנשי המקצוע שלנו מנחים אותם לעשות.

אין כאן בכלל עניין אוטומטי. חשוב לנו שהעיניים והידע המקצועי יגיעו לתוך

המפעל מבחינתנו, ונחליט מה לעשות.
השר לאיכות הסביבה יי שריד
כשאני נותן היתר זה אומר שהמפעל מושלם מבחינת היכולת שלו לטפל בחומרים

מסוכנים. להגיד לך שיש הרבה מפעלים כאלה? - אינני יכול לומר, לכן לנו יותר

חשוב לדעת מה המצב במפעל ולעקוב אחר ההתפתחות שלו וההתקדמות שלו על פי התנאים

שאנחנו מציבים לו ועל פי לוחות זמנים. אני יכול להוציא לו היתר, אבל היתר

אומר שהמפעל ממש מושלם, אין בו דופי, ויש מעט מאד מפעלים כאלה בארץ. לכן

לפעמים גם מפעלים שיש לנו אתם שיתוף פעולה מלא ואנחנו אפילו שבעי רצון

מההתקדמות שלהם, בכל זאת יש דבר מסויים שהם לא עשו לכן אינני יכול להנפיק להם

היתר.
אי יערי
האם חדרתם גם לאזור האקסטריטיריאלי - - -
השר לאיכות הסביבה י' שריד
כן. אין אזור אקסטריטוריאלי יותר. העניין הזה קיבל תוקף של בית משפט.

תבענו את בתי הזיקוק לבית משפט השלום בעכו על הפעלה של מתקן גדול מבלי שהוא

קיבל את כל ההיתרים מבעוד מועד ובית המשפט בעכו קבע, דבר שאנחנו יודעים מזה

זמן רב ואשר לפי דעתי הוא קיבל תוקף משפטי קודם, שלעניין איכות הסביבה אין

אזור אקסטריטוריאלי. בכל מה שקשור לדיני איכות סביבה ולדיני בריאות הציבור -

אין אקסטריטוריאליות. האמנה האנגלו איראנית מ-1938 שבגללה ניתנה

האקסטריטוריאליות היתה נגד הנייטיבס, והנייטיבס עכשיו אלה הם אנחנו. אני לא

חושב שמישהו זכאי לפגוע בבריאותנו בגלל האמנה האנגלו איראנית שנחתמה בשנת

1938.
אי ורדי
נושא אחר היה: הגדרת יחידות סביבתיות לתפקידים ספציפיים מבחינת המשרד.

בעניין הזה פעלנו בשלושה מישורים; 1. נתנו ליחידות הסביבתיות יכולת, על פי

סעיף 16 בחוק חומרים מסוכנים לבצע, מטעמנו, את הביקורות בכל המפעלים כך שבעצם

חיזקנו את הבסיס של השטח ומבחינתנו אפשר יהיה לבקר כמה שיותר מפעלים בעת

ובעונה אחת. הוצאנו קרוב ל-30 היתרים ליחידות סביבתיות.
המישור השני
ליחידה סביבתית במסגרת הוצאת צווים אישיים יש הגדרות

ותפקידים מסויימים. היא מפקחת, שולטת, בודקת ומנתרת של כל מפעל שנתון תחת צו

שהשר לאיכות הסביבה מוציא כלפי מפעל כזה או אחר. גם במישור הזה יש הגדרה

מדוייקת מה תפקידן של היחידות הסביבתיות.

דבר אחרון אלה הם אותם ספרים שהנחנו על שולחנה של הוועדה לענייני ביקורת

המדינה. היחידה הסביבתית משתלבת בתורה בכוחות ובמשימות. למי שמכיר את

המונחים יש הגדרה ב-5 שלבים מה תפקיד היחידה הסביבתית.

מכאן אני מגיע להערה שקשורה להקמת מרכז מידע. הקמנו, למרות הקשיים - - -
השר לאיכות הסביבה יי שריד
זה עניין חשוב, וחשוב גם שתבואו לבקר במקום.
א' ו רדי
הקמנו מרכז מידע, מבנה בתוך בסיס צבאי שיש בו גדרות ושליטה מאלוף הפיקוד

עד רס"ר המחנה, ואתם צריכים להבין בהקשר הזה של הדברים שלהקים מבנה, פיזית, עם

כסף אזרהי במיתקן צבאי זאת בעיה די סבוכה. אנחנו כבר מצויים אחרי הפעילות

הזאת ומרכז המידע שלנו עובד סמוך מאד לשלוחה הצבאית של מרכז המידע של פיקוד

העורף. היום זה מרכז מידע אחוד. רצינו לחסוך כסף. המרכז פועל בשיטה כזאת

שכאשר יש ארוע - שתי השלוחות עובדות תחת פיקודו או ניהולו של המנהל שלנו, כאשר

אנחנו שומרים על אוטונומיה של כל שלוחה לענייניה השוטפים. זאת אומרת שברגע

שיהיה ארוע - תהיה כתובת אחת. הנושא הזה מתבצע הלכה למעשה.

בהקשר להערת מבקרת המדינה שהמרכז הזה צריך להיות מחובר למחוזות שלנו - גם

הדבר הזה בוצע והוא מחובר על ידי טלפון ועל ידי מודם במחשב בין מרכז המידע

שלנו למחוזות.
נוהלים לטיפול במחסני הדברה חקלאיים
הנוהל מונח בפניי והוא מתבצע זה

יותר מחצי שנה לשביעות רצונם של כל הלוקחים חלק בטיפול בו. מדובר על יחידות

לא רק של המשרד לאיכות הסביבה אלא גם של רשות שמורות הטבע. הנוהל הזי), כאמור,

עובד, ולא היו לנו בקשר אליו שום בעיות.
היו"ר די מגן
קודם שאני אעביר את רשות הדיבור לשר כדי שהוא יסכם את הנושא ברצוני לומר

כי הבנו מקריאת הביקורת בתחומים הללו, כמו בתחומים אחרים, שליווי רשויות טיפול

גורם בדרך כלל לצמצום האחריות הכוללת ואני שמח מאד שלגבי שני הנושאים שבהם דנו

היום יש התקדמות גדולה בכל מה שקשור לחומרים מסוכנים. ראינו זאת כבר לפני

כשנה בנושא הפיקוח על הקרינה, למדנו את העניין גם היום במהלך הדיון, ואם אני

צריך לסכם את הישיבה עליי לומר כי אני רואה שעניין הכשרת כוח האדם גם בפיקוח

על הקרינה וגם בעניין שהוא בחזקת הבעיה הדורשת טיפול מיוחד וטיפול נמרץ ביותר

בא על פתרונו.

בנושא איתור מערך טיפול כיבוי אש כנקודת התורפה בכל המערכת - לצערי הרב

זה לא דבר חדש בוועדה לענייני ביקורת המדינה. המערך הזה לוקה בארגון בחסר

והפוטנציאל שלו דל, בעניין הזה ניסינו לטפל כמה פעמים בעקבות הביקורת בדוח 44

עם שרי הפנים לתקופותיהם במהלך תקופת הכהונה של הממשלה הנוכחית ואני מקווה מאד

שהשר שמכהן היום בתפקיד שר הפנים יצליח לעשות את הנדרש ואת העולה מדוח ביקורת

המדינה עוד בדוח 44.

רשות הדיבור לשר לאיכות הסביבה.
השר לאיכות הסביבה י' שריד
אין לי הרבה מה להוסיף על מה שכבר נאמר עד כה בנושא הזה. לא בכל הצלחנו,

אבל השתדלנו מאד מאד ועבדנו באופן שיטתי גם בעקבות הערות מבקרת המדינה. כפי

שראיתם ונוכחתם לדעת עברנו עניין עניין, נושא נושא בנסיון לשפר את פני הדברים.

ברוב המקרים חל שיפור, בחלקם הוא צריך להתבצע.

קל מאד בנסיבות של פיצול האחריות ואי הבהירות בחלוקת הסמכויות, יושב ראש

הישיבה התייחס לכך, להטיל את האחריות בפתח זה או בפתח אחר ואילו אנחנו חשבנו

ששני הנושאים שהוועדה לענייני ביקורת המדינה דנה בהם היום, כמו נושאים אחרים

שהיא לא דנה בהם היום, הם נושאים עד כדי כך חשובים ועד כדי כך כרוכים בפיקוח

נפש שלא נתאמץ לחפש תירוצים אלא נשתדל לקבל את רוב האחריות על עצמנו וגם נעשה

נסיון לממש אותם בתנאים לא קלים. אני מקווה שהתקדמנו במידה מסויימת.היו"ר די מגן;

בהחלט. תודה על ההתייחסות הרצינית שלכם להערות הביקורת.

עד כמה שאפשר לומר ~ דעתנו נחה מהתשובות שנתתם לנו ומהפתרונות שמצאתם

לבעיות. תודה על שיתוף הפעולה.

הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים