ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/12/1995

הצעת חוק פיצוי נפגעי טבע (תיקון מסי 2} (קביעת שיעורי הנזק), התשנ"ה-1995 (מאת חה"כ דוד מגן)

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 482

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום ג'. כ"ו בכסלו התשנ"ו - 19.12.95. שעה 13:30
נכחו: חברי הוועדה
דוד מגן - היו"ר

יעקב שפי
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: סמי איזקוב - ממונה על אגף

פרידה וישניא - מנהלת ביקורת ראשית

יהושע רוט - עוזר למבקרת

תמיר כהן - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדרי-היום
הצעת חוק פיצוי נפגעי טבע (תיקון מסי 2) (קביעת שיעורי הנזק),

התשנ"ה-1995, מאת חבר-כנסת דוד מגן - המשך הדיון.הצעת חוק פיצוי נפגעי טבע (תיקון מסי 2}

(קביעת שיעורי הנזק). התשנ"ה-1995

(מאת חה"כ דוד מגן)
היו"ר דוד מגן
אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: הצעת חוק פיצוי נפגעי טבע (תיקון מסי 2)

(קביעת שיעורי הנזק), התשנ"ה-1995, המשך הדיון. זו הצעת חוק מורכבת ומסובכת,

ואנחנו לא נסכם אותה היום, אבל נשתדל להתקדם שלב אחד, כדי שבשבוע הבא נסכם את

ההצעה ונצביע עליה.

העמדות הסותרות של משרד האוצר ושל משרד החקלאות מביכות גם את היוזמים, גם

את הוועדה. הבוקר ראיתי מכתב של לשכת עורכי הדין ובו מציעה הלשכה לסייע לנו

בפעולות חקיקה, כפי שהיא מסייעת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ואני חושב שזה נושא

ראשון שכדאי להעביר להם בדחיפות, כולל הפרוטוקולים של הישיבות שקיימו בנושא

זה, כדי שיעזרו לנו בניסוח הצעה סופית, כמובן, יחד עם היועצת המשפטית שלנו.

אני מקווה שנגיע לכך כבר בשבוע הבא ונסכם את הצעת החוק, שנמצאת בשלב ההכנה

לקריאה שניה מעבר לזמן הנדרש.
ברוך פרידנר
השאלה היא איך אנחנו מגבשים את הנוסח של הוועדה, כי בשעתו היתה מחשבה

שמשרד מבקר המדינה יסייע לנו.
היו"ר דוד מגן
התשובה שקיבלתי היא שהמשרד מכיר במורכבות של הענין,,אבל לא בנוי בשלב זה

לסייע לנו, מה עוד שהם עסוקים עכשיו בדברים אחרים.

לכן חשבתי שנתייעץ, כמובן, עם היועצת המשפטית שלנו ועם לשכת עורכי הדין

ונקרא את הפרוטוקולים, שבהם כל צד - משרד החקלאות והגורמים הקשורים אליו, מצד

אחד, ומשרד האוצר, מצד אחר - מושך לכיוון אחר, ולצערנו הרב, אנחנו צריכים

להכריע גם בין העמדות הללו. כמובן, התשתית העיקרית היא הצעת החוק שאישרה מליאת

הכנסת בקריאה ראשונה. בוודאי תצטרך לעשות עבודה טכנית מעמיקה עד הישיבה הבאה,

ונסכם את זה בישיבה הבאה ונצביע.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:40)

קוד המקור של הנתונים