ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 20/11/1995

נמל יפו עמוד 469 בדו"ח 45 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 463

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ז בחשון התשנ"ו (20 בנובמבר 1995) , שעה 30;10

נכחו;

חברי הוועדה; די מגן - היו"ר

ש' יהלום

י' לס

ד' תיכון

מוזמנים; י' קיסר - שר התחבורה

גב' מ' בן-פורת - מבקרת המדינה

א' חסון - מנכ"ל משרד התחבורה

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

א' דווידזון - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

גב' ש' לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת

משרד מבקר המדינה

די דרורי - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גב' ש' הרשקו - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר

המדינה

גבי ר' דולן - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר

המדינה

ר' ויזל - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

אי רונן - סמנכ"ל תכנון וכלכלה במשרד התחבורה

חי ארז - המבקר הפנימי, משרד התחבורה

ה' בן-יהושע - אגף תכ"ל, משרד התחבורה

י' חזן - מנהל מנהל הספנות בפועל, משרד התחבורה

א' בוקשפן - יו"ר דירקטוריון נתיבי אילון

ד' בלשה - מנכ"ל נתיבי אילון

עי אהרונוביץ - ראש אגף נכסים בנתיבי אילון

י' סהר - היועץ המשפטי של נתיבי אילון

גב' ד' רשף - ממונה על בקרה בביקורת, נתיבי אילון

יי וידקובסקי -מבקר פנימי, נתיבי אילון

י י עובד - מנהל נמל יפו

די צור - חשב נמל יפו

מ' דורון - מנכ"ל עיריית תל-אביב

י' זילבר - מנהל אגף הנכסים בעיריית תל-אביב

ע' איסרליש - רפרנט מערכת הביטחון במשרד הכלכלה

והתכנון

ז' שר - סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות באוצר

נ' רז - רפרנט מע"ץ באגף התקציבים, האוצר

מזכיר הוועדה; ב' פרידנר

קצרנית; ח' אלטמן

סדר-היום; נמל יפו - עמוד 469 בדו"ח 45 של מבקר המדינה.נמל יפו

עמוד 469 בדו"ח 45 של מבקר המדינה
היו"ר ד' מגן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הישיבה

שאנהנו מקיימים עתה היא ישיבת המשך לישיבה שקיימנו ב-26 ביוני, בה דנו בפרקים

הנוגעים למשרד התחבורה. שר התחבורה עדיין לא הגיע, אני מקווה שהאחור שלו לישיבה

הוא אחור קל, מכל מקום עד שהוא יגיע נשמע התייחסות מפיו של מבקר משרד התחבורה

שיעדכן אותנו בכל מה שהתפתח מאז הדיון שהזכרתי עד היום, ואולי גם בנושאים נוספים.

ח' ארז;

בכל מה שקשור לנמל יפו מאז הטיוטה ועד היום, בהמשך לדיון שהתקיים בהודש יוני

בוועדה הזאת, נעשו הרבה מאד פעולות שלא נעשו בעבר, ויותר מאוחר מנהל הנמל יוכל

להתייחס אליהן אחת לאחת, מכל מקום מעבר למה שנמצא בתחום סמכותו של משרד התחבורה

אנחנו נתקלים היום במספר בעיות של שיתוף פעולה עם משרדי האוצר והחקלאות בכל מה

שקשור לסוגיות שונות שמתייחסות הן לכוח האדם והן לתעריפי הדייג. כל השאר או

תיקון המצב בכל נגה שנוגע לחוזים - חלק גדול מחם בוצע, והיום אנחנו נמצאים במצב

הרבה יותר טוב מזה שהצגנו בפניכם בישיבה האחרונה שהוועדה קיימה בנושא הזה בחודש

יוני.

35 מבעלי העסקים בנמל יפו כבר חתומים על חוזים, וה-18 הנותרים נמסרו לטיפולו

של בית המשפט לצורך תביעת פינוי וכדומה.

בסך הכל המצב, נכון להיום, כפי שכבר אמרתי, הרבה יותר טוב מזה שהוצג בפני

הוועדה בחודש יוני ואני מבקש מיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה להעביר את

רשות הדיבור למנהל הנמל כדי שהוא יפרט יותר את מה שנעשה בשטח.
היו"ר ד' מגן
ברצוני להזכירכם כי בישיבה שקיימנו ב-26 ביוני קטענו את החלק הזה של הדיון

בניב™ אופטימית כאשר הבנו שגם המערכת הכספית וגם המערכת הניהולית הכוללת פועלת על

פי המאמץ הנדרש כנגזר מדוח מבקר המדינה. מכל מקום קבענו שניפגש בסוף השנה, דבר

שאנחנו עושים עכשיו, כדי לבדוק כיצד הדברים מתקדמים.

הניחו בפניי זה עתה תמונות מתלונה מצולמת שהגיעה לידי מבקרת המדינה מחודש

יולי וחודש ספטמבר, והתמונות שאני מחזיק בידי אינן מרנינות בלשון המעטה, מנמל

יפו.

רשות הדיבור לשר התחבורה.

שר התחבורה י י קיסר;

אם תסתכלו על חצי הכוס המלאה כי אז תראו שנעשתה בשטח עבודה גדולה מאד.

בתגובה לתמונות שהונחו על שולחנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה ברצוני

לומר כי היום האלבום העבה המוצג בפניכם היה נעשה הרבה יותר דק כיוון שעשינו עבודה

רצינית - - -

היו"ר ד' מגן;

לא איכפת לי שיהיה אלבום תמונות עבה אבל עם תמונות מרנינות.

רשות הדיבור למר יוסי עובד, מנהל נמל יפו.י' עובד;

בשנתיים האחרונות עסקנו בתיקון כל הליקויים כפי שהם הועלו בדוח מבקרת המדינה.

עסקנו ב-53 חוזים שמתוכם 35 כבר חתומים, ו-18 נמצאים בהליכי משפט לפינוי או

לחתימה.

חובות הנמל כתוצאה מאותו חלק שעדיין לא חתם על החוזים מגיעים, היום, ל-6

מיליון שקלים כאשר 3 מיליון לשנת 1994 ו-3 מיליון לשנת 1995.

נמל יפו עובד על פי תעריפים אחידים לכל בעלי העסקים; מסעדות, מסחר, שטחים

פתוחים, איחסון וכדומה. איננו נותנים הקלה לאף אחד, וכולם משלמים על פי אותו

תעריף אחיד.

שר התחבורה י י קיסר;

מה שצריך להגיד לחברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה הוא שהביקורת הקשה

התייחסה לבעלי מסעדות או עסקים שהיו להם או חוזים שגויים אם ננסח את הדבר

בעדינות, או כלפי כאלה שלא היו להם בכלל חוזים. המצב נכון להיום הוא שיש חוזים

מוסדרים, מספרם, כאמור, 35. ואלה שעדיין חיים כמו בימים הטובים של טרום ביקורת

המדינה, טרום הסידור, הועברו לטיפולם של בתי המשפט. אין אף אובייקט בנמל יפו שלא

נחתם אתו הסדר כדת וכדין או שלא הועבר לתהליך משפטי.

די צור;

כולל מי שהגיש את התמונות שהונחו על שולחנה של הוועדה.

היו"ר ד' מגן;

האם לא מדובר על אזרח חוץ?

די צור;

האיש שצילם את התמונות ומסר אותם נמצא בשטח בתור פולש. הוא בנה ספינה ביבשה

על שטח של 2 דונם. הוצאנו נגדו צו בבית המשפט בחודש אוגוסט כאשר התחשבנו בכך שיש

לו ילד בבית ספר, השופט איפשר לנו להוציא אותו מהשטח רק עם סיום שנת הלימודים,

אבל האיש הזה לא פינה את השטח אלא עבר ממקום למקום ובנה יכטה בים בלי מנוע. זאת

ספינה שמשמשת בית. הוא הביא לשם את אנשי הטלוויזיה, הראה להם את הג'אקוזי שהוא

בנה בתוך הבית והוא גם הודיע ברבים, בתכנית הטלוויזיה, שאפשר לבנות בישראל בית על

החוף במחיר של אגורות שחוקות.

היו"ר ד' מגן;

באיזה שפה הוא סיפר זאת בכלי התקשורת? בעברית? באנגלית?

די צור;

בשתי השפות. בדיון האחרון שבו השתתפנו, שהתקיים לפני חודש בבית המשפט,

נתנה לו ארכה של 6 שבועות בלבד כדי שהוא יוכל לפנות את המבנה שהוא הקים משטח

הנמל. כאמור, המבנה איננו ספינה וגם לא יכול להיות ספינה כיוון שברגע שיורידו

אותו למים הוא יטבע ויסתום את כל המעגן.האיש הזה, כביכול, משחק את המשחק של איש איכות הסביבה, ומאותו רגע שהוצא נגדו

הצו הוא התחיל לחפש מה לצלם. אגב חצי מהתמונות שאתם רואים זאת עבודה שלו, הזבל

שהוא שפך במקום.

שר התחבורה י' קיסר;

הוא חיבר עבור עצמו ביוב, חשמל ומים ולא משלם לא עבור ביוב, לא עבור חשמל ולא

עבור מים בעד מבנה שהוא בנה בשטח שלא שייך לו. מר צור, על כמה שנים מדובר?

די צור;

3 שנים.

י י עובד;

5 שנים.

היו"ר ד' מגן;

מבקרת המדינה הגיעה זה עתה לישיבה ואני מבקש לעדכן אותה. הזכרנו את הנימה

האופטימית שבה הסתיים הדיון שקיימנו בוועדת הזאת בישיבה הקודמת שהתקיימה ביום 26

ביוני בקשר לנמל יפו ואשר עכשיו אנחנו מקיימים את ישיבת המעקב לגביה.

אני אראה למבקרת המדינה את התמונות שקיבלנו אשר הזכרתי אותן לא כדי להפוך

אותן לנושא הישיבה אלא להדגיש שגם העניין הזה קיים. קיבלנו התייחסות לתמונות, גם

השר, גם מנהל הנמל וגם נציגי משרד מבקר המדינה סיפרו שיש התקדמות גדולה בכל מה

שקשור לטיפול בנמל יפו, גם בקטע האקולוגי, ואת התמונות צריך לראות בפרופורציה

המתאימה מה עוד שקיים חשש שמי שצילם אותן לא עשה זאת בידיים נקיות.

רשות הדיבור למר י' עובד,

י י עובד;

אמרתי כבר שאנחנו עובדים על פי תעריפים אחידים לכל בעלי העסקים בנמל.

דמי הכניסה, בסך שקל אחד, לשמחתנו בוטלו על פי החלטת שר התחבורה, דבר שהתקבל

בברכה בציבור, אבל לעומת זאת אגרת הנמל בחנייה עלתה מ-3 שקלים ל-5 שקלים.

מבקרת המדינה העירה הערה בנושא של כוח אדם אשר ברצוני להתייחס אליו ולציין כי

ביקשנו לקבל תקנים אבל משרד האוצר סרב ואמר שכיוון שהנמל הולך לכיוון של הפרטה

הוא לא רואה חיוניות בהעמדת תקנים לרשותנו. לעומת זאת נתנה לנו הרשאה להפעיל כוח

אדם באמצעות חברת כוח אדם, ואגף הכספים של משרד האוצר אישר זאת.

שר התחבורה י י קיסר;

מבקרת המדינה העירה, בצדק, שכל המנגנון היה, למעשה, איש אחד ונציג האוצר

לידו. למשרד העבודה והרווחה יש פעולה שלטונית שאי אפשר להעביר אורגה לקבלנים

לכן ביקשנו מהאוצר כוח אדם לצורך סמכות שלטונית. לדוגמה, אם יש מנהל מעגנה הוא

יעסיק כוח אדם מחברות כוח אדם, אבל בעל הבית צריך להיות מכוח השלטון, ועל הנושא

הזה אנחנו מתווכחים עם האוצר למעלה משנה וחצי. הוא מסרב לאשר לנו את הבקשה.

אם צריך לבצע פעולה שלטונית, אי אפשר לאפשר לפקיד מחברת כוח אדם לעשות אותה.

על האחראי, היינו על משרות מפתח שמכוחן יפעלו אנשי כוח האדם קיים ויכוח. אמרתי

לאוצר שהוועדה המליצה על 4 משרות שלטוניות שאני צריך אותן, אחרת לא תהיה לי סמכות

אכיפה, שכן אי אפשר להטיל על פקיד מחברת כוח אדם, שהיא חברה פרטית, לעשות פעולת

אכיפה. כוח אדם מחברה פרטית לא יכול להיות בעל סמכות.אני מקווה שהאוצר יעתר סוף סוף לפוזות ל-4 המשרות השלטוניות, ואת שאר העובדים

הנחוצים לתפעול הנמל נממן מהכסף שיש לנו שכן יש לנו הכנסות. אנהנו יכולים להעסיק

כוח אדם באמצעות חברות קבלניות כדי לשפר את המצב ולנהל את הנמל באורה תקין.

כאמור, האוצר הסכים לכך שננהל את המקום בעזרת כוח אדם מחברות קבלניות, אבל

הוא עדיין לא אישר לנו את המשרות השלטוניות.

די צור;

הנמל פעל כל הזמן בכמות האנשים כפי שהיא קיימת היום וההבדל היה משמעותי ביותר

כיוון שקודם כל העובדים עבדו כקבלני משנה ולמעשה בבדיקה שהאוצר עשה יחד אתנו,

בטרם העברנו את החומר למשרד מבקר המדינה, מצאנו שיש קשר עובד מעביד בין קבלני

המשנה האלה לבין הנמל. הקשר היה הדוק ביותר, ובנוסף לכך לא היה לנו כל פיקוח על

קבלן המשנה.

הצלחנו להפוך את העובדים בנמל לעובדי כוח אדם שזכו במכרז רשמי שפורסם מטעם

האוצר. חברת נתיב מספקת כוח אדם לכל משרדי הממשלה.

כבוד השר טוען שצריכות להיות משרות שלטוניות. לו הנמל לא היה עומד בפני

הפרטה כי אז היו לפחות 2 משרות, לא מעבר לכך, מאושרות על פי התקן - - -

היו"ר ד' מגן;

תסלח לי על כך שאני מפסיק אותך באמצע דבריך. אני מבקש שהשר יגיד לנו באיזה

שלב רעיון ההפרטה נמצא? עלינו לקבל תשובה על השאלה הזאת גם כדי לנסח את

הסיכומים וההמלצות שנניח על שולחן הכנסת.

שר התחבורה י י קיסר;

התשובה לפיה אנחנו עומדים בפני הפרטה היא תשובה לקויה. גם כאשר תהיה הפרטה

תעשינה פעולות שלטוניות בידי המדינה כמו המעגנה, נמל הדיג, דברים שלא יפריטו.

יפריטו, אולי, את העורף הכלכלי, אבל לא את הנמל - -

קריאה;

גם הנושא של הביטחון.

שר התחבורה י י קיסר;

בהחלט. מכל מקום מדובר על משרות שלטוניות שמפוקחות על ידי מנהל הספנות והן

אינן קשורות כלל ועיקר להפרטה.

אילו היינו מבקשים את כל כוח האדם כי אז התשובה שהולכים לקראת הפרטה היתה

יכולה להיות תשובה חלקית נכונה, אבל אם מצד אחד מבקרת המדינה אומרת, בצדק, שאיננו

מפקחים, ומן הצד האחר לא נותנים לנו סמכות שלטונית - קשה לבצע את הדברים, לכן

ביקשנו את 4 המשרות.

אני חוזר ומדגיש שאין לנו, לגבי המשרות האלה, כל בעיה תקציבית. איננו מבקשים

תוספת תקציב כיוון שלנמל יש הכנסות, ואנחנו רק מבקשים שיאשרו לנו באופן פורמאלי

לקבל 4 תקנים נוספים כדי לתפעל נכון את החלק הנמלי עד ההפרטה.

היו"ר ד' מגן;

האם ההפרטה היא כוונה מוצהרת של הממשלה ותו לא - - -א' חסון;

לא כוונה כי אם עשייה. לנמל יפו יש פונקציה נמלית ויש גם העורף היבשתי,

כאשר העורף היבשתי יכול לשמש שימושים אין ספור, בעיקר מה שמיועד במסגרת תכנית

בינוי ערים שהוכנה לצורך האתר הזה. אלא מה? - לא הוגדר שטח הנמל כך שהוא יוכל

למלא את יעידו אחרי ההפרטה. ברור שנמל כמעגנה שעומדת בפני עצמה הוא גוף שאיננו

בר חיות מבחינה כלכלית לכן הקמתי צוות שיגדיר את העורף הקרקעי של שטח המעגנה על

מנת שאפשר יהיה לייעד את אותם שטחים שבמסגרת ההפרטה אפילו שהנמל יופעל כיחידה

מופרטת שעומדת ברשות עצמה - הוא יוכל למלא את כל הפונקציות הכלכלית ואת הפונקציות

הנמליות ושיוכל לעמוד ברשות עצמו.

הצורך בהגדרת השטח הוא הצעד הראשון לפני ההפרטה.

לגבי החלק העורפי, הקרקעי, יש ועדה של שלושה מנכ"לים - אוצר, מנהל מקרקעי

ישראל ואנחנו, שצריכה לסכם פרט של האופציה באיזה צורה הוא יופרט כיוון שהצוות דן

בבעיה ולא התבטא ביחס לנקודה האחרונה שהיא המכריעה - מהלך ההפרטה.

אנחנו מצפים שתוך פחות משנה המכרז יוכן להפרטה.

שר התחבורה י' קיסר;

משרד התחבורה לא חושב שהוא צריך לנהל מסעדות ולא שום אובייקט, להוציא את מה

שהממשלה הסמיכה אותו לנהל - מעגנות ונמלים. כל השטח העורפי הקרקעי צריך לצאת

להפרטה. היה ויכוח האם הוא ייצא להפרטה כיחידה אחת או חלקים חלקים וקיים ויכוח

עם ועדת בניין ערים שצריכה לתכנן את הנושא כיוון שמדובר על נמל עתיק בעל אלמנטים

תיירותיים והיסטוריים. אי אפשר, לדוגמה, למכור למישהו שטח כדי שהוא יבנה עליו

בית מלון אלא הוא צריך להשתלב בתכנית. לכן הוכנה תכנית רעיונית בכל מה שקשור

לשאלה איך הנמל הזה צריך להיראות ואנחנו ערוכים לכל סוג של הפרטה. הודעתי לחבריי

ולהנהלה שלי שלנו אין עניין, כמשרד התחבורה, לנהל מסעדות. זה לא תפקידנו, אנחנו

לא יודעים לעשות דבר כזה, ולכן כל מה שאפשר להפריט ואשר לא שייך לתחום של שמירת

אינטרסים של המדינה בתחום של משרד התחבורה, דהיינו מעגנה ודייג, כיוון שיש לנו

בעיה עם הדייגים במקום.

יש קשיים בהרחבת המזח בגלל סלע אנדרומדה לכן החלטנו לעקוף את הסלע.

כאמור, אנחנו נתעסק רק בדברים שהם שייכים לפונקציה של משרד התחבורה, ולגבי כל

שאר הדברים - שלושת המנכ"לים יחליטו. אם הם ימליצו על הפרטה טוטלית - אני אתמוך

בה. אם הם ימליצו לעשות הפרטה חלקים חלקים - אני אתמוך בהמלצתם, ובלבד שהעניין

הזה יזוז.

איננו מעוניינים, כאמור, לנהל דברים שאינם שייכים לנו.

היו"ר ד' מגן;

תודה. רשות הדיבור למר יוסי עובד.

י י עובד;

מאז דוח מבקרת המדינה אנחנו פועלים במסגרת של מכרזים, והוקמה ועדת מכרזים

שעוסקת בנושא הזה על פי אישורו של מנכ"ל משרד התחבורה.

בנמל נותרו, עדיין, שני פולשים, בנוסף לאלה שהצלחנו להוציא, ואנחנו נמצאים

אתם בהליכים משפטיים בתקווה שבשנת 1996 - - -שר התחבורה י' קיסר;

כמה פולשים בסך הכל היו בנמל יפו?

י י עובד;

5 דייגים שתפסו כל מיני כוכים ומקומות לא כל כך משמעותיים ואשר הצלחנו להיפטר

מהם. היה רוכל ששם לעצמו עגלה בנמל, תפס הזקה, קשר את העגלה שלו כאילו זאת עסקת

מקרקעין אבל גם ממנו הצלהנו להיפטר. נותרו עוד שניים בעייתיים, אנשים מוכרים גם

למשטרה, אשר אנהנו פועלים נגדם בהליכים משפטיים בתקווה לסיים את הפרשה.

די צור;

אחד מהם נמצא במבנה 8 שנים ובית המשפט קבע, לפני חודש, שתינתן לו ארכה של

חודשיים כדי למצוא מקום חלופי. הוא שאל את הנהלת הנמל אם יש לה דיור חלופי כלשהו

עבור אותו אדם, יחד עם זאת בית המשפט תמך בתביעה שלנו וניתקנו לו חשמל ומים,

מוצרים אשר הוא קיבל במשך 8 שנים ללא תשלום.

יש, כאמור, עוד שני פולשים מהעולם התחתון, שמשתמשים בסמים במבנה, ואנחנו

מקווים שמשטרת ישראל תיתן לנו סיוע כדי לסלק אותם מהמקום. הם גרים בדירה בתוך

המבנה הצפוני מזה 3 שנים.

י י עובד;

לפני 6 חודשים היינו בבית המשפט בקשר לפולש שנמצא במבנה מזה 8 שנים ובית

המשפט פסק שכן נמשיך לספק לו חשמל ומים. רק לאחרונה השגנו את הפסיקה להפסיק לו

את הזרמת החשמל והמים.
תעריפי דייג
דייגים בעלי רישוי מתאים שמשרד החקלאות מאשר אותם כדייגים

שמסובסדים על ידי המשרד, משתמשים בסירות שלהם בנמל יפו. לגביהם אנחנו נמצאים

בהליך מתקדם בכל מה שקשור לשאלה כיצד נתנהג בעתיד כלפיהם? המגמה היא שמשרד

החקלאות יסבסד את דמי העגינה שלהם כדי שהם יקבלו עגינה מוזלת מאד כפי שהיא ניתנת

כיום.

עד עצם היום הזה ניתנה לדייגים אגרת עגינה מוזלת ולא קיבלנו את מה שהגיע לנו

ממשרד החקלאות, מה שמסתכם להערכתנו בכ-600 אלף שקלים. אנחנו נמצאים עם משרד

הרוקלאות ועם האוצר, לאחרונה, בהידברות בכל מה שקשור לנושא הזה, ואנחנו מקווים

לקבל את הכסף המגיע לנו. כמו כן אנחנו מקווים לקבל את הכסף שמגיע לנו מהאוצר.

די צור;

אני מבקש ממבקרת המדינה שתיתן את חוות דעתה לשיטה שלפיה משרד החקלאות פועל

במתן הרשיונות. היום יש בנמל יפו קרוב ל-70 דייגים שמחציתם אינם פעילים למרות

שיש להם רשיון דייג. הבעיה של הנמל היא להתמודד מול אדם שמחזיק שטח עם סירה, הוא

לא דייג, הוא מחזיק מרוסן כיוון שיש לו רשיון דייג, ובתוך המחסן הוא עושה עסקים

אחרים. משרד החקלאות הפך להיות לשכה שמורידה מעצמה לחץ על ידי זה שהיא מעניקה
רשיון ואומרת לפונה אליה
לך למשרד התחבורה, תשבור את הראש יחד אתם, ותקבל מה

שמגיע לך. בקטע הזה יש לנו בעיה קשה.

אנחנו יכולים להוכיח שיש דייגים שלא יצאו לים מזה שנתיים ימים שיוצאים עם

הסירות שלהם רק למסעי תענוגות והם משלמים לנו 300 שקלים לשנה, בעוד שבעל ספינה

משלם אלף שקלים לחודש. ההבדל משמעותי. כאמור, משרד החקלאות משתמש במעשה חריג

כדי להוריד מעצמו את הלחץ.היו"ר ד' מגן;

מה מקבל מכם דייג מורשה?

די צור;

הוא מקבל אגרת עגינה מוזלת מאד, כ-300 שקלים לשנה, ומקום עגינה שמור. לנו יש

הוצאות על המעגנה הזאת כיוון שההלק של משרד החקלאות מגיע כדי כמעט מיליון שקלים

לשנה ואין לנו הכנסות מהקטע הזה.

הבעיה שלנו היא להוציא את האנשים שאינם דייגים מהמקום. יש להם שם חנויות או

עסקים ופעם, בעבר, אולי לפני 20 שנה, הם היו דייגים. היום, כאמור, הם מחזיקים

ספינות ומחסנים לא למטרות דייג.
היו"ר ד' מגן
לא נקיים על הנושא הזה דיון נפרד אם כי הייתי מבקש ממך שתפנה אל הגורמים

המתאימים במשרד החקלאות במכתב אשר העתקו יועבר אלינו ואל מבקרת המדינה, ואנחנו

נעקוב אחר העניין.

רשות הדיבור לחבר הכנסת דן תיכון.
ד' תיכון
אני מתנצל בפניכם על כך שאחרתי להיכנס לישיבה.

לפי מיטב זכרוני קיימנו דיון על הנושא הזה. שמענו הערות קשות, ואני גם זוכר

שהצלחתי להרגיז את שר התחבורה לנוכח כל מה שקורה בנמל יפו.

האם משהו השתנה מאז הדיון שקיימנו עד עתה? נאמר לנו שייעשה סדר בנושא.

היו"ר ד' מגן;

אנחנו נמצאים בסוף הדיווח באווירה אופטימית.

די תיכון;

נעשה סדר?

היו"ר ד' מגן;

כן.
י' עובד
אני מזמין אותך לסיור במקום.

לשאלתו של חבר הכנסת דן תיכון ברצוני להשיב כי אנחנו עובדים על פי נוחלים

מסודרים ומתוקנים. התקנו נוהלי מעגנה ונוהלים כלליים של בטיחות, והדבר מתפרסם על

לוחות המודעות. כל פרט מקבל את ביטויו בנוהלים כך שמהבחינה הזאת הנמל עובד

כיחידה תקנית מסודרת.

ד' תיכון;

כמה גובים דמי כניסה?י' עובד;

חמישה שקלים. השקל בוטל. הוא לא קיים יותר.

די צור;

הפסדנו מיליון שקל, ועשינו זאת בהתאם לבקשת השר.

ד' תיכון;

שר התחבורה צדק בכך שהוא ביטל את השקל.

די צור;

השר קיבל את ההחלטה הזאת לאור החיכוך הבלתי רצוי שהיה לנו עם הציבור.

שי יהלום;

בעד מכונית גובים 5 שקלים ועבור אדם בודד כלום?

י י עובד;

מכאן אני עובד לנושא השיפוצים בנמל יפו; את כל הכסף שאנחנו גובים אנחנו

משקיעים בתנופה בשיפוצים ושומרים את המבנים כדי שלא יתמוטטו . מי שמגיע לנמל,

היום, ורואה את בית המכס כפי שהוא נראה היום לעומת איך שהוא נראה בעבר - מבין על

מה אני מדבר.

אנחנו פועלים במסגרת של ייעוץ משפטי צמוד לנמל שפועל לתיקון כל הליקויים שהיו

בעבר במקום בכיוון שלא יפריע למהלך ההפרטה או יסייע למהלך ההפרטה הקרוב.

כפי שהשר ציין בדבריו, בשנת 1996 אנחנו נהיה ערוכים להגיש מתכונת או מכרז

להפרטת הנמל - - -

די תיכון;

בנה זאת הפרטה?

היו"ר ד' מגן;

חבר הכנסת דן תיכון, קודם שהגעת לישיבה מנכ"ל משרד התחבורה דיווח לנו שהוא

מעריך שבעוד כשנה המכרז על ההפרטה יהיה מוכן כאשר מדובר, בעיקר, על עורף הנמל.

די תיכון;

מה מפריטים?

א' חסון;

צריך להפריד בין השטח הנמלי והעורף הצמוד אליו, העורף היבשתי, שיצטרכו להיות

מוגדרים כיחידה שתתפקד באופן כלכלי. הנושא הזה לא הוגדר עד עכשיו בצורה כזאת.

הנושא הזה יכול להישאר בבעלות המדינה או בבעלות ציבורית אחרת.

באשר לשטח הקרקעי, הנדל"ן, הוא יופרט לפי מתכונת שתומלץ על ידי צוות שיורכב

מהאוצר, מי נהל מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. הצוות הזה טיפל, בזמנו, בנושא הזה,

אבל לא הגיע להמלצה על הצורה הקונקרטית של ההפרטה, בחלקים או כמיקשה אחת.ד' תיכון;

בדיון שקיימנו אמרתי שמדובר על פנינת תיירות ממדרגה ראשונה לכן צריך להתייחס

לעניין הזה במסגרת התכנית לפיתוח תיירות באותו אזור. אם יתהילו למכור את השטח

לכל מיני סוחרים כדי למקסם את ההכנסות, - כל העסק יתמסמס וחבל.

למה אינכם מצרפים לעניין הזה את משרד התיירות ומתחילים לעבוד על הנושא הזה

כעל אטרקציה תיירותית? אם תתחילו למכור - לא יהיה מה לעשות יותר עם האזור שייתקע

לשנים, ואז בעוד 10 שנים מישהו בוועדה הזאת ישאל; מדוע החליטו להפריט?

שר התחבורה י י קיסר;

חבר הכנסת תיכון, בדבריי התייחסתי גם לשאלה שלך אבל לצערי לא היית כאן.

היו"ר ד' מגן;

אולי בכל זאת נשמע, עבור חבר הכנסת דן תיכון, את עיקרי הרעיונות שלכם?

מ' דורון;

כל הדברים האלה מותנים עם עיריית תל-אביב-יפו שבלעדיה לא יוכלו לעשות שם שום

דבר.

היו"ר ד' מגן;

נשמע מה דעתו של השר בנושא הזה.

שר התחבורה י י קיסר;

ברצוני לומר לחבר הכנסת דן תיכון שאין לי כל בעיה לצרף גם את עיריית

תל-אביב-יפו לצוות. מכל מקום אני דיברתי בדיוק על הכיוון שהוא מדבר עליו ואמרתי

כי נמל יפו הוא לא סתם עוד נמל. יש לו צד תיירותי, ערך היסטורי, לכן כל הפרטה

שתהיה צריכה להשתלב בתכנית אב שהעירייה עושה.

יכולנו לצאת, כבר, עם תכנית הפרטה לגבי המחסנים הקיימים, אבל איננו עושים זאת

והמנכ"ל סיפר איך התכנית צריכה להיראות.

ישבתי עם המהנדסים והמתכננים כדי לבדוק חלק מהתכניות שאם הן ו1אושרנה על ידי

הוועדה המחוזית הן תכניות שתקבענה את האופי של הנמל.

ההערה של חבר הכנסת דן תיכון במקומה, ואני אמרתי כבר כמה פעמים שמשדד התחבורה

איננו מעוניין לנהל מסעדות או מרוסנים או חנויות תכשיטים. אנחנו משרד תחבורה שיש

לו עניין בנמל דייג או ביכטות ולגבי כל השאר, בכל מה שקשור לשאלה איך יפריטו, כך

או אחרת, מה שיחליטו יהיה מקובל עליי.

אם יהיה צורך להעביר לעיריית תל-אביב את האחריות על חלק מסויים - אני אתמוך

בכך בתנאי שהיא תפצה את המדינה. לנו אין עניין בכסף. האוצר מעוניין בו. כידוע

לכם כל אגורה אנחנו מקבלים מהאוצר בלאו הכי, אבל לנו יש עניין שהעסק הזה יזוז

כיוון שהוא מוזנח במשך שנים בגלל תופעות ששמענו עליהן ואשר לחלק מהן נתנו תשובה.

מאז הישיבה האחרונה שהוועדה לענייני ביקורת המדינה קיימה, כל המושכרים

מוסדרים כדת וכדין או שעניינם הועבר לבית משפט. אין יותר מושכר בחזקת הפקר.י' עובד;

ברצוני לומר לחבר הכנסת דן תיכון כי משרד התיירות היה שותף לתכנית בניין עיר

של נמל יפו, ועיריית תל-אביב היא השושבין הראשון לתכנית הזאת משום שנמל יפו נהשב

לשטה אורבני של עיריית תל-אביב. כפי שהשר כבר אמר יהיה חשוב וזאת כלל לא תהיה

שגיאה לצרף את עיריית תל-אביב למסגרת ההפרטה של שטח נמל יפו.
די צור
נמל יפו הכפיל את הכנסותיו בשנת 1995 לעומת שנת 1993 , בפועל. בעצם הוא שילש

את הכנסותיו. לקראת 1996 התחזית שלנו היא פי ארבע ממה שהיתה בשנת 1993. ופי 1.5

ממה שהיתה בשנת 1995.

ד' תיכון;

אם כך דוח מבקר המדינה עזר.

היו"ר ד' מגן;

אמרנו זאת גם בישיבה הקודמת.

רשות הדיבור למבקרת המדינה.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

אנחנו נעקוב אחרי התהליך כיוון שלפעמים הוא מכתיב את התוצאה ונקווה שתעשו את

הדברים בצורה הנכונה תוך התחשבות בשווי שיש לקרקעות במקומות האלה והצד התיירותי

שהודגש ובצדק. נקווה שנראה ברכה בעמלנו.

היו"ר ד' מגן;

תודה.

די צור;

אנחנו מזמינים אתכם לביקור בנמל יפו.

שר התחבורה י' קיסר;

הכניסה חינם...

היו"ר ד' מגן;

רבותיי, את כל מה שקשור לפרק של נמל יפו בדוח מבקר המדינה מס' 45 נביע

בסיכומים ובהצעות לקראת חודש ינואר, ברוח הדברים כפי שהם נאמרו בישיבה הזאת, תוך

הדגשת השיפורים כפי שדווח עליהם. נקדיש קטע מיוחד לצורך המלצה על ההפרטה, כמובן

בשיתוף פעולה עם נציגי משרד מבקר המדינה, הכל במגמה להפוך את נמל יפו לפנינת

תיירות.

נעבור, מייד, לישיבה הבאה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10;11

קוד המקור של הנתונים