ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 31/07/1995

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו- הפיקוח על השידורים- עמ' 657 בדו "ח מבקר המדינה 45

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 452

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. די באב התשנ"ה (31 ביולי 1995). שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר די מגן

ר' זאבי

שי יהלום

די תיכון

מוזמנים; מבקרת המדינה מי בן-פורת

שי לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

די ברנדרייס - סגן ממונה על אגף

ר' ברעלי - מנהלת ביקורת ראשית

י' רוט - משרד מבקר המדינה

השר הממונה פרופ' שי שטרית

בי פרידמן - יועץ תקשורת לשר

ע' עמר - דובר השר

נ' שי - מנכ"ל הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

י י קרניאל - יועץ משפטי

די מימרן - סמנכ"ל כספים ומינהל

טי בן-אבי - דוברת ועוזרת למנכ"ל הרשות

מ' איתן - משרד הכלכלה

ע' ברלינסקי - משרד הכלכלה

מזכיר הוועדה; בי פרידנר

קצרנית; ת' בהירי
סדר-היום
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו - הפיקוה על

השידורים - עמי 657 בדו"ח מבקר המדינה 45.הרשות השניה לטלווזיה ורדיו- הפיקוח על השידורים- עמ' 657 בדו "ח מבקר המדינה 45

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו -

הפיקוח על השידורים - עמי 657 בדו"ח מבקר המדינה מס' 45.

ר' ברעלי;

(מקריאה את התקציר מדו"ח מבקר המדינה - נספח לפרוטוקול)
שי יהלום
האם התמקדתם בביקורת רק בתחום כללי המועצה? האם בדקתם ומצאתם שהם עוברים על

הכללים שהחוק מחייב, או שלא נגעתם בתחום זה?
ר' ברעלי
התקנות הן הבסיס לשידורים.
שי יהלום
למשל, אם כתוב בחוק שצריד שיהיו שידורי מורשת ויהדות, האם בדקתם אם הם עושים

זאת או לא?
ר' ברעלי
לא התייחסנו לתכני התכניות.
השר שי שטרית
אני רוצה להודיע לחבר הכנסת יהלום כי במסגרת עבודתה של ועדה מייעצת שהוקמה

לשם כך, נבדקת האפשרות להקים קרן יחד עם הזכיינים של הרשות השניה, אשר תשמש מנוף

להפעלת המערכת הזו. מסתבר שאם אין תמריץ כלכלי, דברים רבים אינם ניתנים להשגה.

למשל, כדי לגבש רייטינג נוסף לכל הגורמים, היה צורך בשנה וחצי ועשרות ישיבות.
נ' שי
מחר מתפרסם המכרז.
השר שי שטרית
היינו צריכים בורסה אשר תקבע את מחיר וזמן הפרסום. הבורסה הזו היתה חייבת

להיות ניטראלית ומקובלת על כל הגורמים. מבלי לארגן אותה, אי אפשר היה לחת כלי

עבודה לפרסומאים, למפרסמים ולזכיינים. התמריץ הכלכלי היה, שהכנסנו את הכסף

שהשתמשנו בו לסקרי צפייה, אל תוך ה"פול" של ביצוע הרייטינג. ברגע שעשינו זאת,

הקטנו את העלויות, והדבר היווה עבורנו מנוף כלכלי להשגת רייטינג משותף לכולם.
שי יהלום
עם כל הכבוד לשר, אני מתפלא מאד על התשובה הזו. הביקורת אומרת שבמקום ששליש

מהתכניות תוקדשנה למידע וענייני היום ושליש לבידור, הנושא הראשון מקבל 22 אחוז

ו-52 אחוז מוקדשים לבידור. ברור שבידור מביא רייטינג גבוה יותר, אך אני חושב שאם

החוק מדבר על דברים מסויימים, הם צריכים להיות קיימים גם ללא התמריץ הכספי.
השר ש' שטרית
חבר הכנסת יהלום, נתתי לך את תגובתי כשר דתות, ובהמשך תקבל את תשובתי כשר

הממונה על הערוץ. אני רוצה למסור ליושב ראש הוועדה, למבקר המדינה ולהברי הוועדה,

שלפני למעלה מחצי שנה מיניתי ועדה ציבורית לבדיקת הפעלתו של הערוץ השני בשנתו

הראשונה. בראש הוועדה עומדת השופטת בלנש קיי, וחברים בה שורה ארוכה של אנשי

מקצוע. חשבתי שבגלל שמדובר בכלי תקשורת., ואחריותי היא עליו, יש חשיבות לשימוש

בגורם ציבורי על מנת שיבדוק דברים מסויימים ויביא לי המלצות, כולל בנושאים אותם

אני אגיש לוועדה - לפני שאני מכניס תיקונים בתחום המדיניות (באמצעות המועצה),

בתחום תיקוני החקיקה או בתחומים בהם פעלו המועצה וההנהלה המקצועית. כאשר הוועדה

תשלים את עבודתה, היא תשמש לי בסיס למימוש ממצאי דו"ח ביקורת המדינה. הדו"ח הונח

גם בפני הוועדה, כי ישנם דברים מסויימים הטעונים תיקון, וגם ועדת השרים קבעה

דרכים לתקנם.

אשר לדברים הנוגעים לתוכן השידורים, יש מקום להידוק הפיקוח לעומת הפיקוח שהיה

בשנה הראשונה. בשנה הראשונה היה הערוץ השני בשלבי התהוות. דאגנו לעובר הזה וחרדנו

לו, לא ידענו כיצד יתפתח, ויכול להיות שתיה זה נכון לתת לו להמשיך להתפתח מבלי

שנקפיד יותר מדי. בדיעבד, זו היתה הצלחה כלכלית, חברתית וגם דמוקרטית: הצלחנו

להכניס למערכת כלי התקשורת בצד כלי התקשורת הממלכתי, גם כלי תקשורת הפועל על ידי

גופים מסחריים ובפיקוח ציבורי.

הביקורת נכתבה בצדק ואני מקבל אותת, אך בצדה צריך לזכור כי זו היתה שנה

ראשונה להפעלת הערוץ השני. בסך הכל, עם השיפורים המתחייבים, אנו מתייחסים לגוף

בריא. לאחר שהילד הזה עומד על רגליו, וגם הצפי להמשך טוב: 100 מליון דולר מחזור

מכירות בזמן פרסום בשנה הראשונה, ותחזיות אופטימיות לשנה השניה. יש דו"ח ביקורת

המדינה, יש מועצה חדשה, ואחד השיקולים שלי להכניס במידת האפשר אנשים חדשים

למועצה, היה חיזוק כלי הבקרה. גופים מפקחים יוצרים יחסי גומלין סמביוטיים עם

הגורמים המפוקחים על ידם, וטוב וראוי שיחיה שינוי פרסונלי בהרכבם ותהיה רוטציה,

על מנת להחליש אותם יחסי גומלין סמביוטיים תמקהים את חוד מערכות הבקרה.

לכן אני חושב שהמועצה החדשה יחד עם דו"ח ביקורת המדינה והוועדה לבדיקת הערוץ

השני - בנוסף להתחזקותו הכלכלית של הערוץ - י יאפשרו לנו לקיים גם את דרישות כתב

הזכיון, גם את דרישות החוק וגם את דרישות הכללים. אני חייב לומר כי הצוות המקצועי

של הרשות מיומן מאד. בצד המי נהלי היו בעיות, אך גם הן תטופלנה כמו שצריך. בכל

הנוגע לתכניות, נעשו דברים בתגובה לתופעות, למשל הכלל בעניין צמצום הפרסים: נקבע

מדד כמותי, כמה תכניות פרסים יכולות להיות. הדבר נקבע על ידי המועצה. ניתנה

תשובה לסקטור הערבי ולצרכי ציבור העולים מררסיה. אין לי ספק שהערתו של חבר הכנסת

יהלום מוצדקת. את מה שנאמר בחוק יש לקיים.

לא היה קל לטפל בהכנסת תכנית בערבית לשידורי הרשות השניה, אך התכנית שהוכנסה

זוכה לשבחים. היתה בעיה עם מועד המגאזין של יום שישי ועם הכללת התכנית בסקרי

הצפייה, אך היא תוקנה.
ר י ברעלי
הבדיקה נערכת היום גם בקרב המיעוטים?
השר שי שטרית
כן.
נ י שי
ממחר מתחילה חברת טלסקר להפעיל סקר שוטף בקרב המגזר הערבי, במקביל לסקר במגזר

היהודי. זה לא נבע משום סיבה אלא מן הצורך בדגימה. בהתחלה חשבו שאין צורך בכך, אך

השר העיר לנו כי מן הראוי לקיים סקר לכלל האוכלוסייה, ובעקבות זאת פעלנו.היו"ר ד' מגן;

אני רוצה לברך את מבקרת המדינה ואנשי משרדה, על עתוי הביקורת שהוא מוצלח

במיוחד. שידורי הערוץ השני החלו רק בשלהי 1993. והיום באמצע 1995 אנו דנים על

דו"ח ביקורת הנראה חמור בעיני. אני נוטה לחשוב כי הרשות היינה מצוייה בתקופת הרצה:

חוק חדש, תקנות חדשות. ייתכן שהחוק יוסר בכמה תחומים, ייתכן שהתקנות חסרות בכמה

תחומים. כאשר עולה לפחות בעקיפין החשש שיש סטייה מתנאי המכרז, ואני זוכר שהיתה

תחרות קשה וצמודה בין הזכיינים, ולאחר שזכו בו רק 3 חברות - חשבתי שתהיה הקפדה

יתרה על כל תג ופסיק בתנאי המכרז. מדו"ח מבקרת המדינה עולה שהיו ויתורים, מרחיקי

לכת בעיני, כלפי הזכיינים. אני מקווה שבהמשך נקבל תשובות ופתרונות, כדי שהסחף

במידה ונוצר בכיוון הזה, ייעצר והתנאים יהיו שווים לכל.

השר ש' שטרית;

כאשר הוועדה הציבורית תסיים את תפקידה, אשמור לי את הזכות לדווח לכם גם על

תיקונים שהיא קבעה. היססתי בענייני תוכן, והשארתי לעצמי את הזכות להתערב רק לאחר

שהוועדה הציבורית תסכם את עבודתה. אשמור לעצמי את הזכות לחזור אליכם, לאחר

שהוועדה תסכם את עבודתה.

היו"ר ד' מגן;

אני רוצה להקריא את המשפט האחרון בפרק הזה, כפי שהוא מופיע בדו"ח מבקר
המדינה
לקראת סוף שנת ההרצה תיקנה המועצה את כלליה, הקלה והגמישה אותם, בעיקר

בנושאים בהם היו הפרות רבות מצד בעלי הזכיון, על סמך הנסיון שנצבר בשנת ההרצה. מן

הראוי שהרשות תקפיד שבעלי הזכיון יפעלו לפי כללי המועצה, ולא תשנה אותם בהתאם

לדרישותיהם.
שי יהלום
לי נראה שיש לקבל את הדו"ח הזה בצער רב. אני מבין את האילוצים הכספיים

העומדים במרכז הדו"ח, שהם אילוצי הזכיינים, אבל אני חושב שלא לילד הזה ציפינו.

אנו לא עוסקים היום בדו"ח ביקורת של השנה הראשונה, אלא במועד סיום השנה השניה.

נובמבר 1993 היה התאריך בו התחילה השנה הראשונה אשר הסתיימה בנובמבר 1994. ועוד

מעט נימצא בנובמבר 1995 .אם השר קובע ועדה לבדיקת המצב בשנה הראשונה, ועדיין בסוף

השנה השניה אין מסקנות של הוועדה, זה אומר שהפסדנו עוד שנה.
השר שי שטרית
הדו"ח יהיה מוכן תוך כמה שבועות. הוא נמצא בשלבי הסיום.
שי יהלום
נניח שהשר יעמוד בהבטחתו, וזה יסתיים עד נובמבר 1995. עדיין הפסדנו עוד שנה.

הרושם שלי הוא שלא השתנה דבר, זאת אומרת גם השנה השניה לא שיפרה באופן מהותי את

מה שנכתב בדו"ח לגבי השנה הראשונה. לא לגבי המשקל בין מרכיבי התכניות, לא לגבי

תכניות חוזרות, לא לגבי התפוצצות הפרסומת, והייתי יכול לומר הרבה יותר גם על אופי

השידורים. כל אחד מבין כאשר הוא רואה את תשדירי הפרסומת, שהם גובלים בתופעות שלא

היו צריכות להיות, וזאת גם לאחר הביקורת של הרשות.

אני פונה לשר ואומר שהדאגה היא רבה. כאשר הבית הזה חוקק את החוק וכאשר הרשות

חוקקה את תקנותיה, היה איזה שהוא רצון לתת משקל נכון לחלוקה בין העניין המסחרי

לבין העניין הציבורי הערכי. הכוונה היתה ליצור שיווי משקל בין סוגי הז'אנרים,

לצמצם את הפרסומות ולשמור על אופי השידורים כנאמר בחוק. אם הדברים האלה לא נעשו,

ואנו יורדים לרמה הנמוכה ביותר של המשדרים, כאשר הבידור כובש חלק גדל והולך וכך

גם הפרסומת - אנו עושים את ההפך ממה שהחוק והתקנות קבעו.מה המשמעות של שר ממונה, אם אין הוא קורא לסדר את כל הגורמים הנוגעים בדבר?

אם כך המצב, איו צורך בשר ממונה. יש צורך לא בהמתנה לוועדה, אלא השר צריך לקהת

את החוק ולראות שאין ממלאים אחר החוק. לא צריך ועדה כדי לראות שהבידור משתלט, לא

צריך ועדה כדי לראות שהפרסומת משתלטת. מספיק להסתכל עליה כדי לראות שגם אופייה

מאד וולגרי. הדברים האלה צריכים להיעשות בדחיפות, משום שכל יום אנו שואלים מדוע

החברה שלנו ברמה נמוכה יותר.

אני קורא לשר, בעקבות הדו"ח ובעקבות חוסר התיקון של הנאמר בו, לא להמתין

לוועדות אלא לדרוש מהמועצה ומהזכיינים לתקן את הדורש תיקון. חלק מאלה שלא זכו

במכרז יכולים לבוא היום בטענה ולומר: אנו התכוונו למלא את החוק והתקנות במאה

אחוז. יכול להיות שהי י נו מגישים הצעות טובות יותר, אם היינו יודעים שבסופו של דבר

נזכה לוויתורים ולסליחה על דברים שונים.

אני קורא לשר לא להמתין לוועדות, אלא להתחיל בפעולה. אני מבטיח לשר שאם

מסקנות הוועדה תהיינה רציניות, עוד יהיה לשר מה לעשות כדי להשלים, ובתנאי שיתחיל

לפעול מיד.
ר' זאבי
ראשית הערה לגבי המועד בו נערכה הביקורת: העיר על כך גם יושב ראש הוועדה,

ואני חושב שיפה עשתה המבקרת שהתייחסה לנושא חדש. בדרך כלל באים אל הוותיקים

שהסתאבו, חטאו וטעו. הביקורת של המבקרת על גוף חדש, היא בבחינת תיקון האזימוט,

כדי שלא תהיינה סטיות ושגיאות. הנסיון המצטבר במשרד המבקרת והחושים שלה, הביאו

אותנו לדו"ח בעתו, ועל כך אני מברך.

עם הביקורת, אני חושב שהערוץ השני הוא סיפור הצלחה.
היו"ר ד' מגן
גם זה נאמר בביקורת.
ר' זאבי
הוא רענן, הוא צעיר, הוא מכניס רוח פחות יבשה. יש בו פחות סטגנציה מכפי

שהתרגלנו אליה בערוץ הראשון. לערוץ הראשון יש את הזכויות שלו, אבל הערוץ השני

הביא רוח חדשה. קודם כל הוא הביא את התחרות שהיא דבר מבורך. היא גורמת לכך שכל

אחד רוצה לשפר את עצמו, אבל בתחרות יש גם סכנות של קלילות, של זולות ושל דברים

פחות מחנכים. בעקבות חבר הכנסת יהלום, אני סבור שהשפע הזה בפרסים, במתן כסף,

מכניס אותנו למצב רוח לאומי של זכייה קלה, יוצר אווירת לאס ווגאס. פעם היו

הפרסים אנציקלופדיה או תנ"ך מבואר, מאז עברנו מהפכה, כאשר גלגל המזל הופך לסמן

הימני של תחנה, אני מציע לכם לבדוק עצמכם היטב.

חסר לי בערוץ השני דברים מחנכים לציבור המבוגר. לא יכול להיות שהטלוויזיה

תהיה רק כלי מבדר, היא צריכה להיות גם כלי מחנך. בצה"ל קיים ענף הווי ובידור, אך

יש גם ענף תרבות וענף השכלה, וכולם תחת גג אחד. הדגש אצלכם הוא על הבידור, כתוצאה

מתחרות ומן הצורך לקבל פרסומות. אני רוצה שנפסיק לעסוק רק בבידור. חלק מהמבוגרים

אצלנו לא קיבלו חינוך מסודר, או שלא קיבלו חינוך יהודי. תפקידה של הטלוויזיה

במידה מסויימת הוא להשלים את החינוך.

אני בעד עמידה מאחורי כל הערות המבקרת. אני בעד דרישה מהערוץ השני ומהשר

המתאם להגשים את ההמלצות ולדווח ביצוע. שמעתי כאן דרך אגב שיש מועצה ציבורית.

זוהי מועצה ציבורית שישנה, אחת לערוץ הראשון ואחת לערוץ השני. כאן אני בא עם

הכובע הפוליטי שלי ושואל, הכיצד אין הידברות עם מפלגות, על מנת שגם הן תהיינה

מיוצגות? אני יודע שעל פי החוק לא המפלגות מיוצגות, אבל ישנה מסורת של הידברות.

בערוץ הראשון של הגב' שולמית אלוני נקבעה מועצה מבלי לדבר איתנו. הערתי לה בכתב,

היא ענתה לי בכתב, עניתי לה פעם נוספת והיא השיב לי בעל-פה. היא מרגישה לא בטוחה

בעצמה, אך בסופו של דבר היא יכולה לחתוך את הדברים כפי שהיא רוצה. החוק לצידה,הסמכות לצידה. היא לא ניסתה אפילו להראות שהיתה הידברות. עכשיו אני מגלה שישנה

מועצה ציבורית שניה, וגם לגביה לא נדברתם איתנו, ועל כך אני מוחה.

היו"ר ד' מגן;
שאלה משלימה למנהל הרשות השניה
האם תוכל בדברי התשובה שלך להתייחס למקומה של

הטלוויזיה הלימודית?
נ' שי
אדוני היושב ראש, גברתי המבקרת, אתהיל מדבריו של הבר הכנסת זאבי: אני הושב

שההישג העיקרי של ערוץ 2 הוא בעצם קיומו. מי שמכיר את מפת התקשורת בארץ, כפי

שהיתה עד שהחל ערוץ 2 לפעול, לא יכול שלא להתרשם מהשינויים הכבירים שהלו בתקשורת

הישראלית בכלל ובתהום התקשורת האלקטרונית, כתוצאה מהופעתו של ערוץ 2. אני חושב

שזהו שינוי לברכה, עם כל הביקורת שהיתה ותהייה, ואני יכול לומר שאני אפילו שותף

למרבית ההערות שהושמעו כאן. אני חושב שעצם העובדה שערוץ כזה הצליח לקום לאחר 14

שנות דיונים בבית הזה, והיה למנוף גם כלכלי וגם תרבותי , גם בתחום התכניות וגם

בתחום החדשות - הוא דבר שצריך לברך עליו. זה לא היה דבר מובן מאליו. בחודשים

הראשונים, שהם חודשי הביקורת, קיבלנו בזרועות פתוחות את המבקרים של משרד מבקר

המדינה, למרות שעוד לא ידענו איך החיה הזו תיראה. הערוץ הזה עמד בפני סכנת קיום,

לא היה סימן למה שאנו רואים היום - להצלחה כלכלית. הפרסומות באו באטיות, ההכנסות

היו נמוכות, והזכיינים נקלעו למצוקה, החלו לצמצם הפקות, החלו להוריד איכויות,
ופנו אלינו ואמרו
אתם עומדים להפיל אותנו, עוד לפני שהצלחנו לקום.

כאן היינו חייבים לעזור להם. אני חושב שחלק מהשינויים שציינה המבקרת בדו"ח,

נבעו מהסימנים של אורנה שנה. חלק מהדברים שהשר מדבר עליהם היום, באים על רקע

ההצלחה הכלכלית של השנה השניה. אילולא השנה השניה הטובה, השר לא יכול היה לבוא
ולומר
אנחנו הולכים להציע שינויים, ועדה וכל מיני קרנות כאלו ואחרות. לא היינו

מגיעים לשנה השניה הטובה, אילולא הטינו אוזן בשלבים הראשונים, והבנו שהם עומדים

ליפול, אם לא יצליחו לבסס את עצמם.
ר' ברעלי
השינויים האלה זמניים? תחזרו עכשיו למצב המקורי?
נ' שי
השאלה על מה מדובר. חלק גדול מהשינויים נבעו מכך שאין בעולם ערוץ טלוויזיה

כזה. יש ערוצים מסחריים, אבל אין אף ערוץ ש-6 גורמי שידור חולקים אותו יחד.

בטלוויזיה החינוכית, בעצם השילוב שלה, יש אבסורד. אני לא רוצה לומר משהו אישי, לא

על האנשים שם ולא על הגוף, אבל בגוף מסחרי אשר נועד להתקיים מהכנסות מפרסומת

בלבד, מבלי שהציבור ישלם עליו דבר, קבע המחוקק כי תהיה גם טלוויזיה חינוכית, ונתן

לה שביעית מזמן השידור בחינם, מבלי שהיא תשקיע.
השר שי שטרית
היא שותפה כנגד תמלוגים בשיעור 30 אחוז, שהיא לא יכולה לעמוד בו.
היו"ר ד' מגן
כאחד שהשתתף בשעתו בשלבי החקיקה, אני יכול לומר לכם כי זה לא היה בחינם, אלא

תמורת העברתו של החוק. לאור ההצלחה, אני סבור שצריך להזכיר את הפעילות הנמרצת של

אחד היוזמים, חבר הכנסת מיכה רייסר ז "ל, בחיקוקו של החוק, וחבר הכנסת לשעבר פנחס

גולדשטיין יבל"א, וכל האחרים שנטלו חלק ביצירה הזו.נ' שי;

קיימים ששה גורמים המשדרים, וכל אחד מהם רואה תמונה של יומיים בלבד, ואתה

מבקש מהם תכנון שבועי. מנכ"ל ערוץ 4 בטלוויזיה הבריטית, שהוא אהד המומחים

העולמיים לטלוויזיה, אמר לי בשעתו שאינו מאמין שדבר כזה יכול להתקיים. בשלב

מסויים מצאנו עצמנו עם שלוש תכניות מצלמה נסתרת, ולא היתה - ואין לנו - זכות

להתערב, ובוודאי לא להכניס תכנית אחרת במקומה. איך קרה שכולם פועלים באותו מקום,

וצריכים לתאם ביניהם את השידורים, ובו בזמן לשאת עצמם מבחינה כלכלית.

ראינו את טובת הציבור לנגד עינינו, קודם כל בעצם קיומו של הערוץ, ועכשיו גם

בתחומי השידור. יצרנו מגוון של משדרים המתפרסים על קשת רחבה של נושאים. הקפדנו

ואנו מקפידים היום יותר מבעבר, שכל הנושאים המופיעים בחוק, בכללים, בתקנות

ובז'אנרים שקבענו, אמנם ישתלבו ויופיעו על לוח המשדרים שלנו. כמובן שלא כל מי

שמחפש תחום מסוים, יוצא מרוצה. לתכניות דת ומסורת אין ייצוג כמו בערוץ הראשון.

שי יהלום;

אני לא מדבר על שאיפתי האישית אלא על ההוזאמה לחוק.

נ י שי ;

החוק לא הגדיר כמה תכניות. הוא אמר שתהיינה תכניות, ואת זאת עשו - 9 שעות לכל

זכיין בשנה, כלומר 27 שעות שהן חצי שעה שבועית. זה מה שנקבע, ועל הרשות הוטל

לוודא שזה יקרה. אותו דבר לגבי שידורים בשפה הערבית. אין תכנית שבועית למסורת,

אלא תכניות אשר נותנות 27 שעות בתחומי הדת והמסורת במשך שנה. לדעתי, המתכונת

בערוץ הראשון מרחיקה ואינה מקרבת לנושאי דת ומסורת. אני מוכן לרכז לחבר הכנסת

יהלום בקלטת את כל התכניות שהכנו. הראינו לחברים ממשרד מבקר המדינה, כיצד אנו

סופרים ומודדים, גם באחוזים, על מנת שלא ניסטה מהמטרות שהותוו לנו.

תגובת הציבור לשידורים טובה. הציבור מרוצה מהתכניות באחוזים גבוהים. הוא חש

לעיתים שיש יותר מדי פרסומות, וגם בעניין זה אנו פועלים, אבל בסך הכל ניתנה

לציבור הזדמנות לבחור בין ערוצי טלוויזיה, וזה דבר חשוב מאד. נשבר המונופול של

ערוץ 1, הן בתכניות והן בחדשות.

ר' זאבי;

העובדה שישנן חדשות ממין אחר רושובה.
נ' שי
זוהי פריצת דרך. דבר אחרון שהקפדנו עליו מאד הוא עצמאות הערוץ הזה, גם כלפי

כוחות חיצוניים חזקים שהיה להם עניין להתערב בו. אזכיר כוחות כלכליים מסחריים

אשר נושאים אותו, ובוודאי היו רוצים לראות בו דברים אחרים. אני משמש גם כיושב

ראש חברת החדשות בתוקף תפקידי, ואני יכול לומר לכם שאין לחצים כלכליים או מסחריים

כאלה או אחרים על תכני החדשות. עצמאות הרשות כולה וגם חברת החדשות נשמרת, וזה בא

לידי ביטוי בשידורים. התערבות המועצה והרשות זהירה מאד, מבלי לפגוע בעקרון

שזה יהיה ערוץ עצמאי. אנו לא עורכי הערוץ, בניגוד לערוץ הראשון בו המנכ"ל מוגדר

כעורך ראשי. אני, מנכ"ל הרשות השניה, אינני העורך הראשי. אני מקבל את לוח

התכניות, אני מכין את הלוחות ומביא אותם לאישור המועצה, אבל אני לא מחליט מה

ישודר ומה לא ישודר, ואנחנו לא צופים בתכניות לפני שידור.
השר שי שטרית
אני רוצה להזכיר שבשבוע שעבר היה נסיון מצד משפחות החיילים שנספו באסון

צאלים, למנוע שידור ההקלטה של דברי האלוף עמירם לוין. מנהל הערוץ השני התייעץ

איתי בעניין זה, ואמרתי לו כי הוא אינו עורך, ושיקול הדעת צריך להיות של הגורמים

המקצועיים. המדיניות של המנהל צריכה להיות אי התערבות, וכך נהגנו. המדיניות היאלא להיכנס לסיטואציה בה יפעל כעורך.

ר' זאבי;

המנכ"ל אינו עורך ראשי?
השר ש' שטרית
לא. הוא מנהל רשות ציבורית המפקחת על בעלי הזיכיון.

ר' זאבי;

ולכל אחד מהם יש עורך ראשי?
השר שי שטרית
כו. יש קטע אחד הנקרא שידורי הרשות. זהו אחוז מסוים של תכניות שהרשות עורכת

ומפיקה. במקרה זה מנכ"ל הרשות הוא גם העורך של אותם שידורים. במשך השנה הזו לא

יוכל אף אדם לציין מקרה בו היה נסיון להתערבות. אני חושב שזהו אחד ההישגים
הגדולים שלנו
הפעלתו של כלי שידור עצמאי. נוצרה מסורת ברורה של עצמאות, ולכן

אמרתי שאני נזהר מאד שלא לקבוע עמדות, אלא לאחר שוועדה ציבורית תבדוק את הנושא,

והיא תהווה מערכת החוצצת בין השר הממונה לבין המערכות המקצועיות והציבוריות

המפקחות. מכיוון שסוגיית חופש הביטוי רגישה מאד, אמרתי שהבדיקת צריכה להיות על

ידי גורם נוסף אשר יבחן את המערכת. אם אני צריך לקבוע עמדה, יש לי את דו"ח ביקורת

המדינה, המצביע על דברים הדורשים תיקון מיידי.
שי יהלום
בכל כלי התקשורת פורסם נסיון התערבותה של אשת ראש הממשלה בתכניתו של דן

שילון.
השר שי שטרית
גם שם, לא היה זה נסיון מן הסוג אליו אנו מתכוונים.
היו"ר ד' מגן
האם מנהל הרשות דהיום מכהן בתפקיד יושב ראש חברת החדשות מכח התיק?
נ י שי
כן.
היו"ר ד' מגן
אם כן, יש פה אלמנט של עריכה, ואתה יכול להתערב.
נ י שי
לא. החוק חכם, החוק קובע שמנכייל חברת החדשות הוא העורך הראשי. תפקידי להפעיל

את הדירקטוריון, שיקיים מעקב אחר פעילות החברה בתחום הכספי.
שי יהלום
הדירקטוריון הוא הממנה את מנהל רשות החדשות.נ' שי;

הדירקטוריון בוחר את המנכ"ל ונותן לו את העצמאות העתונאית הנדרשת לשם מילוי

תפקידו. באמצעות המליאה, הדירקטוריון וועדות המישנה, אנחנו מקיימים מעקב ובקרה

אחר הפעילות של חברת החדשות. אנו מקיימים דיונים על לוח התכניות שלהם, על נושאים

מסויימים ועל אתיקה של החדשות. היו מקרים בהם התערבתי, למשל כאשר הוצגו תמונות

זוועה של נפגעים. מצאתי לנכון להעיר למנכ"ל חברת החדשות, ולהבטיח שתמונות קשות -

כמו אלו ששודרו לאחר הפיגוע בקו 5 - לא תשודרנה. אותן תמונות נבעו מן התחרות, מי

יהיה שם ראשון ומי ישדר ראשון. התחרות הזו נעצרה. גם לפני שבוע דחיתי את השידור

לאחר הפיגוע בצומת עלית, וביקשתי שישדרו כאשר יהיו מוכנים, בקור רוח ובלי הסטריה,

כי יש לכך השפעה ציבורית מרחיקת לכת.

השר ש' שטרית;

ישנם מצבים בהם אנו מתערבים, לדוגמה: היתה שאילתה בעניין הצגת מתכונים לא

כשרים. בררנו והסתבר לנו כי הערוץ הראשון אינו משדר מתכונים כאלה. לכן הנחינו את

ערוץ 2 שלא לשדר מתכונים לא כשרים. היינה תלונה כנגד הפרסומת "יש מכבי - יש

חברים", שטענה כי היא מרגישה לחוצה, כי יוצא שאם לא אשתה, לא יהיו לי חברים. לאחר

שקיבלתי תלונות גם ממחנכים ומהורים, הקמנו ועדה הדנה בנושא הפרסומת לאלכוהול,

בראשותו של פרופסור זאב סגל. גם בעניין הסמל שהופיע בערוץ 2 על דש הבגד,

המזכיר את סמל האס.אס - הנחיתי את הערוץ השני להורידו, ואני חושב שהסמל שגובש הוא

בהחלט סביר. אם היתה קבוצה של ניצולי שואה שסמל זה פגע ברגשותיהם, זה חשוב לי

יותר מביקורתם של כמה כותבי טורים.

היתה סוגיה אחרת, הנמצאת עדיין בדיון: כיצד לשמור על הגינות בתכניות ובחדשות,

בתקופה בה נערכות בחירות לגופים וולונטריים כמו ההסתדרות ובתקופה של פריימריס.

בתקופת הבחירות להסתדרות היו טענות מכל הצדדים. אחד המתלוננים מדד והוכיח שמועמד

אחר קיבל פי כמה עשרות יותר זמן ממנו. בשעתו לא ניתן לכך מענה הולם, לכן אנו

משקיעים מאמץ בגיבוש כללים אשר יכתיבו הגינות בעת בחירות לגופים שאין לגביהם הסדר

חוקי.
היו"ר ד' מגן
אדוני השר, נגעת בנושא מורכב מאד, שאני חושב שאיננו יכולים להיכנס אליו, אך

הואיל והזכרת אותו, מותר לומר כמי שצופה מדי פעם בתכניות הערוץ השני, כי יש לו

עוצמה פוליטית בלתי רגילה, ובעת הבחירות יכולה להיות לו גם השפעה מכרעת. אני

מאמין שמי שמופקד על הנושא החשוב הזה, בוודאי יתן לכך את דעתו לקראת מערכת

הבחירות אשר תיפתח ב-1996 . אני אומר את הדברים בהתייחס לתכניות מסויימת שעשר

פעמים הוזמנתי להופיע בה, ועשר פעמים סירבתי, תכנית הבנויה לסוג מסויים של אישים,

ויש אחרים שאינם יכולים להשתלב בה. על רקע אותן תכניות, ראית את השפעת הסקרים.

זהו נושא מורכב, ואני בטוח שתשקדו על המלאכה לקראת 1996.
ר י זאבי
בחלק החדשותי, הערוץ השני הרבה יותר מאוזן מהערוץ הראשון.
היו"ר ד' מגן
אבקש מנחמן שי להתיירוס לסטיות הניכרות מתנאי המכרז. אני מניח שאחד

הקריטריונים לקביעת הזכיינים היה, לבדוק מיהם האנשים ומיהם השדרנים. אני יודע

שאחת החברות הדיחה את המנכ"ל. אני מבקש התתייחסות לדברים אלה, הנראים לכאורה

כסטיות ניכרות מתנאי המכרז.
נ' שי
בתום השנה השניה, לאחר שסיימנו את שנת ההרצה לא ר7/ לזכיינים אלא גס לערוץ

עצמו, הגענו לשלב בו המועצה אינה מתכוונת להקל על הזכיינים בשום נושא. יש נושאים

בהם אף הקשינו על הזכיינים, למשל בסוגיית השידורים החוזרים. המבקרת העירה לנו

שבעניין זה פעלנו ללא ההלטת מועצה - אולי, אם כי אני הולק על כך - אך בכל מקרה

פעלנו משום שראינו את טובת הציבור לנגד עינינו: לא רצינו ערוץ ש"שטף בשידורים

חוזרים.נכון להיום, הוגדרו כללים על ידי המועצה, והיום ברור מהי מכסת השידורים

החוזרים שמותר לערוץ לשדר, על מנת למנוע מצב בו הזכיין יכפיל וישלש את שידוריו.

שי יהלום;

הביקורת אומרת כי למרות הכללים שלכם, היו בעשרות מקרים שידורים חוזרים.

ני שי;

היום יש מערכת מוגדרת של שידורים חוזרים. ברור היום כמה פעמים מותר לחזור על

שידור ועל איזו תכנית מותר לחזור, ואנו לא חורגים מכך. מגיעות אלינו מאות פניות,

לחזור על התכנית ששודרה בערב יום העצביות. נכון שהזכיין יוצא נשכר, כי הוא חוסך

לעצמו את הוצאות ההפקה.

השר שי שטרית;

הפרקטיקה בעולם היא, ששידור חוזר אינו באותה שעה, אלא בשעה מאוחרת יותר.

הנושא רשום על סדר יומנו, בין הנושאים שצריך להתמודד איתם.

נ י שי;

ברוב המקרים הדברים תוקנו. אני חושב שאי אפשר למצוא היום סטיות מן הכללים

ותתקנות. אם היה שינוי בכללים, הוא לא נבע מלחץ חיצוני, אלא מכך שהגענו למסקנה

שבמקרים מסו"מים היו גזירות שאי אפשר היה לעמוד בהן. ברוב המקרים הגענו למסקנה

שצריך להתאים את הכללים למציאות. הגמישות שהיתה קיימת קודם בלוח המשדרים - פה

ושם חריגה של חמש דקות בזמן השידור - לא קיימת היום. על חריגת של 2 דקות, השדרן

מלזבל הערה שלאחריה מתקיים בירור. אם התברר שהתקלה היתה באחריותו, הוא ייקנה ב-30

שניות של אובדן זמן פרסום.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
האם אתם עומדים בכך?

נ' שי;

כן. נקבע תהליך נוסף, כדי שלא נהיה השוטר והשופט. נקבע שהמועצה תקיים הרכב

של 3 חברי מועצה, כדי שבמידה והזכ"ן יערער, הוא יוכל לעבור לגוף העל. היום

המועצה רוצה להחזיר זאת אלינו, כדי שאנו נמצה את התהליך עד תומו. כאשר אנו מטילים

עונש, אנו עומדים מאחוריו.

היו"ר ד' מגן;

כמה פעמים השתמשתם בסנקציה הזו?

ני שי;

קרוב ל-10. תכניתו של דודו טופז איבדה 5 דקות פרסומת ששויין עשרות אלפי

דולארים. קנסנו זכיין מסויים בדקת פרסומת, והוא בחר לוותר על פרסומת אחת בת חצי

דקה, ובפרסום "להחזיר את השבויים והנעדרים". כאשר הוא אמר לי בסד/ בחר, ביקשתי

ממנו שלא יוריד את הפרסום השני, וזאת בשל העניין הציבורי. הוא אמנם עשה לנותרגיל, אך לי אין סמכות לומר לו איזו פרסומת עליו להוריד. הביקורת אמרה שטעינו,

ואני מבטיח שלהבא לא אתערב בתהליך.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

חל שיפור רב במצב, בשנה שלאחר שנת ההרצה?

נ' שי;

אני משוכנע בכך. חסרים לנו כלי אכיפה טובים יותר. אני לא בטוח שזמן הפרסום

הוא העונש היחיד. יכול להיות שצריך לקבוע גם קנסות. נדמה לי שהסתיימה מלאכת הכנת

התקנות.

השר ש' שטרית;

חתמתי על התקנות.
נ י שי
התקנות אמורות להתפרסם.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

במדינת חוק, חשוב שיפעלו על פי החוק ועל פי הכללים של המועצה. אני מבינה

שהגמישו את הכללים מזמן לזמן. בשנת ההרצה המציאות שונה מהדמיון, ולא את הכל צפו

מראש. מה שלא טוב הוא לפעול בניגוד לכללים שנקבעו, למשל צריך להבטיח כי לפחות 75

אחוז מהפרסומות תופקנה בישראל.
נ' שי
הדבר נשמר באופן מוחלט. הפרסומות נספרות ונבדקות על בסיס חודשי. אנו מוודאים

מדי חודש בחודשו שאין חריגה. תשדיר פרסומת שהופק בחו"ל, הוא בדרך כלל פחות

אפקטיבי מתשדיר פרסומת ישראלי. כנראה שהמפיקים בארץ גילו זאת, ובחודשים מסויימים

אינם מגיעים אפילו ל-20 אחוז של פרסומות מחו"ל.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
ומה באשר לחלוקה בין סוגי השידורים - מידע, ספורט וענייני היום, תכניות דרמה

ואחרות?
נ' שי
הפרופורציה התהפכה: 25 אחוז מהזמן מוקדש לחדשות ולענייני היום, 50 אחוז לדרמה

ו-25 אחוז לבידור. דווקא הדרמה מובילה, כי סרטים וסדרות נחשבים לדרמה. רצינו לבוא

למועצה ולקיים דיון בעניין זה. זוהי דוגמה לכלל שמותר לבדוק אותו מחדש לאחר

שנתיים, כדי לא לעמוד כל פעם במצב שלא נוכל להבטיח את קיומו.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
וזהו אחד הנושאים שהוועדה בודקת?
נ י שי
הוועדה היא ועדה של השר.היו"ר ד' מגן;

כוונת המחוקק בתחום הדרמה, היתה לעודד את היצירה הישראלית.

שי יהלום;

לא שמענו תשובה בעניין החופשות. הדו"ח מעלה כי לא נערכתם כיאות לחופשת הקייץ

של בני הנוער. מדובר כאן על סיום שנה בנובמבר 1995. השאלה היא אם אנשי הרשות

מוכנים לקבל על עצמם לערוך דו"ח מעקב על הנקודות שמבקרת המדינה העלתה, נקודה אחר

נקודה, על מנת שנדע מה קרה בשנה השניה. אני מציע שבדצמבר 1995 נערוך דיון בנושא

זה.

אני מבקש להביא לידיעת השר, שישנו חוק ההקלות לחירש, המחייב את הרשות השניה

בכמה דברים, אך אין היא עומדת בכללי החוק. בוועדות אחרות בהן אני משתתף, היא

קיבלה על עצמה להתחיל לבצע את ההוראות באפריל או ממאי, אך עדיין לא ביצעה אותן.

נחמן שי אומר לי בפתק כי עדיין מחפשים את המתרגמים לשפת החירשים. מדובר בציבור

הנזקק לשירות זה. אני מציע שהשר יבדוק מה נעשה.

אני מבקש מהשר להקים ועדה שתבדוק את אופי הפרסומת. ברגע שיש בפרסומות סמלים

סקסיסטי ים וסמלי אלימות, קשה לנו לבקש אחר כך שהחברה שלנו תנהג בדרך שאינה אלימה.

האם כדי למכור "מילק מן", צריך שהבחורה תשב על הגבר?

יש תכניות מלאות אלימות וסקס, ואפילו אנשי הערוץ השני מבינים כי את התכניות

האלה יש לשדר בשעות מאוחרות יותר, אבל את התכניות האלו מפרסמים במסגרת קדימונים

המשודרים בשעות מוקדמות. אני חושב שגם הקדימו נים לתכניות אלה צריכים להיות

משודרים בשעות המאוהרות.

השר שי שטרית;

קיימת סוגיה של יצירה או הפקה מקומית; החוק משתמש בנוסח זה, אבל אנו רוצים

לעודד את היצירה המקורית. אני בדעה שאנו צריכים להגדיר מקוריות, כדי שלהפקה

המקורית יהיה גם ערך תרבותי ולא רק ערך כלכלי. גם כאשר מדובר על הז'אנר המקומי -

בידור, אקטואליה או דרמה - יש ויכוח, האם תכנית שיש בה שיר או שניים ורובה מלל,

שייכת לתחום הבידור או הדרמה. הוועדה המקצועית היושבת כבר חצי שנה ודנה בנושא זה,

היא שתקבע המלצות לגבי אופי השידורים המקומיים. אחד הדברים שהוועדה עוסקת בהם הוא

משך הפרסומת. יש כאן סוגייה ישירה הנוגעת בדרך החישוב, שתוצאתה היא הגדלת מספר

דקות הפרסומת בשעות מסויימות. לכך היינה השפעה גם על שידורי הטלוויזיה החינוכית.

אנו נמצאים עתה בעיצומו של תהליך, להגדרת מקומה של הטלוויזיה החינוכית במסגרת

הערוץ השני.

מבקרת המדינה מי בן-פורת;

מבחינת הזמן, אנימבינה שהכללים הוגמשו.
השר שי שטרית
כן.

נ' שי;

הם יכולים לשדר את 10 הדקות בכל שעה שהיא, ובלבד שלא יעלו על זמן הפרסום

הכולל לאותו יום, שהוא 10 אחוז מזמן השידור.השר ש' שטרית;

באופן טבעי, מרכזים זאת בשעות ה"פריים", בהן גובים הכי הרבה כסף. התוצאה היא

שבאותן שעות חייב האזרח לסבול מרצף פרסומות.

אני חושב שסוגיות התוכן הן מרכזיות. חייבים לזכור שיש מאבק בין איכות לבין

כדאיות כלכלית, ומכאן הצורך להטיל מגבלות גם על הדרמה, היצירה המקורית, תכניות

המסורת, התכניות בשפה הערבית והתכניות לעולים. השאלה היא כיצד נקבע האיזון, תוך

שמירה על התערבות במסגרת הראויה.

אשר לאכיפה, הותקנו תקנות שחתמתי עליהן, והן צריכות להתפרסם בקובץ התקנות.

התפיסה היא שיש להטיל סכום מסוים כקנס, והסכום אמור לבטל את הכדאיות הכלכלית של

עבירה על התקנות. ההנחיה שלנו היתה, לקיים את הנאמר בחוק ההקלות לחירש, ואני

מקווה שימצאו את המתרגמים המתאימים.

אשר לאופי הפרסומות והקדימונים, זוהי בעיה קשה בגלל עקרון חופש הביטוי. כאן

השאלה היא, האם אנו יכולים להטמיע את חובת הזהירות, על בסיס של נורמות חברתיות

ולא על בסיס כפייה ציבורית או מיניסטריאלית. כל כפייה מסוג זה לא תתקבל, ובצדק.

הנורמות הללו משתנות מחברה לחברה ומתקופה לתקופה. הייתי מתיירא מלהקים ועדה שאולי

תוכל לקבוע את הפראמטרים, אך לא תוכל לקבוע את הדברים לגבי כל פרסומת. לא הגענו

לפרסומות פורנוגרפיות לשמחתנו, אבל הגענו לרמיזות קשות יותר או פחות במסגרת

פרסומות. הייתי אומר שזוהי סוגייה שהמועצה הציבורית צריכה לפקח עליה. אם יצטבר

נסיון, אפשר יהיה להגביל פרסומות, כפי שנעשה במקרה של הבננה לפרסום קונדום,

ופרסומת האשכוליות שאף היא נמנעה. הנורמות תיקבענה על בסיס חברתי.

ישנם נושאים ברורים שלגביהם אין ויכוח: צריך לבדוק שהזרוע של המועצה הציבורית

תהיה מושחזת, חדה ולא נגועה ביחסים סמביוטיים. אחד השיקולים בבחירת יושב ראש שהוא

איש אקדמיה ולא איש עסקים, היתה מניעת כל אפשרות של ניגוד עניינים. ישנם קטעים

בעיתיים, שאין בהם אמות מידה כמותיות, והם התכנים או רמיזות לגבי גוף האשה.

הגופים הציבוריים צריכים להתייחס לנושאים אלה. אם צריך, תהיה התערבות פרלמנטרית,

כפי שקרה בכל הנוגע למודעות המין בעתונות. כאשר העתונים עברו את הגבול, החברה

התארגנה ונתנה תשובה על כך.

כממונה על הערוץ השני, אני נמצא באותה סיטואציה: מתי מודעה ל"מילק מן" מקובלת

ומתי לא. החוק אינו מאפשר לי להתערב ולקבוע. אם אראה שתהיה החמרה כתוצאה מריבוי

תלונות, אז אשקול הקמתה של ועדה שתקבע את הפרמטרים לפרסומות. לדעתי, המערכת

הקיימת הצליחה לרסן את המפרסמים. גם גופים כמו נעמ"ת וויצ"ו אשר הגיבו, הגבירו את

התודה בכל הנוגע לשלילה שבפרסום גוף האשה למטרות פרסומת. מידת הזהירות צריכה

להיות עדיפה על מידת הפעילות.

אשר לכללים אשר צריכים להיכתב, למשל לגבי ההגינות בתקופת בחירות, לפי דעתי

צריך לעשות זאת בזמן הרחוק מן הבחירות. לכן חיכיתי עד לאחר הבחירות להסתדרות,

ואני מקווה שנוכל לעשות זאת לפני שיתחילו ה"פריימריס" במסגרת המפלגות השונות. אי

אפשר יהיה לתת תשובה לכל בעיה. מישהו סיפר לי שבדק מיהם השרים אשר הופיעו מספר רב

יותר של פעמים באוו7ה תכנית שחבר הכנסת מגן סירב להופיע בה, והוא ראה שאי אפשר

למדוד את הדבר. אם יתרגמו זאת למונחים מדידים, אוכל לבקש מהמועצה לדון ולגבש

כללים. על כל פנים, הדוגמאות שהביאו לי הן זועקות לשמיים.

מבקרת המדינה מ' בן-פורת;

השר יודע עד כמה מקדישים בתי המשפט מזמנם וממרצם, כדי לקבוע האם בנסיבות

העניין המסויים זה היה סביר או לא. יש אמנם קריטריון אובייקטיבי האומר מה אדם

זהיר לא היה עושה או היה נמנע מלעשות.
השר ש' שטרית
אם המועצה תקבל את תוצאות המרקר המדעי אשר יוכיח את הדברים במספרים, והיא

תגיעה למסקנה שהמצב הוא בלתי סביר - היא יכולה להעיר, ואולי זה מה שיביא

למודעות למגבלות. אני אינני רואה את עצמי עוסק בכך, כי זהו עיסוק בתכנים. כמי

שעתר לפני שנים כנגד התכנית "עמוד האש", זכיתי בשם הקבוצה העותרת, אבל בית המשפט

אמר לי כי אינו מוכן להתערב בתוכן. אותו עקרוו הל גם כאן: אין לי סמכות להתערב או

לכוון את התוכן לצד זה או ארור. אני צריך לשמור על מסגרת בסיסית של הגינות. אם

ההגינות מבוססת על סבירות, ישנן מערכות ציבוריות אשר צריכות לעסוק בפיקוח.

היו"ר ד' מגן;

אני רוצה לעדכן את הבר הכנסת דן תיכון, אשר נכנסת זה עינה, ולומר מהו הסיכום

המתגבש לאור הדיון. הבינותי, גברתי מבקרת המדינה, בעקבות שאלתו של חבר הכנסת שאול

יהלום, שאתה מתכוונת לערוך ממצאי מעקב בנושא החשוב הזה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
בלי ספק.

היו"ר ד' מגן;

אני בטוח שלאור חשיבותו של הנושא, מורכבותו והחשש שלא יהיה פיקוח ציבורי הדוק

כפי שצריך להיות ברשות השניה לטלוויזיה ולרדיו - ובמיוחד בטלוויזיה - אנו עלולים

להכנס לשנת 1996, שהיא שנת בחירות, כאשר התחום הזה פרוץ. לערוץ הראשון ולערוץ

השני יכולה להיות השפעה מכרעת על תוצאות הבהירות. לאור הנסיון, אפשר לקבוע כי

הערוץ הראשון עבר כמה מערכות בחירות בצורה מאוזנת ומכובדת. ערוץ 2 עדיין לא התנסה

בכך, ואני חושב שלצד המאמצים שהשר דיבר עליהם, ולצד המאמצים של מועצת הרשות,

מעקבה של מבקרת המדינה אחר הנושא, יכול בהחלט לתרום, גם בבחינת הקדמת תרופה למכה.

לגבי שאר הנושאים, כולל ענייני מינהל וכספים, נשלים את הדיון במועד אחר, בגלל

אילוצי הזמן. מתוך מה שאני קורא בדו"ה ומתרשם גם מהעתונות, ערוץ 2 הוא מערכת

שהכסף מדבר בה, ואסור להשלים עם מצב בו הפיקוח הציבורי עלול להיות על תקן של

דהליל. צריך להדק את הפיקוח. שמענו גם מפיו של נחמן שי, שלאחרונה מוטלות סנקציות

בדרך של קיזוז זמני פרסומת. חשבתי שיש טעם להציע לכם לקבוע כי ניתן יהיה להלט חלק

מן הערבויות, כל פעם שתהיה סטיה מן הכללים שנקבעו. לדעתי תהיה זו סנקציה

אפקטיבית יותר, והיא עשויה לשמש אמצעי למניעת סטיות מודעות.

אשר לסיכומי הוועדה, לאחר שנשלים את הדיון במועד אחר, ואז גם נתייחס לממצאים

הנוספים של מבקרת המדינה. הרשיתי לעצמי להציע שנרחיב את העיון גם לתחום ההשפעות

הפוליטיות של הרשות השניה בתקופת בחירות.

די תיכון;

לאור ההתפתחות של הערוץ השני והשלכות הרייטינג, אני מבקש לאמץ את הסידור שיש

לנו עם הערוץ הראשון, כלומר למנות אומבודסמן ולפרסם דו"ח, כדי שלמי שיש טענות

תהיה גם כתובת. אני חושב שיש לעשות זאת אפילו על פי חוק.ר' ברעלי;

זה קיים.
די תיכון
לא שמעתי שהאומבודסמן מפרסם דו"ח, ושהציבור יודע שהוא קיים וניתן להתלונן

בפניו.

היינו רוצים לקבל נתוני בדיקה על שידורי הפרסומת ב"פריים טיים". האם

הזכיינים עומדים במגבלות שהטלנו עליהם?
ש' יהלום
יש לי הצעה לסדר; היום פורסם בעתונות משהו הנוגע להברת הכנסת אסתר סלמוביץ',

דבר המור ביותר, ויש בדיון דחוף בנושא זה כדי לאפשר לנו להפיק לקחים לעתיד.
די תיכון
אני מתנגד ומציע שיטפל בכך יושב ראש הוועדה. אם יביאו זאת כנושא לדיון, זה

יהיה מעניין ---

השר שטרית;

לחבר הכנסת תיכון, החוק קובע דבר ברור בעניין שהעלית. מינינו כנציב תלונות

הציבור את גיורא פורדיס. אני מסכים לדעתך, שהציבור אינו מודע לכך די הצורך, ויש

לי דעה משלי, כיצד צריך להביא את הדבר לידיעת הציבור.
די תיכון
האם נוכל לקבל את הדו"ח שלו?
השר ש' שטרית
יש כבר שני דו"חות שלו. אעביר לכם את הדו"ח.
די תיכון
עוד נשקול את הרעיון שהעלה חבר הכנסת יהלום בעניין ההצעה לסדר.
מבקרת המדינה מי בן-פורת
אני שמחה בהצלחתה של הרשות השניה, וטוב שנכנסה לתחרות שהיא בריאה ויש לשאוף

אליה. חשוב שתשמור על עצמאותה. הדברים החיוביים כתובים בדו"ח, ואין זה המקרה

היחיד. למען האיזון וההגינות, אנו צריכים גם לומר שבדקנו ומצאנו דברים חיוביים.

יחד עם זאת, הייתי מצפה מכל גוף ממלכתי - והרשות השניה נמצאת במקום חשוב - לקיים

את החוק ואת הנובע ממנו. על פי החוק מגובשים כללי המועצה. גם הגוף הציבורי הזה

נמצא במקום מכובד מספיק, כדי לדרוש ממנו לשמור ביתר שאת על הכללים, לעומת גופים

שאינם ציבוריים. הכללים נקבעו על פי החוק, כלומר המועצה מגבשת את הכללים כאשר

היא יונקת מסמכות המעוגנת בחוק. לכן צריך היה לשמור עליהם. אני מבינה ששנת הרצה

היא שנת מבחן מיוחדת במינה, אבל אני שמחה לשמוע שחל שיפור, ועכשיו משתדלים עד כמה

שאפשר לשמור על החוק ועל הכלים. יחד עם זאת, יש מקום לשינוי הכללים, להגמשה,

להקמת ועדה לבדיקת התכנים, ולשיפורים כהנה וכהנה. שמענו כאן בקשות שונות, גם

בתחום המוסר ובתחום חלוקת פרסים. בוודאי תתנו את הדעת גם על נושאים יושובים אלה,

ותמצאו דרך שתהיה טובה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חינוכית ובידורית.

קוד המקור של הנתונים