ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 09/07/1995

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 19) (ביקורת מבקר המדינה), התשנ"ה-1995

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שהתקיימה ביום א/ י''א בתמוז התשנ''ה, 9.7.1995; בשעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר ד' מגן
מוזמנים
ע' אילו, יועץ כלכלי, משרד מבקר המדינה

י' שטרית, ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

ע' חצרוני, מנכ"ל, בנק ישראל

א' מונטג, יועץ משפטי, בנק ישראל
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
יועצת משפטית
א. שניידר
נרשם ע"י
הבר המתרגמים בע"מ
סדר היום
הצעת חוק בנק ישראל (תיקוו מס' 19) (ביקורת מבקר המדינה). התשנ"ה-1995
ח"כים
אברהם הירשזון, רחבעם זאבי, שאול יהלום, עוזי לנדאו, יורם לס,

שאול עמור. יעקב שפי. דן תיכוו. דוד מגוהצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 19) (ביקורת מבקר המדינה). התשנ"ה-1995
ח"כים
אברהם הירשזון. רחבעם זאני. שאיל יהלום. עוזי לנדאו. יורם לס.

שאול עמור. יעקב שפי. דו תיכון, דוד מגן
היו"ר ד' מגן
על סדר היום, הצעת חוק בנק ישראל, תיקון מס'

19, ביקורת מבקר המדינה התשנ"ה-1995. מדובר

בתיקון 62 לחוק. בבקשה היועצת המשפטית לוועדה.

א' שניידר; ההצעה מציעה למחוק את סעיף 62 לחוק בנק ישראל.

סעיף 62 לחוק בנק ישראל קובע, כי הביקורת

החשבונאית והמנהלית של הבנק, תהיה בידי מבקר המדינה.

אם ימחק הסעיף הזה, ישאר בתוקף סעיף 10 לחוק מבקר המדינה אשר קובע מה

היקף הביקורת שהמבקר יפעיל כאשר הוא בודק גוף מבוקר. בסעיף 10(א) כתוב,

"במסגרת תפקידיו יבדוק מבקר המדינה במידת הצורך, א. אם כל הוצאה אושרה

בתחום ההקצבה החוקית למטרה שנועדה לה. אם ההכנסות נתקבלו לפי החוק

ומטרות לפי החוק. אם יש לכל אוצר ההכנסה מסמך מספיק. אם כל פעולה שתחום

ביקורתו נעשתה בהתאם לחוק, ובידי המוסמך לעשותו, אם הנהלת החשבונות,

עריכת המאזנים, ביקורת הקופה והמלאי, לשיטת ניהול המסמכים הן יעילות,

אם אופן החזקת הכספים ושמירת הרכוש מניח את הדעת. אם מצב הקופות ומלאי

הרכוש מתאים לחשבונות".

ולפי סעיף קטן (2), "אם הגופים המבוקרים לפי סעיפים אלה ואלה, נהגו

בחסכון וביעילות ובטוהר המידות. בדיקה זו תקיף גם גופים מבוקרים לפי

סעיף 9(6), אם אין בחוק, בהחלטה ובהסכם האמורים באותה פיסקה קביעה

אחרת, אם הגופים המבוקרים לפי סעיף 7,8 ו-9, אם הביקורת הופעלה לגביהן

ובמידה והופעלה, וכל עניין אחר שיראה צורך בו".

ז"א למעשה יש סמכות כללית למבקר לערוך את הביקורת מעבר לביקורת

החשבונאית והמינהלית. כמובן שאני מניחה שאין כוונה שתהיה ביקורת על

מדיניות בנק ישראל.

היו"ר ד' מגן; ואת זה אני הדגשתי גם בזמן הניאומים במליאה,

והדגישו זאת חברים אחרים. המדיניות, ועצמאותו

של הנגיד, הם אלה שעומדים בבסיס כל הרעיון. לדעתי, בבסיס הרעיון של

היותו של נגיד בנק ישראל היועץ הכלכלי של הממשלה.

אני מבקש לשמוע את ההתייחסות של בנק ישראל למוצר שהולך ונרקם מול

עיננו. לא יהיה 62, תהיה ביקורת, בדברים שפורטו בסעיף 10, כמו בביקורת

ובכל הגופים הציבוריים, ועולה בעליל שכמובן ביקורת כזו לא מתייחסת

למדיניות, או לכושר קבלת החלטות בראייה של מדיניות של בנק ישראל.

א' מונטג; אני לא יודע במה לפתוח, ובמה לפרט. אני עוד לא

רואה מה מתגבש כאן.

היו"ר ר' מגן; מתגבש ביטולו של סעיף 62.
א' מונטג
גם אם מתגבש ביטולו של סעיף 62, אני עוד לא

רואה את בנק ישראל נכנס לחוק מבקר המדינה. לחוק

מבקר המדינה יש בסעיף 9, לא בסעיף 10, כמה וכמה פירוטים של גופיםשעומדים לכאורה לביקורת מבקרת המדינה, מבקר המדינה. אני לא יודע למה

הכוונה, לאיזה פירוט בנק ישראל מתכוון מתוך סעיפי המשנה האלה, ובכל

אופן המשך הטיפול הקבוע בחוק, דו'יהות של מבקרת המדינה, קרי העברה עם

העתקים לשר האוצר, ולטיפול שר הכלכלה והתכנון וכל הדברים האלה,

מבחינתינו לפחות כפי שאנחנו רואים את הוראות חוק בנק ישראל, וכפי שאני

חושב שגם אתה הדגשת בדבריך, זה פשוט לא בא בחשבון.

באשר על כן אני מציע שגם אם תגיעו למסקנה, בניגוד לעמדותינו, שצריך

לשנות את זה, אז צריך לשבת ולנסח במפורש מה המשמעות של הביקורת של

מבקרת המדינה על בנק ישראל, לא מבחינת התחומים שאנה קראה אותם, קרי

סעיף 10, אלא מבחינת דרכי הטיפול. כי דרכי הטיפול הרגילות, מיועדות

למשרדים ולגופים ממשלתיים. ואנחנו במפורש לא רואים את עצמינו כגוף

ממשלתי.

אני בעד שיטת מבקר המדינה. ב-1984 הוא טען שכן. לנו היו חוות דעת רבות

עם הוכחות שלו, וזה לא נדון במפורש. אבל אם ניקח את 9(2) כדוגמה, שזה

המשך ל-9(1) שמדבר על משרד ממשלתי, ו-9(2) על גוף המוסד של המפעל, או

מוסד של המדינה שהוא לא משרד ממשלתי, זה לא בא בחשבון. כי לגבי 9(1)

ו(2), ממש כל הטיפול בביקורת נעשית במסגרת הממשלה, בניגוד ל-9 (3) (4)

(5) (6) ו-(7) מה שיש שם.
היו"ר ד' מגן
ההתנגדות העקרונית נשמעה כבר בשלבים שונים

במליאה.

א' מונטג; אני לא יודע אם הפנו את כל תשומת הלב שלכם לכל

מיני הוראות אחרות שיש בחוק בנק ישראל. אני

כתבתי את זה במכתב בשעתו לממשלה, כאשר דנו בזה בוועדת שרים, אבל זה

כמובן לא הגיע לידיעת חברי הכנסת.
היו"ר ר' מגן
לידיעת הכנסת כן הגיעה הידיעה שבנק ישראל מתנגד

לה. כפי שהגיעה הידיעה שהממשלה היא בעד.

א' שניידר; אולי לא לפי הפירוט.

היו"ר' ד' מגן; לכן אני אומר, בטרם נגבש את הסיכומים הסופיים,

אנחנו רוצים שיהיה לנו מוצר טוב, זאת ההזדמנות.

תתרמו את חלקכם לעניין.

א' מונטג; הרי מה המשמעות של ביקורת מבקרת המדינה, לפי

החוק.

כתוב בסעיף 6 לחוק יסוד מבקר המדינה, "במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה

אחראי בפני הכנסת בלבד, ולא יהיה תלוי בממשלה". המהות של ביקורת מבקרת

המדינה למעשה זה זרוע בלתי תלויה, אבל זרוע של הכנסת, שמבקרת את הרשות

המבצעת ועל ידי כך יוצרת למעשה את הקשר הזה של הביקורת בין הרשות

המבצעת ובין הפרלמנט, על ידי הביקורת הזאת, כפי שהיא מתגבשת עם כל

הטיפול בחוק מבקר המדינה.

בחוק בנק ישראל, סעיף אחד לפני אותו סעיף שאנחנו מדברים עליו לגבי דו"ח

מבקרת המדינה, כתוב, "הנגיד רשאי בכל עת להגיש דינים וחשבונות לממשלהמחד, ולוועדת הכספים מאידך, בכל עניין הנוגע לפעולותיו של הבנק, והוא

יגיש דין וחשבון בעניינים כאמור כל אימת שוועדת הכספים של הכנסת

תדרוש". לא כתוב כל אימת שהממשלה תדרוש. כל אימת שוועדת הכספים של

הכנסת תדרוש.

דהיינו, זה ברור. כלומר, החוק הזה ראה את הקשר בין בנק ישראל כרשות

המוניטרית, מה שקרוי היום בעולם הרשות הרביעית. רואים אותה לא חלק

מהרשות המבצעת. אבל בכל אופן את הגשר בין בנק ישראל ובין הפרלמנט ראו

במסגרת קשר ישיר, קשר שמתקיים גם היום לוועדת הכספים. ולכן, אני לא

חושב שיש גוף שמנוי באותם גופים שמבקרת המדינה מבקרת אותם בסעיף 9,

מפיסקה 1 משרד ממשרדי הממשלה, עד הסוף, עד למטה, שיש לגביו סעיף חוק

שאומר שוועדת הכספים ראשית לדרוש ממנו כל אימת שתחפוץ בכך, דו"ח על

פעולותיו של הבנק, ואנחנו נגיד חייב להתייצב ולתת את הדו"ח הזה.

זה מראה שהחוק הזה ראה קשר מיוחד וספציפי בין הפרלמנט ובין הבנק

המרכזי. ובמסגרת הקשר הזה, מיד אחרי כן הוא קבע שהביקורת של מבקר

המדינה תהיה רק ביקורת חשבונאית ומנהלית, בניגוד לביקורת אחרת, אולי על

כל הגופים הממשלתיים. נקרא לזה בהרחבה, הגופים הממשלתיים.

אם רוצים לבטל את זה, לדעתינו זה לא נכון. אבל קודם כל צריך גם להתייחס

לסעיף הזה.
היו"ר די מגן
כדי שנוכל להתקדם הלאה, תתגבר על המחסום

הפסיכולוגי. אנחנו חוזרים 11 שנה אחורה, לוקחים

את הדוקומנט של מבקר המדינה, אז היה טוניק ז"ל, אמר מה שאתם לא קיבלתם,

ועכשיו הכנסת מקבלת את זה באיחור 11 שנה.

א' מונטג; טוניק עשה ביקורת כפי שהוא רצה.
היו"ר ד' מגן
אתה הזכרת את המסמך מ-84'.

א' מונטג; זה היה במסגרת ויכוח אקדמי, אם זה נקרא 2(9),

או שזה בכלל לא נכנס ב-(9), אלא רק נכנס מכוח

62.

אשר על כן אני אומר בנק ישראל מתנגד. אבל אם אתם לא מקבלים את ההתנגדות

הזאת מה שאני מציע, ומה שאני מבקש זה שתקבלו את העמדה שלא יתכן שהדיון

וההתייחסות של ביקורת.

היו"ר די מגן; אתה אומר, במקום לבטל את סעיף 62, תתקנו אותו.

א' מונטג; נכון. ואני מציע שנעשה את זה במשותף עם היועץ

המשפטי של מבקרת המדינה. יש כאן הרבה סעיפים.

אני מוכן למנות לפניכם את הסעיפים שלא כ"כ רלוונטים מבחינתינו.

עד היום לא באה לידי ביטוי הבעייתיות שאני מתכוון לדבר עליה כרגע.

היו"ר ד' מגן; אני רוצה לומר את דעתי האישית, שנתחזקה לפני

שבועיים או שלושה.כאשר שר האוצר הופיע בפני הוועדה, לדיון על קרנות הפנסיה, שמדובר על

היקף נפח תקציבי של 70 מיליארד שקל לאורך שנים, הוא סיפר לנו שנגיד בנק

ישראל הוזמן לישיבת הממשלה, ולא הגיע לישיבת הממשלה.

א' מונטג; אני לא מתמצא בזה.
היו"ר ד' מגן
בכוונה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה,

בתיאום עם מבקר המדינה, ליזום באיזה שהוא שלב,

אני מקווה שהוא יהיה קרוב, הקמת ועדת חקירה ממלכתית להקירת כל עניין

קרנות הפנסיה. לא יכול להיות שעניין של בנק ישראל בגלל סעיף 62, מבקר

המדינה לא יכול אפילו לדבר איתו או לברר את העניין.

א' מונטג; הבעייתיות שלנו שמבקר המדינה לא יבוא לבדוק את

תהליך קבלת החלטות לעניין הריבית, ולעניין

המדיניות המוניטרית, שכבר בכל מקום בעולם היא במסגרת הסמכויות הבלעדיות

של הבנק המרכזי, עם ועדה מייעצת, בלי ועדה מייעצת, כל מה שרוצים לעשות

עכשיו.

אבל אני חושב שאתם יכולים להעיד שלא נתקלתם אצלי לפחות, ואצלנו

בבעייתיות כזאת, שכשביקרתם את משרד האוצר בכל נושא אקוטי שהוא לא

קיבלתם את מלוא שיתוף הפעולה עם בנק ישראל, גם הסדר הקיבוציים, כל

הדברים האלה.

ע' חציוני; לעניין העובדות, יש לי כאן רשימה של ביקורת

בארבע השנים האחרונות, אף אחת מהן כמעט לא

בצורה מנהלית. כולם בתחום אחר, ובנק ישראל משתף פעולה. בתחום המינהלי

היתה רק ביקורת אחת או שתיים, כמו שצריך לעשות. אנחנו שיתפנו פעולה עם

הביקרות, ונשתף פעולה גם בעתיד.

לכן, כשאתה אמרת שאתה מקווה שלא יהיה מצב שבנושא זה וזה שיבוא לבנק

ישראל, לא יוכלו לקבל חומר, ונשמע מזה משהו, זה נראה לי לא מציאותי.

היו"ר ד' מגו; אם אתם אומרים שממילא קיימת ביקורת, אז סעיף 62

בהחלט מיותר.

אבל אני רוצה לנצל את מה שמר מונטג אומר, אם אתם מפחדים כאן מסחף

וממפולת, אם ביקורת המדינה נכנסת על פי חוק, אז גם הממשלה צריכה

להיכנס, משום שהיא צריכה לדווח לגבי ביקורת המדינה, אז מחפש דרך בסעיף

62 לומר, ואולי לעניין מה שמופיע בחוק מבקר המדינה, אני לא זוכר את

המספר של שר הכלכלה והתכנון, יעשה הניגוד, ולא תקנות התכנון.

א' מונטג; לכן, אני לא באתי עם הצעה ממש מגובשת לפרטי

פרטים. אני מוכן לעבור עכשיו דבר דבר, ולהראות

ברשותכם, כשמתחיל חוק מבקר המדינה פרק שלישי סידרי הביקורת. אנחנו

יוצאים מתוך הנחה שאנחנו גוף מבוקר.

"גוף מבוקר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר, גם לא יאוחר מארבעה חודשים

לאחר תום שנת הכספים שנוגעים לחשבון, הכנסותיו והוצאותיו באותה שנה,

רשאי לדרוש את מאזן זכויותיו, התחייבויותיו של הגוף המבוקר למועד תום

השנה". דוגמה.לחוק בנק ישראל יש שלושה סעיפים נפרדים ומפורטים לגבי דו"חות כספיים.

יש לנו דו"ח שבועי, דו"ח חודשי, דו"ח שנתי. את הדו"ח השנתי אני אקרא

ברשותכם, אנחנו מגישים גם בפני ועדת הכספים. תראו את המטריה גם. בדו"ח

השנתי הזה, שהוא כמובן מאז ההתחייבויות והזכויות, והוא כמובן מאזן

ההוצאות וההכנסות. חוץ מזה ממה שקרוי דו"ח בנק ישראל, שזה ניתוח

ההתפתחויות הכלכליות, זה ביחד בא. את זה אנחנו מניחים בפני ועדת

הכספים, אם אתם ונראו בהמשך, זה סעיף 57, 59,58 לחוק, כל הדינים

והחשבונות האלה.

תוך חמישה חודשים לאחר תום כל שנת עסקים של הבנק, זה הדין וחשבון

השנתי, "יגיש הנגיד לממשלה, ולוועדת הכספים של הכנסת דין וחשבון

שיפורסם ברבים". אין גופים כאלה שכלולים אצלכם במסגרת סעיף 9 שהם

צריכים לעשות את זת, "שיפורסם ברבים ויכלול מאזן שנתי, וחשבון רווח

והפסד, וכן סקירה המשקפת מצב הבנק וקווי פעולתו אותה שנה, האמצעים

שננקטו עקב ביצוע הפעולה, רק להודות לאמצעי השראת התשלום, מצב נכסיו

הבינלאומיים של הבנק".

איך זה עומד, סעיף 11 כזה, שאני מגיש לוועדה. אין לי בעיה פיסית, להגיש

למבקרת המדינה כמובן את הדו"חות הכספיים. אלה הרי דו"חות שמפורסמים.

אבל כל המהות של הדין והחשבון השנתי שלנו, כפי שהיא מסודרת בפרוטרוט

בחוק בנק ישראל, סותר את הסעיף הזה, בניגוד לגופים אחרים. זה סעיף 11.

אני שוב לא יודע מתוך איזה פיסקה אנחנו ניכנס לכאן, אבל אם ניקח את

סעיף 15, אז "לא יאוחר מיום 15.2 בכל שנה ימציא המבקר לשר הכלכלה

והתכנון, דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף 9,

פיסקה 1 ו-2".

שוב, פיסקה 2 לדוגמה, כמו שאנה שאלה. זה לא בא בחשבון שיגישו דו"ח על

בנק ישראל לשר הכלכלה והתכנון.

היו"ר ד' מגן; מקובל עלי.

א' מונטג; סעיף 16, "שר האוצר יעיר את הערותיו תוך 12

שבועות מהיום שבו קיבל את הדין וחשבון", כי יש

גם העתק לשר האוצר נדמה לי.

שר האוצר ואנחנו, אלה שני גופים, זה בדיוק החתול והעכבר. אם כי אנחנו

משתפים פעולה לכל אורך הדרך, אבל לא בנושא של ביקורת.

סעיף 17, שתוך 12 שבועות רשאית הוועדה לדון. אם אכן אתם לא מקבלים את

העמדה שלי, אין לי שום בעיה שזאת הוועדה, למעט מה שאמרתי לגבי הקשר

הישיר עם ועדת הכספים.

היו"ר די מגו; אני מקבל את מה שאתה אומר. איך היית מנסח את

סעיף 62? מותר להזכיר בסעיף 62 כמה סעיפים מחוק

מבקר המדינה. איך היית מנסח את זהי

א' מונטג; אני מצטער. אין לי תשובה במקום. ואנה יודעת שלא

תמיד יש לי לכל דבר תשובה במקום, כי אנחנו

עובדים על משהו מסויים הרבה מאוד שעות.היו"ר ר' מגו; בשביל מה קיימת ועדה?

א' מונטג; כבוד היו"ר, לא התכוונתי שאנחנו נכין משהו

ואח"כ תעבירו את זה לקריאה שנייה ושלישית.

להביא את זה לוועדה, אני לא רוצה לדחות מהמושב הזה, אין לי שום עניין

לעשות איזו שהוא משיכה. לדעתי, צריך לעבור כאן סעיף סעיף ולראות איך

צריך להתייחס אליו.

אם אני קראתי את סעיף 15, שמדבר על פיסקה 1 ו-2 גוף מבוגר, אז סעיף 20

מדבר על כל הפיסקאות האחרות. אבל כאן יש כבר שוני. אם זה רשויות

מקומיות, זה לא שייך לגבינו. אם זה 3, 5, 6, 7, ו-8 העתק לשר האוצר, לא

נראה לי בכלל שאחנו צריכים שר האוצר. אצלנו דרך אגב השר הממונה או השר

האחראי, אז בחוק בנק ישראל זה חוק מאוד מיוחד, הסעיף האחרון שבו כתוב

הממשלה כולה ממונה על ביצוע חוק זה. בניגוד לכל חוק אחר שאנחנו מכירים

שיש שר ספציפי שממונה על ביצוע החוק, חוק בנק ישראל יחיד במינו. זה חלק

מהמבנה שאני מדבר עליו כל הזמן. הממשלה כולה, אחראית על ביצוע חוק זה.

אין לי בעיה שיעבירו, אולי יצטרכו לכתוב בחוק, שהעתק מהדו"ח מעבירים

לראש הממשלה.

עשיתי תקנה לחוק בנק ישראל להחלפת מעות. אז החתמתי את מזכיר הממשלה.

היתה אלסרנטיבה או ראש הממשלה, או מזכיר הממשלה. ודאי לא שר האוצר

שאחראי על תאגידים. ודאי לא השר הממונה ספציפית כאן. ודאי לא שר הכלכלה

והתכנון בתוקף תפקידו כעוסק המדינה.

אני מצטער שלא באתי עם הצעה ספציפית. אבל אני חושב, שאם מקבלים את

העמדה שלכם צריך להשאיר את סעיף 62, לכתוב במפורש ולכתוב איך מתנהלת

הביקורת לגביו, תוך כדי. ואני מציע שאת ההצעה נביא שלושתינו. אנה, מוטי

ואני לוועדה. תקציבו לנו זמן.

היו"ר ד' מגן; עיקר הבעיה שלכם, לאחר שייקבע שביקורת המדינה

חלה, כפי שאתם מבינים זו דעתה של הכנסת, וזו

הכוונה, אתם אומרים לשמור על זיקה ישירה בין הכנסת לבין המבוקר. או בין

המבוקר לבין מבקרת המדינה והכנסת. זאת הבעיה.

א' מונטג; זה בהנחה שהחוק מתקבל.

א' שניידר; אולי אפשר לומר בסעיף 62, שיחולו הוראות סעיף

10 לחוק מבקר המדינה, אותן הוראות שמתייחסות

למה מבקר מוסמך לבקר בגוף מבוקר. ולאחר מכן, נקבע איזה שהוא סעיף

ספציפי לסדרי הביקורת, ולא נחיל את כל פרק סידרי הביקורת, כדי שהבנק לא

יצטרך להגיש את הדו"חות, את כל המימצאים לשר הכלכלה והתכנון, שזה לא

נראה הגיוני. ולמצוא איזו שהיא דרך מינהלית ספציפית, שהיום לא כתובה,

אבל אולי היא קיימת. אני מניחה שיש היום פרוצדורה, מה עושים עם

המימצאים של הביקורת החשבונאית והמינהלית.
א' מונטג
עד היום, יעידו עלי חבריי כאן, נתנו דו"חות

בעניינים חשבונאים ומינהליים ישירות. מה שנתנו

ישירות לבנק ישראל, בנק ישראל ענה, ואח"כ התאם בזה. אני לא יודע אם על

הדו"חות שהתקיימו אחרי התיקונים האלה של שירות הטיפול החדשות היום, אבלגם פרסמו בדו''חות מבקרת המדינה, יש דו"חות מבקר המדינה, כאשר מצאו

היגוי חשבונאי, אז פרסמו את זה בדו"ח מבקר המדינה כרגיל.

א' שניידר; התקיים דיון?

א' מונטג; את זה אני לא זוכר.

היו"ר די מק; לאור ניסיון שהצטבר בוועדה, גם בשבועות

האחרונים, אני מציע ששלושה משפטנים יפגשו בשעות

עבודה, ולאחר שעות עבודה מי אנחנו כוועדה שנתערב. אנחנו לא מתערבים,

אנחנו גם לא אומרים מי יפגש.

מה שאני מבקש, מר מונטג, אתה תעביר לוועדה, אני רוצה להדגיש פה שמבקרת

המדינה לא שותפה ליוזמה, ולכן אני לא רוצה להטיל שום דבר על מוטי בס,

חוץ מאשר שאם תרצה להעביר לעיונו כדי שיחווה את דעתו המקצועית, אפשר

לעשות זאת.

מה שאני מבקש, השתדל להעביר השבוע, ואם תוכל עד יום רביעי יוקל לי, כדי

שביום ראשון הבא נוכל לשבת על נושא מסודר.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים