ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 05/07/1995

האגודה להתנדבות בעם - השתתפות בשכר לימוד של מתנדבות בעת שירותן תלונה מס' 25. עמי 89 בדו"ח נת"צ 22

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 421

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. ז' בתמוז התשנ"ה (5 ביולי 1995). שעה 10:30

נכחו: חברי הוועדה: אי הירשזון - היו"ר
מוזמנים
מי בן-פורת - מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

אי רביד - מנהל נציבות תלונות הציבור

מי במברגר - עוזר בכיר לנציב

עו"ד יי ספיר - עוזר למנהל נציבות תלונות הציבור

עו"ד גי אומסקי - ממונה על מחלקה - נציבות תלונות

הציבור

שי נחמה - משרד החינוך והתרבות

שי גרינבוים - " יי "

י' אנדורן - משרד האוצר

יי לנגה - מנהל אגודה להתנדבות בעם
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
האגודה להתנדבות בעם - השתתפות בשכר לימוד של מתנדבות בעת שירותן -

תלונה מס' 25, עמי 89 בדו"ח נת"צ 22האגודה להתנדבות בעם - השתתפות בשכר לימוד של מתנדבות בעת שירותן

תלונה מסי 25. עמי 89 בדו"ח נת"צ 22

היו"ר אי הירשזון;

אני פותח את הישיבה.

אנחנו דנים בנושא האגודה להתנדבות בעם, תלונה מסי 25, השתתפות בשכר לימוד

של מתנדבות בעת שירותן, עמי 89 בדוייה.

גב' ספיר,.. בבקשה.

י י ספיר;

מדובר במתנדבת השירות הלאומי שלמדה באוניברסיטת בר-אילן קורס ליהדות

וביקשה, ככל חברותיה, לקבל מהאגודה החזר של מחצית שכר הלימוד שהיא שילמה.

האגודה סירבה בטענה שהמתנדבת הזאת משרתת בקיבוץ ולכן לא מגיע לה. המתנדבת ראתה

בזה קיפוח ופנתה אלינו.

הבירור שלנו העלה שהתקנון של האגודה חל על כל המתנדבים כולל המתנדבים

בקיבוץ. התקנון לא מבדיל בין המתנדבים על פי מקום השירות שלהם, והאגודה היא זו

שמפנה את המתנדבים למקומות השונים.

עוד העלה הבירור שבפרסום בקשר להטבה הזאת, לא נעשתה הבחנה לגבי המתנדבים

במקומות השירות שלהם.

ואז שאלנו את האגודה מדוע היא לא מסכימה לשלם את ההחזר. האגודה אמרה

שהסכמי המימון שבינה לבין הקיבוצים שולמו. ברור שהסכמי המימון האלה לא

מעניינים את המתלוננת וברור שהאגודה צריכה לדאוג לכך שהסכמי המימון לא יקפחו

אותה. לכן קבענו שצריך להחזיר לה את הכסף והאגודה החזירה לה את הכסף.
היו"ר אי הירשזון
אכן היא קיבלה את דעתכם והחזירה לה את הכסף כפי שאתם כותבים בסעיף 6:

האגודה הודיעה לנציבות כי פעלה על פי המלצת הנציבות.

מי במברגר;

אני רוצה לדעת מה קרה הלאה. המקרה הקונקרטי שלנו בא על תיקונו.

יי ספיר;

אני שאלתי ואמרו לי שזה היה המקרה היחיד.

היוייר אי הירשזון;

מר לנגה, האם תקנתם את הנוהלים אצלכם כך שבעתיד המתנדבת תוכל לדעת שזאת

כתובתה, מי שמפרסם הוא זי! שאחראי והיא לא תתחיל להתרוצץ בין רשויות שונות.י י לנגה;

ראשית, אני חייב לציין שמדובר בתקופה שאני לא הייתי בעבודה. אני בעבודה

זו החל מאפריל 1994.

דבר שני, לגבי הענין הזה אין לי מה להוסיף מעבר למה שנאמר פה, מכיוון

שהתלונה מוצגת ותיקון העיוות גם כן נאמר כאן.

לגבי העתיד, אנחנו לא נותנים מלגות או השתתפות בשכר לימוד לבנות שירות

לאומי. אנחנו מקבלים פניות ממוסדות שונים להשכלה גבוהה, שמבקשים מאתנו להפנות

אליהם בנות על מנת שילמדו במסגרת השעות שאנחנו מתירים והם מציעים את הלימודים

במחיר יותר מוזל לאותן בנות שיבואו תחת הכותרת של שירות לאומי בכלל או האגודה

להתנדבות בעם בפרט. את המידע הזה אנחנו מספקים לבנות.
היו"ר אי הירשזון
אני מבין שהמתנדבות שמגיעות מקבלות עלון בשם "מתנדבון". הבאת לנו במקרה

את העלון הזה, הוא אתך?

י י לנגה;

לא. "מתנדבון" זה עלון שהיה מקובל באגודה. כשאני הגעתי לעבודה העלון הזה

כבר לא היה קיים.

היו"ר אי הירשזון;

מגיעות בנות לאגודה כמתנדבות, אז אתם מפעילים אותן במקומות שונים על פי

החלטות האגודה. כשהן מגיעות, הן מקבלות לידיהן איזשהו חומר של זכויות וחובות?

יש לכם איזשהו פרסום בנושא הזה?

י' לנגה;

הן מקבלות מהאגודה להתנדבות בעם באופן ספציפי את החוברת הזאת שבה לא

מופיע שום דבר לגבי השתלמות במוסדות להשכלה גבוהה. מופיע לגבי מסגרות לימודים

שהאגודה נותנת בתוך מסגרת הפעילות של האגודה.

אי רביד;

תלונות כאלה לא היו לנו, זו אפיזודה אחת. נקווה שהיא תהיה האחרונה. הם

קיבלו אינפורציה ולא פעלו על פיה, וכמו שנאמר פה בצדק, הן לא צריכות להיטחן

בין שתי רשויות מי מממן מה, אלא היא ענתה על כל הקריטריונים, לכן גם בצדק

מילאו אחר הקביעה שלנו.

מי במברגר;

בנושא הספציפי הזה לא היו לנו תלונות, אבל דווקא בענייני כספים היו לנו

תלונות נוספות, אמנם לא פרסמנו את זה, אני לא יודעת אם אנחנו צריכים לדון בזה,

היו תלונות בענין מענקי שחרור.היו"ר אי הירשזון;

יש מנכ"ל שהוא לא היה בתקופה הנדונה. הוא בוודאי מנסה לתקן ליקויים

מסויימים. לכן אולי כדאי להשמיע דברים נוספים, או שנוכל לקבל עליהם תשובה

עכשיו, אם לא, אני בטוה שהמנכ"ל ירשום את הדברים וישיב לנו.

גבי במברגר, אולי בכל זאת תאמרו את הדברים על התלונות שהיו,
מי במברגר
אין לנו הרבה תלונות על האגודה להתנדבות בעם אבל, כפי שאמרתי קודם, היו

לנו תלונות בנושא אי-קבלת מענק שהרור בטענה שזו אפליה לעומת חיילות בצה"ל.

אולי גבי ספיר תוכל לפרט.

י י ספיר;

היתה תקופה שרצו לעודד את המתנדבות להתנדב שנה שניה, ואז הציעו להן לקבל

מענק שהרור, כפי שמקובל בצה"ל. בשלב כלשהו, לפני שנתיים, נוצרו קשיים כספיים,

כך הציגו האגודות, גם האגודה להתנדבות בעם וגם אגודת עמינדב, והן לא יכולות

לעמוד בהוצאה הזאת. כיוון שההוצאה הזאת לא הובטהה לבנות מראש כשהן התנדבו, הם

סרבו לשלם מתוך קשיי תקציב. אבל בעקרון אלה בנות שמשרתות שנתיים והטענה שלהן

היא שאם החיילות מקבלות, גם להן מגיע.

יש לי עוד תלונה כזאת, שרק עכשיו קיבלנו.
גי אומסקי
היתה לנו תלונה בזמנו בנושא אחר לגמרי, בקשר לחלוקה בין בנות של עמינדב

לבין בנות של האגודה להתנדבות בעם. כתוצאה, בין היתר, מהטיפול שלנו הוחלט

שתהיה ועדה בינמשרדית שתטפל באופן יסודי בכל הנושא הזה. היום, פחות או יותר,

נקבעו קריטריונים יותר מגובשים איזו כמות של בנות שירות לאומי ילכו לאגודה זו

ואיזו כמות לאגודה אחרת.

ליי לנגה;

ההבטחות לגבי מענקי שחרור, שוב מדובר על תקופה קודמת. לא התכוננתי לענין.

אני מוכן שתעבירו לי מקרים ספציפיים.

י י ספיר;

יש לנו עכשיו תלונה חדשה.

יי לנגה;

אפשר לבדוק אותה. בכל מקרה, כרגע קיים חוק חיילים משוחררים, שנותן זכויות

גם לבנות השירות הלאומי. יש בנות שנפלו בתקופת התפר של החוק ולגביהן אנחנו

פועלים על פי הנחיות מאד ברורות שקיבלנו ממשרד הבטחון ומשרד העבודה והרווחה

שאחראי על ביצוע החוק. אפשר להפנות את התלונות אליהם, כי מכוח ההנחיות שנקבל

מהם אנחנו פועלים ונפעל.לגבי הוועדה הבינמשרדית, אין לי מה להוסיף. הדברים שנאמרו פה תם דברים

נכונים, אנחנו פועלים היום עם משרד החינוך מכוח מכרז על פי כמות שהוקצבה לנו

וועדה בינמשרדית שקובעת את התעריפים, הכל נמצא בתוך המכרז. יותר מזה אין לי מה

להוסיף.
היו"ר אי הירשזון
אני אנסה לסכם את הישיבה ואומר שבדרך כלל אנחנו מאד מעריכים את הפעולה של

האגודה להתנדבות בעם. אני לפחות מכיר אותה כבר מספר שנים ודי הופתעתי שהובאה

התלונה הזאת. אני מבין שזאת תלונה יחידה וקבלתם את החלטת הנציב ופעלתם על פי

הנחיות הנציב.

אני מבקש להעביר לאביגדור רביד, מנהל הנציבות, את החוברת החדשה, משום

שאני מבין שה"מתנדבון" פס מן העולם. בכל אופן,אם יש לכם טופס או חוברת או

הנחיות חדשות למתנדבים, תעבירו אלינו לוועדה וגם למר רביד.

מאחר ולא התכוננתם לדברים הנוספים שנשאלו, אנא תוכל להשיב עליהם גם בכתב

למר רביד. אנחנו נשמח אם הדברים האלה לא יישנו, אם התקנות בנושא הזה יתוקנו כך

שהדברים יהיו ברורים.

מ' בן-פורת;

בכלל היה מקרה בודק או היתה פניה אחת לנציבות תלונות הציבור?

היו"ר אי הירשזון;

עד כמה שאנחנו יודעים לא היה עוד מקרה. המנכ"ל אמר שגם הנושא הזת לא היה

בתקופתו ושהדברים תוקנו. גם החוברת שלא היתה ברורה, הם הפסיקו להוציא אותה.

היום יש חוברת חדשה.

מ' בן-פורת;

אני חושבת שאם בזמנו היו עוד מקרים, אחד, שניים, שלושה שלא ידעו לפנות

אליהם, אולי כדאי שישקלו לנהוג גם כלפי אותם אנשים באותה מידה ובאותה צורה.
היו"ר א' הירשזון
אנחנו בהחלט נקבל את הערתה של גבי מרים בן פורת, נציב תלונות הציבור

ומבקרת המדינה. כרגיל, את מאירה את עינינו. אנחנו מאד מודים לך על כך.

אנחנו עוד לא מסכמים את הישיבה. הסיכומים יהיו אחרי שתעבירו אלינו את

החומר בהקדם.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים