ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 27/06/1995

עזובה בבתי קברות (תלונה מס' 7, עמוד 14 בדו"ח נת"צ 22)

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 353

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ט בסיון התשנ"ה (27 ביוני 1995). שעה 12:40
נכחו
הברי הוועדה: אי הירשזון - מ"מ היו"ר

י י לס

די תיכון

מוזמנים;

גבי מרים בן-פורת - מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

אביגדור רביד - מנהל הנציבות

עו"ד רביטל שמואל - יועץ למנהל נציב תלונות הציבור

עו"ד יוסף קפלן - ממונה על מהלקה

עו"ד נאוה רז - סגן ממונה על מהלקה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
הדוה בנקין
סדר-היום
דו"ה נת"צ - המשרד לענייני דתות, עזובה בבתי קברות - תלונה מסי 7.

עמוד 14 בדו"ה נת"צ 22.עזובה בבתי קברות

(תלונה מס' 7, עמוד 14 בדוה נת"צ 22)
היו"ר אי הירשזון
אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: עזובה בבתי קברות, תלונה מסי 7. עמוד 14 בדוה

נציב תלונות הציבור 22. זו תלונה שכבר היינה על סדר היום, והגיעו אז הנציגים הלא

נכונים.

האם הגיע נציג משרד הדתות? הוא לא הגיע. ובכן אנהנו לא נדון גם בתלונה

זאת, ואני מבקש ממזכיר הוועדה לפנות במכתב קשה לשר הדתות ולומר לו שזאת הפעם

השניה שחוועדה מתכנסת לדון בנושא חשוב, ונציגי משרד הדתות לא מגיעים. אני גם מבקש

לזמן את השר לישיבה הבאה בנושא הזה.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:50)

קוד המקור של הנתונים