ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 19/06/1995

דוח הביקורת בשלטון המקומי. התשנ"ג-1992 עיריית בני-ברק

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 402

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"א בסיון התשנ"ה (19 ביוני 1995), שעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה; ד' מגן - היו"ר

שי יהלום

מוזמנים; מבקרת המדינה גבי מי בן-פורת

י י הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

מ' בס - היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה

גב' ש' לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה ודוברת משרד

מבקר המדינה

גב' א' וצלר - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גבי א' עלה - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר המדינה

מי קרני - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

גב' ש' דנה - סגן היועץ המשפטי של משרד הפנים

י י אמרני - מנהל האגף לביקורת ברשויות המקומיות

י י זלצר - משרד הכלכלה והתכנון

מזכיר הוועדה; בי פרידנר
קצרנית
חי אלטמן
סדר-היום
דוח הביקורת בשלטון המקומי, התשנ"ג-1992 - עיריית בני ברק.דוח הביקורת בשלטון המקומי. התשנ"ג-1992 -עיריית בני-ברק

היו"ר ד' מגן;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ומתנצל בפניכם על

האחור בפתיחתה שנבע מכך שהישיבה עם שר האוצר נמשכה מעל למתוכנן. אני חייב להודות

בפניכם על היותי "שותף סוד" לכך שידעתי ושכנעתי את ראש עיריית בני-ברק לא לבוא

לכאן נוכח החלטת ועדת החקירה לפזר את מועצת עיריית בני-ברק.

אני אנצל את הדיון הקצר הזה כדי לקבל עידכון ממשרד הפנים על המתרחש, כיום,

בעיריית בני-ברק וכמובן גם כדי לעקוב אחר המתרחש לכשי יקבעו צעדים מפורטים יותר

בכל מה שקשור לרמת הניהול של העירייה הזאת.

רשות הדיבור לסגן היועץ המשפטי של משרד הפנים, גב' שרית דנה,

שי דנה;

אני אשמח לעדכן את הוועדה. ועדת החקירה, שמתחייבת על פי פקודת העיריות,

מונתה לפני כ-3 שבועות, והיא הגישה, בתחילת השבוע, מסמך לשר הפנים, שהוא, בעיקרו,

המלצה לפזר את המועצה אם כי היא עדיין לא הגישה את הדוח הסופי שלה ואת החומר

ששימש בסיס להמלצה הזאת. ועדת החקירה כתבה שנוכח אחדות הדעים בעניין ההמלצה לפזר

את המועצה, ונוכח זעקתם של תושבי העיר היא רואה מקום, כבר עכשיו, לכתוב את

ההמלצה, ואת החומר היא תעביר, בהמשך השבוע, ככל הנראה ביום שלישי.

שר הפנים צריך לשמוע את ראש עיריית בני-ברק, לתת לו זכות להישמע קודם שהוא

יחליט החלטות, והנטייה שלו, בשלב הזה, היא אכן למנות ועדה קרואה, אבל כמובן

שההחלטה הסופית לא יכולה להתקבל עד שהוא לא יקבל את החומר ועד שהוא לא ישמע את

ראש עיריית בני-ברק. זה המצב נכון להיום. אני מתארת לעצמי שלקראת סוף השבוע

צפויה החלטה.

היו"ר ד' מגן;

תודה. אנחנו מבקשים לקבל עידכון על המהלכים עליהם יחליט שר הפנים, בצמוד

לקבלת ההחלטות, כי אם שר הפנים לא יפזר את המועצה - לא ונהיה לנו ברירה אלא לחזור

לדוח משנת 1992 ולברר אותו עם ראשי בני-ברק, ואני בכוונה אומר: ראשי בני-ברק, כי

יש שם כל שנתיים - שנתיים וחצי - רוטציה.

אם תמונה ועדת חקירה, אחת המשימות החשובות, לפחות שלנו, תהיה לוודא שיושב ראש

הוועדה למינוי תפקידי מועצת עיריית בני-ברק ילמד את דוח מבקר המדינה, ודאי במקביל

את הדוחות של משרד הפנים, כדי שהוא ינסה לעבד לקחים וכדי שהעירייה הזאת תעלה על

הפסים הנכונים.
שי דנה
אני אעביר את המסר הזה לשר הפנים, ואני מתארת לעצמי שברגע שתתקבל החלטה הוא,

ודאי, ימסור אותה לוועדה. הוא, כמובן, מקיים גם התייעצויות בעניין חברי הוועדה

הממונה שהוא ימנה - - -
היו"ר ד' מגן
זה כבר תהליך מתקדם וטוב.שי דנה;

הדברים נעשים במקביל, כמו שכבד אמרתי, נטייתו היא למנות, אבל החלטה סופית לא

יכולה להתקבל כל עוד לא הסתיימו כל ההליכים, וזה מצב הדבדים כפי שהוא נכון להיום.

אני, כאמוד, אעביד את המסד, ואני בטוחה שהדיווח "מסד מיד לכשההחלטה תתקבל.

היו"ר ד' מגן;

ברצוני לעדכן את מבקדת המדינה שלא היתה פה בתחילת הישיבה שקיבלנו דיווח ששד

הפנים שוקל וגם נוטה לקבל את המלצות ועדת החקידה לעניין עיד"ת בני-בדק, דהיינו

למנות ועדה קדואה. בלשון החוק מדובד על ועדה למילוי תפקידי מועצת עיד"ת

בני-בדק, אלא שהנוהל מחייב אותו לשמוע את דאש המועצה המועמדת לפיזור, ולפי מה

שהבנתי הוא ישמע אותו מחד.

ש' דנה;

הוא שמע אותו היום. הוא עדיין לא קיבל את החומר הסופי,ואחרי שהוא יקבל את

החומר הסופי יכול להיות שהוא יצטרך לשמוע אותו שנית. הוא שמע אותו, כאמור, באופן

עקרוני היום.

היו"ר ד' מגן;

אנחנו נקבל עידכון מהשר בצמוד למועד קבלת החלטתו, ואם אמנם תקום ועדה קרואה

אנחנו נתרום את תרומתנו הצנועה בכך שנוודא שחברי אותה ועדה ילמדו את דוחות מבקד

המדינה כדי שידעו, בין היתר, מה מוטל עליהם, מה צריך לתקן, ואם מאיזו סיבה שהיא

שר הפנים י 'רתע מלמלא אחר המלצות ועדת החקידה, - נצטדך לקדוא לכאן את דאש' עיד"ת

בני-בדק ולדון אתם פדט אחד פדט.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה. בעוד 3 דקות נתחיל את הישיבה הבאה.

הישיבה הסתיימה בשעה 00;13

קוד המקור של הנתונים