ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 31/05/1995

כוללים לחקלאים בשנת שמיטה - עמ' 261בדו"ח 45 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינ וסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 383

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. ב' בסיון התשנ"ה (31 במאי 1995). שעה 10:48

נכחו ;
חברי הוועדה
ד' מהן -" היו"ר

א' גמליאל

ר' זאבי

ש' יהלום

י' שפי
מוזמנים
השר לענייני דתות ש' שטרית

מבקרת המד י נ ה מ' בן-פורת

י' הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

מ' אליצור - סגן החשב הכללי , משרד האוצר

ע' ברליסקי - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה,

משרד הככככה והתכנון

י' יהושע - ממונה על שירותי הדת,, המשרד לענייני

לענייני דתות

ע' עמר - עוזר השר לענייני דתות

ש' לביא - עוזרת בכ י רה כמבקרת המד י נ ה ודוברת

המשרד, משרד מבקר המדינה

ז' גדיש - ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

ב" צרפתי - סגן ממונה עכ אגף משרד מבקר המדינה

ר' אלימלך- מנהלת ביקורת ראשית, משרד מבקר

המדינה

ל' עוזיאל - מ נהלת ביקורת ראשית, משרד מבקר

המדינה

ע' עין-דור - מנהל ביקורת ראשי, משרד מבקר המדינה
מזכיר הוועדה
ב' פרידנר
קצרנית
ח' צנענ יכוללים לחקלאים בשנת שמיטה - עמ' 261

בדו"ח 45 של מבקר המדינה
הי 1 "ר ד' מגן
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר יימנו הנושא- כוללים לחקלאים

בשנת שמיטה - עמוד 261 בדו"ח 45 של מבקד המדינה. אני רוצה לנצל את

ההזדמנות ולבקש מהשר לענייני דתות, שמעון שטרית' כיהתיהס לנושא זד,

בכמה מלים- אם נעשו פעולות לתיקון ' נתיחס כרגע לפעולות לתיקון- לא

נערוך את הדיון , ונמצא זמן לערוך דיון כראו.
ש' יהלום
אני חושב,שזה, לא פחות חמור.
היו"ר ד' מגן
נעשה זאת כדרכנו ובדרך היסודית- אם נותרו לנו כמה דקות עד צלצול

והפעמון, נסתפק בקבלת דיווח בראשי פרקים"

במקרה , השר לעניני דתות הוא ראשון הדוברים בסדר-היום- יש לו

שאילתא בענייני דתות.
השר לענייני דתות ש' שטרית
אנו, בוועדת השרים, קיבלנו החלטה, שמבקשים את המנכ"ל לבדוק,

בצורה קפדנית מאד, את רשימות מקבלי הכספים מהסעיף הזה של כוללים

לחקלאים בשנת שמיטה, ולאור הבדיקה יגיש תביעה משפטית להחזרת הכספים.

כדי לבצע את הפעולה הזו שהטלנו עליו יש צורך בשני חלקים: הלק אהד

הוא בד י קה מבה י נ ה עובדתית, וחלק שני הוא ההלטה משפטית. אנו עוסקים

בזה, אנו מקיימים את הההלטות" שהתקבלו בוועדה- אלה ההחלטות

העקרוניות, שהתקבלו. הן נמצאות במהלך ביצוע. אני מוכן , שיוגש דו"ח

בכתב מיידית, כשהשלב הראשון מסתיים, וגם שבשלב השני יוגש דו"ח שני

בכתב,, ואז, תהליטו אם לקיים דיון- כרגע , אין לי דיווה עובדתי על

התוצאות ,כי זה בתהליך בדיקה.
היו"ר ד' מגן
אני, בהחלט, מקבל את ההצעה, שלכשיהיו לכם מימצאים תעבירו לוועדה

את הדין וחשבון בכתב,,

השר לענייני דתות ש' שטרית;

יש לנו זמן - עוד שבע שנים.
הי ו"ר ד' מגן
זה, בדיוק, מה שרציתי להזהיר לגביו. בדרך-כלל, כששומעים "שמיטה"

אומרים;; "עוד חזון למועד- יש עוד שבע שנים להמתין''- קצב הטיפול בודאי

צריך להיות מואץ בדיוק כמו בנושא הקודם. אני חושב, שהרעיון, לקבל דין

וחשבון בכתב ועל בסיס הדין וחשבון לקיים את הדיון, הוא רעיון טוב.
השר לענייני דתות ש' שטרית
וזאת , לגבי הנושא הזה.
ש' יהלום
יש לי שאלה לנוכחים .ברשותך,יושב-הראש ,אני כולל את שני

הסעיפים. כי שני הסעיפים הרי נעשו, במשרד" אני מבין" שמי שחתום כאן

ביו השאר עכ ככי הנושא היה השב המשרד- השב המשרד גם מסר בעצמו, בגלוי

ובפומבי, שודאי החשב היה צריך לבדוק הרבה דברים לבני- שהוא חתם"

נמצאים כאן סגני החשב הכללי. האם הם מקבלים את זה שצריך להחליף

מיידית את חשב המשרד במשרד הדתות? - האם הם מוכנים להשיב על זה?
מ' אל י צ ו ר
החשב הוא התם על הקצאת כספים כחבר ועדת התמיכות- זה לא אומר, שכל

מה שאושר שבוועדת התמיכות שולם ללא בדיקה, וגם מבקרת המדינה לא כותבת

שכל מה שאושר אכן שולם- עד כמה שידוע לי, הדברים ניתנו בוועדת

התמיכות-, על סמך רשימות, שה ו ולש ו, והבדיקות נעשו אחר כך. כל ו מר , אי

אפשר להגיד בכל ההקצאות הלא נכונות. לכן , אנו לא מתכוונים

להחליף את החשב .
ש' יהלום
ברצוני לומר את דעתי- אני הושב" שזו טעות,. אני חושב. שזו היתממות

של משרד האוצר, שיתוף פעולה עם דברים שנעשו" החשב היה צריך, u.p

בוועדת תמיכות, לשים יותר לב למה שנעשה והם לשים לב לאחר מכן להרבה

דברים" אני חושב, שמשרד האוצר לא נוקט כלפי החשב להעבירו לפחות

מהמשרד אם לא מתפקידו כחשב. אבל, להעבירו לאותו משרד" שהוא היה שותף

לענין הזה, אני חושב שזו טעות חמורה.
מ' אליצור
נושא הפיקוח על מה שנעשה בכל מוסד הוא באחריות מנכ"ל המשרד. אתה

יכול לומר, שמנכ"ל המשרד כבר לא נמצא במשרדי והחלק הזה נפרד.
ש' יהלום
בשביל מה יושב החשב: רק כאוטומט? מנסיוני, החשב באמת ב ו דק ומוציא

את הנשמה למנכ"ל המשרד, וכאן היה שיתוף פעולה בדברים חמורים ביותר.

מה קורה כאן? איך אתם מחפים עליו? מר אליצור, מה ההיתממות הזו?
מ' אליצור
אין כאן שום היתממות.
ש' יהלום
אם לא היתממות, יש כאן דבר יותר גרוע.
הי ו "ר ד' מגן
אני מציע כך: תביעתו של חבר-הכנסת שאול יהלום ברורה, ואני מבקש,

אם אינך מתנגד, להביא אותה גם לידי ביטוי בהודעה בסיכום סיקור של

דיוני הוועדה.

קר י אה 2

האם זו החלטת ועדה?
הי ו "ר ד' מגן
לא.. אמרתי, שזו תביעה שלו. חבר-הכנסת שאול יהלום תובע.. להבי

דברים חמורים יותר, ולא רק במשרד הדתות, בעניינים שיש להם היבטים

פליליים, לי יש פו; י שה, בשבוע הבא" בפורום מצומצם גם עם המשנה לפרקליט
ע' ברלינסקי
האדם,עליז מדובר, לא נמצא ולא ניתנה לו אפשרות להשמיע את דבריו.

אני מציע,פילו מבחינת הכללים המינימליים של הגינות כלפי עובד

ציבור, לא כבר לחרוץ דין. אם רוצים לקיים דיון, אין בעיה. אבל, אני

חושב, שזה דבר מתבקש.
היו"ר ד' מגן
חבר-הכנסת שאול יהלום. זה לשיקולך.
ש' יהלום
לא. אני משאיר את תביעתי.
היו"ר ד' מגן
טוב"

אני נועל את ישיבת הוועדה.

תודה לכולם"

הישיבה ננעלה בשעה .10:55.

קוד המקור של הנתונים