ישיבת ועדה של הכנסת ה-13 מתאריך 17/05/1995

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא: תנאי שכר ופרישה ברשויות המקומיות

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 371

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. י"ז באייר התשנ"ה (17 במאי 1995) ,שעה 00;09

נכחו;

חברי הוועדה;

ד' מגן - היו"ר

ר' זאבי

מוזמנים;
משרד מבקר המדינה
מרים בן-פורת - מבקר המדינה

יאיר הורוביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

אריה שילה - משנה למנכ"ל

אינה וצלר - ממונה על אגף
משרד הפנים
ישראל שפיצר - מנהל האגף למינהל מוניציפלי
משרד האוצר
נטלי לוי - רפרנטית מטעמו של הממונה על השכר
מרכז השלטון המקומי
גיורא רוזנטל - מנכ"ל

יעקב אגמון - ממונה על השכר

עדנה הירשמן-פרי - מנהלת לשכת המנכ"ל
משרד הכלכלה והתכנון
חיים נוימן
מזכיר הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא תנאי שכר ופרישה ברשויות המקומיות.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא: תנאי שכר ופרישה ברשויות המקומיות

היו"ר ד' מגן;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא: תנאי שכר

ופרישה ברשויות המקומיות. אני מבקש להזכיר כי ב-20 בפברואר השנה, סמוך למועד

פרסום דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי, התחלנו את הדיון בנושא. לאורנה ישיבה

הוזמנו הן הממונה על השכר והן מנכ"ל משרד הפנים. מנכ"ל משרד הפנים לא הגיע,

ורושבנו שהנושא ראוי וחשוב שיסוכם בנוכחותו.

לאחר הפגרה, לאחר התאגנות ולימוד הנושא ובמיוחד לאחר פרסום דוח מבקר המדינה

על השלטון המקומי, תוך הערה והארה מיוחדות על עניו החריגות בשכר - כהגדרתה של

מבקרת המדינה, הטבות שכר חריגות ומפליגות ברשויות מקומיות -קבענו את הדיון

להיום, במגמה לאחוז את השור בקרניו ובמגמה לתרום את תרומתנו למערכת הממשלתית לטפל

בנושא הזה טיפול שורש. במהלך סדרת הדיונים שיהיו לנו לגבי כל רשות בנפרד עוד

נתעכב על הענין הזה, כפי שהוא מופיע בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי. נדמה לי

שבחלק מהמקרים - אני לא יודע, אולי נדע בהמשך - מבקרת המדינה גם שקלה לפעול לפי

סעיף 14(ג).

לצערי הרב, מנכ"ל משרד הפנים לא הגיע היום. הוא לא הגיע גם אתמול, ובעודי

יושב לנסח מכתב כדי להבין מדוע לא הגיע אתמול לישיבה בנושא אחר, מסתבר שהוא לא

הגיע גם היום. אני לא רוצה לקבוע כבר עכשיו מה האמצעים שיינקטו כנגדו, אבל אולי

באופן יוצא מו הכלל, כדי לקדם את העניו, אנחנו נקבע, ברשותה של מבקרת המדינה,

פגישה אצל מבקרת המדינה, והמנכ"ל יוזמו למבקרת המדינה במגמה לסייע לוועדה לקבל את

ההחלטות שנקבל היום. אני עדיין לא רוצה להתחיל לפעול לפי סעיף 18א(א}. יכול להיות

שיש למנכ"ל סיבות מוצדקות, ולא כדאי לנקוט צעדים קיצוניים בטרם נשמע אותו.

אני אצטט קטעים קצרים מהדברים שנאמרו באותו דיון ב-20 בפברואר. הממונה על

השכר, שנמצא כרגע, בתיאום עמנו, בדיון אחר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אמר:

"יש נושא (נוסף) שאני מודאג ממנו מאד, אני רואה אותו במיוחד ברשויות המקומיות, זה

נושא הפנסיות. שם קיים מצב בלתי מתקבל על הדעת במערך של מתו פנסיות מוקדמות

לעובדים שרוצים להשתחרר מהם, ואני ביקשתי מסגן הממונה על השכר...".
הוא ממשיך ואומר
"אני חושב שמה שקורה בענין הזה אלה הם פשוט דברים בלתי

מתקבלים על הדעת, ואני מדבר בלשון המעטה".
בקטע אחר הוא אומר
"יש עוד נושא שאני מתכוון לבדוק והוא הנושא של שכר של

הבכירים ברשויות הערביות... אני קורא לוועדה לענייני ביקורת המדינה לקחת הלק

בטיפול בעניו הזה, אני קורא למבקרת המדינה לקחת חלק מאסיבי בעניו הזה. יכול להיות

שהוא דורש שיתוף פעולה בינינו לבין משרד מבקר המדינה...".

בהמשך הוא גם מתנה את צרותיו ואומר שכוח האדם שלו מאוד מצומצם, יש לו יועץ

משפטי אחד, וברור שעם כוח האדם המצומצם שיש לו הוא אינו יכול לעמוד מול למעלה

מ-250 רשויות מקומיות בישראל ולהתמודד עם האתגרים ברוח תיקון מס' 16 לחוק יסודות

התקציב, המדבר על כך שאחת לשנה הוא צריך לדווח לכנסת על חריגות בשכר. בכוונה

אמרתי "רוח החוק" ולא "לשון החוק", משום שלשון החוק כפי שהיא היום מאפשרות לו

להציג מדגמים וסטטיסטיקות במקום שמות, אם כי הוא הבטיח באותה ישיבה כי לקראת

דצמבר 1995 הוא ימסור דוח הרבה יותר מלא שיתן תמונה יותר ברורה, וכמה חברים

בוועדה לענייני ביקורת המדינה גם יוזמים תיקון לחוק - אני לא בטוח שהוא ייכנס

לתקפו ב-1995. אבל אילי לקראת 1996 - כך שהדוחות הללו שיוגשו בעתיד ימנו את שמות

הגופים המבוקרים, לרבות הרשויות המקומיות, אחד לאחד ואחת ואחת, עם שמות האחראים

לחריגות ועם שמות האנשים שקיבלו את ההטבות הבלתי הוקיות הללו. הוא קרא לנו לעזרה.

הנושא שמבקרת המדינה, ביזמרנה, עלתה עליו והצביע עליו, הנושא שהטריד גם את הוועדה,

אני יודע שהוא מטריד גם ועדות אחרות בכנסת.אני מאוד מקווה כי בעקבות הדיון היום, ואולי בעקבות אותה פגישה לאחר

שמנכ"ל משרד הפנים ייקרא למבקרת המדינה, לא תעשינה בדיקות מדגמיות, אלא משרד

הפנים ייעתר לבקשה, לדרישה או להצעה שלנו ותיעשה בדיקה מדוקדקת בכל הרשויות

המקומיות, כי מדובר כאן בהעברות בלתי חוקיות של כספים, וכסף שניתן שלא כדין,

מן הדין שיוחזר לקופת הציבור, ובערכים הריאליים. יכול להיות שבמקומות שבהם

יוכח בעליל שהדברים נעשו בתום לב, יימצאו פתרונות אחרים, אבל כעיקרון נדמה לי

שאנחנו צריכים לדרוש את החזרתו של הכסף הזה לקופה הציבורית, ואני מאוד מקווה

שמשרד הפנים והגורמים הממשלתיים האחרים יעמדו באתגר שאנחנו מקווים להציב

בפניהם.

כיבדו אותנו בכל זאת והגיעו לישיבה זו נציגי משרד האוצר והשלטון המקומי,

ואני מבקש ממנכ"ל מרכז השלטון המקומי להתייחס לנושא, אם הוא מעוניין להתייחס

לנושא.
גיורא רוזנטל
באנו לכאן לא רק כדי לשמוע. באנו מתוך הכרת חשיבות הנושא. אנחנו בהחלט

מבינים שיש כאן בעיה. מתוך מה שנשמע כאן אנחנו רוצים גם לראות האם אנו יכולים

לגבש אמצעי פעולה שיעזרו להתגבר על הבעיה, וכמו שכבר נקטנו יוזמה בנושא אחר

שהשתתפנו בדיון בו לא מזמן, נושא הפרסום של רשויות מקומיות, ואנו כבר מכנסים

את ראשי הרשויות תוך כדי מתן הנחיות מדויקות מה מותר ומה אסור בנושא הפרסום,

באותה מידה אנחנו רוצים לשבת בנושא הנדון היום וכבר אמרנו בפגישה מוקדמת

שאנחנו נשתף פעולה בכל דרך שיכולה לסייע להתגבר על תופעות שהמבקרת מצביעה

עליהן. על חלק מהתופעות האלה אנחנו יודעים. אנחנו לא בטוחים שהתופעה מושרשת

במידה הרבה כפי שמציגים אותה, אבל גם אם היא לא מושרשת במידה רבה כל כך, היא

בהחלט ראויה לטיפול שלנו, ולכן באנו לכאן. אנחנו נשמע ונגבש את הדרך. כשנדע

איך אנחנו יכולים לסייע בענין זה, נודיע על כך לוועדה.

היו"ר די מגן;

בבקשה, גב' נטלי לוי ממשרד האוצר.
נטלי לוי
התחלנו לטפל בנושאים האלה עוד לפני פרסום הדוח. כמובן, לא ידענו על כל

הדברים. אנחנו מכינים כעת תכנית מקיפה לבדוק את הנושא בכל הרשויות המקומיות.

אני יכולה להגיד שהנושא שהצביעה עליו המבקרת בלהבים כבר נמצא ממש בשלבי

סיום, כאשר כל החריגות שהיא הצביעה עליהם בוטלו.
היו"ר ד' מגן
מה פירוש "בוטלו"?
נטלי לוי
תוספות השכר פשוט בוטלו.היו"ר ד' מגן;

והכספים הוחזרו?

נטלי לוי;

הכספים לא הוחזרו, אבל מעתה ואילך התוספות החריגות לא יתקיימו. פשוט

הפסיקו לשלם אותן.
ר' זאבי
זאת אומרת, לא רטרואקטיבית.

נטלי לוי;

בעיריית תל-אביב, למשל, אנחנו מתחילים עכשיו בתכנית מקיפה של בדיקת כל

הסכמי השכר וכל התוספות.

אשר לנושא שהצביעו עליו בראשון-לציון, לגבי גזבר ומנכ"ל העיריה, גם נושא

זה הגיע לסיום מבחינתנו. הם חוייבו בהחזרת כספים מתאריך מסויים,

ר' זאבי;

מדוע ברשות אחת חוייבו לשלם רטרואקטיבית וברשות אחרת לא?

יעקב אגמון;

אני נציג משרד הפנים ואני מבקש להשלים את התמונה.

היו"ר ד' מגן;

ראש עיריית ראשון-לציון באופן תמוה, ואני יכול לומר גם מבורך, לחץ עלי

להקדים את הדיון בענין ראשון לציון, והדיון הזה יתקיים בשבוע הבא, ביום רביעי,

וגם בפגישה אתי הוא הספיק לדווח לי שהיתה ישיבת מועצה שדנה בכך שהגזבר יחזיר

את הכספים, ואם יהיה לו מה לדווח, הוא ידווח כאן דיווח מלא. השתמשתי בביטוי

"באופ תמוה", כי אני לא מכיר הרבה גופים מבוקרים שמבקשים להקדים את הדיון

בעניינם, אלא ההיפך.

בבקשה, מר אגמון, ביקשת להשלים.

יעקב אגמון;

בלהביט פנו עובדים לבית הדין לעבודה, ובינתיים ניתן צו מניעה עד לסיום

ההליכם לגבי החזר תוספות העבר, ומכאן ואילך הם התחייבו שלא יתנו תוספות

חריגות. זה לגבי להבים.

בעקרון אנחנו עורכים ביקורות בכל הרשויות. ממצאים של המבקרים שלנו מובאים

גם בפני מבקרת המדינה. אנחנו מתייחסים לנושאים האלה בחומרה רבה. הבעיה שלנו

היא שאין לנו אמצעי אכיפה ממשיים. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב הסמיך את הממונה

על השכר לפעול כנגד אותם גופים שפועלים בניגוד להסכמים, ובדרך כלל אנחנו

עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הממונה על השכר ומצביעים על אותם מקומות שבהם יש

חריגות כדי להתחיל בהליכים משפטיים לעצירת התהליך ולהחזרת כספי הציבור לרשות.אשר לנושא הגמלאות, הייתי מחלק אותו לשניים. במועצות מקומיות ואזוריות

האישורים ניתנים על ידי משרד תפנים, על ידי ראש מינהל השירות המשמש בסטטוס של

נציב שירות המדינה. הרשויות קיבלו על עצמן, בהתאם לסעיף 79 לחוקת העבודה,

להצטרף להוק הגמלאות של עובדי המדינה. מי שקובע את הגמלה לגבי עובדי המדינה זה

למעשה הנציב, ובמשרד הפנים מינו את ראש מינהל שירות העובדים לטפל בנושא. כל

גמלה מוקדמת היא בהתאם להנחיות הקיימות לגבי עובדי מדינה ובהתאם לאותם תנאים.

לגבי העיריות יש לנו בעיה. בסעיף 284 לפקודת העיריות הועברה הסמכות לראשי

הרשויות המקומיות. ברגע שהם התקינו תקנה הם למעשה נציבי השירות והם קובעים את

הגמלה לעובדי הרשות המקומית שלרזם. היום אנחנו מנסים לגבש מסמך מסויים, כולל

הצעות תיקון בחקיקה, כדי להביא לכך שתוקם ועדה ציבורית שתדון בנושא של הוצאת

עובדים ברשויות מקומיות לגמלה מוקדמת או של הגדלת אחוזי הגמלה ושתאשר את הגמלה

אם אכן מגיעות לאותו עובד גמלה מוקדמת או הגדלת שיעור הגמלה. למקרה שיהיו

הערות לממונה על השכר, הוא ביקש שניתן לו את הסמכות לבטל אותן גמלאות שייראו

בעיניו כחריגות.

נטלי לוי;

לגבי עירית חולון, הצביעו על איזה שהוא הסכם באגף התברואה שנוגד את

ההסכמים הקיבוציים. הממונה כבו- הורה לבטל אותו, ובנושא זה יש התכתבות בין ראש

העיר לממונה, ואני מאמינה שזה בשלבי סיום.

היוייר די מגן;

מר שילה, אתה רוצה להוסיף?

אריה שילה;

כמעט בכל דוח על עיריה או על מועצה מקומית אנחנו מתייחסים במשרדנו לנושא

של תנאי שכר ופרישה. לגבי דמי פרישה אולי כדאי להוסיף, שלפי המצב הקיים היום

אין שום רישום של התחייבויות הרשויות המקומיות בגין תנאי הפנסיה שבהם הן

מחוייבות כלפי עובדיהן, כלומר, גם על עצם המחוייבות שיש בגין תנאי הפנסיה

התקציבית, ואני כבר לא מדבר על התנאים החריגים. מן הראוי שמשרד הפנים יתן את

הדעת על הסדר שיבטיח שיהיה רישום של אותה התחייבות, בדומה למצב הקיים לגבי

עובדי המדינה, שבו יש רישום של ההתחייבות. המדובר בסכומים די גדולים, שמן

הראוי שיהיה רישום עליהם, וגם זה ירתיע מבחינת מתן ההטבה, וטוב שזה ייעשה

מוקדם ככל האפשר.

ר' זאבי;

לא יכול להיות שכל פעם צריכ:ה המבקרת ללכת לחפש בתורנות את העיריה או

הרשות המקומית שהורגות מהסדר הטוב, והרי יש מחזוריות. היא אינה יכולה לטפל כל

שנה בכולן, ועד שהיא מגלה את הרעה החולה הזאת עוברות שנים, ראש העיריה מתחלף

ולפעמים גם זה שקיבל את טובת ההנאה כבר איננו בשירות ציבורי.

לפי דעתי, אנחנו צריכים לחפש דרך שעושה את ראש הרשות המקומית אחראי לזה

והוא צריך לתת את הדין על זה. כסף שצריך להחזיר, לא צריך להחזיר אותו העובד

המסויים, אלא אנחנו צריכים למצוא את הדרך - לא אגיד להעניש, אבל לעשות את ראש

הרשות אחראי. אולי גם להעניש את ראש הרשות המקומית. הוא נושא באחריות.לא יכול להיות שמבקרת המדינה היא שצריכה לגלות. כיום היא צריכה ללכת עם

פנס, לחפש במחזוריות. ראשי רשויות מקומיות שנבחרים ושמסבירים פעם בארבע-חמש

שנים לכל האזרחים שלהם כמה הם טובים ומוצלחים, נציג אנחנו, באמצעים חוקיים של

ענישה, כמה הם לא טובים כאשר הם חורגים. החריגה היא לא בין איזה שהוא מנגנון,

שנקרא "העיריה" לבין האיש; החריגה היא של ראש הרשות המקומית, ואני תובע פה

אחריות מיניסטריאלית מו-אש הרשות המקומית. הוא צריך לתת את הדין.

היו"ר ד' מגן;

בבקשה, גברתי מבקרת המדינה.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
כמובן, אנחנו צריכים לראות מה ייעשה בעקבות הדוח שלנו, מובן שיהיה מעקב

ומובן שנעמוד על כך שלא יקחו כספי ציבורי ללא סמכות, מעבר למותר, מפני שאלה

מעשים מאוד מאוד חמורים.

קשה לי לפסוק על רגל אחת ממי, אם בכלל, ניתן לבקש החזר הכסף. אני חושבת

שניתן לכאורה. השאלה היא יותר ממי לקחת מאשר האם לקחת. אינני בטוחה ואינני

רוצה לפסוק את פסוקי על רגל אחת, אבל כדאי לבדוק בהחלט. אם ניתן, יש לדרוש את

החזר הכספים שנלקחו שלא כדין מקופת המדינה.

אני אומרת את זה נוסף למה שאמר כאן מר שילה. לא ייתכן שההתחייבויות לא

ישתקפו כפי שהן צריכות לחשתקף, מפני שהתחייבות תקציבית כאילו נעלמת מהעין, אבל

היא התחייבות קיימת ולפעמים היא מאוד מאוד קשה.

כמובן, אנחנו גם נעמוד על המשמר, שאם יהיה איזה שהוא היבט פלילי, הרי כפי

שעשינו גם בעבר ובהווה וכפי שנעשה גם בעתיד, נעביר את המקרים הראויים בעינינו

ליועץ המשפטי לממשלה, כי צריך לדעת שגם מבחינה פלילית יש להתייחס לדברים האלה

בחומרה יתרה. נדמה לי שרק אז יש סיכוי שיפסיקו לקהת מכספי הציבור שלא כדין.

היו"ר ד' מגן;

נוכח דבריה של מבקרת המדינה ובהמשך לפרטים שנמסרו לנו בישיבה הקודמת גם

על ידי הממונה על השכר, ואולי גם מתוך יידע אישי, אני חושב שרשויות מקומיות לא

מעטות, גדולות כקטנות, רומסות ברגל גסה את החוקים המדברים במפורש על הטבות שכר

שניתן להעניק לעובדי הרשויות המקומיות, ובמיוחד לבכירים, ואני מדבר גם על תנאי

שכר שוטף וגם על תנאי פרישה. מטבע הדברים הביקורת חושפת מעשים שכאלה רק

במקומות שהיא בודקת אותם, והביקורת לא יכולה לבדוק בכל שנה 254 רשויות

מקומיות, כולל המועצות האזוריות, וכפי שאמר ידידי חבר-הכנסת זאבי, האחריות

מוטלת בראש וראשונה על ראש הרשות המקומית.

במאמר מוסגר אני רוצה לומר שבחלק מחמקרים מדובר גם על הטבות לראש הרשות.

גם את זה צריך לזכור, ואני חושב שהדרך האפקטיבית ביותר לעצור את התופעה,

להרתיע, להתריע ולעשות צדק עם הקופה הציבורית היא לחפש את האמצעים החוקיים, גם

בעזרתה של מבקרת המדינה, לתיקון המעוות, לא רק על ידי אותן פעולות שדווח עליהן

לאנשי האוצר - שמענו כאן היום מנציגי האוצר שדווה להם שהתופעות הללו הופסקו -

אלא גם בחקירה יסודית, מעמיקה ומקיפה יותר, וכשאני אומר "מקיפה", אני מתכוון

לחקירה שתכלול את כל הרשויות המקומיות, ללא יוצא מן הכלל, כדי שכספים שהועברו

כטובות הנאה, שלא כדין, יוחזרו עד הפרוטה האחרונה, בערך הריאלי, בכל מקום

שהחוק יאפשר לגופים הציבוריים הממונים על כך לנקוט את הפעולות הללו.ואם דיברתי קודם על אפקטיביות, אני חושב שמוקדם עדיין לבקש חוות דעת

ממבקרת המדינה בענין הזה, לפי הכוונה המקורית כפי שבאה לידי ביטוי בניסוח

הנושא העומד על סדר היום. אמרתי שכל עוד לא אשמע את דבריו של מנכ"ל משרד הפנים

על העדרויותיו מדיונים בוועדה בענין הזה -ואני גם מודע לכך שבשנים האחרונות

אין יציבות ברמה המיניסטריאלית - אנחנו באופן יוצא מן הכלל נברך על עובדת

זימונו של מנכ"ל משרד הפנים למבקרת המדינה כדי שיוחל בעבודה מקיפה לגבי כל

הרשויות המקומיות, בבדיקה רטרואקטיבית.

עד כמה שאני מבין בראיית חשבון, נדמה לי שהעבודה לא צריכה להיות ארוכה

מדי. כל רשות מקומית מסודרת, לפחות מבחינת הספרים, והדברים ידועים, לפחות

במדור השכר, וצריך פשוט ללכת ולבדוק. צריך לקבוע מאיזו רמה בודקים ולבדוק,

ואני מקווה כי בעקבות הפעולות שיינקטו, לרבות החזרים על פי החוק של כספים

שניתנו שלא כדין, יעקרו מן השורש את התופעה החמורה הזאת, ומבקרת המדינה הגדירה

אותה כחמורה ביותר.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
נדמה לי שמה שלא הוזכר זו גם החובה של משרד הפנים לפקח על העניינים האלה.

אמנם זו כאילו חובה משנית, כלומר, הגוף עצמו צריך להתנהג כשורה, אבל מי שצריך

לפקח עליו, גם עליו מוטלת חובה.
יעקב אגמון
משרד הפנים מפקח, ולראיה, השנה עובדים רואי חשבון בכל הרשויות הקמומיות

על בדיקה רטרואקטיבית של תקציב 1993, מתוך מגמה להמשיך את זה בכל שנה ושנה,

היינו, יהיה רואה חשבון קבוע מטעם משרד הפנים שיטפל בכל הבעיות התקציביות של

רשות מקומית, יבקר ויפקח.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
אני מאמינה ומקווה, שאם הפיקוח יהיה שוטף ומזמן לזמן תיכנסו ותראו מה

קורה, לא יהיה צורך לדון רטרואקטיבית ולא יעמדו בפני כל הקשיים האם אפשר בכלל

לבקש החזר של כספים. נוסף לכך נדמה לי שהחזר כספים כשלעצמו אינו מספיק. מי

שמחליט ביודעין לקחת כספים שאסור לקחת אותם, זו לכאורה עבירה של מעילה באמון

הציבור וזו עבירה פלילית, עבירה קשה מאוד.
היו"ר ד' מגן
אולי אוסיף לדברי מבקרת המדינה שביום הנחת דוח הביקורת על השלטון המקומי

מ-1995 ובהיותי במרוקו, הפיץ משרד הפנים באותו יום דוח של הביקורת הפנימית

שלו. הדוח הזה מצוי גם בידיי, ומבקרת המדינה צודקת: בנושא הזה אין שום מלה.

זאת אומרת, מבקר הפנים של משרד הפנים, כנראה, נרתע מלהיכנס לנושא החשוב הזה,

וטוב יעשה אם בעתיד, גם במסגרת הביקורת הפנימית של משרד הפנים, הנושא שנתגלה

כפרצה גדולה וחמורה יטופל גם הוא במסגרת ביקורת הפנים באספקט הזה, נוסף למה

שאתה אמרת כאן, שכמובן, רואי החשבונות יכולים להצביע על הסכומים, על העובדים,

על האחראים ועל מי שצריך לתת את הדין בנושא הזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 9:35}

קוד המקור של הנתונים